Test:

Dostojewski zmarł w wieku:
a) 60 lat
b) 70 lat
c) 50 lat
d) 40 lat
Rozwiązanie

Słowa: „Jest to miasto półwariatów” (…) o Petersburgu wypowiada:
a) Raskolnikow
b) Łużyn
c) Swidrygajłow
d) Razumichin
Rozwiązanie

Swidrygajłow zaproponował Raskolnikowi pieniądze na ucieczkę do:
a) Australii
b) Ameryki
c) Paryża
d) Europy Zachodniej
Rozwiązanie

Dostojewski zmarł na:
a) grużlicę
b) zapalenie płuc
c) raka
d) dusznicę
Rozwiązanie

Anarchizm Bakunina nie był związany z:
a) uległością wobec władzy
b) nieograniczoną wolnością jednostki
c) zniesieniem ucisku społecznego władzy państwowej
d) rewolucją społeczną
Rozwiązanie

Na pytanie Raskolnikowa o termin aresztowania, śledczy Porfiry Pietrowicz dał mu około:
a) dwóch dni wolności
b) tygodnia wolności
c) dwóch tygodni wolności
d) pięciu dni wolności
Rozwiązanie

Lichwiarka Alona wszystkie swoje oszczędności przepisała na:
a) zakon żebraczy
b) monastyr
c) swoją siostrę
d) ochronkę dla sierot
Rozwiązanie

Akcja powieści rozgrywa się w:
a) latach 60. XIX wieku
b) latach 70. XIX wieku
c) latach 90. XIX wieku
d) latach 80. XIX wieku
Rozwiązanie

Porfiry był krewnym:
a) Swidrygajłowa
b) Łużyna
c) Razumuchina
d) Raskolnikowa
Rozwiązanie

Gdy Rodion poznał Sonię miała:
a) 15 lat
b) 18 lat
c) 16 lat
d) 17 lat
Rozwiązanie


Dopuszczanie wszystkich środków do osiągnięcia zamierzonego celu wiąże się z koncepcją:
a) anarchizmu
b) radykalizmu społecznego
c) ateizmu
d) racjonalizmu
Rozwiązanie

Marmieładow wyznał Rodionowi, że pije by:
a) zapomnieć
b) nie cierpieć
c) pamiętać
d) się znieczulić
Rozwiązanie

Dostojewski został skazany na karę śmierci przez rozstrzelanie za członkostwo w:
a) kole utopijnych socjalistów
b) ugrupowaniu „białych”
c) tajnej organizacji narodowej
d) partii komunistycznej
Rozwiązanie

Rodion zastawił u Alony Iwanowny:
a) papierośnicę
b) łańcuszek z krzyżykiem
c) pierścionek
d) srebrny zegarek
Rozwiązanie

Wydarzenia „Zbrodni i kary” rozgrywają się w ciągu:
a) siedmiu i pół dnia
b) dziewięciu i pół dnia
c) pięciu dni
d) dwunastu i pół dnia
Rozwiązanie

Raskolnikow ujawnił swoje tezy w artykule „O zbrodni” opublikowanym na łamach:
a) „Głosu Studenckiego”
b) „Magazynu Powszechnego”
c) „Słowa Periodycznego”
d) „Gazety Petersburskiej”
Rozwiązanie

Łużyn wybierał się do Petersburga, by otworzyć:
a) poradnię lekarską
b) fabrykę zapałek
c) poradnię adwokacką
d) sklep bławatny
Rozwiązanie

Petersburg to przedsionek:
a) nieba
b) czyśca
c) piekła
d) raju
Rozwiązanie

Zmarła żona Swidrygajłowa na dowód swego szacunku dla Duni zapisała jej:
a) trzy tysiące rubli
b) swoje suknie balowe
c) niewielki domek na wsi
d) swoją biżuterię
Rozwiązanie

Anastazja to:
a) właścicielka pokoju Katarzyny Iwanownej
b) właścicielka pokoju Rodiona
c) pracodawczyni Duni
d) kucharka i służąca
Rozwiązanie

Katarzyna Iwanowna wywodziła się z domu:
a) burżuazyjnego
b) inteligenckiego
c) arystokratycznego
d) biednego
Rozwiązanie

Lizawieta Iwanowna była dla Alony Iwanownej:
a) młodszą przyrodnią siostrą
b) młodszą rodzoną siostrą
c) starszą rodzoną siostrą
d) starszą przyrodnią siostrą
Rozwiązanie

Fragmentu o wskrzeszeniu Łazarza, który czytała Sonia pochodził z Ewangelii według:
a) św. Łukasza
b) św. Jana
c) św. Marka
d) św. Mateusza
Rozwiązanie

Sposobem na utrzymanie wymyślonym przez Katarzynę Iwanowną miał być śpiew jej dzieci i gra na:
a) harmonii
b) katarynce
c) gitarze
d) skrzypcach
Rozwiązanie

Alona Iwanowna mieszkała na:
a) trzecim piętrze
b) czwartym pietrze
c) drugim pietrze
d) pierwszym pietrze
Rozwiązanie

„Zbrodnia i kara” to powieść jednotomowa podzielona na epilog i:
a) trzy części
b) cztery części
c) sześć części
d) pięć części
Rozwiązanie

Wezwanie Rodiona na komisariat po dokonaniu zbrodni dotyczyło:
a) odebrania przedmiotów zastawionych u lichwiarki
b) długów w szynkowni
c) mandatu
d) niezapłaconego weksla
Rozwiązanie

Marmieładow zanim się rozpił pracował jako:
a) radca tytularny
b) sędzia
c) referent sądowy
d) adwokat
Rozwiązanie

„ (…) jest to najbardziej wyuzdany, upadły, w występkach pławiący się człowiek” to słowa o:
a) Łużynie
b) Swidrygajłowie
c) Miermieładowie
d) Rodionie
Rozwiązanie

Koszmar ze skatowanym koniem przyśnił się Rodionowi, gdy ten spał:
a) u przyjaciela - Razumichina
b) w swoim pokoju
c) na W-skim moście
d) na Wyspie Pietrowskiej
Rozwiązanie

Andrzej Siemianowicz Lebieziatnikow- znajomy Swidrygajłowa, który popierał komunę, propagandę i śluby cywilne był:
a) rewolucjonistą
b) sędzią śledczym
c) biedakiem
d) urzędnikiem
Rozwiązanie

Swidrygajłow nad Małą Newą:
a) strzelił sobie w skroń z pistoletu
b) otruł się
c) utopił się
d) powiesił się
Rozwiązanie

Wszystkie sądy o Petersburgu są w powieści:
a) negatywne
b) obiektywne
c) jednakowe
d) wieloznaczne
Rozwiązanie

Spokój Raskolnikowa po morderstwie burzą spotkania z:
a) Porfirym
b) Sonią
c) Razumichinem
d) Łużynem
Rozwiązanie

Akcja powieści Dostojewskiego rozpoczyna się w:
a) lipcowy poranek
b) lipcowy wieczór
c) lipcowe popołudnie
d) lipcowe południe
Rozwiązanie

„Niespodzianeczką”, którą Porfiry przygotował za przepierzeniem dla Rodiona:
a) był przyjaciel Razumichin
b) był stróż
c) była siekiera którą zamordowano lichwiarkę
d) był malarz pokojowy Mikołaj
Rozwiązanie

Ojciec Dostojewskiego był:
a) lekarzem
b) prawnikiem
c) pisarzem
d) nauczycielem
Rozwiązanie

Rodion na pomarszczonej szyi lichwiarki ujrzał:
a) drogocenną kolię
b) sakiewkę
c) sznur pereł
d) złoty łańcuszek
Rozwiązanie

Fiodor Dostojewski zbierał materiały do napisania „Zbrodni i kary” około:
a) piętnastu lat
b) dziesięciu lat
c) pięciu lat
d) siedmiu lat
Rozwiązanie

W powieści osoba opowiadająca losy bohaterów:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) nie ocenia
c) nie ujawnia swego stosunku do postępowania, charakteru postaci
d) często używa słów: „jakby”, „prawdopodobnie”, „wydaje się”
Rozwiązanie

Łużyn oskarżył Sonię, że po jej wyjściu z jego mieszkania, ze stołu zniknął:
a) portfel
b) pierścień
c) sturublowy banknot
d) złoty zegarek
Rozwiązanie

Film „Zbrodnia i kara” Piotra Dumały został pokazany w roku:
a) 1978
b) 2000
c) 1995
d) 1973
Rozwiązanie

Rodion ukrył wszystkie drogocenne przedmioty lichwiarki:
a) w łóżku
b) pod głazem
c) w szafie
d) we framudze
Rozwiązanie

Dostojewskiego nazywamy ojcem powieści:
a) psychologicznej
b) egzystencjalnej
c) kryminalnej
d) logicznej
Rozwiązanie

Polifonia to termin zaczerpnięty z języka greckiego, nieoznaczający:
a) wielogłosowości
b) techniki kompozytorskiej polegającej na łączeniu w jedną całość muzyczną kilku jednocześnie brzmiących samodzielnych melodii
c) dialogu w obrębie jednej wypowiedzi bohatera
d) wewnętrznego monologu
Rozwiązanie

Zosimow to:
a) oficer śledczy
b) współpracownik Porfirego
c) sekretarz cyrkułu
d) lekarz
Rozwiązanie

Rodion pokłócił się z Łużynem o wizję:
a) zbrodni
b) przyszłości Petersburga
c) podziału klasowego
d) małżeństwa
Rozwiązanie

Książka Dostojewskiego posiada kompozycję:
a) prostą
b) zwartą
c) luźną
d) zawiłą
Rozwiązanie

Rodia dokładnie przeliczył ilość kroków od jego mieszkania do kamienicy Alony. Było ich:
a) 888
b) 820
c) 730
d) 1250
Rozwiązanie

Po wymknięciu się z miejsca zbrodni na klatkę schodową Raskolnikow ukrył się na drugim piętrze w:
a) mieszkaniu przyjaciela
b) mieszkaniu Mikołaja
c) opuszczonym mieszkaniu
d) odnawianym mieszkaniu
Rozwiązanie

Rodion jest nieprzytomny przez:
a) 5 dni
b) 2 dni
c) 3 dni
d) 4 dni
Rozwiązanie

Raskolnikow został skazany na:
a) dziesięć lat katorgi
b) pięć lat katorgi
c) osiem lat katorgi
d) piętnaście lat katorgi
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies