Test:

Akcja „Nad Niemnem” rozpoczyna się latem:
a) we wrześniu
b) w sierpniu
c) w czerwcu
d) w lipcu
Rozwiązanie

Wśród darów dla ojca Janka – Jerzego Bohatyrowicza od Andrzeja :
a) znajdowała się „Biblia królowej Zofii”
b) znajdowała się „Biblia Wujka”
c) znajdował się „Psałterz Dawidów”
d) znajdowała się „Księga Koheleta”
Rozwiązanie

Jan i Cecylia przybyli w okolice Niemna:
a) około pięćdziesięciu lat po chrzcie Litwy
b) około dwustu lat po chrzcie Litwy
c) około sto lat po chrzcie Litwy
d) około dwustu lat po chrzcie Litwy
Rozwiązanie

Podczas przyjazdu do Olszynki Różyca pani domu – Kirłowa nie musiała borykać się z:
a) pieleniem ogrodu
b) praniem
c) wypiekiem chleba
d) wyrobem serów
Rozwiązanie

Czasy napoleońskie w utworze wspomina:
a) Różyc
b) Jan
c) Anzelm
d) dziadek Domuntówny
Rozwiązanie

Po śmierci ojca Janka jego matka wyszła za:
a) Starzyńskiego
b) Jaśmonta
c) Staniewskiego
d) Zaniewskiego
Rozwiązanie

Orzeszkowa debiutowała w 1866 roku w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) opowiadaniem „Obrazek z lat głodowych”
b) wierszem „Obrazek z lat głodowych”
c) nowelą „Obrazek z lat głodowych”
d) powieścią „Obrazek z lat głodowych”
Rozwiązanie

Gdy Marta miała trzydzieści sześć lat i gdy biegła przez pola w zielonej sukni, mężczyźni wzięli ją za:
a) nimfę
b) wiedźmę
c) czarownicę
d) cholerę
Rozwiązanie

Narracja w powieści ma charakter :
a) drugorzędny
b) pierwszoosobowa
c) ograniczony
d) trzecioosobowy
Rozwiązanie

Ojciec panny Orzelskiej grał na:
a) skrzypcach
b) harmonijce
c) pianinie
d) fortepianie
Rozwiązanie


Siostra Jana, pomagająca mu w gospodarstwie to:
a) Antolka
b) Ala
c) Anatolka
d) Aldonka
Rozwiązanie

Gdy wybuchło powstanie styczniowe Orzeszkowa, ukrywała na terenie swej posiadłości:
a) Chłopickiego
b) Traugutta
c) Krukowieckiego
d) Niemcewicza
Rozwiązanie

Jan był synem poległego w powstaniu styczniowym:
a) Włodzimierza
b) Stanisława
c) Jerzego
d) Andrzeja
Rozwiązanie

Tom II „Nad Niemnem” złożony jest z:
a) 6 rozdziałów
b) 8 rozdziałów
c) 4 rozdziałów
d) 5 rozdziałów
Rozwiązanie

Grób Jana i Cecylii należy do przestrzeni:
a) wspomnieniowej
b) mistycznej
c) martwej
d) sakralnej
Rozwiązanie

Syn Fabiana i przyjaciel młodego Korczyńskiego, wielki amator połowów miał na imię:
a) Janek
b) Julek
c) Jacek
d) Jarek
Rozwiązanie

Jan Bohatyrowicz stracił swego ojca, gdy miał:
a) 5 lat
b) 7 lat
c) 10 lat
d) 3 lata
Rozwiązanie

Pamięć o Mogile „sentymentalnością” i historią ta niemajacą większego znaczenia nazwał:
a) Różyc
b) Darzecki
c) Zygmunt
d) Kirło
Rozwiązanie

Zygmunt Korczyński był starszy od Justyny o:
a) sześć lat
b) dziesięć lat
c) osiem lat
d) dwa lata
Rozwiązanie

Mogiła kryła ciała:
a) 40 powstańców
b) 7 powstańców
c) 20 powstańców
d) 18 powstańców
Rozwiązanie

Jan na weselu poprosił Justynę o gałązkę:
a) głogu
b) mirtu
c) czeremchy
d) jarzębiny
Rozwiązanie

Zygmunt Korczyński w obrębie swojej osowieckiej posiadłości poszukuje pamiątek z czasów wojen:
a) żmudzkich
b) napoleońskich
c) szwedzkich
d) inflanckich
Rozwiązanie

Benedykt miał pretensję do robotnika, że ten popsuł:
a) kosiarkę
b) snopowiązałkę
c) obrabiarkę
d) żniwiarkę
Rozwiązanie

Eliza Orzeszkowa, z domu Pawłowska, urodziła się w Miłkowszczyźnie:
a) 1849 roku
b) 1832 roku
c) 1841 roku
d) 1856 roku
Rozwiązanie

Prawdziwy Korczyn to:
a) Borszty
b) Porzecze
c) Węgliszyce
d) Miniewicze
Rozwiązanie

Emilia Korczyńska to kobieta delikatna, stale nękana bólami głowy, migreną i:
a) atlasem
b) globusem
c) reumatyzmem
d) podagrą
Rozwiązanie

„Nad Niemnem” składa się z:
a) 5 tomów
b) 2 tomów
c) 4 tomów
d) 3 tomów
Rozwiązanie

Wołowszczyzna to posiadłość:
a) Kirły
b) Orzelskiego
c) Różyca
d) Domuntówny
Rozwiązanie

Aktorka to określenie Jana Bohatyrowicza na:
a) dziedziczkę
b) prostytutkę
c) pannę młodą
d) wodę Niemna
Rozwiązanie

Olszynka to majątek należący do:
a) Różyca
b) Andrzejowej
c) Kirłów
d) Domuntówny
Rozwiązanie

Na imieninach pani Emilii zjawiło się około:
a) 30 osób
b) 20 osób
c) 10 osób
d) 40 osób
Rozwiązanie

Kirłowa miała:
a) sześcioro dzieci
b) pięcioro dzieci
c) siedmioro dzieci
d) czworo dzieci
Rozwiązanie

Ile dzieci powiła legendarna Cecylia?
a) dwanaścioro
b) dwoje
c) czworo
d) sześcioro
Rozwiązanie

Proces Benedykta z Bohatyrowiczami dotyczył kawałka:
a) pola
b) mokradeł
c) lasu
d) łąki
Rozwiązanie

Wedle obyczaju pierwsza drużka powinna wyhaftować na cieniutkiej chusteczce inicjały drużby, w zamian za co on musi ofiarować jej bukiet z gałązek:
a) cyprysu
b) lauru
c) drzewka oliwnego
d) mirtu
Rozwiązanie

Benedykt był synem napoleońskiego legionisty – Stanisława Korczyńskiego wychowanka:
a) Uniwersytetu Jagiellońskiego
b) Szkoły Głównej
c) Akademii Wileńskiej
d) Akademii Lwowskiej
Rozwiązanie

W „Nad Niemnem”:
a) wszechwiedza autorki jest ograniczona
b) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
c) nie ma bezpośrednich zwrotów do czytelnika
d) postaci kreowane są w trakcie akcji
Rozwiązanie

Akcja „Nad Niemnem” toczy się w latach:
a) pięćdziesiątych XIX wieku
b) siedemdziesiątych XIX wieku
c) osiemdziesiątych XIX wieku
d) dziewięćdziesiątych XIX wieku
Rozwiązanie

Różyc polecił pani Benedyktowej niezawodną na wszelkie dolegliwości „paliatywę”, była to:
a) strychnina
b) morfina
c) aspiryna
d) kokaina
Rozwiązanie

Orzeszkowa wykorzystała w powieści język:
a) ezopowy
b) mityczny
c) homerowy
d) biblijny
Rozwiązanie

W którą rocznicę wybuchu powstania styczniowego ukazało się wydanie typowo książkowe „Nad Niemnem”?
a) 25
b) 15
c) 20
d) 30
Rozwiązanie

Powieść Orzeszkowej korespondowała pod wieloma względami z:
a) „Panem Tadeuszem”
b) „Dziadami”
c) „Nie-Boską komedią”
d) „Genesis z ducha”
Rozwiązanie

Zygmunt Korczyński przywiózł młodziutką Klotyldę z:
a) Berlina
b) Monachium
c) Kerfurtu
d) Frankfurtu
Rozwiązanie

„Gwiazdy” w powieści oznaczają:
a) nieskończoność
b) wszechmoc Boga
c) patriotyzm
d) miłość
Rozwiązanie

Benedykta od sprzedaży posiadłości w Korczynie:
a) odwiodło spotkanie z synem
b) odwiodła rozmowa z żoną
c) odwiódł list brata
d) odwiodła pamięć o poległym bracie
Rozwiązanie

Opis „milieu” polega na:
a) charakteryzowaniu postaci poprzez otoczenie
b) uwydatnieniu cech osobowościowych dzięki odpowiedniej prezentacji pomieszczeń, w których bohater przebywa
c) zwróceniu uwagi na otaczające bohaterów przedmioty
d) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
Rozwiązanie

Osobą postrzeganą przez Benedykta jako „persona non grata” był:
a) Zygmunt Korczyński
b) Bolesław Kirło
c) Teofil Różyc
d) Jan Bohatyrowicz
Rozwiązanie

Każdy tom rozpoczyna się opisem:
a) drogi
b) pracy
c) Niemna
d) dworu
Rozwiązanie

Piotra Orzeszko Eliza poślubiła mając:
a) 19 lat
b) 24 lata
c) 17 lat
d) 20 lat
Rozwiązanie

Dominik brat Benedykta piastował urząd:
a) administratora
b) adwokata
c) radcy
d) rządcy
Rozwiązanie

Benedykt pretendenta do ręki Justyny - Różyca - nazwał:
a) darmozjadem
b) chorym człowiekiem
c) beztalenciem
d) niedorajdą
Rozwiązanie

Pies Korczyńskich to:
a) biały chart Hermes
b) brązowy chart Zeus
c) czarny wyżeł Mars
d) popielaty wilczur Reks
Rozwiązanie

Jacica to:
a) płaz
b) gad
c) owad
d) ryba
Rozwiązanie

Kiedy Benedykt przygarnął Orzelskich pod swój dach Justyna miała:
a) 10 lat
b) 16 lat
c) 18 lat
d) 14 lat
Rozwiązanie

Witold i Marynia Kirlanka, gdy podsłuchiwała ich Kirłowa rozmawiali o:
a) miłości
b) sprzedaży Korczyna
c) literaturze
d) rolnictwie
Rozwiązanie

Praktycznie całe życie Orzeszkowa była związana z:
a) Nowogródczyzną
b) Grodzieńszczyzną
c) Kowieńszczyzną
d) Mazowszem
Rozwiązanie

„Nad Niemnem” ukazało się po raz pierwszy w odcinkach w Tygodniku Ilustrowanym” w:
a) 1892 roku
b) 1887 roku
c) 1889 roku
d) 1882 roku
Rozwiązanie

Z drugim mężem – Nahorskim Orzeszkowa szczęściem małżeńskim cieszyła się:
a) 2 lata
b) 10 lat
c) 3 miesiące
d) rok
Rozwiązanie

Założycieli rodu Jana i Cecylię nazwał „bohatyrami” król:
a) Zygmunt August
b) Zygmunt Stary
c) Stefan Batory
d) Władysław Jagiełło
Rozwiązanie

Na grobowcu, do którego zaprowadzili Justynę Anzelm i Janek widniał napis: „JAN i CECYLIA, ROK:
a) 1494”
b) 1524”
c) 1549”
d) 1486”
Rozwiązanie

Język postaci w „Nad Niemnem” jest:
a) jednorodny
b) zindywidualizowany
c) schematyczny
d) złożony
Rozwiązanie

Wstępnie utwór miał nosić tytuł:
a) „Mezalians”
b) „Nadniemeńska historia”
c) „Korczyn”
d) „Dzieje Justyny i Jana”
Rozwiązanie

W legionach służył najstarszy brat pana Jakuba – dwudziestoletni:
a) Anastazy
b) Franciszek
c) Andrzej
d) Jerzy
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies