Test:

Po odwiedzeniu jakiej świątyni Neron zamarł przerażony, osuwając się na ręce stojącego za nim Winicjusza:
a) Nike
b) Ateny
c) Dionizosa
d) Westy
Rozwiązanie

Projekcje i rzutowania w przyszłość w "Quo vadis":
a) występują w kazaniach apostołów
b) występują w poezji Nerona
c) nie wystepują
d) występują w przeczuciach i snach bohaterów
Rozwiązanie

Ile lat miał Neron gdy skonał?
a) 55
b) 41
c) 45
d) 31
Rozwiązanie

Na zgliszczach Rzymu Neron chciał wybudować nowe miasto. Jak miało się nazywać?
a) Neronia
b) Nerus
c) Neoromanus
d) Neropolia
Rozwiązanie

Pierwsze przeniesienie „Quo vadis” na ekran to:
a) amerykańska adaptacja LeRoy'a
b) włoska adaptacja Franca Rossi
c) włoska adaptacja Jacoby’ego i D'Annunzio
d) włoska adaptacja Guazzoniego
Rozwiązanie

Atacyn to:
a) niewolnik Petroniusza
b) opiekun Ligii
c) brat Nerona
d) wyzwoleniec Winicjusza
Rozwiązanie

Sienkiewicz, pisząc "Quo vadis" inspirował się obrazami „Uczta Nerona” oraz „Pochodnie Nerona” namalowanymi przez:
a) Piusa Welońskiego
b) Jana Matejkę
c) Henryka Siemiradzkiego
d) Janusza Kossaka
Rozwiązanie

Pierwszą żoną Sienkiewicza była:
a) Maria Romanowska
b) Maria Szetkiewiczówna
c) Maria Radziejewska
d) Maria Kellerówna
Rozwiązanie

Marek Winicjusz brał udział w wojnie przeciw:
a) Hunom
b) Grekom
c) Partom
d) Egiptowi
Rozwiązanie

Tygellin był:
a) sługą petroniusza
b) wrogiem Petroniusza
c) przyjacielem Petroniusza
d) przełożonym Petroniusza
Rozwiązanie


Apostoł Piotr był:
a) stolarzem
b) rybakiem
c) rzemieślnikiem
d) pielgrzymam
Rozwiązanie

Poppea brała kąpiel w mleku:
a) krów
b) kobył
c) kóz
d) oślic
Rozwiązanie

„Quo vadis” najpierw ukazywało się w odcinkach w:
a) Słowie
b) Tygodniku Ilustrowanym
c) Tygodniku Powszechnym
d) Gazecie Polskiej
Rozwiązanie

Matka Nerona nosiła imię:
a) Rubria
b) Pomponia
c) Augusta
d) Agrypina
Rozwiązanie

Ojciec głównego bohatera - Marka Winicjusza był:
a) mężem konsularnym
b) pretorem
c) cezarem
d) centurionem
Rozwiązanie

Jak lud nazywał Poppeę:
a) pomiotem szatana
b) aniołem
c) dziewicą
d) ulicznicą
Rozwiązanie

Willa Winicjusz połozona była:
a) na Zatybrzu
b) na wzgórzach watykańskich
c) na Karynach
d) poza granicami Rzymu
Rozwiązanie

Sienkiewicz w zamian za pożyczkę na podróż od "Gazety Polskiej" udzieloną w 1876 roku miał napisać cykl artykułów:
a) z Azji Wschodniej
b) Z Ameryki Południowej
c) z Afryki
d) z Ameryki Północnej
Rozwiązanie

Jaki symbol, który zobaczył Winicjusz nakreśliła Ligia?
a) lwa
b) rybę
c) serce
d) konia
Rozwiązanie

Miriam była:
a) tancerka Nerona
b) Żydówka, która uciekła z Rzymu
c) kochanką Winicjusza
d) właścicielką domu, w którym ukrywała się Ligia
Rozwiązanie

Petroniusza lud:
a) nienawidził za skąpstwo
b) lubił za hojność
c) cenił za układność
d) ignorował
Rozwiązanie

Chilon został rozszapany przez:
a) niedźwiedzia
b) wilka
c) dzika
d) lwa
Rozwiązanie

Ustęp jakiego dzieła Nerona Petroniusz nazwał niegodziwym?
a) Satyriconu
b) Troiki
c) Uczty Trymalchiona
d) Iliady
Rozwiązanie

Gdzie przyszła na świat mała Augusta, córka Nerona?
a) 18. w Laurentum
b) w Rzymie
c) w Grecji
d) w Ancjum
Rozwiązanie

Kroton był:
a) przełożonym szkoły gladiatorów
b) pretorianinem
c) niewolnikiem
d) namiestnikiem cezara
Rozwiązanie

Mastygofowie mieli podczas igrzysk:
a) dobijać chrześcijan
b) podjudzać zwierzęta
c) zbierać ciała zmarłych
d) biczami smagać walczących
Rozwiązanie

Winicjusz był:
a) młodszego brata Petroniusza
b) młodszej siostry Petroniusza
c) starszej siostry Petroniusza
d) starszego brata Petroniusza
Rozwiązanie

Ligia ofiarowała Winicjuszowi krzyż zrobiony z gałązek:
a) winorośli
b) bukszpanu
c) drzewka cytrusowego
d) lauru
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) 15 lat
b) 18 lat
c) 23 lata
d) 17 lat
Rozwiązanie

Faktyczny debiut pisarski Sienkiewicza w „Przeglądzie Tygodniowym” nastąpił w roku:
a) 1875
b) 1869
c) 1877
d) 1865
Rozwiązanie

Ligia była córką:
a) pretora
b) cezara
c) króla
d) księcia
Rozwiązanie

Ostatnie zdanie powieści:
a) cofa akcję do początku powieści
b) przenosi akcję do współczesności
c) Sienkiewicz dopisał do późniejszego wydania
d) odnosi się do postaci Chrystusa
Rozwiązanie

Pod pseudonimem Litwos Sienkiewicz po raz pierwszy napisał do:
a) Tygodnika Ilustrowanego
b) Słowa
c) Gazety Polskiej
d) Przeglądu Tygodniowego
Rozwiązanie

Nagrodę Nobla Sienkiewicz odebrał:
a) 10 listopada 1900
b) 10 listopada 1905
c) 10 grudnia 1900
d) 10 grudnia 1905
Rozwiązanie

Rubria była
a) żoną Nerona
b) westalką
c) niewolnicą
d) kochanką Petroniusza
Rozwiązanie

Chilonides:
a) popełnia samobójstwo
b) ginie uduszony przez Ursusa
c) zostaje otruty
d) ginie na krzyżu
Rozwiązanie

Sienkiewicz otrzymał w roku 1900 tytuł doktora honoris causa:
a) Uniwersytetu Warszawskiego
b) Uniwersytetu Lwowskiego
c) Uniwersytetu Paryskiego
d) Uniwersytetu Jagiellońskiego
Rozwiązanie

Wcieleniem zła nazywano:
a) Ligię
b) Agrypinę
c) Rubrię
d) Poppeę Sabinę
Rozwiązanie

Mały Rufus zginął z rozkazu:
a) Poppei
b) Nerona
c) Winicjusza
d) Petroniusza
Rozwiązanie

Gdzie mieściła się willa Poppei?
a) w Ancjum
b) w Rzymie
c) w Laurentum
d) w Neapolu
Rozwiązanie

Ursus miał symbolizować:
a) siłę polskiego narodu
b) nieprzemyślane uniesienia Polaków
c) siłę zaborców
d) przewagę polskiej siły nad intuicją
Rozwiązanie

Miłość Ligii i Winicjusza pobłogosławił:
a) Neron
b) apostoł Piotr
c) Paweł z Tarsu
d) Kryspus
Rozwiązanie

Bachantka to:
a) niewolnica rzymskiego dostojnika
b) żona cezara
c) kochanka cezara
d) uczestniczka uczt, bachanalii
Rozwiązanie

Najwyższy kapłan chrześcijan to:
a) św. Tomasz
b) św. Piotr
c) św. Augustyn
d) św. Paweł
Rozwiązanie

Poppea padła ofiarą:
a) Winicjusza
b) Nerona
c) Tygellinusa
d) Zachariusza
Rozwiązanie

Pierwszą podróż zagraniczną Sienkiewicz odbył:
a) do Francji i Włoch
b) do Francji i Anglii
c) do Francji i Belgii
d) do Włoch i Hiszpanii
Rozwiązanie

Chrizotemis związana była z:
a) Neronem
b) Augustem
c) Petroniuszem
d) Winicjuszem
Rozwiązanie

"Niebiański głos" należał do:
a) Pomponii
b) Agrypiny
c) Ligii
d) Nerona
Rozwiązanie

Petroniusz przez wiele lat zwiazany był z:
a) Chrizotemis
b) Popeą
c) Akte
d) Eunice
Rozwiązanie

Faktem historycznym nie było:
a) Wojna w Armenii z Partami
b) Pożar Rzymu
c) Śmierć małej Augusty, córki Nerona
d) miłość Winicjusza
Rozwiązanie

Pierwszą w dziejach kina superprodukcją był film:
a) „Ben Hur”
b) „Przeminęło z wiatrem”
c) „W samo południe”
d) „Quo vadis”
Rozwiązanie

Jakie imię Ursus przyjął na chrzcie?
a) Urlich
b) Kwintyliusz
c) Ungiasz
d) Urban
Rozwiązanie

Na chrzcie rodzice nadali Sienkiewiczowi:
a) 3 imiona
b) 1 imię
c) 2 imiona
d) 4 imiona
Rozwiązanie

Winicjusz po walce z Ursusem:
a) miał złamana rękę i ranę na głowie
b) miał wybity bark i ranę na stopie
c) miał połamane zebra
d) miał złamana noge i rane klatki piersiowej
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza to:
a) "Legiony"
b) „Wspomnienie”
c) „Wilcze gniazo”
d) "Wiry"
Rozwiązanie

W Ostrianum historię zmartwychwstania Chrystusa opisuje:
a) Nazariusz
b) Apostoł Piotr
c) Krypsus
d) Paweł z Tarsu
Rozwiązanie

Kogo z powodu możliwości oglądania pożogi i zguby rodzimego miasta Neron nazwał szczęśliwym człowiekiem?
a) Cezara
b) Senekę
c) Priama
d) Homera
Rozwiązanie

Majatek ziemski, który Sienkiewicz otrzymał od narodu to:
a) Tetmajeróka
b) Nałęczów
c) Oblęgorek
d) Stawisko
Rozwiązanie

Linus był:
a) augustianinem
b) cezarem
c) starszym kapłanem chrześcijan
d) pretorianinem
Rozwiązanie

Windeks to w powieści:
a) przywódca chrześcijan
b) przywódca buntu
c) sojusznik Nerona
d) męczennik
Rozwiązanie

Pomponię Grecynę za wyznawanie chrześcijańskiej wiary w Chrystusa:
a) skazano na ukrzyżowanie
b) zamknięto w więzieniu
c) rzucono lwom na pożarcie
d) sądzono sądem domowym
Rozwiązanie

Głównym antycznym dziełem, z którego wiedzę o starożytnym swiecie czerpał Sienkiewicz to:
a) „Żywoty” Marka Aureliusza
b) „Roczniki” Tacyta
c) „Pompeje” Swetoniusza
d) „Mowy” Cycerona
Rozwiązanie

Piotr zginął:
a) na Golgocie
b) na wzgórzach watykańskich
c) na Zatybrzu
d) na Palatynie
Rozwiązanie

Winicjusz we śnie w domu Miriam widział:
a) płonacy Rzym
b) ryczące lwy
c) duszę Ligii
d) jadącego rydwanem Nerona
Rozwiązanie

Zatybrze to dzielnica:
a) bogaczy
b) przestępców
c) biedoty
d) niewolników
Rozwiązanie

Sienkiewicz w "Quo vadis":
a) skupił się głównie na architekturze rzymskiej
b) panoramicznie przedstawił obyczajowość rzymską
c) szczegółowo opisał topografię Imperium Rzymskiego
d) szczegółowo opisał historię Imperium Rzymskiego
Rozwiązanie

Wychowujący Winicjusza Germanin Gulo zginął:
a) z wyroku Nerona
b) z rąk Winicjusza
c) podczas walki z Ursusem
d) ponieważ był chrześcijaninem
Rozwiązanie

Wyrok na apostołów wydali:
a) Helius i Politetes
b) Politetes i Tygellinus
c) Tygellinus i Neron
d) Neron i Petroniusz
Rozwiązanie

Kto miał ocalić idącą na arenę Ligię?
a) bachantka
b) tancerka
c) westalka
d) niewolnica
Rozwiązanie

Gdzie wybuchł pożar w Rzymie
a) w pałacu Nerona
b) na Palatynie
c) na Zatybrzu
d) przy Wielkim Cyrku
Rozwiązanie

Chilon Chilonides sprzedał handlarzom niewolników rodzinę:
a) Linusa
b) Ursusa
c) Glaukusa
d) Krypsusa
Rozwiązanie

Wróżbą zapowiadającą rychłe nieszczęścia dla Ligii i Winicjusza były:
a) ryki niedźwiedzi
b) krzyki cierpiących chrześcijan
c) ryki lwów
d) odgłosy uczty Nerona
Rozwiązanie

Co zdobiło ramiona Winicjusza podczas uczty?
a) złote naramienniki
b) obręcz z brazu
c) wyszywane złotem przepaski
d) srebrne bransolety
Rozwiązanie

Ligia z pochodzenia była:
a) Słowianką
b) Greczynką
c) Rzymianka
d) Germanką
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies