Test:

Pylaszczkiewicz zwany przez kolegów Syfonem jest:
a) pryszczaty i gruby
b) otyły i brzydki
c) szczupły i średniego wzrostu
d) tęgi i wysoki
Rozwiązanie

Poszczególni bohaterowie utworu wypowiadają się:
a) w sposób kolokwialny
b) językiem literackim
c) obnażając za pomocą języka swą „gębę”
d) w sposób nieprzynależny obowiązującej akurat formie
Rozwiązanie

W 1963 r. – dzięki rozgłosowi, jaki przyniosły pisarzowi jego książki – uzyskał roczne stypendium Fundacji Forda na pobyt w:
a) Nicei
b) Paryżu
c) Vence
d) Berlinie
Rozwiązanie

Gombrowiczowska narracja jest złożona i skomplikowana, ponieważ wypowiadają się:
a) dwaj nadawcy
b) trzej nadawcy
c) czterej nadawcy
d) nieokreśleni nadawcy
Rozwiązanie

Pimko zabiera bohatera do szkoły dyrektora:
a) Piórkowskiego
b) Pełnowackiego
c) Puczydłowskiego
d) Pomostkowego
Rozwiązanie

Na początku utworu bohater budzi się w poranek:
a) niedzielny
b) środowy
c) piątkowy
d) wtorkowy
Rozwiązanie

Gombrowicz przedstawia przyrodę:
a) bez popisów stylistycznego warsztatu
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) bez nastrojowości
d) bez szczegółowości
Rozwiązanie

Na jakie zwierzę Gombrowicz zwraca w opisie wsi?
a) na kurę
b) na świnię
c) na konia
d) na krowę
Rozwiązanie

Filidor dzieckiem podszyty jest napisany w oparciu o XVIII-wieczną powiastkę filozoficzną pochodzącą z:
a) Francji
b) Anglii
c) Włoch
d) Niemiec
Rozwiązanie

Trzecia część utworu traktuje o czasach, w których żyła jeszcze:
a) idea feudalna
b) arystokracja
c) szlachta ziemiańska
d) warstwa chłopów pańszczyźnianych
Rozwiązanie


Gombrowicz debiutował zbiorem opowiadań zatytułowanych „Pamiętnik z okresu dojrzewania” w roku:
a) 1936
b) 1930
c) 1929
d) 1933
Rozwiązanie

Słowa „wątła budowa nad żywiołem anarchii, który raz po raz rozsadza układ konwencji (...)” Gombrowicz wypowiedział o:
a) sztuce
b) kulturze
c) światopoglądzie
d) mądrości
Rozwiązanie

„Pupa” to szczególny, symboliczny znak:
a) przeciętności
b) dziecięcości
c) erotyzmu
d) naiwności
Rozwiązanie

Bohater próbuje obnażyć tradycjonalizm Młodziaków – siorbiąc:
a) zupę mleczną
b) zupę ogórkową
c) kompot
d) kakao
Rozwiązanie

Pisarz popłynął statkiem „Chrobry” do Argentyny:
a) w maju 1940 roku
b) w lipcu 1937 roku
c) w styczniu 1938 roku
d) w sierpniu 1939 roku
Rozwiązanie

Do pojedynku na miny dochodzi miedzy:
a) Miętalskim i Kopyrdą
b) Kopyrdą i Pylaszczkiewiczem
c) Miętalskim i Pylaszczkiewiczem
d) Filidorem i Filibertem
Rozwiązanie

Gombrowicz kiedy przeniósł się z rodzicami do Warszawy miał:
a) dwanaście lat
b) cztery lata
c) siedem lat
d) osiem lat
Rozwiązanie

Józio zwrócił się do Młodziakowej, rozprawiającej o liberalizmie, słowem:
a) „Ciociusia”
b) „Myszka”
c) „Mamusia”
d) „Kotuś”
Rozwiązanie

Józio jest początkującym:
a) pisarzem
b) malarzem
c) fotografikiem
d) dziennikarzem
Rozwiązanie

„Postawił mu kica” to przykład:
a) mowy pozornie zależnej
b) gwary małopolskiej
c) uczniowskiego żargonu
d) terminu paranaukowego
Rozwiązanie

Najobszerniej w „Ferdydurke” występuje narracja:
a) trzecioosobowa
b) żywa
c) pierwszoosobowa
d) zdystansowana
Rozwiązanie

Niedojrzałość to brak:
a) wykrystalizowanej formy
b) światopoglądu
c) pewności siebie
d) własnej religii
Rozwiązanie

Autor Dzienników twierdził przez całe życie, że człowiek stale jest zmuszonym do ukrywania swego prawdziwego „ja”:
a) aktorem
b) niewolnikiem
c) zwierzęciem
d) dzieckiem
Rozwiązanie

Młodziakowie to trzyosobowa rodzina:
a) arystokratyczna
b) rzemieślnicza
c) ziemiańska
d) mieszczańska
Rozwiązanie

Witold Gombrowicz ukończył gimnazjum św. Stanisława Kostki a następnie na Uniwersytecie Warszawskim:
a) prawo
b) medycynę
c) filologię polską
d) matematykę stosowaną
Rozwiązanie

W domu Młodziaków Józio przygląda się:
a) dobremu wychowaniu w narodowym duchu
b) szczerej postępowości
c) zacofaniu
d) zakłamaniu i hipokryzji
Rozwiązanie

Klasa Józia dzieli się na dwie grupy: zbuntowanych chłopaków i grzecznych chłopiąt pod wodzą:
a) Syfona
b) Kopyrdy
c) Bladaczki
d) Miętusem
Rozwiązanie

„Łydka” nie jest symbolem:
a) zerwania z tradycją
b) seksualnego wyzwolenia
c) zgrabnej, atrakcyjnej, gibkiej sylwetki
d) tradycyjnego stylu życia
Rozwiązanie

Momsen był:
a) Syntetykiem
b) Lunatykiem
c) Dyfteptykiem
d) Analitykiem
Rozwiązanie

Forma w powieści:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) jest źródłem zła i głupoty
c) fałszuje ludzką naturę
d) podlega nieustannej krytyce
Rozwiązanie

W powieści częstym środkiem stylistycznym są:
a) metafory
b) antropomorfizacje
c) animizacje
d) wyliczenia
Rozwiązanie

W „Ferdydurke”:
a) bohaterowie nie są nosicielami pewnych cech i zachowań
b) zachowany jest przyczynowo-skutkowy ciąg zdarzeń
c) realizm nie jest zaburzony
d) brakuje formalnej klamry powieści
Rozwiązanie

Pseudonim Zdzisław Niewieski nawiązuje do nazwy:
a) cieśniny
b) rzeki
c) zatoki
d) miejscowości znanej z dzieciństwa
Rozwiązanie

Prototypem Pimki był Tadeusz Sinko profesor:
a) Uniwersytetu Jagiellońskiego
b) Uniwersytetu Wileńskiego
c) Uniwersytetu Warszawskiego
d) Uniwersytetu Lwowskiego
Rozwiązanie

„Gęba” to:
a) oznaka schłopienia
b) znak maski narzuconej człowiekowi przez środowisko
c) oznaka zdziecinnienia
d) przezwisko jednego z bohaterów powieści
Rozwiązanie

Ciotka Hurlecka nosiła panieńskie nazwisko:
a) Lin
b) Okoń
c) Sum
d) Płotka
Rozwiązanie

Pensjonarka Zuta:
a) od bohatera woli nowoczesnego Kopyrdę
b) dostaje kartkę od profesora Pimki
c) jest obojętna na zaloty głównego bohatera
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Oniryzm to poetyka:
a) zodiakalna
b) dramatu
c) snu
d) antyczna
Rozwiązanie

Akcja „Ferdydurke” rozgrywa się w Polsce, a dokładnie w Bolimowie i w:
a) Krakowie
b) Łodzi
c) Warszawie
d) Kielcach
Rozwiązanie

Bohater ma uzupełniać zasób wiadomości.
a) w piątej klasie
b) w pierwszej klasie
c) w szóstej klasie
d) w trzeciej klasie
Rozwiązanie

We „wtórne zdziecinnienie” wpychają człowieka:
a) określone środowiska
b) problemy życiowe
c) źródła sztuki
d) inni ludzie
Rozwiązanie

Ferdy Durkee to:
a) przyjaciel Gombrowicza z czasów dzieciństwa
b) bohater historyczny
c) bohater powieści amerykańskiego pisarza Sinclaira Lewisa zatytułowanej „Babbit”
d) pseudonim argentyńskiego malarza
Rozwiązanie

W rozdziale „Filibert dzieckiem podszyty” spotykamy opis meczu:
a) tenisowego
b) piłki nożnej
c) hokejowego
d) golfowego
Rozwiązanie

Witold Gombrowicz nadał głównemu bohaterowi Ferdydurke popularne imię Józio. Uczynił to:
a) bo było ono najczęściej nadawane w ówczesnej Polsce
b) bo tak nazywał sie jego ojciec
c) by w ten sposób uhonorować swojego przyjaciela
d) dla podkreślenia jego przeciętności
Rozwiązanie

W 1968 r. Gombrowicz poślubił romanistkę - Marię Ritę Labrosse pochodzącą z:
a) USA
b) Australii
c) Brazylii
d) Kanady
Rozwiązanie

Filibert dzieckiem podszyty przypomina:
a) gawędę
b) bajkę
c) legendę
d) balladę
Rozwiązanie

Profesor Bladaczka prowadzi lekcję:
a) geografii
b) łaciny
c) greki
d) polskiego
Rozwiązanie

Na wsi bohater spotyka parobka:
a) Władzia
b) Witka
c) Walka
d) Wojtka
Rozwiązanie

Zwrot narratora „Pimko mnie udupił” świadczy o tym, że:
a) w powieści następują narracyjne zwroty
b) nie lubi on nauczycieli
c) odnosi sie do swoich wspomnień
d) utożsamia się on z Józiem
Rozwiązanie

Główna myśl utworu, mówi, że przed formą można uciec:
a) wyłącznie w młodości
b) w niedojrzałość
c) z chwilą śmierci
d) tylko w inną formę
Rozwiązanie

Kiedy przypadała setna rocznica urodzin Witolda Gombrowicza?
a) W 2005 roku
b) W 2004 roku
c) W 2008 roku
d) W 2001 roku
Rozwiązanie

Józio odnajduje w szufladach pokoju Zuty listy od:
a) dojrzałych mężczyzn
b) siebie
c) ciotki z zagranicy
d) erotomanów
Rozwiązanie

Syfon, nie mogąc sobie poradzić po gwałcie:
a) wiesza się
b) truje się
c) topi się
d) wyjeżdża z miasta
Rozwiązanie

W przedmowie do „Filiberta dzieckiem podszytego” narrator wypowiada się o oczekiwaniach pokładanych w:
a) wierze
b) niedojrzałości
c) sztuce
d) literaturze
Rozwiązanie

Julian Przyboś nazwał Witolda Gombrowicza:
a) „poetą prozy”
b) „metafizykiem prozy”
c) „poetą zakamarków ludzkiej duszy”
d) „poetą formy”
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies