Test:

Postać Eurydyki pojawia się po raz pierwszy w:
a) Eksodosie
b) Epeisodionie V
c) Stasimonie V
d) Epeisodionie IV
Rozwiązanie

Tyrezjasz – niewidomy wróżbita radzi Kreonowi, by:
a) skazał Antygonę za złamanie praw boskich
b) zmienił swoje postanowienie dotyczące Antygony
c) skazał Antygonę za złamanie praw ludzkich
d) zwrócił się o radę do wyroczni delfickiej
Rozwiązanie

Akcja „Antygony” rozgrywa się:
a) na murach obronnych Teb
b) przed pałacem królewskim w Tebach
c) w komnacie tronowej pałacu
d) przed bramami Teb
Rozwiązanie

Kommos to – partie śpiewane o charakterze:
a) pochwalnym
b) dziękczynnym
c) lamentacyjnym
d) błagalnym
Rozwiązanie

Ismena była:
a) starszą siostrą Antygony
b) młodszą siostrą Antygony
c) rówieśniczką Antygony
d) przyrodnią siostrą Antygony
Rozwiązanie

Język postaci jest:
a) niezrozumiały
b) potoczny
c) podniosły
d) prosty
Rozwiązanie

Zaniechanie pogrzebu zmarłego uniemożliwiało jego duszy:
a) wstąpienie do czyśćca
b) zbawienie
c) przestąpienie bram Hadesu
d) ziemską tułaczkę
Rozwiązanie

Lud:
a) skazał Antygonę na śmierć
b) pochwalał Antygonę
c) potępiał Antygonę
d) był obojętny w stosunku do czynu Antygony
Rozwiązanie

Lamentując, Antygona wspomina postać greckiej bogini:
a) Afrodyty
b) Niobe
c) Artemidy
d) Ateny
Rozwiązanie

Zasada kalokagathii polegała na:
a) wyższości stylu wysokiego nad niskim
b) współgraniu elementów tragedii i komedii
c) unikaniu scen zbiorowych
d) harmonijnym wychowaniu
Rozwiązanie


Za zdrajcę Kreon uważał:
a) Eteoklesa
b) Ismenę
c) Polinejkesa
d) Edypa
Rozwiązanie

Koturn za czasów Sofoklesa to:
a) ozdobna zasłona
b) but z wysokim obcasem
c) miękki ozdobny trzewik
d) podwyższenie, na którym grali autorzy
Rozwiązanie

„Ni bóg nie ujdzie przed twoim nawałem, Ani śmiertelny. Kim władasz, wre szałem.” - to słowa chóru o:
a) miłości
b) złości
c) nienawiści
d) zemście
Rozwiązanie

Sofokles zmarł w 406 roku p.n.e., mając lat:
a) 60
b) 90
c) 80
d) 70
Rozwiązanie

Akcja „Antygony” rozpoczyna się:
a) wieczorem
b) po wschodzie słońca
c) w południe
d) przed świtem
Rozwiązanie

Pierwszy raz zwycięstwo nad Ajschylosem w zawodach dramatycznych odniósł Sofokles w wieku:
a) 36 lat
b) 28 lat
c) 24 lat
d) 32 lat
Rozwiązanie

Antygona i Ismena należą do rodu:
a) Hajmonidów
b) Laokidów
c) Labdakidów
d) Kreonidów
Rozwiązanie

Chórowi w „Antygonie” przewodzi:
a) Przodownik
b) Przewodnik
c) Kapłan
d) Starzec
Rozwiązanie

Sofokles przyjaźnił się z twórcą demokracji ateńskiej:
a) Peryklesem
b) Arystotelesem
c) Platonem
d) Sokratesem
Rozwiązanie

Po śmierci Antygony Hajmon:
a) na zawsze opuścił Teby
b) przebił się mieczem
c) powiesił się na chuście
d) otruł się
Rozwiązanie

Zgodnie z rytuałem, „potrójny płyn”, którym skrapiało się zmarłych składał się z:
a) mleka, krwi, oliwy
b) miodu, wywaru z ziół, wina
c) mleka, wina, oliwy
d) wina, wody, miodu
Rozwiązanie

W ateńskim związku morskim Sofokles był:
a) skarbnikiem
b) administratorem
c) oratorem
d) zarządcą
Rozwiązanie

Po złamaniu zakazu przez Antygonę Ismena:
a) pragnie ponieść karę wraz z siostrą
b) nazywa Kreona zdrajcą
c) oskarża siostrę o złamanie prawa
d) wypiera się popełnienia czynu
Rozwiązanie

W wieku szesnastu lat Sofokles poszedł:
a) do szkoły ateńskiej
b) do chóru
c) do wojska
d) na służbę na dworze cesarza
Rozwiązanie

Na scenie prócz Chóru nie występuje więcej niż:
a) dwóch aktorów
b) trzech aktorów
c) jeden aktor
d) pięciu aktorów
Rozwiązanie

Akcja „Antygony” rozgrywa się:
a) w ciągu trzech dni
b) w ciągu dwóch dni
c) w ciągu dziesięciu godzin
d) w ciągu jednego dnia
Rozwiązanie

Tetralogia składała się z:
a) jednej tragedii i trzech dramatów satyrowych
b) dwóch tragedii i dwóch dramatów satyrowych
c) trzech tragedii i jednego dramatu satyrowego
d) czterech tragedii i czterech dramatów satyrowych
Rozwiązanie

Ekspozycja:
a) potęguje akcję
b) wprowadza do akcji
c) podsumowuje akcję
d) kończy akcję
Rozwiązanie

Skene to:
a) drewniany podest
b) drewniane podwyższenie dla chóru
c) drewniany budynek
d) drewniana dekoracja
Rozwiązanie

Sofokles urodził się:
a) w Kolonos
b) na wyspie Chios
c) w Atenach
d) w Sparcie
Rozwiązanie

Kostium w teatrze antycznym musiał być:
a) bezbarwny by nie odwracać uwagi od masek aktorów
b) skromny
c) nieprzyciągający wzroku
d) jaskrawy i dobrze widzialny
Rozwiązanie

O złamaniu zakazu pochówku Polinika Kreona informuje:
a) Strażnik
b) Antygona
c) wróżbita
d) Posłaniec
Rozwiązanie

Hajmon to syn:
a) Lajosa i Eurydyki
b) Kreona i Jokasty
c) Kreona i Eurydyki
d) Lajosa i Jokasty
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies