Test:

Chwedora pracowała we dworze, gdzie miała:
a) pomagać w kuchni
b) pleć jeden z dworskich ogrodów
c) prać bieliznę państwa
d) pomagać przy sianokosach
Rozwiązanie

Joanna, bohaterka noweli „A...B...C...” została skazana na:
a) trzymiesięczną karę więzienia
b) tygodniową karę więzienia
c) miesięczną karę więzienia
d) dwumiesięczną karę więzienia
Rozwiązanie

Krzycka z noweli „Dobra pani” udzielała się w:
a) Towarzystwie Dam Dobroczynnych
b) Towarzystwie Kobiet Filantropijnych
c) Towarzystwie Dam Pomocnych
d) Towarzystwie Kobiet Dobroczynnych
Rozwiązanie

Na czele bojowców w noweli „Gloria victis” stał „człowiek świętego imienia”:
a) Tarłowski
b) Jagmin
c) Traugutt
d) Krukowiecki
Rozwiązanie

Cykl nowel „Gloria victis” miał nosić tytuł:
a) „Hekuba”
b) „Bóg wie kto”
c) „Oni”
d) „1863”
Rozwiązanie

Wśród roslin w noweli „Gloria victis” nie było:
a) jarzębiny
b) dzwonków liliowych
c) dzikich róż
d) paproci
Rozwiązanie

Opiekunka z noweli „Dobra pani” odkryła w Heli talent do śpiewu, gdy ta miała:
a) 8 lat
b) 10 lat
c) 6 lat
d) 12 lat
Rozwiązanie

Mieczysław Lipski bohater noweli „A...B...C...” pracuje jako:
a) sekretarz
b) ajent
c) rzemieślnik
d) kancelista
Rozwiązanie

Centralnym miejscem akcji noweli „A...B...C...” jest :
a) małe niemieckie miasto
b) małe rosyjskie miasto
c) wielkie rosyjskie miasto
d) wielkie niemieckie miasto
Rozwiązanie

„Ofiary” dobroczynności majętnej Krzyckiej z noweli noweli „Dobra pani” trafiły:
a) na ulicę
b) na bruk
c) do pracy w kuchni
d) do garderoby
Rozwiązanie


Praktycznie całe życie Orzeszkowa była związana z:
a) Nowogródczyzną
b) Grodzieńszczyzną
c) Kowieńszczyzną
d) Mazowszem
Rozwiązanie

Tadeusz urodził się w:
a) czerwcu
b) sierpniu
c) kwietniu
d) lutym
Rozwiązanie

Nowela „A...B...C...” realizuje hasło:
a) pracy u podstaw
b) walki wyzwoleńczej
c) pracy organicznej
d) pokrzepienia serc
Rozwiązanie

Orzeszkowa w noweli „Dobra pani” krytycznie odnosi się do tak zwanego:
a) „wychowania kobiet”
b) „wychowania feministycznego”
c) „wychowania chłopskiego”
d) „wychowania salonowego”
Rozwiązanie

Słowa: „Piekło, piekło, mówię ci, wietrze prędki, szalało w tym naszym cichym, wonnym, kwiecistym, niewinnym raju leśnym. Piekło ludzkie.” w noweli „Gloria victis”:
a) wypowiedział dąb
b) wypowiedziała brzoza
c) wypowiedział świerk
d) wypowiedziała lipa
Rozwiązanie

Gdy Janowa z noweli „Dobra pani” wprowadziła po raz pierwszy do salonu pani Eweliny Krzyckiej Helę, dziewczynka miała:
a) 6 lat
b) 4 lata
c) 8 lat
d) 5 lat
Rozwiązanie

Młoda chłopka Chwedora była żoną parobka:
a) Klemensa
b) Karola
c) Konstantego
d) Kleofasa
Rozwiązanie

Orzeszkowa debiutowała w 1866 roku w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) powieścią „Obrazek z lat głodowych”
b) nowelą „Obrazek z lat głodowych”
c) opowiadaniem „Obrazek z lat głodowych”
d) wierszem „Obrazek z lat głodowych”
Rozwiązanie

Zbiór „Gloria victis” wydano po śmierci pisarki:
a) w 1915 roku
b) w 1919 roku
c) w 1913 roku
d) w 1910 roku
Rozwiązanie

Ojciec Heli z noweli „Dobra pani” był:
a) malarzem
b) murarzem
c) piekarzem
d) kataryniarzem
Rozwiązanie

Stary kundel, którego głaskał Tadeusz to:
a) Rubin
b) Pikuś
c) Burek
d) Kleks
Rozwiązanie

Kostuś, bohater noweli „A...B...C...”, po powrocie Joanny z sądu rzucił jej pod nogi pęk:
a) róż
b) czeremchy
c) głogu
d) bzu
Rozwiązanie

Postać małego Tarłowskiego w noweli „Gloria victis” przybliża:
a) świerk
b) olcha
c) brzoza
d) dąb
Rozwiązanie

W noweli „Dobra pani” nie występuje:
a) technika nagany
b) właściwy kontrast sytuacyjny
c) ekspresywność obrazu artystycznego
d) psychologiczny opis ludzkich reakcji
Rozwiązanie

Jedną z ulubionych francuskich piosenek Heli z noweli „Dobra pani” była piosenka o:
a) kolorowych wstążkach
b) czerwonym baloniku
c) zielonym kotku
d) białej róży
Rozwiązanie

Mezalians to:
a) małżeństwo pomiędzy osobami o różnym pochodzeniu
b) małżeństwo faktycznie nieistniejące
c) małżeństwo osób różnych narodowości
d) małżeństwo między arystokratami
Rozwiązanie

Pisarka w noweli „Gloria victis” „wystylizowała” Traugutta m.in. na:
a) Prometeusza
b) Abrahama
c) Achillesa
d) Mojżesza
Rozwiązanie

Joannie z noweli „A...B...C...” ziemniakami i warzywami płacił:
a) piekarz
b) stróż domu
c) dorożkarz
d) murarz
Rozwiązanie

Język, którym pisarka opisuje przyrodę w noweli „Gloria victis” jest niezwykle:
a) prosty
b) poetycki
c) potoczny
d) zabawny
Rozwiązanie

Piotra Orzeszko Eliza poślubiła mając:
a) 19 lat
b) 17 lat
c) 20 lat
d) 24 lata
Rozwiązanie

„Kraina, w wody, trawy i drzewa bogata” w noweli „Gloria victis” to:
a) Polesie grodzieńskie
b) Polesie litewskie
c) Podlasie
d) Polesie białoruskie
Rozwiązanie

Słuchaczem w noweli „Gloria victis” jest wiatr prędki, który przybył na Polesie:
a) trzydzieści lat po tragicznych wydarzeniach 1863
b) pięćdziesiąt lat po tragicznych wydarzeniach 1863
c) czterdzieści lat po tragicznych wydarzeniach 1831
d) czterdzieści lat po tragicznych wydarzeniach 1863
Rozwiązanie

Orzeszkowa, tworząc w noweli „A...B...C...” miniaturowe portrety osobowościowe akcentuje:
a) swój stosunek do jednostki
b) wagę jednostki w społeczeństwie
c) zewnętrzność postaci
d) psychologizm postaci
Rozwiązanie

Vae victis znaczy po łacinie:
a) „Chwała zwyciężonym”
b) „Biada zwyciężonym”
c) „Biada zwycięzcom”
d) „Chwała zwycięzcom”
Rozwiązanie

Z drugim mężem – Nahorskim - Orzeszkowa szczęściem małżeńskim cieszyła się:
a) 10 lat
b) 3 miesiące
c) rok
d) 2 lata
Rozwiązanie

Uwagę Tadeusza przykuła:
a) jaskółka
b) pliszka
c) sójka
d) sikorka
Rozwiązanie

W noweli „A...B...C...” nie ma:
a) trzecioosobowej narracji
b) rozciągniętych komentarzy autorskich
c) dialogów
d) zaznaczonych kontrastów
Rozwiązanie

Ojciec Joanny i Mieczysława z noweli „A...B...C...” był:
a) prawnikiem
b) lekarzem
c) księgowym
d) nauczycielem
Rozwiązanie

Gdy wybuchło powstanie styczniowe Orzeszkowa, ukrywała na terenie swej posiadłości:
a) Chłopickiego
b) Niemcewicza
c) Krukowieckiego
d) Traugutta
Rozwiązanie

Około czterdziestoletnia Krzycka z noweli „Dobra pani” była:
a) ruda
b) blondynką
c) brunetką
d) szatynką
Rozwiązanie

Tadeusz zrywał:
a) stokrotki
b) georginie
c) maki
d) niezapominajki
Rozwiązanie

Krzycka z noweli „Dobra pani” na koncercie włoskiego artysty była podczas pobytu:
a) we Florencji
b) w Genewie
c) w Genui
d) w Rzymie
Rozwiązanie

By zabić nudę Krzycka z noweli „Dobra pani” grywała na:
a) wiolonczeli
b) harfie
c) skrzypcach
d) fortepianie
Rozwiązanie

Konstrukcja noweli „A...B...C...” jest :
a) otwarta i rozwlekła
b) rozwlekła i zamknięta
c) zwięzła i zamknięta
d) otwarta i zwięzła
Rozwiązanie

Styl narracji noweli „Dobra pani” jest:
a) nieprecyzyjny
b) zwarty
c) otwarty
d) rozwlekły
Rozwiązanie

By utwór stał się bardziej wymowny, Orzeszkowa w noweli „Dobra pani” operuje:
a) frazeologią
b) kontrastem
c) językiem ezopowym
d) przenośniami
Rozwiązanie

Adam, bohater noweli „A...B...C...”, w którym kochała się Joanna był:
a) lekarzem
b) nauczycielem
c) kancelistą
d) prawnikiem
Rozwiązanie

Chwedora pracowała pośród:
a) około 10 kobiet
b) około 15 kobiet
c) około 20 kobiet
d) około 25 kobiet
Rozwiązanie

Garderobiana – panna Czernicka z noweli „Dobra pani” – miała około:
a) 35 lat
b) 25 lat
c) 30 lat
d) 20 lat
Rozwiązanie

Powstańcy w noweli „Gloria victis” pojawili się na Polesiu:
a) w marcu 1863 roku
b) w listopadzie 1863 roku
c) w styczniu 1863 roku
d) w maju 1863 roku
Rozwiązanie

Niewinne dziewczę w noweli „Gloria victis”przypominał:
a) Kalikst
b) Traugutt
c) Jagmin
d) Tarłowski
Rozwiązanie

Ewelina Krzycka z noweli „Dobra pani” zamieszkuje przy ulicy:
a) Krętej
b) Zamiejskiej
c) Leśnej
d) Zatorowej
Rozwiązanie

Samowar to:
a) przyrząd służący do robienia lodów
b) przyrząd służący do zaparzania kawy
c) przyrząd służący do zaparzania herbaty
d) przyrząd służący do robienia czekolady
Rozwiązanie

O walkach toczonych w okolicach lasu w noweli „Gloria victis”:
a) opowiadał świerk
b) opowiadała brzoza
c) opowiadała sosna
d) opowiadał dąb
Rozwiązanie

W Wiedniu tytułowa bohaterka z noweli „Dobra pani” upodobała sobie:
a) papugę
b) kota perskiego
c) kanarka
d) psa
Rozwiązanie

Ongród miejsce akcji noweli „Dobra pani” to tak naprawdę:
a) Grodno
b) Kolno
c) Ogrodowo
d) Gródno
Rozwiązanie

„Gloria victis” ze względu na poetykę, przypomina:
a) bajkę
b) mit
c) baśń
d) legendę
Rozwiązanie

Nowela „A...B...C...” ukazała się na łamach „Świata” – w:
a) 1888 roku
b) 1882 roku
c) 1886 roku
d) 1884 roku
Rozwiązanie

Czas akcji w noweli „Dobra pani” to :
a) I połowa XX wieku
b) I połowa XIX wieku
c) II połowa XIX wieku
d) II połowa XVIII wieku
Rozwiązanie

Eliza Orzeszkowa, z domu Pawłowska, urodziła się w Miłkowszczyźnie:
a) 1825 roku
b) 1849 roku
c) 1856 roku
d) 1841 roku
Rozwiązanie

Pani Rożnowska z noweli „A...B...C...” była właścicielką:
a) złotej cukiernicy
b) sklepu
c) kamienicy
d) magla
Rozwiązanie

Głos Taugutta w noweli „Gloria victis” przypominał w brzmieniu głos:
a) Scypiona
b) Leonidasa
c) Herkulesa
d) Prometeusza
Rozwiązanie

Tadeusz w noweli ma:
a) ponad dwa lata
b) prawie dwa lata
c) dwa lata
d) prawie trzy lata
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies