Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Antygona

Czas i miejsca akcji w „Antygonie”

Akcja rozgrywa się w ciągu jednego dnia przed pałacem królewskim w Tebach, a rozpoczyna przed świtem. O czasie tragedii wnioskować można na podstawie pieśni parodosowej Chóru, który wykonuje hymn pochwalny na cześć wschodzącego słońca:

„O słońca grocie, coś jasno znów Tebom
Błysnął po trudach i znoju,
Złote dnia oko, przyświecasz ty niebom (...)
Witaj! (...)”


Uprzednio, w Prologosie, ukazana jest Antygona namawiająca siostrę do pochówku zwłok brata - Polinejkesa, który poległ podczas starcia z Eteoklesem. Wiadomo również, że walka niedawno się skończyła, o czym wspomina Ismena:

„Od dnia, kiedy straciliśmy braci obu,
W bratnim zabitych pojedynku
Odkąd tej nocy odeszły Argiwów
Hufce, niczego więcej nie zaznałam (...)”


Rozkaz wydany przez Kreona zabraniał grzebania Polinika, dlatego logiczne jest, że Antygona decyduje się na „złamanie” zakazu pod osłoną nocy, aby łatwiej ujść czujności straży. Jej dialog z młodszą siostrą również musi toczyć się w półmroku. Dopiero potem następuje powitalna pieśń słońca. (parodos)

Legenda głosi, że po samookaleczeniu i ustąpieniu Edypa z tebańskiego tronu, jego synowie osiągnąwszy wiek dojrzały, rozpoczęli spór o władzę. Na tronie mieli zmieniać się co roku. Aby ślepemu ojcu dać do zrozumienia, że nie jest już królem, posłali mu w darze nie tę część mięsa ze zwierzęcia ofiarnego, jaka się królowi należy. Wtedy w gniewie Edyp przeklął ich, by zginęli w bratobójczej walce.

I faktycznie konflikt między braćmi przyjął monstrualne rozmiary: Eteokles przegnał z miasta słabszego Polinejkesa. Wygnaniec udał się do Argos (miasto na Półwyspie Peloponeskim), gdzie poślubił córkę Adrasta i namówił swego teścia na wyprawę wojenną przeciwko Tebom. Pod naczelnym dowództwem Adrasta siedmiu wodzów szturmowało do siedem bram tebańskich. Szturm został odparty, a Teby wyszły z walki zwycięsko. Ale król Eteokles zginął – stanął do bratobójczej walki. Pojedynek zakończył się śmiercią obu wojowników. W taki sposób doszczętnie wyginął – w męskiej linii – przeklęty ród, a dzieje rozpoczęte nieświadomym ojcobójstwem Edypa zakończyły się świadomym bratobójstwem jego synów.
Szybki test:

Akcja „Antygony” rozgrywa się:
a) w ciągu dziesięciu godzin
b) w ciągu dwóch dni
c) w ciągu jednego dnia
d) w ciągu trzech dni
Rozwiązanie

Akcja „Antygony” rozgrywa się:
a) przed bramami Teb
b) w komnacie tronowej pałacu
c) przed pałacem królewskim w Tebach
d) na murach obronnych Teb
Rozwiązanie

Akcja „Antygony” rozpoczyna się:
a) w południe
b) po wschodzie słońca
c) przed świtem
d) wieczorem
Rozwiązanie

Zobacz inne artykuły:

Inne
„Antygona” - streszczenie szczegółowe
Czas i miejsca akcji w „Antygonie”
Antygona - charakterystyka szczegółowa
„Antygona” jako tragedia antyczna
Pochodzenie i rozwój dramatu antycznego
Motywy literackie w „Antygonie” Sofoklesa
Streszczenie „Antygony” w pigułce
Kreon – charakterystyka szczegółowa
Teatr grecki
Kompozycja i konstrukcja dramatu antycznego
Cechy tragedii antycznej
Prawda rozumu a prawdy uczucia w „Antygonie”
Konflikt miedzy jednostką a społeczeństwem w „Antygonie”
Konflikt między tym, co boskie a tym co, ludzkie
Konflikt tragiczny w „Antygonie” Sofoklesa
Biografia Sofoklesa
Charakterystyka pozostałych bohaterów „Antygony”
Mit rodu Labdakidów - streszczenie
Sofokles - twórczość
Plan wydarzeń „Antygony”
„Antygony” różne – reminiscencje: przekłady, kontynuacje i nawiązania...
Sofokles - kalendarium życia
Interpretacje sceniczne „Antygony” (przykłady)
O Sofoklesie powiedzieli...
Najważniejsze cytaty z „Antygony”
BibliografiaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies