Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Odprawa posłów greckich

Bibliografia1.Bartoszewicz K., Życie Jana Kochanowskiego treściwie zebrane przez... Kraków 1883.

2.Barycz H., Z zaścianka na Parnas, Kraków 1981.

3.Budzyk K., O syntezę polskiego renesansu, „Pamiętnik Literacki”, 1952, XLIII, nr 1-2, s. 21.

4.Chrzanowski I., Kto to był Jan Kochanowski? Lwów 1930.

5.Fei A., Kochanowski polski i łaciński, „Pamiętnik Literacki”, XXXII, s. 337.

6.Florian W., Forma poetycka Pieśni Kochanowskiego wobec kierunków liryki renesansowej, Lwów 1936.

7.Gacki J., O rodzinie Jana Kochanowskiego, o jej majętnościach i fundacyach, Warszawa 1869.

8.Głombinowska Z., Łacińska i polska muza Jana Kochanowskiego, Warszawa 1988.

9.Gruchała J., Andrzej Patrycy Nidecki i Jan Kochanowski - wydawcy Cycerona [w:] Filomata, 1991, nr 406, s. 446-458.

10.Grzeszczuk S., Treny Jana Kochanowskiego, Warszawa 1978.

11.Grzeszczuk S., W stronę Kochanowskiego: studia, charakterystyki, interpretacje, Katowice 1981.

12.Hoesick F., Jan Kochanowski. Życie i dzieło, Kraków 1919.

13.Hoffmanowa K., Jan Kochanowski w Czarnolesie, t. 1-2, Lipsk 1842.

14.Jan Kochanowski i epoka renesansu, red. T. Michałowska, Warszawa 1984.

15.Jan Kochanowski i kultura odrodzenia, red. Z. Libera, M. Żurowski, Warszawa 1985.

16.Jan Kochanowski w czterechsetlecie śmierci. Materiały z międzynarodowej sesji naukowej. Lublin, Zamość, Czarnolas 21-25 maja 1984, pod red. Stefana Nieznanowskiego i Jerzego Święcha.

17.Jan Kochanowski, twórczość i recepcja, red. Z.J. Nowak, t.1-2, Katowice 1985.

18.Jan Kochanowski: 1534-1984. Epoka, twórczość, recepcja, red. J. Pelc, P. Buchwald-Pelcowa, B. Otwinowska, t.1-2, Lublin 1989.

19.Jastrun M., Poeta i dworzanin. Rzecz o Janie Kochanowskim, Warszawa 1954.

20.Kochanowski. Z dziejów badań i recepcji twórczości (oprac. M.Korolko), Warszawa 1980.21.Korolko M., Jana Kochanowskiego żywot i sprawy, Warszawa 1985.

22.Korolko M., Jana Kochanowskiego żywot i sprawy. Materiały, komentarze, przypuszczenia, Warszawa 1985.

23.Krassowski M., Jan Kochanowski - artysta i humanista [w:] "Przegląd Tygodniowy", 1992, nr 44 s. 13.

24.Krassowski M., Jan Kochanowski "Fraszki", "Pieśni", Warszawa 1991.

25.Krassowski M., Jan Kochanowski "Treny", Warszawa 1991.

26.Krzyżanowski J., Jan Kochanowski i humanizm w Polsce, Warszawa 1947.

27.Ziemba K., Jan Kochanowski jako poeta egzystencji. Prolegomena do interpretacji "Trenów". Warszawa 1994.

28.Langlade J., Jean Kochanowski. Bruxelles 1937 - monografia po francusku.

29.Lichański Z., Szlakami Jana Kochanowskiego, Warszawa 1985.

30.Łempicki S., Renesans i humanizm w Polsce, Warszawa 1952.

31.Mayenowa M., O języku poezji Jana Kochanowskiego. Kraków 1984.

32.Morawski K., Czasy Zygmuntowskie na tle prądów Odrodzenia, Warszawa 1922, s. 118.

33.Mldner-Nieckowski P., Uwagi w sprawie zdrowia, chorób i przyczyny śmierci Jana Kochanowskiego, Archiwum Historii Medycyny nr 48/1, 1985, s. 51-62.

34.Nadolski B., W sprawie genezy „Odprawy posłów greckich”, „Ruch Literacki”, 1931.

35.Niemcewicz J. U., Jan Kochanowski w Czarnym Lesie, Warszawa 1817.

36.Otwinowska B., Jan Kochanowski jako polityk [w:] "Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego", 1993, nr 54 (1991), s. 117-118.

37.Pelc J., Jan Kochanowski - poeta Renesansu, Warszawa 1988.

38.Pelc J., Jan Kochanowski w tradycjach literatury polskiej, Warszawa 1965.

strona:    1    2  

Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Odprawa posłów greckich” - streszczenie szczegółowe
Streszczenie „Odprawy posłów greckich” w pigułce
Geneza i tytuł „Odprawy posłów greckich”
„Odprawa posłów greckich” jako dramat moralno-polityczny
Czas i miejsce akcji „Odprawy posłów greckich”
Zarys historii Heleny i Parysa (mit tebański)
„Odprawa posłów greckich” przykładem utworu parenetycznego
„Odprawa posłów greckich” jako tragedia humanistyczna
Problemy XVI-wiecznej Polski ukazane w „Odprawie posłów greckich” - polityczna wymowa utworu
Jan Kochanowski - biografia
Obraz polskiego społeczeństwa w „Odprawie posłów greckich”
Uniwersalizm treści „Odprawy posłów greckich”
Cechy dramatu antycznego na przykładzie struktury i kompozycji „Odprawy posłów greckich”
Motywy literackie w „Odprawie posłów greckich”
Kalendarium twórczości Jana Kochanowskiego
Cytaty z twórczości Kochanowskiego
Najważniejsze cytaty „Odprawy posłów greckich”
Bibliografia
Bohaterowie
Charakterystyka bohaterów „Odprawy posłów greckich”Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies