Test:

Lamentując, Antygona wspomina postać greckiej bogini:
a) Ateny
b) Artemidy
c) Afrodyty
d) Niobe
Rozwiązanie

Pierwszy raz zwycięstwo nad Ajschylosem w zawodach dramatycznych odniósł Sofokles w wieku:
a) 32 lat
b) 36 lat
c) 28 lat
d) 24 lat
Rozwiązanie

Akcja „Antygony” rozpoczyna się:
a) przed świtem
b) w południe
c) po wschodzie słońca
d) wieczorem
Rozwiązanie

Tetralogia składała się z:
a) czterech tragedii i czterech dramatów satyrowych
b) dwóch tragedii i dwóch dramatów satyrowych
c) jednej tragedii i trzech dramatów satyrowych
d) trzech tragedii i jednego dramatu satyrowego
Rozwiązanie

Sofokles urodził się:
a) w Sparcie
b) na wyspie Chios
c) w Atenach
d) w Kolonos
Rozwiązanie

Ismena była:
a) młodszą siostrą Antygony
b) starszą siostrą Antygony
c) przyrodnią siostrą Antygony
d) rówieśniczką Antygony
Rozwiązanie

Zgodnie z rytuałem, „potrójny płyn”, którym skrapiało się zmarłych składał się z:
a) mleka, wina, oliwy
b) wina, wody, miodu
c) miodu, wywaru z ziół, wina
d) mleka, krwi, oliwy
Rozwiązanie

Na scenie prócz Chóru nie występuje więcej niż:
a) pięciu aktorów
b) jeden aktor
c) trzech aktorów
d) dwóch aktorów
Rozwiązanie

Kommos to – partie śpiewane o charakterze:
a) błagalnym
b) lamentacyjnym
c) dziękczynnym
d) pochwalnym
Rozwiązanie

W wieku szesnastu lat Sofokles poszedł:
a) na służbę na dworze cesarza
b) do wojska
c) do szkoły ateńskiej
d) do chóru
Rozwiązanie


„Ni bóg nie ujdzie przed twoim nawałem, Ani śmiertelny. Kim władasz, wre szałem.” - to słowa chóru o:
a) miłości
b) zemście
c) nienawiści
d) złości
Rozwiązanie

Po śmierci Antygony Hajmon:
a) przebił się mieczem
b) otruł się
c) powiesił się na chuście
d) na zawsze opuścił Teby
Rozwiązanie

Koturn za czasów Sofoklesa to:
a) podwyższenie, na którym grali autorzy
b) miękki ozdobny trzewik
c) ozdobna zasłona
d) but z wysokim obcasem
Rozwiązanie

Sofokles przyjaźnił się z twórcą demokracji ateńskiej:
a) Sokratesem
b) Platonem
c) Peryklesem
d) Arystotelesem
Rozwiązanie

Skene to:
a) drewniany podest
b) drewniana dekoracja
c) drewniane podwyższenie dla chóru
d) drewniany budynek
Rozwiązanie

W ateńskim związku morskim Sofokles był:
a) zarządcą
b) oratorem
c) administratorem
d) skarbnikiem
Rozwiązanie

Sofokles zmarł w 406 roku p.n.e., mając lat:
a) 70
b) 60
c) 90
d) 80
Rozwiązanie

Zaniechanie pogrzebu zmarłego uniemożliwiało jego duszy:
a) wstąpienie do czyśćca
b) zbawienie
c) ziemską tułaczkę
d) przestąpienie bram Hadesu
Rozwiązanie

Antygona i Ismena należą do rodu:
a) Kreonidów
b) Labdakidów
c) Laokidów
d) Hajmonidów
Rozwiązanie

Postać Eurydyki pojawia się po raz pierwszy w:
a) Eksodosie
b) Stasimonie V
c) Epeisodionie IV
d) Epeisodionie V
Rozwiązanie

Ekspozycja:
a) podsumowuje akcję
b) wprowadza do akcji
c) potęguje akcję
d) kończy akcję
Rozwiązanie

O złamaniu zakazu pochówku Polinika Kreona informuje:
a) Strażnik
b) Posłaniec
c) Antygona
d) wróżbita
Rozwiązanie

Język postaci jest:
a) prosty
b) potoczny
c) podniosły
d) niezrozumiały
Rozwiązanie

Kostium w teatrze antycznym musiał być:
a) nieprzyciągający wzroku
b) bezbarwny by nie odwracać uwagi od masek aktorów
c) jaskrawy i dobrze widzialny
d) skromny
Rozwiązanie

Tyrezjasz – niewidomy wróżbita radzi Kreonowi, by:
a) zwrócił się o radę do wyroczni delfickiej
b) skazał Antygonę za złamanie praw boskich
c) skazał Antygonę za złamanie praw ludzkich
d) zmienił swoje postanowienie dotyczące Antygony
Rozwiązanie

Lud:
a) skazał Antygonę na śmierć
b) potępiał Antygonę
c) pochwalał Antygonę
d) był obojętny w stosunku do czynu Antygony
Rozwiązanie

Po złamaniu zakazu przez Antygonę Ismena:
a) wypiera się popełnienia czynu
b) nazywa Kreona zdrajcą
c) oskarża siostrę o złamanie prawa
d) pragnie ponieść karę wraz z siostrą
Rozwiązanie

Akcja „Antygony” rozgrywa się:
a) w ciągu jednego dnia
b) w ciągu dziesięciu godzin
c) w ciągu trzech dni
d) w ciągu dwóch dni
Rozwiązanie

Zasada kalokagathii polegała na:
a) harmonijnym wychowaniu
b) wyższości stylu wysokiego nad niskim
c) unikaniu scen zbiorowych
d) współgraniu elementów tragedii i komedii
Rozwiązanie

Hajmon to syn:
a) Kreona i Jokasty
b) Kreona i Eurydyki
c) Lajosa i Jokasty
d) Lajosa i Eurydyki
Rozwiązanie

Akcja „Antygony” rozgrywa się:
a) w komnacie tronowej pałacu
b) przed pałacem królewskim w Tebach
c) na murach obronnych Teb
d) przed bramami Teb
Rozwiązanie

Za zdrajcę Kreon uważał:
a) Ismenę
b) Edypa
c) Polinejkesa
d) Eteoklesa
Rozwiązanie

Chórowi w „Antygonie” przewodzi:
a) Przewodnik
b) Kapłan
c) Starzec
d) Przodownik
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies