Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Świętoszek

Geneza, czas i miejsce akcji „Świętoszka”

Autor: Karolina Marlga

Geneza utworu

Utwór powstał z buntu Moliera wobec panującej dookoła obłudy i fałszywej pobożności. Świętoszek składał się pierwotnie z trzech aktów. Sztuka została zakazana zaraz po premierze (12 maja 1664 roku), ponieważ król Francji Ludwik XIV, chociaż był mecenasem teatru, nie mógł zgodzić się na atakowanie religii i moralności.

Molier próbował przerobić sztukę tak, aby nie godziła w niczyje uczucia i pod tytułem Szalbierz została wystawiona na deskach paryskiego teatru w 1667 roku. Co ciekawe, zmianie uległy nawet imiona głównych bohaterów – np. Świętoszek nazywał się Panulf. Komedia została jednak ponownie zakazana, a arcybiskup Paryża nałożył klątwę na każdego, kto przeczyta dzieło Moliera.

5 lutego 1669 roku utwór otrzymał ostateczną wersję i tytuł – Świętoszek. W wersji znanej nam do dziś, spektakl nie został już zdjęty ze sceny.

Czas i miejsce akcji

„Rzecz dzieje się w Paryżu”, a dokładniej w mieszkaniu pana Orgona, typowego, zamożnego mieszczanina. Mieszkanie to jest duże, dwukondygnacyjne. Miejsce akcji nie jest dokładnie opisane w utworze.

Sztuka było stworzona jako współczesna, toteż czas akcji to prawdopodobnie rok 1664.

Szybki test:

Sztuka została zakazana zaraz po premierze w:
a) 1661 roku
b) 1664 roku
c) 1666 roku
d) 1663 roku
Rozwiązanie

„Świętoszek” składał się pierwotnie z:
a) czterech aktów
b) sześciu aktów
c) trzech aktów
d) pięciu aktów
Rozwiązanie

Ostateczną wersję i tytuł „Świętoszek” utwór otrzymał 5 lutego:
a) 1667 roku
b) 1669 roku
c) 1665 roku
d) 1668 roku
Rozwiązanie

Więcej pytań

Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Świętoszek” - streszczenie szczegółowe
Streszczenie „Świętoszka” w pigułce
Geneza, czas i miejsce akcji „Świętoszka”
Problematyka „Świętoszka”
Struktura „Świętoszka”
Komizm i humor w „Świętoszku”
Motywy literackie w „Świętoszku”
Plan wydarzeń „Świętoszka”
Biografia Moliera
Twórczość Moliera
„Świętoszek” na dużym ekranie
Najważniejsze cytaty „Świętoszka”
Bibliografia
Bohaterowie
Charakterystyka Tartuffe`a
Charakterystyka Orgona
Pozostali bohaterowie „Świętoszka”Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies