Test:

Krasiński wydając „Nie-Boską komedię” miał:
a) 32 lata
b) 21 lat
c) 25 lat
d) 45 lat
Rozwiązanie

Prace nad dramatem zaczął Krasiński w:
a) Wenecji
b) Rzymie
c) Wiedniu
d) Paryżu
Rozwiązanie

Według ojca Krasińskiego powstanie listopadowe przypominało:
a) walkę o wolność i równość
b) walkę z wiatrakami
c) walkę narodowowyzwoleńczą
d) rewolucję społeczną
Rozwiązanie

Demolowanie ołtarzy, na których orgiastyczne tańce odprawiały półnagie kobiety, wielbienie nowej „Istoty rozumnej” to elementy:
a) Wielkiej Rewolucji Francuskiej
b) Wiosny Ludów
c) przewrotu Napoleona
d) powstania listopadowego
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies