Test:

Gdzie schował się Orgon podczas rozmowy swej żony ze Świętoszkiem?
a) za firanę
b) pod stół
c) do szafy
d) pod łóżko
Rozwiązanie

Kto ostatni przekonuje się o niegodziwości Świętoszka?
a) Elwira
b) Kleant
c) Orgon
d) Pani Pernelle
Rozwiązanie

Jak Tartuffe zareagował, kiedy Damis doniósł ojcu o jego zdradzie?
a) nazwał Damisa kłamcą
b) wyparł się wszystkiego
c) prosił o łaskę
d) przyznał się
Rozwiązanie

Tartuffe zasłaniający pierś Doryny, której widok mógł spowodować u niego powstanie grzesznych myśli; siedzący pod stołem Orgon przekonujący się na własne uszy o zamiarach Świętoszka to przykład komizmu:
a) postaci
b) słownego
c) tragicznego
d) sytuacyjnego
Rozwiązanie

Orgon poznał Świętoszka
a) u siebie w domu
b) w parku
c) w kościele
d) w szpitalu
Rozwiązanie

W 1658 roku trzydziestosześcioletni Molier powrócił do stolicy Francji po:
a) pięcioletniej nieobecności
b) ośmioletniej nieobecności
c) dwunastoletniej nieobecności
d) szesnastoletniej nieobecności
Rozwiązanie

Sceny, gdy Orgon i Pani Pernelle bronili się przed faktem, że Świętoszek okazał się oszustem przedstawiają problem:
a) łatwowierności
b) zakłamania
c) naiwności
d) wszystkie odpowiedzi są przwdziwe
Rozwiązanie

Słowa: „Przed panią on świętego udaje niby to, / A jest, mogłabym przysiąc, czystym hipokrytą” o Świętoszku powiedziała:
a) Doryna
b) Marianna
c) Pani Pernelle
d) Elmira
Rozwiązanie

Orgon „libertynem” nazwał:
a) Świętoszka
b) Kleanta
c) Walerego
d) Wawrzyńca
Rozwiązanie

Dlaczego Damisowi zależało na ślubie siostry z Walerym?
a) ponieważ bardzo kochał siostrę
b) ponieważ chciał wyjść za siostrę Walerego
c) ponieważ przyjaźnił sie z Walerym
d) ponieważ chciał pozbyć się siostry z domu
Rozwiązanie


Oświeceniowa komedia jest również satyrą na:
a) starczą sklerozę
b) miłość po grób
c) stosunki służby i jej pracodawców
d) godność monarchy
Rozwiązanie

W kim kochał się Tartuffe:
a) w Pani Pernelle
b) w Elmirze
c) w Dorynie
d) w Mariannie
Rozwiązanie

„Świętoszek” jest dziełem piętnującym zjawiska, takie jak fałszywa, powierzchowna pobożność, obłuda czy interesowanie się życiem innych często spotykane w:
a) siedemnastowiecznej Anglii
b) osiemnastowiecznej Francji
c) siedemnastowiecznej Francji
d) osiemnastowiecznej Anglii
Rozwiązanie

Sztuka została zakazana zaraz po premierze w:
a) 1666 roku
b) 1661 roku
c) 1663 roku
d) 1664 roku
Rozwiązanie

Ostateczną wersję i tytuł „Świętoszek” utwór otrzymał 5 lutego:
a) 1668 roku
b) 1667 roku
c) 1669 roku
d) 1665 roku
Rozwiązanie

Pani Pernelle na początku utworu nie krytykowała:
a) wnuków
b) krytykowała wszystkich
c) synowej
d) syna
Rozwiązanie

„Mocna w gębie(...) impertynentka” to według Pani Pernelle:
a) Doryna
b) Elmira
c) Marianna
d) Dafne
Rozwiązanie

Doryna:
a) sprzeciwiała się ślubowi Marianny z Walerym
b) sprzeciwiała się ślubowi Marianny ze Świętoszkiem
c) nie odniosła się do tej kwestii
d) namawiała Mariannę do ślubu ze Świętoszkiem
Rozwiązanie

Ojciec Moliera był królewskim:
a) marszałkiem
b) koniuszym
c) szambelanem
d) lokajem
Rozwiązanie

Orgon powierzył Tartuffe’owi:
a) akcje
b) szkatułkę z dokumentami
c) klejnoty rodzinne
d) kosztowności
Rozwiązanie

Molier urodził się w roku:
a) 1634
b) 1618
c) 1622
d) 1629
Rozwiązanie

Elmira była:
a) najmłodszą córką Orgona
b) drugą żoną Orgona
c) pierwszą żoną Orgona
d) najstarszą córką Orgona
Rozwiązanie

Molier urodził się w poważanej i zamożnej rodzinie:
a) arystokratycznej
b) hrabiowskiej
c) ziemiańskiej
d) mieszczańskiej
Rozwiązanie

„Świętoszek” składał się pierwotnie z:
a) czterech aktów
b) pięciu aktów
c) trzech aktów
d) sześciu aktów
Rozwiązanie

Kiedy Marianna po raz pierwszy dowiedziała się, że ma wyjść za Świętoszka
a) rozpłakała się
b) powiedziała, że zrobi wszystko, co rozkaże jej ojciec
c) ucieszyła się
d) uciekła z domu
Rozwiązanie

Molier trafił do więzienia z powodu:
a) wywołania bójki
b) pijaństwa
c) obrazy majestatu
d) niewypłacalności
Rozwiązanie

„Wszak to człowiek stworzony, by go za nos wodzić”. Kogo charakteryzują te słowa?
a) Damisa
b) Kleanta
c) Świętoszka
d) Orgona
Rozwiązanie

Orgon czterokrotnie nazwał Tartuffe’a:
a) biedaczkiem
b) sierotą
c) świętoszkiem
d) skąpcem
Rozwiązanie

Molier zmarł w wieku pięćdziesięciu jeden lat… na scenie, grając w przedstawieniu:
a) „Miłość lekarzem”
b) „Mieszczanin szlachcicem”
c) „Chory z urojenia”
d) „Mizantrop”
Rozwiązanie

„Świętoszka” możemy nazwać komedią:
a) sytuacyjną
b) intryg
c) pouczeń
d) charakterów
Rozwiązanie

„Świętoszek” był wystawiany w 1667 roku pod tytułem:
a) Szachraj
b) Świntuszek
c) Szalbierz
d) Święta naiwności
Rozwiązanie

Pośrednikiem Tartuffa był Pan:
a) Przygoda
b) Niezgoda
c) Zgoda
d) Dozgoda
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies