Test:

Julian Przyboś nazwał Witolda Gombrowicza:
a) „metafizykiem prozy”
b) „poetą formy”
c) „poetą zakamarków ludzkiej duszy”
d) „poetą prozy”
Rozwiązanie

„Postawił mu kica” to przykład:
a) gwary małopolskiej
b) uczniowskiego żargonu
c) terminu paranaukowego
d) mowy pozornie zależnej
Rozwiązanie

Na jakie zwierzę Gombrowicz zwraca w opisie wsi?
a) na kurę
b) na świnię
c) na krowę
d) na konia
Rozwiązanie

Poszczególni bohaterowie utworu wypowiadają się:
a) w sposób nieprzynależny obowiązującej akurat formie
b) językiem literackim
c) w sposób kolokwialny
d) obnażając za pomocą języka swą „gębę”
Rozwiązanie

W powieści częstym środkiem stylistycznym są:
a) metafory
b) wyliczenia
c) antropomorfizacje
d) animizacje
Rozwiązanie

Gombrowicz przedstawia przyrodę:
a) bez szczegółowości
b) bez popisów stylistycznego warsztatu
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) bez nastrojowości
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies