Test:

Mastygofowie mieli podczas igrzysk:
a) zbierać ciała zmarłych
b) biczami smagać walczących
c) dobijać chrześcijan
d) podjudzać zwierzęta
Rozwiązanie

Jak lud nazywał Poppeę:
a) pomiotem szatana
b) dziewicą
c) aniołem
d) ulicznicą
Rozwiązanie

Chilon Chilonides sprzedał handlarzom niewolników rodzinę:
a) Linusa
b) Krypsusa
c) Ursusa
d) Glaukusa
Rozwiązanie

Linus był:
a) pretorianinem
b) starszym kapłanem chrześcijan
c) augustianinem
d) cezarem
Rozwiązanie

Piotr zginął:
a) na Golgocie
b) na Zatybrzu
c) na Palatynie
d) na wzgórzach watykańskich
Rozwiązanie

Sienkiewicz w "Quo vadis":
a) szczegółowo opisał historię Imperium Rzymskiego
b) panoramicznie przedstawił obyczajowość rzymską
c) szczegółowo opisał topografię Imperium Rzymskiego
d) skupił się głównie na architekturze rzymskiej
Rozwiązanie

Majatek ziemski, który Sienkiewicz otrzymał od narodu to:
a) Tetmajeróka
b) Stawisko
c) Nałęczów
d) Oblęgorek
Rozwiązanie

Rubria była
a) westalką
b) kochanką Petroniusza
c) żoną Nerona
d) niewolnicą
Rozwiązanie

W Ostrianum historię zmartwychwstania Chrystusa opisuje:
a) Paweł z Tarsu
b) Krypsus
c) Apostoł Piotr
d) Nazariusz
Rozwiązanie

Gdzie przyszła na świat mała Augusta, córka Nerona?
a) w Ancjum
b) 18. w Laurentum
c) w Rzymie
d) w Grecji
Rozwiązanie


Pierwszą w dziejach kina superprodukcją był film:
a) „Ben Hur”
b) „Quo vadis”
c) „Przeminęło z wiatrem”
d) „W samo południe”
Rozwiązanie

Jaki symbol, który zobaczył Winicjusz nakreśliła Ligia?
a) serce
b) rybę
c) lwa
d) konia
Rozwiązanie

Apostoł Piotr był:
a) rzemieślnikiem
b) pielgrzymam
c) rybakiem
d) stolarzem
Rozwiązanie

Jakie imię Ursus przyjął na chrzcie?
a) Urban
b) Kwintyliusz
c) Ungiasz
d) Urlich
Rozwiązanie

Matka Nerona nosiła imię:
a) Augusta
b) Rubria
c) Pomponia
d) Agrypina
Rozwiązanie

Najwyższy kapłan chrześcijan to:
a) św. Augustyn
b) św. Piotr
c) św. Paweł
d) św. Tomasz
Rozwiązanie

Projekcje i rzutowania w przyszłość w "Quo vadis":
a) występują w przeczuciach i snach bohaterów
b) występują w poezji Nerona
c) występują w kazaniach apostołów
d) nie wystepują
Rozwiązanie

Kroton był:
a) przełożonym szkoły gladiatorów
b) pretorianinem
c) namiestnikiem cezara
d) niewolnikiem
Rozwiązanie

Willa Winicjusz połozona była:
a) na Karynach
b) poza granicami Rzymu
c) na wzgórzach watykańskich
d) na Zatybrzu
Rozwiązanie

Faktem historycznym nie było:
a) miłość Winicjusza
b) Wojna w Armenii z Partami
c) Pożar Rzymu
d) Śmierć małej Augusty, córki Nerona
Rozwiązanie

Gdzie mieściła się willa Poppei?
a) w Laurentum
b) w Ancjum
c) w Neapolu
d) w Rzymie
Rozwiązanie

Na chrzcie rodzice nadali Sienkiewiczowi:
a) 2 imiona
b) 1 imię
c) 3 imiona
d) 4 imiona
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza to:
a) "Legiony"
b) „Wilcze gniazo”
c) „Wspomnienie”
d) "Wiry"
Rozwiązanie

Windeks to w powieści:
a) męczennik
b) sojusznik Nerona
c) przywódca chrześcijan
d) przywódca buntu
Rozwiązanie

Ile lat miał Neron gdy skonał?
a) 45
b) 55
c) 41
d) 31
Rozwiązanie

Wcieleniem zła nazywano:
a) Ligię
b) Poppeę Sabinę
c) Agrypinę
d) Rubrię
Rozwiązanie

Ojciec głównego bohatera - Marka Winicjusza był:
a) mężem konsularnym
b) cezarem
c) pretorem
d) centurionem
Rozwiązanie

Winicjusz po walce z Ursusem:
a) miał wybity bark i ranę na stopie
b) miał złamana noge i rane klatki piersiowej
c) miał złamana rękę i ranę na głowie
d) miał połamane zebra
Rozwiązanie

Zatybrze to dzielnica:
a) przestępców
b) niewolników
c) bogaczy
d) biedoty
Rozwiązanie

Gdzie wybuchł pożar w Rzymie
a) przy Wielkim Cyrku
b) w pałacu Nerona
c) na Palatynie
d) na Zatybrzu
Rozwiązanie

Wróżbą zapowiadającą rychłe nieszczęścia dla Ligii i Winicjusza były:
a) ryki niedźwiedzi
b) ryki lwów
c) odgłosy uczty Nerona
d) krzyki cierpiących chrześcijan
Rozwiązanie

Mały Rufus zginął z rozkazu:
a) Nerona
b) Petroniusza
c) Winicjusza
d) Poppei
Rozwiązanie

Kto miał ocalić idącą na arenę Ligię?
a) bachantka
b) westalka
c) niewolnica
d) tancerka
Rozwiązanie

Winicjusz był:
a) starszego brata Petroniusza
b) młodszego brata Petroniusza
c) starszej siostry Petroniusza
d) młodszej siostry Petroniusza
Rozwiązanie

Chilonides:
a) ginie uduszony przez Ursusa
b) popełnia samobójstwo
c) ginie na krzyżu
d) zostaje otruty
Rozwiązanie

Wychowujący Winicjusza Germanin Gulo zginął:
a) z wyroku Nerona
b) z rąk Winicjusza
c) ponieważ był chrześcijaninem
d) podczas walki z Ursusem
Rozwiązanie

Poppea brała kąpiel w mleku:
a) krów
b) kóz
c) oślic
d) kobył
Rozwiązanie

Pierwszą podróż zagraniczną Sienkiewicz odbył:
a) do Francji i Włoch
b) do Włoch i Hiszpanii
c) do Francji i Belgii
d) do Francji i Anglii
Rozwiązanie

Ligia była córką:
a) króla
b) cezara
c) księcia
d) pretora
Rozwiązanie

Pomponię Grecynę za wyznawanie chrześcijańskiej wiary w Chrystusa:
a) sądzono sądem domowym
b) zamknięto w więzieniu
c) rzucono lwom na pożarcie
d) skazano na ukrzyżowanie
Rozwiązanie

"Niebiański głos" należał do:
a) Nerona
b) Agrypiny
c) Pomponii
d) Ligii
Rozwiązanie

Chilon został rozszapany przez:
a) lwa
b) dzika
c) wilka
d) niedźwiedzia
Rozwiązanie

„Quo vadis” najpierw ukazywało się w odcinkach w:
a) Tygodniku Powszechnym
b) Słowie
c) Tygodniku Ilustrowanym
d) Gazecie Polskiej
Rozwiązanie

Pod pseudonimem Litwos Sienkiewicz po raz pierwszy napisał do:
a) Tygodnika Ilustrowanego
b) Słowa
c) Przeglądu Tygodniowego
d) Gazety Polskiej
Rozwiązanie

Chrizotemis związana była z:
a) Augustem
b) Petroniuszem
c) Neronem
d) Winicjuszem
Rozwiązanie

Pierwszą żoną Sienkiewicza była:
a) Maria Szetkiewiczówna
b) Maria Romanowska
c) Maria Kellerówna
d) Maria Radziejewska
Rozwiązanie

Nagrodę Nobla Sienkiewicz odebrał:
a) 10 listopada 1905
b) 10 listopada 1900
c) 10 grudnia 1905
d) 10 grudnia 1900
Rozwiązanie

Ligia z pochodzenia była:
a) Słowianką
b) Greczynką
c) Rzymianka
d) Germanką
Rozwiązanie

Tygellin był:
a) wrogiem Petroniusza
b) sługą petroniusza
c) przełożonym Petroniusza
d) przyjacielem Petroniusza
Rozwiązanie

Sienkiewicz w zamian za pożyczkę na podróż od "Gazety Polskiej" udzieloną w 1876 roku miał napisać cykl artykułów:
a) z Azji Wschodniej
b) z Ameryki Północnej
c) z Afryki
d) Z Ameryki Południowej
Rozwiązanie

Faktyczny debiut pisarski Sienkiewicza w „Przeglądzie Tygodniowym” nastąpił w roku:
a) 1869
b) 1875
c) 1865
d) 1877
Rozwiązanie

Ursus miał symbolizować:
a) nieprzemyślane uniesienia Polaków
b) przewagę polskiej siły nad intuicją
c) siłę polskiego narodu
d) siłę zaborców
Rozwiązanie

Kogo z powodu możliwości oglądania pożogi i zguby rodzimego miasta Neron nazwał szczęśliwym człowiekiem?
a) Priama
b) Cezara
c) Homera
d) Senekę
Rozwiązanie

Wyrok na apostołów wydali:
a) Tygellinus i Neron
b) Politetes i Tygellinus
c) Neron i Petroniusz
d) Helius i Politetes
Rozwiązanie

Głównym antycznym dziełem, z którego wiedzę o starożytnym swiecie czerpał Sienkiewicz to:
a) „Roczniki” Tacyta
b) „Pompeje” Swetoniusza
c) „Mowy” Cycerona
d) „Żywoty” Marka Aureliusza
Rozwiązanie

Ostatnie zdanie powieści:
a) przenosi akcję do współczesności
b) Sienkiewicz dopisał do późniejszego wydania
c) cofa akcję do początku powieści
d) odnosi się do postaci Chrystusa
Rozwiązanie

Ligia ofiarowała Winicjuszowi krzyż zrobiony z gałązek:
a) drzewka cytrusowego
b) bukszpanu
c) lauru
d) winorośli
Rozwiązanie

Po odwiedzeniu jakiej świątyni Neron zamarł przerażony, osuwając się na ręce stojącego za nim Winicjusza:
a) Nike
b) Dionizosa
c) Ateny
d) Westy
Rozwiązanie

Marek Winicjusz brał udział w wojnie przeciw:
a) Partom
b) Egiptowi
c) Hunom
d) Grekom
Rozwiązanie

Atacyn to:
a) opiekun Ligii
b) brat Nerona
c) wyzwoleniec Winicjusza
d) niewolnik Petroniusza
Rozwiązanie

Pierwsze przeniesienie „Quo vadis” na ekran to:
a) włoska adaptacja Franca Rossi
b) włoska adaptacja Guazzoniego
c) włoska adaptacja Jacoby’ego i D'Annunzio
d) amerykańska adaptacja LeRoy'a
Rozwiązanie

Co zdobiło ramiona Winicjusza podczas uczty?
a) złote naramienniki
b) srebrne bransolety
c) wyszywane złotem przepaski
d) obręcz z brazu
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) 23 lata
b) 17 lat
c) 18 lat
d) 15 lat
Rozwiązanie

Petroniusza lud:
a) cenił za układność
b) ignorował
c) nienawidził za skąpstwo
d) lubił za hojność
Rozwiązanie

Petroniusz przez wiele lat zwiazany był z:
a) Popeą
b) Eunice
c) Chrizotemis
d) Akte
Rozwiązanie

Bachantka to:
a) żona cezara
b) niewolnica rzymskiego dostojnika
c) kochanka cezara
d) uczestniczka uczt, bachanalii
Rozwiązanie

Poppea padła ofiarą:
a) Winicjusza
b) Tygellinusa
c) Nerona
d) Zachariusza
Rozwiązanie

Sienkiewicz otrzymał w roku 1900 tytuł doktora honoris causa:
a) Uniwersytetu Lwowskiego
b) Uniwersytetu Paryskiego
c) Uniwersytetu Jagiellońskiego
d) Uniwersytetu Warszawskiego
Rozwiązanie

Miłość Ligii i Winicjusza pobłogosławił:
a) Paweł z Tarsu
b) apostoł Piotr
c) Neron
d) Kryspus
Rozwiązanie

Winicjusz we śnie w domu Miriam widział:
a) duszę Ligii
b) ryczące lwy
c) płonacy Rzym
d) jadącego rydwanem Nerona
Rozwiązanie

Sienkiewicz, pisząc "Quo vadis" inspirował się obrazami „Uczta Nerona” oraz „Pochodnie Nerona” namalowanymi przez:
a) Piusa Welońskiego
b) Janusza Kossaka
c) Jana Matejkę
d) Henryka Siemiradzkiego
Rozwiązanie

Miriam była:
a) kochanką Winicjusza
b) tancerka Nerona
c) Żydówka, która uciekła z Rzymu
d) właścicielką domu, w którym ukrywała się Ligia
Rozwiązanie

Ustęp jakiego dzieła Nerona Petroniusz nazwał niegodziwym?
a) Iliady
b) Satyriconu
c) Uczty Trymalchiona
d) Troiki
Rozwiązanie

Na zgliszczach Rzymu Neron chciał wybudować nowe miasto. Jak miało się nazywać?
a) Nerus
b) Neronia
c) Neoromanus
d) Neropolia
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies