Test:

Nagrodę Nobla Sienkiewicz odebrał:
a) 10 grudnia 1905
b) 10 grudnia 1900
c) 10 listopada 1900
d) 10 listopada 1905
Rozwiązanie

Sienkiewicz otrzymał w roku 1900 tytuł doktora honoris causa:
a) Uniwersytetu Paryskiego
b) Uniwersytetu Jagiellońskiego
c) Uniwersytetu Lwowskiego
d) Uniwersytetu Warszawskiego
Rozwiązanie

Majatek ziemski, który Sienkiewicz otrzymał od narodu to:
a) Stawisko
b) Tetmajeróka
c) Nałęczów
d) Oblęgorek
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza to:
a) „Wilcze gniazo”
b) "Legiony"
c) „Wspomnienie”
d) "Wiry"
Rozwiązanie

Pierwszą żoną Sienkiewicza była:
a) Maria Szetkiewiczówna
b) Maria Radziejewska
c) Maria Romanowska
d) Maria Kellerówna
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) 15 lat
b) 18 lat
c) 17 lat
d) 23 lata
Rozwiązanie

Na chrzcie rodzice nadali Sienkiewiczowi:
a) 1 imię
b) 2 imiona
c) 4 imiona
d) 3 imiona
Rozwiązanie

Pod pseudonimem Litwos Sienkiewicz po raz pierwszy napisał do:
a) Słowa
b) Przeglądu Tygodniowego
c) Tygodnika Ilustrowanego
d) Gazety Polskiej
Rozwiązanie

Pierwszą podróż zagraniczną Sienkiewicz odbył:
a) do Francji i Włoch
b) do Francji i Belgii
c) do Francji i Anglii
d) do Włoch i Hiszpanii
Rozwiązanie

Sienkiewicz w zamian za pożyczkę na podróż od "Gazety Polskiej" udzieloną w 1876 roku miał napisać cykl artykułów:
a) z Azji Wschodniej
b) z Afryki
c) z Ameryki Północnej
d) Z Ameryki Południowej
Rozwiązanie


Faktyczny debiut pisarski Sienkiewicza w „Przeglądzie Tygodniowym” nastąpił w roku:
a) 1869
b) 1875
c) 1865
d) 1877
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies