Test:

Orgon poznał Świętoszka
a) w kościele
b) u siebie w domu
c) w szpitalu
d) w parku
Rozwiązanie

W kim kochał się Tartuffe:
a) w Elmirze
b) w Pani Pernelle
c) w Dorynie
d) w Mariannie
Rozwiązanie

Ojciec Moliera był królewskim:
a) marszałkiem
b) szambelanem
c) lokajem
d) koniuszym
Rozwiązanie

Sceny, gdy Orgon i Pani Pernelle bronili się przed faktem, że Świętoszek okazał się oszustem przedstawiają problem:
a) naiwności
b) zakłamania
c) łatwowierności
d) wszystkie odpowiedzi są przwdziwe
Rozwiązanie

Molier urodził się w roku:
a) 1618
b) 1622
c) 1629
d) 1634
Rozwiązanie

Pani Pernelle na początku utworu nie krytykowała:
a) wnuków
b) synowej
c) syna
d) krytykowała wszystkich
Rozwiązanie

Kto ostatni przekonuje się o niegodziwości Świętoszka?
a) Pani Pernelle
b) Kleant
c) Elwira
d) Orgon
Rozwiązanie

Tartuffe zasłaniający pierś Doryny, której widok mógł spowodować u niego powstanie grzesznych myśli; siedzący pod stołem Orgon przekonujący się na własne uszy o zamiarach Świętoszka to przykład komizmu:
a) słownego
b) sytuacyjnego
c) postaci
d) tragicznego
Rozwiązanie

Molier trafił do więzienia z powodu:
a) obrazy majestatu
b) pijaństwa
c) niewypłacalności
d) wywołania bójki
Rozwiązanie

Oświeceniowa komedia jest również satyrą na:
a) starczą sklerozę
b) stosunki służby i jej pracodawców
c) miłość po grób
d) godność monarchy
Rozwiązanie


„Świętoszek” jest dziełem piętnującym zjawiska, takie jak fałszywa, powierzchowna pobożność, obłuda czy interesowanie się życiem innych często spotykane w:
a) osiemnastowiecznej Francji
b) siedemnastowiecznej Anglii
c) siedemnastowiecznej Francji
d) osiemnastowiecznej Anglii
Rozwiązanie

W 1658 roku trzydziestosześcioletni Molier powrócił do stolicy Francji po:
a) ośmioletniej nieobecności
b) pięcioletniej nieobecności
c) szesnastoletniej nieobecności
d) dwunastoletniej nieobecności
Rozwiązanie

Ostateczną wersję i tytuł „Świętoszek” utwór otrzymał 5 lutego:
a) 1669 roku
b) 1665 roku
c) 1668 roku
d) 1667 roku
Rozwiązanie

Orgon powierzył Tartuffe’owi:
a) kosztowności
b) akcje
c) szkatułkę z dokumentami
d) klejnoty rodzinne
Rozwiązanie

Dlaczego Damisowi zależało na ślubie siostry z Walerym?
a) ponieważ chciał wyjść za siostrę Walerego
b) ponieważ bardzo kochał siostrę
c) ponieważ chciał pozbyć się siostry z domu
d) ponieważ przyjaźnił sie z Walerym
Rozwiązanie

„Świętoszek” był wystawiany w 1667 roku pod tytułem:
a) Szachraj
b) Świntuszek
c) Święta naiwności
d) Szalbierz
Rozwiązanie

Pośrednikiem Tartuffa był Pan:
a) Zgoda
b) Niezgoda
c) Przygoda
d) Dozgoda
Rozwiązanie

Sztuka została zakazana zaraz po premierze w:
a) 1666 roku
b) 1661 roku
c) 1664 roku
d) 1663 roku
Rozwiązanie

Jak Tartuffe zareagował, kiedy Damis doniósł ojcu o jego zdradzie?
a) nazwał Damisa kłamcą
b) przyznał się
c) prosił o łaskę
d) wyparł się wszystkiego
Rozwiązanie

„Świętoszek” składał się pierwotnie z:
a) sześciu aktów
b) trzech aktów
c) pięciu aktów
d) czterech aktów
Rozwiązanie

„Świętoszka” możemy nazwać komedią:
a) sytuacyjną
b) intryg
c) pouczeń
d) charakterów
Rozwiązanie

„Mocna w gębie(...) impertynentka” to według Pani Pernelle:
a) Dafne
b) Elmira
c) Marianna
d) Doryna
Rozwiązanie

Słowa: „Przed panią on świętego udaje niby to, / A jest, mogłabym przysiąc, czystym hipokrytą” o Świętoszku powiedziała:
a) Pani Pernelle
b) Marianna
c) Doryna
d) Elmira
Rozwiązanie

Orgon „libertynem” nazwał:
a) Walerego
b) Świętoszka
c) Wawrzyńca
d) Kleanta
Rozwiązanie

„Wszak to człowiek stworzony, by go za nos wodzić”. Kogo charakteryzują te słowa?
a) Świętoszka
b) Kleanta
c) Damisa
d) Orgona
Rozwiązanie

Molier urodził się w poważanej i zamożnej rodzinie:
a) hrabiowskiej
b) mieszczańskiej
c) arystokratycznej
d) ziemiańskiej
Rozwiązanie

Kiedy Marianna po raz pierwszy dowiedziała się, że ma wyjść za Świętoszka
a) ucieszyła się
b) rozpłakała się
c) uciekła z domu
d) powiedziała, że zrobi wszystko, co rozkaże jej ojciec
Rozwiązanie

Molier zmarł w wieku pięćdziesięciu jeden lat… na scenie, grając w przedstawieniu:
a) „Mieszczanin szlachcicem”
b) „Miłość lekarzem”
c) „Mizantrop”
d) „Chory z urojenia”
Rozwiązanie

Gdzie schował się Orgon podczas rozmowy swej żony ze Świętoszkiem?
a) pod łóżko
b) do szafy
c) za firanę
d) pod stół
Rozwiązanie

Orgon czterokrotnie nazwał Tartuffe’a:
a) biedaczkiem
b) świętoszkiem
c) sierotą
d) skąpcem
Rozwiązanie

Doryna:
a) namawiała Mariannę do ślubu ze Świętoszkiem
b) sprzeciwiała się ślubowi Marianny ze Świętoszkiem
c) sprzeciwiała się ślubowi Marianny z Walerym
d) nie odniosła się do tej kwestii
Rozwiązanie

Elmira była:
a) najmłodszą córką Orgona
b) drugą żoną Orgona
c) najstarszą córką Orgona
d) pierwszą żoną Orgona
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies