Test:

Anarchizm Bakunina nie był związany z:
a) zniesieniem ucisku społecznego władzy państwowej
b) nieograniczoną wolnością jednostki
c) uległością wobec władzy
d) rewolucją społeczną
Rozwiązanie

Film „Zbrodnia i kara” Piotra Dumały został pokazany w roku:
a) 1995
b) 2000
c) 1973
d) 1978
Rozwiązanie

Dostojewski zmarł na:
a) raka
b) zapalenie płuc
c) grużlicę
d) dusznicę
Rozwiązanie

Marmieładow wyznał Rodionowi, że pije by:
a) pamiętać
b) zapomnieć
c) nie cierpieć
d) się znieczulić
Rozwiązanie

Książka Dostojewskiego posiada kompozycję:
a) luźną
b) zwartą
c) zawiłą
d) prostą
Rozwiązanie

Rodion jest nieprzytomny przez:
a) 3 dni
b) 5 dni
c) 2 dni
d) 4 dni
Rozwiązanie

Swidrygajłow zaproponował Raskolnikowi pieniądze na ucieczkę do:
a) Paryża
b) Australii
c) Ameryki
d) Europy Zachodniej
Rozwiązanie

Raskolnikow ujawnił swoje tezy w artykule „O zbrodni” opublikowanym na łamach:
a) „Magazynu Powszechnego”
b) „Głosu Studenckiego”
c) „Gazety Petersburskiej”
d) „Słowa Periodycznego”
Rozwiązanie

Słowa: „Jest to miasto półwariatów” (…) o Petersburgu wypowiada:
a) Swidrygajłow
b) Łużyn
c) Razumichin
d) Raskolnikow
Rozwiązanie

Rodia dokładnie przeliczył ilość kroków od jego mieszkania do kamienicy Alony. Było ich:
a) 820
b) 888
c) 730
d) 1250
Rozwiązanie


Anastazja to:
a) pracodawczyni Duni
b) właścicielka pokoju Katarzyny Iwanownej
c) właścicielka pokoju Rodiona
d) kucharka i służąca
Rozwiązanie

Dopuszczanie wszystkich środków do osiągnięcia zamierzonego celu wiąże się z koncepcją:
a) anarchizmu
b) racjonalizmu
c) radykalizmu społecznego
d) ateizmu
Rozwiązanie

Wszystkie sądy o Petersburgu są w powieści:
a) jednakowe
b) obiektywne
c) wieloznaczne
d) negatywne
Rozwiązanie

Na pytanie Raskolnikowa o termin aresztowania, śledczy Porfiry Pietrowicz dał mu około:
a) dwóch tygodni wolności
b) pięciu dni wolności
c) tygodnia wolności
d) dwóch dni wolności
Rozwiązanie

Gdy Rodion poznał Sonię miała:
a) 16 lat
b) 15 lat
c) 18 lat
d) 17 lat
Rozwiązanie

„Niespodzianeczką”, którą Porfiry przygotował za przepierzeniem dla Rodiona:
a) był przyjaciel Razumichin
b) była siekiera którą zamordowano lichwiarkę
c) był stróż
d) był malarz pokojowy Mikołaj
Rozwiązanie

Swidrygajłow nad Małą Newą:
a) utopił się
b) strzelił sobie w skroń z pistoletu
c) powiesił się
d) otruł się
Rozwiązanie

Andrzej Siemianowicz Lebieziatnikow- znajomy Swidrygajłowa, który popierał komunę, propagandę i śluby cywilne był:
a) rewolucjonistą
b) biedakiem
c) sędzią śledczym
d) urzędnikiem
Rozwiązanie

Rodion zastawił u Alony Iwanowny:
a) pierścionek
b) łańcuszek z krzyżykiem
c) papierośnicę
d) srebrny zegarek
Rozwiązanie

Spokój Raskolnikowa po morderstwie burzą spotkania z:
a) Porfirym
b) Razumichinem
c) Sonią
d) Łużynem
Rozwiązanie

Po wymknięciu się z miejsca zbrodni na klatkę schodową Raskolnikow ukrył się na drugim piętrze w:
a) mieszkaniu Mikołaja
b) opuszczonym mieszkaniu
c) odnawianym mieszkaniu
d) mieszkaniu przyjaciela
Rozwiązanie

Zosimow to:
a) oficer śledczy
b) współpracownik Porfirego
c) lekarz
d) sekretarz cyrkułu
Rozwiązanie

Wydarzenia „Zbrodni i kary” rozgrywają się w ciągu:
a) siedmiu i pół dnia
b) dziewięciu i pół dnia
c) dwunastu i pół dnia
d) pięciu dni
Rozwiązanie

Marmieładow zanim się rozpił pracował jako:
a) referent sądowy
b) radca tytularny
c) sędzia
d) adwokat
Rozwiązanie

Alona Iwanowna mieszkała na:
a) trzecim piętrze
b) pierwszym pietrze
c) drugim pietrze
d) czwartym pietrze
Rozwiązanie

Fragmentu o wskrzeszeniu Łazarza, który czytała Sonia pochodził z Ewangelii według:
a) św. Jana
b) św. Łukasza
c) św. Marka
d) św. Mateusza
Rozwiązanie

Koszmar ze skatowanym koniem przyśnił się Rodionowi, gdy ten spał:
a) u przyjaciela - Razumichina
b) w swoim pokoju
c) na Wyspie Pietrowskiej
d) na W-skim moście
Rozwiązanie

Polifonia to termin zaczerpnięty z języka greckiego, nieoznaczający:
a) wielogłosowości
b) techniki kompozytorskiej polegającej na łączeniu w jedną całość muzyczną kilku jednocześnie brzmiących samodzielnych melodii
c) dialogu w obrębie jednej wypowiedzi bohatera
d) wewnętrznego monologu
Rozwiązanie

Raskolnikow został skazany na:
a) dziesięć lat katorgi
b) osiem lat katorgi
c) pięć lat katorgi
d) piętnaście lat katorgi
Rozwiązanie

Akcja powieści Dostojewskiego rozpoczyna się w:
a) lipcowy poranek
b) lipcowe południe
c) lipcowy wieczór
d) lipcowe popołudnie
Rozwiązanie

Rodion na pomarszczonej szyi lichwiarki ujrzał:
a) sakiewkę
b) drogocenną kolię
c) sznur pereł
d) złoty łańcuszek
Rozwiązanie

Łużyn oskarżył Sonię, że po jej wyjściu z jego mieszkania, ze stołu zniknął:
a) portfel
b) pierścień
c) sturublowy banknot
d) złoty zegarek
Rozwiązanie

„ (…) jest to najbardziej wyuzdany, upadły, w występkach pławiący się człowiek” to słowa o:
a) Łużynie
b) Swidrygajłowie
c) Rodionie
d) Miermieładowie
Rozwiązanie

Rodion pokłócił się z Łużynem o wizję:
a) podziału klasowego
b) zbrodni
c) przyszłości Petersburga
d) małżeństwa
Rozwiązanie

Sposobem na utrzymanie wymyślonym przez Katarzynę Iwanowną miał być śpiew jej dzieci i gra na:
a) harmonii
b) skrzypcach
c) katarynce
d) gitarze
Rozwiązanie

W powieści osoba opowiadająca losy bohaterów:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) często używa słów: „jakby”, „prawdopodobnie”, „wydaje się”
c) nie ujawnia swego stosunku do postępowania, charakteru postaci
d) nie ocenia
Rozwiązanie

Petersburg to przedsionek:
a) nieba
b) piekła
c) czyśca
d) raju
Rozwiązanie

Dostojewski został skazany na karę śmierci przez rozstrzelanie za członkostwo w:
a) partii komunistycznej
b) tajnej organizacji narodowej
c) ugrupowaniu „białych”
d) kole utopijnych socjalistów
Rozwiązanie

„Zbrodnia i kara” to powieść jednotomowa podzielona na epilog i:
a) pięć części
b) trzy części
c) cztery części
d) sześć części
Rozwiązanie

Dostojewski zmarł w wieku:
a) 70 lat
b) 40 lat
c) 50 lat
d) 60 lat
Rozwiązanie

Zmarła żona Swidrygajłowa na dowód swego szacunku dla Duni zapisała jej:
a) swoją biżuterię
b) trzy tysiące rubli
c) niewielki domek na wsi
d) swoje suknie balowe
Rozwiązanie

Lizawieta Iwanowna była dla Alony Iwanownej:
a) młodszą rodzoną siostrą
b) starszą przyrodnią siostrą
c) starszą rodzoną siostrą
d) młodszą przyrodnią siostrą
Rozwiązanie

Porfiry był krewnym:
a) Łużyna
b) Razumuchina
c) Raskolnikowa
d) Swidrygajłowa
Rozwiązanie

Łużyn wybierał się do Petersburga, by otworzyć:
a) sklep bławatny
b) poradnię lekarską
c) fabrykę zapałek
d) poradnię adwokacką
Rozwiązanie

Fiodor Dostojewski zbierał materiały do napisania „Zbrodni i kary” około:
a) dziesięciu lat
b) siedmiu lat
c) piętnastu lat
d) pięciu lat
Rozwiązanie

Akcja powieści rozgrywa się w:
a) latach 80. XIX wieku
b) latach 70. XIX wieku
c) latach 60. XIX wieku
d) latach 90. XIX wieku
Rozwiązanie

Ojciec Dostojewskiego był:
a) lekarzem
b) pisarzem
c) prawnikiem
d) nauczycielem
Rozwiązanie

Dostojewskiego nazywamy ojcem powieści:
a) logicznej
b) psychologicznej
c) egzystencjalnej
d) kryminalnej
Rozwiązanie

Lichwiarka Alona wszystkie swoje oszczędności przepisała na:
a) monastyr
b) ochronkę dla sierot
c) swoją siostrę
d) zakon żebraczy
Rozwiązanie

Katarzyna Iwanowna wywodziła się z domu:
a) arystokratycznego
b) burżuazyjnego
c) biednego
d) inteligenckiego
Rozwiązanie

Rodion ukrył wszystkie drogocenne przedmioty lichwiarki:
a) w szafie
b) pod głazem
c) we framudze
d) w łóżku
Rozwiązanie

Wezwanie Rodiona na komisariat po dokonaniu zbrodni dotyczyło:
a) niezapłaconego weksla
b) mandatu
c) odebrania przedmiotów zastawionych u lichwiarki
d) długów w szynkowni
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies