Test:

Bachantka to:
a) niewolnica rzymskiego dostojnika
b) żona cezara
c) kochanka cezara
d) uczestniczka uczt, bachanalii
Rozwiązanie

Petroniusz przez wiele lat zwiazany był z:
a) Chrizotemis
b) Eunice
c) Akte
d) Popeą
Rozwiązanie

Kto miał ocalić idącą na arenę Ligię?
a) niewolnica
b) tancerka
c) bachantka
d) westalka
Rozwiązanie

Tygellin był:
a) wrogiem Petroniusza
b) przyjacielem Petroniusza
c) sługą petroniusza
d) przełożonym Petroniusza
Rozwiązanie

Gdzie wybuchł pożar w Rzymie
a) w pałacu Nerona
b) na Palatynie
c) przy Wielkim Cyrku
d) na Zatybrzu
Rozwiązanie

Nagrodę Nobla Sienkiewicz odebrał:
a) 10 grudnia 1905
b) 10 grudnia 1900
c) 10 listopada 1905
d) 10 listopada 1900
Rozwiązanie

Wróżbą zapowiadającą rychłe nieszczęścia dla Ligii i Winicjusza były:
a) odgłosy uczty Nerona
b) ryki lwów
c) krzyki cierpiących chrześcijan
d) ryki niedźwiedzi
Rozwiązanie

Ustęp jakiego dzieła Nerona Petroniusz nazwał niegodziwym?
a) Uczty Trymalchiona
b) Troiki
c) Satyriconu
d) Iliady
Rozwiązanie

Poppea brała kąpiel w mleku:
a) kobył
b) oślic
c) krów
d) kóz
Rozwiązanie

Winicjusz we śnie w domu Miriam widział:
a) duszę Ligii
b) płonacy Rzym
c) ryczące lwy
d) jadącego rydwanem Nerona
Rozwiązanie


Na zgliszczach Rzymu Neron chciał wybudować nowe miasto. Jak miało się nazywać?
a) Neropolia
b) Nerus
c) Neronia
d) Neoromanus
Rozwiązanie

Linus był:
a) pretorianinem
b) augustianinem
c) cezarem
d) starszym kapłanem chrześcijan
Rozwiązanie

Co zdobiło ramiona Winicjusza podczas uczty?
a) obręcz z brazu
b) srebrne bransolety
c) złote naramienniki
d) wyszywane złotem przepaski
Rozwiązanie

Ojciec głównego bohatera - Marka Winicjusza był:
a) mężem konsularnym
b) cezarem
c) pretorem
d) centurionem
Rozwiązanie

Pod pseudonimem Litwos Sienkiewicz po raz pierwszy napisał do:
a) Tygodnika Ilustrowanego
b) Słowa
c) Gazety Polskiej
d) Przeglądu Tygodniowego
Rozwiązanie

W Ostrianum historię zmartwychwstania Chrystusa opisuje:
a) Nazariusz
b) Paweł z Tarsu
c) Apostoł Piotr
d) Krypsus
Rozwiązanie

Najwyższy kapłan chrześcijan to:
a) św. Tomasz
b) św. Piotr
c) św. Paweł
d) św. Augustyn
Rozwiązanie

Jaki symbol, który zobaczył Winicjusz nakreśliła Ligia?
a) serce
b) konia
c) rybę
d) lwa
Rozwiązanie

Pierwszą żoną Sienkiewicza była:
a) Maria Radziejewska
b) Maria Romanowska
c) Maria Kellerówna
d) Maria Szetkiewiczówna
Rozwiązanie

Ile lat miał Neron gdy skonał?
a) 45
b) 41
c) 31
d) 55
Rozwiązanie

Pierwszą w dziejach kina superprodukcją był film:
a) „Przeminęło z wiatrem”
b) „W samo południe”
c) „Ben Hur”
d) „Quo vadis”
Rozwiązanie

Gdzie mieściła się willa Poppei?
a) w Ancjum
b) w Laurentum
c) w Neapolu
d) w Rzymie
Rozwiązanie

Pierwsze przeniesienie „Quo vadis” na ekran to:
a) włoska adaptacja Franca Rossi
b) amerykańska adaptacja LeRoy'a
c) włoska adaptacja Jacoby’ego i D'Annunzio
d) włoska adaptacja Guazzoniego
Rozwiązanie

Miłość Ligii i Winicjusza pobłogosławił:
a) Neron
b) Paweł z Tarsu
c) apostoł Piotr
d) Kryspus
Rozwiązanie

Winicjusz był:
a) starszej siostry Petroniusza
b) młodszego brata Petroniusza
c) starszego brata Petroniusza
d) młodszej siostry Petroniusza
Rozwiązanie

Sienkiewicz w "Quo vadis":
a) skupił się głównie na architekturze rzymskiej
b) panoramicznie przedstawił obyczajowość rzymską
c) szczegółowo opisał historię Imperium Rzymskiego
d) szczegółowo opisał topografię Imperium Rzymskiego
Rozwiązanie

Wcieleniem zła nazywano:
a) Ligię
b) Agrypinę
c) Poppeę Sabinę
d) Rubrię
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) 15 lat
b) 23 lata
c) 17 lat
d) 18 lat
Rozwiązanie

Gdzie przyszła na świat mała Augusta, córka Nerona?
a) 18. w Laurentum
b) w Rzymie
c) w Grecji
d) w Ancjum
Rozwiązanie

Chrizotemis związana była z:
a) Winicjuszem
b) Augustem
c) Neronem
d) Petroniuszem
Rozwiązanie

Chilonides:
a) zostaje otruty
b) ginie na krzyżu
c) ginie uduszony przez Ursusa
d) popełnia samobójstwo
Rozwiązanie

Matka Nerona nosiła imię:
a) Agrypina
b) Rubria
c) Augusta
d) Pomponia
Rozwiązanie

„Quo vadis” najpierw ukazywało się w odcinkach w:
a) Słowie
b) Tygodniku Ilustrowanym
c) Tygodniku Powszechnym
d) Gazecie Polskiej
Rozwiązanie

Willa Winicjusz połozona była:
a) na wzgórzach watykańskich
b) na Karynach
c) poza granicami Rzymu
d) na Zatybrzu
Rozwiązanie

Pierwszą podróż zagraniczną Sienkiewicz odbył:
a) do Francji i Belgii
b) do Włoch i Hiszpanii
c) do Francji i Włoch
d) do Francji i Anglii
Rozwiązanie

Faktem historycznym nie było:
a) miłość Winicjusza
b) Pożar Rzymu
c) Wojna w Armenii z Partami
d) Śmierć małej Augusty, córki Nerona
Rozwiązanie

Windeks to w powieści:
a) przywódca buntu
b) sojusznik Nerona
c) przywódca chrześcijan
d) męczennik
Rozwiązanie

"Niebiański głos" należał do:
a) Agrypiny
b) Nerona
c) Ligii
d) Pomponii
Rozwiązanie

Na chrzcie rodzice nadali Sienkiewiczowi:
a) 4 imiona
b) 3 imiona
c) 2 imiona
d) 1 imię
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza to:
a) "Legiony"
b) „Wspomnienie”
c) „Wilcze gniazo”
d) "Wiry"
Rozwiązanie

Rubria była
a) niewolnicą
b) westalką
c) kochanką Petroniusza
d) żoną Nerona
Rozwiązanie

Mały Rufus zginął z rozkazu:
a) Nerona
b) Winicjusza
c) Petroniusza
d) Poppei
Rozwiązanie

Pomponię Grecynę za wyznawanie chrześcijańskiej wiary w Chrystusa:
a) zamknięto w więzieniu
b) rzucono lwom na pożarcie
c) sądzono sądem domowym
d) skazano na ukrzyżowanie
Rozwiązanie

Jak lud nazywał Poppeę:
a) ulicznicą
b) pomiotem szatana
c) aniołem
d) dziewicą
Rozwiązanie

Sienkiewicz, pisząc "Quo vadis" inspirował się obrazami „Uczta Nerona” oraz „Pochodnie Nerona” namalowanymi przez:
a) Janusza Kossaka
b) Henryka Siemiradzkiego
c) Piusa Welońskiego
d) Jana Matejkę
Rozwiązanie

Zatybrze to dzielnica:
a) przestępców
b) niewolników
c) bogaczy
d) biedoty
Rozwiązanie

Piotr zginął:
a) na Palatynie
b) na Golgocie
c) na wzgórzach watykańskich
d) na Zatybrzu
Rozwiązanie

Sienkiewicz otrzymał w roku 1900 tytuł doktora honoris causa:
a) Uniwersytetu Jagiellońskiego
b) Uniwersytetu Warszawskiego
c) Uniwersytetu Paryskiego
d) Uniwersytetu Lwowskiego
Rozwiązanie

Poppea padła ofiarą:
a) Nerona
b) Winicjusza
c) Tygellinusa
d) Zachariusza
Rozwiązanie

Ursus miał symbolizować:
a) nieprzemyślane uniesienia Polaków
b) przewagę polskiej siły nad intuicją
c) siłę zaborców
d) siłę polskiego narodu
Rozwiązanie

Miriam była:
a) kochanką Winicjusza
b) Żydówka, która uciekła z Rzymu
c) tancerka Nerona
d) właścicielką domu, w którym ukrywała się Ligia
Rozwiązanie

Petroniusza lud:
a) nienawidził za skąpstwo
b) lubił za hojność
c) ignorował
d) cenił za układność
Rozwiązanie

Sienkiewicz w zamian za pożyczkę na podróż od "Gazety Polskiej" udzieloną w 1876 roku miał napisać cykl artykułów:
a) Z Ameryki Południowej
b) z Ameryki Północnej
c) z Afryki
d) z Azji Wschodniej
Rozwiązanie

Ligia z pochodzenia była:
a) Słowianką
b) Germanką
c) Rzymianka
d) Greczynką
Rozwiązanie

Ostatnie zdanie powieści:
a) przenosi akcję do współczesności
b) Sienkiewicz dopisał do późniejszego wydania
c) odnosi się do postaci Chrystusa
d) cofa akcję do początku powieści
Rozwiązanie

Projekcje i rzutowania w przyszłość w "Quo vadis":
a) występują w przeczuciach i snach bohaterów
b) występują w poezji Nerona
c) występują w kazaniach apostołów
d) nie wystepują
Rozwiązanie

Wyrok na apostołów wydali:
a) Politetes i Tygellinus
b) Helius i Politetes
c) Neron i Petroniusz
d) Tygellinus i Neron
Rozwiązanie

Mastygofowie mieli podczas igrzysk:
a) zbierać ciała zmarłych
b) biczami smagać walczących
c) dobijać chrześcijan
d) podjudzać zwierzęta
Rozwiązanie

Winicjusz po walce z Ursusem:
a) miał połamane zebra
b) miał złamana rękę i ranę na głowie
c) miał wybity bark i ranę na stopie
d) miał złamana noge i rane klatki piersiowej
Rozwiązanie

Po odwiedzeniu jakiej świątyni Neron zamarł przerażony, osuwając się na ręce stojącego za nim Winicjusza:
a) Dionizosa
b) Nike
c) Westy
d) Ateny
Rozwiązanie

Apostoł Piotr był:
a) pielgrzymam
b) stolarzem
c) rzemieślnikiem
d) rybakiem
Rozwiązanie

Kogo z powodu możliwości oglądania pożogi i zguby rodzimego miasta Neron nazwał szczęśliwym człowiekiem?
a) Priama
b) Senekę
c) Cezara
d) Homera
Rozwiązanie

Jakie imię Ursus przyjął na chrzcie?
a) Urban
b) Ungiasz
c) Urlich
d) Kwintyliusz
Rozwiązanie

Atacyn to:
a) niewolnik Petroniusza
b) opiekun Ligii
c) wyzwoleniec Winicjusza
d) brat Nerona
Rozwiązanie

Faktyczny debiut pisarski Sienkiewicza w „Przeglądzie Tygodniowym” nastąpił w roku:
a) 1877
b) 1869
c) 1865
d) 1875
Rozwiązanie

Ligia ofiarowała Winicjuszowi krzyż zrobiony z gałązek:
a) lauru
b) drzewka cytrusowego
c) bukszpanu
d) winorośli
Rozwiązanie

Ligia była córką:
a) cezara
b) króla
c) księcia
d) pretora
Rozwiązanie

Chilon Chilonides sprzedał handlarzom niewolników rodzinę:
a) Ursusa
b) Krypsusa
c) Linusa
d) Glaukusa
Rozwiązanie

Głównym antycznym dziełem, z którego wiedzę o starożytnym swiecie czerpał Sienkiewicz to:
a) „Żywoty” Marka Aureliusza
b) „Roczniki” Tacyta
c) „Pompeje” Swetoniusza
d) „Mowy” Cycerona
Rozwiązanie

Wychowujący Winicjusza Germanin Gulo zginął:
a) z wyroku Nerona
b) ponieważ był chrześcijaninem
c) z rąk Winicjusza
d) podczas walki z Ursusem
Rozwiązanie

Marek Winicjusz brał udział w wojnie przeciw:
a) Hunom
b) Grekom
c) Egiptowi
d) Partom
Rozwiązanie

Majatek ziemski, który Sienkiewicz otrzymał od narodu to:
a) Oblęgorek
b) Tetmajeróka
c) Stawisko
d) Nałęczów
Rozwiązanie

Kroton był:
a) przełożonym szkoły gladiatorów
b) namiestnikiem cezara
c) niewolnikiem
d) pretorianinem
Rozwiązanie

Chilon został rozszapany przez:
a) dzika
b) lwa
c) niedźwiedzia
d) wilka
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies