Test:

Dostojewski został skazany na karę śmierci przez rozstrzelanie za członkostwo w:
a) partii komunistycznej
b) kole utopijnych socjalistów
c) ugrupowaniu „białych”
d) tajnej organizacji narodowej
Rozwiązanie

Słowa: „Jest to miasto półwariatów” (…) o Petersburgu wypowiada:
a) Swidrygajłow
b) Raskolnikow
c) Łużyn
d) Razumichin
Rozwiązanie

Fiodor Dostojewski zbierał materiały do napisania „Zbrodni i kary” około:
a) piętnastu lat
b) dziesięciu lat
c) pięciu lat
d) siedmiu lat
Rozwiązanie

Polifonia to termin zaczerpnięty z języka greckiego, nieoznaczający:
a) wewnętrznego monologu
b) techniki kompozytorskiej polegającej na łączeniu w jedną całość muzyczną kilku jednocześnie brzmiących samodzielnych melodii
c) dialogu w obrębie jednej wypowiedzi bohatera
d) wielogłosowości
Rozwiązanie

Zmarła żona Swidrygajłowa na dowód swego szacunku dla Duni zapisała jej:
a) trzy tysiące rubli
b) swoją biżuterię
c) swoje suknie balowe
d) niewielki domek na wsi
Rozwiązanie

Film „Zbrodnia i kara” Piotra Dumały został pokazany w roku:
a) 1978
b) 1973
c) 2000
d) 1995
Rozwiązanie

Dostojewski zmarł w wieku:
a) 40 lat
b) 60 lat
c) 50 lat
d) 70 lat
Rozwiązanie

Spokój Raskolnikowa po morderstwie burzą spotkania z:
a) Łużynem
b) Porfirym
c) Razumichinem
d) Sonią
Rozwiązanie

Raskolnikow ujawnił swoje tezy w artykule „O zbrodni” opublikowanym na łamach:
a) „Gazety Petersburskiej”
b) „Głosu Studenckiego”
c) „Magazynu Powszechnego”
d) „Słowa Periodycznego”
Rozwiązanie

Wszystkie sądy o Petersburgu są w powieści:
a) negatywne
b) jednakowe
c) obiektywne
d) wieloznaczne
Rozwiązanie


„Zbrodnia i kara” to powieść jednotomowa podzielona na epilog i:
a) pięć części
b) cztery części
c) trzy części
d) sześć części
Rozwiązanie

Raskolnikow został skazany na:
a) pięć lat katorgi
b) osiem lat katorgi
c) dziesięć lat katorgi
d) piętnaście lat katorgi
Rozwiązanie

Sposobem na utrzymanie wymyślonym przez Katarzynę Iwanowną miał być śpiew jej dzieci i gra na:
a) harmonii
b) katarynce
c) gitarze
d) skrzypcach
Rozwiązanie

Akcja powieści Dostojewskiego rozpoczyna się w:
a) lipcowe popołudnie
b) lipcowe południe
c) lipcowy poranek
d) lipcowy wieczór
Rozwiązanie

Ojciec Dostojewskiego był:
a) lekarzem
b) prawnikiem
c) pisarzem
d) nauczycielem
Rozwiązanie

Dostojewskiego nazywamy ojcem powieści:
a) logicznej
b) egzystencjalnej
c) kryminalnej
d) psychologicznej
Rozwiązanie

Rodion zastawił u Alony Iwanowny:
a) srebrny zegarek
b) łańcuszek z krzyżykiem
c) pierścionek
d) papierośnicę
Rozwiązanie

Dopuszczanie wszystkich środków do osiągnięcia zamierzonego celu wiąże się z koncepcją:
a) anarchizmu
b) ateizmu
c) racjonalizmu
d) radykalizmu społecznego
Rozwiązanie

Wezwanie Rodiona na komisariat po dokonaniu zbrodni dotyczyło:
a) długów w szynkowni
b) mandatu
c) odebrania przedmiotów zastawionych u lichwiarki
d) niezapłaconego weksla
Rozwiązanie

Książka Dostojewskiego posiada kompozycję:
a) luźną
b) zwartą
c) zawiłą
d) prostą
Rozwiązanie

„Niespodzianeczką”, którą Porfiry przygotował za przepierzeniem dla Rodiona:
a) był malarz pokojowy Mikołaj
b) był przyjaciel Razumichin
c) była siekiera którą zamordowano lichwiarkę
d) był stróż
Rozwiązanie

Koszmar ze skatowanym koniem przyśnił się Rodionowi, gdy ten spał:
a) u przyjaciela - Razumichina
b) na Wyspie Pietrowskiej
c) na W-skim moście
d) w swoim pokoju
Rozwiązanie

Na pytanie Raskolnikowa o termin aresztowania, śledczy Porfiry Pietrowicz dał mu około:
a) dwóch tygodni wolności
b) dwóch dni wolności
c) tygodnia wolności
d) pięciu dni wolności
Rozwiązanie

Swidrygajłow zaproponował Raskolnikowi pieniądze na ucieczkę do:
a) Europy Zachodniej
b) Paryża
c) Australii
d) Ameryki
Rozwiązanie

Andrzej Siemianowicz Lebieziatnikow- znajomy Swidrygajłowa, który popierał komunę, propagandę i śluby cywilne był:
a) biedakiem
b) sędzią śledczym
c) urzędnikiem
d) rewolucjonistą
Rozwiązanie

W powieści osoba opowiadająca losy bohaterów:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) nie ujawnia swego stosunku do postępowania, charakteru postaci
c) często używa słów: „jakby”, „prawdopodobnie”, „wydaje się”
d) nie ocenia
Rozwiązanie

Rodion jest nieprzytomny przez:
a) 3 dni
b) 5 dni
c) 4 dni
d) 2 dni
Rozwiązanie

Anastazja to:
a) właścicielka pokoju Rodiona
b) pracodawczyni Duni
c) właścicielka pokoju Katarzyny Iwanownej
d) kucharka i służąca
Rozwiązanie

Porfiry był krewnym:
a) Swidrygajłowa
b) Razumuchina
c) Łużyna
d) Raskolnikowa
Rozwiązanie

Łużyn oskarżył Sonię, że po jej wyjściu z jego mieszkania, ze stołu zniknął:
a) portfel
b) sturublowy banknot
c) złoty zegarek
d) pierścień
Rozwiązanie

Łużyn wybierał się do Petersburga, by otworzyć:
a) sklep bławatny
b) poradnię lekarską
c) fabrykę zapałek
d) poradnię adwokacką
Rozwiązanie

Rodion ukrył wszystkie drogocenne przedmioty lichwiarki:
a) we framudze
b) w łóżku
c) pod głazem
d) w szafie
Rozwiązanie

Katarzyna Iwanowna wywodziła się z domu:
a) arystokratycznego
b) burżuazyjnego
c) biednego
d) inteligenckiego
Rozwiązanie

Dostojewski zmarł na:
a) dusznicę
b) zapalenie płuc
c) grużlicę
d) raka
Rozwiązanie

„ (…) jest to najbardziej wyuzdany, upadły, w występkach pławiący się człowiek” to słowa o:
a) Rodionie
b) Łużynie
c) Swidrygajłowie
d) Miermieładowie
Rozwiązanie

Anarchizm Bakunina nie był związany z:
a) uległością wobec władzy
b) zniesieniem ucisku społecznego władzy państwowej
c) nieograniczoną wolnością jednostki
d) rewolucją społeczną
Rozwiązanie

Swidrygajłow nad Małą Newą:
a) strzelił sobie w skroń z pistoletu
b) utopił się
c) otruł się
d) powiesił się
Rozwiązanie

Petersburg to przedsionek:
a) piekła
b) nieba
c) raju
d) czyśca
Rozwiązanie

Zosimow to:
a) współpracownik Porfirego
b) sekretarz cyrkułu
c) lekarz
d) oficer śledczy
Rozwiązanie

Po wymknięciu się z miejsca zbrodni na klatkę schodową Raskolnikow ukrył się na drugim piętrze w:
a) odnawianym mieszkaniu
b) mieszkaniu Mikołaja
c) mieszkaniu przyjaciela
d) opuszczonym mieszkaniu
Rozwiązanie

Lichwiarka Alona wszystkie swoje oszczędności przepisała na:
a) ochronkę dla sierot
b) zakon żebraczy
c) monastyr
d) swoją siostrę
Rozwiązanie

Rodia dokładnie przeliczył ilość kroków od jego mieszkania do kamienicy Alony. Było ich:
a) 1250
b) 888
c) 730
d) 820
Rozwiązanie

Wydarzenia „Zbrodni i kary” rozgrywają się w ciągu:
a) dziewięciu i pół dnia
b) siedmiu i pół dnia
c) pięciu dni
d) dwunastu i pół dnia
Rozwiązanie

Marmieładow wyznał Rodionowi, że pije by:
a) pamiętać
b) się znieczulić
c) nie cierpieć
d) zapomnieć
Rozwiązanie

Lizawieta Iwanowna była dla Alony Iwanownej:
a) starszą rodzoną siostrą
b) młodszą przyrodnią siostrą
c) starszą przyrodnią siostrą
d) młodszą rodzoną siostrą
Rozwiązanie

Rodion na pomarszczonej szyi lichwiarki ujrzał:
a) złoty łańcuszek
b) sznur pereł
c) sakiewkę
d) drogocenną kolię
Rozwiązanie

Alona Iwanowna mieszkała na:
a) drugim pietrze
b) pierwszym pietrze
c) trzecim piętrze
d) czwartym pietrze
Rozwiązanie

Marmieładow zanim się rozpił pracował jako:
a) adwokat
b) sędzia
c) referent sądowy
d) radca tytularny
Rozwiązanie

Akcja powieści rozgrywa się w:
a) latach 90. XIX wieku
b) latach 80. XIX wieku
c) latach 70. XIX wieku
d) latach 60. XIX wieku
Rozwiązanie

Fragmentu o wskrzeszeniu Łazarza, który czytała Sonia pochodził z Ewangelii według:
a) św. Marka
b) św. Mateusza
c) św. Jana
d) św. Łukasza
Rozwiązanie

Gdy Rodion poznał Sonię miała:
a) 18 lat
b) 15 lat
c) 17 lat
d) 16 lat
Rozwiązanie

Rodion pokłócił się z Łużynem o wizję:
a) zbrodni
b) podziału klasowego
c) przyszłości Petersburga
d) małżeństwa
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies