Test:

Ojciec Heli z noweli „Dobra pani” był:
a) murarzem
b) malarzem
c) kataryniarzem
d) piekarzem
Rozwiązanie

Na czele bojowców w noweli „Gloria victis” stał „człowiek świętego imienia”:
a) Traugutt
b) Jagmin
c) Krukowiecki
d) Tarłowski
Rozwiązanie

Tadeusz w noweli ma:
a) ponad dwa lata
b) prawie dwa lata
c) dwa lata
d) prawie trzy lata
Rozwiązanie

Z drugim mężem – Nahorskim - Orzeszkowa szczęściem małżeńskim cieszyła się:
a) rok
b) 2 lata
c) 10 lat
d) 3 miesiące
Rozwiązanie

W noweli „A...B...C...” nie ma:
a) dialogów
b) rozciągniętych komentarzy autorskich
c) trzecioosobowej narracji
d) zaznaczonych kontrastów
Rozwiązanie

Cykl nowel „Gloria victis” miał nosić tytuł:
a) „1863”
b) „Hekuba”
c) „Bóg wie kto”
d) „Oni”
Rozwiązanie

Gdy wybuchło powstanie styczniowe Orzeszkowa, ukrywała na terenie swej posiadłości:
a) Niemcewicza
b) Krukowieckiego
c) Chłopickiego
d) Traugutta
Rozwiązanie

By utwór stał się bardziej wymowny, Orzeszkowa w noweli „Dobra pani” operuje:
a) kontrastem
b) językiem ezopowym
c) frazeologią
d) przenośniami
Rozwiązanie

Krzycka z noweli „Dobra pani” na koncercie włoskiego artysty była podczas pobytu:
a) w Rzymie
b) w Genewie
c) we Florencji
d) w Genui
Rozwiązanie

Eliza Orzeszkowa, z domu Pawłowska, urodziła się w Miłkowszczyźnie:
a) 1849 roku
b) 1841 roku
c) 1856 roku
d) 1825 roku
Rozwiązanie


Mieczysław Lipski bohater noweli „A...B...C...” pracuje jako:
a) rzemieślnik
b) kancelista
c) sekretarz
d) ajent
Rozwiązanie

Tadeusz urodził się w:
a) kwietniu
b) lutym
c) sierpniu
d) czerwcu
Rozwiązanie

Joannie z noweli „A...B...C...” ziemniakami i warzywami płacił:
a) stróż domu
b) piekarz
c) dorożkarz
d) murarz
Rozwiązanie

Chwedora pracowała pośród:
a) około 15 kobiet
b) około 20 kobiet
c) około 25 kobiet
d) około 10 kobiet
Rozwiązanie

Mezalians to:
a) małżeństwo pomiędzy osobami o różnym pochodzeniu
b) małżeństwo między arystokratami
c) małżeństwo osób różnych narodowości
d) małżeństwo faktycznie nieistniejące
Rozwiązanie

Samowar to:
a) przyrząd służący do zaparzania herbaty
b) przyrząd służący do robienia lodów
c) przyrząd służący do robienia czekolady
d) przyrząd służący do zaparzania kawy
Rozwiązanie

O walkach toczonych w okolicach lasu w noweli „Gloria victis”:
a) opowiadał świerk
b) opowiadała sosna
c) opowiadał dąb
d) opowiadała brzoza
Rozwiązanie

Pani Rożnowska z noweli „A...B...C...” była właścicielką:
a) magla
b) sklepu
c) złotej cukiernicy
d) kamienicy
Rozwiązanie

Nowela „A...B...C...” realizuje hasło:
a) pokrzepienia serc
b) pracy u podstaw
c) walki wyzwoleńczej
d) pracy organicznej
Rozwiązanie

Praktycznie całe życie Orzeszkowa była związana z:
a) Mazowszem
b) Nowogródczyzną
c) Grodzieńszczyzną
d) Kowieńszczyzną
Rozwiązanie

„Ofiary” dobroczynności majętnej Krzyckiej z noweli noweli „Dobra pani” trafiły:
a) na bruk
b) do pracy w kuchni
c) na ulicę
d) do garderoby
Rozwiązanie

Zbiór „Gloria victis” wydano po śmierci pisarki:
a) w 1910 roku
b) w 1913 roku
c) w 1919 roku
d) w 1915 roku
Rozwiązanie

Powstańcy w noweli „Gloria victis” pojawili się na Polesiu:
a) w styczniu 1863 roku
b) w listopadzie 1863 roku
c) w marcu 1863 roku
d) w maju 1863 roku
Rozwiązanie

Piotra Orzeszko Eliza poślubiła mając:
a) 20 lat
b) 24 lata
c) 17 lat
d) 19 lat
Rozwiązanie

Garderobiana – panna Czernicka z noweli „Dobra pani” – miała około:
a) 25 lat
b) 30 lat
c) 20 lat
d) 35 lat
Rozwiązanie

W noweli „Dobra pani” nie występuje:
a) psychologiczny opis ludzkich reakcji
b) właściwy kontrast sytuacyjny
c) ekspresywność obrazu artystycznego
d) technika nagany
Rozwiązanie

Krzycka z noweli „Dobra pani” udzielała się w:
a) Towarzystwie Dam Dobroczynnych
b) Towarzystwie Kobiet Filantropijnych
c) Towarzystwie Kobiet Dobroczynnych
d) Towarzystwie Dam Pomocnych
Rozwiązanie

Język, którym pisarka opisuje przyrodę w noweli „Gloria victis” jest niezwykle:
a) prosty
b) potoczny
c) zabawny
d) poetycki
Rozwiązanie

Tadeusz zrywał:
a) georginie
b) niezapominajki
c) maki
d) stokrotki
Rozwiązanie

Ongród miejsce akcji noweli „Dobra pani” to tak naprawdę:
a) Gródno
b) Kolno
c) Ogrodowo
d) Grodno
Rozwiązanie

Słuchaczem w noweli „Gloria victis” jest wiatr prędki, który przybył na Polesie:
a) trzydzieści lat po tragicznych wydarzeniach 1863
b) pięćdziesiąt lat po tragicznych wydarzeniach 1863
c) czterdzieści lat po tragicznych wydarzeniach 1863
d) czterdzieści lat po tragicznych wydarzeniach 1831
Rozwiązanie

Centralnym miejscem akcji noweli „A...B...C...” jest :
a) wielkie rosyjskie miasto
b) wielkie niemieckie miasto
c) małe niemieckie miasto
d) małe rosyjskie miasto
Rozwiązanie

„Kraina, w wody, trawy i drzewa bogata” w noweli „Gloria victis” to:
a) Podlasie
b) Polesie białoruskie
c) Polesie litewskie
d) Polesie grodzieńskie
Rozwiązanie

Orzeszkowa debiutowała w 1866 roku w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) wierszem „Obrazek z lat głodowych”
b) powieścią „Obrazek z lat głodowych”
c) nowelą „Obrazek z lat głodowych”
d) opowiadaniem „Obrazek z lat głodowych”
Rozwiązanie

Jedną z ulubionych francuskich piosenek Heli z noweli „Dobra pani” była piosenka o:
a) kolorowych wstążkach
b) białej róży
c) zielonym kotku
d) czerwonym baloniku
Rozwiązanie

Adam, bohater noweli „A...B...C...”, w którym kochała się Joanna był:
a) prawnikiem
b) kancelistą
c) nauczycielem
d) lekarzem
Rozwiązanie

Vae victis znaczy po łacinie:
a) „Biada zwycięzcom”
b) „Biada zwyciężonym”
c) „Chwała zwycięzcom”
d) „Chwała zwyciężonym”
Rozwiązanie

W Wiedniu tytułowa bohaterka z noweli „Dobra pani” upodobała sobie:
a) kota perskiego
b) psa
c) kanarka
d) papugę
Rozwiązanie

Słowa: „Piekło, piekło, mówię ci, wietrze prędki, szalało w tym naszym cichym, wonnym, kwiecistym, niewinnym raju leśnym. Piekło ludzkie.” w noweli „Gloria victis”:
a) wypowiedział dąb
b) wypowiedziała brzoza
c) wypowiedziała lipa
d) wypowiedział świerk
Rozwiązanie

Chwedora pracowała we dworze, gdzie miała:
a) prać bieliznę państwa
b) pomagać przy sianokosach
c) pleć jeden z dworskich ogrodów
d) pomagać w kuchni
Rozwiązanie

Młoda chłopka Chwedora była żoną parobka:
a) Karola
b) Konstantego
c) Klemensa
d) Kleofasa
Rozwiązanie

Stary kundel, którego głaskał Tadeusz to:
a) Rubin
b) Kleks
c) Burek
d) Pikuś
Rozwiązanie

Pisarka w noweli „Gloria victis” „wystylizowała” Traugutta m.in. na:
a) Mojżesza
b) Achillesa
c) Prometeusza
d) Abrahama
Rozwiązanie

Opiekunka z noweli „Dobra pani” odkryła w Heli talent do śpiewu, gdy ta miała:
a) 6 lat
b) 12 lat
c) 10 lat
d) 8 lat
Rozwiązanie

Głos Taugutta w noweli „Gloria victis” przypominał w brzmieniu głos:
a) Herkulesa
b) Leonidasa
c) Prometeusza
d) Scypiona
Rozwiązanie

Kostuś, bohater noweli „A...B...C...”, po powrocie Joanny z sądu rzucił jej pod nogi pęk:
a) róż
b) głogu
c) czeremchy
d) bzu
Rozwiązanie

Niewinne dziewczę w noweli „Gloria victis”przypominał:
a) Traugutt
b) Tarłowski
c) Jagmin
d) Kalikst
Rozwiązanie

Nowela „A...B...C...” ukazała się na łamach „Świata” – w:
a) 1882 roku
b) 1886 roku
c) 1888 roku
d) 1884 roku
Rozwiązanie

By zabić nudę Krzycka z noweli „Dobra pani” grywała na:
a) fortepianie
b) wiolonczeli
c) skrzypcach
d) harfie
Rozwiązanie

Konstrukcja noweli „A...B...C...” jest :
a) otwarta i rozwlekła
b) zwięzła i zamknięta
c) rozwlekła i zamknięta
d) otwarta i zwięzła
Rozwiązanie

Orzeszkowa w noweli „Dobra pani” krytycznie odnosi się do tak zwanego:
a) „wychowania kobiet”
b) „wychowania chłopskiego”
c) „wychowania feministycznego”
d) „wychowania salonowego”
Rozwiązanie

Ewelina Krzycka z noweli „Dobra pani” zamieszkuje przy ulicy:
a) Zamiejskiej
b) Zatorowej
c) Leśnej
d) Krętej
Rozwiązanie

„Gloria victis” ze względu na poetykę, przypomina:
a) mit
b) baśń
c) bajkę
d) legendę
Rozwiązanie

Czas akcji w noweli „Dobra pani” to :
a) I połowa XX wieku
b) I połowa XIX wieku
c) II połowa XVIII wieku
d) II połowa XIX wieku
Rozwiązanie

Joanna, bohaterka noweli „A...B...C...” została skazana na:
a) dwumiesięczną karę więzienia
b) miesięczną karę więzienia
c) trzymiesięczną karę więzienia
d) tygodniową karę więzienia
Rozwiązanie

Gdy Janowa z noweli „Dobra pani” wprowadziła po raz pierwszy do salonu pani Eweliny Krzyckiej Helę, dziewczynka miała:
a) 4 lata
b) 5 lat
c) 8 lat
d) 6 lat
Rozwiązanie

Ojciec Joanny i Mieczysława z noweli „A...B...C...” był:
a) nauczycielem
b) prawnikiem
c) lekarzem
d) księgowym
Rozwiązanie

Postać małego Tarłowskiego w noweli „Gloria victis” przybliża:
a) brzoza
b) olcha
c) świerk
d) dąb
Rozwiązanie

Styl narracji noweli „Dobra pani” jest:
a) otwarty
b) nieprecyzyjny
c) zwarty
d) rozwlekły
Rozwiązanie

Około czterdziestoletnia Krzycka z noweli „Dobra pani” była:
a) ruda
b) szatynką
c) brunetką
d) blondynką
Rozwiązanie

Wśród roslin w noweli „Gloria victis” nie było:
a) jarzębiny
b) dzwonków liliowych
c) paproci
d) dzikich róż
Rozwiązanie

Uwagę Tadeusza przykuła:
a) pliszka
b) sójka
c) sikorka
d) jaskółka
Rozwiązanie

Orzeszkowa, tworząc w noweli „A...B...C...” miniaturowe portrety osobowościowe akcentuje:
a) psychologizm postaci
b) zewnętrzność postaci
c) wagę jednostki w społeczeństwie
d) swój stosunek do jednostki
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies