Test:

Wydarzenia „Zbrodni i kary” rozgrywają się w ciągu:
a) dwunastu i pół dnia
b) dziewięciu i pół dnia
c) siedmiu i pół dnia
d) pięciu dni
Rozwiązanie

Anastazja to:
a) właścicielka pokoju Rodiona
b) kucharka i służąca
c) pracodawczyni Duni
d) właścicielka pokoju Katarzyny Iwanownej
Rozwiązanie

Rodion jest nieprzytomny przez:
a) 2 dni
b) 4 dni
c) 5 dni
d) 3 dni
Rozwiązanie

„Zbrodnia i kara” to powieść jednotomowa podzielona na epilog i:
a) pięć części
b) cztery części
c) sześć części
d) trzy części
Rozwiązanie

Lizawieta Iwanowna była dla Alony Iwanownej:
a) starszą przyrodnią siostrą
b) młodszą przyrodnią siostrą
c) starszą rodzoną siostrą
d) młodszą rodzoną siostrą
Rozwiązanie

Raskolnikow ujawnił swoje tezy w artykule „O zbrodni” opublikowanym na łamach:
a) „Gazety Petersburskiej”
b) „Magazynu Powszechnego”
c) „Głosu Studenckiego”
d) „Słowa Periodycznego”
Rozwiązanie

Rodia dokładnie przeliczył ilość kroków od jego mieszkania do kamienicy Alony. Było ich:
a) 888
b) 1250
c) 820
d) 730
Rozwiązanie

Zosimow to:
a) oficer śledczy
b) współpracownik Porfirego
c) sekretarz cyrkułu
d) lekarz
Rozwiązanie

Na pytanie Raskolnikowa o termin aresztowania, śledczy Porfiry Pietrowicz dał mu około:
a) tygodnia wolności
b) pięciu dni wolności
c) dwóch dni wolności
d) dwóch tygodni wolności
Rozwiązanie

Dostojewski zmarł w wieku:
a) 50 lat
b) 40 lat
c) 70 lat
d) 60 lat
Rozwiązanie


Alona Iwanowna mieszkała na:
a) pierwszym pietrze
b) trzecim piętrze
c) drugim pietrze
d) czwartym pietrze
Rozwiązanie

Gdy Rodion poznał Sonię miała:
a) 15 lat
b) 18 lat
c) 17 lat
d) 16 lat
Rozwiązanie

Słowa: „Jest to miasto półwariatów” (…) o Petersburgu wypowiada:
a) Łużyn
b) Razumichin
c) Swidrygajłow
d) Raskolnikow
Rozwiązanie

Książka Dostojewskiego posiada kompozycję:
a) zwartą
b) luźną
c) prostą
d) zawiłą
Rozwiązanie

Zmarła żona Swidrygajłowa na dowód swego szacunku dla Duni zapisała jej:
a) swoją biżuterię
b) niewielki domek na wsi
c) swoje suknie balowe
d) trzy tysiące rubli
Rozwiązanie

Rodion pokłócił się z Łużynem o wizję:
a) małżeństwa
b) podziału klasowego
c) zbrodni
d) przyszłości Petersburga
Rozwiązanie

Petersburg to przedsionek:
a) czyśca
b) piekła
c) raju
d) nieba
Rozwiązanie

Andrzej Siemianowicz Lebieziatnikow- znajomy Swidrygajłowa, który popierał komunę, propagandę i śluby cywilne był:
a) urzędnikiem
b) sędzią śledczym
c) rewolucjonistą
d) biedakiem
Rozwiązanie

Film „Zbrodnia i kara” Piotra Dumały został pokazany w roku:
a) 2000
b) 1978
c) 1973
d) 1995
Rozwiązanie

„Niespodzianeczką”, którą Porfiry przygotował za przepierzeniem dla Rodiona:
a) był przyjaciel Razumichin
b) był malarz pokojowy Mikołaj
c) był stróż
d) była siekiera którą zamordowano lichwiarkę
Rozwiązanie

Wezwanie Rodiona na komisariat po dokonaniu zbrodni dotyczyło:
a) niezapłaconego weksla
b) odebrania przedmiotów zastawionych u lichwiarki
c) mandatu
d) długów w szynkowni
Rozwiązanie

Łużyn wybierał się do Petersburga, by otworzyć:
a) poradnię adwokacką
b) sklep bławatny
c) fabrykę zapałek
d) poradnię lekarską
Rozwiązanie

W powieści osoba opowiadająca losy bohaterów:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) często używa słów: „jakby”, „prawdopodobnie”, „wydaje się”
c) nie ocenia
d) nie ujawnia swego stosunku do postępowania, charakteru postaci
Rozwiązanie

Rodion zastawił u Alony Iwanowny:
a) pierścionek
b) srebrny zegarek
c) łańcuszek z krzyżykiem
d) papierośnicę
Rozwiązanie

Swidrygajłow zaproponował Raskolnikowi pieniądze na ucieczkę do:
a) Ameryki
b) Australii
c) Europy Zachodniej
d) Paryża
Rozwiązanie

Dopuszczanie wszystkich środków do osiągnięcia zamierzonego celu wiąże się z koncepcją:
a) radykalizmu społecznego
b) ateizmu
c) racjonalizmu
d) anarchizmu
Rozwiązanie

Lichwiarka Alona wszystkie swoje oszczędności przepisała na:
a) swoją siostrę
b) zakon żebraczy
c) ochronkę dla sierot
d) monastyr
Rozwiązanie

Wszystkie sądy o Petersburgu są w powieści:
a) jednakowe
b) obiektywne
c) negatywne
d) wieloznaczne
Rozwiązanie

Porfiry był krewnym:
a) Swidrygajłowa
b) Łużyna
c) Raskolnikowa
d) Razumuchina
Rozwiązanie

Fiodor Dostojewski zbierał materiały do napisania „Zbrodni i kary” około:
a) pięciu lat
b) piętnastu lat
c) siedmiu lat
d) dziesięciu lat
Rozwiązanie

Sposobem na utrzymanie wymyślonym przez Katarzynę Iwanowną miał być śpiew jej dzieci i gra na:
a) katarynce
b) skrzypcach
c) harmonii
d) gitarze
Rozwiązanie

Rodion ukrył wszystkie drogocenne przedmioty lichwiarki:
a) we framudze
b) w łóżku
c) w szafie
d) pod głazem
Rozwiązanie

Koszmar ze skatowanym koniem przyśnił się Rodionowi, gdy ten spał:
a) na W-skim moście
b) na Wyspie Pietrowskiej
c) u przyjaciela - Razumichina
d) w swoim pokoju
Rozwiązanie

Katarzyna Iwanowna wywodziła się z domu:
a) inteligenckiego
b) arystokratycznego
c) biednego
d) burżuazyjnego
Rozwiązanie

Ojciec Dostojewskiego był:
a) lekarzem
b) pisarzem
c) prawnikiem
d) nauczycielem
Rozwiązanie

Polifonia to termin zaczerpnięty z języka greckiego, nieoznaczający:
a) techniki kompozytorskiej polegającej na łączeniu w jedną całość muzyczną kilku jednocześnie brzmiących samodzielnych melodii
b) wielogłosowości
c) dialogu w obrębie jednej wypowiedzi bohatera
d) wewnętrznego monologu
Rozwiązanie

Fragmentu o wskrzeszeniu Łazarza, który czytała Sonia pochodził z Ewangelii według:
a) św. Jana
b) św. Mateusza
c) św. Marka
d) św. Łukasza
Rozwiązanie

Po wymknięciu się z miejsca zbrodni na klatkę schodową Raskolnikow ukrył się na drugim piętrze w:
a) odnawianym mieszkaniu
b) mieszkaniu Mikołaja
c) mieszkaniu przyjaciela
d) opuszczonym mieszkaniu
Rozwiązanie

Dostojewski został skazany na karę śmierci przez rozstrzelanie za członkostwo w:
a) partii komunistycznej
b) ugrupowaniu „białych”
c) tajnej organizacji narodowej
d) kole utopijnych socjalistów
Rozwiązanie

Łużyn oskarżył Sonię, że po jej wyjściu z jego mieszkania, ze stołu zniknął:
a) sturublowy banknot
b) pierścień
c) złoty zegarek
d) portfel
Rozwiązanie

Akcja powieści Dostojewskiego rozpoczyna się w:
a) lipcowe południe
b) lipcowe popołudnie
c) lipcowy wieczór
d) lipcowy poranek
Rozwiązanie

Dostojewskiego nazywamy ojcem powieści:
a) egzystencjalnej
b) psychologicznej
c) logicznej
d) kryminalnej
Rozwiązanie

Marmieładow zanim się rozpił pracował jako:
a) adwokat
b) sędzia
c) referent sądowy
d) radca tytularny
Rozwiązanie

Akcja powieści rozgrywa się w:
a) latach 60. XIX wieku
b) latach 80. XIX wieku
c) latach 90. XIX wieku
d) latach 70. XIX wieku
Rozwiązanie

Raskolnikow został skazany na:
a) osiem lat katorgi
b) piętnaście lat katorgi
c) dziesięć lat katorgi
d) pięć lat katorgi
Rozwiązanie

Anarchizm Bakunina nie był związany z:
a) rewolucją społeczną
b) zniesieniem ucisku społecznego władzy państwowej
c) uległością wobec władzy
d) nieograniczoną wolnością jednostki
Rozwiązanie

Dostojewski zmarł na:
a) dusznicę
b) grużlicę
c) raka
d) zapalenie płuc
Rozwiązanie

Marmieładow wyznał Rodionowi, że pije by:
a) się znieczulić
b) nie cierpieć
c) pamiętać
d) zapomnieć
Rozwiązanie

Rodion na pomarszczonej szyi lichwiarki ujrzał:
a) złoty łańcuszek
b) sznur pereł
c) drogocenną kolię
d) sakiewkę
Rozwiązanie

„ (…) jest to najbardziej wyuzdany, upadły, w występkach pławiący się człowiek” to słowa o:
a) Miermieładowie
b) Swidrygajłowie
c) Łużynie
d) Rodionie
Rozwiązanie

Swidrygajłow nad Małą Newą:
a) utopił się
b) powiesił się
c) otruł się
d) strzelił sobie w skroń z pistoletu
Rozwiązanie

Spokój Raskolnikowa po morderstwie burzą spotkania z:
a) Razumichinem
b) Łużynem
c) Sonią
d) Porfirym
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies