Test:

Dla Antenora najważniejsza jest prawda, a nie:
a) zdrada najbliższych
b) wojna
c) więzi sympatii
d) dobro kraju
Rozwiązanie

Kto nazwał Troję nierządnym, bliskim „zginienia” królestwem?
a) Kasandra
b) Menelaos
c) Helena
d) Ulisses
Rozwiązanie

Oddziałami Greków dowodził brat Menelaosa:
a) Achilles
b) Agamemnon
c) Hektor
d) Patrokles
Rozwiązanie

Helena wyrażając obawę o swój los, porównała się do:
a) myszy
b) owcy
c) łabędzia
d) kozy
Rozwiązanie

Rada trojańska przypominała:
a) parlament
b) zgromadzenie możnych
c) kancelarię monarchy
d) arystokrację
Rozwiązanie

Helena twierdziła, że na świecie jest więcej zła, niż:
a) wiary
b) miłości
c) dobra
d) współczucia
Rozwiązanie

Medea została uprowadzona przez:
a) Menelaosa
b) Apolla
c) Jazona
d) Achillesa
Rozwiązanie

Apollo obdarzył Kasandrę darem jasnowidzenia w zamian za obietnicę:
a) uległości
b) miłości
c) wierności
d) powściągliwości
Rozwiązanie

Słowa „Wy, który pospolitą rzeczą władacie” padają w:
a) epilogu
b) trzeciej pieśni chóru
c) pierwszej pieśni chóru drugiej
d) drugiej pieśni chóru
Rozwiązanie

Wywód Antenora podczas rady tebańskiej był:
a) chaotyczny
b) zaopatrzony w ozdobniki
c) przeplatany dygresjami
d) spójny
Rozwiązanie


Ulisses Parysa określił jako:
a) miernotę
b) marnotrawcę
c) niewdzięcznika
d) pochopnego młodzieńca
Rozwiązanie

W pierwszej pieśni chór mówi, że niemożliwe jest połączenie:
a) roztropności i pobudliwości
b) nienawiści i spokoju
c) mądrości i młodości
d) miłości i madrości
Rozwiązanie

Priamowi o tym, iż Grecy rozpoczęli atak na posterunki graniczne doniósł:
a) Rotmistrz
b) Antenor
c) Więzień
d) Parys
Rozwiązanie

Helena była nagrodą Parysa od bogini:
a) Wenus
b) Artemidy
c) Junony
d) Minerwy
Rozwiązanie

Hekuba – żona Priama - która przed urodzeniem Aleksandra miała sen, w którym urodziła:
a) węża
b) pochodnię
c) wojownika
d) konia
Rozwiązanie

Bronić Parysa postanowił:
a) Pantus
b) Iketaon
c) Ukalegon
d) Eneasz
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies