Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Nie-Boska komedia

Bibliografia

Autor: Jakub Rudnicki

Przedmiotowa:

Krasiński Z., Nie – Boska komedia, oprac. S. Treugutt, Warszawa 1974.

Podmiotowa:

1. Baszkiewicz J., Nowy człowiek, nowy naród, nowy świat. Mitologia i rzeczywistość rewolucji francuskiej, Warszawa 1993.

2. BaszkiewiczJ., Meller S., Rewolucja francuska 1789-1794. Społeczeństwo obywatelskie, Warszawa 1983.

3. Dobrzycki S., Z historii literatury polskiej, Warszawa 1986.

4. Estreicher K., Historia sztuki w zarysie, Kraków 1977.

5. Groniowski K., Skowronek J., Historia Polski 1795-1914, Warszawa 1977.

6. Historia literatury polskiej w zarysie, pod red. M. Stępnia i A. Wilkonia, Warszawa 1988.

7. Janion M., Zygmunt Krasiński. Debiut i dojrzałość, Warszawa 1962.

8. Kieniewicz S., Zahorski A., Zajewski W., Trzy postania narodowe: kościuszkowskie, listopadowe i styczniowe, Warszawa 1994.

9. Krasiński Z., „Nie – Boska komedia”, z oprac. J. Kleinera, Wrocław 1962.

10. Łojek J., Szanse powstania listopadowego: rozważania historyczne, Warszawa 1986.

11. Makowski S., „Nie – Boska komedia” Zygmunta Krasińskiego, Warszawa 1975.

12. Siwicka D., Mała Historia Literatury Polskiej, Romantyzm 1822 – 1863, Warszawa 1999.

13. Sudolski Z., Krasiński, Opowieść biograficzna, Warszawa 1977.

14. Ujejski J., Romantycy, Warszawa 1963.

15. Witkowska A., Literatura romantyzmu, Warszawa 1987.

16. Żywczyński M., Historia powszechna 1789-1870, Warszawa 1979.

Źródła medialne:

W oparciu o artykuł: „Mane, Tekel, Fares” z dn. 20. 03. 2007 (internet)

Wikipedia – encyklopedia internetowa

Zobacz inne artykuły:

Inne
„Nie – Boska komedia” – streszczenie szczegółowe
Geneza „Nie – Boskiej komedii” Krasińskiego
Streszczenie „Nie – Boskiej komedii” w pigułce
„Nie – Boska komedia” jako dramat romantyczny
Stylistyka i artyzm „Nie – Boskiej komedii”
Kompozycja „Nie – Boskiej komedii”
Motyw rewolucji i porewolucyjnej przyszłości w „Nie – Boskiej komedii” Krasińskiego
Motyw poezji i poety w „Nie – Boskiej komedii”
„Nie – Boska komedia” jako dramat społeczny - „Dwa orły z nas – ale gniazdo twoje strzaskane piorunem” – polemika Pankracego i Hrabiego Henryka
Znaczenie tytułu „Nie – Boska komedia” – związki z Dantem
Biografia Zygmunta Krasińskiego - „poety ruin”
„Nie – Boska komedia” jako dramat metafizyczny
Charakterystyka pozostałych bohaterów „Nie – Boskiej komedii”
„Świat rozbitych form” – tragizm i etyka w „Nie – Boskiej komedii”
Motyw szaleństwa w „Nie – Boskiej komedii”
Realizm i fantastyka w „Nie – Boskiej komedii”
Tło historyczne „Nie – Boskiej komedii”
Prozaiczna żona czy poetycka kochanka? – motyw miłości, rodziny i małżeńskiego szczęścia w „Nie – Boskiej komedii”
Dramatyzm głównych bohaterów „Nie – Boskiej komedii” Krasińskiego
Plan wydarzeń „Nie-Boskiej komedii”
Twórczość Zygmunta Krasińskiego
Funkcje symboli religijnych w dziełach romantycznych twórców
Krasiński o „Nie – Boskiej komedii”
Realizacje sceniczne „Nie – Boskiej komedii” i uwagi krytyków
Delfina Potocka – muza i kochanka Zygmunta Krasińskiego
Uwagi i recenzje o „Nie – Boskiej komedii” w publikacjach XX – wiecznych
Sądy współczesnych poecie o „Nie – Boskiej komedii” (XIX wiek)
BibliografiaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies