Test:

Koszmar ze skatowanym koniem przyśnił się Rodionowi, gdy ten spał:
a) na W-skim moście
b) u przyjaciela - Razumichina
c) na Wyspie Pietrowskiej
d) w swoim pokoju
Rozwiązanie

Wezwanie Rodiona na komisariat po dokonaniu zbrodni dotyczyło:
a) odebrania przedmiotów zastawionych u lichwiarki
b) długów w szynkowni
c) niezapłaconego weksla
d) mandatu
Rozwiązanie

Zmarła żona Swidrygajłowa na dowód swego szacunku dla Duni zapisała jej:
a) trzy tysiące rubli
b) niewielki domek na wsi
c) swoje suknie balowe
d) swoją biżuterię
Rozwiązanie

Zosimow to:
a) sekretarz cyrkułu
b) współpracownik Porfirego
c) oficer śledczy
d) lekarz
Rozwiązanie

Gdy Rodion poznał Sonię miała:
a) 15 lat
b) 16 lat
c) 17 lat
d) 18 lat
Rozwiązanie

Fragmentu o wskrzeszeniu Łazarza, który czytała Sonia pochodził z Ewangelii według:
a) św. Mateusza
b) św. Jana
c) św. Marka
d) św. Łukasza
Rozwiązanie

Rodia dokładnie przeliczył ilość kroków od jego mieszkania do kamienicy Alony. Było ich:
a) 1250
b) 820
c) 730
d) 888
Rozwiązanie

Akcja powieści rozgrywa się w:
a) latach 60. XIX wieku
b) latach 70. XIX wieku
c) latach 80. XIX wieku
d) latach 90. XIX wieku
Rozwiązanie

Alona Iwanowna mieszkała na:
a) trzecim piętrze
b) drugim pietrze
c) czwartym pietrze
d) pierwszym pietrze
Rozwiązanie

Dostojewski zmarł na:
a) grużlicę
b) dusznicę
c) raka
d) zapalenie płuc
Rozwiązanie


W powieści osoba opowiadająca losy bohaterów:
a) często używa słów: „jakby”, „prawdopodobnie”, „wydaje się”
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) nie ujawnia swego stosunku do postępowania, charakteru postaci
d) nie ocenia
Rozwiązanie

Lichwiarka Alona wszystkie swoje oszczędności przepisała na:
a) ochronkę dla sierot
b) monastyr
c) swoją siostrę
d) zakon żebraczy
Rozwiązanie

Petersburg to przedsionek:
a) raju
b) piekła
c) nieba
d) czyśca
Rozwiązanie

Ojciec Dostojewskiego był:
a) nauczycielem
b) pisarzem
c) lekarzem
d) prawnikiem
Rozwiązanie

Rodion zastawił u Alony Iwanowny:
a) papierośnicę
b) pierścionek
c) łańcuszek z krzyżykiem
d) srebrny zegarek
Rozwiązanie

Polifonia to termin zaczerpnięty z języka greckiego, nieoznaczający:
a) techniki kompozytorskiej polegającej na łączeniu w jedną całość muzyczną kilku jednocześnie brzmiących samodzielnych melodii
b) wielogłosowości
c) wewnętrznego monologu
d) dialogu w obrębie jednej wypowiedzi bohatera
Rozwiązanie

Sposobem na utrzymanie wymyślonym przez Katarzynę Iwanowną miał być śpiew jej dzieci i gra na:
a) katarynce
b) gitarze
c) harmonii
d) skrzypcach
Rozwiązanie

Raskolnikow ujawnił swoje tezy w artykule „O zbrodni” opublikowanym na łamach:
a) „Słowa Periodycznego”
b) „Magazynu Powszechnego”
c) „Głosu Studenckiego”
d) „Gazety Petersburskiej”
Rozwiązanie

Rodion pokłócił się z Łużynem o wizję:
a) zbrodni
b) przyszłości Petersburga
c) małżeństwa
d) podziału klasowego
Rozwiązanie

Wydarzenia „Zbrodni i kary” rozgrywają się w ciągu:
a) pięciu dni
b) siedmiu i pół dnia
c) dziewięciu i pół dnia
d) dwunastu i pół dnia
Rozwiązanie

Słowa: „Jest to miasto półwariatów” (…) o Petersburgu wypowiada:
a) Swidrygajłow
b) Razumichin
c) Raskolnikow
d) Łużyn
Rozwiązanie

Łużyn oskarżył Sonię, że po jej wyjściu z jego mieszkania, ze stołu zniknął:
a) portfel
b) złoty zegarek
c) pierścień
d) sturublowy banknot
Rozwiązanie

Anastazja to:
a) kucharka i służąca
b) pracodawczyni Duni
c) właścicielka pokoju Katarzyny Iwanownej
d) właścicielka pokoju Rodiona
Rozwiązanie

Raskolnikow został skazany na:
a) pięć lat katorgi
b) dziesięć lat katorgi
c) osiem lat katorgi
d) piętnaście lat katorgi
Rozwiązanie

„Zbrodnia i kara” to powieść jednotomowa podzielona na epilog i:
a) pięć części
b) sześć części
c) cztery części
d) trzy części
Rozwiązanie

Dopuszczanie wszystkich środków do osiągnięcia zamierzonego celu wiąże się z koncepcją:
a) racjonalizmu
b) ateizmu
c) radykalizmu społecznego
d) anarchizmu
Rozwiązanie

Film „Zbrodnia i kara” Piotra Dumały został pokazany w roku:
a) 1978
b) 1995
c) 2000
d) 1973
Rozwiązanie

Spokój Raskolnikowa po morderstwie burzą spotkania z:
a) Sonią
b) Razumichinem
c) Porfirym
d) Łużynem
Rozwiązanie

„ (…) jest to najbardziej wyuzdany, upadły, w występkach pławiący się człowiek” to słowa o:
a) Łużynie
b) Miermieładowie
c) Rodionie
d) Swidrygajłowie
Rozwiązanie

Anarchizm Bakunina nie był związany z:
a) uległością wobec władzy
b) nieograniczoną wolnością jednostki
c) zniesieniem ucisku społecznego władzy państwowej
d) rewolucją społeczną
Rozwiązanie

Rodion na pomarszczonej szyi lichwiarki ujrzał:
a) sznur pereł
b) drogocenną kolię
c) złoty łańcuszek
d) sakiewkę
Rozwiązanie

Katarzyna Iwanowna wywodziła się z domu:
a) arystokratycznego
b) inteligenckiego
c) biednego
d) burżuazyjnego
Rozwiązanie

Swidrygajłow nad Małą Newą:
a) powiesił się
b) utopił się
c) strzelił sobie w skroń z pistoletu
d) otruł się
Rozwiązanie

Dostojewski został skazany na karę śmierci przez rozstrzelanie za członkostwo w:
a) kole utopijnych socjalistów
b) tajnej organizacji narodowej
c) ugrupowaniu „białych”
d) partii komunistycznej
Rozwiązanie

Marmieładow wyznał Rodionowi, że pije by:
a) zapomnieć
b) się znieczulić
c) nie cierpieć
d) pamiętać
Rozwiązanie

Dostojewskiego nazywamy ojcem powieści:
a) egzystencjalnej
b) psychologicznej
c) logicznej
d) kryminalnej
Rozwiązanie

Dostojewski zmarł w wieku:
a) 70 lat
b) 50 lat
c) 40 lat
d) 60 lat
Rozwiązanie

„Niespodzianeczką”, którą Porfiry przygotował za przepierzeniem dla Rodiona:
a) był malarz pokojowy Mikołaj
b) był przyjaciel Razumichin
c) była siekiera którą zamordowano lichwiarkę
d) był stróż
Rozwiązanie

Lizawieta Iwanowna była dla Alony Iwanownej:
a) młodszą rodzoną siostrą
b) młodszą przyrodnią siostrą
c) starszą rodzoną siostrą
d) starszą przyrodnią siostrą
Rozwiązanie

Wszystkie sądy o Petersburgu są w powieści:
a) wieloznaczne
b) obiektywne
c) negatywne
d) jednakowe
Rozwiązanie

Swidrygajłow zaproponował Raskolnikowi pieniądze na ucieczkę do:
a) Europy Zachodniej
b) Ameryki
c) Paryża
d) Australii
Rozwiązanie

Andrzej Siemianowicz Lebieziatnikow- znajomy Swidrygajłowa, który popierał komunę, propagandę i śluby cywilne był:
a) biedakiem
b) urzędnikiem
c) sędzią śledczym
d) rewolucjonistą
Rozwiązanie

Rodion ukrył wszystkie drogocenne przedmioty lichwiarki:
a) w łóżku
b) w szafie
c) pod głazem
d) we framudze
Rozwiązanie

Na pytanie Raskolnikowa o termin aresztowania, śledczy Porfiry Pietrowicz dał mu około:
a) dwóch tygodni wolności
b) dwóch dni wolności
c) pięciu dni wolności
d) tygodnia wolności
Rozwiązanie

Książka Dostojewskiego posiada kompozycję:
a) zwartą
b) luźną
c) zawiłą
d) prostą
Rozwiązanie

Fiodor Dostojewski zbierał materiały do napisania „Zbrodni i kary” około:
a) pięciu lat
b) dziesięciu lat
c) piętnastu lat
d) siedmiu lat
Rozwiązanie

Marmieładow zanim się rozpił pracował jako:
a) referent sądowy
b) adwokat
c) sędzia
d) radca tytularny
Rozwiązanie

Łużyn wybierał się do Petersburga, by otworzyć:
a) sklep bławatny
b) fabrykę zapałek
c) poradnię adwokacką
d) poradnię lekarską
Rozwiązanie

Porfiry był krewnym:
a) Łużyna
b) Raskolnikowa
c) Swidrygajłowa
d) Razumuchina
Rozwiązanie

Po wymknięciu się z miejsca zbrodni na klatkę schodową Raskolnikow ukrył się na drugim piętrze w:
a) odnawianym mieszkaniu
b) mieszkaniu przyjaciela
c) mieszkaniu Mikołaja
d) opuszczonym mieszkaniu
Rozwiązanie

Rodion jest nieprzytomny przez:
a) 4 dni
b) 2 dni
c) 5 dni
d) 3 dni
Rozwiązanie

Akcja powieści Dostojewskiego rozpoczyna się w:
a) lipcowe popołudnie
b) lipcowe południe
c) lipcowy poranek
d) lipcowy wieczór
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies