Test:

Powstańcy w noweli „Gloria victis” pojawili się na Polesiu:
a) w styczniu 1863 roku
b) w listopadzie 1863 roku
c) w maju 1863 roku
d) w marcu 1863 roku
Rozwiązanie

Vae victis znaczy po łacinie:
a) „Biada zwyciężonym”
b) „Chwała zwyciężonym”
c) „Biada zwycięzcom”
d) „Chwała zwycięzcom”
Rozwiązanie

Niewinne dziewczę w noweli „Gloria victis”przypominał:
a) Kalikst
b) Tarłowski
c) Jagmin
d) Traugutt
Rozwiązanie

O walkach toczonych w okolicach lasu w noweli „Gloria victis”:
a) opowiadała brzoza
b) opowiadała sosna
c) opowiadał świerk
d) opowiadał dąb
Rozwiązanie

Słowa: „Piekło, piekło, mówię ci, wietrze prędki, szalało w tym naszym cichym, wonnym, kwiecistym, niewinnym raju leśnym. Piekło ludzkie.” w noweli „Gloria victis”:
a) wypowiedział dąb
b) wypowiedział świerk
c) wypowiedziała brzoza
d) wypowiedziała lipa
Rozwiązanie

Na czele bojowców w noweli „Gloria victis” stał „człowiek świętego imienia”:
a) Tarłowski
b) Traugutt
c) Krukowiecki
d) Jagmin
Rozwiązanie

„Kraina, w wody, trawy i drzewa bogata” w noweli „Gloria victis” to:
a) Polesie białoruskie
b) Polesie grodzieńskie
c) Podlasie
d) Polesie litewskie
Rozwiązanie

Głos Taugutta w noweli „Gloria victis” przypominał w brzmieniu głos:
a) Herkulesa
b) Scypiona
c) Prometeusza
d) Leonidasa
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies