Test:

„Gęba” to:
a) przezwisko jednego z bohaterów powieści
b) oznaka zdziecinnienia
c) znak maski narzuconej człowiekowi przez środowisko
d) oznaka schłopienia
Rozwiązanie

Bohater próbuje obnażyć tradycjonalizm Młodziaków – siorbiąc:
a) kompot
b) kakao
c) zupę ogórkową
d) zupę mleczną
Rozwiązanie

Gombrowicz kiedy przeniósł się z rodzicami do Warszawy miał:
a) cztery lata
b) siedem lat
c) osiem lat
d) dwanaście lat
Rozwiązanie

Niedojrzałość to brak:
a) pewności siebie
b) własnej religii
c) światopoglądu
d) wykrystalizowanej formy
Rozwiązanie

W powieści częstym środkiem stylistycznym są:
a) wyliczenia
b) antropomorfizacje
c) metafory
d) animizacje
Rozwiązanie

Józio odnajduje w szufladach pokoju Zuty listy od:
a) ciotki z zagranicy
b) dojrzałych mężczyzn
c) siebie
d) erotomanów
Rozwiązanie

Na wsi bohater spotyka parobka:
a) Władzia
b) Wojtka
c) Walka
d) Witka
Rozwiązanie

W 1963 r. – dzięki rozgłosowi, jaki przyniosły pisarzowi jego książki – uzyskał roczne stypendium Fundacji Forda na pobyt w:
a) Nicei
b) Vence
c) Paryżu
d) Berlinie
Rozwiązanie

Prototypem Pimki był Tadeusz Sinko profesor:
a) Uniwersytetu Lwowskiego
b) Uniwersytetu Wileńskiego
c) Uniwersytetu Warszawskiego
d) Uniwersytetu Jagiellońskiego
Rozwiązanie

Pylaszczkiewicz zwany przez kolegów Syfonem jest:
a) pryszczaty i gruby
b) otyły i brzydki
c) szczupły i średniego wzrostu
d) tęgi i wysoki
Rozwiązanie


Pisarz popłynął statkiem „Chrobry” do Argentyny:
a) w maju 1940 roku
b) w styczniu 1938 roku
c) w lipcu 1937 roku
d) w sierpniu 1939 roku
Rozwiązanie

W „Ferdydurke”:
a) brakuje formalnej klamry powieści
b) zachowany jest przyczynowo-skutkowy ciąg zdarzeń
c) realizm nie jest zaburzony
d) bohaterowie nie są nosicielami pewnych cech i zachowań
Rozwiązanie

Filibert dzieckiem podszyty przypomina:
a) legendę
b) bajkę
c) balladę
d) gawędę
Rozwiązanie

Do pojedynku na miny dochodzi miedzy:
a) Miętalskim i Pylaszczkiewiczem
b) Filidorem i Filibertem
c) Miętalskim i Kopyrdą
d) Kopyrdą i Pylaszczkiewiczem
Rozwiązanie

Bohater ma uzupełniać zasób wiadomości.
a) w pierwszej klasie
b) w piątej klasie
c) w szóstej klasie
d) w trzeciej klasie
Rozwiązanie

„Łydka” nie jest symbolem:
a) zerwania z tradycją
b) tradycyjnego stylu życia
c) zgrabnej, atrakcyjnej, gibkiej sylwetki
d) seksualnego wyzwolenia
Rozwiązanie

Autor Dzienników twierdził przez całe życie, że człowiek stale jest zmuszonym do ukrywania swego prawdziwego „ja”:
a) aktorem
b) dzieckiem
c) niewolnikiem
d) zwierzęciem
Rozwiązanie

Trzecia część utworu traktuje o czasach, w których żyła jeszcze:
a) idea feudalna
b) warstwa chłopów pańszczyźnianych
c) szlachta ziemiańska
d) arystokracja
Rozwiązanie

Główna myśl utworu, mówi, że przed formą można uciec:
a) wyłącznie w młodości
b) z chwilą śmierci
c) tylko w inną formę
d) w niedojrzałość
Rozwiązanie

Józio zwrócił się do Młodziakowej, rozprawiającej o liberalizmie, słowem:
a) „Myszka”
b) „Ciociusia”
c) „Mamusia”
d) „Kotuś”
Rozwiązanie

Pseudonim Zdzisław Niewieski nawiązuje do nazwy:
a) cieśniny
b) zatoki
c) miejscowości znanej z dzieciństwa
d) rzeki
Rozwiązanie

Gombrowicz przedstawia przyrodę:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) bez nastrojowości
c) bez popisów stylistycznego warsztatu
d) bez szczegółowości
Rozwiązanie

Momsen był:
a) Syntetykiem
b) Lunatykiem
c) Analitykiem
d) Dyfteptykiem
Rozwiązanie

Pimko zabiera bohatera do szkoły dyrektora:
a) Pomostkowego
b) Piórkowskiego
c) Pełnowackiego
d) Puczydłowskiego
Rozwiązanie

W przedmowie do „Filiberta dzieckiem podszytego” narrator wypowiada się o oczekiwaniach pokładanych w:
a) literaturze
b) sztuce
c) niedojrzałości
d) wierze
Rozwiązanie

W rozdziale „Filibert dzieckiem podszyty” spotykamy opis meczu:
a) tenisowego
b) hokejowego
c) golfowego
d) piłki nożnej
Rozwiązanie

Ciotka Hurlecka nosiła panieńskie nazwisko:
a) Płotka
b) Lin
c) Okoń
d) Sum
Rozwiązanie

W domu Młodziaków Józio przygląda się:
a) zacofaniu
b) szczerej postępowości
c) dobremu wychowaniu w narodowym duchu
d) zakłamaniu i hipokryzji
Rozwiązanie

Gombrowicz debiutował zbiorem opowiadań zatytułowanych „Pamiętnik z okresu dojrzewania” w roku:
a) 1933
b) 1929
c) 1930
d) 1936
Rozwiązanie

Ferdy Durkee to:
a) przyjaciel Gombrowicza z czasów dzieciństwa
b) pseudonim argentyńskiego malarza
c) bohater historyczny
d) bohater powieści amerykańskiego pisarza Sinclaira Lewisa zatytułowanej „Babbit”
Rozwiązanie

Na jakie zwierzę Gombrowicz zwraca w opisie wsi?
a) na kurę
b) na krowę
c) na konia
d) na świnię
Rozwiązanie

Profesor Bladaczka prowadzi lekcję:
a) greki
b) geografii
c) polskiego
d) łaciny
Rozwiązanie

Filidor dzieckiem podszyty jest napisany w oparciu o XVIII-wieczną powiastkę filozoficzną pochodzącą z:
a) Niemiec
b) Włoch
c) Anglii
d) Francji
Rozwiązanie

We „wtórne zdziecinnienie” wpychają człowieka:
a) inni ludzie
b) problemy życiowe
c) źródła sztuki
d) określone środowiska
Rozwiązanie

Poszczególni bohaterowie utworu wypowiadają się:
a) w sposób nieprzynależny obowiązującej akurat formie
b) językiem literackim
c) w sposób kolokwialny
d) obnażając za pomocą języka swą „gębę”
Rozwiązanie

Forma w powieści:
a) jest źródłem zła i głupoty
b) fałszuje ludzką naturę
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) podlega nieustannej krytyce
Rozwiązanie

Słowa „wątła budowa nad żywiołem anarchii, który raz po raz rozsadza układ konwencji (...)” Gombrowicz wypowiedział o:
a) kulturze
b) światopoglądzie
c) mądrości
d) sztuce
Rozwiązanie

Witold Gombrowicz nadał głównemu bohaterowi Ferdydurke popularne imię Józio. Uczynił to:
a) bo tak nazywał sie jego ojciec
b) bo było ono najczęściej nadawane w ówczesnej Polsce
c) by w ten sposób uhonorować swojego przyjaciela
d) dla podkreślenia jego przeciętności
Rozwiązanie

Na początku utworu bohater budzi się w poranek:
a) niedzielny
b) wtorkowy
c) środowy
d) piątkowy
Rozwiązanie

Julian Przyboś nazwał Witolda Gombrowicza:
a) „poetą zakamarków ludzkiej duszy”
b) „poetą formy”
c) „metafizykiem prozy”
d) „poetą prozy”
Rozwiązanie

Oniryzm to poetyka:
a) snu
b) antyczna
c) zodiakalna
d) dramatu
Rozwiązanie

Najobszerniej w „Ferdydurke” występuje narracja:
a) trzecioosobowa
b) żywa
c) zdystansowana
d) pierwszoosobowa
Rozwiązanie

Józio jest początkującym:
a) malarzem
b) dziennikarzem
c) fotografikiem
d) pisarzem
Rozwiązanie

Klasa Józia dzieli się na dwie grupy: zbuntowanych chłopaków i grzecznych chłopiąt pod wodzą:
a) Syfona
b) Kopyrdy
c) Miętusem
d) Bladaczki
Rozwiązanie

Kiedy przypadała setna rocznica urodzin Witolda Gombrowicza?
a) W 2004 roku
b) W 2005 roku
c) W 2008 roku
d) W 2001 roku
Rozwiązanie

Pensjonarka Zuta:
a) jest obojętna na zaloty głównego bohatera
b) od bohatera woli nowoczesnego Kopyrdę
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) dostaje kartkę od profesora Pimki
Rozwiązanie

Syfon, nie mogąc sobie poradzić po gwałcie:
a) topi się
b) wiesza się
c) truje się
d) wyjeżdża z miasta
Rozwiązanie

„Postawił mu kica” to przykład:
a) uczniowskiego żargonu
b) gwary małopolskiej
c) terminu paranaukowego
d) mowy pozornie zależnej
Rozwiązanie

W 1968 r. Gombrowicz poślubił romanistkę - Marię Ritę Labrosse pochodzącą z:
a) Brazylii
b) Kanady
c) Australii
d) USA
Rozwiązanie

Witold Gombrowicz ukończył gimnazjum św. Stanisława Kostki a następnie na Uniwersytecie Warszawskim:
a) medycynę
b) filologię polską
c) matematykę stosowaną
d) prawo
Rozwiązanie

Akcja „Ferdydurke” rozgrywa się w Polsce, a dokładnie w Bolimowie i w:
a) Warszawie
b) Kielcach
c) Krakowie
d) Łodzi
Rozwiązanie

Zwrot narratora „Pimko mnie udupił” świadczy o tym, że:
a) nie lubi on nauczycieli
b) w powieści następują narracyjne zwroty
c) utożsamia się on z Józiem
d) odnosi sie do swoich wspomnień
Rozwiązanie

„Pupa” to szczególny, symboliczny znak:
a) naiwności
b) dziecięcości
c) przeciętności
d) erotyzmu
Rozwiązanie

Gombrowiczowska narracja jest złożona i skomplikowana, ponieważ wypowiadają się:
a) nieokreśleni nadawcy
b) czterej nadawcy
c) dwaj nadawcy
d) trzej nadawcy
Rozwiązanie

Młodziakowie to trzyosobowa rodzina:
a) ziemiańska
b) mieszczańska
c) rzemieślnicza
d) arystokratyczna
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies