Test:

Fiodor Dostojewski zbierał materiały do napisania „Zbrodni i kary” około:
a) siedmiu lat
b) piętnastu lat
c) dziesięciu lat
d) pięciu lat
Rozwiązanie

Alona Iwanowna mieszkała na:
a) czwartym pietrze
b) drugim pietrze
c) trzecim piętrze
d) pierwszym pietrze
Rozwiązanie

Rodion pokłócił się z Łużynem o wizję:
a) podziału klasowego
b) przyszłości Petersburga
c) małżeństwa
d) zbrodni
Rozwiązanie

Swidrygajłow zaproponował Raskolnikowi pieniądze na ucieczkę do:
a) Ameryki
b) Australii
c) Paryża
d) Europy Zachodniej
Rozwiązanie

Zmarła żona Swidrygajłowa na dowód swego szacunku dla Duni zapisała jej:
a) niewielki domek na wsi
b) swoją biżuterię
c) swoje suknie balowe
d) trzy tysiące rubli
Rozwiązanie

Na pytanie Raskolnikowa o termin aresztowania, śledczy Porfiry Pietrowicz dał mu około:
a) dwóch tygodni wolności
b) dwóch dni wolności
c) pięciu dni wolności
d) tygodnia wolności
Rozwiązanie

Wezwanie Rodiona na komisariat po dokonaniu zbrodni dotyczyło:
a) niezapłaconego weksla
b) mandatu
c) odebrania przedmiotów zastawionych u lichwiarki
d) długów w szynkowni
Rozwiązanie

Dostojewski został skazany na karę śmierci przez rozstrzelanie za członkostwo w:
a) kole utopijnych socjalistów
b) partii komunistycznej
c) tajnej organizacji narodowej
d) ugrupowaniu „białych”
Rozwiązanie

Łużyn oskarżył Sonię, że po jej wyjściu z jego mieszkania, ze stołu zniknął:
a) pierścień
b) złoty zegarek
c) portfel
d) sturublowy banknot
Rozwiązanie

Marmieładow zanim się rozpił pracował jako:
a) adwokat
b) radca tytularny
c) referent sądowy
d) sędzia
Rozwiązanie


Słowa: „Jest to miasto półwariatów” (…) o Petersburgu wypowiada:
a) Łużyn
b) Razumichin
c) Raskolnikow
d) Swidrygajłow
Rozwiązanie

Lizawieta Iwanowna była dla Alony Iwanownej:
a) starszą przyrodnią siostrą
b) starszą rodzoną siostrą
c) młodszą przyrodnią siostrą
d) młodszą rodzoną siostrą
Rozwiązanie

Marmieładow wyznał Rodionowi, że pije by:
a) zapomnieć
b) nie cierpieć
c) się znieczulić
d) pamiętać
Rozwiązanie

Wydarzenia „Zbrodni i kary” rozgrywają się w ciągu:
a) pięciu dni
b) siedmiu i pół dnia
c) dziewięciu i pół dnia
d) dwunastu i pół dnia
Rozwiązanie

Sposobem na utrzymanie wymyślonym przez Katarzynę Iwanowną miał być śpiew jej dzieci i gra na:
a) katarynce
b) harmonii
c) gitarze
d) skrzypcach
Rozwiązanie

Gdy Rodion poznał Sonię miała:
a) 16 lat
b) 18 lat
c) 15 lat
d) 17 lat
Rozwiązanie

„Zbrodnia i kara” to powieść jednotomowa podzielona na epilog i:
a) cztery części
b) pięć części
c) sześć części
d) trzy części
Rozwiązanie

Dostojewskiego nazywamy ojcem powieści:
a) psychologicznej
b) egzystencjalnej
c) logicznej
d) kryminalnej
Rozwiązanie

Rodia dokładnie przeliczył ilość kroków od jego mieszkania do kamienicy Alony. Było ich:
a) 730
b) 1250
c) 820
d) 888
Rozwiązanie

Ojciec Dostojewskiego był:
a) nauczycielem
b) lekarzem
c) pisarzem
d) prawnikiem
Rozwiązanie

Porfiry był krewnym:
a) Łużyna
b) Swidrygajłowa
c) Razumuchina
d) Raskolnikowa
Rozwiązanie

Koszmar ze skatowanym koniem przyśnił się Rodionowi, gdy ten spał:
a) na Wyspie Pietrowskiej
b) w swoim pokoju
c) na W-skim moście
d) u przyjaciela - Razumichina
Rozwiązanie

Petersburg to przedsionek:
a) czyśca
b) raju
c) piekła
d) nieba
Rozwiązanie

Rodion na pomarszczonej szyi lichwiarki ujrzał:
a) sakiewkę
b) drogocenną kolię
c) złoty łańcuszek
d) sznur pereł
Rozwiązanie

Katarzyna Iwanowna wywodziła się z domu:
a) burżuazyjnego
b) biednego
c) arystokratycznego
d) inteligenckiego
Rozwiązanie

Dostojewski zmarł w wieku:
a) 50 lat
b) 70 lat
c) 60 lat
d) 40 lat
Rozwiązanie

Łużyn wybierał się do Petersburga, by otworzyć:
a) poradnię lekarską
b) poradnię adwokacką
c) sklep bławatny
d) fabrykę zapałek
Rozwiązanie

Po wymknięciu się z miejsca zbrodni na klatkę schodową Raskolnikow ukrył się na drugim piętrze w:
a) mieszkaniu Mikołaja
b) mieszkaniu przyjaciela
c) odnawianym mieszkaniu
d) opuszczonym mieszkaniu
Rozwiązanie

Wszystkie sądy o Petersburgu są w powieści:
a) jednakowe
b) wieloznaczne
c) negatywne
d) obiektywne
Rozwiązanie

Raskolnikow został skazany na:
a) dziesięć lat katorgi
b) pięć lat katorgi
c) osiem lat katorgi
d) piętnaście lat katorgi
Rozwiązanie

W powieści osoba opowiadająca losy bohaterów:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) często używa słów: „jakby”, „prawdopodobnie”, „wydaje się”
c) nie ocenia
d) nie ujawnia swego stosunku do postępowania, charakteru postaci
Rozwiązanie

Polifonia to termin zaczerpnięty z języka greckiego, nieoznaczający:
a) wewnętrznego monologu
b) techniki kompozytorskiej polegającej na łączeniu w jedną całość muzyczną kilku jednocześnie brzmiących samodzielnych melodii
c) wielogłosowości
d) dialogu w obrębie jednej wypowiedzi bohatera
Rozwiązanie

Książka Dostojewskiego posiada kompozycję:
a) zwartą
b) zawiłą
c) prostą
d) luźną
Rozwiązanie

Film „Zbrodnia i kara” Piotra Dumały został pokazany w roku:
a) 2000
b) 1978
c) 1973
d) 1995
Rozwiązanie

„ (…) jest to najbardziej wyuzdany, upadły, w występkach pławiący się człowiek” to słowa o:
a) Swidrygajłowie
b) Miermieładowie
c) Łużynie
d) Rodionie
Rozwiązanie

Rodion zastawił u Alony Iwanowny:
a) srebrny zegarek
b) papierośnicę
c) pierścionek
d) łańcuszek z krzyżykiem
Rozwiązanie

„Niespodzianeczką”, którą Porfiry przygotował za przepierzeniem dla Rodiona:
a) była siekiera którą zamordowano lichwiarkę
b) był stróż
c) był malarz pokojowy Mikołaj
d) był przyjaciel Razumichin
Rozwiązanie

Raskolnikow ujawnił swoje tezy w artykule „O zbrodni” opublikowanym na łamach:
a) „Gazety Petersburskiej”
b) „Głosu Studenckiego”
c) „Słowa Periodycznego”
d) „Magazynu Powszechnego”
Rozwiązanie

Akcja powieści rozgrywa się w:
a) latach 70. XIX wieku
b) latach 60. XIX wieku
c) latach 90. XIX wieku
d) latach 80. XIX wieku
Rozwiązanie

Fragmentu o wskrzeszeniu Łazarza, który czytała Sonia pochodził z Ewangelii według:
a) św. Łukasza
b) św. Marka
c) św. Mateusza
d) św. Jana
Rozwiązanie

Spokój Raskolnikowa po morderstwie burzą spotkania z:
a) Łużynem
b) Porfirym
c) Sonią
d) Razumichinem
Rozwiązanie

Anarchizm Bakunina nie był związany z:
a) uległością wobec władzy
b) rewolucją społeczną
c) nieograniczoną wolnością jednostki
d) zniesieniem ucisku społecznego władzy państwowej
Rozwiązanie

Rodion ukrył wszystkie drogocenne przedmioty lichwiarki:
a) w łóżku
b) we framudze
c) pod głazem
d) w szafie
Rozwiązanie

Dostojewski zmarł na:
a) raka
b) grużlicę
c) dusznicę
d) zapalenie płuc
Rozwiązanie

Rodion jest nieprzytomny przez:
a) 4 dni
b) 2 dni
c) 3 dni
d) 5 dni
Rozwiązanie

Dopuszczanie wszystkich środków do osiągnięcia zamierzonego celu wiąże się z koncepcją:
a) anarchizmu
b) ateizmu
c) radykalizmu społecznego
d) racjonalizmu
Rozwiązanie

Akcja powieści Dostojewskiego rozpoczyna się w:
a) lipcowy wieczór
b) lipcowy poranek
c) lipcowe popołudnie
d) lipcowe południe
Rozwiązanie

Andrzej Siemianowicz Lebieziatnikow- znajomy Swidrygajłowa, który popierał komunę, propagandę i śluby cywilne był:
a) rewolucjonistą
b) sędzią śledczym
c) biedakiem
d) urzędnikiem
Rozwiązanie

Anastazja to:
a) właścicielka pokoju Katarzyny Iwanownej
b) pracodawczyni Duni
c) kucharka i służąca
d) właścicielka pokoju Rodiona
Rozwiązanie

Swidrygajłow nad Małą Newą:
a) utopił się
b) strzelił sobie w skroń z pistoletu
c) powiesił się
d) otruł się
Rozwiązanie

Zosimow to:
a) lekarz
b) współpracownik Porfirego
c) sekretarz cyrkułu
d) oficer śledczy
Rozwiązanie

Lichwiarka Alona wszystkie swoje oszczędności przepisała na:
a) monastyr
b) zakon żebraczy
c) swoją siostrę
d) ochronkę dla sierot
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies