Test:

Gombrowicz debiutował zbiorem opowiadań zatytułowanych „Pamiętnik z okresu dojrzewania” w roku:
a) 1929
b) 1930
c) 1936
d) 1933
Rozwiązanie

Oniryzm to poetyka:
a) dramatu
b) zodiakalna
c) antyczna
d) snu
Rozwiązanie

Pimko zabiera bohatera do szkoły dyrektora:
a) Pomostkowego
b) Puczydłowskiego
c) Piórkowskiego
d) Pełnowackiego
Rozwiązanie

Główna myśl utworu, mówi, że przed formą można uciec:
a) tylko w inną formę
b) wyłącznie w młodości
c) w niedojrzałość
d) z chwilą śmierci
Rozwiązanie

Trzecia część utworu traktuje o czasach, w których żyła jeszcze:
a) idea feudalna
b) szlachta ziemiańska
c) arystokracja
d) warstwa chłopów pańszczyźnianych
Rozwiązanie

„Postawił mu kica” to przykład:
a) uczniowskiego żargonu
b) terminu paranaukowego
c) gwary małopolskiej
d) mowy pozornie zależnej
Rozwiązanie

Filibert dzieckiem podszyty przypomina:
a) balladę
b) bajkę
c) legendę
d) gawędę
Rozwiązanie

Pensjonarka Zuta:
a) jest obojętna na zaloty głównego bohatera
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) od bohatera woli nowoczesnego Kopyrdę
d) dostaje kartkę od profesora Pimki
Rozwiązanie

Józio odnajduje w szufladach pokoju Zuty listy od:
a) dojrzałych mężczyzn
b) siebie
c) erotomanów
d) ciotki z zagranicy
Rozwiązanie

Na jakie zwierzę Gombrowicz zwraca w opisie wsi?
a) na świnię
b) na konia
c) na krowę
d) na kurę
Rozwiązanie


Słowa „wątła budowa nad żywiołem anarchii, który raz po raz rozsadza układ konwencji (...)” Gombrowicz wypowiedział o:
a) kulturze
b) mądrości
c) sztuce
d) światopoglądzie
Rozwiązanie

Julian Przyboś nazwał Witolda Gombrowicza:
a) „metafizykiem prozy”
b) „poetą prozy”
c) „poetą formy”
d) „poetą zakamarków ludzkiej duszy”
Rozwiązanie

Gombrowicz kiedy przeniósł się z rodzicami do Warszawy miał:
a) cztery lata
b) osiem lat
c) siedem lat
d) dwanaście lat
Rozwiązanie

Najobszerniej w „Ferdydurke” występuje narracja:
a) trzecioosobowa
b) pierwszoosobowa
c) żywa
d) zdystansowana
Rozwiązanie

„Pupa” to szczególny, symboliczny znak:
a) naiwności
b) przeciętności
c) dziecięcości
d) erotyzmu
Rozwiązanie

Witold Gombrowicz ukończył gimnazjum św. Stanisława Kostki a następnie na Uniwersytecie Warszawskim:
a) filologię polską
b) matematykę stosowaną
c) medycynę
d) prawo
Rozwiązanie

W „Ferdydurke”:
a) realizm nie jest zaburzony
b) bohaterowie nie są nosicielami pewnych cech i zachowań
c) zachowany jest przyczynowo-skutkowy ciąg zdarzeń
d) brakuje formalnej klamry powieści
Rozwiązanie

Prototypem Pimki był Tadeusz Sinko profesor:
a) Uniwersytetu Lwowskiego
b) Uniwersytetu Jagiellońskiego
c) Uniwersytetu Warszawskiego
d) Uniwersytetu Wileńskiego
Rozwiązanie

Młodziakowie to trzyosobowa rodzina:
a) arystokratyczna
b) rzemieślnicza
c) ziemiańska
d) mieszczańska
Rozwiązanie

Kiedy przypadała setna rocznica urodzin Witolda Gombrowicza?
a) W 2004 roku
b) W 2008 roku
c) W 2005 roku
d) W 2001 roku
Rozwiązanie

Józio jest początkującym:
a) dziennikarzem
b) pisarzem
c) fotografikiem
d) malarzem
Rozwiązanie

Gombrowicz przedstawia przyrodę:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) bez nastrojowości
c) bez szczegółowości
d) bez popisów stylistycznego warsztatu
Rozwiązanie

W powieści częstym środkiem stylistycznym są:
a) antropomorfizacje
b) metafory
c) wyliczenia
d) animizacje
Rozwiązanie

Na wsi bohater spotyka parobka:
a) Walka
b) Wojtka
c) Władzia
d) Witka
Rozwiązanie

W rozdziale „Filibert dzieckiem podszyty” spotykamy opis meczu:
a) piłki nożnej
b) hokejowego
c) golfowego
d) tenisowego
Rozwiązanie

Bohater ma uzupełniać zasób wiadomości.
a) w pierwszej klasie
b) w szóstej klasie
c) w piątej klasie
d) w trzeciej klasie
Rozwiązanie

Filidor dzieckiem podszyty jest napisany w oparciu o XVIII-wieczną powiastkę filozoficzną pochodzącą z:
a) Anglii
b) Francji
c) Włoch
d) Niemiec
Rozwiązanie

Witold Gombrowicz nadał głównemu bohaterowi Ferdydurke popularne imię Józio. Uczynił to:
a) bo tak nazywał sie jego ojciec
b) dla podkreślenia jego przeciętności
c) bo było ono najczęściej nadawane w ówczesnej Polsce
d) by w ten sposób uhonorować swojego przyjaciela
Rozwiązanie

Pylaszczkiewicz zwany przez kolegów Syfonem jest:
a) pryszczaty i gruby
b) otyły i brzydki
c) szczupły i średniego wzrostu
d) tęgi i wysoki
Rozwiązanie

Forma w powieści:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) fałszuje ludzką naturę
c) jest źródłem zła i głupoty
d) podlega nieustannej krytyce
Rozwiązanie

Bohater próbuje obnażyć tradycjonalizm Młodziaków – siorbiąc:
a) kompot
b) zupę ogórkową
c) kakao
d) zupę mleczną
Rozwiązanie

W 1963 r. – dzięki rozgłosowi, jaki przyniosły pisarzowi jego książki – uzyskał roczne stypendium Fundacji Forda na pobyt w:
a) Paryżu
b) Nicei
c) Vence
d) Berlinie
Rozwiązanie

Do pojedynku na miny dochodzi miedzy:
a) Kopyrdą i Pylaszczkiewiczem
b) Miętalskim i Kopyrdą
c) Miętalskim i Pylaszczkiewiczem
d) Filidorem i Filibertem
Rozwiązanie

Pisarz popłynął statkiem „Chrobry” do Argentyny:
a) w maju 1940 roku
b) w styczniu 1938 roku
c) w lipcu 1937 roku
d) w sierpniu 1939 roku
Rozwiązanie

Poszczególni bohaterowie utworu wypowiadają się:
a) w sposób nieprzynależny obowiązującej akurat formie
b) językiem literackim
c) obnażając za pomocą języka swą „gębę”
d) w sposób kolokwialny
Rozwiązanie

We „wtórne zdziecinnienie” wpychają człowieka:
a) problemy życiowe
b) źródła sztuki
c) inni ludzie
d) określone środowiska
Rozwiązanie

W 1968 r. Gombrowicz poślubił romanistkę - Marię Ritę Labrosse pochodzącą z:
a) Brazylii
b) USA
c) Australii
d) Kanady
Rozwiązanie

„Gęba” to:
a) oznaka zdziecinnienia
b) oznaka schłopienia
c) przezwisko jednego z bohaterów powieści
d) znak maski narzuconej człowiekowi przez środowisko
Rozwiązanie

Zwrot narratora „Pimko mnie udupił” świadczy o tym, że:
a) utożsamia się on z Józiem
b) nie lubi on nauczycieli
c) w powieści następują narracyjne zwroty
d) odnosi sie do swoich wspomnień
Rozwiązanie

Autor Dzienników twierdził przez całe życie, że człowiek stale jest zmuszonym do ukrywania swego prawdziwego „ja”:
a) aktorem
b) niewolnikiem
c) zwierzęciem
d) dzieckiem
Rozwiązanie

Momsen był:
a) Lunatykiem
b) Analitykiem
c) Syntetykiem
d) Dyfteptykiem
Rozwiązanie

Ciotka Hurlecka nosiła panieńskie nazwisko:
a) Sum
b) Lin
c) Płotka
d) Okoń
Rozwiązanie

Józio zwrócił się do Młodziakowej, rozprawiającej o liberalizmie, słowem:
a) „Ciociusia”
b) „Mamusia”
c) „Kotuś”
d) „Myszka”
Rozwiązanie

„Łydka” nie jest symbolem:
a) zerwania z tradycją
b) tradycyjnego stylu życia
c) seksualnego wyzwolenia
d) zgrabnej, atrakcyjnej, gibkiej sylwetki
Rozwiązanie

Niedojrzałość to brak:
a) własnej religii
b) światopoglądu
c) wykrystalizowanej formy
d) pewności siebie
Rozwiązanie

Gombrowiczowska narracja jest złożona i skomplikowana, ponieważ wypowiadają się:
a) trzej nadawcy
b) nieokreśleni nadawcy
c) dwaj nadawcy
d) czterej nadawcy
Rozwiązanie

Klasa Józia dzieli się na dwie grupy: zbuntowanych chłopaków i grzecznych chłopiąt pod wodzą:
a) Kopyrdy
b) Miętusem
c) Bladaczki
d) Syfona
Rozwiązanie

Syfon, nie mogąc sobie poradzić po gwałcie:
a) wyjeżdża z miasta
b) topi się
c) truje się
d) wiesza się
Rozwiązanie

W przedmowie do „Filiberta dzieckiem podszytego” narrator wypowiada się o oczekiwaniach pokładanych w:
a) niedojrzałości
b) sztuce
c) literaturze
d) wierze
Rozwiązanie

Ferdy Durkee to:
a) przyjaciel Gombrowicza z czasów dzieciństwa
b) pseudonim argentyńskiego malarza
c) bohater historyczny
d) bohater powieści amerykańskiego pisarza Sinclaira Lewisa zatytułowanej „Babbit”
Rozwiązanie

Akcja „Ferdydurke” rozgrywa się w Polsce, a dokładnie w Bolimowie i w:
a) Łodzi
b) Krakowie
c) Kielcach
d) Warszawie
Rozwiązanie

Pseudonim Zdzisław Niewieski nawiązuje do nazwy:
a) zatoki
b) rzeki
c) miejscowości znanej z dzieciństwa
d) cieśniny
Rozwiązanie

Profesor Bladaczka prowadzi lekcję:
a) polskiego
b) greki
c) łaciny
d) geografii
Rozwiązanie

W domu Młodziaków Józio przygląda się:
a) szczerej postępowości
b) zakłamaniu i hipokryzji
c) zacofaniu
d) dobremu wychowaniu w narodowym duchu
Rozwiązanie

Na początku utworu bohater budzi się w poranek:
a) środowy
b) piątkowy
c) wtorkowy
d) niedzielny
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies