Test:

Pierwszym mecenasem Kochanowskiego był:
a) Jan Tarnowski
b) Zygmunt August
c) Albrecht Hohenzollern
d) Piotr Myszkowski
Rozwiązanie

Piotr Kochanowski – ojciec Jana - cieszył się opinią dobrego:
a) magnata
b) gospodarza
c) wojewody
d) posła
Rozwiązanie

Kochanowski zmarł prawdopodobnie zawał serca 22 sierpnia 1584 w:
a) Krakowie
b) Zwoleniu
c) Lublinie
d) Czarnolesie
Rozwiązanie

Młody Kochanowski rozpoczął studia na Wydziale Sztuk Akademii Krakowskiej w wieku:
a) osiemnastu lat
b) czternastu lat
c) dwudziestu lat
d) szesnastu lat
Rozwiązanie

W latach 1547-1550 Jan przeniósł się na jeden z uniwersytetów:
a) angielskich
b) francuskich
c) niemieckich
d) włoskich
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies