Test:

Tom II „Nad Niemnem” złożony jest z:
a) 8 rozdziałów
b) 6 rozdziałów
c) 5 rozdziałów
d) 4 rozdziałów
Rozwiązanie

Witold i Marynia Kirlanka, gdy podsłuchiwała ich Kirłowa rozmawiali o:
a) miłości
b) literaturze
c) sprzedaży Korczyna
d) rolnictwie
Rozwiązanie

W legionach służył najstarszy brat pana Jakuba – dwudziestoletni:
a) Franciszek
b) Jerzy
c) Andrzej
d) Anastazy
Rozwiązanie

Gdy Marta miała trzydzieści sześć lat i gdy biegła przez pola w zielonej sukni, mężczyźni wzięli ją za:
a) nimfę
b) wiedźmę
c) czarownicę
d) cholerę
Rozwiązanie

Z drugim mężem – Nahorskim Orzeszkowa szczęściem małżeńskim cieszyła się:
a) 2 lata
b) 3 miesiące
c) 10 lat
d) rok
Rozwiązanie

Zygmunt Korczyński przywiózł młodziutką Klotyldę z:
a) Kerfurtu
b) Berlina
c) Monachium
d) Frankfurtu
Rozwiązanie

Opis „milieu” polega na:
a) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
b) zwróceniu uwagi na otaczające bohaterów przedmioty
c) uwydatnieniu cech osobowościowych dzięki odpowiedniej prezentacji pomieszczeń, w których bohater przebywa
d) charakteryzowaniu postaci poprzez otoczenie
Rozwiązanie

„Nad Niemnem” ukazało się po raz pierwszy w odcinkach w Tygodniku Ilustrowanym” w:
a) 1889 roku
b) 1887 roku
c) 1882 roku
d) 1892 roku
Rozwiązanie

Emilia Korczyńska to kobieta delikatna, stale nękana bólami głowy, migreną i:
a) reumatyzmem
b) podagrą
c) atlasem
d) globusem
Rozwiązanie

Jan i Cecylia przybyli w okolice Niemna:
a) około dwustu lat po chrzcie Litwy
b) około pięćdziesięciu lat po chrzcie Litwy
c) około dwustu lat po chrzcie Litwy
d) około sto lat po chrzcie Litwy
Rozwiązanie


Kirłowa miała:
a) siedmioro dzieci
b) sześcioro dzieci
c) pięcioro dzieci
d) czworo dzieci
Rozwiązanie

Benedykt pretendenta do ręki Justyny - Różyca - nazwał:
a) darmozjadem
b) beztalenciem
c) niedorajdą
d) chorym człowiekiem
Rozwiązanie

Benedykta od sprzedaży posiadłości w Korczynie:
a) odwiodło spotkanie z synem
b) odwiodła rozmowa z żoną
c) odwiodła pamięć o poległym bracie
d) odwiódł list brata
Rozwiązanie

Na grobowcu, do którego zaprowadzili Justynę Anzelm i Janek widniał napis: „JAN i CECYLIA, ROK:
a) 1549”
b) 1494”
c) 1486”
d) 1524”
Rozwiązanie

Orzeszkowa wykorzystała w powieści język:
a) biblijny
b) homerowy
c) mityczny
d) ezopowy
Rozwiązanie

Benedykt miał pretensję do robotnika, że ten popsuł:
a) żniwiarkę
b) obrabiarkę
c) snopowiązałkę
d) kosiarkę
Rozwiązanie

Jan na weselu poprosił Justynę o gałązkę:
a) mirtu
b) głogu
c) jarzębiny
d) czeremchy
Rozwiązanie

Podczas przyjazdu do Olszynki Różyca pani domu – Kirłowa nie musiała borykać się z:
a) praniem
b) wyrobem serów
c) wypiekiem chleba
d) pieleniem ogrodu
Rozwiązanie

Wedle obyczaju pierwsza drużka powinna wyhaftować na cieniutkiej chusteczce inicjały drużby, w zamian za co on musi ofiarować jej bukiet z gałązek:
a) cyprysu
b) lauru
c) mirtu
d) drzewka oliwnego
Rozwiązanie

Benedykt był synem napoleońskiego legionisty – Stanisława Korczyńskiego wychowanka:
a) Akademii Lwowskiej
b) Szkoły Głównej
c) Akademii Wileńskiej
d) Uniwersytetu Jagiellońskiego
Rozwiązanie

Mogiła kryła ciała:
a) 18 powstańców
b) 20 powstańców
c) 7 powstańców
d) 40 powstańców
Rozwiązanie

„Nad Niemnem” składa się z:
a) 4 tomów
b) 3 tomów
c) 5 tomów
d) 2 tomów
Rozwiązanie

Ojciec panny Orzelskiej grał na:
a) pianinie
b) skrzypcach
c) fortepianie
d) harmonijce
Rozwiązanie

Gdy wybuchło powstanie styczniowe Orzeszkowa, ukrywała na terenie swej posiadłości:
a) Niemcewicza
b) Traugutta
c) Krukowieckiego
d) Chłopickiego
Rozwiązanie

Język postaci w „Nad Niemnem” jest:
a) złożony
b) schematyczny
c) jednorodny
d) zindywidualizowany
Rozwiązanie

Jan był synem poległego w powstaniu styczniowym:
a) Jerzego
b) Andrzeja
c) Stanisława
d) Włodzimierza
Rozwiązanie

Syn Fabiana i przyjaciel młodego Korczyńskiego, wielki amator połowów miał na imię:
a) Janek
b) Jacek
c) Julek
d) Jarek
Rozwiązanie

Pamięć o Mogile „sentymentalnością” i historią ta niemajacą większego znaczenia nazwał:
a) Darzecki
b) Kirło
c) Różyc
d) Zygmunt
Rozwiązanie

W którą rocznicę wybuchu powstania styczniowego ukazało się wydanie typowo książkowe „Nad Niemnem”?
a) 15
b) 20
c) 25
d) 30
Rozwiązanie

Grób Jana i Cecylii należy do przestrzeni:
a) mistycznej
b) wspomnieniowej
c) sakralnej
d) martwej
Rozwiązanie

Orzeszkowa debiutowała w 1866 roku w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) powieścią „Obrazek z lat głodowych”
b) opowiadaniem „Obrazek z lat głodowych”
c) wierszem „Obrazek z lat głodowych”
d) nowelą „Obrazek z lat głodowych”
Rozwiązanie

Proces Benedykta z Bohatyrowiczami dotyczył kawałka:
a) pola
b) łąki
c) mokradeł
d) lasu
Rozwiązanie

Ile dzieci powiła legendarna Cecylia?
a) dwanaścioro
b) czworo
c) sześcioro
d) dwoje
Rozwiązanie

W „Nad Niemnem”:
a) wszechwiedza autorki jest ograniczona
b) postaci kreowane są w trakcie akcji
c) nie ma bezpośrednich zwrotów do czytelnika
d) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
Rozwiązanie

Osobą postrzeganą przez Benedykta jako „persona non grata” był:
a) Bolesław Kirło
b) Jan Bohatyrowicz
c) Zygmunt Korczyński
d) Teofil Różyc
Rozwiązanie

Wśród darów dla ojca Janka – Jerzego Bohatyrowicza od Andrzeja :
a) znajdowała się „Biblia Wujka”
b) znajdowała się „Biblia królowej Zofii”
c) znajdowała się „Księga Koheleta”
d) znajdował się „Psałterz Dawidów”
Rozwiązanie

Prawdziwy Korczyn to:
a) Miniewicze
b) Borszty
c) Węgliszyce
d) Porzecze
Rozwiązanie

Różyc polecił pani Benedyktowej niezawodną na wszelkie dolegliwości „paliatywę”, była to:
a) aspiryna
b) morfina
c) kokaina
d) strychnina
Rozwiązanie

Siostra Jana, pomagająca mu w gospodarstwie to:
a) Anatolka
b) Aldonka
c) Ala
d) Antolka
Rozwiązanie

Po śmierci ojca Janka jego matka wyszła za:
a) Starzyńskiego
b) Jaśmonta
c) Staniewskiego
d) Zaniewskiego
Rozwiązanie

Akcja „Nad Niemnem” toczy się w latach:
a) dziewięćdziesiątych XIX wieku
b) pięćdziesiątych XIX wieku
c) siedemdziesiątych XIX wieku
d) osiemdziesiątych XIX wieku
Rozwiązanie

„Gwiazdy” w powieści oznaczają:
a) miłość
b) patriotyzm
c) nieskończoność
d) wszechmoc Boga
Rozwiązanie

Czasy napoleońskie w utworze wspomina:
a) Anzelm
b) Jan
c) Różyc
d) dziadek Domuntówny
Rozwiązanie

Kiedy Benedykt przygarnął Orzelskich pod swój dach Justyna miała:
a) 18 lat
b) 14 lat
c) 16 lat
d) 10 lat
Rozwiązanie

Akcja „Nad Niemnem” rozpoczyna się latem:
a) w sierpniu
b) we wrześniu
c) w lipcu
d) w czerwcu
Rozwiązanie

Praktycznie całe życie Orzeszkowa była związana z:
a) Nowogródczyzną
b) Grodzieńszczyzną
c) Mazowszem
d) Kowieńszczyzną
Rozwiązanie

Jacica to:
a) gad
b) owad
c) płaz
d) ryba
Rozwiązanie

Powieść Orzeszkowej korespondowała pod wieloma względami z:
a) „Dziadami”
b) „Genesis z ducha”
c) „Panem Tadeuszem”
d) „Nie-Boską komedią”
Rozwiązanie

Jan Bohatyrowicz stracił swego ojca, gdy miał:
a) 5 lat
b) 10 lat
c) 3 lata
d) 7 lat
Rozwiązanie

Narracja w powieści ma charakter :
a) pierwszoosobowa
b) ograniczony
c) drugorzędny
d) trzecioosobowy
Rozwiązanie

Każdy tom rozpoczyna się opisem:
a) dworu
b) pracy
c) Niemna
d) drogi
Rozwiązanie

Wstępnie utwór miał nosić tytuł:
a) „Dzieje Justyny i Jana”
b) „Mezalians”
c) „Korczyn”
d) „Nadniemeńska historia”
Rozwiązanie

Eliza Orzeszkowa, z domu Pawłowska, urodziła się w Miłkowszczyźnie:
a) 1849 roku
b) 1832 roku
c) 1841 roku
d) 1856 roku
Rozwiązanie

Dominik brat Benedykta piastował urząd:
a) rządcy
b) administratora
c) adwokata
d) radcy
Rozwiązanie

Olszynka to majątek należący do:
a) Andrzejowej
b) Kirłów
c) Różyca
d) Domuntówny
Rozwiązanie

Założycieli rodu Jana i Cecylię nazwał „bohatyrami” król:
a) Zygmunt August
b) Zygmunt Stary
c) Stefan Batory
d) Władysław Jagiełło
Rozwiązanie

Aktorka to określenie Jana Bohatyrowicza na:
a) pannę młodą
b) prostytutkę
c) wodę Niemna
d) dziedziczkę
Rozwiązanie

Piotra Orzeszko Eliza poślubiła mając:
a) 24 lata
b) 17 lat
c) 20 lat
d) 19 lat
Rozwiązanie

Na imieninach pani Emilii zjawiło się około:
a) 40 osób
b) 10 osób
c) 20 osób
d) 30 osób
Rozwiązanie

Pies Korczyńskich to:
a) popielaty wilczur Reks
b) biały chart Hermes
c) brązowy chart Zeus
d) czarny wyżeł Mars
Rozwiązanie

Zygmunt Korczyński w obrębie swojej osowieckiej posiadłości poszukuje pamiątek z czasów wojen:
a) szwedzkich
b) napoleońskich
c) inflanckich
d) żmudzkich
Rozwiązanie

Wołowszczyzna to posiadłość:
a) Domuntówny
b) Różyca
c) Kirły
d) Orzelskiego
Rozwiązanie

Zygmunt Korczyński był starszy od Justyny o:
a) dziesięć lat
b) dwa lata
c) osiem lat
d) sześć lat
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies