Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Odprawa posłów greckich

Jan Kochanowski - biografia

Autor: Karolina Marlga

Jan Kochanowski - uważany za jednego z najwybitniejszych polskich poetów okresu Odrodzenia, królewski sekretarz - przyszedł na świat 6 czerwca 1530 w Sycynie koło Zwolenia w średnio zamożnej, szlacheckiej rodzinie Kochanowskich herbu Korwin, jako syn Piotra Kochanowskiego – cieszącego się opinią dobrego gospodarza, komornika granicznego radomskiego i sędziego ziemskiego sandomierskiego, i dwudziestotrzyletniej wówczas Anny Białaczowskiej herbu Odrowąż. Ojciec miał wtedy czterdzieści pięć lat i był właścicielem pięciu wsi: Policzny, Sycyny, Baryczy, Konar i połowy Czarnolasu.

Kochanowski miał sześcioro braci (Kasper, Piotr, Mikołaj, Andrzej, Jakub, Stanisław) i cztery siostry (Katarzyna, Elżbieta, Jadwiga, Anna).

Rodzina Kochanowskich cieszyła się z sukcesów wielu swoich członków. Prócz Jana, karierę zrobili między innymi jego brat Mikołaj (poeta, autor Rotuł i przekładu Plutarcha), Andrzej (tłumacz Eneidy) oraz bratanek Piotr (tłumacz Tassa i Ariosta w epoce baroku).

Jerzy Ziomek podsumował dzieje literatury staropolskiej słowami: „Nieuctwu Reja przeciwstawiano niejednokrotnie wysokie, gruntowne wykształcenie Jana Kochanowskiego”. Młody Kochanowski w wieku czternastu lat rozpoczął studia na Wydziale Sztuk Akademii Krakowskiej. Nieznany jest przebieg studiów ani ich wynik. Nie ma żadnego dowodu, że przyszły autor Trenów uzyskał jakiś stopień uniwersytecki. Gdy w 1550 roku zmarł jego ojciec, wraz z matką i starszym bratem wystąpił przed sądem w Radomiu o uregulowanie spraw spadkowych.

Okres studiów i podróży studenckich (tzw. okres padewski)

W latach 1547-1550 Jan przeniósł się na jeden z niemieckich uniwersytetów lub przebywał na jednym z dworów magnackich. W 1551 roku poeta zaczął długoletnią wędrówkę po Europie. Zwiedził Królewiec, Włochy, Padwę. W tym ostatnim miejscu miał okazję obcować między innymi ze sławnym humanistą Francescem Robortelo - autorem jednej z najciekawszych włoskich poetyk tego okresu i komentarza do Arystotelesa, doskonałego grecysty, Bernardina Tomitana czy studiującymi tam Polakami: Łukaszem Górnickim, Andrzejem Trzecieskim i Andrzejem Patrycym Niteckim - uczonym filologiem i wydawcą pism Cycerona, Andrzejem Dudyczem i Stanisławem Fogelwederem. Tamte lata były dla przyszłego poety czasem obcowania ze współczesną literaturą renesansową, łacińską oraz otwarciem mu dostępu do studiów nad kulturą antyczną.
Jak podaje Jerzy Ziomek: „Padwa ówczesna była typowym miastem uniwersyteckim, które żyło atmosferą studiów, rozgwarem międzynarodowych rzesz studenckich, rozgłosem znakomitych mistrzów, sporów naukowych, zainteresowań dla nowych idei oraz dla prądów intelektualnych. Padwa stanowiła jakby przedmieście Wenecji – stolicy nie tylko państwa, ale wielkiej międzynarodowej metropolii łączącej Zachód ze Wschodem, Północ z Południem, a dogodna komunikacja sprawiała, że miasto to było cenionym ośrodkiem szerokiej informacji o świecie”.

W latach 1555-1556 Jan ponownie przebywał w Królewcu na dworze arcyksięcia Albrechta Hohenzollerna, swego pierwszego mecenasa. Gdy otrzymał od księcia stypendium, wyjechał do Włoch i ponownie odwiedził Padwę. Swą podróż przerwał, gdy dowiedział się o śmierci matki. Powrócił wówczas do kraju w 1557. W Polsce spędził niecały rok. Po tym czasie ponownie wyjechał do Padwy. Stamtąd udał się do Francji, Niemiec, a potem w końcu do ojczyzny.

W drodze do Francji Kochanowski spotkał Pierre’a de Ronsarda – francuskiego poetę, będącego głównym przedstawicielem renesansowej poezji francuskiej, przywódcą Plejady, postulującej zgodnie z założeniami renesansu tworzenie literatury w języku narodowym: „Chodziło (...) o odtworzenie w języku francuskim całego bogactwa form artystycznych zawartych w literaturze antycznej – gatunków, stylów, tematów, sposobów obrazowania i komponowania wypowiedzi. Już w średniowieczu i wczesnym renesansie istniała we Francji bogata literatura narodowa, teraz trwa walka o nadanie jej charakteru uczonego” (Janina Abramowska, s. 27). To właśnie pod jego wpływem polski poeta podjął decyzję o pisaniu w języku ojczystym.

strona:    1    2    3  

Szybki test:

Pierwszym mecenasem Kochanowskiego był:
a) Zygmunt August
b) Albrecht Hohenzollern
c) Jan Tarnowski
d) Piotr Myszkowski
Rozwiązanie

Piotr Kochanowski – ojciec Jana - cieszył się opinią dobrego:
a) gospodarza
b) posła
c) wojewody
d) magnata
Rozwiązanie

Kochanowski zmarł prawdopodobnie zawał serca 22 sierpnia 1584 w:
a) Lublinie
b) Zwoleniu
c) Krakowie
d) Czarnolesie
Rozwiązanie

Więcej pytań

Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Odprawa posłów greckich” - streszczenie szczegółowe
Streszczenie „Odprawy posłów greckich” w pigułce
Geneza i tytuł „Odprawy posłów greckich”
Czas i miejsce akcji „Odprawy posłów greckich”
„Odprawa posłów greckich” jako dramat moralno-polityczny
Jan Kochanowski - biografia
Zarys historii Heleny i Parysa (mit tebański)
„Odprawa posłów greckich” przykładem utworu parenetycznego
„Odprawa posłów greckich” jako tragedia humanistyczna
Problemy XVI-wiecznej Polski ukazane w „Odprawie posłów greckich” - polityczna wymowa utworu
Obraz polskiego społeczeństwa w „Odprawie posłów greckich”
Uniwersalizm treści „Odprawy posłów greckich”
Cechy dramatu antycznego na przykładzie struktury i kompozycji „Odprawy posłów greckich”
Motywy literackie w „Odprawie posłów greckich”
Kalendarium twórczości Jana Kochanowskiego
Cytaty z twórczości Kochanowskiego
Najważniejsze cytaty „Odprawy posłów greckich”
Bibliografia
Bohaterowie
Charakterystyka bohaterów „Odprawy posłów greckich”Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies