Test:

Ferdy Durkee to:
a) bohater powieści amerykańskiego pisarza Sinclaira Lewisa zatytułowanej „Babbit”
b) bohater historyczny
c) pseudonim argentyńskiego malarza
d) przyjaciel Gombrowicza z czasów dzieciństwa
Rozwiązanie

Józio jest początkującym:
a) fotografikiem
b) malarzem
c) pisarzem
d) dziennikarzem
Rozwiązanie

Najobszerniej w „Ferdydurke” występuje narracja:
a) zdystansowana
b) pierwszoosobowa
c) żywa
d) trzecioosobowa
Rozwiązanie

W przedmowie do „Filiberta dzieckiem podszytego” narrator wypowiada się o oczekiwaniach pokładanych w:
a) wierze
b) literaturze
c) sztuce
d) niedojrzałości
Rozwiązanie

Józio zwrócił się do Młodziakowej, rozprawiającej o liberalizmie, słowem:
a) „Mamusia”
b) „Myszka”
c) „Ciociusia”
d) „Kotuś”
Rozwiązanie

Na wsi bohater spotyka parobka:
a) Witka
b) Walka
c) Władzia
d) Wojtka
Rozwiązanie

Gombrowicz przedstawia przyrodę:
a) bez nastrojowości
b) bez popisów stylistycznego warsztatu
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) bez szczegółowości
Rozwiązanie

We „wtórne zdziecinnienie” wpychają człowieka:
a) źródła sztuki
b) problemy życiowe
c) określone środowiska
d) inni ludzie
Rozwiązanie

Forma w powieści:
a) podlega nieustannej krytyce
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) jest źródłem zła i głupoty
d) fałszuje ludzką naturę
Rozwiązanie

W „Ferdydurke”:
a) realizm nie jest zaburzony
b) brakuje formalnej klamry powieści
c) zachowany jest przyczynowo-skutkowy ciąg zdarzeń
d) bohaterowie nie są nosicielami pewnych cech i zachowań
Rozwiązanie


Bohater ma uzupełniać zasób wiadomości.
a) w pierwszej klasie
b) w piątej klasie
c) w trzeciej klasie
d) w szóstej klasie
Rozwiązanie

W powieści częstym środkiem stylistycznym są:
a) animizacje
b) metafory
c) wyliczenia
d) antropomorfizacje
Rozwiązanie

Oniryzm to poetyka:
a) antyczna
b) zodiakalna
c) dramatu
d) snu
Rozwiązanie

Akcja „Ferdydurke” rozgrywa się w Polsce, a dokładnie w Bolimowie i w:
a) Krakowie
b) Łodzi
c) Kielcach
d) Warszawie
Rozwiązanie

Momsen był:
a) Lunatykiem
b) Dyfteptykiem
c) Analitykiem
d) Syntetykiem
Rozwiązanie

Gombrowiczowska narracja jest złożona i skomplikowana, ponieważ wypowiadają się:
a) czterej nadawcy
b) trzej nadawcy
c) dwaj nadawcy
d) nieokreśleni nadawcy
Rozwiązanie

„Pupa” to szczególny, symboliczny znak:
a) przeciętności
b) dziecięcości
c) naiwności
d) erotyzmu
Rozwiązanie

Pseudonim Zdzisław Niewieski nawiązuje do nazwy:
a) miejscowości znanej z dzieciństwa
b) rzeki
c) cieśniny
d) zatoki
Rozwiązanie

Pimko zabiera bohatera do szkoły dyrektora:
a) Pełnowackiego
b) Puczydłowskiego
c) Piórkowskiego
d) Pomostkowego
Rozwiązanie

Klasa Józia dzieli się na dwie grupy: zbuntowanych chłopaków i grzecznych chłopiąt pod wodzą:
a) Bladaczki
b) Syfona
c) Kopyrdy
d) Miętusem
Rozwiązanie

W 1968 r. Gombrowicz poślubił romanistkę - Marię Ritę Labrosse pochodzącą z:
a) USA
b) Brazylii
c) Kanady
d) Australii
Rozwiązanie

W rozdziale „Filibert dzieckiem podszyty” spotykamy opis meczu:
a) piłki nożnej
b) golfowego
c) hokejowego
d) tenisowego
Rozwiązanie

Ciotka Hurlecka nosiła panieńskie nazwisko:
a) Lin
b) Sum
c) Okoń
d) Płotka
Rozwiązanie

Gombrowicz kiedy przeniósł się z rodzicami do Warszawy miał:
a) cztery lata
b) osiem lat
c) dwanaście lat
d) siedem lat
Rozwiązanie

Pisarz popłynął statkiem „Chrobry” do Argentyny:
a) w sierpniu 1939 roku
b) w lipcu 1937 roku
c) w styczniu 1938 roku
d) w maju 1940 roku
Rozwiązanie

Filidor dzieckiem podszyty jest napisany w oparciu o XVIII-wieczną powiastkę filozoficzną pochodzącą z:
a) Niemiec
b) Francji
c) Anglii
d) Włoch
Rozwiązanie

Witold Gombrowicz nadał głównemu bohaterowi Ferdydurke popularne imię Józio. Uczynił to:
a) dla podkreślenia jego przeciętności
b) bo było ono najczęściej nadawane w ówczesnej Polsce
c) by w ten sposób uhonorować swojego przyjaciela
d) bo tak nazywał sie jego ojciec
Rozwiązanie

Prototypem Pimki był Tadeusz Sinko profesor:
a) Uniwersytetu Lwowskiego
b) Uniwersytetu Warszawskiego
c) Uniwersytetu Jagiellońskiego
d) Uniwersytetu Wileńskiego
Rozwiązanie

Bohater próbuje obnażyć tradycjonalizm Młodziaków – siorbiąc:
a) zupę mleczną
b) zupę ogórkową
c) kompot
d) kakao
Rozwiązanie

W 1963 r. – dzięki rozgłosowi, jaki przyniosły pisarzowi jego książki – uzyskał roczne stypendium Fundacji Forda na pobyt w:
a) Paryżu
b) Vence
c) Berlinie
d) Nicei
Rozwiązanie

W domu Młodziaków Józio przygląda się:
a) zacofaniu
b) zakłamaniu i hipokryzji
c) dobremu wychowaniu w narodowym duchu
d) szczerej postępowości
Rozwiązanie

Józio odnajduje w szufladach pokoju Zuty listy od:
a) dojrzałych mężczyzn
b) erotomanów
c) ciotki z zagranicy
d) siebie
Rozwiązanie

Niedojrzałość to brak:
a) pewności siebie
b) własnej religii
c) wykrystalizowanej formy
d) światopoglądu
Rozwiązanie

„Postawił mu kica” to przykład:
a) terminu paranaukowego
b) gwary małopolskiej
c) uczniowskiego żargonu
d) mowy pozornie zależnej
Rozwiązanie

Młodziakowie to trzyosobowa rodzina:
a) arystokratyczna
b) mieszczańska
c) rzemieślnicza
d) ziemiańska
Rozwiązanie

Autor Dzienników twierdził przez całe życie, że człowiek stale jest zmuszonym do ukrywania swego prawdziwego „ja”:
a) zwierzęciem
b) aktorem
c) niewolnikiem
d) dzieckiem
Rozwiązanie

Trzecia część utworu traktuje o czasach, w których żyła jeszcze:
a) arystokracja
b) warstwa chłopów pańszczyźnianych
c) szlachta ziemiańska
d) idea feudalna
Rozwiązanie

Na jakie zwierzę Gombrowicz zwraca w opisie wsi?
a) na konia
b) na świnię
c) na kurę
d) na krowę
Rozwiązanie

Pylaszczkiewicz zwany przez kolegów Syfonem jest:
a) szczupły i średniego wzrostu
b) pryszczaty i gruby
c) tęgi i wysoki
d) otyły i brzydki
Rozwiązanie

Profesor Bladaczka prowadzi lekcję:
a) polskiego
b) łaciny
c) geografii
d) greki
Rozwiązanie

Kiedy przypadała setna rocznica urodzin Witolda Gombrowicza?
a) W 2008 roku
b) W 2004 roku
c) W 2005 roku
d) W 2001 roku
Rozwiązanie

Słowa „wątła budowa nad żywiołem anarchii, który raz po raz rozsadza układ konwencji (...)” Gombrowicz wypowiedział o:
a) kulturze
b) sztuce
c) mądrości
d) światopoglądzie
Rozwiązanie

Poszczególni bohaterowie utworu wypowiadają się:
a) w sposób kolokwialny
b) w sposób nieprzynależny obowiązującej akurat formie
c) językiem literackim
d) obnażając za pomocą języka swą „gębę”
Rozwiązanie

Pensjonarka Zuta:
a) od bohatera woli nowoczesnego Kopyrdę
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) dostaje kartkę od profesora Pimki
d) jest obojętna na zaloty głównego bohatera
Rozwiązanie

Witold Gombrowicz ukończył gimnazjum św. Stanisława Kostki a następnie na Uniwersytecie Warszawskim:
a) filologię polską
b) medycynę
c) matematykę stosowaną
d) prawo
Rozwiązanie

Julian Przyboś nazwał Witolda Gombrowicza:
a) „poetą zakamarków ludzkiej duszy”
b) „poetą prozy”
c) „poetą formy”
d) „metafizykiem prozy”
Rozwiązanie

„Łydka” nie jest symbolem:
a) tradycyjnego stylu życia
b) zerwania z tradycją
c) zgrabnej, atrakcyjnej, gibkiej sylwetki
d) seksualnego wyzwolenia
Rozwiązanie

Na początku utworu bohater budzi się w poranek:
a) piątkowy
b) niedzielny
c) środowy
d) wtorkowy
Rozwiązanie

Główna myśl utworu, mówi, że przed formą można uciec:
a) tylko w inną formę
b) z chwilą śmierci
c) w niedojrzałość
d) wyłącznie w młodości
Rozwiązanie

„Gęba” to:
a) znak maski narzuconej człowiekowi przez środowisko
b) oznaka schłopienia
c) oznaka zdziecinnienia
d) przezwisko jednego z bohaterów powieści
Rozwiązanie

Syfon, nie mogąc sobie poradzić po gwałcie:
a) truje się
b) wyjeżdża z miasta
c) topi się
d) wiesza się
Rozwiązanie

Do pojedynku na miny dochodzi miedzy:
a) Miętalskim i Pylaszczkiewiczem
b) Filidorem i Filibertem
c) Kopyrdą i Pylaszczkiewiczem
d) Miętalskim i Kopyrdą
Rozwiązanie

Gombrowicz debiutował zbiorem opowiadań zatytułowanych „Pamiętnik z okresu dojrzewania” w roku:
a) 1930
b) 1936
c) 1929
d) 1933
Rozwiązanie

Zwrot narratora „Pimko mnie udupił” świadczy o tym, że:
a) nie lubi on nauczycieli
b) utożsamia się on z Józiem
c) w powieści następują narracyjne zwroty
d) odnosi sie do swoich wspomnień
Rozwiązanie

Filibert dzieckiem podszyty przypomina:
a) balladę
b) gawędę
c) legendę
d) bajkę
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies