Test:

Język, którym pisarka opisuje przyrodę w noweli „Gloria victis” jest niezwykle:
a) zabawny
b) prosty
c) potoczny
d) poetycki
Rozwiązanie

Krzycka z noweli „Dobra pani” na koncercie włoskiego artysty była podczas pobytu:
a) we Florencji
b) w Rzymie
c) w Genewie
d) w Genui
Rozwiązanie

Centralnym miejscem akcji noweli „A...B...C...” jest :
a) wielkie rosyjskie miasto
b) wielkie niemieckie miasto
c) małe niemieckie miasto
d) małe rosyjskie miasto
Rozwiązanie

Joannie z noweli „A...B...C...” ziemniakami i warzywami płacił:
a) piekarz
b) dorożkarz
c) stróż domu
d) murarz
Rozwiązanie

O walkach toczonych w okolicach lasu w noweli „Gloria victis”:
a) opowiadała sosna
b) opowiadała brzoza
c) opowiadał dąb
d) opowiadał świerk
Rozwiązanie

Stary kundel, którego głaskał Tadeusz to:
a) Pikuś
b) Kleks
c) Rubin
d) Burek
Rozwiązanie

Młoda chłopka Chwedora była żoną parobka:
a) Konstantego
b) Karola
c) Klemensa
d) Kleofasa
Rozwiązanie

W Wiedniu tytułowa bohaterka z noweli „Dobra pani” upodobała sobie:
a) papugę
b) psa
c) kanarka
d) kota perskiego
Rozwiązanie

Około czterdziestoletnia Krzycka z noweli „Dobra pani” była:
a) ruda
b) brunetką
c) szatynką
d) blondynką
Rozwiązanie

Adam, bohater noweli „A...B...C...”, w którym kochała się Joanna był:
a) kancelistą
b) prawnikiem
c) lekarzem
d) nauczycielem
Rozwiązanie


Samowar to:
a) przyrząd służący do zaparzania kawy
b) przyrząd służący do robienia czekolady
c) przyrząd służący do zaparzania herbaty
d) przyrząd służący do robienia lodów
Rozwiązanie

Chwedora pracowała pośród:
a) około 10 kobiet
b) około 15 kobiet
c) około 25 kobiet
d) około 20 kobiet
Rozwiązanie

Pisarka w noweli „Gloria victis” „wystylizowała” Traugutta m.in. na:
a) Abrahama
b) Prometeusza
c) Mojżesza
d) Achillesa
Rozwiązanie

Powstańcy w noweli „Gloria victis” pojawili się na Polesiu:
a) w marcu 1863 roku
b) w listopadzie 1863 roku
c) w styczniu 1863 roku
d) w maju 1863 roku
Rozwiązanie

Ojciec Heli z noweli „Dobra pani” był:
a) kataryniarzem
b) piekarzem
c) malarzem
d) murarzem
Rozwiązanie

Słowa: „Piekło, piekło, mówię ci, wietrze prędki, szalało w tym naszym cichym, wonnym, kwiecistym, niewinnym raju leśnym. Piekło ludzkie.” w noweli „Gloria victis”:
a) wypowiedział dąb
b) wypowiedziała brzoza
c) wypowiedział świerk
d) wypowiedziała lipa
Rozwiązanie

Gdy wybuchło powstanie styczniowe Orzeszkowa, ukrywała na terenie swej posiadłości:
a) Chłopickiego
b) Niemcewicza
c) Krukowieckiego
d) Traugutta
Rozwiązanie

Eliza Orzeszkowa, z domu Pawłowska, urodziła się w Miłkowszczyźnie:
a) 1841 roku
b) 1825 roku
c) 1856 roku
d) 1849 roku
Rozwiązanie

Gdy Janowa z noweli „Dobra pani” wprowadziła po raz pierwszy do salonu pani Eweliny Krzyckiej Helę, dziewczynka miała:
a) 6 lat
b) 4 lata
c) 5 lat
d) 8 lat
Rozwiązanie

Z drugim mężem – Nahorskim - Orzeszkowa szczęściem małżeńskim cieszyła się:
a) rok
b) 10 lat
c) 3 miesiące
d) 2 lata
Rozwiązanie

Praktycznie całe życie Orzeszkowa była związana z:
a) Nowogródczyzną
b) Grodzieńszczyzną
c) Mazowszem
d) Kowieńszczyzną
Rozwiązanie

Mieczysław Lipski bohater noweli „A...B...C...” pracuje jako:
a) sekretarz
b) rzemieślnik
c) ajent
d) kancelista
Rozwiązanie

Postać małego Tarłowskiego w noweli „Gloria victis” przybliża:
a) świerk
b) dąb
c) brzoza
d) olcha
Rozwiązanie

Ewelina Krzycka z noweli „Dobra pani” zamieszkuje przy ulicy:
a) Leśnej
b) Zatorowej
c) Krętej
d) Zamiejskiej
Rozwiązanie

W noweli „A...B...C...” nie ma:
a) trzecioosobowej narracji
b) rozciągniętych komentarzy autorskich
c) dialogów
d) zaznaczonych kontrastów
Rozwiązanie

„Kraina, w wody, trawy i drzewa bogata” w noweli „Gloria victis” to:
a) Polesie litewskie
b) Podlasie
c) Polesie grodzieńskie
d) Polesie białoruskie
Rozwiązanie

Joanna, bohaterka noweli „A...B...C...” została skazana na:
a) trzymiesięczną karę więzienia
b) dwumiesięczną karę więzienia
c) tygodniową karę więzienia
d) miesięczną karę więzienia
Rozwiązanie

Słuchaczem w noweli „Gloria victis” jest wiatr prędki, który przybył na Polesie:
a) czterdzieści lat po tragicznych wydarzeniach 1831
b) czterdzieści lat po tragicznych wydarzeniach 1863
c) pięćdziesiąt lat po tragicznych wydarzeniach 1863
d) trzydzieści lat po tragicznych wydarzeniach 1863
Rozwiązanie

Wśród roslin w noweli „Gloria victis” nie było:
a) dzikich róż
b) paproci
c) dzwonków liliowych
d) jarzębiny
Rozwiązanie

Chwedora pracowała we dworze, gdzie miała:
a) pleć jeden z dworskich ogrodów
b) prać bieliznę państwa
c) pomagać przy sianokosach
d) pomagać w kuchni
Rozwiązanie

Mezalians to:
a) małżeństwo faktycznie nieistniejące
b) małżeństwo osób różnych narodowości
c) małżeństwo między arystokratami
d) małżeństwo pomiędzy osobami o różnym pochodzeniu
Rozwiązanie

Vae victis znaczy po łacinie:
a) „Biada zwycięzcom”
b) „Biada zwyciężonym”
c) „Chwała zwycięzcom”
d) „Chwała zwyciężonym”
Rozwiązanie

Ojciec Joanny i Mieczysława z noweli „A...B...C...” był:
a) księgowym
b) nauczycielem
c) lekarzem
d) prawnikiem
Rozwiązanie

Cykl nowel „Gloria victis” miał nosić tytuł:
a) „1863”
b) „Hekuba”
c) „Bóg wie kto”
d) „Oni”
Rozwiązanie

Ongród miejsce akcji noweli „Dobra pani” to tak naprawdę:
a) Kolno
b) Gródno
c) Grodno
d) Ogrodowo
Rozwiązanie

Tadeusz w noweli ma:
a) ponad dwa lata
b) prawie trzy lata
c) dwa lata
d) prawie dwa lata
Rozwiązanie

Piotra Orzeszko Eliza poślubiła mając:
a) 17 lat
b) 24 lata
c) 19 lat
d) 20 lat
Rozwiązanie

Styl narracji noweli „Dobra pani” jest:
a) rozwlekły
b) zwarty
c) otwarty
d) nieprecyzyjny
Rozwiązanie

Kostuś, bohater noweli „A...B...C...”, po powrocie Joanny z sądu rzucił jej pod nogi pęk:
a) czeremchy
b) bzu
c) róż
d) głogu
Rozwiązanie

„Gloria victis” ze względu na poetykę, przypomina:
a) legendę
b) baśń
c) mit
d) bajkę
Rozwiązanie

Opiekunka z noweli „Dobra pani” odkryła w Heli talent do śpiewu, gdy ta miała:
a) 8 lat
b) 10 lat
c) 6 lat
d) 12 lat
Rozwiązanie

Niewinne dziewczę w noweli „Gloria victis”przypominał:
a) Traugutt
b) Tarłowski
c) Jagmin
d) Kalikst
Rozwiązanie

Jedną z ulubionych francuskich piosenek Heli z noweli „Dobra pani” była piosenka o:
a) czerwonym baloniku
b) białej róży
c) kolorowych wstążkach
d) zielonym kotku
Rozwiązanie

By utwór stał się bardziej wymowny, Orzeszkowa w noweli „Dobra pani” operuje:
a) kontrastem
b) językiem ezopowym
c) frazeologią
d) przenośniami
Rozwiązanie

W noweli „Dobra pani” nie występuje:
a) właściwy kontrast sytuacyjny
b) technika nagany
c) psychologiczny opis ludzkich reakcji
d) ekspresywność obrazu artystycznego
Rozwiązanie

„Ofiary” dobroczynności majętnej Krzyckiej z noweli noweli „Dobra pani” trafiły:
a) na ulicę
b) do pracy w kuchni
c) na bruk
d) do garderoby
Rozwiązanie

Garderobiana – panna Czernicka z noweli „Dobra pani” – miała około:
a) 25 lat
b) 35 lat
c) 20 lat
d) 30 lat
Rozwiązanie

Krzycka z noweli „Dobra pani” udzielała się w:
a) Towarzystwie Kobiet Dobroczynnych
b) Towarzystwie Dam Pomocnych
c) Towarzystwie Dam Dobroczynnych
d) Towarzystwie Kobiet Filantropijnych
Rozwiązanie

Czas akcji w noweli „Dobra pani” to :
a) II połowa XVIII wieku
b) I połowa XIX wieku
c) I połowa XX wieku
d) II połowa XIX wieku
Rozwiązanie

Pani Rożnowska z noweli „A...B...C...” była właścicielką:
a) magla
b) złotej cukiernicy
c) kamienicy
d) sklepu
Rozwiązanie

Tadeusz urodził się w:
a) lutym
b) kwietniu
c) sierpniu
d) czerwcu
Rozwiązanie

Zbiór „Gloria victis” wydano po śmierci pisarki:
a) w 1913 roku
b) w 1919 roku
c) w 1910 roku
d) w 1915 roku
Rozwiązanie

By zabić nudę Krzycka z noweli „Dobra pani” grywała na:
a) skrzypcach
b) fortepianie
c) wiolonczeli
d) harfie
Rozwiązanie

Orzeszkowa, tworząc w noweli „A...B...C...” miniaturowe portrety osobowościowe akcentuje:
a) swój stosunek do jednostki
b) wagę jednostki w społeczeństwie
c) zewnętrzność postaci
d) psychologizm postaci
Rozwiązanie

Orzeszkowa debiutowała w 1866 roku w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) opowiadaniem „Obrazek z lat głodowych”
b) powieścią „Obrazek z lat głodowych”
c) wierszem „Obrazek z lat głodowych”
d) nowelą „Obrazek z lat głodowych”
Rozwiązanie

Na czele bojowców w noweli „Gloria victis” stał „człowiek świętego imienia”:
a) Krukowiecki
b) Traugutt
c) Jagmin
d) Tarłowski
Rozwiązanie

Konstrukcja noweli „A...B...C...” jest :
a) zwięzła i zamknięta
b) otwarta i zwięzła
c) rozwlekła i zamknięta
d) otwarta i rozwlekła
Rozwiązanie

Nowela „A...B...C...” ukazała się na łamach „Świata” – w:
a) 1884 roku
b) 1888 roku
c) 1882 roku
d) 1886 roku
Rozwiązanie

Głos Taugutta w noweli „Gloria victis” przypominał w brzmieniu głos:
a) Scypiona
b) Leonidasa
c) Herkulesa
d) Prometeusza
Rozwiązanie

Orzeszkowa w noweli „Dobra pani” krytycznie odnosi się do tak zwanego:
a) „wychowania chłopskiego”
b) „wychowania kobiet”
c) „wychowania feministycznego”
d) „wychowania salonowego”
Rozwiązanie

Tadeusz zrywał:
a) niezapominajki
b) maki
c) georginie
d) stokrotki
Rozwiązanie

Uwagę Tadeusza przykuła:
a) sójka
b) pliszka
c) sikorka
d) jaskółka
Rozwiązanie

Nowela „A...B...C...” realizuje hasło:
a) walki wyzwoleńczej
b) pracy organicznej
c) pracy u podstaw
d) pokrzepienia serc
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies