Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Odprawa posłów greckich

Motywy literackie w „Odprawie posłów greckich”

Autor: Karolina Marlga

Władca

W przeciwieństwie do chociażby Pieśni o Rolandzie w Odprawie posłów greckich mamy do czynienia z przykładem złego władcy. Priam, król Troi, rządzi swoim państwem w sposób niedołężny. Jego pozycja ogranicza się do zwoływania narad, które za niego podejmują decyzje w najbardziej palących sprawach Troi. Priam to władca, który „umywa ręce” od odpowiedzialności. Na sercu nie leży mu dobro państwa, kieruje się wyłącznie własnym interesem. Bezkrytycznie wprowadza w życie każdą decyzję rady, chociaż wie, że większość z senatorów jest skorumpowana. Akceptuje i aprobuje też zachowanie syna, którego konsekwencją jest wojna z Grekami. Człowiek ten nie słucha rad jedynego roztropnego polityka – Atenora – sugerującego rozpoczęcie przygotowań do obrony przed nadciągającym niebezpieczeństwem. Dopiero w momencie, gdy przekonuje się jak wielkie są oddziały greckie decyduje się na… powołanie rady.

Władza

Odprawa posłów greckich to przestroga przed nieodpowiednim jej sprawowaniem. Utwór ukazał, jak decyzje nieudolnego władcy mogą doprowadzić do upadku państwa. Sposobem na sprawowanie władzy przez Priama jest zrzeczenie się odpowiedzialności na rzecz rady, w której de facto rządzi Aleksander i jego zausznicy. Młody książę wykorzystuje władzę do zaspokajania własnych, egoistycznych zachcianek. Parys dzięki nieograniczonym możliwościom, które dawała mu przewaga w radzie mógł wywołać wojnę, byleby nie oddawać Grekom swojej zdobyczy – Heleny. Odprawa posłów greckich to utwór opowiadający o zgubnych losach państwa, w którym władzę dzierżą ludzie kierujący się prywatą, a nie dobrem ogółu społeczeństwa.

Przepowiednia

Wizje Kasandry miały na celu wywołać trwogę i zadumę w Priamie, lecz on okazał się być głuchym na proroctwo swojej córki. Kobieta przepowiedziała, że Troja zmierza do upadku, ponieważ w konfrontacji z Grekami jest z góry skazana na porażkę. Kasandra przepowiedziała dokładny przebieg bitwy, wymieniła kto poniesie śmierć i z czyich stanie się to rąk. Ostrzegła nawet Priama przed koniem trojańskim i zabroniła wpuszczać go do miasta. Priam spotkał się wcześniej z jeszcze jedną przepowiednią – w przeddzień narodzin Parysa Hekuba przepowiedziała upadek Troi. Wszystko to jednak nie robiło wrażenia na nieudolnym władcy, jakim bez wątpienia był Priam. Przepowiednia Kasandry sprawuje w utworze bardzo ważną rolę, ponieważ decyduje w ostateczności o antywojennej wymowie dramatu, pomimo ostatnich słów Antenora.
Wojna

Jest konsekwencją decyzji podjętej przez radę trojańską. Wojna w utworze jest jednoznaczna z upadkiem państwa trojańskiego, ponieważ zostało to przepowiedziane przez Kasandrę. Widmo wojny jednak nie przeraża ani Priama ani Parysa, którzy ją wywołali swoimi niedojrzałymi i nieodpowiedzialnymi czynami. Wszyscy przeciwnicy zbrojnego starcia z dużo silniejszymi Grekami zostali przegłosowani dzięki mowie sprzedajnego oratora i demagoga. Wojna została ukazana w utworze jako ostateczność, efekt najpierw niezgodnych z prawem działań Parysa, a następnie wstawienia się po jego stronie całej rady i Priama.

Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Odprawa posłów greckich” - streszczenie szczegółowe
Streszczenie „Odprawy posłów greckich” w pigułce
Geneza i tytuł „Odprawy posłów greckich”
Czas i miejsce akcji „Odprawy posłów greckich”
„Odprawa posłów greckich” jako dramat moralno-polityczny
Jan Kochanowski - biografia
Zarys historii Heleny i Parysa (mit tebański)
„Odprawa posłów greckich” przykładem utworu parenetycznego
„Odprawa posłów greckich” jako tragedia humanistyczna
Problemy XVI-wiecznej Polski ukazane w „Odprawie posłów greckich” - polityczna wymowa utworu
Obraz polskiego społeczeństwa w „Odprawie posłów greckich”
Uniwersalizm treści „Odprawy posłów greckich”
Cechy dramatu antycznego na przykładzie struktury i kompozycji „Odprawy posłów greckich”
Motywy literackie w „Odprawie posłów greckich”
Kalendarium twórczości Jana Kochanowskiego
Cytaty z twórczości Kochanowskiego
Najważniejsze cytaty „Odprawy posłów greckich”
Bibliografia
Bohaterowie
Charakterystyka bohaterów „Odprawy posłów greckich”Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies