Test:

Andrzej Siemianowicz Lebieziatnikow- znajomy Swidrygajłowa, który popierał komunę, propagandę i śluby cywilne był:
a) sędzią śledczym
b) rewolucjonistą
c) urzędnikiem
d) biedakiem
Rozwiązanie

Koszmar ze skatowanym koniem przyśnił się Rodionowi, gdy ten spał:
a) na Wyspie Pietrowskiej
b) w swoim pokoju
c) na W-skim moście
d) u przyjaciela - Razumichina
Rozwiązanie

Zosimow to:
a) współpracownik Porfirego
b) sekretarz cyrkułu
c) oficer śledczy
d) lekarz
Rozwiązanie

Swidrygajłow zaproponował Raskolnikowi pieniądze na ucieczkę do:
a) Australii
b) Ameryki
c) Paryża
d) Europy Zachodniej
Rozwiązanie

Akcja powieści rozgrywa się w:
a) latach 80. XIX wieku
b) latach 90. XIX wieku
c) latach 60. XIX wieku
d) latach 70. XIX wieku
Rozwiązanie

Wszystkie sądy o Petersburgu są w powieści:
a) negatywne
b) jednakowe
c) obiektywne
d) wieloznaczne
Rozwiązanie

Raskolnikow został skazany na:
a) pięć lat katorgi
b) osiem lat katorgi
c) dziesięć lat katorgi
d) piętnaście lat katorgi
Rozwiązanie

Katarzyna Iwanowna wywodziła się z domu:
a) biednego
b) arystokratycznego
c) inteligenckiego
d) burżuazyjnego
Rozwiązanie

Rodion ukrył wszystkie drogocenne przedmioty lichwiarki:
a) w łóżku
b) w szafie
c) pod głazem
d) we framudze
Rozwiązanie

Porfiry był krewnym:
a) Raskolnikowa
b) Łużyna
c) Swidrygajłowa
d) Razumuchina
Rozwiązanie


„Niespodzianeczką”, którą Porfiry przygotował za przepierzeniem dla Rodiona:
a) był malarz pokojowy Mikołaj
b) był przyjaciel Razumichin
c) była siekiera którą zamordowano lichwiarkę
d) był stróż
Rozwiązanie

Na pytanie Raskolnikowa o termin aresztowania, śledczy Porfiry Pietrowicz dał mu około:
a) pięciu dni wolności
b) dwóch dni wolności
c) dwóch tygodni wolności
d) tygodnia wolności
Rozwiązanie

Łużyn wybierał się do Petersburga, by otworzyć:
a) poradnię adwokacką
b) poradnię lekarską
c) sklep bławatny
d) fabrykę zapałek
Rozwiązanie

Petersburg to przedsionek:
a) nieba
b) piekła
c) raju
d) czyśca
Rozwiązanie

Ojciec Dostojewskiego był:
a) pisarzem
b) nauczycielem
c) prawnikiem
d) lekarzem
Rozwiązanie

Marmieładow wyznał Rodionowi, że pije by:
a) się znieczulić
b) pamiętać
c) zapomnieć
d) nie cierpieć
Rozwiązanie

Marmieładow zanim się rozpił pracował jako:
a) referent sądowy
b) radca tytularny
c) sędzia
d) adwokat
Rozwiązanie

Rodion pokłócił się z Łużynem o wizję:
a) podziału klasowego
b) zbrodni
c) przyszłości Petersburga
d) małżeństwa
Rozwiązanie

Rodion na pomarszczonej szyi lichwiarki ujrzał:
a) złoty łańcuszek
b) sakiewkę
c) drogocenną kolię
d) sznur pereł
Rozwiązanie

Swidrygajłow nad Małą Newą:
a) strzelił sobie w skroń z pistoletu
b) powiesił się
c) otruł się
d) utopił się
Rozwiązanie

„ (…) jest to najbardziej wyuzdany, upadły, w występkach pławiący się człowiek” to słowa o:
a) Łużynie
b) Rodionie
c) Swidrygajłowie
d) Miermieładowie
Rozwiązanie

Akcja powieści Dostojewskiego rozpoczyna się w:
a) lipcowe popołudnie
b) lipcowy poranek
c) lipcowe południe
d) lipcowy wieczór
Rozwiązanie

Rodion zastawił u Alony Iwanowny:
a) pierścionek
b) papierośnicę
c) srebrny zegarek
d) łańcuszek z krzyżykiem
Rozwiązanie

Film „Zbrodnia i kara” Piotra Dumały został pokazany w roku:
a) 1995
b) 1973
c) 1978
d) 2000
Rozwiązanie

Wezwanie Rodiona na komisariat po dokonaniu zbrodni dotyczyło:
a) odebrania przedmiotów zastawionych u lichwiarki
b) niezapłaconego weksla
c) mandatu
d) długów w szynkowni
Rozwiązanie

Gdy Rodion poznał Sonię miała:
a) 17 lat
b) 16 lat
c) 18 lat
d) 15 lat
Rozwiązanie

Po wymknięciu się z miejsca zbrodni na klatkę schodową Raskolnikow ukrył się na drugim piętrze w:
a) mieszkaniu przyjaciela
b) opuszczonym mieszkaniu
c) odnawianym mieszkaniu
d) mieszkaniu Mikołaja
Rozwiązanie

„Zbrodnia i kara” to powieść jednotomowa podzielona na epilog i:
a) pięć części
b) cztery części
c) sześć części
d) trzy części
Rozwiązanie

Dopuszczanie wszystkich środków do osiągnięcia zamierzonego celu wiąże się z koncepcją:
a) ateizmu
b) radykalizmu społecznego
c) racjonalizmu
d) anarchizmu
Rozwiązanie

Rodion jest nieprzytomny przez:
a) 4 dni
b) 5 dni
c) 3 dni
d) 2 dni
Rozwiązanie

Lizawieta Iwanowna była dla Alony Iwanownej:
a) młodszą rodzoną siostrą
b) młodszą przyrodnią siostrą
c) starszą rodzoną siostrą
d) starszą przyrodnią siostrą
Rozwiązanie

Słowa: „Jest to miasto półwariatów” (…) o Petersburgu wypowiada:
a) Swidrygajłow
b) Łużyn
c) Razumichin
d) Raskolnikow
Rozwiązanie

Alona Iwanowna mieszkała na:
a) trzecim piętrze
b) pierwszym pietrze
c) drugim pietrze
d) czwartym pietrze
Rozwiązanie

Sposobem na utrzymanie wymyślonym przez Katarzynę Iwanowną miał być śpiew jej dzieci i gra na:
a) skrzypcach
b) katarynce
c) harmonii
d) gitarze
Rozwiązanie

Anastazja to:
a) właścicielka pokoju Katarzyny Iwanownej
b) pracodawczyni Duni
c) kucharka i służąca
d) właścicielka pokoju Rodiona
Rozwiązanie

Dostojewski zmarł w wieku:
a) 50 lat
b) 60 lat
c) 40 lat
d) 70 lat
Rozwiązanie

Dostojewski zmarł na:
a) dusznicę
b) raka
c) grużlicę
d) zapalenie płuc
Rozwiązanie

Raskolnikow ujawnił swoje tezy w artykule „O zbrodni” opublikowanym na łamach:
a) „Głosu Studenckiego”
b) „Magazynu Powszechnego”
c) „Słowa Periodycznego”
d) „Gazety Petersburskiej”
Rozwiązanie

Lichwiarka Alona wszystkie swoje oszczędności przepisała na:
a) ochronkę dla sierot
b) swoją siostrę
c) zakon żebraczy
d) monastyr
Rozwiązanie

W powieści osoba opowiadająca losy bohaterów:
a) nie ocenia
b) nie ujawnia swego stosunku do postępowania, charakteru postaci
c) często używa słów: „jakby”, „prawdopodobnie”, „wydaje się”
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Wydarzenia „Zbrodni i kary” rozgrywają się w ciągu:
a) pięciu dni
b) dziewięciu i pół dnia
c) dwunastu i pół dnia
d) siedmiu i pół dnia
Rozwiązanie

Łużyn oskarżył Sonię, że po jej wyjściu z jego mieszkania, ze stołu zniknął:
a) pierścień
b) portfel
c) złoty zegarek
d) sturublowy banknot
Rozwiązanie

Dostojewskiego nazywamy ojcem powieści:
a) logicznej
b) kryminalnej
c) psychologicznej
d) egzystencjalnej
Rozwiązanie

Rodia dokładnie przeliczył ilość kroków od jego mieszkania do kamienicy Alony. Było ich:
a) 820
b) 730
c) 888
d) 1250
Rozwiązanie

Zmarła żona Swidrygajłowa na dowód swego szacunku dla Duni zapisała jej:
a) swoją biżuterię
b) swoje suknie balowe
c) niewielki domek na wsi
d) trzy tysiące rubli
Rozwiązanie

Fiodor Dostojewski zbierał materiały do napisania „Zbrodni i kary” około:
a) pięciu lat
b) siedmiu lat
c) dziesięciu lat
d) piętnastu lat
Rozwiązanie

Dostojewski został skazany na karę śmierci przez rozstrzelanie za członkostwo w:
a) tajnej organizacji narodowej
b) kole utopijnych socjalistów
c) partii komunistycznej
d) ugrupowaniu „białych”
Rozwiązanie

Książka Dostojewskiego posiada kompozycję:
a) zawiłą
b) luźną
c) prostą
d) zwartą
Rozwiązanie

Anarchizm Bakunina nie był związany z:
a) rewolucją społeczną
b) uległością wobec władzy
c) zniesieniem ucisku społecznego władzy państwowej
d) nieograniczoną wolnością jednostki
Rozwiązanie

Spokój Raskolnikowa po morderstwie burzą spotkania z:
a) Razumichinem
b) Porfirym
c) Sonią
d) Łużynem
Rozwiązanie

Polifonia to termin zaczerpnięty z języka greckiego, nieoznaczający:
a) wewnętrznego monologu
b) wielogłosowości
c) dialogu w obrębie jednej wypowiedzi bohatera
d) techniki kompozytorskiej polegającej na łączeniu w jedną całość muzyczną kilku jednocześnie brzmiących samodzielnych melodii
Rozwiązanie

Fragmentu o wskrzeszeniu Łazarza, który czytała Sonia pochodził z Ewangelii według:
a) św. Mateusza
b) św. Łukasza
c) św. Jana
d) św. Marka
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies