Test:

Pomponię Grecynę za wyznawanie chrześcijańskiej wiary w Chrystusa:
a) zamknięto w więzieniu
b) rzucono lwom na pożarcie
c) skazano na ukrzyżowanie
d) sądzono sądem domowym
Rozwiązanie

Pod pseudonimem Litwos Sienkiewicz po raz pierwszy napisał do:
a) Gazety Polskiej
b) Słowa
c) Przeglądu Tygodniowego
d) Tygodnika Ilustrowanego
Rozwiązanie

Pierwszą żoną Sienkiewicza była:
a) Maria Romanowska
b) Maria Radziejewska
c) Maria Kellerówna
d) Maria Szetkiewiczówna
Rozwiązanie

Na chrzcie rodzice nadali Sienkiewiczowi:
a) 4 imiona
b) 1 imię
c) 3 imiona
d) 2 imiona
Rozwiązanie

Zatybrze to dzielnica:
a) niewolników
b) biedoty
c) przestępców
d) bogaczy
Rozwiązanie

Poppea brała kąpiel w mleku:
a) oślic
b) krów
c) kobył
d) kóz
Rozwiązanie

Ligia była córką:
a) cezara
b) księcia
c) pretora
d) króla
Rozwiązanie

Na zgliszczach Rzymu Neron chciał wybudować nowe miasto. Jak miało się nazywać?
a) Neropolia
b) Nerus
c) Neoromanus
d) Neronia
Rozwiązanie

Wróżbą zapowiadającą rychłe nieszczęścia dla Ligii i Winicjusza były:
a) krzyki cierpiących chrześcijan
b) odgłosy uczty Nerona
c) ryki niedźwiedzi
d) ryki lwów
Rozwiązanie

Marek Winicjusz brał udział w wojnie przeciw:
a) Hunom
b) Partom
c) Egiptowi
d) Grekom
Rozwiązanie


Pierwszą w dziejach kina superprodukcją był film:
a) „Przeminęło z wiatrem”
b) „Quo vadis”
c) „Ben Hur”
d) „W samo południe”
Rozwiązanie

Willa Winicjusz połozona była:
a) na Zatybrzu
b) na wzgórzach watykańskich
c) poza granicami Rzymu
d) na Karynach
Rozwiązanie

Ostatnie zdanie powieści:
a) Sienkiewicz dopisał do późniejszego wydania
b) cofa akcję do początku powieści
c) przenosi akcję do współczesności
d) odnosi się do postaci Chrystusa
Rozwiązanie

Sienkiewicz w zamian za pożyczkę na podróż od "Gazety Polskiej" udzieloną w 1876 roku miał napisać cykl artykułów:
a) z Azji Wschodniej
b) z Ameryki Północnej
c) z Afryki
d) Z Ameryki Południowej
Rozwiązanie

Chilonides:
a) ginie na krzyżu
b) ginie uduszony przez Ursusa
c) zostaje otruty
d) popełnia samobójstwo
Rozwiązanie

Głównym antycznym dziełem, z którego wiedzę o starożytnym swiecie czerpał Sienkiewicz to:
a) „Żywoty” Marka Aureliusza
b) „Pompeje” Swetoniusza
c) „Mowy” Cycerona
d) „Roczniki” Tacyta
Rozwiązanie

Kogo z powodu możliwości oglądania pożogi i zguby rodzimego miasta Neron nazwał szczęśliwym człowiekiem?
a) Cezara
b) Senekę
c) Homera
d) Priama
Rozwiązanie

Nagrodę Nobla Sienkiewicz odebrał:
a) 10 grudnia 1905
b) 10 listopada 1905
c) 10 grudnia 1900
d) 10 listopada 1900
Rozwiązanie

Sienkiewicz w "Quo vadis":
a) szczegółowo opisał topografię Imperium Rzymskiego
b) szczegółowo opisał historię Imperium Rzymskiego
c) skupił się głównie na architekturze rzymskiej
d) panoramicznie przedstawił obyczajowość rzymską
Rozwiązanie

Ustęp jakiego dzieła Nerona Petroniusz nazwał niegodziwym?
a) Uczty Trymalchiona
b) Iliady
c) Satyriconu
d) Troiki
Rozwiązanie

Bachantka to:
a) żona cezara
b) uczestniczka uczt, bachanalii
c) niewolnica rzymskiego dostojnika
d) kochanka cezara
Rozwiązanie

Faktem historycznym nie było:
a) Wojna w Armenii z Partami
b) Śmierć małej Augusty, córki Nerona
c) Pożar Rzymu
d) miłość Winicjusza
Rozwiązanie

Mały Rufus zginął z rozkazu:
a) Poppei
b) Nerona
c) Petroniusza
d) Winicjusza
Rozwiązanie

Faktyczny debiut pisarski Sienkiewicza w „Przeglądzie Tygodniowym” nastąpił w roku:
a) 1865
b) 1877
c) 1869
d) 1875
Rozwiązanie

Miłość Ligii i Winicjusza pobłogosławił:
a) Paweł z Tarsu
b) Kryspus
c) Neron
d) apostoł Piotr
Rozwiązanie

Windeks to w powieści:
a) sojusznik Nerona
b) przywódca buntu
c) przywódca chrześcijan
d) męczennik
Rozwiązanie

Ligia ofiarowała Winicjuszowi krzyż zrobiony z gałązek:
a) lauru
b) bukszpanu
c) winorośli
d) drzewka cytrusowego
Rozwiązanie

Ursus miał symbolizować:
a) siłę polskiego narodu
b) siłę zaborców
c) przewagę polskiej siły nad intuicją
d) nieprzemyślane uniesienia Polaków
Rozwiązanie

Wyrok na apostołów wydali:
a) Helius i Politetes
b) Tygellinus i Neron
c) Politetes i Tygellinus
d) Neron i Petroniusz
Rozwiązanie

W Ostrianum historię zmartwychwstania Chrystusa opisuje:
a) Paweł z Tarsu
b) Nazariusz
c) Apostoł Piotr
d) Krypsus
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza to:
a) „Wilcze gniazo”
b) "Wiry"
c) „Wspomnienie”
d) "Legiony"
Rozwiązanie

Piotr zginął:
a) na Zatybrzu
b) na wzgórzach watykańskich
c) na Palatynie
d) na Golgocie
Rozwiązanie

Chilon został rozszapany przez:
a) dzika
b) lwa
c) wilka
d) niedźwiedzia
Rozwiązanie

Ile lat miał Neron gdy skonał?
a) 31
b) 55
c) 41
d) 45
Rozwiązanie

Projekcje i rzutowania w przyszłość w "Quo vadis":
a) występują w kazaniach apostołów
b) występują w poezji Nerona
c) nie wystepują
d) występują w przeczuciach i snach bohaterów
Rozwiązanie

Miriam była:
a) właścicielką domu, w którym ukrywała się Ligia
b) tancerka Nerona
c) kochanką Winicjusza
d) Żydówka, która uciekła z Rzymu
Rozwiązanie

Co zdobiło ramiona Winicjusza podczas uczty?
a) srebrne bransolety
b) złote naramienniki
c) wyszywane złotem przepaski
d) obręcz z brazu
Rozwiązanie

Chilon Chilonides sprzedał handlarzom niewolników rodzinę:
a) Ursusa
b) Krypsusa
c) Linusa
d) Glaukusa
Rozwiązanie

Chrizotemis związana była z:
a) Neronem
b) Petroniuszem
c) Augustem
d) Winicjuszem
Rozwiązanie

Linus był:
a) starszym kapłanem chrześcijan
b) augustianinem
c) cezarem
d) pretorianinem
Rozwiązanie

Matka Nerona nosiła imię:
a) Agrypina
b) Pomponia
c) Augusta
d) Rubria
Rozwiązanie

Winicjusz był:
a) starszego brata Petroniusza
b) młodszej siostry Petroniusza
c) starszej siostry Petroniusza
d) młodszego brata Petroniusza
Rozwiązanie

Winicjusz po walce z Ursusem:
a) miał wybity bark i ranę na stopie
b) miał złamana rękę i ranę na głowie
c) miał złamana noge i rane klatki piersiowej
d) miał połamane zebra
Rozwiązanie

„Quo vadis” najpierw ukazywało się w odcinkach w:
a) Gazecie Polskiej
b) Tygodniku Ilustrowanym
c) Tygodniku Powszechnym
d) Słowie
Rozwiązanie

Ojciec głównego bohatera - Marka Winicjusza był:
a) cezarem
b) mężem konsularnym
c) centurionem
d) pretorem
Rozwiązanie

Kroton był:
a) pretorianinem
b) przełożonym szkoły gladiatorów
c) namiestnikiem cezara
d) niewolnikiem
Rozwiązanie

Petroniusza lud:
a) lubił za hojność
b) nienawidził za skąpstwo
c) ignorował
d) cenił za układność
Rozwiązanie

Gdzie przyszła na świat mała Augusta, córka Nerona?
a) w Grecji
b) 18. w Laurentum
c) w Rzymie
d) w Ancjum
Rozwiązanie

Petroniusz przez wiele lat zwiazany był z:
a) Akte
b) Chrizotemis
c) Popeą
d) Eunice
Rozwiązanie

Mastygofowie mieli podczas igrzysk:
a) biczami smagać walczących
b) podjudzać zwierzęta
c) dobijać chrześcijan
d) zbierać ciała zmarłych
Rozwiązanie

Po odwiedzeniu jakiej świątyni Neron zamarł przerażony, osuwając się na ręce stojącego za nim Winicjusza:
a) Ateny
b) Dionizosa
c) Nike
d) Westy
Rozwiązanie

Gdzie wybuchł pożar w Rzymie
a) przy Wielkim Cyrku
b) w pałacu Nerona
c) na Palatynie
d) na Zatybrzu
Rozwiązanie

Majatek ziemski, który Sienkiewicz otrzymał od narodu to:
a) Oblęgorek
b) Tetmajeróka
c) Nałęczów
d) Stawisko
Rozwiązanie

Sienkiewicz otrzymał w roku 1900 tytuł doktora honoris causa:
a) Uniwersytetu Warszawskiego
b) Uniwersytetu Jagiellońskiego
c) Uniwersytetu Paryskiego
d) Uniwersytetu Lwowskiego
Rozwiązanie

Ligia z pochodzenia była:
a) Słowianką
b) Rzymianka
c) Greczynką
d) Germanką
Rozwiązanie

Jaki symbol, który zobaczył Winicjusz nakreśliła Ligia?
a) konia
b) rybę
c) lwa
d) serce
Rozwiązanie

Rubria była
a) żoną Nerona
b) niewolnicą
c) kochanką Petroniusza
d) westalką
Rozwiązanie

"Niebiański głos" należał do:
a) Agrypiny
b) Nerona
c) Ligii
d) Pomponii
Rozwiązanie

Wcieleniem zła nazywano:
a) Ligię
b) Rubrię
c) Agrypinę
d) Poppeę Sabinę
Rozwiązanie

Sienkiewicz, pisząc "Quo vadis" inspirował się obrazami „Uczta Nerona” oraz „Pochodnie Nerona” namalowanymi przez:
a) Piusa Welońskiego
b) Jana Matejkę
c) Janusza Kossaka
d) Henryka Siemiradzkiego
Rozwiązanie

Apostoł Piotr był:
a) stolarzem
b) pielgrzymam
c) rzemieślnikiem
d) rybakiem
Rozwiązanie

Najwyższy kapłan chrześcijan to:
a) św. Tomasz
b) św. Augustyn
c) św. Piotr
d) św. Paweł
Rozwiązanie

Pierwsze przeniesienie „Quo vadis” na ekran to:
a) amerykańska adaptacja LeRoy'a
b) włoska adaptacja Guazzoniego
c) włoska adaptacja Jacoby’ego i D'Annunzio
d) włoska adaptacja Franca Rossi
Rozwiązanie

Jakie imię Ursus przyjął na chrzcie?
a) Kwintyliusz
b) Urlich
c) Urban
d) Ungiasz
Rozwiązanie

Kto miał ocalić idącą na arenę Ligię?
a) westalka
b) bachantka
c) tancerka
d) niewolnica
Rozwiązanie

Jak lud nazywał Poppeę:
a) ulicznicą
b) aniołem
c) pomiotem szatana
d) dziewicą
Rozwiązanie

Wychowujący Winicjusza Germanin Gulo zginął:
a) podczas walki z Ursusem
b) z wyroku Nerona
c) ponieważ był chrześcijaninem
d) z rąk Winicjusza
Rozwiązanie

Poppea padła ofiarą:
a) Winicjusza
b) Zachariusza
c) Tygellinusa
d) Nerona
Rozwiązanie

Pierwszą podróż zagraniczną Sienkiewicz odbył:
a) do Francji i Belgii
b) do Francji i Anglii
c) do Francji i Włoch
d) do Włoch i Hiszpanii
Rozwiązanie

Winicjusz we śnie w domu Miriam widział:
a) duszę Ligii
b) płonacy Rzym
c) ryczące lwy
d) jadącego rydwanem Nerona
Rozwiązanie

Atacyn to:
a) brat Nerona
b) opiekun Ligii
c) wyzwoleniec Winicjusza
d) niewolnik Petroniusza
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) 23 lata
b) 15 lat
c) 17 lat
d) 18 lat
Rozwiązanie

Tygellin był:
a) sługą petroniusza
b) wrogiem Petroniusza
c) przyjacielem Petroniusza
d) przełożonym Petroniusza
Rozwiązanie

Gdzie mieściła się willa Poppei?
a) w Ancjum
b) w Laurentum
c) w Rzymie
d) w Neapolu
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies