Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Antygona

O Sofoklesie powiedzieli...

Matthew Arnold, To a Friend

…Lecz to dla niego
Specjalna podzięka, bo duszę miał wyważoną.
Od wczesnej młodości aż po późną starość
I nie pozwolił, aby trud był nudny
Ani namiętność nazbyt już szalona.

Który postrzegał życie ze spokojem
I jako całość, tytan scen attyckich,
Piewca Kolonu oraz jego dziecię.Daniel Burt

W rozważaniach o roli i znaczeniu trzech wielkich tragików greckich Ajschylos jest postrzegany najczęściej jako wielki odkrywca, Eurypides zaś jako obrazoburca i samotnik. Lecz to Sofokles zajmuje centralne miejsce jako genialny technik, mistrz klasycznej formy tragedii. On właśnie dokonał syntezy etycznych i religijnych fascynacji Ajschylosa z psychologiczną głębią Eurypidesa, spajając je w wielką, spełnioną sztukę.

Sofokles był pierwszym dramatopisarzem, który osiągnął tak głęboką wiedzę o naturze uniwersum i ludzkiej zdolności sprostania jego wyzwaniom. Doświadczając okrutnie swoich bohaterów, uczynił przeciwności instrumentem odkrycia, które wciąż wywołuje zdumienie i współczucie widowni.


Bernard Knox

Sofokles po raz pierwszy ukazuje nam postać, którą rozpoznajemy jako «bohatera tragicznego» - człowieka, który bez pomocy bogów i w obliczu ludzkiej opozycji podejmuje decyzję pochodzącą z samej głębi jego jednostkowej natury, jego physis, a następnie na oślep, gwałtownie, heroicznie podtrzymuje ją aż do samozagłady.


Zobacz inne artykuły:

Inne
„Antygona” - streszczenie szczegółowe
Czas i miejsca akcji w „Antygonie”
Antygona - charakterystyka szczegółowa
„Antygona” jako tragedia antyczna
Pochodzenie i rozwój dramatu antycznego
Motywy literackie w „Antygonie” Sofoklesa
Streszczenie „Antygony” w pigułce
Kreon – charakterystyka szczegółowa
Teatr grecki
Kompozycja i konstrukcja dramatu antycznego
Cechy tragedii antycznej
Prawda rozumu a prawdy uczucia w „Antygonie”
Konflikt miedzy jednostką a społeczeństwem w „Antygonie”
Konflikt między tym, co boskie a tym co, ludzkie
Konflikt tragiczny w „Antygonie” Sofoklesa
Biografia Sofoklesa
Charakterystyka pozostałych bohaterów „Antygony”
Mit rodu Labdakidów - streszczenie
Sofokles - twórczość
Plan wydarzeń „Antygony”
„Antygony” różne – reminiscencje: przekłady, kontynuacje i nawiązania...
Sofokles - kalendarium życia
Interpretacje sceniczne „Antygony” (przykłady)
O Sofoklesie powiedzieli...
Najważniejsze cytaty z „Antygony”
BibliografiaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies