Test:

Molier urodził się w poważanej i zamożnej rodzinie:
a) hrabiowskiej
b) mieszczańskiej
c) arystokratycznej
d) ziemiańskiej
Rozwiązanie

Kiedy Marianna po raz pierwszy dowiedziała się, że ma wyjść za Świętoszka
a) rozpłakała się
b) ucieszyła się
c) powiedziała, że zrobi wszystko, co rozkaże jej ojciec
d) uciekła z domu
Rozwiązanie

Molier urodził się w roku:
a) 1618
b) 1629
c) 1634
d) 1622
Rozwiązanie

Kto ostatni przekonuje się o niegodziwości Świętoszka?
a) Pani Pernelle
b) Elwira
c) Kleant
d) Orgon
Rozwiązanie

Molier zmarł w wieku pięćdziesięciu jeden lat… na scenie, grając w przedstawieniu:
a) „Chory z urojenia”
b) „Mizantrop”
c) „Mieszczanin szlachcicem”
d) „Miłość lekarzem”
Rozwiązanie

Orgon powierzył Tartuffe’owi:
a) klejnoty rodzinne
b) akcje
c) szkatułkę z dokumentami
d) kosztowności
Rozwiązanie

Słowa: „Przed panią on świętego udaje niby to, / A jest, mogłabym przysiąc, czystym hipokrytą” o Świętoszku powiedziała:
a) Doryna
b) Pani Pernelle
c) Elmira
d) Marianna
Rozwiązanie

Oświeceniowa komedia jest również satyrą na:
a) miłość po grób
b) starczą sklerozę
c) godność monarchy
d) stosunki służby i jej pracodawców
Rozwiązanie

Orgon „libertynem” nazwał:
a) Kleanta
b) Walerego
c) Wawrzyńca
d) Świętoszka
Rozwiązanie

Gdzie schował się Orgon podczas rozmowy swej żony ze Świętoszkiem?
a) do szafy
b) pod stół
c) pod łóżko
d) za firanę
Rozwiązanie


„Świętoszek” był wystawiany w 1667 roku pod tytułem:
a) Świntuszek
b) Szalbierz
c) Szachraj
d) Święta naiwności
Rozwiązanie

Pośrednikiem Tartuffa był Pan:
a) Niezgoda
b) Zgoda
c) Dozgoda
d) Przygoda
Rozwiązanie

„Świętoszka” możemy nazwać komedią:
a) charakterów
b) pouczeń
c) sytuacyjną
d) intryg
Rozwiązanie

Dlaczego Damisowi zależało na ślubie siostry z Walerym?
a) ponieważ chciał pozbyć się siostry z domu
b) ponieważ chciał wyjść za siostrę Walerego
c) ponieważ bardzo kochał siostrę
d) ponieważ przyjaźnił sie z Walerym
Rozwiązanie

„Mocna w gębie(...) impertynentka” to według Pani Pernelle:
a) Elmira
b) Dafne
c) Doryna
d) Marianna
Rozwiązanie

Jak Tartuffe zareagował, kiedy Damis doniósł ojcu o jego zdradzie?
a) przyznał się
b) nazwał Damisa kłamcą
c) prosił o łaskę
d) wyparł się wszystkiego
Rozwiązanie

Sceny, gdy Orgon i Pani Pernelle bronili się przed faktem, że Świętoszek okazał się oszustem przedstawiają problem:
a) naiwności
b) wszystkie odpowiedzi są przwdziwe
c) łatwowierności
d) zakłamania
Rozwiązanie

„Wszak to człowiek stworzony, by go za nos wodzić”. Kogo charakteryzują te słowa?
a) Damisa
b) Kleanta
c) Orgona
d) Świętoszka
Rozwiązanie

Molier trafił do więzienia z powodu:
a) wywołania bójki
b) pijaństwa
c) niewypłacalności
d) obrazy majestatu
Rozwiązanie

Elmira była:
a) najmłodszą córką Orgona
b) najstarszą córką Orgona
c) drugą żoną Orgona
d) pierwszą żoną Orgona
Rozwiązanie

„Świętoszek” składał się pierwotnie z:
a) trzech aktów
b) sześciu aktów
c) pięciu aktów
d) czterech aktów
Rozwiązanie

Tartuffe zasłaniający pierś Doryny, której widok mógł spowodować u niego powstanie grzesznych myśli; siedzący pod stołem Orgon przekonujący się na własne uszy o zamiarach Świętoszka to przykład komizmu:
a) postaci
b) słownego
c) sytuacyjnego
d) tragicznego
Rozwiązanie

Orgon czterokrotnie nazwał Tartuffe’a:
a) skąpcem
b) biedaczkiem
c) sierotą
d) świętoszkiem
Rozwiązanie

Sztuka została zakazana zaraz po premierze w:
a) 1663 roku
b) 1664 roku
c) 1666 roku
d) 1661 roku
Rozwiązanie

Doryna:
a) namawiała Mariannę do ślubu ze Świętoszkiem
b) nie odniosła się do tej kwestii
c) sprzeciwiała się ślubowi Marianny ze Świętoszkiem
d) sprzeciwiała się ślubowi Marianny z Walerym
Rozwiązanie

W kim kochał się Tartuffe:
a) w Mariannie
b) w Elmirze
c) w Dorynie
d) w Pani Pernelle
Rozwiązanie

„Świętoszek” jest dziełem piętnującym zjawiska, takie jak fałszywa, powierzchowna pobożność, obłuda czy interesowanie się życiem innych często spotykane w:
a) osiemnastowiecznej Anglii
b) siedemnastowiecznej Anglii
c) siedemnastowiecznej Francji
d) osiemnastowiecznej Francji
Rozwiązanie

Pani Pernelle na początku utworu nie krytykowała:
a) synowej
b) syna
c) wnuków
d) krytykowała wszystkich
Rozwiązanie

Ostateczną wersję i tytuł „Świętoszek” utwór otrzymał 5 lutego:
a) 1669 roku
b) 1668 roku
c) 1667 roku
d) 1665 roku
Rozwiązanie

Ojciec Moliera był królewskim:
a) marszałkiem
b) szambelanem
c) lokajem
d) koniuszym
Rozwiązanie

Orgon poznał Świętoszka
a) w kościele
b) u siebie w domu
c) w parku
d) w szpitalu
Rozwiązanie

W 1658 roku trzydziestosześcioletni Molier powrócił do stolicy Francji po:
a) szesnastoletniej nieobecności
b) ośmioletniej nieobecności
c) dwunastoletniej nieobecności
d) pięcioletniej nieobecności
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies