Test:

Utwór został wydany drukiem Szarfenbergera w Warszawie pierwszy raz w roku:
a) 1581
b) 1578
c) 1572
d) 1569
Rozwiązanie

Bronić Parysa postanowił:
a) Eneasz
b) Pantus
c) Iketaon
d) Ukalegon
Rozwiązanie

Pierwszym mecenasem Kochanowskiego był:
a) Zygmunt August
b) Piotr Myszkowski
c) Albrecht Hohenzollern
d) Jan Tarnowski
Rozwiązanie

Tytułowa „odprawa” w kontekście dramatu nie oznacza odmowy, odprawienia kogoś, lecz:
a) określoną sumę kontrybucji wojennej
b) zebranie rady przed wojną
c) żołd dla wojska
d) załatwienie jakiejś sprawy
Rozwiązanie

Słowa Odyseusza to ewidentny przytyk Kochanowskiego do rządów:
a) Zygmunta Augusta
b) Zygmunta Starego
c) Henryka Walezego
d) Stefana Batorego
Rozwiązanie

Hekuba – żona Priama - która przed urodzeniem Aleksandra miała sen, w którym urodziła:
a) konia
b) wojownika
c) pochodnię
d) węża
Rozwiązanie

Retoryka Antenora odnosi się do:
a) manipulacji
b) uczuć
c) prywaty
d) rozumu
Rozwiązanie

W latach 1547-1550 Jan przeniósł się na jeden z uniwersytetów:
a) angielskich
b) niemieckich
c) włoskich
d) francuskich
Rozwiązanie

Helena wyrażając obawę o swój los, porównała się do:
a) myszy
b) łabędzia
c) kozy
d) owcy
Rozwiązanie

Ulisses Parysa określił jako:
a) marnotrawcę
b) miernotę
c) niewdzięcznika
d) pochopnego młodzieńca
Rozwiązanie


Priam król Troi został przedstawiony jako władca:
a) odpowiedzialny
b) pewny siebie
c) zapobiegliwy
d) niezdecydowany
Rozwiązanie

Wywód Antenora podczas rady tebańskiej był:
a) chaotyczny
b) zaopatrzony w ozdobniki
c) spójny
d) przeplatany dygresjami
Rozwiązanie

Helena była nagrodą Parysa od bogini:
a) Artemidy
b) Junony
c) Minerwy
d) Wenus
Rozwiązanie

Antenor był zdecydowanym zwolennikiem:
a) zemsty
b) pomszczenia krzywdy Trojańczyków
c) wojny
d) pokoju
Rozwiązanie

Kochanowski zmarł prawdopodobnie zawał serca 22 sierpnia 1584 w:
a) Czarnolesie
b) Zwoleniu
c) Krakowie
d) Lublinie
Rozwiązanie

Wzorem pierwszego przedstawienia „Odprawy posłów greckich” były:
a) renesansowe miejskie teatry angielskie
b) renesansowe dworskie teatry włoskie
c) antyczne teatry ateńskie
d) renesansowe dworskie teatry francuskie
Rozwiązanie

Pod określeniem złotej młodzieży kryją się młodzi potomkowie szlachciców, dla których nadrzędnymi wartościami nie jest:
a) patriotyzm
b) obżarstwo
c) uciecha fizyczna
d) lenistwo
Rozwiązanie

Piotr Kochanowski – ojciec Jana - cieszył się opinią dobrego:
a) magnata
b) posła
c) wojewody
d) gospodarza
Rozwiązanie

Apollo obdarzył Kasandrę darem jasnowidzenia w zamian za obietnicę:
a) powściągliwości
b) wierności
c) uległości
d) miłości
Rozwiązanie

Kto nazwał Troję nierządnym, bliskim „zginienia” królestwem?
a) Helena
b) Kasandra
c) Menelaos
d) Ulisses
Rozwiązanie

Mitycznego Parysa można porównać z:
a) Zygmuntem II Augustem
b) Stefanem Batorym
c) Henrykiem Walezym
d) Janem Zamoyskim
Rozwiązanie

Dla Antenora najważniejsza jest prawda, a nie:
a) więzi sympatii
b) dobro kraju
c) zdrada najbliższych
d) wojna
Rozwiązanie

Warchoł, krzykacz, głupiec, przekupna, marna kreatura to słowa określające:
a) Antenora
b) Parysa
c) Priama
d) Ikateona
Rozwiązanie

W pierwszej pieśni chór mówi, że niemożliwe jest połączenie:
a) nienawiści i spokoju
b) roztropności i pobudliwości
c) miłości i madrości
d) mądrości i młodości
Rozwiązanie

Młody Kochanowski rozpoczął studia na Wydziale Sztuk Akademii Krakowskiej w wieku:
a) szesnastu lat
b) dwudziestu lat
c) czternastu lat
d) osiemnastu lat
Rozwiązanie

Oddziałami Greków dowodził brat Menelaosa:
a) Achilles
b) Hektor
c) Patrokles
d) Agamemnon
Rozwiązanie

Helena twierdziła, że na świecie jest więcej zła, niż:
a) dobra
b) współczucia
c) miłości
d) wiary
Rozwiązanie

Słowa „Wy, który pospolitą rzeczą władacie” padają w:
a) drugiej pieśni chóru
b) trzeciej pieśni chóru
c) epilogu
d) pierwszej pieśni chóru drugiej
Rozwiązanie

W Priamie, królu Troi, można dopatrzyć się wielu cech:
a) Stefana Batorego
b) Zygmunta Starego
c) Zygmunta Augusta
d) Henryka Walezego
Rozwiązanie

Rada trojańska przypominała:
a) arystokrację
b) zgromadzenie możnych
c) kancelarię monarchy
d) parlament
Rozwiązanie

Podczas pierwszego wystawienia „Odprawy posłów greckich” nie było:
a) Jana Zamojskiego
b) Stefana Batorego
c) Jana Kochanowskiego
d) Anny Jagiellonki
Rozwiązanie

Medea została uprowadzona przez:
a) Jazona
b) Apolla
c) Menelaosa
d) Achillesa
Rozwiązanie

Kochanowski dopatrywał się zepsucia polskiego parlamentaryzmu i całego ustroju politycznego państwa w zepsuciu moralnym:
a) możnych
b) arystokracji
c) szlachty
d) władców
Rozwiązanie

Priamowi o tym, iż Grecy rozpoczęli atak na posterunki graniczne doniósł:
a) Antenor
b) Rotmistrz
c) Więzień
d) Parys
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies