Test:

Polifonia to termin zaczerpnięty z języka greckiego, nieoznaczający:
a) techniki kompozytorskiej polegającej na łączeniu w jedną całość muzyczną kilku jednocześnie brzmiących samodzielnych melodii
b) wielogłosowości
c) wewnętrznego monologu
d) dialogu w obrębie jednej wypowiedzi bohatera
Rozwiązanie

„Zbrodnia i kara” to powieść jednotomowa podzielona na epilog i:
a) sześć części
b) trzy części
c) pięć części
d) cztery części
Rozwiązanie

Rodion na pomarszczonej szyi lichwiarki ujrzał:
a) drogocenną kolię
b) złoty łańcuszek
c) sakiewkę
d) sznur pereł
Rozwiązanie

Lizawieta Iwanowna była dla Alony Iwanownej:
a) starszą przyrodnią siostrą
b) młodszą rodzoną siostrą
c) starszą rodzoną siostrą
d) młodszą przyrodnią siostrą
Rozwiązanie

Po wymknięciu się z miejsca zbrodni na klatkę schodową Raskolnikow ukrył się na drugim piętrze w:
a) odnawianym mieszkaniu
b) mieszkaniu Mikołaja
c) mieszkaniu przyjaciela
d) opuszczonym mieszkaniu
Rozwiązanie

Dostojewski zmarł w wieku:
a) 60 lat
b) 40 lat
c) 50 lat
d) 70 lat
Rozwiązanie

Alona Iwanowna mieszkała na:
a) drugim pietrze
b) czwartym pietrze
c) trzecim piętrze
d) pierwszym pietrze
Rozwiązanie

Marmieładow wyznał Rodionowi, że pije by:
a) się znieczulić
b) zapomnieć
c) nie cierpieć
d) pamiętać
Rozwiązanie

Anastazja to:
a) właścicielka pokoju Katarzyny Iwanownej
b) pracodawczyni Duni
c) właścicielka pokoju Rodiona
d) kucharka i służąca
Rozwiązanie

Na pytanie Raskolnikowa o termin aresztowania, śledczy Porfiry Pietrowicz dał mu około:
a) tygodnia wolności
b) dwóch dni wolności
c) dwóch tygodni wolności
d) pięciu dni wolności
Rozwiązanie


Swidrygajłow nad Małą Newą:
a) utopił się
b) otruł się
c) powiesił się
d) strzelił sobie w skroń z pistoletu
Rozwiązanie

Słowa: „Jest to miasto półwariatów” (…) o Petersburgu wypowiada:
a) Łużyn
b) Raskolnikow
c) Swidrygajłow
d) Razumichin
Rozwiązanie

Film „Zbrodnia i kara” Piotra Dumały został pokazany w roku:
a) 2000
b) 1995
c) 1978
d) 1973
Rozwiązanie

Rodion zastawił u Alony Iwanowny:
a) srebrny zegarek
b) łańcuszek z krzyżykiem
c) papierośnicę
d) pierścionek
Rozwiązanie

Zmarła żona Swidrygajłowa na dowód swego szacunku dla Duni zapisała jej:
a) niewielki domek na wsi
b) swoje suknie balowe
c) swoją biżuterię
d) trzy tysiące rubli
Rozwiązanie

Wszystkie sądy o Petersburgu są w powieści:
a) wieloznaczne
b) obiektywne
c) jednakowe
d) negatywne
Rozwiązanie

Fiodor Dostojewski zbierał materiały do napisania „Zbrodni i kary” około:
a) pięciu lat
b) piętnastu lat
c) siedmiu lat
d) dziesięciu lat
Rozwiązanie

Wydarzenia „Zbrodni i kary” rozgrywają się w ciągu:
a) dziewięciu i pół dnia
b) pięciu dni
c) siedmiu i pół dnia
d) dwunastu i pół dnia
Rozwiązanie

Łużyn oskarżył Sonię, że po jej wyjściu z jego mieszkania, ze stołu zniknął:
a) złoty zegarek
b) pierścień
c) sturublowy banknot
d) portfel
Rozwiązanie

Anarchizm Bakunina nie był związany z:
a) zniesieniem ucisku społecznego władzy państwowej
b) uległością wobec władzy
c) rewolucją społeczną
d) nieograniczoną wolnością jednostki
Rozwiązanie

Dostojewskiego nazywamy ojcem powieści:
a) logicznej
b) kryminalnej
c) egzystencjalnej
d) psychologicznej
Rozwiązanie

Andrzej Siemianowicz Lebieziatnikow- znajomy Swidrygajłowa, który popierał komunę, propagandę i śluby cywilne był:
a) biedakiem
b) urzędnikiem
c) rewolucjonistą
d) sędzią śledczym
Rozwiązanie

Raskolnikow ujawnił swoje tezy w artykule „O zbrodni” opublikowanym na łamach:
a) „Gazety Petersburskiej”
b) „Słowa Periodycznego”
c) „Głosu Studenckiego”
d) „Magazynu Powszechnego”
Rozwiązanie

Książka Dostojewskiego posiada kompozycję:
a) prostą
b) zawiłą
c) luźną
d) zwartą
Rozwiązanie

Dostojewski zmarł na:
a) dusznicę
b) zapalenie płuc
c) grużlicę
d) raka
Rozwiązanie

Łużyn wybierał się do Petersburga, by otworzyć:
a) poradnię lekarską
b) sklep bławatny
c) poradnię adwokacką
d) fabrykę zapałek
Rozwiązanie

Sposobem na utrzymanie wymyślonym przez Katarzynę Iwanowną miał być śpiew jej dzieci i gra na:
a) skrzypcach
b) harmonii
c) katarynce
d) gitarze
Rozwiązanie

Lichwiarka Alona wszystkie swoje oszczędności przepisała na:
a) ochronkę dla sierot
b) zakon żebraczy
c) swoją siostrę
d) monastyr
Rozwiązanie

„Niespodzianeczką”, którą Porfiry przygotował za przepierzeniem dla Rodiona:
a) był przyjaciel Razumichin
b) była siekiera którą zamordowano lichwiarkę
c) był stróż
d) był malarz pokojowy Mikołaj
Rozwiązanie

Wezwanie Rodiona na komisariat po dokonaniu zbrodni dotyczyło:
a) długów w szynkowni
b) odebrania przedmiotów zastawionych u lichwiarki
c) niezapłaconego weksla
d) mandatu
Rozwiązanie

„ (…) jest to najbardziej wyuzdany, upadły, w występkach pławiący się człowiek” to słowa o:
a) Rodionie
b) Miermieładowie
c) Swidrygajłowie
d) Łużynie
Rozwiązanie

Marmieładow zanim się rozpił pracował jako:
a) sędzia
b) radca tytularny
c) adwokat
d) referent sądowy
Rozwiązanie

Zosimow to:
a) oficer śledczy
b) lekarz
c) współpracownik Porfirego
d) sekretarz cyrkułu
Rozwiązanie

Rodion ukrył wszystkie drogocenne przedmioty lichwiarki:
a) w szafie
b) pod głazem
c) w łóżku
d) we framudze
Rozwiązanie

Rodion jest nieprzytomny przez:
a) 4 dni
b) 5 dni
c) 3 dni
d) 2 dni
Rozwiązanie

W powieści osoba opowiadająca losy bohaterów:
a) nie ocenia
b) nie ujawnia swego stosunku do postępowania, charakteru postaci
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) często używa słów: „jakby”, „prawdopodobnie”, „wydaje się”
Rozwiązanie

Ojciec Dostojewskiego był:
a) lekarzem
b) pisarzem
c) prawnikiem
d) nauczycielem
Rozwiązanie

Akcja powieści Dostojewskiego rozpoczyna się w:
a) lipcowe popołudnie
b) lipcowy poranek
c) lipcowe południe
d) lipcowy wieczór
Rozwiązanie

Dopuszczanie wszystkich środków do osiągnięcia zamierzonego celu wiąże się z koncepcją:
a) radykalizmu społecznego
b) racjonalizmu
c) anarchizmu
d) ateizmu
Rozwiązanie

Akcja powieści rozgrywa się w:
a) latach 80. XIX wieku
b) latach 70. XIX wieku
c) latach 90. XIX wieku
d) latach 60. XIX wieku
Rozwiązanie

Raskolnikow został skazany na:
a) dziesięć lat katorgi
b) osiem lat katorgi
c) pięć lat katorgi
d) piętnaście lat katorgi
Rozwiązanie

Rodion pokłócił się z Łużynem o wizję:
a) podziału klasowego
b) przyszłości Petersburga
c) małżeństwa
d) zbrodni
Rozwiązanie

Dostojewski został skazany na karę śmierci przez rozstrzelanie za członkostwo w:
a) partii komunistycznej
b) tajnej organizacji narodowej
c) ugrupowaniu „białych”
d) kole utopijnych socjalistów
Rozwiązanie

Fragmentu o wskrzeszeniu Łazarza, który czytała Sonia pochodził z Ewangelii według:
a) św. Łukasza
b) św. Mateusza
c) św. Jana
d) św. Marka
Rozwiązanie

Porfiry był krewnym:
a) Razumuchina
b) Raskolnikowa
c) Łużyna
d) Swidrygajłowa
Rozwiązanie

Swidrygajłow zaproponował Raskolnikowi pieniądze na ucieczkę do:
a) Ameryki
b) Europy Zachodniej
c) Australii
d) Paryża
Rozwiązanie

Katarzyna Iwanowna wywodziła się z domu:
a) biednego
b) burżuazyjnego
c) arystokratycznego
d) inteligenckiego
Rozwiązanie

Spokój Raskolnikowa po morderstwie burzą spotkania z:
a) Razumichinem
b) Porfirym
c) Sonią
d) Łużynem
Rozwiązanie

Gdy Rodion poznał Sonię miała:
a) 16 lat
b) 15 lat
c) 17 lat
d) 18 lat
Rozwiązanie

Petersburg to przedsionek:
a) raju
b) piekła
c) nieba
d) czyśca
Rozwiązanie

Rodia dokładnie przeliczył ilość kroków od jego mieszkania do kamienicy Alony. Było ich:
a) 1250
b) 820
c) 888
d) 730
Rozwiązanie

Koszmar ze skatowanym koniem przyśnił się Rodionowi, gdy ten spał:
a) na W-skim moście
b) w swoim pokoju
c) u przyjaciela - Razumichina
d) na Wyspie Pietrowskiej
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies