Test:

Zaniechanie pogrzebu zmarłego uniemożliwiało jego duszy:
a) wstąpienie do czyśćca
b) zbawienie
c) ziemską tułaczkę
d) przestąpienie bram Hadesu
Rozwiązanie

Sofokles urodził się:
a) w Sparcie
b) w Kolonos
c) na wyspie Chios
d) w Atenach
Rozwiązanie

Sofokles zmarł w 406 roku p.n.e., mając lat:
a) 60
b) 90
c) 70
d) 80
Rozwiązanie

W wieku szesnastu lat Sofokles poszedł:
a) na służbę na dworze cesarza
b) do chóru
c) do wojska
d) do szkoły ateńskiej
Rozwiązanie

Lud:
a) był obojętny w stosunku do czynu Antygony
b) pochwalał Antygonę
c) potępiał Antygonę
d) skazał Antygonę na śmierć
Rozwiązanie

Hajmon to syn:
a) Kreona i Eurydyki
b) Kreona i Jokasty
c) Lajosa i Jokasty
d) Lajosa i Eurydyki
Rozwiązanie

Język postaci jest:
a) podniosły
b) potoczny
c) prosty
d) niezrozumiały
Rozwiązanie

O złamaniu zakazu pochówku Polinika Kreona informuje:
a) Antygona
b) wróżbita
c) Strażnik
d) Posłaniec
Rozwiązanie

Postać Eurydyki pojawia się po raz pierwszy w:
a) Eksodosie
b) Epeisodionie IV
c) Epeisodionie V
d) Stasimonie V
Rozwiązanie

Sofokles przyjaźnił się z twórcą demokracji ateńskiej:
a) Sokratesem
b) Arystotelesem
c) Peryklesem
d) Platonem
Rozwiązanie


Antygona i Ismena należą do rodu:
a) Laokidów
b) Hajmonidów
c) Labdakidów
d) Kreonidów
Rozwiązanie

W ateńskim związku morskim Sofokles był:
a) skarbnikiem
b) administratorem
c) zarządcą
d) oratorem
Rozwiązanie

Zasada kalokagathii polegała na:
a) współgraniu elementów tragedii i komedii
b) harmonijnym wychowaniu
c) unikaniu scen zbiorowych
d) wyższości stylu wysokiego nad niskim
Rozwiązanie

Skene to:
a) drewniane podwyższenie dla chóru
b) drewniana dekoracja
c) drewniany budynek
d) drewniany podest
Rozwiązanie

Na scenie prócz Chóru nie występuje więcej niż:
a) pięciu aktorów
b) trzech aktorów
c) dwóch aktorów
d) jeden aktor
Rozwiązanie

Zgodnie z rytuałem, „potrójny płyn”, którym skrapiało się zmarłych składał się z:
a) wina, wody, miodu
b) miodu, wywaru z ziół, wina
c) mleka, krwi, oliwy
d) mleka, wina, oliwy
Rozwiązanie

Akcja „Antygony” rozgrywa się:
a) na murach obronnych Teb
b) przed bramami Teb
c) przed pałacem królewskim w Tebach
d) w komnacie tronowej pałacu
Rozwiązanie

Akcja „Antygony” rozpoczyna się:
a) przed świtem
b) po wschodzie słońca
c) w południe
d) wieczorem
Rozwiązanie

Tyrezjasz – niewidomy wróżbita radzi Kreonowi, by:
a) skazał Antygonę za złamanie praw ludzkich
b) zmienił swoje postanowienie dotyczące Antygony
c) zwrócił się o radę do wyroczni delfickiej
d) skazał Antygonę za złamanie praw boskich
Rozwiązanie

Po złamaniu zakazu przez Antygonę Ismena:
a) nazywa Kreona zdrajcą
b) wypiera się popełnienia czynu
c) pragnie ponieść karę wraz z siostrą
d) oskarża siostrę o złamanie prawa
Rozwiązanie

Kostium w teatrze antycznym musiał być:
a) jaskrawy i dobrze widzialny
b) nieprzyciągający wzroku
c) skromny
d) bezbarwny by nie odwracać uwagi od masek aktorów
Rozwiązanie

Po śmierci Antygony Hajmon:
a) powiesił się na chuście
b) na zawsze opuścił Teby
c) przebił się mieczem
d) otruł się
Rozwiązanie

Ismena była:
a) przyrodnią siostrą Antygony
b) rówieśniczką Antygony
c) starszą siostrą Antygony
d) młodszą siostrą Antygony
Rozwiązanie

Akcja „Antygony” rozgrywa się:
a) w ciągu dwóch dni
b) w ciągu dziesięciu godzin
c) w ciągu jednego dnia
d) w ciągu trzech dni
Rozwiązanie

Pierwszy raz zwycięstwo nad Ajschylosem w zawodach dramatycznych odniósł Sofokles w wieku:
a) 32 lat
b) 36 lat
c) 28 lat
d) 24 lat
Rozwiązanie

Kommos to – partie śpiewane o charakterze:
a) dziękczynnym
b) pochwalnym
c) błagalnym
d) lamentacyjnym
Rozwiązanie

Lamentując, Antygona wspomina postać greckiej bogini:
a) Artemidy
b) Afrodyty
c) Ateny
d) Niobe
Rozwiązanie

„Ni bóg nie ujdzie przed twoim nawałem, Ani śmiertelny. Kim władasz, wre szałem.” - to słowa chóru o:
a) zemście
b) miłości
c) nienawiści
d) złości
Rozwiązanie

Chórowi w „Antygonie” przewodzi:
a) Przodownik
b) Kapłan
c) Przewodnik
d) Starzec
Rozwiązanie

Tetralogia składała się z:
a) dwóch tragedii i dwóch dramatów satyrowych
b) czterech tragedii i czterech dramatów satyrowych
c) jednej tragedii i trzech dramatów satyrowych
d) trzech tragedii i jednego dramatu satyrowego
Rozwiązanie

Ekspozycja:
a) wprowadza do akcji
b) podsumowuje akcję
c) kończy akcję
d) potęguje akcję
Rozwiązanie

Za zdrajcę Kreon uważał:
a) Ismenę
b) Eteoklesa
c) Polinejkesa
d) Edypa
Rozwiązanie

Koturn za czasów Sofoklesa to:
a) ozdobna zasłona
b) miękki ozdobny trzewik
c) podwyższenie, na którym grali autorzy
d) but z wysokim obcasem
Rozwiązanie



Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies