Test:

Dostojewski zmarł w wieku:
a) 70 lat
b) 40 lat
c) 60 lat
d) 50 lat
Rozwiązanie

Dostojewski zmarł na:
a) raka
b) zapalenie płuc
c) dusznicę
d) grużlicę
Rozwiązanie

Fiodor Dostojewski zbierał materiały do napisania „Zbrodni i kary” około:
a) pięciu lat
b) piętnastu lat
c) siedmiu lat
d) dziesięciu lat
Rozwiązanie

Ojciec Dostojewskiego był:
a) nauczycielem
b) prawnikiem
c) lekarzem
d) pisarzem
Rozwiązanie

Dostojewski został skazany na karę śmierci przez rozstrzelanie za członkostwo w:
a) kole utopijnych socjalistów
b) ugrupowaniu „białych”
c) tajnej organizacji narodowej
d) partii komunistycznej
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies