Test:

„Świętoszek” składał się pierwotnie z:
a) trzech aktów
b) sześciu aktów
c) czterech aktów
d) pięciu aktów
Rozwiązanie

Molier urodził się w poważanej i zamożnej rodzinie:
a) ziemiańskiej
b) hrabiowskiej
c) arystokratycznej
d) mieszczańskiej
Rozwiązanie

Elmira była:
a) najstarszą córką Orgona
b) pierwszą żoną Orgona
c) drugą żoną Orgona
d) najmłodszą córką Orgona
Rozwiązanie

Oświeceniowa komedia jest również satyrą na:
a) starczą sklerozę
b) miłość po grób
c) godność monarchy
d) stosunki służby i jej pracodawców
Rozwiązanie

Kiedy Marianna po raz pierwszy dowiedziała się, że ma wyjść za Świętoszka
a) powiedziała, że zrobi wszystko, co rozkaże jej ojciec
b) ucieszyła się
c) rozpłakała się
d) uciekła z domu
Rozwiązanie

„Świętoszka” możemy nazwać komedią:
a) sytuacyjną
b) charakterów
c) intryg
d) pouczeń
Rozwiązanie

Doryna:
a) sprzeciwiała się ślubowi Marianny ze Świętoszkiem
b) nie odniosła się do tej kwestii
c) sprzeciwiała się ślubowi Marianny z Walerym
d) namawiała Mariannę do ślubu ze Świętoszkiem
Rozwiązanie

W 1658 roku trzydziestosześcioletni Molier powrócił do stolicy Francji po:
a) dwunastoletniej nieobecności
b) ośmioletniej nieobecności
c) pięcioletniej nieobecności
d) szesnastoletniej nieobecności
Rozwiązanie

Molier trafił do więzienia z powodu:
a) wywołania bójki
b) pijaństwa
c) obrazy majestatu
d) niewypłacalności
Rozwiązanie

Orgon „libertynem” nazwał:
a) Kleanta
b) Wawrzyńca
c) Świętoszka
d) Walerego
Rozwiązanie


Orgon poznał Świętoszka
a) w szpitalu
b) w parku
c) u siebie w domu
d) w kościele
Rozwiązanie

Molier zmarł w wieku pięćdziesięciu jeden lat… na scenie, grając w przedstawieniu:
a) „Mizantrop”
b) „Miłość lekarzem”
c) „Chory z urojenia”
d) „Mieszczanin szlachcicem”
Rozwiązanie

„Wszak to człowiek stworzony, by go za nos wodzić”. Kogo charakteryzują te słowa?
a) Orgona
b) Damisa
c) Świętoszka
d) Kleanta
Rozwiązanie

W kim kochał się Tartuffe:
a) w Mariannie
b) w Dorynie
c) w Elmirze
d) w Pani Pernelle
Rozwiązanie

Ostateczną wersję i tytuł „Świętoszek” utwór otrzymał 5 lutego:
a) 1667 roku
b) 1669 roku
c) 1668 roku
d) 1665 roku
Rozwiązanie

Sztuka została zakazana zaraz po premierze w:
a) 1663 roku
b) 1664 roku
c) 1666 roku
d) 1661 roku
Rozwiązanie

Gdzie schował się Orgon podczas rozmowy swej żony ze Świętoszkiem?
a) pod stół
b) pod łóżko
c) za firanę
d) do szafy
Rozwiązanie

Sceny, gdy Orgon i Pani Pernelle bronili się przed faktem, że Świętoszek okazał się oszustem przedstawiają problem:
a) naiwności
b) zakłamania
c) wszystkie odpowiedzi są przwdziwe
d) łatwowierności
Rozwiązanie

Jak Tartuffe zareagował, kiedy Damis doniósł ojcu o jego zdradzie?
a) przyznał się
b) prosił o łaskę
c) wyparł się wszystkiego
d) nazwał Damisa kłamcą
Rozwiązanie

Pani Pernelle na początku utworu nie krytykowała:
a) krytykowała wszystkich
b) synowej
c) wnuków
d) syna
Rozwiązanie

„Mocna w gębie(...) impertynentka” to według Pani Pernelle:
a) Doryna
b) Elmira
c) Dafne
d) Marianna
Rozwiązanie

Tartuffe zasłaniający pierś Doryny, której widok mógł spowodować u niego powstanie grzesznych myśli; siedzący pod stołem Orgon przekonujący się na własne uszy o zamiarach Świętoszka to przykład komizmu:
a) słownego
b) sytuacyjnego
c) tragicznego
d) postaci
Rozwiązanie

Ojciec Moliera był królewskim:
a) koniuszym
b) szambelanem
c) lokajem
d) marszałkiem
Rozwiązanie

Orgon powierzył Tartuffe’owi:
a) akcje
b) kosztowności
c) szkatułkę z dokumentami
d) klejnoty rodzinne
Rozwiązanie

Pośrednikiem Tartuffa był Pan:
a) Zgoda
b) Niezgoda
c) Dozgoda
d) Przygoda
Rozwiązanie

Kto ostatni przekonuje się o niegodziwości Świętoszka?
a) Pani Pernelle
b) Elwira
c) Orgon
d) Kleant
Rozwiązanie

„Świętoszek” jest dziełem piętnującym zjawiska, takie jak fałszywa, powierzchowna pobożność, obłuda czy interesowanie się życiem innych często spotykane w:
a) osiemnastowiecznej Francji
b) osiemnastowiecznej Anglii
c) siedemnastowiecznej Francji
d) siedemnastowiecznej Anglii
Rozwiązanie

Słowa: „Przed panią on świętego udaje niby to, / A jest, mogłabym przysiąc, czystym hipokrytą” o Świętoszku powiedziała:
a) Pani Pernelle
b) Marianna
c) Elmira
d) Doryna
Rozwiązanie

Molier urodził się w roku:
a) 1629
b) 1618
c) 1622
d) 1634
Rozwiązanie

Dlaczego Damisowi zależało na ślubie siostry z Walerym?
a) ponieważ chciał wyjść za siostrę Walerego
b) ponieważ chciał pozbyć się siostry z domu
c) ponieważ bardzo kochał siostrę
d) ponieważ przyjaźnił sie z Walerym
Rozwiązanie

„Świętoszek” był wystawiany w 1667 roku pod tytułem:
a) Świntuszek
b) Szachraj
c) Szalbierz
d) Święta naiwności
Rozwiązanie

Orgon czterokrotnie nazwał Tartuffe’a:
a) skąpcem
b) biedaczkiem
c) sierotą
d) świętoszkiem
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies