Test:

„Świętoszka” możemy nazwać komedią:
a) intryg
b) pouczeń
c) sytuacyjną
d) charakterów
Rozwiązanie

W 1658 roku trzydziestosześcioletni Molier powrócił do stolicy Francji po:
a) ośmioletniej nieobecności
b) szesnastoletniej nieobecności
c) pięcioletniej nieobecności
d) dwunastoletniej nieobecności
Rozwiązanie

Orgon poznał Świętoszka
a) w kościele
b) w parku
c) w szpitalu
d) u siebie w domu
Rozwiązanie

Ojciec Moliera był królewskim:
a) szambelanem
b) koniuszym
c) lokajem
d) marszałkiem
Rozwiązanie

Molier zmarł w wieku pięćdziesięciu jeden lat… na scenie, grając w przedstawieniu:
a) „Miłość lekarzem”
b) „Chory z urojenia”
c) „Mieszczanin szlachcicem”
d) „Mizantrop”
Rozwiązanie

„Świętoszek” był wystawiany w 1667 roku pod tytułem:
a) Świntuszek
b) Szachraj
c) Święta naiwności
d) Szalbierz
Rozwiązanie

Orgon czterokrotnie nazwał Tartuffe’a:
a) świętoszkiem
b) skąpcem
c) sierotą
d) biedaczkiem
Rozwiązanie

Pani Pernelle na początku utworu nie krytykowała:
a) synowej
b) syna
c) wnuków
d) krytykowała wszystkich
Rozwiązanie

Kto ostatni przekonuje się o niegodziwości Świętoszka?
a) Pani Pernelle
b) Elwira
c) Orgon
d) Kleant
Rozwiązanie

Sztuka została zakazana zaraz po premierze w:
a) 1661 roku
b) 1664 roku
c) 1666 roku
d) 1663 roku
Rozwiązanie


Molier urodził się w roku:
a) 1634
b) 1629
c) 1618
d) 1622
Rozwiązanie

„Świętoszek” składał się pierwotnie z:
a) pięciu aktów
b) sześciu aktów
c) trzech aktów
d) czterech aktów
Rozwiązanie

Doryna:
a) sprzeciwiała się ślubowi Marianny z Walerym
b) namawiała Mariannę do ślubu ze Świętoszkiem
c) sprzeciwiała się ślubowi Marianny ze Świętoszkiem
d) nie odniosła się do tej kwestii
Rozwiązanie

Ostateczną wersję i tytuł „Świętoszek” utwór otrzymał 5 lutego:
a) 1667 roku
b) 1669 roku
c) 1668 roku
d) 1665 roku
Rozwiązanie

Molier urodził się w poważanej i zamożnej rodzinie:
a) mieszczańskiej
b) arystokratycznej
c) ziemiańskiej
d) hrabiowskiej
Rozwiązanie

Jak Tartuffe zareagował, kiedy Damis doniósł ojcu o jego zdradzie?
a) przyznał się
b) wyparł się wszystkiego
c) nazwał Damisa kłamcą
d) prosił o łaskę
Rozwiązanie

W kim kochał się Tartuffe:
a) w Elmirze
b) w Pani Pernelle
c) w Mariannie
d) w Dorynie
Rozwiązanie

Sceny, gdy Orgon i Pani Pernelle bronili się przed faktem, że Świętoszek okazał się oszustem przedstawiają problem:
a) naiwności
b) wszystkie odpowiedzi są przwdziwe
c) zakłamania
d) łatwowierności
Rozwiązanie

„Mocna w gębie(...) impertynentka” to według Pani Pernelle:
a) Marianna
b) Doryna
c) Elmira
d) Dafne
Rozwiązanie

Tartuffe zasłaniający pierś Doryny, której widok mógł spowodować u niego powstanie grzesznych myśli; siedzący pod stołem Orgon przekonujący się na własne uszy o zamiarach Świętoszka to przykład komizmu:
a) tragicznego
b) sytuacyjnego
c) postaci
d) słownego
Rozwiązanie

Elmira była:
a) pierwszą żoną Orgona
b) drugą żoną Orgona
c) najstarszą córką Orgona
d) najmłodszą córką Orgona
Rozwiązanie

Molier trafił do więzienia z powodu:
a) pijaństwa
b) niewypłacalności
c) obrazy majestatu
d) wywołania bójki
Rozwiązanie

„Wszak to człowiek stworzony, by go za nos wodzić”. Kogo charakteryzują te słowa?
a) Orgona
b) Świętoszka
c) Kleanta
d) Damisa
Rozwiązanie

„Świętoszek” jest dziełem piętnującym zjawiska, takie jak fałszywa, powierzchowna pobożność, obłuda czy interesowanie się życiem innych często spotykane w:
a) siedemnastowiecznej Anglii
b) osiemnastowiecznej Anglii
c) siedemnastowiecznej Francji
d) osiemnastowiecznej Francji
Rozwiązanie

Kiedy Marianna po raz pierwszy dowiedziała się, że ma wyjść za Świętoszka
a) ucieszyła się
b) rozpłakała się
c) uciekła z domu
d) powiedziała, że zrobi wszystko, co rozkaże jej ojciec
Rozwiązanie

Pośrednikiem Tartuffa był Pan:
a) Zgoda
b) Przygoda
c) Niezgoda
d) Dozgoda
Rozwiązanie

Słowa: „Przed panią on świętego udaje niby to, / A jest, mogłabym przysiąc, czystym hipokrytą” o Świętoszku powiedziała:
a) Doryna
b) Elmira
c) Marianna
d) Pani Pernelle
Rozwiązanie

Orgon powierzył Tartuffe’owi:
a) akcje
b) kosztowności
c) klejnoty rodzinne
d) szkatułkę z dokumentami
Rozwiązanie

Gdzie schował się Orgon podczas rozmowy swej żony ze Świętoszkiem?
a) do szafy
b) za firanę
c) pod łóżko
d) pod stół
Rozwiązanie

Oświeceniowa komedia jest również satyrą na:
a) godność monarchy
b) stosunki służby i jej pracodawców
c) miłość po grób
d) starczą sklerozę
Rozwiązanie

Orgon „libertynem” nazwał:
a) Świętoszka
b) Kleanta
c) Walerego
d) Wawrzyńca
Rozwiązanie

Dlaczego Damisowi zależało na ślubie siostry z Walerym?
a) ponieważ chciał wyjść za siostrę Walerego
b) ponieważ bardzo kochał siostrę
c) ponieważ chciał pozbyć się siostry z domu
d) ponieważ przyjaźnił sie z Walerym
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies