Test:

Porfiry był krewnym:
a) Razumuchina
b) Raskolnikowa
c) Swidrygajłowa
d) Łużyna
Rozwiązanie

Wydarzenia „Zbrodni i kary” rozgrywają się w ciągu:
a) pięciu dni
b) siedmiu i pół dnia
c) dziewięciu i pół dnia
d) dwunastu i pół dnia
Rozwiązanie

Dostojewski zmarł na:
a) raka
b) dusznicę
c) grużlicę
d) zapalenie płuc
Rozwiązanie

Petersburg to przedsionek:
a) raju
b) nieba
c) czyśca
d) piekła
Rozwiązanie

Rodia dokładnie przeliczył ilość kroków od jego mieszkania do kamienicy Alony. Było ich:
a) 1250
b) 730
c) 820
d) 888
Rozwiązanie

Anastazja to:
a) właścicielka pokoju Rodiona
b) kucharka i służąca
c) pracodawczyni Duni
d) właścicielka pokoju Katarzyny Iwanownej
Rozwiązanie

Słowa: „Jest to miasto półwariatów” (…) o Petersburgu wypowiada:
a) Swidrygajłow
b) Raskolnikow
c) Łużyn
d) Razumichin
Rozwiązanie

Lichwiarka Alona wszystkie swoje oszczędności przepisała na:
a) monastyr
b) swoją siostrę
c) ochronkę dla sierot
d) zakon żebraczy
Rozwiązanie

Zmarła żona Swidrygajłowa na dowód swego szacunku dla Duni zapisała jej:
a) swoją biżuterię
b) niewielki domek na wsi
c) trzy tysiące rubli
d) swoje suknie balowe
Rozwiązanie

Rodion na pomarszczonej szyi lichwiarki ujrzał:
a) sznur pereł
b) sakiewkę
c) drogocenną kolię
d) złoty łańcuszek
Rozwiązanie


Film „Zbrodnia i kara” Piotra Dumały został pokazany w roku:
a) 1995
b) 1978
c) 2000
d) 1973
Rozwiązanie

Akcja powieści rozgrywa się w:
a) latach 90. XIX wieku
b) latach 70. XIX wieku
c) latach 80. XIX wieku
d) latach 60. XIX wieku
Rozwiązanie

Koszmar ze skatowanym koniem przyśnił się Rodionowi, gdy ten spał:
a) u przyjaciela - Razumichina
b) w swoim pokoju
c) na Wyspie Pietrowskiej
d) na W-skim moście
Rozwiązanie

Dostojewski zmarł w wieku:
a) 40 lat
b) 70 lat
c) 50 lat
d) 60 lat
Rozwiązanie

Fragmentu o wskrzeszeniu Łazarza, który czytała Sonia pochodził z Ewangelii według:
a) św. Marka
b) św. Jana
c) św. Mateusza
d) św. Łukasza
Rozwiązanie

Łużyn oskarżył Sonię, że po jej wyjściu z jego mieszkania, ze stołu zniknął:
a) sturublowy banknot
b) portfel
c) złoty zegarek
d) pierścień
Rozwiązanie

Polifonia to termin zaczerpnięty z języka greckiego, nieoznaczający:
a) dialogu w obrębie jednej wypowiedzi bohatera
b) wielogłosowości
c) wewnętrznego monologu
d) techniki kompozytorskiej polegającej na łączeniu w jedną całość muzyczną kilku jednocześnie brzmiących samodzielnych melodii
Rozwiązanie

Sposobem na utrzymanie wymyślonym przez Katarzynę Iwanowną miał być śpiew jej dzieci i gra na:
a) skrzypcach
b) gitarze
c) katarynce
d) harmonii
Rozwiązanie

Akcja powieści Dostojewskiego rozpoczyna się w:
a) lipcowe południe
b) lipcowy poranek
c) lipcowy wieczór
d) lipcowe popołudnie
Rozwiązanie

W powieści osoba opowiadająca losy bohaterów:
a) nie ocenia
b) nie ujawnia swego stosunku do postępowania, charakteru postaci
c) często używa słów: „jakby”, „prawdopodobnie”, „wydaje się”
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Dostojewski został skazany na karę śmierci przez rozstrzelanie za członkostwo w:
a) partii komunistycznej
b) ugrupowaniu „białych”
c) kole utopijnych socjalistów
d) tajnej organizacji narodowej
Rozwiązanie

Po wymknięciu się z miejsca zbrodni na klatkę schodową Raskolnikow ukrył się na drugim piętrze w:
a) odnawianym mieszkaniu
b) mieszkaniu Mikołaja
c) mieszkaniu przyjaciela
d) opuszczonym mieszkaniu
Rozwiązanie

Książka Dostojewskiego posiada kompozycję:
a) luźną
b) zwartą
c) prostą
d) zawiłą
Rozwiązanie

Dostojewskiego nazywamy ojcem powieści:
a) egzystencjalnej
b) kryminalnej
c) logicznej
d) psychologicznej
Rozwiązanie

Wezwanie Rodiona na komisariat po dokonaniu zbrodni dotyczyło:
a) mandatu
b) długów w szynkowni
c) odebrania przedmiotów zastawionych u lichwiarki
d) niezapłaconego weksla
Rozwiązanie

Swidrygajłow nad Małą Newą:
a) powiesił się
b) utopił się
c) otruł się
d) strzelił sobie w skroń z pistoletu
Rozwiązanie

Na pytanie Raskolnikowa o termin aresztowania, śledczy Porfiry Pietrowicz dał mu około:
a) dwóch dni wolności
b) tygodnia wolności
c) pięciu dni wolności
d) dwóch tygodni wolności
Rozwiązanie

Rodion pokłócił się z Łużynem o wizję:
a) przyszłości Petersburga
b) zbrodni
c) podziału klasowego
d) małżeństwa
Rozwiązanie

„Zbrodnia i kara” to powieść jednotomowa podzielona na epilog i:
a) trzy części
b) cztery części
c) sześć części
d) pięć części
Rozwiązanie

Rodion ukrył wszystkie drogocenne przedmioty lichwiarki:
a) w łóżku
b) w szafie
c) pod głazem
d) we framudze
Rozwiązanie

Anarchizm Bakunina nie był związany z:
a) uległością wobec władzy
b) nieograniczoną wolnością jednostki
c) rewolucją społeczną
d) zniesieniem ucisku społecznego władzy państwowej
Rozwiązanie

Rodion zastawił u Alony Iwanowny:
a) papierośnicę
b) srebrny zegarek
c) pierścionek
d) łańcuszek z krzyżykiem
Rozwiązanie

Łużyn wybierał się do Petersburga, by otworzyć:
a) poradnię adwokacką
b) poradnię lekarską
c) sklep bławatny
d) fabrykę zapałek
Rozwiązanie

„ (…) jest to najbardziej wyuzdany, upadły, w występkach pławiący się człowiek” to słowa o:
a) Miermieładowie
b) Łużynie
c) Swidrygajłowie
d) Rodionie
Rozwiązanie

Alona Iwanowna mieszkała na:
a) pierwszym pietrze
b) trzecim piętrze
c) czwartym pietrze
d) drugim pietrze
Rozwiązanie

Raskolnikow ujawnił swoje tezy w artykule „O zbrodni” opublikowanym na łamach:
a) „Głosu Studenckiego”
b) „Gazety Petersburskiej”
c) „Magazynu Powszechnego”
d) „Słowa Periodycznego”
Rozwiązanie

Wszystkie sądy o Petersburgu są w powieści:
a) obiektywne
b) jednakowe
c) negatywne
d) wieloznaczne
Rozwiązanie

Katarzyna Iwanowna wywodziła się z domu:
a) inteligenckiego
b) burżuazyjnego
c) arystokratycznego
d) biednego
Rozwiązanie

Rodion jest nieprzytomny przez:
a) 4 dni
b) 5 dni
c) 3 dni
d) 2 dni
Rozwiązanie

Lizawieta Iwanowna była dla Alony Iwanownej:
a) starszą przyrodnią siostrą
b) młodszą przyrodnią siostrą
c) młodszą rodzoną siostrą
d) starszą rodzoną siostrą
Rozwiązanie

Fiodor Dostojewski zbierał materiały do napisania „Zbrodni i kary” około:
a) dziesięciu lat
b) siedmiu lat
c) piętnastu lat
d) pięciu lat
Rozwiązanie

Zosimow to:
a) lekarz
b) sekretarz cyrkułu
c) współpracownik Porfirego
d) oficer śledczy
Rozwiązanie

Spokój Raskolnikowa po morderstwie burzą spotkania z:
a) Porfirym
b) Razumichinem
c) Łużynem
d) Sonią
Rozwiązanie

Raskolnikow został skazany na:
a) piętnaście lat katorgi
b) pięć lat katorgi
c) osiem lat katorgi
d) dziesięć lat katorgi
Rozwiązanie

Andrzej Siemianowicz Lebieziatnikow- znajomy Swidrygajłowa, który popierał komunę, propagandę i śluby cywilne był:
a) sędzią śledczym
b) rewolucjonistą
c) urzędnikiem
d) biedakiem
Rozwiązanie

Swidrygajłow zaproponował Raskolnikowi pieniądze na ucieczkę do:
a) Europy Zachodniej
b) Paryża
c) Australii
d) Ameryki
Rozwiązanie

Gdy Rodion poznał Sonię miała:
a) 17 lat
b) 18 lat
c) 16 lat
d) 15 lat
Rozwiązanie

Ojciec Dostojewskiego był:
a) pisarzem
b) lekarzem
c) prawnikiem
d) nauczycielem
Rozwiązanie

Marmieładow zanim się rozpił pracował jako:
a) referent sądowy
b) radca tytularny
c) adwokat
d) sędzia
Rozwiązanie

„Niespodzianeczką”, którą Porfiry przygotował za przepierzeniem dla Rodiona:
a) był stróż
b) była siekiera którą zamordowano lichwiarkę
c) był malarz pokojowy Mikołaj
d) był przyjaciel Razumichin
Rozwiązanie

Dopuszczanie wszystkich środków do osiągnięcia zamierzonego celu wiąże się z koncepcją:
a) ateizmu
b) radykalizmu społecznego
c) anarchizmu
d) racjonalizmu
Rozwiązanie

Marmieładow wyznał Rodionowi, że pije by:
a) nie cierpieć
b) pamiętać
c) się znieczulić
d) zapomnieć
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies