Test:

Gdzie mieściła się willa Poppei?
a) w Neapolu
b) w Laurentum
c) w Rzymie
d) w Ancjum
Rozwiązanie

Nagrodę Nobla Sienkiewicz odebrał:
a) 10 listopada 1905
b) 10 grudnia 1900
c) 10 grudnia 1905
d) 10 listopada 1900
Rozwiązanie

Petroniusza lud:
a) nienawidził za skąpstwo
b) lubił za hojność
c) cenił za układność
d) ignorował
Rozwiązanie

Marek Winicjusz brał udział w wojnie przeciw:
a) Grekom
b) Partom
c) Hunom
d) Egiptowi
Rozwiązanie

Majatek ziemski, który Sienkiewicz otrzymał od narodu to:
a) Nałęczów
b) Tetmajeróka
c) Stawisko
d) Oblęgorek
Rozwiązanie

Pomponię Grecynę za wyznawanie chrześcijańskiej wiary w Chrystusa:
a) zamknięto w więzieniu
b) sądzono sądem domowym
c) rzucono lwom na pożarcie
d) skazano na ukrzyżowanie
Rozwiązanie

Ligia ofiarowała Winicjuszowi krzyż zrobiony z gałązek:
a) drzewka cytrusowego
b) bukszpanu
c) winorośli
d) lauru
Rozwiązanie

Sienkiewicz otrzymał w roku 1900 tytuł doktora honoris causa:
a) Uniwersytetu Paryskiego
b) Uniwersytetu Warszawskiego
c) Uniwersytetu Lwowskiego
d) Uniwersytetu Jagiellońskiego
Rozwiązanie

Winicjusz we śnie w domu Miriam widział:
a) ryczące lwy
b) duszę Ligii
c) płonacy Rzym
d) jadącego rydwanem Nerona
Rozwiązanie

Piotr zginął:
a) na Palatynie
b) na Zatybrzu
c) na wzgórzach watykańskich
d) na Golgocie
Rozwiązanie


„Quo vadis” najpierw ukazywało się w odcinkach w:
a) Słowie
b) Gazecie Polskiej
c) Tygodniku Ilustrowanym
d) Tygodniku Powszechnym
Rozwiązanie

Ile lat miał Neron gdy skonał?
a) 31
b) 45
c) 41
d) 55
Rozwiązanie

Matka Nerona nosiła imię:
a) Pomponia
b) Augusta
c) Rubria
d) Agrypina
Rozwiązanie

Winicjusz był:
a) młodszej siostry Petroniusza
b) starszej siostry Petroniusza
c) młodszego brata Petroniusza
d) starszego brata Petroniusza
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) 18 lat
b) 23 lata
c) 15 lat
d) 17 lat
Rozwiązanie

Mastygofowie mieli podczas igrzysk:
a) dobijać chrześcijan
b) zbierać ciała zmarłych
c) podjudzać zwierzęta
d) biczami smagać walczących
Rozwiązanie

Na zgliszczach Rzymu Neron chciał wybudować nowe miasto. Jak miało się nazywać?
a) Nerus
b) Neoromanus
c) Neronia
d) Neropolia
Rozwiązanie

Chilonides:
a) zostaje otruty
b) ginie na krzyżu
c) popełnia samobójstwo
d) ginie uduszony przez Ursusa
Rozwiązanie

Mały Rufus zginął z rozkazu:
a) Petroniusza
b) Poppei
c) Nerona
d) Winicjusza
Rozwiązanie

Winicjusz po walce z Ursusem:
a) miał złamana rękę i ranę na głowie
b) miał połamane zebra
c) miał złamana noge i rane klatki piersiowej
d) miał wybity bark i ranę na stopie
Rozwiązanie

Faktem historycznym nie było:
a) miłość Winicjusza
b) Śmierć małej Augusty, córki Nerona
c) Pożar Rzymu
d) Wojna w Armenii z Partami
Rozwiązanie

Ligia była córką:
a) pretora
b) cezara
c) księcia
d) króla
Rozwiązanie

Atacyn to:
a) brat Nerona
b) niewolnik Petroniusza
c) opiekun Ligii
d) wyzwoleniec Winicjusza
Rozwiązanie

Gdzie wybuchł pożar w Rzymie
a) na Zatybrzu
b) w pałacu Nerona
c) przy Wielkim Cyrku
d) na Palatynie
Rozwiązanie

Kroton był:
a) pretorianinem
b) namiestnikiem cezara
c) niewolnikiem
d) przełożonym szkoły gladiatorów
Rozwiązanie

Jakie imię Ursus przyjął na chrzcie?
a) Ungiasz
b) Urlich
c) Kwintyliusz
d) Urban
Rozwiązanie

Ustęp jakiego dzieła Nerona Petroniusz nazwał niegodziwym?
a) Uczty Trymalchiona
b) Troiki
c) Satyriconu
d) Iliady
Rozwiązanie

Pierwszą w dziejach kina superprodukcją był film:
a) „Przeminęło z wiatrem”
b) „Ben Hur”
c) „W samo południe”
d) „Quo vadis”
Rozwiązanie

Sienkiewicz, pisząc "Quo vadis" inspirował się obrazami „Uczta Nerona” oraz „Pochodnie Nerona” namalowanymi przez:
a) Jana Matejkę
b) Henryka Siemiradzkiego
c) Piusa Welońskiego
d) Janusza Kossaka
Rozwiązanie

Zatybrze to dzielnica:
a) niewolników
b) biedoty
c) bogaczy
d) przestępców
Rozwiązanie

Pod pseudonimem Litwos Sienkiewicz po raz pierwszy napisał do:
a) Gazety Polskiej
b) Przeglądu Tygodniowego
c) Słowa
d) Tygodnika Ilustrowanego
Rozwiązanie

Sienkiewicz w "Quo vadis":
a) szczegółowo opisał historię Imperium Rzymskiego
b) szczegółowo opisał topografię Imperium Rzymskiego
c) panoramicznie przedstawił obyczajowość rzymską
d) skupił się głównie na architekturze rzymskiej
Rozwiązanie

W Ostrianum historię zmartwychwstania Chrystusa opisuje:
a) Nazariusz
b) Krypsus
c) Paweł z Tarsu
d) Apostoł Piotr
Rozwiązanie

Jaki symbol, który zobaczył Winicjusz nakreśliła Ligia?
a) konia
b) lwa
c) rybę
d) serce
Rozwiązanie

Pierwsze przeniesienie „Quo vadis” na ekran to:
a) włoska adaptacja Jacoby’ego i D'Annunzio
b) włoska adaptacja Guazzoniego
c) włoska adaptacja Franca Rossi
d) amerykańska adaptacja LeRoy'a
Rozwiązanie

Chilon Chilonides sprzedał handlarzom niewolników rodzinę:
a) Krypsusa
b) Glaukusa
c) Linusa
d) Ursusa
Rozwiązanie

Ursus miał symbolizować:
a) nieprzemyślane uniesienia Polaków
b) przewagę polskiej siły nad intuicją
c) siłę polskiego narodu
d) siłę zaborców
Rozwiązanie

Linus był:
a) augustianinem
b) pretorianinem
c) starszym kapłanem chrześcijan
d) cezarem
Rozwiązanie

Faktyczny debiut pisarski Sienkiewicza w „Przeglądzie Tygodniowym” nastąpił w roku:
a) 1869
b) 1865
c) 1877
d) 1875
Rozwiązanie

Projekcje i rzutowania w przyszłość w "Quo vadis":
a) występują w przeczuciach i snach bohaterów
b) występują w poezji Nerona
c) występują w kazaniach apostołów
d) nie wystepują
Rozwiązanie

Na chrzcie rodzice nadali Sienkiewiczowi:
a) 4 imiona
b) 3 imiona
c) 1 imię
d) 2 imiona
Rozwiązanie

Windeks to w powieści:
a) przywódca chrześcijan
b) męczennik
c) przywódca buntu
d) sojusznik Nerona
Rozwiązanie

Sienkiewicz w zamian za pożyczkę na podróż od "Gazety Polskiej" udzieloną w 1876 roku miał napisać cykl artykułów:
a) z Ameryki Północnej
b) z Afryki
c) z Azji Wschodniej
d) Z Ameryki Południowej
Rozwiązanie

Co zdobiło ramiona Winicjusza podczas uczty?
a) złote naramienniki
b) srebrne bransolety
c) wyszywane złotem przepaski
d) obręcz z brazu
Rozwiązanie

Pierwszą podróż zagraniczną Sienkiewicz odbył:
a) do Francji i Włoch
b) do Francji i Anglii
c) do Francji i Belgii
d) do Włoch i Hiszpanii
Rozwiązanie

Kto miał ocalić idącą na arenę Ligię?
a) bachantka
b) westalka
c) niewolnica
d) tancerka
Rozwiązanie

Wyrok na apostołów wydali:
a) Politetes i Tygellinus
b) Helius i Politetes
c) Neron i Petroniusz
d) Tygellinus i Neron
Rozwiązanie

Po odwiedzeniu jakiej świątyni Neron zamarł przerażony, osuwając się na ręce stojącego za nim Winicjusza:
a) Ateny
b) Westy
c) Nike
d) Dionizosa
Rozwiązanie

Gdzie przyszła na świat mała Augusta, córka Nerona?
a) w Ancjum
b) 18. w Laurentum
c) w Rzymie
d) w Grecji
Rozwiązanie

Willa Winicjusz połozona była:
a) poza granicami Rzymu
b) na Zatybrzu
c) na wzgórzach watykańskich
d) na Karynach
Rozwiązanie

Wróżbą zapowiadającą rychłe nieszczęścia dla Ligii i Winicjusza były:
a) ryki lwów
b) ryki niedźwiedzi
c) odgłosy uczty Nerona
d) krzyki cierpiących chrześcijan
Rozwiązanie

Chilon został rozszapany przez:
a) niedźwiedzia
b) lwa
c) wilka
d) dzika
Rozwiązanie

Poppea padła ofiarą:
a) Nerona
b) Zachariusza
c) Winicjusza
d) Tygellinusa
Rozwiązanie

Jak lud nazywał Poppeę:
a) dziewicą
b) ulicznicą
c) pomiotem szatana
d) aniołem
Rozwiązanie

Głównym antycznym dziełem, z którego wiedzę o starożytnym swiecie czerpał Sienkiewicz to:
a) „Żywoty” Marka Aureliusza
b) „Roczniki” Tacyta
c) „Mowy” Cycerona
d) „Pompeje” Swetoniusza
Rozwiązanie

Ligia z pochodzenia była:
a) Słowianką
b) Germanką
c) Rzymianka
d) Greczynką
Rozwiązanie

Petroniusz przez wiele lat zwiazany był z:
a) Popeą
b) Eunice
c) Chrizotemis
d) Akte
Rozwiązanie

Chrizotemis związana była z:
a) Neronem
b) Winicjuszem
c) Augustem
d) Petroniuszem
Rozwiązanie

Pierwszą żoną Sienkiewicza była:
a) Maria Radziejewska
b) Maria Kellerówna
c) Maria Szetkiewiczówna
d) Maria Romanowska
Rozwiązanie

Apostoł Piotr był:
a) pielgrzymam
b) rybakiem
c) rzemieślnikiem
d) stolarzem
Rozwiązanie

"Niebiański głos" należał do:
a) Nerona
b) Pomponii
c) Ligii
d) Agrypiny
Rozwiązanie

Ostatnie zdanie powieści:
a) przenosi akcję do współczesności
b) cofa akcję do początku powieści
c) odnosi się do postaci Chrystusa
d) Sienkiewicz dopisał do późniejszego wydania
Rozwiązanie

Poppea brała kąpiel w mleku:
a) krów
b) oślic
c) kobył
d) kóz
Rozwiązanie

Miłość Ligii i Winicjusza pobłogosławił:
a) Paweł z Tarsu
b) Neron
c) Kryspus
d) apostoł Piotr
Rozwiązanie

Rubria była
a) westalką
b) żoną Nerona
c) kochanką Petroniusza
d) niewolnicą
Rozwiązanie

Kogo z powodu możliwości oglądania pożogi i zguby rodzimego miasta Neron nazwał szczęśliwym człowiekiem?
a) Priama
b) Senekę
c) Cezara
d) Homera
Rozwiązanie

Najwyższy kapłan chrześcijan to:
a) św. Piotr
b) św. Tomasz
c) św. Augustyn
d) św. Paweł
Rozwiązanie

Ojciec głównego bohatera - Marka Winicjusza był:
a) centurionem
b) mężem konsularnym
c) cezarem
d) pretorem
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza to:
a) "Wiry"
b) „Wilcze gniazo”
c) „Wspomnienie”
d) "Legiony"
Rozwiązanie

Wychowujący Winicjusza Germanin Gulo zginął:
a) z wyroku Nerona
b) podczas walki z Ursusem
c) ponieważ był chrześcijaninem
d) z rąk Winicjusza
Rozwiązanie

Tygellin był:
a) wrogiem Petroniusza
b) przełożonym Petroniusza
c) sługą petroniusza
d) przyjacielem Petroniusza
Rozwiązanie

Wcieleniem zła nazywano:
a) Ligię
b) Rubrię
c) Poppeę Sabinę
d) Agrypinę
Rozwiązanie

Bachantka to:
a) żona cezara
b) uczestniczka uczt, bachanalii
c) kochanka cezara
d) niewolnica rzymskiego dostojnika
Rozwiązanie

Miriam była:
a) kochanką Winicjusza
b) Żydówka, która uciekła z Rzymu
c) tancerka Nerona
d) właścicielką domu, w którym ukrywała się Ligia
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies