Jan Kochanowski - biografia

Jan Kochanowski - uważany za jednego z najwybitniejszych polskich poetów okresu Odrodzenia, królewski sekretarz - przyszedł na świat 6 czerwca 1530 w Sycynie koło Zwolenia w średnio zamożnej, szlacheckiej rodzinie Kochanowskich herbu Korwin, jako syn Piotra Kochanowskiego – cieszącego się opinią dobrego gospodarza, komornika granicznego radomskiego i sędziego ziemskiego sandomierskiego, i dwudziestotrzyletniej wówczas Anny Białaczowskiej herbu Odrowąż. Ojciec miał wtedy czterdzieści pięć lat i był właścicielem pięciu wsi: Policzny, Sycyny, Baryczy, Konar i połowy Czarnolasu.

Kocha... więcej

* * *

Kalendarium twórczości Jana Kochanowskiego

9 kwietnia 1552 – najwcześniejszy dokładnie datowany utwór poetycki Jana Kochanowskiego, będący łacińskim czterowierszem zapisanym na książce ofiarowanej w Królewcu Stanisławowi Grzebskiemu.

1557
– powstanie Pieśni o potopie oraz Czego chcesz od nas, Panie... (prawdopodobnie).

1561 – jeden z pierwszych drukowanych wierszy, zatytułowany O śmierci Jana Tarnowskiego.

1562 – poemat epicki Zuzanna, oparty na biblijnej historii o uczciwej Zuzannie i dwóch starcach. Do wydania dołączono wiersz Czego chcesz od nas, Panie... . W tym r... więcej

* * *

Cytaty z twórczości Kochanowskiego

- A jeśli komu droga otwarta do nieba,
Tym co służą Ojczyźnie.

- A kiedy cię pocałuję,
Trzy dni w gębie cukier czuję.

- A szkoda zwać człowiekiem, kto bydlęco żyje.

- Biedna starości, wszyscy cię żądamy,
A kiedy przyjdziesz, to zaś narzekamy.

- Bo z nas Fortuna w żywe oczy szydzi,
To da, to weźmie, jako się jej widzi.

- By rozum był przy młodości.

- Chcemy sobie być radzi?
Rozkaż, panie, czeladzi,
Niechaj na stół dobrego wina przynaszają,
A przy tym w złote gęśli albo w lutnią grają.

- Cieszy mię ten rym: Polak mądry po szkodzie:
lecz jeśli prawda i z tego nas zbodzie,
nową przypow... więcej

* * *Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies