Test:

Kochanowski dopatrywał się zepsucia polskiego parlamentaryzmu i całego ustroju politycznego państwa w zepsuciu moralnym:
a) arystokracji
b) szlachty
c) władców
d) możnych
Rozwiązanie

Tytułowa „odprawa” w kontekście dramatu nie oznacza odmowy, odprawienia kogoś, lecz:
a) załatwienie jakiejś sprawy
b) zebranie rady przed wojną
c) żołd dla wojska
d) określoną sumę kontrybucji wojennej
Rozwiązanie

Podczas pierwszego wystawienia „Odprawy posłów greckich” nie było:
a) Jana Kochanowskiego
b) Stefana Batorego
c) Anny Jagiellonki
d) Jana Zamojskiego
Rozwiązanie

Słowa Odyseusza to ewidentny przytyk Kochanowskiego do rządów:
a) Stefana Batorego
b) Zygmunta Augusta
c) Zygmunta Starego
d) Henryka Walezego
Rozwiązanie

Helena twierdziła, że na świecie jest więcej zła, niż:
a) współczucia
b) miłości
c) dobra
d) wiary
Rozwiązanie

Hekuba – żona Priama - która przed urodzeniem Aleksandra miała sen, w którym urodziła:
a) pochodnię
b) wojownika
c) węża
d) konia
Rozwiązanie

Wywód Antenora podczas rady tebańskiej był:
a) spójny
b) zaopatrzony w ozdobniki
c) chaotyczny
d) przeplatany dygresjami
Rozwiązanie

Antenor był zdecydowanym zwolennikiem:
a) pomszczenia krzywdy Trojańczyków
b) wojny
c) zemsty
d) pokoju
Rozwiązanie

Helena była nagrodą Parysa od bogini:
a) Wenus
b) Junony
c) Artemidy
d) Minerwy
Rozwiązanie

Kochanowski zmarł prawdopodobnie zawał serca 22 sierpnia 1584 w:
a) Lublinie
b) Czarnolesie
c) Krakowie
d) Zwoleniu
Rozwiązanie


Dla Antenora najważniejsza jest prawda, a nie:
a) zdrada najbliższych
b) więzi sympatii
c) wojna
d) dobro kraju
Rozwiązanie

Kto nazwał Troję nierządnym, bliskim „zginienia” królestwem?
a) Helena
b) Menelaos
c) Kasandra
d) Ulisses
Rozwiązanie

W pierwszej pieśni chór mówi, że niemożliwe jest połączenie:
a) nienawiści i spokoju
b) mądrości i młodości
c) roztropności i pobudliwości
d) miłości i madrości
Rozwiązanie

Helena wyrażając obawę o swój los, porównała się do:
a) łabędzia
b) myszy
c) kozy
d) owcy
Rozwiązanie

Utwór został wydany drukiem Szarfenbergera w Warszawie pierwszy raz w roku:
a) 1578
b) 1572
c) 1569
d) 1581
Rozwiązanie

Priamowi o tym, iż Grecy rozpoczęli atak na posterunki graniczne doniósł:
a) Antenor
b) Rotmistrz
c) Więzień
d) Parys
Rozwiązanie

Medea została uprowadzona przez:
a) Achillesa
b) Jazona
c) Menelaosa
d) Apolla
Rozwiązanie

Piotr Kochanowski – ojciec Jana - cieszył się opinią dobrego:
a) magnata
b) wojewody
c) gospodarza
d) posła
Rozwiązanie

Słowa „Wy, który pospolitą rzeczą władacie” padają w:
a) drugiej pieśni chóru
b) epilogu
c) trzeciej pieśni chóru
d) pierwszej pieśni chóru drugiej
Rozwiązanie

Oddziałami Greków dowodził brat Menelaosa:
a) Agamemnon
b) Hektor
c) Achilles
d) Patrokles
Rozwiązanie

Pod określeniem złotej młodzieży kryją się młodzi potomkowie szlachciców, dla których nadrzędnymi wartościami nie jest:
a) lenistwo
b) obżarstwo
c) patriotyzm
d) uciecha fizyczna
Rozwiązanie

W latach 1547-1550 Jan przeniósł się na jeden z uniwersytetów:
a) francuskich
b) angielskich
c) włoskich
d) niemieckich
Rozwiązanie

Retoryka Antenora odnosi się do:
a) prywaty
b) manipulacji
c) rozumu
d) uczuć
Rozwiązanie

Pierwszym mecenasem Kochanowskiego był:
a) Jan Tarnowski
b) Piotr Myszkowski
c) Zygmunt August
d) Albrecht Hohenzollern
Rozwiązanie

Bronić Parysa postanowił:
a) Eneasz
b) Ukalegon
c) Iketaon
d) Pantus
Rozwiązanie

Rada trojańska przypominała:
a) arystokrację
b) kancelarię monarchy
c) zgromadzenie możnych
d) parlament
Rozwiązanie

Priam król Troi został przedstawiony jako władca:
a) pewny siebie
b) niezdecydowany
c) odpowiedzialny
d) zapobiegliwy
Rozwiązanie

Warchoł, krzykacz, głupiec, przekupna, marna kreatura to słowa określające:
a) Ikateona
b) Parysa
c) Priama
d) Antenora
Rozwiązanie

Mitycznego Parysa można porównać z:
a) Stefanem Batorym
b) Zygmuntem II Augustem
c) Henrykiem Walezym
d) Janem Zamoyskim
Rozwiązanie

Młody Kochanowski rozpoczął studia na Wydziale Sztuk Akademii Krakowskiej w wieku:
a) osiemnastu lat
b) czternastu lat
c) dwudziestu lat
d) szesnastu lat
Rozwiązanie

Ulisses Parysa określił jako:
a) pochopnego młodzieńca
b) marnotrawcę
c) niewdzięcznika
d) miernotę
Rozwiązanie

W Priamie, królu Troi, można dopatrzyć się wielu cech:
a) Zygmunta Starego
b) Henryka Walezego
c) Zygmunta Augusta
d) Stefana Batorego
Rozwiązanie

Apollo obdarzył Kasandrę darem jasnowidzenia w zamian za obietnicę:
a) wierności
b) miłości
c) powściągliwości
d) uległości
Rozwiązanie

Wzorem pierwszego przedstawienia „Odprawy posłów greckich” były:
a) renesansowe miejskie teatry angielskie
b) renesansowe dworskie teatry włoskie
c) antyczne teatry ateńskie
d) renesansowe dworskie teatry francuskie
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies