Test:

W legionach służył najstarszy brat pana Jakuba – dwudziestoletni:
a) Anastazy
b) Franciszek
c) Jerzy
d) Andrzej
Rozwiązanie

Zygmunt Korczyński był starszy od Justyny o:
a) dziesięć lat
b) osiem lat
c) dwa lata
d) sześć lat
Rozwiązanie

Ile dzieci powiła legendarna Cecylia?
a) sześcioro
b) dwoje
c) dwanaścioro
d) czworo
Rozwiązanie

Wstępnie utwór miał nosić tytuł:
a) „Korczyn”
b) „Nadniemeńska historia”
c) „Mezalians”
d) „Dzieje Justyny i Jana”
Rozwiązanie

Jan Bohatyrowicz stracił swego ojca, gdy miał:
a) 7 lat
b) 10 lat
c) 5 lat
d) 3 lata
Rozwiązanie

Benedykt miał pretensję do robotnika, że ten popsuł:
a) żniwiarkę
b) obrabiarkę
c) kosiarkę
d) snopowiązałkę
Rozwiązanie

Każdy tom rozpoczyna się opisem:
a) drogi
b) dworu
c) pracy
d) Niemna
Rozwiązanie

Wedle obyczaju pierwsza drużka powinna wyhaftować na cieniutkiej chusteczce inicjały drużby, w zamian za co on musi ofiarować jej bukiet z gałązek:
a) drzewka oliwnego
b) cyprysu
c) mirtu
d) lauru
Rozwiązanie

Tom II „Nad Niemnem” złożony jest z:
a) 6 rozdziałów
b) 5 rozdziałów
c) 4 rozdziałów
d) 8 rozdziałów
Rozwiązanie

Siostra Jana, pomagająca mu w gospodarstwie to:
a) Ala
b) Anatolka
c) Aldonka
d) Antolka
Rozwiązanie


„Gwiazdy” w powieści oznaczają:
a) nieskończoność
b) patriotyzm
c) wszechmoc Boga
d) miłość
Rozwiązanie

Mogiła kryła ciała:
a) 20 powstańców
b) 18 powstańców
c) 40 powstańców
d) 7 powstańców
Rozwiązanie

Olszynka to majątek należący do:
a) Różyca
b) Andrzejowej
c) Domuntówny
d) Kirłów
Rozwiązanie

Osobą postrzeganą przez Benedykta jako „persona non grata” był:
a) Teofil Różyc
b) Jan Bohatyrowicz
c) Zygmunt Korczyński
d) Bolesław Kirło
Rozwiązanie

Pies Korczyńskich to:
a) czarny wyżeł Mars
b) biały chart Hermes
c) brązowy chart Zeus
d) popielaty wilczur Reks
Rozwiązanie

Benedykt pretendenta do ręki Justyny - Różyca - nazwał:
a) chorym człowiekiem
b) beztalenciem
c) darmozjadem
d) niedorajdą
Rozwiązanie

Benedykt był synem napoleońskiego legionisty – Stanisława Korczyńskiego wychowanka:
a) Uniwersytetu Jagiellońskiego
b) Akademii Lwowskiej
c) Akademii Wileńskiej
d) Szkoły Głównej
Rozwiązanie

Podczas przyjazdu do Olszynki Różyca pani domu – Kirłowa nie musiała borykać się z:
a) pieleniem ogrodu
b) wypiekiem chleba
c) praniem
d) wyrobem serów
Rozwiązanie

Wołowszczyzna to posiadłość:
a) Kirły
b) Domuntówny
c) Orzelskiego
d) Różyca
Rozwiązanie

Prawdziwy Korczyn to:
a) Borszty
b) Porzecze
c) Miniewicze
d) Węgliszyce
Rozwiązanie

Jacica to:
a) płaz
b) owad
c) ryba
d) gad
Rozwiązanie

Na grobowcu, do którego zaprowadzili Justynę Anzelm i Janek widniał napis: „JAN i CECYLIA, ROK:
a) 1549”
b) 1486”
c) 1524”
d) 1494”
Rozwiązanie

Gdy Marta miała trzydzieści sześć lat i gdy biegła przez pola w zielonej sukni, mężczyźni wzięli ją za:
a) czarownicę
b) cholerę
c) nimfę
d) wiedźmę
Rozwiązanie

Powieść Orzeszkowej korespondowała pod wieloma względami z:
a) „Panem Tadeuszem”
b) „Nie-Boską komedią”
c) „Genesis z ducha”
d) „Dziadami”
Rozwiązanie

Ojciec panny Orzelskiej grał na:
a) harmonijce
b) pianinie
c) skrzypcach
d) fortepianie
Rozwiązanie

Czasy napoleońskie w utworze wspomina:
a) Jan
b) Różyc
c) dziadek Domuntówny
d) Anzelm
Rozwiązanie

Orzeszkowa wykorzystała w powieści język:
a) homerowy
b) mityczny
c) biblijny
d) ezopowy
Rozwiązanie

Jan był synem poległego w powstaniu styczniowym:
a) Włodzimierza
b) Jerzego
c) Stanisława
d) Andrzeja
Rozwiązanie

Jan i Cecylia przybyli w okolice Niemna:
a) około dwustu lat po chrzcie Litwy
b) około pięćdziesięciu lat po chrzcie Litwy
c) około sto lat po chrzcie Litwy
d) około dwustu lat po chrzcie Litwy
Rozwiązanie

Grób Jana i Cecylii należy do przestrzeni:
a) sakralnej
b) wspomnieniowej
c) mistycznej
d) martwej
Rozwiązanie

Emilia Korczyńska to kobieta delikatna, stale nękana bólami głowy, migreną i:
a) atlasem
b) globusem
c) reumatyzmem
d) podagrą
Rozwiązanie

Syn Fabiana i przyjaciel młodego Korczyńskiego, wielki amator połowów miał na imię:
a) Julek
b) Jarek
c) Jacek
d) Janek
Rozwiązanie

Zygmunt Korczyński przywiózł młodziutką Klotyldę z:
a) Monachium
b) Frankfurtu
c) Berlina
d) Kerfurtu
Rozwiązanie

Kirłowa miała:
a) czworo dzieci
b) siedmioro dzieci
c) pięcioro dzieci
d) sześcioro dzieci
Rozwiązanie

Pamięć o Mogile „sentymentalnością” i historią ta niemajacą większego znaczenia nazwał:
a) Różyc
b) Darzecki
c) Kirło
d) Zygmunt
Rozwiązanie

Akcja „Nad Niemnem” toczy się w latach:
a) pięćdziesiątych XIX wieku
b) siedemdziesiątych XIX wieku
c) osiemdziesiątych XIX wieku
d) dziewięćdziesiątych XIX wieku
Rozwiązanie

Witold i Marynia Kirlanka, gdy podsłuchiwała ich Kirłowa rozmawiali o:
a) miłości
b) literaturze
c) rolnictwie
d) sprzedaży Korczyna
Rozwiązanie

Benedykta od sprzedaży posiadłości w Korczynie:
a) odwiodła rozmowa z żoną
b) odwiodła pamięć o poległym bracie
c) odwiódł list brata
d) odwiodło spotkanie z synem
Rozwiązanie

Wśród darów dla ojca Janka – Jerzego Bohatyrowicza od Andrzeja :
a) znajdowała się „Księga Koheleta”
b) znajdował się „Psałterz Dawidów”
c) znajdowała się „Biblia Wujka”
d) znajdowała się „Biblia królowej Zofii”
Rozwiązanie

Zygmunt Korczyński w obrębie swojej osowieckiej posiadłości poszukuje pamiątek z czasów wojen:
a) inflanckich
b) żmudzkich
c) szwedzkich
d) napoleońskich
Rozwiązanie

W którą rocznicę wybuchu powstania styczniowego ukazało się wydanie typowo książkowe „Nad Niemnem”?
a) 25
b) 20
c) 30
d) 15
Rozwiązanie

Różyc polecił pani Benedyktowej niezawodną na wszelkie dolegliwości „paliatywę”, była to:
a) morfina
b) aspiryna
c) strychnina
d) kokaina
Rozwiązanie

Po śmierci ojca Janka jego matka wyszła za:
a) Staniewskiego
b) Zaniewskiego
c) Starzyńskiego
d) Jaśmonta
Rozwiązanie

Z drugim mężem – Nahorskim Orzeszkowa szczęściem małżeńskim cieszyła się:
a) 3 miesiące
b) rok
c) 2 lata
d) 10 lat
Rozwiązanie

Opis „milieu” polega na:
a) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
b) uwydatnieniu cech osobowościowych dzięki odpowiedniej prezentacji pomieszczeń, w których bohater przebywa
c) zwróceniu uwagi na otaczające bohaterów przedmioty
d) charakteryzowaniu postaci poprzez otoczenie
Rozwiązanie

„Nad Niemnem” ukazało się po raz pierwszy w odcinkach w Tygodniku Ilustrowanym” w:
a) 1892 roku
b) 1889 roku
c) 1882 roku
d) 1887 roku
Rozwiązanie

Kiedy Benedykt przygarnął Orzelskich pod swój dach Justyna miała:
a) 10 lat
b) 14 lat
c) 16 lat
d) 18 lat
Rozwiązanie

Eliza Orzeszkowa, z domu Pawłowska, urodziła się w Miłkowszczyźnie:
a) 1841 roku
b) 1856 roku
c) 1849 roku
d) 1832 roku
Rozwiązanie

W „Nad Niemnem”:
a) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
b) postaci kreowane są w trakcie akcji
c) wszechwiedza autorki jest ograniczona
d) nie ma bezpośrednich zwrotów do czytelnika
Rozwiązanie

Narracja w powieści ma charakter :
a) ograniczony
b) pierwszoosobowa
c) trzecioosobowy
d) drugorzędny
Rozwiązanie

Praktycznie całe życie Orzeszkowa była związana z:
a) Grodzieńszczyzną
b) Nowogródczyzną
c) Kowieńszczyzną
d) Mazowszem
Rozwiązanie

Orzeszkowa debiutowała w 1866 roku w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) wierszem „Obrazek z lat głodowych”
b) powieścią „Obrazek z lat głodowych”
c) opowiadaniem „Obrazek z lat głodowych”
d) nowelą „Obrazek z lat głodowych”
Rozwiązanie

Akcja „Nad Niemnem” rozpoczyna się latem:
a) w lipcu
b) w sierpniu
c) we wrześniu
d) w czerwcu
Rozwiązanie

Piotra Orzeszko Eliza poślubiła mając:
a) 17 lat
b) 20 lat
c) 19 lat
d) 24 lata
Rozwiązanie

„Nad Niemnem” składa się z:
a) 3 tomów
b) 2 tomów
c) 5 tomów
d) 4 tomów
Rozwiązanie

Aktorka to określenie Jana Bohatyrowicza na:
a) dziedziczkę
b) wodę Niemna
c) prostytutkę
d) pannę młodą
Rozwiązanie

Proces Benedykta z Bohatyrowiczami dotyczył kawałka:
a) łąki
b) mokradeł
c) pola
d) lasu
Rozwiązanie

Gdy wybuchło powstanie styczniowe Orzeszkowa, ukrywała na terenie swej posiadłości:
a) Niemcewicza
b) Chłopickiego
c) Krukowieckiego
d) Traugutta
Rozwiązanie

Na imieninach pani Emilii zjawiło się około:
a) 40 osób
b) 20 osób
c) 30 osób
d) 10 osób
Rozwiązanie

Język postaci w „Nad Niemnem” jest:
a) jednorodny
b) złożony
c) schematyczny
d) zindywidualizowany
Rozwiązanie

Jan na weselu poprosił Justynę o gałązkę:
a) głogu
b) jarzębiny
c) czeremchy
d) mirtu
Rozwiązanie

Dominik brat Benedykta piastował urząd:
a) radcy
b) administratora
c) adwokata
d) rządcy
Rozwiązanie

Założycieli rodu Jana i Cecylię nazwał „bohatyrami” król:
a) Stefan Batory
b) Zygmunt August
c) Zygmunt Stary
d) Władysław Jagiełło
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies