Test:

„Nie – Boskiej komedii” nie cechuje:
a) łączenie stylów
b) połączenie realizmu i fantastyki
c) enigmatyczne zakończenie
d) kompozycja zamknięta
Rozwiązanie

Konflikt poety zdeterminowanego życiem w określonej sytuacji dziejowej autor oparł:
a) na własnych doświadczeniach
b) na biografii Mickiewicza
c) na literackich wzorcach
d) na doświadczeniach przyjaciela
Rozwiązanie

Krasiński:
a) złamał zasadę trzech jedności
b) zachował jedność czasu
c) zachował jedność miejsca
d) zachował jedność akcji
Rozwiązanie

Niesceniczność „Nie-Boskiej komedii” powoduje:
a) trudności z interpretacją utworu
b) rozbudowanie didaskaliów
c) łatwość w odbiorze tekstu
d) trudnościami adaptacyjne
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies