Opracowanie Dziadów

Plan wydarzeń „Dziadów cz. II”

1) Rozpoczęcie obrzędu Dziadów w kaplicy.

2) Guślarz przyzywa duchy „lekkie”.

3) Pojawienie się Józia i Rózi.

4) Guślarz wzywa duchy „najcięższe”.

5) Zjawienie się Widma pana i stada ptaków.

6) Guślarz wzywa duchy, które nie zaznały na ziemi trosk.

7) Pojawienie się Zosi.

8) Guślarz obwieszcza zakończenie obrzędu.

9) Zjawienie się mary młodego mężczyzny.

10) Wyprowadzenie pasterki z kaplicy.... więcej

* * *

Ludowość w „Dziadach cz. II”

W romantyzmie nastąpił charakterystyczny dla tej epoki zwrot ku motywom i literaturze ludowej, która pierwotnie występowała w twórczości ustnej. Romantycy w wierzeniach i zwyczajach ludowych widzieli skarbnicę tradycji narodowej. Swoje utwory stylizowali na wzór twórczości artystów, wywodzących się z prostego ludu. W dziełach romantycznych odnaleźć można przyswojone z folkloru prawdy i postawy moralne, jakimi kierował się lud. Co więcej, to właśnie romantycy wprowadzili do literatury bohatera ludowego i poprzez pryzmat jego wartości i poglądów ukazywali świat.

Adam Mickiewicz w II części Dzia... więcej

* * *

Plan wydarzeń IV części „Dziadów”

1) Pojawienie się Pustelnika w domu Księdza.

2) Opowieść Pustelnika o miłości do Maryli – godzina miłości.

3) Pustelnik wyjawia swoje prawdziwe imię.

4) Opowieść Gustawa o udrękach po stracie ukochanej – godzina rozpaczy.

5) Gustaw przebija pierś sztyletem, okazuje się zjawą.

6) Gustaw żąda przywrócenia obrzędu dziadów – godzina przestrogi.

7) Północ i zniknięcie Gustawa.... więcej

* * *

Plan wydarzeń III cz. „Dziadów”

1) Walka dobrych i złych mocy o duszę śpiącego więźnia.

2) Przemiana bohatera – umiera Gustaw, rodzi się Konrad.

3) Spotkanie więźniów w celi Konrada.

4) Rozmowa o przesłuchaniach i życiu w więzieniu.

5) Opowieść Sobolewskiego o wywożonych więźniach.

6) Mała Improwizacja Konrada.

7) Wielka Improwizacja.

8) Egzorcyzmy Księdza Piotra nad nieprzytomnym Konradem.

9) Widzenie Ewy.

10) Widzenie Księdza Piotra – Polska jako ukrzyżowany Chrystus.

11) Walka diabłów o duszę Senatora.

12) Widzenie Senatora.

13) Salon Warszawski.

14) Opowieść Adolfa o Cichowskim.

15) Rozmowa o śledztwie w apart... więcej

* * *

Struktura i konstrukcja świata przedstawionego W III części „Dziadów”

Prolog wprowadza odbiorcę w charakterystyczną strukturę świata przedstawionego w dramacie, którego akcja rozgrywa się jednocześnie na dwóch płaszczyznach: realnej i metafizycznej. Terenem przenikania się tych dwóch światów są marzenia senne, charakteryzujące się lirycznym obrazowaniem. Istotną rolę odgrywają również widzenia. Stanowią one część życia duszy ludzkiej oraz dają możliwość kontaktu z wymiarem pozarzeczywistym, z bytami spirytualnymi. Jest to „świat cichy, głuchy i tajemniczy”. W życie bohaterów ingerują siły nadprzyrodzone, które są zaangażowane w walkę o ludzką... więcej

* * *

Motywy literackie w „Dziadach” Mickiewicza

Motyw śmierci

Dla Upiora z wiersza Upiór i Gustawa z IV części Dziadów śmierć jest sposobem na zakończenie udręki życia bez ukochanej. Niestety ich tragiczny los nie zmienia się nawet po samobójstwie. Obaj zjawiają się wśród żywych, aby rozpamiętywać swoje uczucia i cierpieć, ponieważ ich miłość jest wieczna i przekracza nawet granice wyznaczone życiem ludzkim. Śmierć w Dziadach cz. II przenosi dusze zmarłych w świat metafizyczny, gdzie muszą odpokutować swoje winy i zrozumieć błędy, jakie popełnili za życia. Śmierć nie wyklucza ich również z życia mieszkańców wioski ... więcej

* * *

Najważniejsze cytaty „Dziadów”

Dziady cz. II

„Ciemno wszędzie, głucho wszędzie,
Co to będzie, co to będzie?” [chór]

„Bo słuchajcie i zważcie u siebie,
Że według Bożego rozkazu:
Kto nie doznał goryczy ni razu,
Ten nie dozna słodyczy w niebie” [prawda głoszona przed duchy Józia i Rózi]

„Bo kto nie był ni razu człowiekiem,
Temu człowiek nic nie pomoże” [prawda moralna głoszona przez Widmo Złego Pana]

„Bo słuchajcie i zważcie u siebie,
Że według Bożego rozkazu:
Kto nie dotknął ziemi ni razu,
Ten nigdy nie może być w niebie.” ... więcej

* * *Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies