Test:

Molier urodził się w roku:
a) 1634
b) 1629
c) 1622
d) 1618
Rozwiązanie

Molier urodził się w poważanej i zamożnej rodzinie:
a) hrabiowskiej
b) arystokratycznej
c) mieszczańskiej
d) ziemiańskiej
Rozwiązanie

Ojciec Moliera był królewskim:
a) szambelanem
b) lokajem
c) marszałkiem
d) koniuszym
Rozwiązanie

Molier trafił do więzienia z powodu:
a) wywołania bójki
b) niewypłacalności
c) pijaństwa
d) obrazy majestatu
Rozwiązanie

Molier zmarł w wieku pięćdziesięciu jeden lat… na scenie, grając w przedstawieniu:
a) „Chory z urojenia”
b) „Mizantrop”
c) „Mieszczanin szlachcicem”
d) „Miłość lekarzem”
Rozwiązanie

W 1658 roku trzydziestosześcioletni Molier powrócił do stolicy Francji po:
a) szesnastoletniej nieobecności
b) ośmioletniej nieobecności
c) pięcioletniej nieobecności
d) dwunastoletniej nieobecności
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies