Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Antygona

Bibliografia

Literatura przedmiotowa:

1. Sofokles, Antygona, przeł. Kazimierz Morawski, oprac. S. Srebrny i J. Łanowski, wydawnictwo: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1984.

Literatura podmiotowa:

1. Adamczyk M., Chrząstowska B., Pokrzywniak J. T., Starożytność – Oświecenie. Podręcznik literatury dla klasy I szkoły średniej, Warszawa 1998.

2. Cytowska M., Szelest H., Literatura grecka i rzymska w zarysie, Warszawa 1981.

3. Hanczakowski M., Starożytność [ w:] Epoki literackie. Od antyku do współczesności, Bielsko – Biała 2003.

4. Myrcik K. Król Edyp Sofoklesa [w: ] Przewodnik dla licealistów. Starożytność, Warszawa 2004.

5. Nosowska D., Słownik scen literackich, Bielsko – Biała 2005.

6. Sofokles, Antygona, przeł. Kazimierz Morawski, oprac. S. Srebrny i J. Łanowski, Wrocław 1984.

7. Sułka H., Słownik lektur dla liceum, Kraków 2003.

Inne źródła

W oparciu o informacje udostępnione w wirtualnej sieci (Internet):

1. Joanna Krakowska – Narożniak, „Dialog” styczeń 2002.

2. „Bez miłości nie ma świata” – fragment wywiadu z Anną Dymną, odtwórczynią roli Anity w sztuce Kazimierza Kutza „Antygona w Nowym Jorku”, „Express Wieczorny” – 10. II. 1995.


Zobacz inne artykuły:

Inne
„Antygona” - streszczenie szczegółowe
Czas i miejsca akcji w „Antygonie”
Antygona - charakterystyka szczegółowa
„Antygona” jako tragedia antyczna
Pochodzenie i rozwój dramatu antycznego
Motywy literackie w „Antygonie” Sofoklesa
Streszczenie „Antygony” w pigułce
Kreon – charakterystyka szczegółowa
Teatr grecki
Kompozycja i konstrukcja dramatu antycznego
Cechy tragedii antycznej
Prawda rozumu a prawdy uczucia w „Antygonie”
Konflikt miedzy jednostką a społeczeństwem w „Antygonie”
Konflikt między tym, co boskie a tym co, ludzkie
Konflikt tragiczny w „Antygonie” Sofoklesa
Biografia Sofoklesa
Charakterystyka pozostałych bohaterów „Antygony”
Mit rodu Labdakidów - streszczenie
Sofokles - twórczość
Plan wydarzeń „Antygony”
„Antygony” różne – reminiscencje: przekłady, kontynuacje i nawiązania...
Sofokles - kalendarium życia
Interpretacje sceniczne „Antygony” (przykłady)
O Sofoklesie powiedzieli...
Najważniejsze cytaty z „Antygony”
BibliografiaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies