Test:

Marek Winicjusz brał udział w wojnie przeciw:
a) Hunom
b) Egiptowi
c) Grekom
d) Partom
Rozwiązanie

Ligia była córką:
a) księcia
b) króla
c) pretora
d) cezara
Rozwiązanie

Sienkiewicz otrzymał w roku 1900 tytuł doktora honoris causa:
a) Uniwersytetu Lwowskiego
b) Uniwersytetu Jagiellońskiego
c) Uniwersytetu Paryskiego
d) Uniwersytetu Warszawskiego
Rozwiązanie

W Ostrianum historię zmartwychwstania Chrystusa opisuje:
a) Nazariusz
b) Paweł z Tarsu
c) Krypsus
d) Apostoł Piotr
Rozwiązanie

Nagrodę Nobla Sienkiewicz odebrał:
a) 10 listopada 1905
b) 10 grudnia 1900
c) 10 grudnia 1905
d) 10 listopada 1900
Rozwiązanie

Rubria była
a) kochanką Petroniusza
b) westalką
c) żoną Nerona
d) niewolnicą
Rozwiązanie

"Niebiański głos" należał do:
a) Agrypiny
b) Nerona
c) Ligii
d) Pomponii
Rozwiązanie

Faktyczny debiut pisarski Sienkiewicza w „Przeglądzie Tygodniowym” nastąpił w roku:
a) 1877
b) 1869
c) 1875
d) 1865
Rozwiązanie

Wcieleniem zła nazywano:
a) Ligię
b) Rubrię
c) Agrypinę
d) Poppeę Sabinę
Rozwiązanie

Windeks to w powieści:
a) przywódca chrześcijan
b) sojusznik Nerona
c) męczennik
d) przywódca buntu
Rozwiązanie


Willa Winicjusz połozona była:
a) na Zatybrzu
b) na wzgórzach watykańskich
c) poza granicami Rzymu
d) na Karynach
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) 17 lat
b) 23 lata
c) 15 lat
d) 18 lat
Rozwiązanie

Kogo z powodu możliwości oglądania pożogi i zguby rodzimego miasta Neron nazwał szczęśliwym człowiekiem?
a) Homera
b) Senekę
c) Cezara
d) Priama
Rozwiązanie

Miriam była:
a) Żydówka, która uciekła z Rzymu
b) właścicielką domu, w którym ukrywała się Ligia
c) kochanką Winicjusza
d) tancerka Nerona
Rozwiązanie

Gdzie wybuchł pożar w Rzymie
a) na Zatybrzu
b) na Palatynie
c) przy Wielkim Cyrku
d) w pałacu Nerona
Rozwiązanie

Gdzie przyszła na świat mała Augusta, córka Nerona?
a) w Ancjum
b) 18. w Laurentum
c) w Rzymie
d) w Grecji
Rozwiązanie

Poppea padła ofiarą:
a) Winicjusza
b) Nerona
c) Tygellinusa
d) Zachariusza
Rozwiązanie

Na chrzcie rodzice nadali Sienkiewiczowi:
a) 2 imiona
b) 1 imię
c) 4 imiona
d) 3 imiona
Rozwiązanie

Petroniusz przez wiele lat zwiazany był z:
a) Chrizotemis
b) Popeą
c) Akte
d) Eunice
Rozwiązanie

Na zgliszczach Rzymu Neron chciał wybudować nowe miasto. Jak miało się nazywać?
a) Neronia
b) Nerus
c) Neoromanus
d) Neropolia
Rozwiązanie

Jakie imię Ursus przyjął na chrzcie?
a) Urban
b) Ungiasz
c) Urlich
d) Kwintyliusz
Rozwiązanie

Tygellin był:
a) sługą petroniusza
b) wrogiem Petroniusza
c) przyjacielem Petroniusza
d) przełożonym Petroniusza
Rozwiązanie

Głównym antycznym dziełem, z którego wiedzę o starożytnym swiecie czerpał Sienkiewicz to:
a) „Pompeje” Swetoniusza
b) „Mowy” Cycerona
c) „Żywoty” Marka Aureliusza
d) „Roczniki” Tacyta
Rozwiązanie

Kto miał ocalić idącą na arenę Ligię?
a) bachantka
b) westalka
c) tancerka
d) niewolnica
Rozwiązanie

Apostoł Piotr był:
a) pielgrzymam
b) rybakiem
c) rzemieślnikiem
d) stolarzem
Rozwiązanie

Ustęp jakiego dzieła Nerona Petroniusz nazwał niegodziwym?
a) Satyriconu
b) Iliady
c) Uczty Trymalchiona
d) Troiki
Rozwiązanie

Matka Nerona nosiła imię:
a) Pomponia
b) Augusta
c) Agrypina
d) Rubria
Rozwiązanie

Sienkiewicz w "Quo vadis":
a) szczegółowo opisał topografię Imperium Rzymskiego
b) panoramicznie przedstawił obyczajowość rzymską
c) szczegółowo opisał historię Imperium Rzymskiego
d) skupił się głównie na architekturze rzymskiej
Rozwiązanie

Jak lud nazywał Poppeę:
a) ulicznicą
b) pomiotem szatana
c) dziewicą
d) aniołem
Rozwiązanie

Piotr zginął:
a) na Golgocie
b) na Zatybrzu
c) na Palatynie
d) na wzgórzach watykańskich
Rozwiązanie

Petroniusza lud:
a) cenił za układność
b) nienawidził za skąpstwo
c) lubił za hojność
d) ignorował
Rozwiązanie

Pierwszą w dziejach kina superprodukcją był film:
a) „W samo południe”
b) „Ben Hur”
c) „Przeminęło z wiatrem”
d) „Quo vadis”
Rozwiązanie

Faktem historycznym nie było:
a) Śmierć małej Augusty, córki Nerona
b) miłość Winicjusza
c) Wojna w Armenii z Partami
d) Pożar Rzymu
Rozwiązanie

Pierwsze przeniesienie „Quo vadis” na ekran to:
a) włoska adaptacja Franca Rossi
b) amerykańska adaptacja LeRoy'a
c) włoska adaptacja Guazzoniego
d) włoska adaptacja Jacoby’ego i D'Annunzio
Rozwiązanie

Wychowujący Winicjusza Germanin Gulo zginął:
a) podczas walki z Ursusem
b) z rąk Winicjusza
c) z wyroku Nerona
d) ponieważ był chrześcijaninem
Rozwiązanie

„Quo vadis” najpierw ukazywało się w odcinkach w:
a) Gazecie Polskiej
b) Tygodniku Powszechnym
c) Tygodniku Ilustrowanym
d) Słowie
Rozwiązanie

Pomponię Grecynę za wyznawanie chrześcijańskiej wiary w Chrystusa:
a) skazano na ukrzyżowanie
b) rzucono lwom na pożarcie
c) zamknięto w więzieniu
d) sądzono sądem domowym
Rozwiązanie

Bachantka to:
a) uczestniczka uczt, bachanalii
b) kochanka cezara
c) żona cezara
d) niewolnica rzymskiego dostojnika
Rozwiązanie

Ligia ofiarowała Winicjuszowi krzyż zrobiony z gałązek:
a) bukszpanu
b) winorośli
c) lauru
d) drzewka cytrusowego
Rozwiązanie

Ligia z pochodzenia była:
a) Greczynką
b) Słowianką
c) Rzymianka
d) Germanką
Rozwiązanie

Chilon Chilonides sprzedał handlarzom niewolników rodzinę:
a) Linusa
b) Krypsusa
c) Glaukusa
d) Ursusa
Rozwiązanie

Chilonides:
a) ginie na krzyżu
b) ginie uduszony przez Ursusa
c) popełnia samobójstwo
d) zostaje otruty
Rozwiązanie

Wyrok na apostołów wydali:
a) Tygellinus i Neron
b) Neron i Petroniusz
c) Politetes i Tygellinus
d) Helius i Politetes
Rozwiązanie

Winicjusz był:
a) młodszego brata Petroniusza
b) starszej siostry Petroniusza
c) młodszej siostry Petroniusza
d) starszego brata Petroniusza
Rozwiązanie

Atacyn to:
a) niewolnik Petroniusza
b) brat Nerona
c) wyzwoleniec Winicjusza
d) opiekun Ligii
Rozwiązanie

Co zdobiło ramiona Winicjusza podczas uczty?
a) wyszywane złotem przepaski
b) srebrne bransolety
c) złote naramienniki
d) obręcz z brazu
Rozwiązanie

Mały Rufus zginął z rozkazu:
a) Nerona
b) Poppei
c) Winicjusza
d) Petroniusza
Rozwiązanie

Sienkiewicz, pisząc "Quo vadis" inspirował się obrazami „Uczta Nerona” oraz „Pochodnie Nerona” namalowanymi przez:
a) Jana Matejkę
b) Janusza Kossaka
c) Piusa Welońskiego
d) Henryka Siemiradzkiego
Rozwiązanie

Pod pseudonimem Litwos Sienkiewicz po raz pierwszy napisał do:
a) Tygodnika Ilustrowanego
b) Słowa
c) Przeglądu Tygodniowego
d) Gazety Polskiej
Rozwiązanie

Pierwszą podróż zagraniczną Sienkiewicz odbył:
a) do Francji i Włoch
b) do Włoch i Hiszpanii
c) do Francji i Anglii
d) do Francji i Belgii
Rozwiązanie

Ostatnie zdanie powieści:
a) cofa akcję do początku powieści
b) przenosi akcję do współczesności
c) odnosi się do postaci Chrystusa
d) Sienkiewicz dopisał do późniejszego wydania
Rozwiązanie

Poppea brała kąpiel w mleku:
a) oślic
b) kóz
c) krów
d) kobył
Rozwiązanie

Mastygofowie mieli podczas igrzysk:
a) podjudzać zwierzęta
b) dobijać chrześcijan
c) zbierać ciała zmarłych
d) biczami smagać walczących
Rozwiązanie

Miłość Ligii i Winicjusza pobłogosławił:
a) Kryspus
b) apostoł Piotr
c) Neron
d) Paweł z Tarsu
Rozwiązanie

Kroton był:
a) pretorianinem
b) przełożonym szkoły gladiatorów
c) namiestnikiem cezara
d) niewolnikiem
Rozwiązanie

Pierwszą żoną Sienkiewicza była:
a) Maria Romanowska
b) Maria Szetkiewiczówna
c) Maria Kellerówna
d) Maria Radziejewska
Rozwiązanie

Jaki symbol, który zobaczył Winicjusz nakreśliła Ligia?
a) serce
b) lwa
c) konia
d) rybę
Rozwiązanie

Winicjusz we śnie w domu Miriam widział:
a) płonacy Rzym
b) ryczące lwy
c) jadącego rydwanem Nerona
d) duszę Ligii
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza to:
a) „Wilcze gniazo”
b) "Legiony"
c) „Wspomnienie”
d) "Wiry"
Rozwiązanie

Ojciec głównego bohatera - Marka Winicjusza był:
a) pretorem
b) mężem konsularnym
c) cezarem
d) centurionem
Rozwiązanie

Po odwiedzeniu jakiej świątyni Neron zamarł przerażony, osuwając się na ręce stojącego za nim Winicjusza:
a) Westy
b) Nike
c) Dionizosa
d) Ateny
Rozwiązanie

Ursus miał symbolizować:
a) przewagę polskiej siły nad intuicją
b) nieprzemyślane uniesienia Polaków
c) siłę polskiego narodu
d) siłę zaborców
Rozwiązanie

Sienkiewicz w zamian za pożyczkę na podróż od "Gazety Polskiej" udzieloną w 1876 roku miał napisać cykl artykułów:
a) z Azji Wschodniej
b) z Afryki
c) Z Ameryki Południowej
d) z Ameryki Północnej
Rozwiązanie

Majatek ziemski, który Sienkiewicz otrzymał od narodu to:
a) Nałęczów
b) Oblęgorek
c) Tetmajeróka
d) Stawisko
Rozwiązanie

Najwyższy kapłan chrześcijan to:
a) św. Augustyn
b) św. Tomasz
c) św. Piotr
d) św. Paweł
Rozwiązanie

Gdzie mieściła się willa Poppei?
a) w Neapolu
b) w Rzymie
c) w Laurentum
d) w Ancjum
Rozwiązanie

Chilon został rozszapany przez:
a) wilka
b) lwa
c) niedźwiedzia
d) dzika
Rozwiązanie

Winicjusz po walce z Ursusem:
a) miał połamane zebra
b) miał złamana noge i rane klatki piersiowej
c) miał wybity bark i ranę na stopie
d) miał złamana rękę i ranę na głowie
Rozwiązanie

Zatybrze to dzielnica:
a) biedoty
b) przestępców
c) niewolników
d) bogaczy
Rozwiązanie

Projekcje i rzutowania w przyszłość w "Quo vadis":
a) nie wystepują
b) występują w kazaniach apostołów
c) występują w przeczuciach i snach bohaterów
d) występują w poezji Nerona
Rozwiązanie

Chrizotemis związana była z:
a) Petroniuszem
b) Winicjuszem
c) Neronem
d) Augustem
Rozwiązanie

Ile lat miał Neron gdy skonał?
a) 55
b) 45
c) 41
d) 31
Rozwiązanie

Linus był:
a) augustianinem
b) pretorianinem
c) starszym kapłanem chrześcijan
d) cezarem
Rozwiązanie

Wróżbą zapowiadającą rychłe nieszczęścia dla Ligii i Winicjusza były:
a) odgłosy uczty Nerona
b) krzyki cierpiących chrześcijan
c) ryki lwów
d) ryki niedźwiedzi
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies