Test:

Ekspozycja:
a) kończy akcję
b) wprowadza do akcji
c) potęguje akcję
d) podsumowuje akcję
Rozwiązanie

Język postaci jest:
a) podniosły
b) niezrozumiały
c) prosty
d) potoczny
Rozwiązanie

Na scenie prócz Chóru nie występuje więcej niż:
a) jeden aktor
b) trzech aktorów
c) dwóch aktorów
d) pięciu aktorów
Rozwiązanie

Kommos to – partie śpiewane o charakterze:
a) pochwalnym
b) dziękczynnym
c) lamentacyjnym
d) błagalnym
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies