Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Zbrodnia i kara

Struktura i kompozycja „Zbrodni i kary”

Autor: Karolina Marlga

„Zbrodnia i kara” to powieść jednotomowa podzielona na sześć części oraz epilog, łącznie składa się z około pięciuset stron (zależnie od wydania).

Część pierwsza: ukazanie biedy głównego bohatera, o planach którego dowiadujemy się z jego wewnętrznego monologu; przedstawienie losów rodziny Marmieładowów, a zwłaszcza osiemnastoletniej córki głowy rodziny, która utrzymuje ojca-alkoholika, znerwicowaną macochę i troje rodzeństwa, zajmując się nierządem; sen Raskolnikowa o maltretowaniu konia; szczegółowo opisana scena podwójnego zabójstwa i ucieczka z miejsca zbrodni; cały czas zakątki i główne ulice Petersburga, których opisy „towarzyszą” bohaterom.

Część druga, trzecia i czwarta: dramatyczny rozwój akcji, na który składają się przede wszystkim: wezwanie Rodiona na komisariat, psychologiczne rozmowy o istocie zbrodni i cechach mordercy z sędzią śledczym, oskarżenie Soni o kradzież przez Łużyna (jej obrona przez Katarzynę i oczyszczenie z zarzutów przez Lebiezatnikowa).

Część szósta: akt dobroczynności ze strony prześladowcy Duni – Swidrygajłowa i samobójstwo po odrzuceniu jego uczucia; dobrowolne oddanie się Rodiona w ręce policji.

Epilog: dopowiedzenie losów głównego bohatera i Soni; przemiana duchowa i religijna Raskolnikowa pod wpływem miłości.

Książkę posiada zwartą kompozycję. Ukazuje związki przyczynowo-skutkowe poszczególnych wydarzeń czy prawdopodobieństwa akcji.

Szybki test:

„Zbrodnia i kara” to powieść jednotomowa podzielona na epilog i:
a) sześć części
b) cztery części
c) pięć części
d) trzy części
Rozwiązanie

Książka Dostojewskiego posiada kompozycję:
a) luźną
b) zwartą
c) prostą
d) zawiłą
Rozwiązanie

Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Zbrodnia i kara” - streszczenie szczegółowe
Zbrodnia i kara - streszczenie krótkie
Czas i miejsce akcji, narracja „Zbrodni i kary”
Fiodor Dostojewski - biografia
Konstrukcja czasoprzestrzenna „Zbrodni i kary”
Ideowa koncepcja „Zbrodni i kary”
Filozofia w „Zbrodni i karze”
Struktura i kompozycja „Zbrodni i kary”
Polifoniczność „Zbrodni i kary”
Psychologizm w „Zbrodni i karze”
Realizm w „Zbrodni i karze”
Petersburg w „Zbrodni i karze”
Sny w „Zbrodni i karze” Fiodora Dostojewskiego
Religia w „Zbrodni i karze” Fiodora Dostojewskiego
Ponadczasowość „Zbrodni i kary” Fiodora Dostojewskiego i wpływ na kulturę
Cytaty z Dostojewskiego
O Dostojewskim powiedzieli...
Najważniejsze cytaty - „Zbrodnia i kara”
Bibliografia
Bohaterowie
Rodion Romanowicz Raskolnikow - charakterystyka
Zofia Siemionowna Marmieładowa (Sonia) - charakterystyka
Dunia (Awdotia Romanowna) - charakterystyka
Dymitr Prokoficz Razumichin - charakterystyka
Pozostali bohaterowie „Zbrodni i kary”Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies