Test:

Pierwszym mecenasem Kochanowskiego był:
a) Albrecht Hohenzollern
b) Zygmunt August
c) Jan Tarnowski
d) Piotr Myszkowski
Rozwiązanie

Apollo obdarzył Kasandrę darem jasnowidzenia w zamian za obietnicę:
a) powściągliwości
b) miłości
c) wierności
d) uległości
Rozwiązanie

Słowa Odyseusza to ewidentny przytyk Kochanowskiego do rządów:
a) Henryka Walezego
b) Zygmunta Starego
c) Stefana Batorego
d) Zygmunta Augusta
Rozwiązanie

W pierwszej pieśni chór mówi, że niemożliwe jest połączenie:
a) miłości i madrości
b) roztropności i pobudliwości
c) mądrości i młodości
d) nienawiści i spokoju
Rozwiązanie

Helena twierdziła, że na świecie jest więcej zła, niż:
a) miłości
b) dobra
c) wiary
d) współczucia
Rozwiązanie

Pod określeniem złotej młodzieży kryją się młodzi potomkowie szlachciców, dla których nadrzędnymi wartościami nie jest:
a) lenistwo
b) obżarstwo
c) uciecha fizyczna
d) patriotyzm
Rozwiązanie

Oddziałami Greków dowodził brat Menelaosa:
a) Patrokles
b) Hektor
c) Achilles
d) Agamemnon
Rozwiązanie

Słowa „Wy, który pospolitą rzeczą władacie” padają w:
a) epilogu
b) trzeciej pieśni chóru
c) pierwszej pieśni chóru drugiej
d) drugiej pieśni chóru
Rozwiązanie

Warchoł, krzykacz, głupiec, przekupna, marna kreatura to słowa określające:
a) Priama
b) Parysa
c) Ikateona
d) Antenora
Rozwiązanie

Wzorem pierwszego przedstawienia „Odprawy posłów greckich” były:
a) renesansowe miejskie teatry angielskie
b) renesansowe dworskie teatry włoskie
c) renesansowe dworskie teatry francuskie
d) antyczne teatry ateńskie
Rozwiązanie


Rada trojańska przypominała:
a) kancelarię monarchy
b) arystokrację
c) parlament
d) zgromadzenie możnych
Rozwiązanie

Wywód Antenora podczas rady tebańskiej był:
a) chaotyczny
b) spójny
c) zaopatrzony w ozdobniki
d) przeplatany dygresjami
Rozwiązanie

Dla Antenora najważniejsza jest prawda, a nie:
a) więzi sympatii
b) zdrada najbliższych
c) wojna
d) dobro kraju
Rozwiązanie

Helena wyrażając obawę o swój los, porównała się do:
a) owcy
b) myszy
c) kozy
d) łabędzia
Rozwiązanie

Podczas pierwszego wystawienia „Odprawy posłów greckich” nie było:
a) Anny Jagiellonki
b) Jana Kochanowskiego
c) Jana Zamojskiego
d) Stefana Batorego
Rozwiązanie

Helena była nagrodą Parysa od bogini:
a) Minerwy
b) Junony
c) Wenus
d) Artemidy
Rozwiązanie

Kochanowski zmarł prawdopodobnie zawał serca 22 sierpnia 1584 w:
a) Krakowie
b) Zwoleniu
c) Lublinie
d) Czarnolesie
Rozwiązanie

Priamowi o tym, iż Grecy rozpoczęli atak na posterunki graniczne doniósł:
a) Rotmistrz
b) Antenor
c) Parys
d) Więzień
Rozwiązanie

Kto nazwał Troję nierządnym, bliskim „zginienia” królestwem?
a) Helena
b) Kasandra
c) Ulisses
d) Menelaos
Rozwiązanie

W Priamie, królu Troi, można dopatrzyć się wielu cech:
a) Stefana Batorego
b) Henryka Walezego
c) Zygmunta Starego
d) Zygmunta Augusta
Rozwiązanie

Priam król Troi został przedstawiony jako władca:
a) zapobiegliwy
b) pewny siebie
c) niezdecydowany
d) odpowiedzialny
Rozwiązanie

Kochanowski dopatrywał się zepsucia polskiego parlamentaryzmu i całego ustroju politycznego państwa w zepsuciu moralnym:
a) szlachty
b) władców
c) arystokracji
d) możnych
Rozwiązanie

Tytułowa „odprawa” w kontekście dramatu nie oznacza odmowy, odprawienia kogoś, lecz:
a) załatwienie jakiejś sprawy
b) żołd dla wojska
c) określoną sumę kontrybucji wojennej
d) zebranie rady przed wojną
Rozwiązanie

Piotr Kochanowski – ojciec Jana - cieszył się opinią dobrego:
a) wojewody
b) gospodarza
c) posła
d) magnata
Rozwiązanie

Antenor był zdecydowanym zwolennikiem:
a) wojny
b) zemsty
c) pokoju
d) pomszczenia krzywdy Trojańczyków
Rozwiązanie

Medea została uprowadzona przez:
a) Jazona
b) Apolla
c) Menelaosa
d) Achillesa
Rozwiązanie

W latach 1547-1550 Jan przeniósł się na jeden z uniwersytetów:
a) angielskich
b) włoskich
c) niemieckich
d) francuskich
Rozwiązanie

Ulisses Parysa określił jako:
a) niewdzięcznika
b) miernotę
c) marnotrawcę
d) pochopnego młodzieńca
Rozwiązanie

Młody Kochanowski rozpoczął studia na Wydziale Sztuk Akademii Krakowskiej w wieku:
a) czternastu lat
b) dwudziestu lat
c) osiemnastu lat
d) szesnastu lat
Rozwiązanie

Retoryka Antenora odnosi się do:
a) uczuć
b) rozumu
c) prywaty
d) manipulacji
Rozwiązanie

Utwór został wydany drukiem Szarfenbergera w Warszawie pierwszy raz w roku:
a) 1569
b) 1581
c) 1572
d) 1578
Rozwiązanie

Hekuba – żona Priama - która przed urodzeniem Aleksandra miała sen, w którym urodziła:
a) wojownika
b) konia
c) węża
d) pochodnię
Rozwiązanie

Bronić Parysa postanowił:
a) Eneasz
b) Pantus
c) Iketaon
d) Ukalegon
Rozwiązanie

Mitycznego Parysa można porównać z:
a) Zygmuntem II Augustem
b) Henrykiem Walezym
c) Stefanem Batorym
d) Janem Zamoyskim
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies