Biografia Sofoklesa

Sofokles urodził się w Kolonos – podateńskiej wsi około 496 roku. Był utalentowany i wykształcony muzycznie – podkreśla to tradycja starożytna. Komponował muzykę do swoich tragedii, a w młodości grał na kitarze (rodzaj liry), z czego słynął. Ponadto sprawdzał się w roli aktora. W wieku szesnastu lat został wybrany do chłopięcego chóru, który opiewał zwycięstwo pod Salaminą. Podobno nawet mu przewodził.

Pochodził z zamożnego mieszczaństwa. Ojciec był najprawdopodobniej właścicielem wytwórni broni lub nożownikiem. Otrzymał staranne wykształcenie ateńskie dawnego typu, o... więcej

* * *

Sofokles - kalendarium życia

Na liście 100 najwybitniejszych pisarzy wszech czasów, stworzonej przez Daniela Burt’a, Sofokles zajmuje trzynaste miejsce. Nie jest to bynajmniej pozycja pechowa. Znalazł się przed takimi geniuszami pióra, jak Fiodor Dostojewski, Eurypides czy Molier.

Burt uzasadnił swój wybór tego antycznego twórcy słowami: „W rozważaniach o roli i znaczeniu trzech wielkich tragików greckich Ajschylos jest postrzegany najczęściej jako wielki odkrywca, Eurypides zaś jako obrazoburca i samotnik. Lecz to Sofokles zajmuje centralne miejsce jako genialny technik, mistrz klasycznej formy tragedii. On właśnie dokona... więcej

* * *Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies