Test:

Kommos to – partie śpiewane o charakterze:
a) błagalnym
b) pochwalnym
c) dziękczynnym
d) lamentacyjnym
Rozwiązanie

Akcja „Antygony” rozpoczyna się:
a) przed świtem
b) w południe
c) wieczorem
d) po wschodzie słońca
Rozwiązanie

Sofokles zmarł w 406 roku p.n.e., mając lat:
a) 70
b) 90
c) 60
d) 80
Rozwiązanie

Sofokles urodził się:
a) w Kolonos
b) w Sparcie
c) w Atenach
d) na wyspie Chios
Rozwiązanie

Tetralogia składała się z:
a) dwóch tragedii i dwóch dramatów satyrowych
b) jednej tragedii i trzech dramatów satyrowych
c) czterech tragedii i czterech dramatów satyrowych
d) trzech tragedii i jednego dramatu satyrowego
Rozwiązanie

Zasada kalokagathii polegała na:
a) harmonijnym wychowaniu
b) współgraniu elementów tragedii i komedii
c) unikaniu scen zbiorowych
d) wyższości stylu wysokiego nad niskim
Rozwiązanie

Na scenie prócz Chóru nie występuje więcej niż:
a) pięciu aktorów
b) trzech aktorów
c) dwóch aktorów
d) jeden aktor
Rozwiązanie

Zgodnie z rytuałem, „potrójny płyn”, którym skrapiało się zmarłych składał się z:
a) mleka, wina, oliwy
b) mleka, krwi, oliwy
c) wina, wody, miodu
d) miodu, wywaru z ziół, wina
Rozwiązanie

Lud:
a) skazał Antygonę na śmierć
b) był obojętny w stosunku do czynu Antygony
c) potępiał Antygonę
d) pochwalał Antygonę
Rozwiązanie

W wieku szesnastu lat Sofokles poszedł:
a) do chóru
b) do szkoły ateńskiej
c) do wojska
d) na służbę na dworze cesarza
Rozwiązanie


Ekspozycja:
a) podsumowuje akcję
b) kończy akcję
c) wprowadza do akcji
d) potęguje akcję
Rozwiązanie

„Ni bóg nie ujdzie przed twoim nawałem, Ani śmiertelny. Kim władasz, wre szałem.” - to słowa chóru o:
a) miłości
b) nienawiści
c) złości
d) zemście
Rozwiązanie

Hajmon to syn:
a) Kreona i Jokasty
b) Lajosa i Eurydyki
c) Kreona i Eurydyki
d) Lajosa i Jokasty
Rozwiązanie

Akcja „Antygony” rozgrywa się:
a) w ciągu dwóch dni
b) w ciągu dziesięciu godzin
c) w ciągu jednego dnia
d) w ciągu trzech dni
Rozwiązanie

Lamentując, Antygona wspomina postać greckiej bogini:
a) Niobe
b) Afrodyty
c) Artemidy
d) Ateny
Rozwiązanie

Ismena była:
a) rówieśniczką Antygony
b) młodszą siostrą Antygony
c) starszą siostrą Antygony
d) przyrodnią siostrą Antygony
Rozwiązanie

Po złamaniu zakazu przez Antygonę Ismena:
a) oskarża siostrę o złamanie prawa
b) wypiera się popełnienia czynu
c) pragnie ponieść karę wraz z siostrą
d) nazywa Kreona zdrajcą
Rozwiązanie

Chórowi w „Antygonie” przewodzi:
a) Starzec
b) Przodownik
c) Kapłan
d) Przewodnik
Rozwiązanie

Po śmierci Antygony Hajmon:
a) przebił się mieczem
b) na zawsze opuścił Teby
c) otruł się
d) powiesił się na chuście
Rozwiązanie

Skene to:
a) drewniana dekoracja
b) drewniane podwyższenie dla chóru
c) drewniany podest
d) drewniany budynek
Rozwiązanie

Antygona i Ismena należą do rodu:
a) Laokidów
b) Kreonidów
c) Labdakidów
d) Hajmonidów
Rozwiązanie

Tyrezjasz – niewidomy wróżbita radzi Kreonowi, by:
a) skazał Antygonę za złamanie praw ludzkich
b) skazał Antygonę za złamanie praw boskich
c) zmienił swoje postanowienie dotyczące Antygony
d) zwrócił się o radę do wyroczni delfickiej
Rozwiązanie

Język postaci jest:
a) prosty
b) potoczny
c) podniosły
d) niezrozumiały
Rozwiązanie

Pierwszy raz zwycięstwo nad Ajschylosem w zawodach dramatycznych odniósł Sofokles w wieku:
a) 24 lat
b) 32 lat
c) 36 lat
d) 28 lat
Rozwiązanie

Akcja „Antygony” rozgrywa się:
a) przed bramami Teb
b) przed pałacem królewskim w Tebach
c) w komnacie tronowej pałacu
d) na murach obronnych Teb
Rozwiązanie

Kostium w teatrze antycznym musiał być:
a) bezbarwny by nie odwracać uwagi od masek aktorów
b) nieprzyciągający wzroku
c) skromny
d) jaskrawy i dobrze widzialny
Rozwiązanie

Zaniechanie pogrzebu zmarłego uniemożliwiało jego duszy:
a) wstąpienie do czyśćca
b) zbawienie
c) ziemską tułaczkę
d) przestąpienie bram Hadesu
Rozwiązanie

W ateńskim związku morskim Sofokles był:
a) skarbnikiem
b) zarządcą
c) oratorem
d) administratorem
Rozwiązanie

Za zdrajcę Kreon uważał:
a) Polinejkesa
b) Ismenę
c) Eteoklesa
d) Edypa
Rozwiązanie

Sofokles przyjaźnił się z twórcą demokracji ateńskiej:
a) Sokratesem
b) Platonem
c) Peryklesem
d) Arystotelesem
Rozwiązanie

Koturn za czasów Sofoklesa to:
a) podwyższenie, na którym grali autorzy
b) miękki ozdobny trzewik
c) ozdobna zasłona
d) but z wysokim obcasem
Rozwiązanie

O złamaniu zakazu pochówku Polinika Kreona informuje:
a) Strażnik
b) Antygona
c) wróżbita
d) Posłaniec
Rozwiązanie

Postać Eurydyki pojawia się po raz pierwszy w:
a) Epeisodionie IV
b) Eksodosie
c) Epeisodionie V
d) Stasimonie V
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies