Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Odprawa posłów greckich

Uniwersalizm treści „Odprawy posłów greckich”


Odprawa posłów greckich niesie za sobą bardzo uniwersalne i ponadczasowe przesłanie do wszystkich elit rządzących. Zawiera się ono w słowach Chóru:

„Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie, / A ludzką sprawiedliwość w ręku trzymacie, / Wy, mówię, którym ludzi paść poruczono / I zwirzchności nad stadem bożym zwierzono: / Miejcie to przed oczyma zawżdy swojemi, / Zeście miejsce zasiedli boże na ziemi, / Z którego macie nie tak swe własne rzeczy, / Tako wszytek ludzki mieć rodzaj na pieczy. / A wam więc nad mniejszymi zwierzchność jest dana. / Ale i sami macie nad sobą pana, / Któremu kiedyżkolwiek spraw swych uczynić / Poczet macie: trudnoż tam krzywemu wynić. / Nie bierze ten pan darów ani się pyta, / Jeśli kto chłop czyli się grofem poczyta, / W siermiędzieli go widzi, w złotychli głowach; / Jeśli namniej przewinił, być mu w okowach. / Więc ja podobno z mniejszym niebezpieczeństwem / Grzeszę, bo sam się tracę swym wszeteczeństwem. / Przełożonych występy miasta zgubiły / I szerokie do gruntu carstwa zniszczyły”.

Rady, które w XVI wieku sformułował Kochanowski do dziś powinni wziąć sobie do serc wszyscy władcy, nie tylko polscy, ale z całego świata. Odprawa posłów greckich to utwór będący swoistym manifestem przeciwko wykorzystywaniu władzy na własny użytek. Wartością najwyższą dla rządzących powinno być bezapelacyjnie dobro ogółu, a nie pojedynczych jednostek. Poeta przestrzega możnowładców, iż oni sami zajmują miejsce jedynie namiestników Boga, a nie Jego. Przypomina im, że nad nimi istnieje wyższa władza.

Utwór Kochanowskiego to poza tym ponadczasowy i uniwersalny manifest antywojenny. Nawet ostatnie słowa Antenora, który przez cały czas trwania dramatu prezentował nastawienie pacyfistyczne, nie zmienia pokojowej wymowy Odprawy posłów greckich. Dzieje się tak, ponieważ z przepowiedni Kasandry wiemy, iż wojna trojańska doprowadzi do niepotrzebnej śmierci i upadku miasta, którego można było uniknąć.

Kochanowski, wykorzystując mit trojański, dał czytelny znak, iż utwór będzie zawierał przesłania przenośne, ponadczasowe i uniwersalne, czyli takie, jakie zawarte są w greckiej mitologii. Odprawa posłów greckich to dramat o upadku państwa w wyniku wewnętrznego zepsucia. Postrzegany jako taki, pozostaje niezwykle aktualny do dziś.


Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Odprawa posłów greckich” - streszczenie szczegółowe
Streszczenie „Odprawy posłów greckich” w pigułce
Geneza i tytuł „Odprawy posłów greckich”
„Odprawa posłów greckich” jako dramat moralno-polityczny
Czas i miejsce akcji „Odprawy posłów greckich”
Zarys historii Heleny i Parysa (mit tebański)
„Odprawa posłów greckich” przykładem utworu parenetycznego
„Odprawa posłów greckich” jako tragedia humanistyczna
Problemy XVI-wiecznej Polski ukazane w „Odprawie posłów greckich” - polityczna wymowa utworu
Jan Kochanowski - biografia
Obraz polskiego społeczeństwa w „Odprawie posłów greckich”
Uniwersalizm treści „Odprawy posłów greckich”
Cechy dramatu antycznego na przykładzie struktury i kompozycji „Odprawy posłów greckich”
Motywy literackie w „Odprawie posłów greckich”
Kalendarium twórczości Jana Kochanowskiego
Cytaty z twórczości Kochanowskiego
Najważniejsze cytaty „Odprawy posłów greckich”
Bibliografia
Bohaterowie
Charakterystyka bohaterów „Odprawy posłów greckich”Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies