Test:

Kto nazwał Troję nierządnym, bliskim „zginienia” królestwem?
a) Kasandra
b) Menelaos
c) Ulisses
d) Helena
Rozwiązanie

Antenor był zdecydowanym zwolennikiem:
a) zemsty
b) pomszczenia krzywdy Trojańczyków
c) wojny
d) pokoju
Rozwiązanie

Retoryka Antenora odnosi się do:
a) manipulacji
b) uczuć
c) prywaty
d) rozumu
Rozwiązanie

Ulisses Parysa określił jako:
a) niewdzięcznika
b) marnotrawcę
c) miernotę
d) pochopnego młodzieńca
Rozwiązanie

Podczas pierwszego wystawienia „Odprawy posłów greckich” nie było:
a) Anny Jagiellonki
b) Jana Kochanowskiego
c) Jana Zamojskiego
d) Stefana Batorego
Rozwiązanie

Hekuba – żona Priama - która przed urodzeniem Aleksandra miała sen, w którym urodziła:
a) pochodnię
b) konia
c) wojownika
d) węża
Rozwiązanie

Wywód Antenora podczas rady tebańskiej był:
a) zaopatrzony w ozdobniki
b) przeplatany dygresjami
c) chaotyczny
d) spójny
Rozwiązanie

Utwór został wydany drukiem Szarfenbergera w Warszawie pierwszy raz w roku:
a) 1578
b) 1581
c) 1569
d) 1572
Rozwiązanie

Piotr Kochanowski – ojciec Jana - cieszył się opinią dobrego:
a) gospodarza
b) magnata
c) posła
d) wojewody
Rozwiązanie

Priamowi o tym, iż Grecy rozpoczęli atak na posterunki graniczne doniósł:
a) Parys
b) Antenor
c) Więzień
d) Rotmistrz
Rozwiązanie


Młody Kochanowski rozpoczął studia na Wydziale Sztuk Akademii Krakowskiej w wieku:
a) szesnastu lat
b) dwudziestu lat
c) osiemnastu lat
d) czternastu lat
Rozwiązanie

Wzorem pierwszego przedstawienia „Odprawy posłów greckich” były:
a) renesansowe dworskie teatry włoskie
b) renesansowe miejskie teatry angielskie
c) antyczne teatry ateńskie
d) renesansowe dworskie teatry francuskie
Rozwiązanie

Tytułowa „odprawa” w kontekście dramatu nie oznacza odmowy, odprawienia kogoś, lecz:
a) zebranie rady przed wojną
b) załatwienie jakiejś sprawy
c) określoną sumę kontrybucji wojennej
d) żołd dla wojska
Rozwiązanie

Warchoł, krzykacz, głupiec, przekupna, marna kreatura to słowa określające:
a) Priama
b) Antenora
c) Ikateona
d) Parysa
Rozwiązanie

W pierwszej pieśni chór mówi, że niemożliwe jest połączenie:
a) mądrości i młodości
b) roztropności i pobudliwości
c) miłości i madrości
d) nienawiści i spokoju
Rozwiązanie

Pierwszym mecenasem Kochanowskiego był:
a) Zygmunt August
b) Albrecht Hohenzollern
c) Jan Tarnowski
d) Piotr Myszkowski
Rozwiązanie

Helena wyrażając obawę o swój los, porównała się do:
a) owcy
b) myszy
c) łabędzia
d) kozy
Rozwiązanie

W Priamie, królu Troi, można dopatrzyć się wielu cech:
a) Stefana Batorego
b) Zygmunta Starego
c) Zygmunta Augusta
d) Henryka Walezego
Rozwiązanie

Priam król Troi został przedstawiony jako władca:
a) zapobiegliwy
b) niezdecydowany
c) pewny siebie
d) odpowiedzialny
Rozwiązanie

Mitycznego Parysa można porównać z:
a) Zygmuntem II Augustem
b) Janem Zamoyskim
c) Henrykiem Walezym
d) Stefanem Batorym
Rozwiązanie

Oddziałami Greków dowodził brat Menelaosa:
a) Hektor
b) Agamemnon
c) Achilles
d) Patrokles
Rozwiązanie

Pod określeniem złotej młodzieży kryją się młodzi potomkowie szlachciców, dla których nadrzędnymi wartościami nie jest:
a) lenistwo
b) uciecha fizyczna
c) obżarstwo
d) patriotyzm
Rozwiązanie

Helena była nagrodą Parysa od bogini:
a) Wenus
b) Minerwy
c) Junony
d) Artemidy
Rozwiązanie

Kochanowski dopatrywał się zepsucia polskiego parlamentaryzmu i całego ustroju politycznego państwa w zepsuciu moralnym:
a) szlachty
b) władców
c) arystokracji
d) możnych
Rozwiązanie

Apollo obdarzył Kasandrę darem jasnowidzenia w zamian za obietnicę:
a) wierności
b) uległości
c) miłości
d) powściągliwości
Rozwiązanie

Słowa Odyseusza to ewidentny przytyk Kochanowskiego do rządów:
a) Zygmunta Augusta
b) Zygmunta Starego
c) Henryka Walezego
d) Stefana Batorego
Rozwiązanie

Dla Antenora najważniejsza jest prawda, a nie:
a) więzi sympatii
b) wojna
c) dobro kraju
d) zdrada najbliższych
Rozwiązanie

Bronić Parysa postanowił:
a) Eneasz
b) Pantus
c) Iketaon
d) Ukalegon
Rozwiązanie

Medea została uprowadzona przez:
a) Achillesa
b) Apolla
c) Menelaosa
d) Jazona
Rozwiązanie

Rada trojańska przypominała:
a) parlament
b) kancelarię monarchy
c) arystokrację
d) zgromadzenie możnych
Rozwiązanie

Kochanowski zmarł prawdopodobnie zawał serca 22 sierpnia 1584 w:
a) Krakowie
b) Lublinie
c) Zwoleniu
d) Czarnolesie
Rozwiązanie

Helena twierdziła, że na świecie jest więcej zła, niż:
a) współczucia
b) miłości
c) dobra
d) wiary
Rozwiązanie

W latach 1547-1550 Jan przeniósł się na jeden z uniwersytetów:
a) niemieckich
b) angielskich
c) włoskich
d) francuskich
Rozwiązanie

Słowa „Wy, który pospolitą rzeczą władacie” padają w:
a) drugiej pieśni chóru
b) pierwszej pieśni chóru drugiej
c) trzeciej pieśni chóru
d) epilogu
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies