Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Zbrodnia i kara

O Dostojewskim powiedzieli...

Autor: Jakub Rudnicki

„Shakespeare powieści”
Stanisław Przybyszewski

„Dramaturgiczny geniusz” [choć nie popełnił żadnego dramatu]
Stanisław Brzozowski

„Dostojewski jest ojcem nowoczesnej analizy psychologicznej”
Teodor Parnicki

„W bogatej osobowości Dostojewskiego chciałoby się wyróżnić cztery różne oblicza: pisarza, neurotyka, etyka i grzesznika. Jak odnaleźć się w tym skomplikowanym splocie?”
Zygmunt Freud

„Ten wybitny pisarz i subtelny znawca duszy ludzkiej dla jednych pozostał >>okrutnym talentem<<, dla innych apologetą cierpiętnictwa, natchnionym prorokiem animowanym wielką tradycją plastyczną, dla jeszcze innych – fanatykiem wolności, szowinistą, jeśli nie prekursorem faszyzmu”

Danuta Kułakowska

„Dostojewski jest pierwszym pisarzem, który w pełni zaakcentował i udramatyzował zasadę niepewności i nieokreśloności w prezentacji postaci. W kategoriach techniki powieściowej zasada ta jawi się jako rodzaj nadmiernego napięcia – przy czym napięcie to nie jest generowane przez tradycyjne środki i narzędzia stosowane w powieściach, choć i one są tu użyte z zadziwiającą zręcznością, lecz wynika niejako z samej struktury ludzkiej rzeczywistości. Jeśli potraktujemy to nadmierne, hiperboliczne napięcie li tylko jako chwyt literacki, niewiele zeń zrozumiemy; wypływa ono bowiem z ostrej świadomości Dostojewskiego (opartej na samoświadomości) problematycznej natury osobowości współczującego człowieka i jego dramatycznych wysiłków, aby powstrzymać grożącą jej dezintegrację”.
Philip Rahv

Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Zbrodnia i kara” - streszczenie szczegółowe
Zbrodnia i kara - streszczenie krótkie
Czas i miejsce akcji, narracja „Zbrodni i kary”
Fiodor Dostojewski - biografia
Ideowa koncepcja „Zbrodni i kary”
Konstrukcja czasoprzestrzenna „Zbrodni i kary”
Filozofia w „Zbrodni i karze”
Struktura i kompozycja „Zbrodni i kary”
Polifoniczność „Zbrodni i kary”
Psychologizm w „Zbrodni i karze”
Realizm w „Zbrodni i karze”
Religia w „Zbrodni i karze” Fiodora Dostojewskiego
Petersburg w „Zbrodni i karze”
Sny w „Zbrodni i karze” Fiodora Dostojewskiego
Ponadczasowość „Zbrodni i kary” Fiodora Dostojewskiego i wpływ na kulturę
Cytaty z Dostojewskiego
O Dostojewskim powiedzieli...
Najważniejsze cytaty - „Zbrodnia i kara”
Bibliografia
Bohaterowie
Rodion Romanowicz Raskolnikow - charakterystyka
Zofia Siemionowna Marmieładowa (Sonia) - charakterystyka
Dunia (Awdotia Romanowna) - charakterystyka
Dymitr Prokoficz Razumichin - charakterystyka
Pozostali bohaterowie „Zbrodni i kary”Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies