Test:

Po odwiedzeniu jakiej świątyni Neron zamarł przerażony, osuwając się na ręce stojącego za nim Winicjusza:
a) Nike
b) Dionizosa
c) Ateny
d) Westy
Rozwiązanie

Wyrok na apostołów wydali:
a) Tygellinus i Neron
b) Politetes i Tygellinus
c) Neron i Petroniusz
d) Helius i Politetes
Rozwiązanie

Wróżbą zapowiadającą rychłe nieszczęścia dla Ligii i Winicjusza były:
a) krzyki cierpiących chrześcijan
b) ryki lwów
c) ryki niedźwiedzi
d) odgłosy uczty Nerona
Rozwiązanie

Chrizotemis związana była z:
a) Winicjuszem
b) Neronem
c) Petroniuszem
d) Augustem
Rozwiązanie

Petroniusza lud:
a) lubił za hojność
b) nienawidził za skąpstwo
c) ignorował
d) cenił za układność
Rozwiązanie

Gdzie wybuchł pożar w Rzymie
a) na Zatybrzu
b) przy Wielkim Cyrku
c) na Palatynie
d) w pałacu Nerona
Rozwiązanie

Wychowujący Winicjusza Germanin Gulo zginął:
a) z wyroku Nerona
b) ponieważ był chrześcijaninem
c) z rąk Winicjusza
d) podczas walki z Ursusem
Rozwiązanie

Na chrzcie rodzice nadali Sienkiewiczowi:
a) 3 imiona
b) 4 imiona
c) 1 imię
d) 2 imiona
Rozwiązanie

Jakie imię Ursus przyjął na chrzcie?
a) Urban
b) Urlich
c) Ungiasz
d) Kwintyliusz
Rozwiązanie

Petroniusz przez wiele lat zwiazany był z:
a) Eunice
b) Chrizotemis
c) Akte
d) Popeą
Rozwiązanie


Marek Winicjusz brał udział w wojnie przeciw:
a) Grekom
b) Partom
c) Hunom
d) Egiptowi
Rozwiązanie

Ligia była córką:
a) księcia
b) króla
c) cezara
d) pretora
Rozwiązanie

Matka Nerona nosiła imię:
a) Pomponia
b) Agrypina
c) Rubria
d) Augusta
Rozwiązanie

Głównym antycznym dziełem, z którego wiedzę o starożytnym swiecie czerpał Sienkiewicz to:
a) „Mowy” Cycerona
b) „Roczniki” Tacyta
c) „Pompeje” Swetoniusza
d) „Żywoty” Marka Aureliusza
Rozwiązanie

Mastygofowie mieli podczas igrzysk:
a) zbierać ciała zmarłych
b) dobijać chrześcijan
c) podjudzać zwierzęta
d) biczami smagać walczących
Rozwiązanie

Winicjusz we śnie w domu Miriam widział:
a) duszę Ligii
b) płonacy Rzym
c) ryczące lwy
d) jadącego rydwanem Nerona
Rozwiązanie

Atacyn to:
a) niewolnik Petroniusza
b) opiekun Ligii
c) wyzwoleniec Winicjusza
d) brat Nerona
Rozwiązanie

Sienkiewicz otrzymał w roku 1900 tytuł doktora honoris causa:
a) Uniwersytetu Paryskiego
b) Uniwersytetu Warszawskiego
c) Uniwersytetu Jagiellońskiego
d) Uniwersytetu Lwowskiego
Rozwiązanie

Poppea brała kąpiel w mleku:
a) krów
b) kobył
c) kóz
d) oślic
Rozwiązanie

Ursus miał symbolizować:
a) nieprzemyślane uniesienia Polaków
b) siłę zaborców
c) siłę polskiego narodu
d) przewagę polskiej siły nad intuicją
Rozwiązanie

Zatybrze to dzielnica:
a) przestępców
b) niewolników
c) biedoty
d) bogaczy
Rozwiązanie

"Niebiański głos" należał do:
a) Ligii
b) Nerona
c) Pomponii
d) Agrypiny
Rozwiązanie

Gdzie mieściła się willa Poppei?
a) w Ancjum
b) w Neapolu
c) w Rzymie
d) w Laurentum
Rozwiązanie

Majatek ziemski, który Sienkiewicz otrzymał od narodu to:
a) Oblęgorek
b) Nałęczów
c) Tetmajeróka
d) Stawisko
Rozwiązanie

Najwyższy kapłan chrześcijan to:
a) św. Augustyn
b) św. Piotr
c) św. Paweł
d) św. Tomasz
Rozwiązanie

Willa Winicjusz połozona była:
a) na Karynach
b) poza granicami Rzymu
c) na wzgórzach watykańskich
d) na Zatybrzu
Rozwiązanie

Pod pseudonimem Litwos Sienkiewicz po raz pierwszy napisał do:
a) Tygodnika Ilustrowanego
b) Przeglądu Tygodniowego
c) Słowa
d) Gazety Polskiej
Rozwiązanie

Bachantka to:
a) żona cezara
b) kochanka cezara
c) uczestniczka uczt, bachanalii
d) niewolnica rzymskiego dostojnika
Rozwiązanie

Ostatnie zdanie powieści:
a) przenosi akcję do współczesności
b) odnosi się do postaci Chrystusa
c) Sienkiewicz dopisał do późniejszego wydania
d) cofa akcję do początku powieści
Rozwiązanie

Kto miał ocalić idącą na arenę Ligię?
a) tancerka
b) niewolnica
c) bachantka
d) westalka
Rozwiązanie

Pomponię Grecynę za wyznawanie chrześcijańskiej wiary w Chrystusa:
a) rzucono lwom na pożarcie
b) sądzono sądem domowym
c) skazano na ukrzyżowanie
d) zamknięto w więzieniu
Rozwiązanie

Windeks to w powieści:
a) przywódca chrześcijan
b) przywódca buntu
c) sojusznik Nerona
d) męczennik
Rozwiązanie

Poppea padła ofiarą:
a) Winicjusza
b) Nerona
c) Zachariusza
d) Tygellinusa
Rozwiązanie

Winicjusz był:
a) młodszej siostry Petroniusza
b) starszego brata Petroniusza
c) starszej siostry Petroniusza
d) młodszego brata Petroniusza
Rozwiązanie

Miłość Ligii i Winicjusza pobłogosławił:
a) Neron
b) Kryspus
c) Paweł z Tarsu
d) apostoł Piotr
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza to:
a) "Wiry"
b) "Legiony"
c) „Wspomnienie”
d) „Wilcze gniazo”
Rozwiązanie

Kroton był:
a) pretorianinem
b) przełożonym szkoły gladiatorów
c) niewolnikiem
d) namiestnikiem cezara
Rozwiązanie

Apostoł Piotr był:
a) stolarzem
b) pielgrzymam
c) rzemieślnikiem
d) rybakiem
Rozwiązanie

Sienkiewicz, pisząc "Quo vadis" inspirował się obrazami „Uczta Nerona” oraz „Pochodnie Nerona” namalowanymi przez:
a) Janusza Kossaka
b) Jana Matejkę
c) Henryka Siemiradzkiego
d) Piusa Welońskiego
Rozwiązanie

Co zdobiło ramiona Winicjusza podczas uczty?
a) srebrne bransolety
b) wyszywane złotem przepaski
c) złote naramienniki
d) obręcz z brazu
Rozwiązanie

Chilon został rozszapany przez:
a) dzika
b) wilka
c) lwa
d) niedźwiedzia
Rozwiązanie

Pierwszą w dziejach kina superprodukcją był film:
a) „Quo vadis”
b) „Ben Hur”
c) „Przeminęło z wiatrem”
d) „W samo południe”
Rozwiązanie

Gdzie przyszła na świat mała Augusta, córka Nerona?
a) w Ancjum
b) w Grecji
c) w Rzymie
d) 18. w Laurentum
Rozwiązanie

Projekcje i rzutowania w przyszłość w "Quo vadis":
a) występują w kazaniach apostołów
b) występują w poezji Nerona
c) występują w przeczuciach i snach bohaterów
d) nie wystepują
Rozwiązanie

Faktyczny debiut pisarski Sienkiewicza w „Przeglądzie Tygodniowym” nastąpił w roku:
a) 1875
b) 1877
c) 1869
d) 1865
Rozwiązanie

Sienkiewicz w zamian za pożyczkę na podróż od "Gazety Polskiej" udzieloną w 1876 roku miał napisać cykl artykułów:
a) z Afryki
b) Z Ameryki Południowej
c) z Azji Wschodniej
d) z Ameryki Północnej
Rozwiązanie

Miriam była:
a) tancerka Nerona
b) kochanką Winicjusza
c) właścicielką domu, w którym ukrywała się Ligia
d) Żydówka, która uciekła z Rzymu
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) 18 lat
b) 23 lata
c) 15 lat
d) 17 lat
Rozwiązanie

Winicjusz po walce z Ursusem:
a) miał złamana rękę i ranę na głowie
b) miał wybity bark i ranę na stopie
c) miał połamane zebra
d) miał złamana noge i rane klatki piersiowej
Rozwiązanie

Pierwszą podróż zagraniczną Sienkiewicz odbył:
a) do Francji i Anglii
b) do Włoch i Hiszpanii
c) do Francji i Włoch
d) do Francji i Belgii
Rozwiązanie

Nagrodę Nobla Sienkiewicz odebrał:
a) 10 listopada 1900
b) 10 grudnia 1900
c) 10 listopada 1905
d) 10 grudnia 1905
Rozwiązanie

Linus był:
a) pretorianinem
b) starszym kapłanem chrześcijan
c) cezarem
d) augustianinem
Rozwiązanie

Ojciec głównego bohatera - Marka Winicjusza był:
a) cezarem
b) pretorem
c) mężem konsularnym
d) centurionem
Rozwiązanie

Sienkiewicz w "Quo vadis":
a) panoramicznie przedstawił obyczajowość rzymską
b) szczegółowo opisał topografię Imperium Rzymskiego
c) szczegółowo opisał historię Imperium Rzymskiego
d) skupił się głównie na architekturze rzymskiej
Rozwiązanie

Piotr zginął:
a) na wzgórzach watykańskich
b) na Zatybrzu
c) na Palatynie
d) na Golgocie
Rozwiązanie

Jaki symbol, który zobaczył Winicjusz nakreśliła Ligia?
a) konia
b) rybę
c) serce
d) lwa
Rozwiązanie

Ustęp jakiego dzieła Nerona Petroniusz nazwał niegodziwym?
a) Troiki
b) Iliady
c) Uczty Trymalchiona
d) Satyriconu
Rozwiązanie

Wcieleniem zła nazywano:
a) Agrypinę
b) Rubrię
c) Ligię
d) Poppeę Sabinę
Rozwiązanie

Jak lud nazywał Poppeę:
a) dziewicą
b) aniołem
c) ulicznicą
d) pomiotem szatana
Rozwiązanie

Ligia ofiarowała Winicjuszowi krzyż zrobiony z gałązek:
a) winorośli
b) drzewka cytrusowego
c) bukszpanu
d) lauru
Rozwiązanie

W Ostrianum historię zmartwychwstania Chrystusa opisuje:
a) Apostoł Piotr
b) Krypsus
c) Nazariusz
d) Paweł z Tarsu
Rozwiązanie

„Quo vadis” najpierw ukazywało się w odcinkach w:
a) Gazecie Polskiej
b) Tygodniku Powszechnym
c) Słowie
d) Tygodniku Ilustrowanym
Rozwiązanie

Chilonides:
a) popełnia samobójstwo
b) ginie uduszony przez Ursusa
c) ginie na krzyżu
d) zostaje otruty
Rozwiązanie

Faktem historycznym nie było:
a) Wojna w Armenii z Partami
b) Śmierć małej Augusty, córki Nerona
c) Pożar Rzymu
d) miłość Winicjusza
Rozwiązanie

Chilon Chilonides sprzedał handlarzom niewolników rodzinę:
a) Krypsusa
b) Ursusa
c) Linusa
d) Glaukusa
Rozwiązanie

Mały Rufus zginął z rozkazu:
a) Petroniusza
b) Winicjusza
c) Poppei
d) Nerona
Rozwiązanie

Ligia z pochodzenia była:
a) Słowianką
b) Rzymianka
c) Germanką
d) Greczynką
Rozwiązanie

Kogo z powodu możliwości oglądania pożogi i zguby rodzimego miasta Neron nazwał szczęśliwym człowiekiem?
a) Priama
b) Homera
c) Senekę
d) Cezara
Rozwiązanie

Ile lat miał Neron gdy skonał?
a) 45
b) 55
c) 41
d) 31
Rozwiązanie

Pierwsze przeniesienie „Quo vadis” na ekran to:
a) amerykańska adaptacja LeRoy'a
b) włoska adaptacja Jacoby’ego i D'Annunzio
c) włoska adaptacja Guazzoniego
d) włoska adaptacja Franca Rossi
Rozwiązanie

Rubria była
a) westalką
b) kochanką Petroniusza
c) niewolnicą
d) żoną Nerona
Rozwiązanie

Tygellin był:
a) przyjacielem Petroniusza
b) sługą petroniusza
c) wrogiem Petroniusza
d) przełożonym Petroniusza
Rozwiązanie

Pierwszą żoną Sienkiewicza była:
a) Maria Radziejewska
b) Maria Romanowska
c) Maria Szetkiewiczówna
d) Maria Kellerówna
Rozwiązanie

Na zgliszczach Rzymu Neron chciał wybudować nowe miasto. Jak miało się nazywać?
a) Neronia
b) Neropolia
c) Nerus
d) Neoromanus
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies