Test:

Prace nad dramatem zaczął Krasiński w:
a) Wenecji
b) Wiedniu
c) Rzymie
d) Paryżu
Rozwiązanie

Według ojca Krasińskiego powstanie listopadowe przypominało:
a) walkę narodowowyzwoleńczą
b) walkę z wiatrakami
c) walkę o wolność i równość
d) rewolucję społeczną
Rozwiązanie

Krasiński wydając „Nie-Boską komedię” miał:
a) 25 lat
b) 21 lat
c) 32 lata
d) 45 lat
Rozwiązanie

Demolowanie ołtarzy, na których orgiastyczne tańce odprawiały półnagie kobiety, wielbienie nowej „Istoty rozumnej” to elementy:
a) Wiosny Ludów
b) Wielkiej Rewolucji Francuskiej
c) przewrotu Napoleona
d) powstania listopadowego
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies