Test:

Akcja powieści rozgrywa się w:
a) latach 80. XIX wieku
b) latach 90. XIX wieku
c) latach 70. XIX wieku
d) latach 60. XIX wieku
Rozwiązanie

Swidrygajłow zaproponował Raskolnikowi pieniądze na ucieczkę do:
a) Europy Zachodniej
b) Paryża
c) Ameryki
d) Australii
Rozwiązanie

W powieści osoba opowiadająca losy bohaterów:
a) nie ocenia
b) często używa słów: „jakby”, „prawdopodobnie”, „wydaje się”
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) nie ujawnia swego stosunku do postępowania, charakteru postaci
Rozwiązanie

Książka Dostojewskiego posiada kompozycję:
a) zwartą
b) prostą
c) luźną
d) zawiłą
Rozwiązanie

„ (…) jest to najbardziej wyuzdany, upadły, w występkach pławiący się człowiek” to słowa o:
a) Swidrygajłowie
b) Miermieładowie
c) Łużynie
d) Rodionie
Rozwiązanie

Film „Zbrodnia i kara” Piotra Dumały został pokazany w roku:
a) 1978
b) 1973
c) 1995
d) 2000
Rozwiązanie

Porfiry był krewnym:
a) Razumuchina
b) Raskolnikowa
c) Łużyna
d) Swidrygajłowa
Rozwiązanie

Spokój Raskolnikowa po morderstwie burzą spotkania z:
a) Łużynem
b) Razumichinem
c) Sonią
d) Porfirym
Rozwiązanie

Wydarzenia „Zbrodni i kary” rozgrywają się w ciągu:
a) pięciu dni
b) dziewięciu i pół dnia
c) siedmiu i pół dnia
d) dwunastu i pół dnia
Rozwiązanie

Marmieładow zanim się rozpił pracował jako:
a) radca tytularny
b) referent sądowy
c) adwokat
d) sędzia
Rozwiązanie


„Niespodzianeczką”, którą Porfiry przygotował za przepierzeniem dla Rodiona:
a) była siekiera którą zamordowano lichwiarkę
b) był przyjaciel Razumichin
c) był stróż
d) był malarz pokojowy Mikołaj
Rozwiązanie

Rodia dokładnie przeliczył ilość kroków od jego mieszkania do kamienicy Alony. Było ich:
a) 888
b) 1250
c) 730
d) 820
Rozwiązanie

Ojciec Dostojewskiego był:
a) nauczycielem
b) prawnikiem
c) lekarzem
d) pisarzem
Rozwiązanie

Andrzej Siemianowicz Lebieziatnikow- znajomy Swidrygajłowa, który popierał komunę, propagandę i śluby cywilne był:
a) urzędnikiem
b) sędzią śledczym
c) rewolucjonistą
d) biedakiem
Rozwiązanie

Akcja powieści Dostojewskiego rozpoczyna się w:
a) lipcowy poranek
b) lipcowe południe
c) lipcowe popołudnie
d) lipcowy wieczór
Rozwiązanie

Po wymknięciu się z miejsca zbrodni na klatkę schodową Raskolnikow ukrył się na drugim piętrze w:
a) mieszkaniu przyjaciela
b) mieszkaniu Mikołaja
c) opuszczonym mieszkaniu
d) odnawianym mieszkaniu
Rozwiązanie

Słowa: „Jest to miasto półwariatów” (…) o Petersburgu wypowiada:
a) Swidrygajłow
b) Raskolnikow
c) Łużyn
d) Razumichin
Rozwiązanie

Anastazja to:
a) właścicielka pokoju Rodiona
b) kucharka i służąca
c) właścicielka pokoju Katarzyny Iwanownej
d) pracodawczyni Duni
Rozwiązanie

Lizawieta Iwanowna była dla Alony Iwanownej:
a) starszą rodzoną siostrą
b) młodszą przyrodnią siostrą
c) starszą przyrodnią siostrą
d) młodszą rodzoną siostrą
Rozwiązanie

Fragmentu o wskrzeszeniu Łazarza, który czytała Sonia pochodził z Ewangelii według:
a) św. Mateusza
b) św. Jana
c) św. Marka
d) św. Łukasza
Rozwiązanie

Dostojewski zmarł w wieku:
a) 50 lat
b) 40 lat
c) 70 lat
d) 60 lat
Rozwiązanie

Wszystkie sądy o Petersburgu są w powieści:
a) obiektywne
b) jednakowe
c) negatywne
d) wieloznaczne
Rozwiązanie

Polifonia to termin zaczerpnięty z języka greckiego, nieoznaczający:
a) wewnętrznego monologu
b) techniki kompozytorskiej polegającej na łączeniu w jedną całość muzyczną kilku jednocześnie brzmiących samodzielnych melodii
c) dialogu w obrębie jednej wypowiedzi bohatera
d) wielogłosowości
Rozwiązanie

Dostojewski zmarł na:
a) zapalenie płuc
b) raka
c) dusznicę
d) grużlicę
Rozwiązanie

Raskolnikow ujawnił swoje tezy w artykule „O zbrodni” opublikowanym na łamach:
a) „Magazynu Powszechnego”
b) „Gazety Petersburskiej”
c) „Głosu Studenckiego”
d) „Słowa Periodycznego”
Rozwiązanie

Na pytanie Raskolnikowa o termin aresztowania, śledczy Porfiry Pietrowicz dał mu około:
a) dwóch dni wolności
b) dwóch tygodni wolności
c) tygodnia wolności
d) pięciu dni wolności
Rozwiązanie

Rodion zastawił u Alony Iwanowny:
a) papierośnicę
b) łańcuszek z krzyżykiem
c) srebrny zegarek
d) pierścionek
Rozwiązanie

Koszmar ze skatowanym koniem przyśnił się Rodionowi, gdy ten spał:
a) na Wyspie Pietrowskiej
b) na W-skim moście
c) u przyjaciela - Razumichina
d) w swoim pokoju
Rozwiązanie

Wezwanie Rodiona na komisariat po dokonaniu zbrodni dotyczyło:
a) niezapłaconego weksla
b) długów w szynkowni
c) mandatu
d) odebrania przedmiotów zastawionych u lichwiarki
Rozwiązanie

Petersburg to przedsionek:
a) czyśca
b) piekła
c) nieba
d) raju
Rozwiązanie

Marmieładow wyznał Rodionowi, że pije by:
a) się znieczulić
b) zapomnieć
c) nie cierpieć
d) pamiętać
Rozwiązanie

Raskolnikow został skazany na:
a) piętnaście lat katorgi
b) pięć lat katorgi
c) dziesięć lat katorgi
d) osiem lat katorgi
Rozwiązanie

Dostojewski został skazany na karę śmierci przez rozstrzelanie za członkostwo w:
a) ugrupowaniu „białych”
b) tajnej organizacji narodowej
c) partii komunistycznej
d) kole utopijnych socjalistów
Rozwiązanie

Dopuszczanie wszystkich środków do osiągnięcia zamierzonego celu wiąże się z koncepcją:
a) radykalizmu społecznego
b) racjonalizmu
c) ateizmu
d) anarchizmu
Rozwiązanie

Dostojewskiego nazywamy ojcem powieści:
a) logicznej
b) psychologicznej
c) kryminalnej
d) egzystencjalnej
Rozwiązanie

Rodion na pomarszczonej szyi lichwiarki ujrzał:
a) sznur pereł
b) drogocenną kolię
c) sakiewkę
d) złoty łańcuszek
Rozwiązanie

Rodion pokłócił się z Łużynem o wizję:
a) małżeństwa
b) podziału klasowego
c) zbrodni
d) przyszłości Petersburga
Rozwiązanie

Lichwiarka Alona wszystkie swoje oszczędności przepisała na:
a) swoją siostrę
b) monastyr
c) ochronkę dla sierot
d) zakon żebraczy
Rozwiązanie

Anarchizm Bakunina nie był związany z:
a) nieograniczoną wolnością jednostki
b) zniesieniem ucisku społecznego władzy państwowej
c) uległością wobec władzy
d) rewolucją społeczną
Rozwiązanie

Zmarła żona Swidrygajłowa na dowód swego szacunku dla Duni zapisała jej:
a) trzy tysiące rubli
b) swoją biżuterię
c) swoje suknie balowe
d) niewielki domek na wsi
Rozwiązanie

Gdy Rodion poznał Sonię miała:
a) 17 lat
b) 15 lat
c) 18 lat
d) 16 lat
Rozwiązanie

Katarzyna Iwanowna wywodziła się z domu:
a) inteligenckiego
b) burżuazyjnego
c) arystokratycznego
d) biednego
Rozwiązanie

Alona Iwanowna mieszkała na:
a) pierwszym pietrze
b) czwartym pietrze
c) trzecim piętrze
d) drugim pietrze
Rozwiązanie

Swidrygajłow nad Małą Newą:
a) powiesił się
b) utopił się
c) otruł się
d) strzelił sobie w skroń z pistoletu
Rozwiązanie

Rodion jest nieprzytomny przez:
a) 3 dni
b) 5 dni
c) 2 dni
d) 4 dni
Rozwiązanie

Łużyn oskarżył Sonię, że po jej wyjściu z jego mieszkania, ze stołu zniknął:
a) złoty zegarek
b) pierścień
c) portfel
d) sturublowy banknot
Rozwiązanie

Fiodor Dostojewski zbierał materiały do napisania „Zbrodni i kary” około:
a) dziesięciu lat
b) piętnastu lat
c) siedmiu lat
d) pięciu lat
Rozwiązanie

„Zbrodnia i kara” to powieść jednotomowa podzielona na epilog i:
a) sześć części
b) cztery części
c) trzy części
d) pięć części
Rozwiązanie

Sposobem na utrzymanie wymyślonym przez Katarzynę Iwanowną miał być śpiew jej dzieci i gra na:
a) harmonii
b) gitarze
c) skrzypcach
d) katarynce
Rozwiązanie

Zosimow to:
a) współpracownik Porfirego
b) oficer śledczy
c) lekarz
d) sekretarz cyrkułu
Rozwiązanie

Rodion ukrył wszystkie drogocenne przedmioty lichwiarki:
a) we framudze
b) w łóżku
c) pod głazem
d) w szafie
Rozwiązanie

Łużyn wybierał się do Petersburga, by otworzyć:
a) poradnię lekarską
b) sklep bławatny
c) fabrykę zapałek
d) poradnię adwokacką
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies