Test:

Helena była nagrodą Parysa od bogini:
a) Junony
b) Wenus
c) Artemidy
d) Minerwy
Rozwiązanie

Oddziałami Greków dowodził brat Menelaosa:
a) Hektor
b) Agamemnon
c) Patrokles
d) Achilles
Rozwiązanie

Wywód Antenora podczas rady tebańskiej był:
a) przeplatany dygresjami
b) spójny
c) chaotyczny
d) zaopatrzony w ozdobniki
Rozwiązanie

Medea została uprowadzona przez:
a) Achillesa
b) Jazona
c) Menelaosa
d) Apolla
Rozwiązanie

Rada trojańska przypominała:
a) zgromadzenie możnych
b) arystokrację
c) kancelarię monarchy
d) parlament
Rozwiązanie

W pierwszej pieśni chór mówi, że niemożliwe jest połączenie:
a) miłości i madrości
b) mądrości i młodości
c) roztropności i pobudliwości
d) nienawiści i spokoju
Rozwiązanie

Dla Antenora najważniejsza jest prawda, a nie:
a) wojna
b) więzi sympatii
c) zdrada najbliższych
d) dobro kraju
Rozwiązanie

Helena twierdziła, że na świecie jest więcej zła, niż:
a) wiary
b) współczucia
c) dobra
d) miłości
Rozwiązanie

Ulisses Parysa określił jako:
a) pochopnego młodzieńca
b) niewdzięcznika
c) marnotrawcę
d) miernotę
Rozwiązanie

Słowa „Wy, który pospolitą rzeczą władacie” padają w:
a) epilogu
b) drugiej pieśni chóru
c) trzeciej pieśni chóru
d) pierwszej pieśni chóru drugiej
Rozwiązanie


Priamowi o tym, iż Grecy rozpoczęli atak na posterunki graniczne doniósł:
a) Więzień
b) Rotmistrz
c) Parys
d) Antenor
Rozwiązanie

Hekuba – żona Priama - która przed urodzeniem Aleksandra miała sen, w którym urodziła:
a) konia
b) pochodnię
c) węża
d) wojownika
Rozwiązanie

Bronić Parysa postanowił:
a) Iketaon
b) Eneasz
c) Ukalegon
d) Pantus
Rozwiązanie

Kto nazwał Troję nierządnym, bliskim „zginienia” królestwem?
a) Menelaos
b) Ulisses
c) Helena
d) Kasandra
Rozwiązanie

Apollo obdarzył Kasandrę darem jasnowidzenia w zamian za obietnicę:
a) wierności
b) powściągliwości
c) miłości
d) uległości
Rozwiązanie

Helena wyrażając obawę o swój los, porównała się do:
a) łabędzia
b) owcy
c) kozy
d) myszy
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies