Test:

„Mocna w gębie(...) impertynentka” to według Pani Pernelle:
a) Marianna
b) Elmira
c) Doryna
d) Dafne
Rozwiązanie

Orgon powierzył Tartuffe’owi:
a) akcje
b) klejnoty rodzinne
c) kosztowności
d) szkatułkę z dokumentami
Rozwiązanie

Kiedy Marianna po raz pierwszy dowiedziała się, że ma wyjść za Świętoszka
a) rozpłakała się
b) ucieszyła się
c) uciekła z domu
d) powiedziała, że zrobi wszystko, co rozkaże jej ojciec
Rozwiązanie

W 1658 roku trzydziestosześcioletni Molier powrócił do stolicy Francji po:
a) dwunastoletniej nieobecności
b) pięcioletniej nieobecności
c) szesnastoletniej nieobecności
d) ośmioletniej nieobecności
Rozwiązanie

Jak Tartuffe zareagował, kiedy Damis doniósł ojcu o jego zdradzie?
a) prosił o łaskę
b) przyznał się
c) wyparł się wszystkiego
d) nazwał Damisa kłamcą
Rozwiązanie

Kto ostatni przekonuje się o niegodziwości Świętoszka?
a) Orgon
b) Kleant
c) Pani Pernelle
d) Elwira
Rozwiązanie

Orgon poznał Świętoszka
a) w parku
b) w szpitalu
c) w kościele
d) u siebie w domu
Rozwiązanie

„Świętoszek” jest dziełem piętnującym zjawiska, takie jak fałszywa, powierzchowna pobożność, obłuda czy interesowanie się życiem innych często spotykane w:
a) siedemnastowiecznej Francji
b) osiemnastowiecznej Anglii
c) osiemnastowiecznej Francji
d) siedemnastowiecznej Anglii
Rozwiązanie

Orgon „libertynem” nazwał:
a) Świętoszka
b) Wawrzyńca
c) Kleanta
d) Walerego
Rozwiązanie

Molier urodził się w roku:
a) 1634
b) 1618
c) 1629
d) 1622
Rozwiązanie


„Świętoszek” był wystawiany w 1667 roku pod tytułem:
a) Świntuszek
b) Święta naiwności
c) Szachraj
d) Szalbierz
Rozwiązanie

Pani Pernelle na początku utworu nie krytykowała:
a) syna
b) synowej
c) wnuków
d) krytykowała wszystkich
Rozwiązanie

Tartuffe zasłaniający pierś Doryny, której widok mógł spowodować u niego powstanie grzesznych myśli; siedzący pod stołem Orgon przekonujący się na własne uszy o zamiarach Świętoszka to przykład komizmu:
a) tragicznego
b) słownego
c) postaci
d) sytuacyjnego
Rozwiązanie

„Świętoszek” składał się pierwotnie z:
a) pięciu aktów
b) czterech aktów
c) sześciu aktów
d) trzech aktów
Rozwiązanie

Molier zmarł w wieku pięćdziesięciu jeden lat… na scenie, grając w przedstawieniu:
a) „Mieszczanin szlachcicem”
b) „Mizantrop”
c) „Chory z urojenia”
d) „Miłość lekarzem”
Rozwiązanie

W kim kochał się Tartuffe:
a) w Mariannie
b) w Pani Pernelle
c) w Dorynie
d) w Elmirze
Rozwiązanie

Sztuka została zakazana zaraz po premierze w:
a) 1661 roku
b) 1666 roku
c) 1663 roku
d) 1664 roku
Rozwiązanie

Ojciec Moliera był królewskim:
a) lokajem
b) marszałkiem
c) szambelanem
d) koniuszym
Rozwiązanie

Słowa: „Przed panią on świętego udaje niby to, / A jest, mogłabym przysiąc, czystym hipokrytą” o Świętoszku powiedziała:
a) Marianna
b) Doryna
c) Pani Pernelle
d) Elmira
Rozwiązanie

„Wszak to człowiek stworzony, by go za nos wodzić”. Kogo charakteryzują te słowa?
a) Orgona
b) Świętoszka
c) Damisa
d) Kleanta
Rozwiązanie

Dlaczego Damisowi zależało na ślubie siostry z Walerym?
a) ponieważ chciał wyjść za siostrę Walerego
b) ponieważ chciał pozbyć się siostry z domu
c) ponieważ bardzo kochał siostrę
d) ponieważ przyjaźnił sie z Walerym
Rozwiązanie

Sceny, gdy Orgon i Pani Pernelle bronili się przed faktem, że Świętoszek okazał się oszustem przedstawiają problem:
a) wszystkie odpowiedzi są przwdziwe
b) łatwowierności
c) naiwności
d) zakłamania
Rozwiązanie

Oświeceniowa komedia jest również satyrą na:
a) godność monarchy
b) starczą sklerozę
c) stosunki służby i jej pracodawców
d) miłość po grób
Rozwiązanie

Elmira była:
a) drugą żoną Orgona
b) najmłodszą córką Orgona
c) pierwszą żoną Orgona
d) najstarszą córką Orgona
Rozwiązanie

Ostateczną wersję i tytuł „Świętoszek” utwór otrzymał 5 lutego:
a) 1668 roku
b) 1669 roku
c) 1665 roku
d) 1667 roku
Rozwiązanie

Orgon czterokrotnie nazwał Tartuffe’a:
a) skąpcem
b) sierotą
c) świętoszkiem
d) biedaczkiem
Rozwiązanie

Molier urodził się w poważanej i zamożnej rodzinie:
a) ziemiańskiej
b) arystokratycznej
c) hrabiowskiej
d) mieszczańskiej
Rozwiązanie

„Świętoszka” możemy nazwać komedią:
a) charakterów
b) pouczeń
c) intryg
d) sytuacyjną
Rozwiązanie

Pośrednikiem Tartuffa był Pan:
a) Dozgoda
b) Zgoda
c) Przygoda
d) Niezgoda
Rozwiązanie

Molier trafił do więzienia z powodu:
a) niewypłacalności
b) obrazy majestatu
c) wywołania bójki
d) pijaństwa
Rozwiązanie

Gdzie schował się Orgon podczas rozmowy swej żony ze Świętoszkiem?
a) do szafy
b) pod stół
c) za firanę
d) pod łóżko
Rozwiązanie

Doryna:
a) nie odniosła się do tej kwestii
b) sprzeciwiała się ślubowi Marianny z Walerym
c) sprzeciwiała się ślubowi Marianny ze Świętoszkiem
d) namawiała Mariannę do ślubu ze Świętoszkiem
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies