Test:

Jacica to:
a) owad
b) gad
c) ryba
d) płaz
Rozwiązanie

W „Nad Niemnem”:
a) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
b) postaci kreowane są w trakcie akcji
c) wszechwiedza autorki jest ograniczona
d) nie ma bezpośrednich zwrotów do czytelnika
Rozwiązanie

Witold i Marynia Kirlanka, gdy podsłuchiwała ich Kirłowa rozmawiali o:
a) miłości
b) rolnictwie
c) literaturze
d) sprzedaży Korczyna
Rozwiązanie

Kiedy Benedykt przygarnął Orzelskich pod swój dach Justyna miała:
a) 16 lat
b) 18 lat
c) 14 lat
d) 10 lat
Rozwiązanie

Z drugim mężem – Nahorskim Orzeszkowa szczęściem małżeńskim cieszyła się:
a) 2 lata
b) 10 lat
c) 3 miesiące
d) rok
Rozwiązanie

Jan na weselu poprosił Justynę o gałązkę:
a) czeremchy
b) jarzębiny
c) mirtu
d) głogu
Rozwiązanie

Dominik brat Benedykta piastował urząd:
a) rządcy
b) adwokata
c) administratora
d) radcy
Rozwiązanie

Ile dzieci powiła legendarna Cecylia?
a) dwoje
b) dwanaścioro
c) sześcioro
d) czworo
Rozwiązanie

„Nad Niemnem” ukazało się po raz pierwszy w odcinkach w Tygodniku Ilustrowanym” w:
a) 1889 roku
b) 1882 roku
c) 1892 roku
d) 1887 roku
Rozwiązanie

Grób Jana i Cecylii należy do przestrzeni:
a) wspomnieniowej
b) martwej
c) mistycznej
d) sakralnej
Rozwiązanie


Wedle obyczaju pierwsza drużka powinna wyhaftować na cieniutkiej chusteczce inicjały drużby, w zamian za co on musi ofiarować jej bukiet z gałązek:
a) mirtu
b) drzewka oliwnego
c) lauru
d) cyprysu
Rozwiązanie

Po śmierci ojca Janka jego matka wyszła za:
a) Zaniewskiego
b) Jaśmonta
c) Staniewskiego
d) Starzyńskiego
Rozwiązanie

Ojciec panny Orzelskiej grał na:
a) pianinie
b) skrzypcach
c) harmonijce
d) fortepianie
Rozwiązanie

Praktycznie całe życie Orzeszkowa była związana z:
a) Kowieńszczyzną
b) Nowogródczyzną
c) Mazowszem
d) Grodzieńszczyzną
Rozwiązanie

Każdy tom rozpoczyna się opisem:
a) pracy
b) dworu
c) drogi
d) Niemna
Rozwiązanie

Proces Benedykta z Bohatyrowiczami dotyczył kawałka:
a) lasu
b) mokradeł
c) łąki
d) pola
Rozwiązanie

Mogiła kryła ciała:
a) 18 powstańców
b) 7 powstańców
c) 20 powstańców
d) 40 powstańców
Rozwiązanie

Wołowszczyzna to posiadłość:
a) Orzelskiego
b) Domuntówny
c) Różyca
d) Kirły
Rozwiązanie

Język postaci w „Nad Niemnem” jest:
a) zindywidualizowany
b) schematyczny
c) złożony
d) jednorodny
Rozwiązanie

Benedykt miał pretensję do robotnika, że ten popsuł:
a) snopowiązałkę
b) żniwiarkę
c) kosiarkę
d) obrabiarkę
Rozwiązanie

Olszynka to majątek należący do:
a) Andrzejowej
b) Domuntówny
c) Kirłów
d) Różyca
Rozwiązanie

Założycieli rodu Jana i Cecylię nazwał „bohatyrami” król:
a) Zygmunt August
b) Zygmunt Stary
c) Władysław Jagiełło
d) Stefan Batory
Rozwiązanie

Gdy wybuchło powstanie styczniowe Orzeszkowa, ukrywała na terenie swej posiadłości:
a) Niemcewicza
b) Traugutta
c) Chłopickiego
d) Krukowieckiego
Rozwiązanie

Jan i Cecylia przybyli w okolice Niemna:
a) około sto lat po chrzcie Litwy
b) około dwustu lat po chrzcie Litwy
c) około pięćdziesięciu lat po chrzcie Litwy
d) około dwustu lat po chrzcie Litwy
Rozwiązanie

Tom II „Nad Niemnem” złożony jest z:
a) 4 rozdziałów
b) 8 rozdziałów
c) 6 rozdziałów
d) 5 rozdziałów
Rozwiązanie

Benedykta od sprzedaży posiadłości w Korczynie:
a) odwiódł list brata
b) odwiodła pamięć o poległym bracie
c) odwiodła rozmowa z żoną
d) odwiodło spotkanie z synem
Rozwiązanie

W którą rocznicę wybuchu powstania styczniowego ukazało się wydanie typowo książkowe „Nad Niemnem”?
a) 20
b) 30
c) 15
d) 25
Rozwiązanie

Orzeszkowa debiutowała w 1866 roku w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) nowelą „Obrazek z lat głodowych”
b) opowiadaniem „Obrazek z lat głodowych”
c) wierszem „Obrazek z lat głodowych”
d) powieścią „Obrazek z lat głodowych”
Rozwiązanie

Aktorka to określenie Jana Bohatyrowicza na:
a) prostytutkę
b) wodę Niemna
c) dziedziczkę
d) pannę młodą
Rozwiązanie

Eliza Orzeszkowa, z domu Pawłowska, urodziła się w Miłkowszczyźnie:
a) 1841 roku
b) 1832 roku
c) 1856 roku
d) 1849 roku
Rozwiązanie

Siostra Jana, pomagająca mu w gospodarstwie to:
a) Ala
b) Antolka
c) Anatolka
d) Aldonka
Rozwiązanie

Opis „milieu” polega na:
a) zwróceniu uwagi na otaczające bohaterów przedmioty
b) uwydatnieniu cech osobowościowych dzięki odpowiedniej prezentacji pomieszczeń, w których bohater przebywa
c) charakteryzowaniu postaci poprzez otoczenie
d) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
Rozwiązanie

„Nad Niemnem” składa się z:
a) 2 tomów
b) 4 tomów
c) 3 tomów
d) 5 tomów
Rozwiązanie

Akcja „Nad Niemnem” toczy się w latach:
a) dziewięćdziesiątych XIX wieku
b) siedemdziesiątych XIX wieku
c) pięćdziesiątych XIX wieku
d) osiemdziesiątych XIX wieku
Rozwiązanie

„Gwiazdy” w powieści oznaczają:
a) patriotyzm
b) nieskończoność
c) miłość
d) wszechmoc Boga
Rozwiązanie

Powieść Orzeszkowej korespondowała pod wieloma względami z:
a) „Dziadami”
b) „Genesis z ducha”
c) „Nie-Boską komedią”
d) „Panem Tadeuszem”
Rozwiązanie

Pies Korczyńskich to:
a) brązowy chart Zeus
b) biały chart Hermes
c) popielaty wilczur Reks
d) czarny wyżeł Mars
Rozwiązanie

Zygmunt Korczyński był starszy od Justyny o:
a) sześć lat
b) osiem lat
c) dwa lata
d) dziesięć lat
Rozwiązanie

Czasy napoleońskie w utworze wspomina:
a) Jan
b) Różyc
c) dziadek Domuntówny
d) Anzelm
Rozwiązanie

Podczas przyjazdu do Olszynki Różyca pani domu – Kirłowa nie musiała borykać się z:
a) wyrobem serów
b) wypiekiem chleba
c) pieleniem ogrodu
d) praniem
Rozwiązanie

Syn Fabiana i przyjaciel młodego Korczyńskiego, wielki amator połowów miał na imię:
a) Janek
b) Jarek
c) Julek
d) Jacek
Rozwiązanie

Jan był synem poległego w powstaniu styczniowym:
a) Andrzeja
b) Włodzimierza
c) Stanisława
d) Jerzego
Rozwiązanie

Prawdziwy Korczyn to:
a) Porzecze
b) Borszty
c) Węgliszyce
d) Miniewicze
Rozwiązanie

Zygmunt Korczyński przywiózł młodziutką Klotyldę z:
a) Berlina
b) Frankfurtu
c) Kerfurtu
d) Monachium
Rozwiązanie

Pamięć o Mogile „sentymentalnością” i historią ta niemajacą większego znaczenia nazwał:
a) Kirło
b) Różyc
c) Zygmunt
d) Darzecki
Rozwiązanie

Zygmunt Korczyński w obrębie swojej osowieckiej posiadłości poszukuje pamiątek z czasów wojen:
a) szwedzkich
b) żmudzkich
c) napoleońskich
d) inflanckich
Rozwiązanie

Akcja „Nad Niemnem” rozpoczyna się latem:
a) we wrześniu
b) w lipcu
c) w sierpniu
d) w czerwcu
Rozwiązanie

Gdy Marta miała trzydzieści sześć lat i gdy biegła przez pola w zielonej sukni, mężczyźni wzięli ją za:
a) cholerę
b) czarownicę
c) nimfę
d) wiedźmę
Rozwiązanie

Narracja w powieści ma charakter :
a) ograniczony
b) trzecioosobowy
c) pierwszoosobowa
d) drugorzędny
Rozwiązanie

Na imieninach pani Emilii zjawiło się około:
a) 20 osób
b) 10 osób
c) 30 osób
d) 40 osób
Rozwiązanie

Wstępnie utwór miał nosić tytuł:
a) „Dzieje Justyny i Jana”
b) „Mezalians”
c) „Nadniemeńska historia”
d) „Korczyn”
Rozwiązanie

Emilia Korczyńska to kobieta delikatna, stale nękana bólami głowy, migreną i:
a) podagrą
b) atlasem
c) globusem
d) reumatyzmem
Rozwiązanie

Benedykt pretendenta do ręki Justyny - Różyca - nazwał:
a) darmozjadem
b) chorym człowiekiem
c) niedorajdą
d) beztalenciem
Rozwiązanie

Wśród darów dla ojca Janka – Jerzego Bohatyrowicza od Andrzeja :
a) znajdował się „Psałterz Dawidów”
b) znajdowała się „Biblia Wujka”
c) znajdowała się „Księga Koheleta”
d) znajdowała się „Biblia królowej Zofii”
Rozwiązanie

Kirłowa miała:
a) czworo dzieci
b) pięcioro dzieci
c) siedmioro dzieci
d) sześcioro dzieci
Rozwiązanie

Piotra Orzeszko Eliza poślubiła mając:
a) 20 lat
b) 24 lata
c) 19 lat
d) 17 lat
Rozwiązanie

Osobą postrzeganą przez Benedykta jako „persona non grata” był:
a) Bolesław Kirło
b) Jan Bohatyrowicz
c) Teofil Różyc
d) Zygmunt Korczyński
Rozwiązanie

Jan Bohatyrowicz stracił swego ojca, gdy miał:
a) 5 lat
b) 7 lat
c) 3 lata
d) 10 lat
Rozwiązanie

W legionach służył najstarszy brat pana Jakuba – dwudziestoletni:
a) Anastazy
b) Jerzy
c) Andrzej
d) Franciszek
Rozwiązanie

Na grobowcu, do którego zaprowadzili Justynę Anzelm i Janek widniał napis: „JAN i CECYLIA, ROK:
a) 1524”
b) 1486”
c) 1549”
d) 1494”
Rozwiązanie

Orzeszkowa wykorzystała w powieści język:
a) homerowy
b) biblijny
c) ezopowy
d) mityczny
Rozwiązanie

Benedykt był synem napoleońskiego legionisty – Stanisława Korczyńskiego wychowanka:
a) Uniwersytetu Jagiellońskiego
b) Akademii Lwowskiej
c) Akademii Wileńskiej
d) Szkoły Głównej
Rozwiązanie

Różyc polecił pani Benedyktowej niezawodną na wszelkie dolegliwości „paliatywę”, była to:
a) kokaina
b) strychnina
c) aspiryna
d) morfina
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies