Test:

Pierwszy raz zwycięstwo nad Ajschylosem w zawodach dramatycznych odniósł Sofokles w wieku:
a) 36 lat
b) 32 lat
c) 24 lat
d) 28 lat
Rozwiązanie

Sofokles urodził się:
a) na wyspie Chios
b) w Atenach
c) w Sparcie
d) w Kolonos
Rozwiązanie

W wieku szesnastu lat Sofokles poszedł:
a) do chóru
b) do szkoły ateńskiej
c) na służbę na dworze cesarza
d) do wojska
Rozwiązanie

Sofokles przyjaźnił się z twórcą demokracji ateńskiej:
a) Platonem
b) Peryklesem
c) Arystotelesem
d) Sokratesem
Rozwiązanie

Zasada kalokagathii polegała na:
a) unikaniu scen zbiorowych
b) harmonijnym wychowaniu
c) współgraniu elementów tragedii i komedii
d) wyższości stylu wysokiego nad niskim
Rozwiązanie

Sofokles zmarł w 406 roku p.n.e., mając lat:
a) 70
b) 80
c) 90
d) 60
Rozwiązanie

W ateńskim związku morskim Sofokles był:
a) administratorem
b) skarbnikiem
c) oratorem
d) zarządcą
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies