Test:

Pani Pernelle na początku utworu nie krytykowała:
a) wnuków
b) synowej
c) syna
d) krytykowała wszystkich
Rozwiązanie

Oświeceniowa komedia jest również satyrą na:
a) miłość po grób
b) godność monarchy
c) stosunki służby i jej pracodawców
d) starczą sklerozę
Rozwiązanie

Orgon poznał Świętoszka
a) w szpitalu
b) u siebie w domu
c) w kościele
d) w parku
Rozwiązanie

W 1658 roku trzydziestosześcioletni Molier powrócił do stolicy Francji po:
a) szesnastoletniej nieobecności
b) dwunastoletniej nieobecności
c) ośmioletniej nieobecności
d) pięcioletniej nieobecności
Rozwiązanie

Ojciec Moliera był królewskim:
a) szambelanem
b) lokajem
c) koniuszym
d) marszałkiem
Rozwiązanie

Ostateczną wersję i tytuł „Świętoszek” utwór otrzymał 5 lutego:
a) 1665 roku
b) 1667 roku
c) 1669 roku
d) 1668 roku
Rozwiązanie

Sceny, gdy Orgon i Pani Pernelle bronili się przed faktem, że Świętoszek okazał się oszustem przedstawiają problem:
a) naiwności
b) wszystkie odpowiedzi są przwdziwe
c) zakłamania
d) łatwowierności
Rozwiązanie

Orgon powierzył Tartuffe’owi:
a) kosztowności
b) klejnoty rodzinne
c) szkatułkę z dokumentami
d) akcje
Rozwiązanie

Słowa: „Przed panią on świętego udaje niby to, / A jest, mogłabym przysiąc, czystym hipokrytą” o Świętoszku powiedziała:
a) Doryna
b) Marianna
c) Elmira
d) Pani Pernelle
Rozwiązanie

„Świętoszek” składał się pierwotnie z:
a) sześciu aktów
b) czterech aktów
c) pięciu aktów
d) trzech aktów
Rozwiązanie


„Wszak to człowiek stworzony, by go za nos wodzić”. Kogo charakteryzują te słowa?
a) Orgona
b) Damisa
c) Świętoszka
d) Kleanta
Rozwiązanie

Tartuffe zasłaniający pierś Doryny, której widok mógł spowodować u niego powstanie grzesznych myśli; siedzący pod stołem Orgon przekonujący się na własne uszy o zamiarach Świętoszka to przykład komizmu:
a) sytuacyjnego
b) tragicznego
c) słownego
d) postaci
Rozwiązanie

W kim kochał się Tartuffe:
a) w Elmirze
b) w Mariannie
c) w Pani Pernelle
d) w Dorynie
Rozwiązanie

Orgon czterokrotnie nazwał Tartuffe’a:
a) sierotą
b) skąpcem
c) świętoszkiem
d) biedaczkiem
Rozwiązanie

Gdzie schował się Orgon podczas rozmowy swej żony ze Świętoszkiem?
a) pod łóżko
b) pod stół
c) za firanę
d) do szafy
Rozwiązanie

„Świętoszka” możemy nazwać komedią:
a) pouczeń
b) charakterów
c) sytuacyjną
d) intryg
Rozwiązanie

„Świętoszek” był wystawiany w 1667 roku pod tytułem:
a) Szachraj
b) Świntuszek
c) Szalbierz
d) Święta naiwności
Rozwiązanie

Jak Tartuffe zareagował, kiedy Damis doniósł ojcu o jego zdradzie?
a) wyparł się wszystkiego
b) przyznał się
c) nazwał Damisa kłamcą
d) prosił o łaskę
Rozwiązanie

Orgon „libertynem” nazwał:
a) Świętoszka
b) Kleanta
c) Walerego
d) Wawrzyńca
Rozwiązanie

Pośrednikiem Tartuffa był Pan:
a) Przygoda
b) Zgoda
c) Dozgoda
d) Niezgoda
Rozwiązanie

„Mocna w gębie(...) impertynentka” to według Pani Pernelle:
a) Marianna
b) Elmira
c) Doryna
d) Dafne
Rozwiązanie

Sztuka została zakazana zaraz po premierze w:
a) 1664 roku
b) 1663 roku
c) 1666 roku
d) 1661 roku
Rozwiązanie

Molier urodził się w roku:
a) 1629
b) 1622
c) 1634
d) 1618
Rozwiązanie

Doryna:
a) sprzeciwiała się ślubowi Marianny ze Świętoszkiem
b) namawiała Mariannę do ślubu ze Świętoszkiem
c) sprzeciwiała się ślubowi Marianny z Walerym
d) nie odniosła się do tej kwestii
Rozwiązanie

Dlaczego Damisowi zależało na ślubie siostry z Walerym?
a) ponieważ przyjaźnił sie z Walerym
b) ponieważ chciał pozbyć się siostry z domu
c) ponieważ chciał wyjść za siostrę Walerego
d) ponieważ bardzo kochał siostrę
Rozwiązanie

Kto ostatni przekonuje się o niegodziwości Świętoszka?
a) Kleant
b) Pani Pernelle
c) Elwira
d) Orgon
Rozwiązanie

Molier zmarł w wieku pięćdziesięciu jeden lat… na scenie, grając w przedstawieniu:
a) „Chory z urojenia”
b) „Mieszczanin szlachcicem”
c) „Miłość lekarzem”
d) „Mizantrop”
Rozwiązanie

Molier urodził się w poważanej i zamożnej rodzinie:
a) mieszczańskiej
b) hrabiowskiej
c) ziemiańskiej
d) arystokratycznej
Rozwiązanie

Kiedy Marianna po raz pierwszy dowiedziała się, że ma wyjść za Świętoszka
a) rozpłakała się
b) ucieszyła się
c) powiedziała, że zrobi wszystko, co rozkaże jej ojciec
d) uciekła z domu
Rozwiązanie

Molier trafił do więzienia z powodu:
a) wywołania bójki
b) niewypłacalności
c) pijaństwa
d) obrazy majestatu
Rozwiązanie

Elmira była:
a) najmłodszą córką Orgona
b) najstarszą córką Orgona
c) pierwszą żoną Orgona
d) drugą żoną Orgona
Rozwiązanie

„Świętoszek” jest dziełem piętnującym zjawiska, takie jak fałszywa, powierzchowna pobożność, obłuda czy interesowanie się życiem innych często spotykane w:
a) siedemnastowiecznej Francji
b) osiemnastowiecznej Francji
c) osiemnastowiecznej Anglii
d) siedemnastowiecznej Anglii
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies