Test:

Apostoł Piotr był:
a) rzemieślnikiem
b) pielgrzymam
c) stolarzem
d) rybakiem
Rozwiązanie

Windeks to w powieści:
a) sojusznik Nerona
b) przywódca buntu
c) męczennik
d) przywódca chrześcijan
Rozwiązanie

Miłość Ligii i Winicjusza pobłogosławił:
a) Neron
b) apostoł Piotr
c) Paweł z Tarsu
d) Kryspus
Rozwiązanie

Jaki symbol, który zobaczył Winicjusz nakreśliła Ligia?
a) rybę
b) lwa
c) serce
d) konia
Rozwiązanie

Kto miał ocalić idącą na arenę Ligię?
a) bachantka
b) westalka
c) tancerka
d) niewolnica
Rozwiązanie

Kroton był:
a) niewolnikiem
b) pretorianinem
c) przełożonym szkoły gladiatorów
d) namiestnikiem cezara
Rozwiązanie

Winicjusz we śnie w domu Miriam widział:
a) ryczące lwy
b) jadącego rydwanem Nerona
c) płonacy Rzym
d) duszę Ligii
Rozwiązanie

"Niebiański głos" należał do:
a) Agrypiny
b) Pomponii
c) Ligii
d) Nerona
Rozwiązanie

W Ostrianum historię zmartwychwstania Chrystusa opisuje:
a) Paweł z Tarsu
b) Apostoł Piotr
c) Nazariusz
d) Krypsus
Rozwiązanie

Ustęp jakiego dzieła Nerona Petroniusz nazwał niegodziwym?
a) Troiki
b) Iliady
c) Satyriconu
d) Uczty Trymalchiona
Rozwiązanie


Mały Rufus zginął z rozkazu:
a) Nerona
b) Petroniusza
c) Winicjusza
d) Poppei
Rozwiązanie

Ligia była córką:
a) króla
b) pretora
c) cezara
d) księcia
Rozwiązanie

Wcieleniem zła nazywano:
a) Rubrię
b) Poppeę Sabinę
c) Ligię
d) Agrypinę
Rozwiązanie

Bachantka to:
a) kochanka cezara
b) niewolnica rzymskiego dostojnika
c) żona cezara
d) uczestniczka uczt, bachanalii
Rozwiązanie

Chrizotemis związana była z:
a) Augustem
b) Winicjuszem
c) Petroniuszem
d) Neronem
Rozwiązanie

Atacyn to:
a) niewolnik Petroniusza
b) opiekun Ligii
c) wyzwoleniec Winicjusza
d) brat Nerona
Rozwiązanie

Najwyższy kapłan chrześcijan to:
a) św. Piotr
b) św. Tomasz
c) św. Paweł
d) św. Augustyn
Rozwiązanie

Chilon został rozszapany przez:
a) dzika
b) lwa
c) niedźwiedzia
d) wilka
Rozwiązanie

Po odwiedzeniu jakiej świątyni Neron zamarł przerażony, osuwając się na ręce stojącego za nim Winicjusza:
a) Nike
b) Ateny
c) Westy
d) Dionizosa
Rozwiązanie

Jakie imię Ursus przyjął na chrzcie?
a) Urlich
b) Ungiasz
c) Kwintyliusz
d) Urban
Rozwiązanie

Winicjusz po walce z Ursusem:
a) miał połamane zebra
b) miał złamana rękę i ranę na głowie
c) miał wybity bark i ranę na stopie
d) miał złamana noge i rane klatki piersiowej
Rozwiązanie

Willa Winicjusz połozona była:
a) poza granicami Rzymu
b) na wzgórzach watykańskich
c) na Karynach
d) na Zatybrzu
Rozwiązanie

Jak lud nazywał Poppeę:
a) dziewicą
b) pomiotem szatana
c) aniołem
d) ulicznicą
Rozwiązanie

Ligia ofiarowała Winicjuszowi krzyż zrobiony z gałązek:
a) lauru
b) winorośli
c) bukszpanu
d) drzewka cytrusowego
Rozwiązanie

Gdzie przyszła na świat mała Augusta, córka Nerona?
a) w Grecji
b) w Rzymie
c) w Ancjum
d) 18. w Laurentum
Rozwiązanie

Chilonides:
a) zostaje otruty
b) popełnia samobójstwo
c) ginie na krzyżu
d) ginie uduszony przez Ursusa
Rozwiązanie

Poppea brała kąpiel w mleku:
a) kobył
b) krów
c) kóz
d) oślic
Rozwiązanie

Miriam była:
a) tancerka Nerona
b) Żydówka, która uciekła z Rzymu
c) właścicielką domu, w którym ukrywała się Ligia
d) kochanką Winicjusza
Rozwiązanie

Wychowujący Winicjusza Germanin Gulo zginął:
a) z wyroku Nerona
b) ponieważ był chrześcijaninem
c) z rąk Winicjusza
d) podczas walki z Ursusem
Rozwiązanie

Na zgliszczach Rzymu Neron chciał wybudować nowe miasto. Jak miało się nazywać?
a) Neoromanus
b) Nerus
c) Neropolia
d) Neronia
Rozwiązanie

Gdzie wybuchł pożar w Rzymie
a) na Zatybrzu
b) przy Wielkim Cyrku
c) na Palatynie
d) w pałacu Nerona
Rozwiązanie

Gdzie mieściła się willa Poppei?
a) w Neapolu
b) w Laurentum
c) w Ancjum
d) w Rzymie
Rozwiązanie

Pomponię Grecynę za wyznawanie chrześcijańskiej wiary w Chrystusa:
a) skazano na ukrzyżowanie
b) rzucono lwom na pożarcie
c) zamknięto w więzieniu
d) sądzono sądem domowym
Rozwiązanie

Mastygofowie mieli podczas igrzysk:
a) dobijać chrześcijan
b) podjudzać zwierzęta
c) biczami smagać walczących
d) zbierać ciała zmarłych
Rozwiązanie

Rubria była
a) niewolnicą
b) kochanką Petroniusza
c) żoną Nerona
d) westalką
Rozwiązanie

Ile lat miał Neron gdy skonał?
a) 31
b) 45
c) 55
d) 41
Rozwiązanie

Linus był:
a) starszym kapłanem chrześcijan
b) cezarem
c) pretorianinem
d) augustianinem
Rozwiązanie

Wróżbą zapowiadającą rychłe nieszczęścia dla Ligii i Winicjusza były:
a) odgłosy uczty Nerona
b) ryki lwów
c) ryki niedźwiedzi
d) krzyki cierpiących chrześcijan
Rozwiązanie

Poppea padła ofiarą:
a) Winicjusza
b) Zachariusza
c) Nerona
d) Tygellinusa
Rozwiązanie

Wyrok na apostołów wydali:
a) Politetes i Tygellinus
b) Helius i Politetes
c) Tygellinus i Neron
d) Neron i Petroniusz
Rozwiązanie

Piotr zginął:
a) na wzgórzach watykańskich
b) na Golgocie
c) na Palatynie
d) na Zatybrzu
Rozwiązanie

Chilon Chilonides sprzedał handlarzom niewolników rodzinę:
a) Linusa
b) Krypsusa
c) Ursusa
d) Glaukusa
Rozwiązanie

Matka Nerona nosiła imię:
a) Pomponia
b) Agrypina
c) Rubria
d) Augusta
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies