Test:

Zmarła żona Swidrygajłowa na dowód swego szacunku dla Duni zapisała jej:
a) swoją biżuterię
b) swoje suknie balowe
c) niewielki domek na wsi
d) trzy tysiące rubli
Rozwiązanie

Lichwiarka Alona wszystkie swoje oszczędności przepisała na:
a) monastyr
b) swoją siostrę
c) zakon żebraczy
d) ochronkę dla sierot
Rozwiązanie

Sposobem na utrzymanie wymyślonym przez Katarzynę Iwanowną miał być śpiew jej dzieci i gra na:
a) harmonii
b) gitarze
c) katarynce
d) skrzypcach
Rozwiązanie

Dostojewskiego nazywamy ojcem powieści:
a) kryminalnej
b) logicznej
c) psychologicznej
d) egzystencjalnej
Rozwiązanie

W powieści osoba opowiadająca losy bohaterów:
a) nie ocenia
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) nie ujawnia swego stosunku do postępowania, charakteru postaci
d) często używa słów: „jakby”, „prawdopodobnie”, „wydaje się”
Rozwiązanie

Swidrygajłow zaproponował Raskolnikowi pieniądze na ucieczkę do:
a) Australii
b) Paryża
c) Ameryki
d) Europy Zachodniej
Rozwiązanie

Lizawieta Iwanowna była dla Alony Iwanownej:
a) młodszą rodzoną siostrą
b) młodszą przyrodnią siostrą
c) starszą rodzoną siostrą
d) starszą przyrodnią siostrą
Rozwiązanie

Dostojewski zmarł na:
a) dusznicę
b) grużlicę
c) raka
d) zapalenie płuc
Rozwiązanie

Anarchizm Bakunina nie był związany z:
a) zniesieniem ucisku społecznego władzy państwowej
b) uległością wobec władzy
c) nieograniczoną wolnością jednostki
d) rewolucją społeczną
Rozwiązanie

Łużyn oskarżył Sonię, że po jej wyjściu z jego mieszkania, ze stołu zniknął:
a) portfel
b) sturublowy banknot
c) złoty zegarek
d) pierścień
Rozwiązanie


Wszystkie sądy o Petersburgu są w powieści:
a) obiektywne
b) wieloznaczne
c) negatywne
d) jednakowe
Rozwiązanie

Spokój Raskolnikowa po morderstwie burzą spotkania z:
a) Sonią
b) Łużynem
c) Porfirym
d) Razumichinem
Rozwiązanie

Akcja powieści Dostojewskiego rozpoczyna się w:
a) lipcowe południe
b) lipcowy poranek
c) lipcowy wieczór
d) lipcowe popołudnie
Rozwiązanie

Ojciec Dostojewskiego był:
a) pisarzem
b) nauczycielem
c) prawnikiem
d) lekarzem
Rozwiązanie

Po wymknięciu się z miejsca zbrodni na klatkę schodową Raskolnikow ukrył się na drugim piętrze w:
a) mieszkaniu Mikołaja
b) odnawianym mieszkaniu
c) mieszkaniu przyjaciela
d) opuszczonym mieszkaniu
Rozwiązanie

Raskolnikow ujawnił swoje tezy w artykule „O zbrodni” opublikowanym na łamach:
a) „Słowa Periodycznego”
b) „Magazynu Powszechnego”
c) „Gazety Petersburskiej”
d) „Głosu Studenckiego”
Rozwiązanie

Marmieładow zanim się rozpił pracował jako:
a) radca tytularny
b) referent sądowy
c) adwokat
d) sędzia
Rozwiązanie

„Niespodzianeczką”, którą Porfiry przygotował za przepierzeniem dla Rodiona:
a) była siekiera którą zamordowano lichwiarkę
b) był przyjaciel Razumichin
c) był stróż
d) był malarz pokojowy Mikołaj
Rozwiązanie

Marmieładow wyznał Rodionowi, że pije by:
a) nie cierpieć
b) zapomnieć
c) się znieczulić
d) pamiętać
Rozwiązanie

Rodion pokłócił się z Łużynem o wizję:
a) zbrodni
b) przyszłości Petersburga
c) małżeństwa
d) podziału klasowego
Rozwiązanie

Dopuszczanie wszystkich środków do osiągnięcia zamierzonego celu wiąże się z koncepcją:
a) radykalizmu społecznego
b) racjonalizmu
c) ateizmu
d) anarchizmu
Rozwiązanie

Słowa: „Jest to miasto półwariatów” (…) o Petersburgu wypowiada:
a) Raskolnikow
b) Swidrygajłow
c) Łużyn
d) Razumichin
Rozwiązanie

Rodion zastawił u Alony Iwanowny:
a) srebrny zegarek
b) łańcuszek z krzyżykiem
c) pierścionek
d) papierośnicę
Rozwiązanie

Koszmar ze skatowanym koniem przyśnił się Rodionowi, gdy ten spał:
a) na W-skim moście
b) u przyjaciela - Razumichina
c) na Wyspie Pietrowskiej
d) w swoim pokoju
Rozwiązanie

Swidrygajłow nad Małą Newą:
a) otruł się
b) strzelił sobie w skroń z pistoletu
c) powiesił się
d) utopił się
Rozwiązanie

Rodion ukrył wszystkie drogocenne przedmioty lichwiarki:
a) w szafie
b) pod głazem
c) w łóżku
d) we framudze
Rozwiązanie

Fiodor Dostojewski zbierał materiały do napisania „Zbrodni i kary” około:
a) pięciu lat
b) piętnastu lat
c) dziesięciu lat
d) siedmiu lat
Rozwiązanie

Książka Dostojewskiego posiada kompozycję:
a) zawiłą
b) prostą
c) luźną
d) zwartą
Rozwiązanie

Katarzyna Iwanowna wywodziła się z domu:
a) biednego
b) burżuazyjnego
c) inteligenckiego
d) arystokratycznego
Rozwiązanie

Porfiry był krewnym:
a) Raskolnikowa
b) Łużyna
c) Razumuchina
d) Swidrygajłowa
Rozwiązanie

„ (…) jest to najbardziej wyuzdany, upadły, w występkach pławiący się człowiek” to słowa o:
a) Rodionie
b) Swidrygajłowie
c) Łużynie
d) Miermieładowie
Rozwiązanie

Andrzej Siemianowicz Lebieziatnikow- znajomy Swidrygajłowa, który popierał komunę, propagandę i śluby cywilne był:
a) biedakiem
b) urzędnikiem
c) rewolucjonistą
d) sędzią śledczym
Rozwiązanie

Petersburg to przedsionek:
a) piekła
b) nieba
c) czyśca
d) raju
Rozwiązanie

Polifonia to termin zaczerpnięty z języka greckiego, nieoznaczający:
a) wielogłosowości
b) techniki kompozytorskiej polegającej na łączeniu w jedną całość muzyczną kilku jednocześnie brzmiących samodzielnych melodii
c) dialogu w obrębie jednej wypowiedzi bohatera
d) wewnętrznego monologu
Rozwiązanie

Rodion jest nieprzytomny przez:
a) 3 dni
b) 4 dni
c) 5 dni
d) 2 dni
Rozwiązanie

Łużyn wybierał się do Petersburga, by otworzyć:
a) poradnię adwokacką
b) fabrykę zapałek
c) poradnię lekarską
d) sklep bławatny
Rozwiązanie

Na pytanie Raskolnikowa o termin aresztowania, śledczy Porfiry Pietrowicz dał mu około:
a) pięciu dni wolności
b) tygodnia wolności
c) dwóch tygodni wolności
d) dwóch dni wolności
Rozwiązanie

Wezwanie Rodiona na komisariat po dokonaniu zbrodni dotyczyło:
a) długów w szynkowni
b) niezapłaconego weksla
c) odebrania przedmiotów zastawionych u lichwiarki
d) mandatu
Rozwiązanie

Raskolnikow został skazany na:
a) osiem lat katorgi
b) dziesięć lat katorgi
c) pięć lat katorgi
d) piętnaście lat katorgi
Rozwiązanie

Zosimow to:
a) lekarz
b) współpracownik Porfirego
c) oficer śledczy
d) sekretarz cyrkułu
Rozwiązanie

Rodion na pomarszczonej szyi lichwiarki ujrzał:
a) złoty łańcuszek
b) sakiewkę
c) drogocenną kolię
d) sznur pereł
Rozwiązanie

„Zbrodnia i kara” to powieść jednotomowa podzielona na epilog i:
a) trzy części
b) cztery części
c) pięć części
d) sześć części
Rozwiązanie

Rodia dokładnie przeliczył ilość kroków od jego mieszkania do kamienicy Alony. Było ich:
a) 1250
b) 820
c) 888
d) 730
Rozwiązanie

Alona Iwanowna mieszkała na:
a) trzecim piętrze
b) drugim pietrze
c) pierwszym pietrze
d) czwartym pietrze
Rozwiązanie

Film „Zbrodnia i kara” Piotra Dumały został pokazany w roku:
a) 1995
b) 1973
c) 2000
d) 1978
Rozwiązanie

Fragmentu o wskrzeszeniu Łazarza, który czytała Sonia pochodził z Ewangelii według:
a) św. Jana
b) św. Mateusza
c) św. Łukasza
d) św. Marka
Rozwiązanie

Akcja powieści rozgrywa się w:
a) latach 70. XIX wieku
b) latach 90. XIX wieku
c) latach 80. XIX wieku
d) latach 60. XIX wieku
Rozwiązanie

Anastazja to:
a) właścicielka pokoju Katarzyny Iwanownej
b) kucharka i służąca
c) właścicielka pokoju Rodiona
d) pracodawczyni Duni
Rozwiązanie

Dostojewski zmarł w wieku:
a) 40 lat
b) 60 lat
c) 50 lat
d) 70 lat
Rozwiązanie

Gdy Rodion poznał Sonię miała:
a) 15 lat
b) 16 lat
c) 18 lat
d) 17 lat
Rozwiązanie

Wydarzenia „Zbrodni i kary” rozgrywają się w ciągu:
a) pięciu dni
b) siedmiu i pół dnia
c) dwunastu i pół dnia
d) dziewięciu i pół dnia
Rozwiązanie

Dostojewski został skazany na karę śmierci przez rozstrzelanie za członkostwo w:
a) tajnej organizacji narodowej
b) partii komunistycznej
c) kole utopijnych socjalistów
d) ugrupowaniu „białych”
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies