Test:

Józio jest początkującym:
a) malarzem
b) fotografikiem
c) dziennikarzem
d) pisarzem
Rozwiązanie

Momsen był:
a) Syntetykiem
b) Analitykiem
c) Lunatykiem
d) Dyfteptykiem
Rozwiązanie

Kiedy przypadała setna rocznica urodzin Witolda Gombrowicza?
a) W 2001 roku
b) W 2004 roku
c) W 2005 roku
d) W 2008 roku
Rozwiązanie

Józio zwrócił się do Młodziakowej, rozprawiającej o liberalizmie, słowem:
a) „Ciociusia”
b) „Myszka”
c) „Kotuś”
d) „Mamusia”
Rozwiązanie

Na początku utworu bohater budzi się w poranek:
a) środowy
b) niedzielny
c) wtorkowy
d) piątkowy
Rozwiązanie

Profesor Bladaczka prowadzi lekcję:
a) łaciny
b) geografii
c) polskiego
d) greki
Rozwiązanie

Trzecia część utworu traktuje o czasach, w których żyła jeszcze:
a) szlachta ziemiańska
b) idea feudalna
c) warstwa chłopów pańszczyźnianych
d) arystokracja
Rozwiązanie

„Pupa” to szczególny, symboliczny znak:
a) przeciętności
b) dziecięcości
c) naiwności
d) erotyzmu
Rozwiązanie

Na wsi bohater spotyka parobka:
a) Witka
b) Władzia
c) Walka
d) Wojtka
Rozwiązanie

Ferdy Durkee to:
a) bohater powieści amerykańskiego pisarza Sinclaira Lewisa zatytułowanej „Babbit”
b) pseudonim argentyńskiego malarza
c) bohater historyczny
d) przyjaciel Gombrowicza z czasów dzieciństwa
Rozwiązanie


Józio odnajduje w szufladach pokoju Zuty listy od:
a) siebie
b) dojrzałych mężczyzn
c) ciotki z zagranicy
d) erotomanów
Rozwiązanie

Witold Gombrowicz nadał głównemu bohaterowi Ferdydurke popularne imię Józio. Uczynił to:
a) bo tak nazywał sie jego ojciec
b) by w ten sposób uhonorować swojego przyjaciela
c) dla podkreślenia jego przeciętności
d) bo było ono najczęściej nadawane w ówczesnej Polsce
Rozwiązanie

W przedmowie do „Filiberta dzieckiem podszytego” narrator wypowiada się o oczekiwaniach pokładanych w:
a) literaturze
b) wierze
c) niedojrzałości
d) sztuce
Rozwiązanie

Autor Dzienników twierdził przez całe życie, że człowiek stale jest zmuszonym do ukrywania swego prawdziwego „ja”:
a) niewolnikiem
b) zwierzęciem
c) aktorem
d) dzieckiem
Rozwiązanie

Najobszerniej w „Ferdydurke” występuje narracja:
a) pierwszoosobowa
b) żywa
c) trzecioosobowa
d) zdystansowana
Rozwiązanie

Bohater próbuje obnażyć tradycjonalizm Młodziaków – siorbiąc:
a) zupę mleczną
b) kompot
c) kakao
d) zupę ogórkową
Rozwiązanie

Forma w powieści:
a) podlega nieustannej krytyce
b) jest źródłem zła i głupoty
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) fałszuje ludzką naturę
Rozwiązanie

W powieści częstym środkiem stylistycznym są:
a) antropomorfizacje
b) wyliczenia
c) animizacje
d) metafory
Rozwiązanie

Gombrowicz przedstawia przyrodę:
a) bez popisów stylistycznego warsztatu
b) bez szczegółowości
c) bez nastrojowości
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

W domu Młodziaków Józio przygląda się:
a) szczerej postępowości
b) zakłamaniu i hipokryzji
c) zacofaniu
d) dobremu wychowaniu w narodowym duchu
Rozwiązanie

W 1968 r. Gombrowicz poślubił romanistkę - Marię Ritę Labrosse pochodzącą z:
a) USA
b) Kanady
c) Australii
d) Brazylii
Rozwiązanie

Gombrowiczowska narracja jest złożona i skomplikowana, ponieważ wypowiadają się:
a) trzej nadawcy
b) dwaj nadawcy
c) nieokreśleni nadawcy
d) czterej nadawcy
Rozwiązanie

Oniryzm to poetyka:
a) zodiakalna
b) antyczna
c) dramatu
d) snu
Rozwiązanie

Bohater ma uzupełniać zasób wiadomości.
a) w pierwszej klasie
b) w trzeciej klasie
c) w szóstej klasie
d) w piątej klasie
Rozwiązanie

Julian Przyboś nazwał Witolda Gombrowicza:
a) „poetą prozy”
b) „metafizykiem prozy”
c) „poetą formy”
d) „poetą zakamarków ludzkiej duszy”
Rozwiązanie

Do pojedynku na miny dochodzi miedzy:
a) Miętalskim i Pylaszczkiewiczem
b) Filidorem i Filibertem
c) Kopyrdą i Pylaszczkiewiczem
d) Miętalskim i Kopyrdą
Rozwiązanie

Główna myśl utworu, mówi, że przed formą można uciec:
a) z chwilą śmierci
b) w niedojrzałość
c) tylko w inną formę
d) wyłącznie w młodości
Rozwiązanie

Na jakie zwierzę Gombrowicz zwraca w opisie wsi?
a) na konia
b) na świnię
c) na krowę
d) na kurę
Rozwiązanie

„Łydka” nie jest symbolem:
a) tradycyjnego stylu życia
b) zerwania z tradycją
c) seksualnego wyzwolenia
d) zgrabnej, atrakcyjnej, gibkiej sylwetki
Rozwiązanie

Witold Gombrowicz ukończył gimnazjum św. Stanisława Kostki a następnie na Uniwersytecie Warszawskim:
a) medycynę
b) prawo
c) filologię polską
d) matematykę stosowaną
Rozwiązanie

Pseudonim Zdzisław Niewieski nawiązuje do nazwy:
a) cieśniny
b) zatoki
c) rzeki
d) miejscowości znanej z dzieciństwa
Rozwiązanie

Pimko zabiera bohatera do szkoły dyrektora:
a) Puczydłowskiego
b) Pełnowackiego
c) Piórkowskiego
d) Pomostkowego
Rozwiązanie

„Gęba” to:
a) znak maski narzuconej człowiekowi przez środowisko
b) przezwisko jednego z bohaterów powieści
c) oznaka schłopienia
d) oznaka zdziecinnienia
Rozwiązanie

Pylaszczkiewicz zwany przez kolegów Syfonem jest:
a) otyły i brzydki
b) pryszczaty i gruby
c) szczupły i średniego wzrostu
d) tęgi i wysoki
Rozwiązanie

W 1963 r. – dzięki rozgłosowi, jaki przyniosły pisarzowi jego książki – uzyskał roczne stypendium Fundacji Forda na pobyt w:
a) Vence
b) Nicei
c) Berlinie
d) Paryżu
Rozwiązanie

Gombrowicz debiutował zbiorem opowiadań zatytułowanych „Pamiętnik z okresu dojrzewania” w roku:
a) 1933
b) 1930
c) 1929
d) 1936
Rozwiązanie

We „wtórne zdziecinnienie” wpychają człowieka:
a) źródła sztuki
b) problemy życiowe
c) inni ludzie
d) określone środowiska
Rozwiązanie

Filibert dzieckiem podszyty przypomina:
a) balladę
b) legendę
c) gawędę
d) bajkę
Rozwiązanie

Prototypem Pimki był Tadeusz Sinko profesor:
a) Uniwersytetu Jagiellońskiego
b) Uniwersytetu Wileńskiego
c) Uniwersytetu Lwowskiego
d) Uniwersytetu Warszawskiego
Rozwiązanie

Gombrowicz kiedy przeniósł się z rodzicami do Warszawy miał:
a) dwanaście lat
b) osiem lat
c) cztery lata
d) siedem lat
Rozwiązanie

Filidor dzieckiem podszyty jest napisany w oparciu o XVIII-wieczną powiastkę filozoficzną pochodzącą z:
a) Anglii
b) Francji
c) Niemiec
d) Włoch
Rozwiązanie

W rozdziale „Filibert dzieckiem podszyty” spotykamy opis meczu:
a) golfowego
b) tenisowego
c) hokejowego
d) piłki nożnej
Rozwiązanie

Ciotka Hurlecka nosiła panieńskie nazwisko:
a) Okoń
b) Lin
c) Płotka
d) Sum
Rozwiązanie

Słowa „wątła budowa nad żywiołem anarchii, który raz po raz rozsadza układ konwencji (...)” Gombrowicz wypowiedział o:
a) mądrości
b) sztuce
c) światopoglądzie
d) kulturze
Rozwiązanie

Syfon, nie mogąc sobie poradzić po gwałcie:
a) wyjeżdża z miasta
b) wiesza się
c) truje się
d) topi się
Rozwiązanie

„Postawił mu kica” to przykład:
a) uczniowskiego żargonu
b) gwary małopolskiej
c) mowy pozornie zależnej
d) terminu paranaukowego
Rozwiązanie

Pensjonarka Zuta:
a) od bohatera woli nowoczesnego Kopyrdę
b) dostaje kartkę od profesora Pimki
c) jest obojętna na zaloty głównego bohatera
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Pisarz popłynął statkiem „Chrobry” do Argentyny:
a) w styczniu 1938 roku
b) w maju 1940 roku
c) w lipcu 1937 roku
d) w sierpniu 1939 roku
Rozwiązanie

Poszczególni bohaterowie utworu wypowiadają się:
a) językiem literackim
b) w sposób kolokwialny
c) w sposób nieprzynależny obowiązującej akurat formie
d) obnażając za pomocą języka swą „gębę”
Rozwiązanie

Niedojrzałość to brak:
a) pewności siebie
b) wykrystalizowanej formy
c) własnej religii
d) światopoglądu
Rozwiązanie

Klasa Józia dzieli się na dwie grupy: zbuntowanych chłopaków i grzecznych chłopiąt pod wodzą:
a) Miętusem
b) Kopyrdy
c) Syfona
d) Bladaczki
Rozwiązanie

Młodziakowie to trzyosobowa rodzina:
a) mieszczańska
b) arystokratyczna
c) rzemieślnicza
d) ziemiańska
Rozwiązanie

W „Ferdydurke”:
a) zachowany jest przyczynowo-skutkowy ciąg zdarzeń
b) brakuje formalnej klamry powieści
c) bohaterowie nie są nosicielami pewnych cech i zachowań
d) realizm nie jest zaburzony
Rozwiązanie

Zwrot narratora „Pimko mnie udupił” świadczy o tym, że:
a) w powieści następują narracyjne zwroty
b) utożsamia się on z Józiem
c) odnosi sie do swoich wspomnień
d) nie lubi on nauczycieli
Rozwiązanie

Akcja „Ferdydurke” rozgrywa się w Polsce, a dokładnie w Bolimowie i w:
a) Łodzi
b) Kielcach
c) Warszawie
d) Krakowie
Rozwiązanie



Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies