Test:

Chwedora pracowała pośród:
a) około 20 kobiet
b) około 25 kobiet
c) około 10 kobiet
d) około 15 kobiet
Rozwiązanie

Słuchaczem w noweli „Gloria victis” jest wiatr prędki, który przybył na Polesie:
a) trzydzieści lat po tragicznych wydarzeniach 1863
b) czterdzieści lat po tragicznych wydarzeniach 1863
c) pięćdziesiąt lat po tragicznych wydarzeniach 1863
d) czterdzieści lat po tragicznych wydarzeniach 1831
Rozwiązanie

Krzycka z noweli „Dobra pani” udzielała się w:
a) Towarzystwie Kobiet Filantropijnych
b) Towarzystwie Dam Dobroczynnych
c) Towarzystwie Kobiet Dobroczynnych
d) Towarzystwie Dam Pomocnych
Rozwiązanie

Postać małego Tarłowskiego w noweli „Gloria victis” przybliża:
a) świerk
b) dąb
c) brzoza
d) olcha
Rozwiązanie

Ongród miejsce akcji noweli „Dobra pani” to tak naprawdę:
a) Grodno
b) Gródno
c) Kolno
d) Ogrodowo
Rozwiązanie

Nowela „A...B...C...” realizuje hasło:
a) walki wyzwoleńczej
b) pokrzepienia serc
c) pracy u podstaw
d) pracy organicznej
Rozwiązanie

Garderobiana – panna Czernicka z noweli „Dobra pani” – miała około:
a) 35 lat
b) 30 lat
c) 25 lat
d) 20 lat
Rozwiązanie

Opiekunka z noweli „Dobra pani” odkryła w Heli talent do śpiewu, gdy ta miała:
a) 6 lat
b) 8 lat
c) 10 lat
d) 12 lat
Rozwiązanie

Zbiór „Gloria victis” wydano po śmierci pisarki:
a) w 1910 roku
b) w 1919 roku
c) w 1913 roku
d) w 1915 roku
Rozwiązanie

„Kraina, w wody, trawy i drzewa bogata” w noweli „Gloria victis” to:
a) Podlasie
b) Polesie litewskie
c) Polesie grodzieńskie
d) Polesie białoruskie
Rozwiązanie


Centralnym miejscem akcji noweli „A...B...C...” jest :
a) wielkie rosyjskie miasto
b) wielkie niemieckie miasto
c) małe niemieckie miasto
d) małe rosyjskie miasto
Rozwiązanie

Stary kundel, którego głaskał Tadeusz to:
a) Pikuś
b) Rubin
c) Burek
d) Kleks
Rozwiązanie

Orzeszkowa debiutowała w 1866 roku w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) wierszem „Obrazek z lat głodowych”
b) opowiadaniem „Obrazek z lat głodowych”
c) nowelą „Obrazek z lat głodowych”
d) powieścią „Obrazek z lat głodowych”
Rozwiązanie

Ojciec Heli z noweli „Dobra pani” był:
a) piekarzem
b) kataryniarzem
c) malarzem
d) murarzem
Rozwiązanie

Vae victis znaczy po łacinie:
a) „Biada zwycięzcom”
b) „Chwała zwycięzcom”
c) „Biada zwyciężonym”
d) „Chwała zwyciężonym”
Rozwiązanie

Orzeszkowa w noweli „Dobra pani” krytycznie odnosi się do tak zwanego:
a) „wychowania feministycznego”
b) „wychowania chłopskiego”
c) „wychowania salonowego”
d) „wychowania kobiet”
Rozwiązanie

By utwór stał się bardziej wymowny, Orzeszkowa w noweli „Dobra pani” operuje:
a) kontrastem
b) językiem ezopowym
c) frazeologią
d) przenośniami
Rozwiązanie

Czas akcji w noweli „Dobra pani” to :
a) I połowa XIX wieku
b) II połowa XVIII wieku
c) II połowa XIX wieku
d) I połowa XX wieku
Rozwiązanie

„Gloria victis” ze względu na poetykę, przypomina:
a) legendę
b) baśń
c) bajkę
d) mit
Rozwiązanie

Nowela „A...B...C...” ukazała się na łamach „Świata” – w:
a) 1886 roku
b) 1888 roku
c) 1884 roku
d) 1882 roku
Rozwiązanie

W Wiedniu tytułowa bohaterka z noweli „Dobra pani” upodobała sobie:
a) papugę
b) kanarka
c) kota perskiego
d) psa
Rozwiązanie

Orzeszkowa, tworząc w noweli „A...B...C...” miniaturowe portrety osobowościowe akcentuje:
a) wagę jednostki w społeczeństwie
b) psychologizm postaci
c) swój stosunek do jednostki
d) zewnętrzność postaci
Rozwiązanie

Gdy Janowa z noweli „Dobra pani” wprowadziła po raz pierwszy do salonu pani Eweliny Krzyckiej Helę, dziewczynka miała:
a) 6 lat
b) 4 lata
c) 8 lat
d) 5 lat
Rozwiązanie

Głos Taugutta w noweli „Gloria victis” przypominał w brzmieniu głos:
a) Scypiona
b) Herkulesa
c) Leonidasa
d) Prometeusza
Rozwiązanie

W noweli „Dobra pani” nie występuje:
a) psychologiczny opis ludzkich reakcji
b) technika nagany
c) ekspresywność obrazu artystycznego
d) właściwy kontrast sytuacyjny
Rozwiązanie

O walkach toczonych w okolicach lasu w noweli „Gloria victis”:
a) opowiadał świerk
b) opowiadała brzoza
c) opowiadał dąb
d) opowiadała sosna
Rozwiązanie

Wśród roslin w noweli „Gloria victis” nie było:
a) paproci
b) dzwonków liliowych
c) jarzębiny
d) dzikich róż
Rozwiązanie

Mezalians to:
a) małżeństwo między arystokratami
b) małżeństwo faktycznie nieistniejące
c) małżeństwo osób różnych narodowości
d) małżeństwo pomiędzy osobami o różnym pochodzeniu
Rozwiązanie

Samowar to:
a) przyrząd służący do zaparzania kawy
b) przyrząd służący do robienia czekolady
c) przyrząd służący do zaparzania herbaty
d) przyrząd służący do robienia lodów
Rozwiązanie

W noweli „A...B...C...” nie ma:
a) dialogów
b) zaznaczonych kontrastów
c) rozciągniętych komentarzy autorskich
d) trzecioosobowej narracji
Rozwiązanie

Cykl nowel „Gloria victis” miał nosić tytuł:
a) „1863”
b) „Oni”
c) „Hekuba”
d) „Bóg wie kto”
Rozwiązanie

Konstrukcja noweli „A...B...C...” jest :
a) zwięzła i zamknięta
b) otwarta i rozwlekła
c) otwarta i zwięzła
d) rozwlekła i zamknięta
Rozwiązanie

Uwagę Tadeusza przykuła:
a) sójka
b) jaskółka
c) sikorka
d) pliszka
Rozwiązanie

Adam, bohater noweli „A...B...C...”, w którym kochała się Joanna był:
a) prawnikiem
b) kancelistą
c) lekarzem
d) nauczycielem
Rozwiązanie

Tadeusz zrywał:
a) stokrotki
b) maki
c) niezapominajki
d) georginie
Rozwiązanie

Gdy wybuchło powstanie styczniowe Orzeszkowa, ukrywała na terenie swej posiadłości:
a) Traugutta
b) Krukowieckiego
c) Niemcewicza
d) Chłopickiego
Rozwiązanie

Słowa: „Piekło, piekło, mówię ci, wietrze prędki, szalało w tym naszym cichym, wonnym, kwiecistym, niewinnym raju leśnym. Piekło ludzkie.” w noweli „Gloria victis”:
a) wypowiedziała lipa
b) wypowiedział dąb
c) wypowiedział świerk
d) wypowiedziała brzoza
Rozwiązanie

Tadeusz w noweli ma:
a) ponad dwa lata
b) prawie trzy lata
c) dwa lata
d) prawie dwa lata
Rozwiązanie

Pisarka w noweli „Gloria victis” „wystylizowała” Traugutta m.in. na:
a) Prometeusza
b) Abrahama
c) Achillesa
d) Mojżesza
Rozwiązanie

Około czterdziestoletnia Krzycka z noweli „Dobra pani” była:
a) ruda
b) blondynką
c) szatynką
d) brunetką
Rozwiązanie

Praktycznie całe życie Orzeszkowa była związana z:
a) Mazowszem
b) Grodzieńszczyzną
c) Kowieńszczyzną
d) Nowogródczyzną
Rozwiązanie

Z drugim mężem – Nahorskim - Orzeszkowa szczęściem małżeńskim cieszyła się:
a) 10 lat
b) 2 lata
c) rok
d) 3 miesiące
Rozwiązanie

Joannie z noweli „A...B...C...” ziemniakami i warzywami płacił:
a) stróż domu
b) piekarz
c) murarz
d) dorożkarz
Rozwiązanie

Kostuś, bohater noweli „A...B...C...”, po powrocie Joanny z sądu rzucił jej pod nogi pęk:
a) głogu
b) bzu
c) róż
d) czeremchy
Rozwiązanie

Eliza Orzeszkowa, z domu Pawłowska, urodziła się w Miłkowszczyźnie:
a) 1856 roku
b) 1849 roku
c) 1841 roku
d) 1825 roku
Rozwiązanie

„Ofiary” dobroczynności majętnej Krzyckiej z noweli noweli „Dobra pani” trafiły:
a) na ulicę
b) do pracy w kuchni
c) na bruk
d) do garderoby
Rozwiązanie

Chwedora pracowała we dworze, gdzie miała:
a) pomagać przy sianokosach
b) prać bieliznę państwa
c) pleć jeden z dworskich ogrodów
d) pomagać w kuchni
Rozwiązanie

Piotra Orzeszko Eliza poślubiła mając:
a) 24 lata
b) 19 lat
c) 17 lat
d) 20 lat
Rozwiązanie

Ojciec Joanny i Mieczysława z noweli „A...B...C...” był:
a) prawnikiem
b) księgowym
c) nauczycielem
d) lekarzem
Rozwiązanie

Niewinne dziewczę w noweli „Gloria victis”przypominał:
a) Jagmin
b) Tarłowski
c) Kalikst
d) Traugutt
Rozwiązanie

Jedną z ulubionych francuskich piosenek Heli z noweli „Dobra pani” była piosenka o:
a) białej róży
b) zielonym kotku
c) czerwonym baloniku
d) kolorowych wstążkach
Rozwiązanie

By zabić nudę Krzycka z noweli „Dobra pani” grywała na:
a) wiolonczeli
b) harfie
c) fortepianie
d) skrzypcach
Rozwiązanie

Styl narracji noweli „Dobra pani” jest:
a) otwarty
b) rozwlekły
c) nieprecyzyjny
d) zwarty
Rozwiązanie

Język, którym pisarka opisuje przyrodę w noweli „Gloria victis” jest niezwykle:
a) prosty
b) potoczny
c) zabawny
d) poetycki
Rozwiązanie

Krzycka z noweli „Dobra pani” na koncercie włoskiego artysty była podczas pobytu:
a) we Florencji
b) w Genui
c) w Rzymie
d) w Genewie
Rozwiązanie

Mieczysław Lipski bohater noweli „A...B...C...” pracuje jako:
a) sekretarz
b) rzemieślnik
c) ajent
d) kancelista
Rozwiązanie

Joanna, bohaterka noweli „A...B...C...” została skazana na:
a) dwumiesięczną karę więzienia
b) trzymiesięczną karę więzienia
c) miesięczną karę więzienia
d) tygodniową karę więzienia
Rozwiązanie

Młoda chłopka Chwedora była żoną parobka:
a) Kleofasa
b) Konstantego
c) Karola
d) Klemensa
Rozwiązanie

Na czele bojowców w noweli „Gloria victis” stał „człowiek świętego imienia”:
a) Traugutt
b) Tarłowski
c) Jagmin
d) Krukowiecki
Rozwiązanie

Ewelina Krzycka z noweli „Dobra pani” zamieszkuje przy ulicy:
a) Krętej
b) Zatorowej
c) Zamiejskiej
d) Leśnej
Rozwiązanie

Pani Rożnowska z noweli „A...B...C...” była właścicielką:
a) złotej cukiernicy
b) magla
c) sklepu
d) kamienicy
Rozwiązanie

Tadeusz urodził się w:
a) sierpniu
b) kwietniu
c) czerwcu
d) lutym
Rozwiązanie

Powstańcy w noweli „Gloria victis” pojawili się na Polesiu:
a) w styczniu 1863 roku
b) w listopadzie 1863 roku
c) w maju 1863 roku
d) w marcu 1863 roku
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies