„Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej – streszczenie szczegółowe

TOM I
Autorka stopniowo wprowadza czytelnika w klimat Korczyna, prezentuje mieszkańców dworu. Poznajemy historię niespełnionej miłości Justyny i Zygmunta oraz dzieje rodu Korczyńskich, a także losy małżeństwa Emilii i Benedykta. Do dworku w Korczynie ze szkół powracają dzieci Benedykta i Emilii: młodziutka Leonia i nieco starszy od niej Witold. Pojawia się Teofil Różyc – zainteresowany panną Orzelską, ale ta spotyka Jana Bohatyrowicza i razem z nim udaje się na grób Jana i Cecylii, gdzie poznaje historię rodu Bohatyrowiczów.

Rozdział I

W pogodny... więcej

* * *

„Nad Niemnem” – streszczenie w pigułce

Rozdział I
W pogodny, świąteczny dzień powracają z kościoła Marta Korczyńska i jej siostrzenica -Justyna Orzelska. Rozmawiają o pochodzeniu Justyny i o jej niespełnionej miłości. Marta przestrzega dziewczynę przed błędami młodości, które w przyszłości często przynoszą rozczarowanie. Kobiety mija powóz, którym podróżują Teofil Różyc i Bolesław Kirło, a następnie przejeżdża obok nich wóz drabiniasty. Przystojny woźnica to Jan Bohatyrowicz. Stara ciotka wspomina jego rodzinę, której członkowie, w dawnych czasach, często odwiedzali Korczyn.

Rozdział II
W Korczynie zebrało się &#... więcej

* * *

Dzieje Jana i Cecylii - streszczenie

Legenda o przodkach rodu Bohatyrowiczów posłużyła autorce nie tylko jako tło genealogiczne, ale jej zamiarem była również prezentacja naczelnych pozytywistycznych założeń, takich jak: praca, wartość tradycji, wspólnoty rodowej i narodowej, przywiązanie do ziemi, krzewienie wartości i ideałów niepodległościowych. Mityczna historia o założeniu rodu niesie w sobie optymistyczne przesłanie o mocy i potędze wzajemnej miłości i wspólnej pracy.

W starych czasach, około sto lat po chrzcie Litwy (1387 rok), przybyło w okolice Niemna dwoje ludzi. Nie znano ich nazwisk ani pochodzenia, nie wia... więcej

* * *Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies