Test:

Willa Winicjusz połozona była:
a) na wzgórzach watykańskich
b) poza granicami Rzymu
c) na Karynach
d) na Zatybrzu
Rozwiązanie

Wróżbą zapowiadającą rychłe nieszczęścia dla Ligii i Winicjusza były:
a) odgłosy uczty Nerona
b) krzyki cierpiących chrześcijan
c) ryki lwów
d) ryki niedźwiedzi
Rozwiązanie

Na chrzcie rodzice nadali Sienkiewiczowi:
a) 3 imiona
b) 4 imiona
c) 2 imiona
d) 1 imię
Rozwiązanie

Jakie imię Ursus przyjął na chrzcie?
a) Urlich
b) Kwintyliusz
c) Ungiasz
d) Urban
Rozwiązanie

Sienkiewicz w zamian za pożyczkę na podróż od "Gazety Polskiej" udzieloną w 1876 roku miał napisać cykl artykułów:
a) Z Ameryki Południowej
b) z Ameryki Północnej
c) z Azji Wschodniej
d) z Afryki
Rozwiązanie

Chilon Chilonides sprzedał handlarzom niewolników rodzinę:
a) Krypsusa
b) Linusa
c) Ursusa
d) Glaukusa
Rozwiązanie

Mały Rufus zginął z rozkazu:
a) Nerona
b) Petroniusza
c) Poppei
d) Winicjusza
Rozwiązanie

Gdzie mieściła się willa Poppei?
a) w Rzymie
b) w Ancjum
c) w Neapolu
d) w Laurentum
Rozwiązanie

Rubria była
a) niewolnicą
b) westalką
c) żoną Nerona
d) kochanką Petroniusza
Rozwiązanie

Co zdobiło ramiona Winicjusza podczas uczty?
a) złote naramienniki
b) wyszywane złotem przepaski
c) obręcz z brazu
d) srebrne bransolety
Rozwiązanie


Ile lat miał Neron gdy skonał?
a) 41
b) 45
c) 31
d) 55
Rozwiązanie

Zatybrze to dzielnica:
a) niewolników
b) przestępców
c) bogaczy
d) biedoty
Rozwiązanie

Bachantka to:
a) żona cezara
b) uczestniczka uczt, bachanalii
c) niewolnica rzymskiego dostojnika
d) kochanka cezara
Rozwiązanie

Najwyższy kapłan chrześcijan to:
a) św. Tomasz
b) św. Piotr
c) św. Paweł
d) św. Augustyn
Rozwiązanie

Ostatnie zdanie powieści:
a) odnosi się do postaci Chrystusa
b) Sienkiewicz dopisał do późniejszego wydania
c) cofa akcję do początku powieści
d) przenosi akcję do współczesności
Rozwiązanie

Ursus miał symbolizować:
a) przewagę polskiej siły nad intuicją
b) siłę polskiego narodu
c) nieprzemyślane uniesienia Polaków
d) siłę zaborców
Rozwiązanie

Linus był:
a) augustianinem
b) cezarem
c) starszym kapłanem chrześcijan
d) pretorianinem
Rozwiązanie

„Quo vadis” najpierw ukazywało się w odcinkach w:
a) Tygodniku Ilustrowanym
b) Tygodniku Powszechnym
c) Gazecie Polskiej
d) Słowie
Rozwiązanie

Winicjusz po walce z Ursusem:
a) miał złamana noge i rane klatki piersiowej
b) miał złamana rękę i ranę na głowie
c) miał połamane zebra
d) miał wybity bark i ranę na stopie
Rozwiązanie

Pierwszą żoną Sienkiewicza była:
a) Maria Szetkiewiczówna
b) Maria Kellerówna
c) Maria Romanowska
d) Maria Radziejewska
Rozwiązanie

Kogo z powodu możliwości oglądania pożogi i zguby rodzimego miasta Neron nazwał szczęśliwym człowiekiem?
a) Priama
b) Cezara
c) Senekę
d) Homera
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza to:
a) „Wspomnienie”
b) "Legiony"
c) „Wilcze gniazo”
d) "Wiry"
Rozwiązanie

Ligia była córką:
a) króla
b) księcia
c) pretora
d) cezara
Rozwiązanie

"Niebiański głos" należał do:
a) Agrypiny
b) Pomponii
c) Nerona
d) Ligii
Rozwiązanie

W Ostrianum historię zmartwychwstania Chrystusa opisuje:
a) Nazariusz
b) Krypsus
c) Apostoł Piotr
d) Paweł z Tarsu
Rozwiązanie

Petroniusza lud:
a) lubił za hojność
b) nienawidził za skąpstwo
c) ignorował
d) cenił za układność
Rozwiązanie

Kroton był:
a) pretorianinem
b) przełożonym szkoły gladiatorów
c) niewolnikiem
d) namiestnikiem cezara
Rozwiązanie

Mastygofowie mieli podczas igrzysk:
a) podjudzać zwierzęta
b) biczami smagać walczących
c) zbierać ciała zmarłych
d) dobijać chrześcijan
Rozwiązanie

Sienkiewicz otrzymał w roku 1900 tytuł doktora honoris causa:
a) Uniwersytetu Lwowskiego
b) Uniwersytetu Warszawskiego
c) Uniwersytetu Jagiellońskiego
d) Uniwersytetu Paryskiego
Rozwiązanie

Wyrok na apostołów wydali:
a) Tygellinus i Neron
b) Helius i Politetes
c) Politetes i Tygellinus
d) Neron i Petroniusz
Rozwiązanie

Poppea padła ofiarą:
a) Nerona
b) Winicjusza
c) Tygellinusa
d) Zachariusza
Rozwiązanie

Tygellin był:
a) przełożonym Petroniusza
b) wrogiem Petroniusza
c) sługą petroniusza
d) przyjacielem Petroniusza
Rozwiązanie

Sienkiewicz, pisząc "Quo vadis" inspirował się obrazami „Uczta Nerona” oraz „Pochodnie Nerona” namalowanymi przez:
a) Jana Matejkę
b) Piusa Welońskiego
c) Henryka Siemiradzkiego
d) Janusza Kossaka
Rozwiązanie

Pierwsze przeniesienie „Quo vadis” na ekran to:
a) włoska adaptacja Jacoby’ego i D'Annunzio
b) włoska adaptacja Guazzoniego
c) amerykańska adaptacja LeRoy'a
d) włoska adaptacja Franca Rossi
Rozwiązanie

Jaki symbol, który zobaczył Winicjusz nakreśliła Ligia?
a) lwa
b) konia
c) rybę
d) serce
Rozwiązanie

Pomponię Grecynę za wyznawanie chrześcijańskiej wiary w Chrystusa:
a) rzucono lwom na pożarcie
b) skazano na ukrzyżowanie
c) sądzono sądem domowym
d) zamknięto w więzieniu
Rozwiązanie

Atacyn to:
a) brat Nerona
b) niewolnik Petroniusza
c) opiekun Ligii
d) wyzwoleniec Winicjusza
Rozwiązanie

Jak lud nazywał Poppeę:
a) ulicznicą
b) dziewicą
c) aniołem
d) pomiotem szatana
Rozwiązanie

Po odwiedzeniu jakiej świątyni Neron zamarł przerażony, osuwając się na ręce stojącego za nim Winicjusza:
a) Dionizosa
b) Ateny
c) Nike
d) Westy
Rozwiązanie

Ligia z pochodzenia była:
a) Rzymianka
b) Greczynką
c) Słowianką
d) Germanką
Rozwiązanie

Faktyczny debiut pisarski Sienkiewicza w „Przeglądzie Tygodniowym” nastąpił w roku:
a) 1865
b) 1875
c) 1877
d) 1869
Rozwiązanie

Projekcje i rzutowania w przyszłość w "Quo vadis":
a) występują w poezji Nerona
b) występują w kazaniach apostołów
c) występują w przeczuciach i snach bohaterów
d) nie wystepują
Rozwiązanie

Windeks to w powieści:
a) sojusznik Nerona
b) przywódca chrześcijan
c) męczennik
d) przywódca buntu
Rozwiązanie

Majatek ziemski, który Sienkiewicz otrzymał od narodu to:
a) Tetmajeróka
b) Stawisko
c) Oblęgorek
d) Nałęczów
Rozwiązanie

Ojciec głównego bohatera - Marka Winicjusza był:
a) cezarem
b) centurionem
c) pretorem
d) mężem konsularnym
Rozwiązanie

Wcieleniem zła nazywano:
a) Ligię
b) Agrypinę
c) Rubrię
d) Poppeę Sabinę
Rozwiązanie

Głównym antycznym dziełem, z którego wiedzę o starożytnym swiecie czerpał Sienkiewicz to:
a) „Roczniki” Tacyta
b) „Mowy” Cycerona
c) „Żywoty” Marka Aureliusza
d) „Pompeje” Swetoniusza
Rozwiązanie

Pod pseudonimem Litwos Sienkiewicz po raz pierwszy napisał do:
a) Słowa
b) Tygodnika Ilustrowanego
c) Przeglądu Tygodniowego
d) Gazety Polskiej
Rozwiązanie

Pierwszą w dziejach kina superprodukcją był film:
a) „Ben Hur”
b) „Quo vadis”
c) „W samo południe”
d) „Przeminęło z wiatrem”
Rozwiązanie

Nagrodę Nobla Sienkiewicz odebrał:
a) 10 grudnia 1905
b) 10 listopada 1900
c) 10 grudnia 1900
d) 10 listopada 1905
Rozwiązanie

Pierwszą podróż zagraniczną Sienkiewicz odbył:
a) do Francji i Anglii
b) do Francji i Belgii
c) do Włoch i Hiszpanii
d) do Francji i Włoch
Rozwiązanie

Chilon został rozszapany przez:
a) dzika
b) lwa
c) wilka
d) niedźwiedzia
Rozwiązanie

Faktem historycznym nie było:
a) Śmierć małej Augusty, córki Nerona
b) Wojna w Armenii z Partami
c) Pożar Rzymu
d) miłość Winicjusza
Rozwiązanie

Miłość Ligii i Winicjusza pobłogosławił:
a) Kryspus
b) Neron
c) apostoł Piotr
d) Paweł z Tarsu
Rozwiązanie

Poppea brała kąpiel w mleku:
a) kobył
b) krów
c) oślic
d) kóz
Rozwiązanie

Chrizotemis związana była z:
a) Augustem
b) Petroniuszem
c) Neronem
d) Winicjuszem
Rozwiązanie

Petroniusz przez wiele lat zwiazany był z:
a) Popeą
b) Chrizotemis
c) Akte
d) Eunice
Rozwiązanie

Winicjusz we śnie w domu Miriam widział:
a) jadącego rydwanem Nerona
b) duszę Ligii
c) ryczące lwy
d) płonacy Rzym
Rozwiązanie

Gdzie wybuchł pożar w Rzymie
a) w pałacu Nerona
b) na Zatybrzu
c) na Palatynie
d) przy Wielkim Cyrku
Rozwiązanie

Wychowujący Winicjusza Germanin Gulo zginął:
a) podczas walki z Ursusem
b) z rąk Winicjusza
c) z wyroku Nerona
d) ponieważ był chrześcijaninem
Rozwiązanie

Matka Nerona nosiła imię:
a) Augusta
b) Rubria
c) Pomponia
d) Agrypina
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) 23 lata
b) 17 lat
c) 15 lat
d) 18 lat
Rozwiązanie

Miriam była:
a) tancerka Nerona
b) kochanką Winicjusza
c) Żydówka, która uciekła z Rzymu
d) właścicielką domu, w którym ukrywała się Ligia
Rozwiązanie

Ligia ofiarowała Winicjuszowi krzyż zrobiony z gałązek:
a) drzewka cytrusowego
b) lauru
c) bukszpanu
d) winorośli
Rozwiązanie

Na zgliszczach Rzymu Neron chciał wybudować nowe miasto. Jak miało się nazywać?
a) Neropolia
b) Neronia
c) Nerus
d) Neoromanus
Rozwiązanie

Gdzie przyszła na świat mała Augusta, córka Nerona?
a) w Grecji
b) w Rzymie
c) w Ancjum
d) 18. w Laurentum
Rozwiązanie

Piotr zginął:
a) na Palatynie
b) na Zatybrzu
c) na Golgocie
d) na wzgórzach watykańskich
Rozwiązanie

Winicjusz był:
a) starszego brata Petroniusza
b) starszej siostry Petroniusza
c) młodszej siostry Petroniusza
d) młodszego brata Petroniusza
Rozwiązanie

Ustęp jakiego dzieła Nerona Petroniusz nazwał niegodziwym?
a) Uczty Trymalchiona
b) Troiki
c) Iliady
d) Satyriconu
Rozwiązanie

Apostoł Piotr był:
a) rybakiem
b) pielgrzymam
c) stolarzem
d) rzemieślnikiem
Rozwiązanie

Kto miał ocalić idącą na arenę Ligię?
a) niewolnica
b) tancerka
c) bachantka
d) westalka
Rozwiązanie

Sienkiewicz w "Quo vadis":
a) skupił się głównie na architekturze rzymskiej
b) panoramicznie przedstawił obyczajowość rzymską
c) szczegółowo opisał historię Imperium Rzymskiego
d) szczegółowo opisał topografię Imperium Rzymskiego
Rozwiązanie

Chilonides:
a) zostaje otruty
b) popełnia samobójstwo
c) ginie na krzyżu
d) ginie uduszony przez Ursusa
Rozwiązanie

Marek Winicjusz brał udział w wojnie przeciw:
a) Grekom
b) Egiptowi
c) Partom
d) Hunom
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies