Test:

Hekuba – żona Priama - która przed urodzeniem Aleksandra miała sen, w którym urodziła:
a) wojownika
b) pochodnię
c) węża
d) konia
Rozwiązanie

Helena była nagrodą Parysa od bogini:
a) Junony
b) Minerwy
c) Wenus
d) Artemidy
Rozwiązanie

Ulisses Parysa określił jako:
a) marnotrawcę
b) niewdzięcznika
c) miernotę
d) pochopnego młodzieńca
Rozwiązanie

Słowa „Wy, który pospolitą rzeczą władacie” padają w:
a) trzeciej pieśni chóru
b) pierwszej pieśni chóru drugiej
c) epilogu
d) drugiej pieśni chóru
Rozwiązanie

Apollo obdarzył Kasandrę darem jasnowidzenia w zamian za obietnicę:
a) uległości
b) wierności
c) miłości
d) powściągliwości
Rozwiązanie

Mitycznego Parysa można porównać z:
a) Stefanem Batorym
b) Janem Zamoyskim
c) Henrykiem Walezym
d) Zygmuntem II Augustem
Rozwiązanie

Helena twierdziła, że na świecie jest więcej zła, niż:
a) współczucia
b) miłości
c) wiary
d) dobra
Rozwiązanie

Rada trojańska przypominała:
a) parlament
b) arystokrację
c) zgromadzenie możnych
d) kancelarię monarchy
Rozwiązanie

Utwór został wydany drukiem Szarfenbergera w Warszawie pierwszy raz w roku:
a) 1581
b) 1569
c) 1578
d) 1572
Rozwiązanie

Wzorem pierwszego przedstawienia „Odprawy posłów greckich” były:
a) antyczne teatry ateńskie
b) renesansowe dworskie teatry francuskie
c) renesansowe miejskie teatry angielskie
d) renesansowe dworskie teatry włoskie
Rozwiązanie


Wywód Antenora podczas rady tebańskiej był:
a) chaotyczny
b) spójny
c) przeplatany dygresjami
d) zaopatrzony w ozdobniki
Rozwiązanie

Młody Kochanowski rozpoczął studia na Wydziale Sztuk Akademii Krakowskiej w wieku:
a) dwudziestu lat
b) czternastu lat
c) osiemnastu lat
d) szesnastu lat
Rozwiązanie

Dla Antenora najważniejsza jest prawda, a nie:
a) zdrada najbliższych
b) dobro kraju
c) wojna
d) więzi sympatii
Rozwiązanie

Bronić Parysa postanowił:
a) Pantus
b) Eneasz
c) Iketaon
d) Ukalegon
Rozwiązanie

W pierwszej pieśni chór mówi, że niemożliwe jest połączenie:
a) roztropności i pobudliwości
b) nienawiści i spokoju
c) mądrości i młodości
d) miłości i madrości
Rozwiązanie

Priam król Troi został przedstawiony jako władca:
a) odpowiedzialny
b) pewny siebie
c) zapobiegliwy
d) niezdecydowany
Rozwiązanie

Pierwszym mecenasem Kochanowskiego był:
a) Piotr Myszkowski
b) Jan Tarnowski
c) Albrecht Hohenzollern
d) Zygmunt August
Rozwiązanie

Priamowi o tym, iż Grecy rozpoczęli atak na posterunki graniczne doniósł:
a) Więzień
b) Antenor
c) Parys
d) Rotmistrz
Rozwiązanie

Piotr Kochanowski – ojciec Jana - cieszył się opinią dobrego:
a) wojewody
b) magnata
c) posła
d) gospodarza
Rozwiązanie

Retoryka Antenora odnosi się do:
a) rozumu
b) uczuć
c) manipulacji
d) prywaty
Rozwiązanie

W Priamie, królu Troi, można dopatrzyć się wielu cech:
a) Zygmunta Starego
b) Zygmunta Augusta
c) Stefana Batorego
d) Henryka Walezego
Rozwiązanie

Oddziałami Greków dowodził brat Menelaosa:
a) Hektor
b) Agamemnon
c) Achilles
d) Patrokles
Rozwiązanie

Medea została uprowadzona przez:
a) Jazona
b) Menelaosa
c) Achillesa
d) Apolla
Rozwiązanie

Antenor był zdecydowanym zwolennikiem:
a) wojny
b) pokoju
c) pomszczenia krzywdy Trojańczyków
d) zemsty
Rozwiązanie

W latach 1547-1550 Jan przeniósł się na jeden z uniwersytetów:
a) włoskich
b) niemieckich
c) francuskich
d) angielskich
Rozwiązanie

Kochanowski dopatrywał się zepsucia polskiego parlamentaryzmu i całego ustroju politycznego państwa w zepsuciu moralnym:
a) arystokracji
b) władców
c) możnych
d) szlachty
Rozwiązanie

Helena wyrażając obawę o swój los, porównała się do:
a) owcy
b) myszy
c) kozy
d) łabędzia
Rozwiązanie

Pod określeniem złotej młodzieży kryją się młodzi potomkowie szlachciców, dla których nadrzędnymi wartościami nie jest:
a) lenistwo
b) obżarstwo
c) patriotyzm
d) uciecha fizyczna
Rozwiązanie

Słowa Odyseusza to ewidentny przytyk Kochanowskiego do rządów:
a) Stefana Batorego
b) Zygmunta Augusta
c) Zygmunta Starego
d) Henryka Walezego
Rozwiązanie

Warchoł, krzykacz, głupiec, przekupna, marna kreatura to słowa określające:
a) Ikateona
b) Priama
c) Antenora
d) Parysa
Rozwiązanie

Podczas pierwszego wystawienia „Odprawy posłów greckich” nie było:
a) Jana Kochanowskiego
b) Jana Zamojskiego
c) Anny Jagiellonki
d) Stefana Batorego
Rozwiązanie

Kto nazwał Troję nierządnym, bliskim „zginienia” królestwem?
a) Ulisses
b) Kasandra
c) Helena
d) Menelaos
Rozwiązanie

Kochanowski zmarł prawdopodobnie zawał serca 22 sierpnia 1584 w:
a) Krakowie
b) Lublinie
c) Zwoleniu
d) Czarnolesie
Rozwiązanie

Tytułowa „odprawa” w kontekście dramatu nie oznacza odmowy, odprawienia kogoś, lecz:
a) załatwienie jakiejś sprawy
b) określoną sumę kontrybucji wojennej
c) zebranie rady przed wojną
d) żołd dla wojska
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies