Test:

„Nie – Boskiej komedii” nie cechuje:
a) łączenie stylów
b) enigmatyczne zakończenie
c) połączenie realizmu i fantastyki
d) kompozycja zamknięta
Rozwiązanie

Krasiński:
a) zachował jedność czasu
b) złamał zasadę trzech jedności
c) zachował jedność akcji
d) zachował jedność miejsca
Rozwiązanie

Niesceniczność „Nie-Boskiej komedii” powoduje:
a) trudności z interpretacją utworu
b) trudnościami adaptacyjne
c) rozbudowanie didaskaliów
d) łatwość w odbiorze tekstu
Rozwiązanie

Konflikt poety zdeterminowanego życiem w określonej sytuacji dziejowej autor oparł:
a) na doświadczeniach przyjaciela
b) na własnych doświadczeniach
c) na literackich wzorcach
d) na biografii Mickiewicza
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies