Test:

Mogiła kryła ciała:
a) 40 powstańców
b) 20 powstańców
c) 7 powstańców
d) 18 powstańców
Rozwiązanie

Dominik brat Benedykta piastował urząd:
a) rządcy
b) administratora
c) adwokata
d) radcy
Rozwiązanie

Witold i Marynia Kirlanka, gdy podsłuchiwała ich Kirłowa rozmawiali o:
a) rolnictwie
b) miłości
c) sprzedaży Korczyna
d) literaturze
Rozwiązanie

Ojciec panny Orzelskiej grał na:
a) skrzypcach
b) fortepianie
c) pianinie
d) harmonijce
Rozwiązanie

Jan na weselu poprosił Justynę o gałązkę:
a) jarzębiny
b) głogu
c) mirtu
d) czeremchy
Rozwiązanie

Pies Korczyńskich to:
a) biały chart Hermes
b) czarny wyżeł Mars
c) popielaty wilczur Reks
d) brązowy chart Zeus
Rozwiązanie

Siostra Jana, pomagająca mu w gospodarstwie to:
a) Anatolka
b) Antolka
c) Aldonka
d) Ala
Rozwiązanie

Benedykt pretendenta do ręki Justyny - Różyca - nazwał:
a) niedorajdą
b) darmozjadem
c) chorym człowiekiem
d) beztalenciem
Rozwiązanie

Kiedy Benedykt przygarnął Orzelskich pod swój dach Justyna miała:
a) 14 lat
b) 10 lat
c) 18 lat
d) 16 lat
Rozwiązanie

Kirłowa miała:
a) siedmioro dzieci
b) pięcioro dzieci
c) czworo dzieci
d) sześcioro dzieci
Rozwiązanie


Wśród darów dla ojca Janka – Jerzego Bohatyrowicza od Andrzeja :
a) znajdował się „Psałterz Dawidów”
b) znajdowała się „Biblia Wujka”
c) znajdowała się „Księga Koheleta”
d) znajdowała się „Biblia królowej Zofii”
Rozwiązanie

Wołowszczyzna to posiadłość:
a) Domuntówny
b) Różyca
c) Orzelskiego
d) Kirły
Rozwiązanie

Po śmierci ojca Janka jego matka wyszła za:
a) Zaniewskiego
b) Staniewskiego
c) Jaśmonta
d) Starzyńskiego
Rozwiązanie

W legionach służył najstarszy brat pana Jakuba – dwudziestoletni:
a) Anastazy
b) Franciszek
c) Andrzej
d) Jerzy
Rozwiązanie

Osobą postrzeganą przez Benedykta jako „persona non grata” był:
a) Bolesław Kirło
b) Zygmunt Korczyński
c) Teofil Różyc
d) Jan Bohatyrowicz
Rozwiązanie

Benedykt był synem napoleońskiego legionisty – Stanisława Korczyńskiego wychowanka:
a) Akademii Lwowskiej
b) Szkoły Głównej
c) Akademii Wileńskiej
d) Uniwersytetu Jagiellońskiego
Rozwiązanie

Gdy Marta miała trzydzieści sześć lat i gdy biegła przez pola w zielonej sukni, mężczyźni wzięli ją za:
a) nimfę
b) cholerę
c) wiedźmę
d) czarownicę
Rozwiązanie

Benedykta od sprzedaży posiadłości w Korczynie:
a) odwiódł list brata
b) odwiodła rozmowa z żoną
c) odwiodła pamięć o poległym bracie
d) odwiodło spotkanie z synem
Rozwiązanie

Na imieninach pani Emilii zjawiło się około:
a) 30 osób
b) 20 osób
c) 10 osób
d) 40 osób
Rozwiązanie

Jacica to:
a) płaz
b) gad
c) owad
d) ryba
Rozwiązanie

Proces Benedykta z Bohatyrowiczami dotyczył kawałka:
a) łąki
b) mokradeł
c) lasu
d) pola
Rozwiązanie

Olszynka to majątek należący do:
a) Andrzejowej
b) Domuntówny
c) Różyca
d) Kirłów
Rozwiązanie

Różyc polecił pani Benedyktowej niezawodną na wszelkie dolegliwości „paliatywę”, była to:
a) kokaina
b) morfina
c) strychnina
d) aspiryna
Rozwiązanie

Podczas przyjazdu do Olszynki Różyca pani domu – Kirłowa nie musiała borykać się z:
a) praniem
b) wyrobem serów
c) pieleniem ogrodu
d) wypiekiem chleba
Rozwiązanie

Pamięć o Mogile „sentymentalnością” i historią ta niemajacą większego znaczenia nazwał:
a) Różyc
b) Darzecki
c) Kirło
d) Zygmunt
Rozwiązanie

Benedykt miał pretensję do robotnika, że ten popsuł:
a) obrabiarkę
b) żniwiarkę
c) snopowiązałkę
d) kosiarkę
Rozwiązanie

Syn Fabiana i przyjaciel młodego Korczyńskiego, wielki amator połowów miał na imię:
a) Julek
b) Jacek
c) Jarek
d) Janek
Rozwiązanie

Emilia Korczyńska to kobieta delikatna, stale nękana bólami głowy, migreną i:
a) podagrą
b) reumatyzmem
c) atlasem
d) globusem
Rozwiązanie

Zygmunt Korczyński był starszy od Justyny o:
a) sześć lat
b) dziesięć lat
c) dwa lata
d) osiem lat
Rozwiązanie

Zygmunt Korczyński przywiózł młodziutką Klotyldę z:
a) Frankfurtu
b) Berlina
c) Monachium
d) Kerfurtu
Rozwiązanie

Jan był synem poległego w powstaniu styczniowym:
a) Stanisława
b) Włodzimierza
c) Andrzeja
d) Jerzego
Rozwiązanie

Wedle obyczaju pierwsza drużka powinna wyhaftować na cieniutkiej chusteczce inicjały drużby, w zamian za co on musi ofiarować jej bukiet z gałązek:
a) mirtu
b) cyprysu
c) drzewka oliwnego
d) lauru
Rozwiązanie

Na grobowcu, do którego zaprowadzili Justynę Anzelm i Janek widniał napis: „JAN i CECYLIA, ROK:
a) 1549”
b) 1486”
c) 1524”
d) 1494”
Rozwiązanie

Jan Bohatyrowicz stracił swego ojca, gdy miał:
a) 7 lat
b) 5 lat
c) 10 lat
d) 3 lata
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies