Test:

Medea została uprowadzona przez:
a) Achillesa
b) Apolla
c) Menelaosa
d) Jazona
Rozwiązanie

Tytułowa „odprawa” w kontekście dramatu nie oznacza odmowy, odprawienia kogoś, lecz:
a) określoną sumę kontrybucji wojennej
b) żołd dla wojska
c) zebranie rady przed wojną
d) załatwienie jakiejś sprawy
Rozwiązanie

Mitycznego Parysa można porównać z:
a) Henrykiem Walezym
b) Janem Zamoyskim
c) Zygmuntem II Augustem
d) Stefanem Batorym
Rozwiązanie

Oddziałami Greków dowodził brat Menelaosa:
a) Achilles
b) Agamemnon
c) Hektor
d) Patrokles
Rozwiązanie

Kochanowski zmarł prawdopodobnie zawał serca 22 sierpnia 1584 w:
a) Zwoleniu
b) Lublinie
c) Czarnolesie
d) Krakowie
Rozwiązanie

Helena była nagrodą Parysa od bogini:
a) Minerwy
b) Wenus
c) Junony
d) Artemidy
Rozwiązanie

Pod określeniem złotej młodzieży kryją się młodzi potomkowie szlachciców, dla których nadrzędnymi wartościami nie jest:
a) patriotyzm
b) lenistwo
c) obżarstwo
d) uciecha fizyczna
Rozwiązanie

Bronić Parysa postanowił:
a) Iketaon
b) Pantus
c) Eneasz
d) Ukalegon
Rozwiązanie

Helena wyrażając obawę o swój los, porównała się do:
a) myszy
b) łabędzia
c) kozy
d) owcy
Rozwiązanie

Priamowi o tym, iż Grecy rozpoczęli atak na posterunki graniczne doniósł:
a) Więzień
b) Antenor
c) Parys
d) Rotmistrz
Rozwiązanie


Rada trojańska przypominała:
a) parlament
b) kancelarię monarchy
c) zgromadzenie możnych
d) arystokrację
Rozwiązanie

Pierwszym mecenasem Kochanowskiego był:
a) Jan Tarnowski
b) Piotr Myszkowski
c) Albrecht Hohenzollern
d) Zygmunt August
Rozwiązanie

Antenor był zdecydowanym zwolennikiem:
a) pokoju
b) pomszczenia krzywdy Trojańczyków
c) wojny
d) zemsty
Rozwiązanie

Piotr Kochanowski – ojciec Jana - cieszył się opinią dobrego:
a) gospodarza
b) magnata
c) wojewody
d) posła
Rozwiązanie

Kto nazwał Troję nierządnym, bliskim „zginienia” królestwem?
a) Helena
b) Menelaos
c) Ulisses
d) Kasandra
Rozwiązanie

Utwór został wydany drukiem Szarfenbergera w Warszawie pierwszy raz w roku:
a) 1578
b) 1569
c) 1572
d) 1581
Rozwiązanie

W pierwszej pieśni chór mówi, że niemożliwe jest połączenie:
a) nienawiści i spokoju
b) roztropności i pobudliwości
c) mądrości i młodości
d) miłości i madrości
Rozwiązanie

Słowa Odyseusza to ewidentny przytyk Kochanowskiego do rządów:
a) Henryka Walezego
b) Zygmunta Augusta
c) Stefana Batorego
d) Zygmunta Starego
Rozwiązanie

Dla Antenora najważniejsza jest prawda, a nie:
a) dobro kraju
b) zdrada najbliższych
c) wojna
d) więzi sympatii
Rozwiązanie

W Priamie, królu Troi, można dopatrzyć się wielu cech:
a) Henryka Walezego
b) Zygmunta Augusta
c) Zygmunta Starego
d) Stefana Batorego
Rozwiązanie

Słowa „Wy, który pospolitą rzeczą władacie” padają w:
a) drugiej pieśni chóru
b) trzeciej pieśni chóru
c) pierwszej pieśni chóru drugiej
d) epilogu
Rozwiązanie

Wzorem pierwszego przedstawienia „Odprawy posłów greckich” były:
a) renesansowe dworskie teatry włoskie
b) renesansowe miejskie teatry angielskie
c) antyczne teatry ateńskie
d) renesansowe dworskie teatry francuskie
Rozwiązanie

Młody Kochanowski rozpoczął studia na Wydziale Sztuk Akademii Krakowskiej w wieku:
a) osiemnastu lat
b) czternastu lat
c) dwudziestu lat
d) szesnastu lat
Rozwiązanie

Apollo obdarzył Kasandrę darem jasnowidzenia w zamian za obietnicę:
a) powściągliwości
b) miłości
c) wierności
d) uległości
Rozwiązanie

Helena twierdziła, że na świecie jest więcej zła, niż:
a) wiary
b) miłości
c) współczucia
d) dobra
Rozwiązanie

Ulisses Parysa określił jako:
a) pochopnego młodzieńca
b) niewdzięcznika
c) marnotrawcę
d) miernotę
Rozwiązanie

Retoryka Antenora odnosi się do:
a) uczuć
b) rozumu
c) prywaty
d) manipulacji
Rozwiązanie

Priam król Troi został przedstawiony jako władca:
a) pewny siebie
b) odpowiedzialny
c) zapobiegliwy
d) niezdecydowany
Rozwiązanie

W latach 1547-1550 Jan przeniósł się na jeden z uniwersytetów:
a) niemieckich
b) włoskich
c) francuskich
d) angielskich
Rozwiązanie

Wywód Antenora podczas rady tebańskiej był:
a) spójny
b) zaopatrzony w ozdobniki
c) chaotyczny
d) przeplatany dygresjami
Rozwiązanie

Hekuba – żona Priama - która przed urodzeniem Aleksandra miała sen, w którym urodziła:
a) wojownika
b) pochodnię
c) konia
d) węża
Rozwiązanie

Podczas pierwszego wystawienia „Odprawy posłów greckich” nie było:
a) Stefana Batorego
b) Jana Zamojskiego
c) Anny Jagiellonki
d) Jana Kochanowskiego
Rozwiązanie

Warchoł, krzykacz, głupiec, przekupna, marna kreatura to słowa określające:
a) Parysa
b) Antenora
c) Priama
d) Ikateona
Rozwiązanie

Kochanowski dopatrywał się zepsucia polskiego parlamentaryzmu i całego ustroju politycznego państwa w zepsuciu moralnym:
a) szlachty
b) władców
c) możnych
d) arystokracji
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies