Test:

Jak Tartuffe zareagował, kiedy Damis doniósł ojcu o jego zdradzie?
a) prosił o łaskę
b) nazwał Damisa kłamcą
c) wyparł się wszystkiego
d) przyznał się
Rozwiązanie

W kim kochał się Tartuffe:
a) w Elmirze
b) w Mariannie
c) w Dorynie
d) w Pani Pernelle
Rozwiązanie

Ojciec Moliera był królewskim:
a) szambelanem
b) lokajem
c) marszałkiem
d) koniuszym
Rozwiązanie

Orgon „libertynem” nazwał:
a) Świętoszka
b) Wawrzyńca
c) Walerego
d) Kleanta
Rozwiązanie

„Świętoszka” możemy nazwać komedią:
a) pouczeń
b) sytuacyjną
c) charakterów
d) intryg
Rozwiązanie

„Mocna w gębie(...) impertynentka” to według Pani Pernelle:
a) Doryna
b) Dafne
c) Elmira
d) Marianna
Rozwiązanie

Orgon powierzył Tartuffe’owi:
a) szkatułkę z dokumentami
b) klejnoty rodzinne
c) akcje
d) kosztowności
Rozwiązanie

Molier trafił do więzienia z powodu:
a) niewypłacalności
b) obrazy majestatu
c) wywołania bójki
d) pijaństwa
Rozwiązanie

Tartuffe zasłaniający pierś Doryny, której widok mógł spowodować u niego powstanie grzesznych myśli; siedzący pod stołem Orgon przekonujący się na własne uszy o zamiarach Świętoszka to przykład komizmu:
a) postaci
b) tragicznego
c) słownego
d) sytuacyjnego
Rozwiązanie

Molier zmarł w wieku pięćdziesięciu jeden lat… na scenie, grając w przedstawieniu:
a) „Mizantrop”
b) „Mieszczanin szlachcicem”
c) „Chory z urojenia”
d) „Miłość lekarzem”
Rozwiązanie


Oświeceniowa komedia jest również satyrą na:
a) miłość po grób
b) stosunki służby i jej pracodawców
c) starczą sklerozę
d) godność monarchy
Rozwiązanie

Słowa: „Przed panią on świętego udaje niby to, / A jest, mogłabym przysiąc, czystym hipokrytą” o Świętoszku powiedziała:
a) Doryna
b) Marianna
c) Elmira
d) Pani Pernelle
Rozwiązanie

Doryna:
a) sprzeciwiała się ślubowi Marianny ze Świętoszkiem
b) namawiała Mariannę do ślubu ze Świętoszkiem
c) nie odniosła się do tej kwestii
d) sprzeciwiała się ślubowi Marianny z Walerym
Rozwiązanie

„Świętoszek” składał się pierwotnie z:
a) czterech aktów
b) pięciu aktów
c) sześciu aktów
d) trzech aktów
Rozwiązanie

Molier urodził się w poważanej i zamożnej rodzinie:
a) arystokratycznej
b) hrabiowskiej
c) ziemiańskiej
d) mieszczańskiej
Rozwiązanie

Kiedy Marianna po raz pierwszy dowiedziała się, że ma wyjść za Świętoszka
a) ucieszyła się
b) powiedziała, że zrobi wszystko, co rozkaże jej ojciec
c) uciekła z domu
d) rozpłakała się
Rozwiązanie

Dlaczego Damisowi zależało na ślubie siostry z Walerym?
a) ponieważ chciał wyjść za siostrę Walerego
b) ponieważ chciał pozbyć się siostry z domu
c) ponieważ bardzo kochał siostrę
d) ponieważ przyjaźnił sie z Walerym
Rozwiązanie

Ostateczną wersję i tytuł „Świętoszek” utwór otrzymał 5 lutego:
a) 1667 roku
b) 1669 roku
c) 1668 roku
d) 1665 roku
Rozwiązanie

W 1658 roku trzydziestosześcioletni Molier powrócił do stolicy Francji po:
a) dwunastoletniej nieobecności
b) pięcioletniej nieobecności
c) ośmioletniej nieobecności
d) szesnastoletniej nieobecności
Rozwiązanie

Pani Pernelle na początku utworu nie krytykowała:
a) synowej
b) wnuków
c) syna
d) krytykowała wszystkich
Rozwiązanie

Elmira była:
a) pierwszą żoną Orgona
b) najstarszą córką Orgona
c) drugą żoną Orgona
d) najmłodszą córką Orgona
Rozwiązanie

Sztuka została zakazana zaraz po premierze w:
a) 1661 roku
b) 1663 roku
c) 1664 roku
d) 1666 roku
Rozwiązanie

Kto ostatni przekonuje się o niegodziwości Świętoszka?
a) Elwira
b) Kleant
c) Orgon
d) Pani Pernelle
Rozwiązanie

„Wszak to człowiek stworzony, by go za nos wodzić”. Kogo charakteryzują te słowa?
a) Damisa
b) Orgona
c) Świętoszka
d) Kleanta
Rozwiązanie

„Świętoszek” był wystawiany w 1667 roku pod tytułem:
a) Święta naiwności
b) Szalbierz
c) Szachraj
d) Świntuszek
Rozwiązanie

Orgon czterokrotnie nazwał Tartuffe’a:
a) biedaczkiem
b) sierotą
c) skąpcem
d) świętoszkiem
Rozwiązanie

„Świętoszek” jest dziełem piętnującym zjawiska, takie jak fałszywa, powierzchowna pobożność, obłuda czy interesowanie się życiem innych często spotykane w:
a) siedemnastowiecznej Anglii
b) siedemnastowiecznej Francji
c) osiemnastowiecznej Anglii
d) osiemnastowiecznej Francji
Rozwiązanie

Sceny, gdy Orgon i Pani Pernelle bronili się przed faktem, że Świętoszek okazał się oszustem przedstawiają problem:
a) wszystkie odpowiedzi są przwdziwe
b) zakłamania
c) łatwowierności
d) naiwności
Rozwiązanie

Molier urodził się w roku:
a) 1618
b) 1622
c) 1629
d) 1634
Rozwiązanie

Orgon poznał Świętoszka
a) w kościele
b) u siebie w domu
c) w parku
d) w szpitalu
Rozwiązanie

Pośrednikiem Tartuffa był Pan:
a) Niezgoda
b) Zgoda
c) Dozgoda
d) Przygoda
Rozwiązanie

Gdzie schował się Orgon podczas rozmowy swej żony ze Świętoszkiem?
a) pod stół
b) pod łóżko
c) za firanę
d) do szafy
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies