Test:

Winicjusz we śnie w domu Miriam widział:
a) duszę Ligii
b) płonacy Rzym
c) ryczące lwy
d) jadącego rydwanem Nerona
Rozwiązanie

Wyrok na apostołów wydali:
a) Helius i Politetes
b) Neron i Petroniusz
c) Tygellinus i Neron
d) Politetes i Tygellinus
Rozwiązanie

Wychowujący Winicjusza Germanin Gulo zginął:
a) podczas walki z Ursusem
b) ponieważ był chrześcijaninem
c) z wyroku Nerona
d) z rąk Winicjusza
Rozwiązanie

Rubria była
a) niewolnicą
b) westalką
c) kochanką Petroniusza
d) żoną Nerona
Rozwiązanie

Poppea padła ofiarą:
a) Nerona
b) Zachariusza
c) Tygellinusa
d) Winicjusza
Rozwiązanie

Pomponię Grecynę za wyznawanie chrześcijańskiej wiary w Chrystusa:
a) rzucono lwom na pożarcie
b) sądzono sądem domowym
c) zamknięto w więzieniu
d) skazano na ukrzyżowanie
Rozwiązanie

Poppea brała kąpiel w mleku:
a) krów
b) kóz
c) oślic
d) kobył
Rozwiązanie

Piotr zginął:
a) na Palatynie
b) na wzgórzach watykańskich
c) na Golgocie
d) na Zatybrzu
Rozwiązanie

Kto miał ocalić idącą na arenę Ligię?
a) bachantka
b) westalka
c) niewolnica
d) tancerka
Rozwiązanie

Atacyn to:
a) wyzwoleniec Winicjusza
b) niewolnik Petroniusza
c) opiekun Ligii
d) brat Nerona
Rozwiązanie


Ustęp jakiego dzieła Nerona Petroniusz nazwał niegodziwym?
a) Troiki
b) Uczty Trymalchiona
c) Iliady
d) Satyriconu
Rozwiązanie

Gdzie mieściła się willa Poppei?
a) w Ancjum
b) w Neapolu
c) w Rzymie
d) w Laurentum
Rozwiązanie

Po odwiedzeniu jakiej świątyni Neron zamarł przerażony, osuwając się na ręce stojącego za nim Winicjusza:
a) Westy
b) Dionizosa
c) Ateny
d) Nike
Rozwiązanie

Jaki symbol, który zobaczył Winicjusz nakreśliła Ligia?
a) konia
b) rybę
c) serce
d) lwa
Rozwiązanie

Chilonides:
a) ginie na krzyżu
b) popełnia samobójstwo
c) ginie uduszony przez Ursusa
d) zostaje otruty
Rozwiązanie

Windeks to w powieści:
a) męczennik
b) przywódca chrześcijan
c) sojusznik Nerona
d) przywódca buntu
Rozwiązanie

Jak lud nazywał Poppeę:
a) dziewicą
b) pomiotem szatana
c) ulicznicą
d) aniołem
Rozwiązanie

Ligia ofiarowała Winicjuszowi krzyż zrobiony z gałązek:
a) lauru
b) winorośli
c) bukszpanu
d) drzewka cytrusowego
Rozwiązanie

Mastygofowie mieli podczas igrzysk:
a) dobijać chrześcijan
b) podjudzać zwierzęta
c) zbierać ciała zmarłych
d) biczami smagać walczących
Rozwiązanie

Kroton był:
a) niewolnikiem
b) namiestnikiem cezara
c) przełożonym szkoły gladiatorów
d) pretorianinem
Rozwiązanie

Willa Winicjusz połozona była:
a) na wzgórzach watykańskich
b) na Zatybrzu
c) na Karynach
d) poza granicami Rzymu
Rozwiązanie

Gdzie przyszła na świat mała Augusta, córka Nerona?
a) 18. w Laurentum
b) w Rzymie
c) w Grecji
d) w Ancjum
Rozwiązanie

Gdzie wybuchł pożar w Rzymie
a) w pałacu Nerona
b) przy Wielkim Cyrku
c) na Palatynie
d) na Zatybrzu
Rozwiązanie

Apostoł Piotr był:
a) stolarzem
b) rzemieślnikiem
c) rybakiem
d) pielgrzymam
Rozwiązanie

Linus był:
a) cezarem
b) augustianinem
c) pretorianinem
d) starszym kapłanem chrześcijan
Rozwiązanie

Miłość Ligii i Winicjusza pobłogosławił:
a) Kryspus
b) Paweł z Tarsu
c) apostoł Piotr
d) Neron
Rozwiązanie

Jakie imię Ursus przyjął na chrzcie?
a) Kwintyliusz
b) Urlich
c) Urban
d) Ungiasz
Rozwiązanie

Mały Rufus zginął z rozkazu:
a) Nerona
b) Petroniusza
c) Winicjusza
d) Poppei
Rozwiązanie

Na zgliszczach Rzymu Neron chciał wybudować nowe miasto. Jak miało się nazywać?
a) Neronia
b) Nerus
c) Neropolia
d) Neoromanus
Rozwiązanie

Chilon został rozszapany przez:
a) wilka
b) niedźwiedzia
c) dzika
d) lwa
Rozwiązanie

Najwyższy kapłan chrześcijan to:
a) św. Augustyn
b) św. Piotr
c) św. Paweł
d) św. Tomasz
Rozwiązanie

W Ostrianum historię zmartwychwstania Chrystusa opisuje:
a) Paweł z Tarsu
b) Apostoł Piotr
c) Krypsus
d) Nazariusz
Rozwiązanie

Chilon Chilonides sprzedał handlarzom niewolników rodzinę:
a) Ursusa
b) Glaukusa
c) Linusa
d) Krypsusa
Rozwiązanie

Miriam była:
a) tancerka Nerona
b) kochanką Winicjusza
c) Żydówka, która uciekła z Rzymu
d) właścicielką domu, w którym ukrywała się Ligia
Rozwiązanie

Bachantka to:
a) kochanka cezara
b) niewolnica rzymskiego dostojnika
c) żona cezara
d) uczestniczka uczt, bachanalii
Rozwiązanie

Chrizotemis związana była z:
a) Neronem
b) Augustem
c) Winicjuszem
d) Petroniuszem
Rozwiązanie

Ligia była córką:
a) cezara
b) pretora
c) króla
d) księcia
Rozwiązanie

Wróżbą zapowiadającą rychłe nieszczęścia dla Ligii i Winicjusza były:
a) odgłosy uczty Nerona
b) ryki lwów
c) ryki niedźwiedzi
d) krzyki cierpiących chrześcijan
Rozwiązanie

"Niebiański głos" należał do:
a) Nerona
b) Agrypiny
c) Ligii
d) Pomponii
Rozwiązanie

Winicjusz po walce z Ursusem:
a) miał złamana rękę i ranę na głowie
b) miał złamana noge i rane klatki piersiowej
c) miał połamane zebra
d) miał wybity bark i ranę na stopie
Rozwiązanie

Matka Nerona nosiła imię:
a) Pomponia
b) Agrypina
c) Rubria
d) Augusta
Rozwiązanie

Wcieleniem zła nazywano:
a) Agrypinę
b) Rubrię
c) Poppeę Sabinę
d) Ligię
Rozwiązanie

Ile lat miał Neron gdy skonał?
a) 31
b) 55
c) 45
d) 41
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies