Test:

Sienkiewicz otrzymał w roku 1900 tytuł doktora honoris causa:
a) Uniwersytetu Paryskiego
b) Uniwersytetu Lwowskiego
c) Uniwersytetu Warszawskiego
d) Uniwersytetu Jagiellońskiego
Rozwiązanie

Chrizotemis związana była z:
a) Winicjuszem
b) Augustem
c) Neronem
d) Petroniuszem
Rozwiązanie

Ojciec głównego bohatera - Marka Winicjusza był:
a) cezarem
b) mężem konsularnym
c) pretorem
d) centurionem
Rozwiązanie

Co zdobiło ramiona Winicjusza podczas uczty?
a) obręcz z brazu
b) złote naramienniki
c) srebrne bransolety
d) wyszywane złotem przepaski
Rozwiązanie

Ostatnie zdanie powieści:
a) Sienkiewicz dopisał do późniejszego wydania
b) przenosi akcję do współczesności
c) cofa akcję do początku powieści
d) odnosi się do postaci Chrystusa
Rozwiązanie

Projekcje i rzutowania w przyszłość w "Quo vadis":
a) występują w kazaniach apostołów
b) nie wystepują
c) występują w przeczuciach i snach bohaterów
d) występują w poezji Nerona
Rozwiązanie

Apostoł Piotr był:
a) stolarzem
b) rzemieślnikiem
c) pielgrzymam
d) rybakiem
Rozwiązanie

Windeks to w powieści:
a) męczennik
b) sojusznik Nerona
c) przywódca chrześcijan
d) przywódca buntu
Rozwiązanie

Pierwszą podróż zagraniczną Sienkiewicz odbył:
a) do Włoch i Hiszpanii
b) do Francji i Anglii
c) do Francji i Włoch
d) do Francji i Belgii
Rozwiązanie

Kroton był:
a) przełożonym szkoły gladiatorów
b) niewolnikiem
c) pretorianinem
d) namiestnikiem cezara
Rozwiązanie


Wychowujący Winicjusza Germanin Gulo zginął:
a) z wyroku Nerona
b) z rąk Winicjusza
c) podczas walki z Ursusem
d) ponieważ był chrześcijaninem
Rozwiązanie

Jak lud nazywał Poppeę:
a) aniołem
b) ulicznicą
c) dziewicą
d) pomiotem szatana
Rozwiązanie

Winicjusz we śnie w domu Miriam widział:
a) jadącego rydwanem Nerona
b) ryczące lwy
c) duszę Ligii
d) płonacy Rzym
Rozwiązanie

Rubria była
a) niewolnicą
b) żoną Nerona
c) kochanką Petroniusza
d) westalką
Rozwiązanie

Linus był:
a) augustianinem
b) starszym kapłanem chrześcijan
c) pretorianinem
d) cezarem
Rozwiązanie

Najwyższy kapłan chrześcijan to:
a) św. Augustyn
b) św. Piotr
c) św. Tomasz
d) św. Paweł
Rozwiązanie

Na zgliszczach Rzymu Neron chciał wybudować nowe miasto. Jak miało się nazywać?
a) Neropolia
b) Neronia
c) Nerus
d) Neoromanus
Rozwiązanie

Ile lat miał Neron gdy skonał?
a) 41
b) 55
c) 45
d) 31
Rozwiązanie

Po odwiedzeniu jakiej świątyni Neron zamarł przerażony, osuwając się na ręce stojącego za nim Winicjusza:
a) Westy
b) Nike
c) Dionizosa
d) Ateny
Rozwiązanie

Kto miał ocalić idącą na arenę Ligię?
a) niewolnica
b) tancerka
c) westalka
d) bachantka
Rozwiązanie

Ligia ofiarowała Winicjuszowi krzyż zrobiony z gałązek:
a) drzewka cytrusowego
b) bukszpanu
c) winorośli
d) lauru
Rozwiązanie

Majatek ziemski, który Sienkiewicz otrzymał od narodu to:
a) Stawisko
b) Oblęgorek
c) Tetmajeróka
d) Nałęczów
Rozwiązanie

Willa Winicjusz połozona była:
a) na wzgórzach watykańskich
b) na Karynach
c) poza granicami Rzymu
d) na Zatybrzu
Rozwiązanie

Faktem historycznym nie było:
a) Wojna w Armenii z Partami
b) Śmierć małej Augusty, córki Nerona
c) Pożar Rzymu
d) miłość Winicjusza
Rozwiązanie

Miłość Ligii i Winicjusza pobłogosławił:
a) Neron
b) Kryspus
c) apostoł Piotr
d) Paweł z Tarsu
Rozwiązanie

Jaki symbol, który zobaczył Winicjusz nakreśliła Ligia?
a) konia
b) serce
c) lwa
d) rybę
Rozwiązanie

Gdzie mieściła się willa Poppei?
a) w Rzymie
b) w Laurentum
c) w Neapolu
d) w Ancjum
Rozwiązanie

Głównym antycznym dziełem, z którego wiedzę o starożytnym swiecie czerpał Sienkiewicz to:
a) „Roczniki” Tacyta
b) „Żywoty” Marka Aureliusza
c) „Pompeje” Swetoniusza
d) „Mowy” Cycerona
Rozwiązanie

Winicjusz był:
a) starszego brata Petroniusza
b) młodszego brata Petroniusza
c) starszej siostry Petroniusza
d) młodszej siostry Petroniusza
Rozwiązanie

Miriam była:
a) Żydówka, która uciekła z Rzymu
b) kochanką Winicjusza
c) tancerka Nerona
d) właścicielką domu, w którym ukrywała się Ligia
Rozwiązanie

Poppea brała kąpiel w mleku:
a) kobył
b) krów
c) oślic
d) kóz
Rozwiązanie

Pod pseudonimem Litwos Sienkiewicz po raz pierwszy napisał do:
a) Przeglądu Tygodniowego
b) Tygodnika Ilustrowanego
c) Słowa
d) Gazety Polskiej
Rozwiązanie

Winicjusz po walce z Ursusem:
a) miał złamana rękę i ranę na głowie
b) miał wybity bark i ranę na stopie
c) miał złamana noge i rane klatki piersiowej
d) miał połamane zebra
Rozwiązanie

Mastygofowie mieli podczas igrzysk:
a) zbierać ciała zmarłych
b) biczami smagać walczących
c) dobijać chrześcijan
d) podjudzać zwierzęta
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza to:
a) „Wspomnienie”
b) „Wilcze gniazo”
c) "Wiry"
d) "Legiony"
Rozwiązanie

Pierwszą żoną Sienkiewicza była:
a) Maria Romanowska
b) Maria Kellerówna
c) Maria Radziejewska
d) Maria Szetkiewiczówna
Rozwiązanie

Sienkiewicz w zamian za pożyczkę na podróż od "Gazety Polskiej" udzieloną w 1876 roku miał napisać cykl artykułów:
a) Z Ameryki Południowej
b) z Azji Wschodniej
c) z Afryki
d) z Ameryki Północnej
Rozwiązanie

W Ostrianum historię zmartwychwstania Chrystusa opisuje:
a) Apostoł Piotr
b) Nazariusz
c) Paweł z Tarsu
d) Krypsus
Rozwiązanie

Bachantka to:
a) niewolnica rzymskiego dostojnika
b) uczestniczka uczt, bachanalii
c) kochanka cezara
d) żona cezara
Rozwiązanie

Pierwsze przeniesienie „Quo vadis” na ekran to:
a) włoska adaptacja Franca Rossi
b) włoska adaptacja Guazzoniego
c) amerykańska adaptacja LeRoy'a
d) włoska adaptacja Jacoby’ego i D'Annunzio
Rozwiązanie

Kogo z powodu możliwości oglądania pożogi i zguby rodzimego miasta Neron nazwał szczęśliwym człowiekiem?
a) Priama
b) Homera
c) Cezara
d) Senekę
Rozwiązanie

Ursus miał symbolizować:
a) siłę zaborców
b) siłę polskiego narodu
c) przewagę polskiej siły nad intuicją
d) nieprzemyślane uniesienia Polaków
Rozwiązanie

Jakie imię Ursus przyjął na chrzcie?
a) Urban
b) Ungiasz
c) Urlich
d) Kwintyliusz
Rozwiązanie

Petroniusza lud:
a) cenił za układność
b) lubił za hojność
c) ignorował
d) nienawidził za skąpstwo
Rozwiązanie

"Niebiański głos" należał do:
a) Pomponii
b) Agrypiny
c) Ligii
d) Nerona
Rozwiązanie

Matka Nerona nosiła imię:
a) Rubria
b) Pomponia
c) Augusta
d) Agrypina
Rozwiązanie

Gdzie przyszła na świat mała Augusta, córka Nerona?
a) w Grecji
b) 18. w Laurentum
c) w Rzymie
d) w Ancjum
Rozwiązanie

Wróżbą zapowiadającą rychłe nieszczęścia dla Ligii i Winicjusza były:
a) krzyki cierpiących chrześcijan
b) odgłosy uczty Nerona
c) ryki lwów
d) ryki niedźwiedzi
Rozwiązanie

Sienkiewicz, pisząc "Quo vadis" inspirował się obrazami „Uczta Nerona” oraz „Pochodnie Nerona” namalowanymi przez:
a) Jana Matejkę
b) Henryka Siemiradzkiego
c) Janusza Kossaka
d) Piusa Welońskiego
Rozwiązanie

Chilonides:
a) ginie uduszony przez Ursusa
b) popełnia samobójstwo
c) zostaje otruty
d) ginie na krzyżu
Rozwiązanie

Ustęp jakiego dzieła Nerona Petroniusz nazwał niegodziwym?
a) Troiki
b) Uczty Trymalchiona
c) Satyriconu
d) Iliady
Rozwiązanie

Nagrodę Nobla Sienkiewicz odebrał:
a) 10 listopada 1905
b) 10 grudnia 1905
c) 10 grudnia 1900
d) 10 listopada 1900
Rozwiązanie

Poppea padła ofiarą:
a) Winicjusza
b) Nerona
c) Tygellinusa
d) Zachariusza
Rozwiązanie

Wyrok na apostołów wydali:
a) Politetes i Tygellinus
b) Tygellinus i Neron
c) Neron i Petroniusz
d) Helius i Politetes
Rozwiązanie

Petroniusz przez wiele lat zwiazany był z:
a) Eunice
b) Popeą
c) Chrizotemis
d) Akte
Rozwiązanie

Atacyn to:
a) opiekun Ligii
b) wyzwoleniec Winicjusza
c) niewolnik Petroniusza
d) brat Nerona
Rozwiązanie

Gdzie wybuchł pożar w Rzymie
a) na Zatybrzu
b) przy Wielkim Cyrku
c) w pałacu Nerona
d) na Palatynie
Rozwiązanie

Sienkiewicz w "Quo vadis":
a) szczegółowo opisał topografię Imperium Rzymskiego
b) skupił się głównie na architekturze rzymskiej
c) panoramicznie przedstawił obyczajowość rzymską
d) szczegółowo opisał historię Imperium Rzymskiego
Rozwiązanie

Piotr zginął:
a) na wzgórzach watykańskich
b) na Palatynie
c) na Golgocie
d) na Zatybrzu
Rozwiązanie

Zatybrze to dzielnica:
a) przestępców
b) biedoty
c) niewolników
d) bogaczy
Rozwiązanie

Marek Winicjusz brał udział w wojnie przeciw:
a) Partom
b) Egiptowi
c) Grekom
d) Hunom
Rozwiązanie

Ligia z pochodzenia była:
a) Germanką
b) Rzymianka
c) Greczynką
d) Słowianką
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) 23 lata
b) 18 lat
c) 15 lat
d) 17 lat
Rozwiązanie

Na chrzcie rodzice nadali Sienkiewiczowi:
a) 1 imię
b) 3 imiona
c) 4 imiona
d) 2 imiona
Rozwiązanie

Ligia była córką:
a) pretora
b) księcia
c) króla
d) cezara
Rozwiązanie

Wcieleniem zła nazywano:
a) Agrypinę
b) Poppeę Sabinę
c) Rubrię
d) Ligię
Rozwiązanie

Chilon Chilonides sprzedał handlarzom niewolników rodzinę:
a) Glaukusa
b) Ursusa
c) Linusa
d) Krypsusa
Rozwiązanie

Faktyczny debiut pisarski Sienkiewicza w „Przeglądzie Tygodniowym” nastąpił w roku:
a) 1865
b) 1869
c) 1875
d) 1877
Rozwiązanie

Tygellin był:
a) sługą petroniusza
b) przyjacielem Petroniusza
c) wrogiem Petroniusza
d) przełożonym Petroniusza
Rozwiązanie

Pierwszą w dziejach kina superprodukcją był film:
a) „W samo południe”
b) „Przeminęło z wiatrem”
c) „Ben Hur”
d) „Quo vadis”
Rozwiązanie

Chilon został rozszapany przez:
a) niedźwiedzia
b) lwa
c) wilka
d) dzika
Rozwiązanie

Pomponię Grecynę za wyznawanie chrześcijańskiej wiary w Chrystusa:
a) zamknięto w więzieniu
b) rzucono lwom na pożarcie
c) skazano na ukrzyżowanie
d) sądzono sądem domowym
Rozwiązanie

Mały Rufus zginął z rozkazu:
a) Petroniusza
b) Winicjusza
c) Nerona
d) Poppei
Rozwiązanie

„Quo vadis” najpierw ukazywało się w odcinkach w:
a) Słowie
b) Tygodniku Ilustrowanym
c) Gazecie Polskiej
d) Tygodniku Powszechnym
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies