Test:

Sztuka została zakazana zaraz po premierze w:
a) 1663 roku
b) 1666 roku
c) 1664 roku
d) 1661 roku
Rozwiązanie

Orgon powierzył Tartuffe’owi:
a) akcje
b) kosztowności
c) szkatułkę z dokumentami
d) klejnoty rodzinne
Rozwiązanie

Pośrednikiem Tartuffa był Pan:
a) Przygoda
b) Dozgoda
c) Niezgoda
d) Zgoda
Rozwiązanie

Molier zmarł w wieku pięćdziesięciu jeden lat… na scenie, grając w przedstawieniu:
a) „Chory z urojenia”
b) „Miłość lekarzem”
c) „Mieszczanin szlachcicem”
d) „Mizantrop”
Rozwiązanie

Dlaczego Damisowi zależało na ślubie siostry z Walerym?
a) ponieważ chciał pozbyć się siostry z domu
b) ponieważ bardzo kochał siostrę
c) ponieważ przyjaźnił sie z Walerym
d) ponieważ chciał wyjść za siostrę Walerego
Rozwiązanie

Gdzie schował się Orgon podczas rozmowy swej żony ze Świętoszkiem?
a) do szafy
b) pod stół
c) pod łóżko
d) za firanę
Rozwiązanie

W kim kochał się Tartuffe:
a) w Elmirze
b) w Pani Pernelle
c) w Dorynie
d) w Mariannie
Rozwiązanie

„Mocna w gębie(...) impertynentka” to według Pani Pernelle:
a) Dafne
b) Marianna
c) Elmira
d) Doryna
Rozwiązanie

Oświeceniowa komedia jest również satyrą na:
a) godność monarchy
b) starczą sklerozę
c) miłość po grób
d) stosunki służby i jej pracodawców
Rozwiązanie

Pani Pernelle na początku utworu nie krytykowała:
a) synowej
b) krytykowała wszystkich
c) syna
d) wnuków
Rozwiązanie


„Świętoszka” możemy nazwać komedią:
a) sytuacyjną
b) intryg
c) pouczeń
d) charakterów
Rozwiązanie

Doryna:
a) nie odniosła się do tej kwestii
b) sprzeciwiała się ślubowi Marianny ze Świętoszkiem
c) sprzeciwiała się ślubowi Marianny z Walerym
d) namawiała Mariannę do ślubu ze Świętoszkiem
Rozwiązanie

„Świętoszek” jest dziełem piętnującym zjawiska, takie jak fałszywa, powierzchowna pobożność, obłuda czy interesowanie się życiem innych często spotykane w:
a) siedemnastowiecznej Anglii
b) osiemnastowiecznej Anglii
c) siedemnastowiecznej Francji
d) osiemnastowiecznej Francji
Rozwiązanie

Ojciec Moliera był królewskim:
a) koniuszym
b) szambelanem
c) lokajem
d) marszałkiem
Rozwiązanie

Orgon poznał Świętoszka
a) w parku
b) w kościele
c) w szpitalu
d) u siebie w domu
Rozwiązanie

„Wszak to człowiek stworzony, by go za nos wodzić”. Kogo charakteryzują te słowa?
a) Kleanta
b) Świętoszka
c) Orgona
d) Damisa
Rozwiązanie

W 1658 roku trzydziestosześcioletni Molier powrócił do stolicy Francji po:
a) szesnastoletniej nieobecności
b) ośmioletniej nieobecności
c) dwunastoletniej nieobecności
d) pięcioletniej nieobecności
Rozwiązanie

Sceny, gdy Orgon i Pani Pernelle bronili się przed faktem, że Świętoszek okazał się oszustem przedstawiają problem:
a) naiwności
b) wszystkie odpowiedzi są przwdziwe
c) łatwowierności
d) zakłamania
Rozwiązanie

Kiedy Marianna po raz pierwszy dowiedziała się, że ma wyjść za Świętoszka
a) rozpłakała się
b) powiedziała, że zrobi wszystko, co rozkaże jej ojciec
c) uciekła z domu
d) ucieszyła się
Rozwiązanie

Molier urodził się w roku:
a) 1618
b) 1634
c) 1629
d) 1622
Rozwiązanie

Tartuffe zasłaniający pierś Doryny, której widok mógł spowodować u niego powstanie grzesznych myśli; siedzący pod stołem Orgon przekonujący się na własne uszy o zamiarach Świętoszka to przykład komizmu:
a) sytuacyjnego
b) słownego
c) postaci
d) tragicznego
Rozwiązanie

Elmira była:
a) pierwszą żoną Orgona
b) najmłodszą córką Orgona
c) najstarszą córką Orgona
d) drugą żoną Orgona
Rozwiązanie

Orgon czterokrotnie nazwał Tartuffe’a:
a) świętoszkiem
b) sierotą
c) biedaczkiem
d) skąpcem
Rozwiązanie

Ostateczną wersję i tytuł „Świętoszek” utwór otrzymał 5 lutego:
a) 1668 roku
b) 1665 roku
c) 1669 roku
d) 1667 roku
Rozwiązanie

Molier trafił do więzienia z powodu:
a) wywołania bójki
b) niewypłacalności
c) pijaństwa
d) obrazy majestatu
Rozwiązanie

„Świętoszek” składał się pierwotnie z:
a) sześciu aktów
b) pięciu aktów
c) trzech aktów
d) czterech aktów
Rozwiązanie

Jak Tartuffe zareagował, kiedy Damis doniósł ojcu o jego zdradzie?
a) nazwał Damisa kłamcą
b) wyparł się wszystkiego
c) prosił o łaskę
d) przyznał się
Rozwiązanie

Orgon „libertynem” nazwał:
a) Kleanta
b) Świętoszka
c) Walerego
d) Wawrzyńca
Rozwiązanie

Molier urodził się w poważanej i zamożnej rodzinie:
a) mieszczańskiej
b) ziemiańskiej
c) hrabiowskiej
d) arystokratycznej
Rozwiązanie

Kto ostatni przekonuje się o niegodziwości Świętoszka?
a) Kleant
b) Pani Pernelle
c) Elwira
d) Orgon
Rozwiązanie

„Świętoszek” był wystawiany w 1667 roku pod tytułem:
a) Szachraj
b) Szalbierz
c) Święta naiwności
d) Świntuszek
Rozwiązanie

Słowa: „Przed panią on świętego udaje niby to, / A jest, mogłabym przysiąc, czystym hipokrytą” o Świętoszku powiedziała:
a) Pani Pernelle
b) Doryna
c) Elmira
d) Marianna
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies