Bogowie greccy – opis i charakterystyka

Starożytne wierzenia charakteryzowały się politeizmem, czyli wielobóstwem. Mitologia opisywała narodziny wielu bogów, których walka stała się siłą sprawczą powstania świata. Bogowie zamieszkiwali Olimp. Przedstawiani byli w sposób antropomorficzny (na podobieństwo człowieka), różnił ich jednak dar nieśmiertelności. Każdy z nich miał przypisaną dziedzinę, której patronował.
Zeus (Dzeus) – władca Olimpu i główny bóg greckiego panteonu, ojciec wielu bogów. Przede wszystkim władał niebem – rozjaśniał je bądź zasnuwał chmurami, odpowiadał za pogodę i wszelkie zjawiska atmosfe... więcej

* * *

Zeus - opis i charakterystyka

Zeus (Dzeus) – władca Olimpu i główny bóg greckiego panteonu. Przede wszystkim władał niebem – rozjaśniał je bądź zasnuwał chmurami, odpowiadał za pogodę i wszelkie zjawiska atmosferyczne, a zwłaszcza chmury, wiatry, gromy i błyskawice – dlatego jego podstawowym atrybutem był piorun. Oprócz tego towarzyszył mu orzeł. Przedstawiany był także z tarczą wykutą przez Hefajstosa – egidą. W związku z tym, że był bogiem zjawisk atmosferycznych w rolniczym kraju, jakim była Grecja, był bardzo poważany.

Atrybut z języka łacińskiego „attributum” –... więcej

* * *

Muzy i ich atrybuty

Muzy to boginie muzyki, tańca, literatury, a później wszelkiej działalności artystycznej i intelektualnej człowieka. Były córkami Zeusa i bogini Pamięci, Mnemozyne urodzonymi w Pierii (zwano je pierdami). Początkowo było ich tylko trzy – Melete, Mneme i Aojde. Z czasem ich liczba wzrosła do dziewięciu. Ich mistrzem, opiekunem i przewodnikiem był Apollo (miał przydomek Musagetes). Muzy mieszkały na Olimpie, ale każda miała też ulubione miejsce na ziemi. Każda z dziewięciu muz opiekowała się inną dziedziną i miała inne atrybuty.

Erato (z greckiego eratós - pożądany, umiłow... więcej

* * *

Herosi i bohaterowie mitologii

Achilles – największy heros grecki, syn króla Ftyi, Peleusa i najsławniejszej z nereid – Tetydy. Gdy był dzieckiem matka wykąpała go w Styksie, dzięki czemu zyskał wielką odporność. Jego nauczycielami byli centaur Chejron oraz Fojniks (wódz Dolopów pod Troją). Nauczyli go władania bronią, pogardy do bogactw, miłości do sławy i odporności na cierpienia. Wyruszył pod Troję na prośbę Greków (zgodnie z przepowiednią miał mieć długie życie bez sławy lub krótkie w sławie). Zyskał sławę, dzięki swej urodzie, odwadze, sile ducha, opiece, jaką otaczały go Hera i Atena. W „Iliadzie” opisany... więcej

* * *

Rzymscy bogowie (panteon)

Janus - duch opiekuńczy drzwi i bram, który stał się później bogiem wszelkiego początku, jedno z najstarszych bóstw italskich. Jemu był poświęcony pierwszy brzask dnia, początek każdego miesiąca, a styczeń, jako pierwszy miesiąc w roku, wziął od niego nazwę — Januarius. Był czczony na równi z Jowiszem. Podczas wojny wojsko rzymskie przechodziło na Forum Romanum przez bramę – świątynię Janusa. Zamykano ją w czasach pokoju. Janusa przedstawiano z dwiema twarzami zwróconymi w przeciwnych kierunkach. Jego atrybutami były klucze i laska.

Jowisz - odpowiednik greckiego Zeusa, bóg ś... więcej

* * *Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies