Test:

Krzycka z noweli „Dobra pani” udzielała się w:
a) Towarzystwie Dam Pomocnych
b) Towarzystwie Dam Dobroczynnych
c) Towarzystwie Kobiet Filantropijnych
d) Towarzystwie Kobiet Dobroczynnych
Rozwiązanie

Niewinne dziewczę w noweli „Gloria victis”przypominał:
a) Tarłowski
b) Jagmin
c) Traugutt
d) Kalikst
Rozwiązanie

Joannie z noweli „A...B...C...” ziemniakami i warzywami płacił:
a) dorożkarz
b) murarz
c) piekarz
d) stróż domu
Rozwiązanie

Joanna, bohaterka noweli „A...B...C...” została skazana na:
a) dwumiesięczną karę więzienia
b) miesięczną karę więzienia
c) trzymiesięczną karę więzienia
d) tygodniową karę więzienia
Rozwiązanie

Styl narracji noweli „Dobra pani” jest:
a) otwarty
b) nieprecyzyjny
c) rozwlekły
d) zwarty
Rozwiązanie

Tadeusz zrywał:
a) niezapominajki
b) stokrotki
c) maki
d) georginie
Rozwiązanie

Gdy wybuchło powstanie styczniowe Orzeszkowa, ukrywała na terenie swej posiadłości:
a) Niemcewicza
b) Traugutta
c) Krukowieckiego
d) Chłopickiego
Rozwiązanie

Na czele bojowców w noweli „Gloria victis” stał „człowiek świętego imienia”:
a) Tarłowski
b) Jagmin
c) Traugutt
d) Krukowiecki
Rozwiązanie

By utwór stał się bardziej wymowny, Orzeszkowa w noweli „Dobra pani” operuje:
a) przenośniami
b) językiem ezopowym
c) kontrastem
d) frazeologią
Rozwiązanie

Samowar to:
a) przyrząd służący do robienia czekolady
b) przyrząd służący do robienia lodów
c) przyrząd służący do zaparzania kawy
d) przyrząd służący do zaparzania herbaty
Rozwiązanie


Nowela „A...B...C...” realizuje hasło:
a) pokrzepienia serc
b) walki wyzwoleńczej
c) pracy organicznej
d) pracy u podstaw
Rozwiązanie

Opiekunka z noweli „Dobra pani” odkryła w Heli talent do śpiewu, gdy ta miała:
a) 6 lat
b) 12 lat
c) 10 lat
d) 8 lat
Rozwiązanie

Vae victis znaczy po łacinie:
a) „Biada zwyciężonym”
b) „Biada zwycięzcom”
c) „Chwała zwycięzcom”
d) „Chwała zwyciężonym”
Rozwiązanie

Kostuś, bohater noweli „A...B...C...”, po powrocie Joanny z sądu rzucił jej pod nogi pęk:
a) bzu
b) głogu
c) czeremchy
d) róż
Rozwiązanie

W noweli „Dobra pani” nie występuje:
a) technika nagany
b) psychologiczny opis ludzkich reakcji
c) ekspresywność obrazu artystycznego
d) właściwy kontrast sytuacyjny
Rozwiązanie

Stary kundel, którego głaskał Tadeusz to:
a) Kleks
b) Burek
c) Rubin
d) Pikuś
Rozwiązanie

Z drugim mężem – Nahorskim - Orzeszkowa szczęściem małżeńskim cieszyła się:
a) 2 lata
b) 10 lat
c) rok
d) 3 miesiące
Rozwiązanie

Czas akcji w noweli „Dobra pani” to :
a) I połowa XIX wieku
b) I połowa XX wieku
c) II połowa XVIII wieku
d) II połowa XIX wieku
Rozwiązanie

Konstrukcja noweli „A...B...C...” jest :
a) zwięzła i zamknięta
b) rozwlekła i zamknięta
c) otwarta i zwięzła
d) otwarta i rozwlekła
Rozwiązanie

Młoda chłopka Chwedora była żoną parobka:
a) Konstantego
b) Karola
c) Kleofasa
d) Klemensa
Rozwiązanie

Chwedora pracowała we dworze, gdzie miała:
a) pomagać przy sianokosach
b) prać bieliznę państwa
c) pomagać w kuchni
d) pleć jeden z dworskich ogrodów
Rozwiązanie

Nowela „A...B...C...” ukazała się na łamach „Świata” – w:
a) 1886 roku
b) 1888 roku
c) 1884 roku
d) 1882 roku
Rozwiązanie

O walkach toczonych w okolicach lasu w noweli „Gloria victis”:
a) opowiadał dąb
b) opowiadała sosna
c) opowiadała brzoza
d) opowiadał świerk
Rozwiązanie

Głos Taugutta w noweli „Gloria victis” przypominał w brzmieniu głos:
a) Leonidasa
b) Scypiona
c) Prometeusza
d) Herkulesa
Rozwiązanie

Gdy Janowa z noweli „Dobra pani” wprowadziła po raz pierwszy do salonu pani Eweliny Krzyckiej Helę, dziewczynka miała:
a) 8 lat
b) 5 lat
c) 6 lat
d) 4 lata
Rozwiązanie

Słuchaczem w noweli „Gloria victis” jest wiatr prędki, który przybył na Polesie:
a) trzydzieści lat po tragicznych wydarzeniach 1863
b) pięćdziesiąt lat po tragicznych wydarzeniach 1863
c) czterdzieści lat po tragicznych wydarzeniach 1863
d) czterdzieści lat po tragicznych wydarzeniach 1831
Rozwiązanie

Orzeszkowa, tworząc w noweli „A...B...C...” miniaturowe portrety osobowościowe akcentuje:
a) psychologizm postaci
b) wagę jednostki w społeczeństwie
c) swój stosunek do jednostki
d) zewnętrzność postaci
Rozwiązanie

Język, którym pisarka opisuje przyrodę w noweli „Gloria victis” jest niezwykle:
a) potoczny
b) zabawny
c) prosty
d) poetycki
Rozwiązanie

Orzeszkowa w noweli „Dobra pani” krytycznie odnosi się do tak zwanego:
a) „wychowania feministycznego”
b) „wychowania kobiet”
c) „wychowania chłopskiego”
d) „wychowania salonowego”
Rozwiązanie

By zabić nudę Krzycka z noweli „Dobra pani” grywała na:
a) wiolonczeli
b) fortepianie
c) harfie
d) skrzypcach
Rozwiązanie

Tadeusz w noweli ma:
a) dwa lata
b) prawie trzy lata
c) ponad dwa lata
d) prawie dwa lata
Rozwiązanie

Jedną z ulubionych francuskich piosenek Heli z noweli „Dobra pani” była piosenka o:
a) białej róży
b) kolorowych wstążkach
c) zielonym kotku
d) czerwonym baloniku
Rozwiązanie

Orzeszkowa debiutowała w 1866 roku w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) powieścią „Obrazek z lat głodowych”
b) opowiadaniem „Obrazek z lat głodowych”
c) wierszem „Obrazek z lat głodowych”
d) nowelą „Obrazek z lat głodowych”
Rozwiązanie

Ojciec Heli z noweli „Dobra pani” był:
a) malarzem
b) piekarzem
c) murarzem
d) kataryniarzem
Rozwiązanie

Ewelina Krzycka z noweli „Dobra pani” zamieszkuje przy ulicy:
a) Zamiejskiej
b) Leśnej
c) Zatorowej
d) Krętej
Rozwiązanie

Około czterdziestoletnia Krzycka z noweli „Dobra pani” była:
a) brunetką
b) szatynką
c) blondynką
d) ruda
Rozwiązanie

Piotra Orzeszko Eliza poślubiła mając:
a) 19 lat
b) 17 lat
c) 24 lata
d) 20 lat
Rozwiązanie

Pani Rożnowska z noweli „A...B...C...” była właścicielką:
a) sklepu
b) kamienicy
c) złotej cukiernicy
d) magla
Rozwiązanie

Powstańcy w noweli „Gloria victis” pojawili się na Polesiu:
a) w maju 1863 roku
b) w listopadzie 1863 roku
c) w styczniu 1863 roku
d) w marcu 1863 roku
Rozwiązanie

Krzycka z noweli „Dobra pani” na koncercie włoskiego artysty była podczas pobytu:
a) w Rzymie
b) w Genewie
c) w Genui
d) we Florencji
Rozwiązanie

„Ofiary” dobroczynności majętnej Krzyckiej z noweli noweli „Dobra pani” trafiły:
a) do pracy w kuchni
b) na bruk
c) na ulicę
d) do garderoby
Rozwiązanie

„Kraina, w wody, trawy i drzewa bogata” w noweli „Gloria victis” to:
a) Podlasie
b) Polesie litewskie
c) Polesie białoruskie
d) Polesie grodzieńskie
Rozwiązanie

Wśród roslin w noweli „Gloria victis” nie było:
a) dzwonków liliowych
b) paproci
c) dzikich róż
d) jarzębiny
Rozwiązanie

Mieczysław Lipski bohater noweli „A...B...C...” pracuje jako:
a) ajent
b) sekretarz
c) kancelista
d) rzemieślnik
Rozwiązanie

Tadeusz urodził się w:
a) kwietniu
b) sierpniu
c) lutym
d) czerwcu
Rozwiązanie

W Wiedniu tytułowa bohaterka z noweli „Dobra pani” upodobała sobie:
a) kota perskiego
b) papugę
c) psa
d) kanarka
Rozwiązanie

Cykl nowel „Gloria victis” miał nosić tytuł:
a) „Bóg wie kto”
b) „1863”
c) „Hekuba”
d) „Oni”
Rozwiązanie

Uwagę Tadeusza przykuła:
a) pliszka
b) jaskółka
c) sikorka
d) sójka
Rozwiązanie

Zbiór „Gloria victis” wydano po śmierci pisarki:
a) w 1919 roku
b) w 1913 roku
c) w 1910 roku
d) w 1915 roku
Rozwiązanie

Ongród miejsce akcji noweli „Dobra pani” to tak naprawdę:
a) Kolno
b) Gródno
c) Grodno
d) Ogrodowo
Rozwiązanie

„Gloria victis” ze względu na poetykę, przypomina:
a) bajkę
b) legendę
c) mit
d) baśń
Rozwiązanie

Pisarka w noweli „Gloria victis” „wystylizowała” Traugutta m.in. na:
a) Prometeusza
b) Abrahama
c) Achillesa
d) Mojżesza
Rozwiązanie

Centralnym miejscem akcji noweli „A...B...C...” jest :
a) małe rosyjskie miasto
b) wielkie niemieckie miasto
c) wielkie rosyjskie miasto
d) małe niemieckie miasto
Rozwiązanie

Mezalians to:
a) małżeństwo między arystokratami
b) małżeństwo osób różnych narodowości
c) małżeństwo faktycznie nieistniejące
d) małżeństwo pomiędzy osobami o różnym pochodzeniu
Rozwiązanie

Adam, bohater noweli „A...B...C...”, w którym kochała się Joanna był:
a) kancelistą
b) lekarzem
c) nauczycielem
d) prawnikiem
Rozwiązanie

Postać małego Tarłowskiego w noweli „Gloria victis” przybliża:
a) brzoza
b) dąb
c) świerk
d) olcha
Rozwiązanie

W noweli „A...B...C...” nie ma:
a) rozciągniętych komentarzy autorskich
b) trzecioosobowej narracji
c) dialogów
d) zaznaczonych kontrastów
Rozwiązanie

Praktycznie całe życie Orzeszkowa była związana z:
a) Grodzieńszczyzną
b) Nowogródczyzną
c) Kowieńszczyzną
d) Mazowszem
Rozwiązanie

Chwedora pracowała pośród:
a) około 15 kobiet
b) około 20 kobiet
c) około 25 kobiet
d) około 10 kobiet
Rozwiązanie

Ojciec Joanny i Mieczysława z noweli „A...B...C...” był:
a) księgowym
b) nauczycielem
c) lekarzem
d) prawnikiem
Rozwiązanie

Eliza Orzeszkowa, z domu Pawłowska, urodziła się w Miłkowszczyźnie:
a) 1841 roku
b) 1825 roku
c) 1849 roku
d) 1856 roku
Rozwiązanie

Słowa: „Piekło, piekło, mówię ci, wietrze prędki, szalało w tym naszym cichym, wonnym, kwiecistym, niewinnym raju leśnym. Piekło ludzkie.” w noweli „Gloria victis”:
a) wypowiedziała brzoza
b) wypowiedział dąb
c) wypowiedziała lipa
d) wypowiedział świerk
Rozwiązanie

Garderobiana – panna Czernicka z noweli „Dobra pani” – miała około:
a) 25 lat
b) 20 lat
c) 30 lat
d) 35 lat
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies