Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Antygona

Oskarżenie Antygony - lista argumentów i przemowa

Autor: Jakub Rudnicki

Argumenty oskarżenia Antygony
1. Złamała zakaz nałożony przez króla.
2. Pochowała ciało zdrajcy wbrew prawu Teb.
3. Szczyciła się swoim czynem.
4. Wzgardziła zdaniem władcy i zachowywała się w stosunku do niego bardzo przemądrzale.

Przemówienie oskarżające Antygonę


Celem mojego dzisiejszego przemówienia jest przedstawienie winy Antygony, córki Edypa i Jokasty, tak aby nikt nie miał co do tego żadnych obiekcji. Ta młoda kobieta złamała zakaz władcy Teb, tym samym występując przeciwko prawu całego państwa.

Antygona w pełni świadoma obowiązujących praw oraz konsekwencji za ich złamanie pochowała ciało zdrajcy i prowodyra ostatniej walki – Polinika. Tuż po obwieszczeniu zakazu próbowała namówić do popełnienia przestępstwa również swoją siostrę Ismenę.

Stając przed Kreonem, przyznała się do odprawienia pochówku oraz szczyciła się swoim czynem, bez jakiejkolwiek skruchy i poszanowania dla majestatu władcy.

Antygona jest osobą wyniosłą, która prawa i nakazy traktuje podług własnego widzimisię. Każdy z Tebańczyków winien podporządkować się tym prawom, ona jedyna złamała je, zachowując się równie zdradziecko, jak Polinejkes. Dała ponieść się emocjom, zapominając o zdrowym rozsądku, mimo upomnień jej mądrzejszej pod tym względem siostry. Zasłaniała się prawami boskimi, choć w każdym hellenistycznym państwie prawo jest znane. Wrogom i zdrajcom pochówku odmówić wręcz trzeba.

Kreon, mając na celu obronę praw i dobro państwa, skazał Antygonę na śmierć mimo łączących go z nią więzi rodzinnych. Pozostał sprawiedliwy i przestępcę za złamanie zakazu ukarał. Udowodnił, że posiada cechy najbardziej pożądane u króla.

Antygona, grzebiąc zdrajcę, który z obcymi siłami chciał odzyskać tron, była w pełni świadoma swoich czynów i możliwych konsekwencji. Dlatego należy jej się kara bez względu na jej szlachetną krew.

Zobacz inne artykuły:

Inne
„Antygona” - streszczenie szczegółowe
„Antygona” jako tragedia antyczna
Antygona - charakterystyka szczegółowa
Teatr grecki
Cechy tragedii antycznej
Pochodzenie i rozwój dramatu antycznego
Streszczenie „Antygony” w pigułce
Kreon – charakterystyka szczegółowa
Prawda rozumu a prawdy uczucia w „Antygonie”
Konflikt miedzy jednostką a społeczeństwem w „Antygonie”
Konflikt między tym, co boskie a tym co, ludzkie
Konflikt tragiczny w „Antygonie” Sofoklesa
Biografia Sofoklesa
Charakterystyka pozostałych bohaterów „Antygony”
Plan wydarzeń „Antygony”
„Antygony” różne – reminiscencje: przekłady, kontynuacje i nawiązania...
Mit rodu Labdakidów - streszczenie
Sofokles - twórczość
Interpretacje sceniczne „Antygony” (przykłady)
Sofokles - kalendarium życia
O Sofoklesie powiedzieli...
Oskarżenie Antygony - lista argumentów i przemowa
Obrona Antygony - lista argumentów i przemowa
Mit tebański – streszczenie
Czy Antygona jest bohaterką tragiczną?
Ismena - charakterystyka postaci
Antygona – problematyka tragedii Sofoklesa
Na czym polega uniwersalność „Antygony”?
Tragizm bohaterów „Antygony” Sofoklesa: Antygona, Kreon, Hajmon, Ismena
BibliografiaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies