Test:

Sofokles urodził się:
a) na wyspie Chios
b) w Sparcie
c) w Kolonos
d) w Atenach
Rozwiązanie

Postać Eurydyki pojawia się po raz pierwszy w:
a) Stasimonie V
b) Epeisodionie V
c) Epeisodionie IV
d) Eksodosie
Rozwiązanie

Chórowi w „Antygonie” przewodzi:
a) Kapłan
b) Przodownik
c) Starzec
d) Przewodnik
Rozwiązanie

Akcja „Antygony” rozgrywa się:
a) przed pałacem królewskim w Tebach
b) na murach obronnych Teb
c) w komnacie tronowej pałacu
d) przed bramami Teb
Rozwiązanie

O złamaniu zakazu pochówku Polinika Kreona informuje:
a) wróżbita
b) Posłaniec
c) Strażnik
d) Antygona
Rozwiązanie

Akcja „Antygony” rozpoczyna się:
a) wieczorem
b) po wschodzie słońca
c) w południe
d) przed świtem
Rozwiązanie

Kostium w teatrze antycznym musiał być:
a) nieprzyciągający wzroku
b) bezbarwny by nie odwracać uwagi od masek aktorów
c) jaskrawy i dobrze widzialny
d) skromny
Rozwiązanie

W wieku szesnastu lat Sofokles poszedł:
a) na służbę na dworze cesarza
b) do wojska
c) do szkoły ateńskiej
d) do chóru
Rozwiązanie

Za zdrajcę Kreon uważał:
a) Polinejkesa
b) Ismenę
c) Edypa
d) Eteoklesa
Rozwiązanie

Kommos to – partie śpiewane o charakterze:
a) lamentacyjnym
b) dziękczynnym
c) pochwalnym
d) błagalnym
Rozwiązanie


Antygona i Ismena należą do rodu:
a) Labdakidów
b) Hajmonidów
c) Kreonidów
d) Laokidów
Rozwiązanie

W ateńskim związku morskim Sofokles był:
a) skarbnikiem
b) administratorem
c) oratorem
d) zarządcą
Rozwiązanie

Po złamaniu zakazu przez Antygonę Ismena:
a) wypiera się popełnienia czynu
b) nazywa Kreona zdrajcą
c) pragnie ponieść karę wraz z siostrą
d) oskarża siostrę o złamanie prawa
Rozwiązanie

Po śmierci Antygony Hajmon:
a) otruł się
b) na zawsze opuścił Teby
c) przebił się mieczem
d) powiesił się na chuście
Rozwiązanie

Ismena była:
a) starszą siostrą Antygony
b) młodszą siostrą Antygony
c) przyrodnią siostrą Antygony
d) rówieśniczką Antygony
Rozwiązanie

Lud:
a) potępiał Antygonę
b) był obojętny w stosunku do czynu Antygony
c) skazał Antygonę na śmierć
d) pochwalał Antygonę
Rozwiązanie

Zasada kalokagathii polegała na:
a) harmonijnym wychowaniu
b) unikaniu scen zbiorowych
c) współgraniu elementów tragedii i komedii
d) wyższości stylu wysokiego nad niskim
Rozwiązanie

Tetralogia składała się z:
a) dwóch tragedii i dwóch dramatów satyrowych
b) czterech tragedii i czterech dramatów satyrowych
c) jednej tragedii i trzech dramatów satyrowych
d) trzech tragedii i jednego dramatu satyrowego
Rozwiązanie

Zgodnie z rytuałem, „potrójny płyn”, którym skrapiało się zmarłych składał się z:
a) miodu, wywaru z ziół, wina
b) mleka, krwi, oliwy
c) mleka, wina, oliwy
d) wina, wody, miodu
Rozwiązanie

Hajmon to syn:
a) Kreona i Eurydyki
b) Lajosa i Jokasty
c) Kreona i Jokasty
d) Lajosa i Eurydyki
Rozwiązanie

Zaniechanie pogrzebu zmarłego uniemożliwiało jego duszy:
a) zbawienie
b) przestąpienie bram Hadesu
c) ziemską tułaczkę
d) wstąpienie do czyśćca
Rozwiązanie

Skene to:
a) drewniana dekoracja
b) drewniany budynek
c) drewniane podwyższenie dla chóru
d) drewniany podest
Rozwiązanie

Język postaci jest:
a) prosty
b) podniosły
c) potoczny
d) niezrozumiały
Rozwiązanie

Pierwszy raz zwycięstwo nad Ajschylosem w zawodach dramatycznych odniósł Sofokles w wieku:
a) 28 lat
b) 36 lat
c) 32 lat
d) 24 lat
Rozwiązanie

„Ni bóg nie ujdzie przed twoim nawałem, Ani śmiertelny. Kim władasz, wre szałem.” - to słowa chóru o:
a) złości
b) nienawiści
c) zemście
d) miłości
Rozwiązanie

Tyrezjasz – niewidomy wróżbita radzi Kreonowi, by:
a) skazał Antygonę za złamanie praw boskich
b) skazał Antygonę za złamanie praw ludzkich
c) zmienił swoje postanowienie dotyczące Antygony
d) zwrócił się o radę do wyroczni delfickiej
Rozwiązanie

Lamentując, Antygona wspomina postać greckiej bogini:
a) Ateny
b) Niobe
c) Afrodyty
d) Artemidy
Rozwiązanie

Sofokles przyjaźnił się z twórcą demokracji ateńskiej:
a) Sokratesem
b) Arystotelesem
c) Peryklesem
d) Platonem
Rozwiązanie

Na scenie prócz Chóru nie występuje więcej niż:
a) dwóch aktorów
b) pięciu aktorów
c) trzech aktorów
d) jeden aktor
Rozwiązanie

Ekspozycja:
a) wprowadza do akcji
b) kończy akcję
c) potęguje akcję
d) podsumowuje akcję
Rozwiązanie

Koturn za czasów Sofoklesa to:
a) miękki ozdobny trzewik
b) podwyższenie, na którym grali autorzy
c) ozdobna zasłona
d) but z wysokim obcasem
Rozwiązanie

Sofokles zmarł w 406 roku p.n.e., mając lat:
a) 70
b) 80
c) 90
d) 60
Rozwiązanie

Akcja „Antygony” rozgrywa się:
a) w ciągu jednego dnia
b) w ciągu dwóch dni
c) w ciągu dziesięciu godzin
d) w ciągu trzech dni
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies