Test:

Pomponię Grecynę za wyznawanie chrześcijańskiej wiary w Chrystusa:
a) sądzono sądem domowym
b) skazano na ukrzyżowanie
c) zamknięto w więzieniu
d) rzucono lwom na pożarcie
Rozwiązanie

Kto miał ocalić idącą na arenę Ligię?
a) niewolnica
b) westalka
c) bachantka
d) tancerka
Rozwiązanie

Ligia była córką:
a) cezara
b) pretora
c) księcia
d) króla
Rozwiązanie

Jaki symbol, który zobaczył Winicjusz nakreśliła Ligia?
a) serce
b) lwa
c) konia
d) rybę
Rozwiązanie

Winicjusz we śnie w domu Miriam widział:
a) duszę Ligii
b) płonacy Rzym
c) ryczące lwy
d) jadącego rydwanem Nerona
Rozwiązanie

Gdzie wybuchł pożar w Rzymie
a) na Palatynie
b) w pałacu Nerona
c) na Zatybrzu
d) przy Wielkim Cyrku
Rozwiązanie

Linus był:
a) starszym kapłanem chrześcijan
b) pretorianinem
c) cezarem
d) augustianinem
Rozwiązanie

Chilonides:
a) ginie na krzyżu
b) popełnia samobójstwo
c) zostaje otruty
d) ginie uduszony przez Ursusa
Rozwiązanie

Miriam była:
a) Żydówka, która uciekła z Rzymu
b) właścicielką domu, w którym ukrywała się Ligia
c) tancerka Nerona
d) kochanką Winicjusza
Rozwiązanie

Jak lud nazywał Poppeę:
a) ulicznicą
b) aniołem
c) dziewicą
d) pomiotem szatana
Rozwiązanie


Piotr zginął:
a) na Golgocie
b) na wzgórzach watykańskich
c) na Zatybrzu
d) na Palatynie
Rozwiązanie

Majatek ziemski, który Sienkiewicz otrzymał od narodu to:
a) Tetmajeróka
b) Stawisko
c) Nałęczów
d) Oblęgorek
Rozwiązanie

Nagrodę Nobla Sienkiewicz odebrał:
a) 10 listopada 1905
b) 10 listopada 1900
c) 10 grudnia 1900
d) 10 grudnia 1905
Rozwiązanie

Bachantka to:
a) żona cezara
b) uczestniczka uczt, bachanalii
c) kochanka cezara
d) niewolnica rzymskiego dostojnika
Rozwiązanie

Projekcje i rzutowania w przyszłość w "Quo vadis":
a) występują w poezji Nerona
b) występują w przeczuciach i snach bohaterów
c) nie wystepują
d) występują w kazaniach apostołów
Rozwiązanie

Po odwiedzeniu jakiej świątyni Neron zamarł przerażony, osuwając się na ręce stojącego za nim Winicjusza:
a) Westy
b) Ateny
c) Nike
d) Dionizosa
Rozwiązanie

Miłość Ligii i Winicjusza pobłogosławił:
a) Neron
b) apostoł Piotr
c) Paweł z Tarsu
d) Kryspus
Rozwiązanie

Poppea padła ofiarą:
a) Tygellinusa
b) Winicjusza
c) Zachariusza
d) Nerona
Rozwiązanie

Wychowujący Winicjusza Germanin Gulo zginął:
a) z wyroku Nerona
b) podczas walki z Ursusem
c) z rąk Winicjusza
d) ponieważ był chrześcijaninem
Rozwiązanie

Wróżbą zapowiadającą rychłe nieszczęścia dla Ligii i Winicjusza były:
a) odgłosy uczty Nerona
b) ryki lwów
c) ryki niedźwiedzi
d) krzyki cierpiących chrześcijan
Rozwiązanie

Mastygofowie mieli podczas igrzysk:
a) biczami smagać walczących
b) podjudzać zwierzęta
c) zbierać ciała zmarłych
d) dobijać chrześcijan
Rozwiązanie

Winicjusz po walce z Ursusem:
a) miał wybity bark i ranę na stopie
b) miał złamana noge i rane klatki piersiowej
c) miał połamane zebra
d) miał złamana rękę i ranę na głowie
Rozwiązanie

W Ostrianum historię zmartwychwstania Chrystusa opisuje:
a) Paweł z Tarsu
b) Krypsus
c) Apostoł Piotr
d) Nazariusz
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) 17 lat
b) 23 lata
c) 18 lat
d) 15 lat
Rozwiązanie

Kogo z powodu możliwości oglądania pożogi i zguby rodzimego miasta Neron nazwał szczęśliwym człowiekiem?
a) Cezara
b) Homera
c) Senekę
d) Priama
Rozwiązanie

Faktyczny debiut pisarski Sienkiewicza w „Przeglądzie Tygodniowym” nastąpił w roku:
a) 1865
b) 1875
c) 1877
d) 1869
Rozwiązanie

Gdzie mieściła się willa Poppei?
a) w Rzymie
b) w Neapolu
c) w Ancjum
d) w Laurentum
Rozwiązanie

Tygellin był:
a) sługą petroniusza
b) przełożonym Petroniusza
c) przyjacielem Petroniusza
d) wrogiem Petroniusza
Rozwiązanie

Wcieleniem zła nazywano:
a) Poppeę Sabinę
b) Agrypinę
c) Rubrię
d) Ligię
Rozwiązanie

Atacyn to:
a) wyzwoleniec Winicjusza
b) brat Nerona
c) niewolnik Petroniusza
d) opiekun Ligii
Rozwiązanie

Ustęp jakiego dzieła Nerona Petroniusz nazwał niegodziwym?
a) Iliady
b) Satyriconu
c) Uczty Trymalchiona
d) Troiki
Rozwiązanie

Pierwszą podróż zagraniczną Sienkiewicz odbył:
a) do Francji i Anglii
b) do Francji i Włoch
c) do Francji i Belgii
d) do Włoch i Hiszpanii
Rozwiązanie

Chrizotemis związana była z:
a) Augustem
b) Petroniuszem
c) Winicjuszem
d) Neronem
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza to:
a) "Legiony"
b) "Wiry"
c) „Wilcze gniazo”
d) „Wspomnienie”
Rozwiązanie

Ojciec głównego bohatera - Marka Winicjusza był:
a) cezarem
b) mężem konsularnym
c) centurionem
d) pretorem
Rozwiązanie

Sienkiewicz w "Quo vadis":
a) szczegółowo opisał topografię Imperium Rzymskiego
b) szczegółowo opisał historię Imperium Rzymskiego
c) skupił się głównie na architekturze rzymskiej
d) panoramicznie przedstawił obyczajowość rzymską
Rozwiązanie

Chilon Chilonides sprzedał handlarzom niewolników rodzinę:
a) Krypsusa
b) Linusa
c) Glaukusa
d) Ursusa
Rozwiązanie

Pierwsze przeniesienie „Quo vadis” na ekran to:
a) włoska adaptacja Jacoby’ego i D'Annunzio
b) włoska adaptacja Franca Rossi
c) włoska adaptacja Guazzoniego
d) amerykańska adaptacja LeRoy'a
Rozwiązanie

Wyrok na apostołów wydali:
a) Tygellinus i Neron
b) Politetes i Tygellinus
c) Neron i Petroniusz
d) Helius i Politetes
Rozwiązanie

Sienkiewicz, pisząc "Quo vadis" inspirował się obrazami „Uczta Nerona” oraz „Pochodnie Nerona” namalowanymi przez:
a) Henryka Siemiradzkiego
b) Janusza Kossaka
c) Jana Matejkę
d) Piusa Welońskiego
Rozwiązanie

Petroniusz przez wiele lat zwiazany był z:
a) Eunice
b) Akte
c) Chrizotemis
d) Popeą
Rozwiązanie

Sienkiewicz otrzymał w roku 1900 tytuł doktora honoris causa:
a) Uniwersytetu Lwowskiego
b) Uniwersytetu Paryskiego
c) Uniwersytetu Jagiellońskiego
d) Uniwersytetu Warszawskiego
Rozwiązanie

Faktem historycznym nie było:
a) miłość Winicjusza
b) Wojna w Armenii z Partami
c) Pożar Rzymu
d) Śmierć małej Augusty, córki Nerona
Rozwiązanie

Windeks to w powieści:
a) przywódca chrześcijan
b) męczennik
c) sojusznik Nerona
d) przywódca buntu
Rozwiązanie

Sienkiewicz w zamian za pożyczkę na podróż od "Gazety Polskiej" udzieloną w 1876 roku miał napisać cykl artykułów:
a) z Azji Wschodniej
b) z Afryki
c) z Ameryki Północnej
d) Z Ameryki Południowej
Rozwiązanie

Co zdobiło ramiona Winicjusza podczas uczty?
a) srebrne bransolety
b) złote naramienniki
c) wyszywane złotem przepaski
d) obręcz z brazu
Rozwiązanie

Gdzie przyszła na świat mała Augusta, córka Nerona?
a) w Grecji
b) w Rzymie
c) 18. w Laurentum
d) w Ancjum
Rozwiązanie

Pierwszą w dziejach kina superprodukcją był film:
a) „Przeminęło z wiatrem”
b) „Ben Hur”
c) „Quo vadis”
d) „W samo południe”
Rozwiązanie

Willa Winicjusz połozona była:
a) poza granicami Rzymu
b) na wzgórzach watykańskich
c) na Karynach
d) na Zatybrzu
Rozwiązanie

Jakie imię Ursus przyjął na chrzcie?
a) Ungiasz
b) Urlich
c) Kwintyliusz
d) Urban
Rozwiązanie

Pod pseudonimem Litwos Sienkiewicz po raz pierwszy napisał do:
a) Tygodnika Ilustrowanego
b) Gazety Polskiej
c) Słowa
d) Przeglądu Tygodniowego
Rozwiązanie

Ile lat miał Neron gdy skonał?
a) 55
b) 31
c) 41
d) 45
Rozwiązanie

"Niebiański głos" należał do:
a) Nerona
b) Pomponii
c) Ligii
d) Agrypiny
Rozwiązanie

Ursus miał symbolizować:
a) siłę zaborców
b) siłę polskiego narodu
c) przewagę polskiej siły nad intuicją
d) nieprzemyślane uniesienia Polaków
Rozwiązanie

Zatybrze to dzielnica:
a) niewolników
b) przestępców
c) bogaczy
d) biedoty
Rozwiązanie

Apostoł Piotr był:
a) rzemieślnikiem
b) rybakiem
c) stolarzem
d) pielgrzymam
Rozwiązanie

Rubria była
a) żoną Nerona
b) kochanką Petroniusza
c) niewolnicą
d) westalką
Rozwiązanie

Poppea brała kąpiel w mleku:
a) oślic
b) krów
c) kobył
d) kóz
Rozwiązanie

Chilon został rozszapany przez:
a) wilka
b) dzika
c) niedźwiedzia
d) lwa
Rozwiązanie

Petroniusza lud:
a) ignorował
b) lubił za hojność
c) nienawidził za skąpstwo
d) cenił za układność
Rozwiązanie

Marek Winicjusz brał udział w wojnie przeciw:
a) Grekom
b) Hunom
c) Partom
d) Egiptowi
Rozwiązanie

Winicjusz był:
a) starszej siostry Petroniusza
b) starszego brata Petroniusza
c) młodszej siostry Petroniusza
d) młodszego brata Petroniusza
Rozwiązanie

Pierwszą żoną Sienkiewicza była:
a) Maria Szetkiewiczówna
b) Maria Romanowska
c) Maria Radziejewska
d) Maria Kellerówna
Rozwiązanie

Na chrzcie rodzice nadali Sienkiewiczowi:
a) 2 imiona
b) 4 imiona
c) 1 imię
d) 3 imiona
Rozwiązanie

Matka Nerona nosiła imię:
a) Pomponia
b) Rubria
c) Augusta
d) Agrypina
Rozwiązanie

Najwyższy kapłan chrześcijan to:
a) św. Tomasz
b) św. Paweł
c) św. Augustyn
d) św. Piotr
Rozwiązanie

„Quo vadis” najpierw ukazywało się w odcinkach w:
a) Gazecie Polskiej
b) Tygodniku Powszechnym
c) Słowie
d) Tygodniku Ilustrowanym
Rozwiązanie

Ligia ofiarowała Winicjuszowi krzyż zrobiony z gałązek:
a) winorośli
b) drzewka cytrusowego
c) bukszpanu
d) lauru
Rozwiązanie

Ligia z pochodzenia była:
a) Greczynką
b) Rzymianka
c) Słowianką
d) Germanką
Rozwiązanie

Na zgliszczach Rzymu Neron chciał wybudować nowe miasto. Jak miało się nazywać?
a) Nerus
b) Neronia
c) Neropolia
d) Neoromanus
Rozwiązanie

Kroton był:
a) pretorianinem
b) namiestnikiem cezara
c) przełożonym szkoły gladiatorów
d) niewolnikiem
Rozwiązanie

Głównym antycznym dziełem, z którego wiedzę o starożytnym swiecie czerpał Sienkiewicz to:
a) „Pompeje” Swetoniusza
b) „Żywoty” Marka Aureliusza
c) „Mowy” Cycerona
d) „Roczniki” Tacyta
Rozwiązanie

Mały Rufus zginął z rozkazu:
a) Winicjusza
b) Petroniusza
c) Nerona
d) Poppei
Rozwiązanie

Ostatnie zdanie powieści:
a) cofa akcję do początku powieści
b) odnosi się do postaci Chrystusa
c) przenosi akcję do współczesności
d) Sienkiewicz dopisał do późniejszego wydania
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies