Test:

Akcja „Antygony” rozgrywa się:
a) przed bramami Teb
b) przed pałacem królewskim w Tebach
c) na murach obronnych Teb
d) w komnacie tronowej pałacu
Rozwiązanie

Ekspozycja:
a) kończy akcję
b) podsumowuje akcję
c) potęguje akcję
d) wprowadza do akcji
Rozwiązanie

„Ni bóg nie ujdzie przed twoim nawałem, Ani śmiertelny. Kim władasz, wre szałem.” - to słowa chóru o:
a) zemście
b) miłości
c) nienawiści
d) złości
Rozwiązanie

Akcja „Antygony” rozpoczyna się:
a) po wschodzie słońca
b) w południe
c) wieczorem
d) przed świtem
Rozwiązanie

Zasada kalokagathii polegała na:
a) wyższości stylu wysokiego nad niskim
b) harmonijnym wychowaniu
c) współgraniu elementów tragedii i komedii
d) unikaniu scen zbiorowych
Rozwiązanie

O złamaniu zakazu pochówku Polinika Kreona informuje:
a) wróżbita
b) Antygona
c) Strażnik
d) Posłaniec
Rozwiązanie

W wieku szesnastu lat Sofokles poszedł:
a) na służbę na dworze cesarza
b) do chóru
c) do szkoły ateńskiej
d) do wojska
Rozwiązanie

Antygona i Ismena należą do rodu:
a) Kreonidów
b) Laokidów
c) Labdakidów
d) Hajmonidów
Rozwiązanie

Za zdrajcę Kreon uważał:
a) Ismenę
b) Polinejkesa
c) Eteoklesa
d) Edypa
Rozwiązanie

Zaniechanie pogrzebu zmarłego uniemożliwiało jego duszy:
a) ziemską tułaczkę
b) wstąpienie do czyśćca
c) zbawienie
d) przestąpienie bram Hadesu
Rozwiązanie


Kommos to – partie śpiewane o charakterze:
a) dziękczynnym
b) pochwalnym
c) lamentacyjnym
d) błagalnym
Rozwiązanie

Sofokles przyjaźnił się z twórcą demokracji ateńskiej:
a) Peryklesem
b) Arystotelesem
c) Platonem
d) Sokratesem
Rozwiązanie

Po śmierci Antygony Hajmon:
a) na zawsze opuścił Teby
b) otruł się
c) przebił się mieczem
d) powiesił się na chuście
Rozwiązanie

Tyrezjasz – niewidomy wróżbita radzi Kreonowi, by:
a) skazał Antygonę za złamanie praw ludzkich
b) zwrócił się o radę do wyroczni delfickiej
c) zmienił swoje postanowienie dotyczące Antygony
d) skazał Antygonę za złamanie praw boskich
Rozwiązanie

Lud:
a) skazał Antygonę na śmierć
b) pochwalał Antygonę
c) potępiał Antygonę
d) był obojętny w stosunku do czynu Antygony
Rozwiązanie

Koturn za czasów Sofoklesa to:
a) podwyższenie, na którym grali autorzy
b) ozdobna zasłona
c) but z wysokim obcasem
d) miękki ozdobny trzewik
Rozwiązanie

Sofokles zmarł w 406 roku p.n.e., mając lat:
a) 70
b) 60
c) 80
d) 90
Rozwiązanie

Sofokles urodził się:
a) w Atenach
b) w Sparcie
c) na wyspie Chios
d) w Kolonos
Rozwiązanie

Hajmon to syn:
a) Kreona i Jokasty
b) Lajosa i Eurydyki
c) Kreona i Eurydyki
d) Lajosa i Jokasty
Rozwiązanie

Pierwszy raz zwycięstwo nad Ajschylosem w zawodach dramatycznych odniósł Sofokles w wieku:
a) 24 lat
b) 36 lat
c) 32 lat
d) 28 lat
Rozwiązanie

Ismena była:
a) rówieśniczką Antygony
b) przyrodnią siostrą Antygony
c) młodszą siostrą Antygony
d) starszą siostrą Antygony
Rozwiązanie

Tetralogia składała się z:
a) czterech tragedii i czterech dramatów satyrowych
b) trzech tragedii i jednego dramatu satyrowego
c) dwóch tragedii i dwóch dramatów satyrowych
d) jednej tragedii i trzech dramatów satyrowych
Rozwiązanie

Kostium w teatrze antycznym musiał być:
a) nieprzyciągający wzroku
b) jaskrawy i dobrze widzialny
c) bezbarwny by nie odwracać uwagi od masek aktorów
d) skromny
Rozwiązanie

Postać Eurydyki pojawia się po raz pierwszy w:
a) Stasimonie V
b) Epeisodionie IV
c) Epeisodionie V
d) Eksodosie
Rozwiązanie

Skene to:
a) drewniany budynek
b) drewniana dekoracja
c) drewniane podwyższenie dla chóru
d) drewniany podest
Rozwiązanie

Po złamaniu zakazu przez Antygonę Ismena:
a) wypiera się popełnienia czynu
b) nazywa Kreona zdrajcą
c) oskarża siostrę o złamanie prawa
d) pragnie ponieść karę wraz z siostrą
Rozwiązanie

Lamentując, Antygona wspomina postać greckiej bogini:
a) Niobe
b) Ateny
c) Artemidy
d) Afrodyty
Rozwiązanie

Zgodnie z rytuałem, „potrójny płyn”, którym skrapiało się zmarłych składał się z:
a) miodu, wywaru z ziół, wina
b) wina, wody, miodu
c) mleka, krwi, oliwy
d) mleka, wina, oliwy
Rozwiązanie

W ateńskim związku morskim Sofokles był:
a) zarządcą
b) administratorem
c) skarbnikiem
d) oratorem
Rozwiązanie

Akcja „Antygony” rozgrywa się:
a) w ciągu dziesięciu godzin
b) w ciągu jednego dnia
c) w ciągu trzech dni
d) w ciągu dwóch dni
Rozwiązanie

Na scenie prócz Chóru nie występuje więcej niż:
a) pięciu aktorów
b) dwóch aktorów
c) jeden aktor
d) trzech aktorów
Rozwiązanie

Chórowi w „Antygonie” przewodzi:
a) Przewodnik
b) Kapłan
c) Przodownik
d) Starzec
Rozwiązanie

Język postaci jest:
a) niezrozumiały
b) potoczny
c) podniosły
d) prosty
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies