Test:

Eliza Orzeszkowa, z domu Pawłowska, urodziła się w Miłkowszczyźnie:
a) 1856 roku
b) 1849 roku
c) 1841 roku
d) 1832 roku
Rozwiązanie

„Gwiazdy” w powieści oznaczają:
a) miłość
b) wszechmoc Boga
c) patriotyzm
d) nieskończoność
Rozwiązanie

Praktycznie całe życie Orzeszkowa była związana z:
a) Kowieńszczyzną
b) Grodzieńszczyzną
c) Mazowszem
d) Nowogródczyzną
Rozwiązanie

Aktorka to określenie Jana Bohatyrowicza na:
a) prostytutkę
b) dziedziczkę
c) pannę młodą
d) wodę Niemna
Rozwiązanie

Kirłowa miała:
a) pięcioro dzieci
b) czworo dzieci
c) siedmioro dzieci
d) sześcioro dzieci
Rozwiązanie

Orzeszkowa wykorzystała w powieści język:
a) mityczny
b) ezopowy
c) homerowy
d) biblijny
Rozwiązanie

Prawdziwy Korczyn to:
a) Porzecze
b) Węgliszyce
c) Borszty
d) Miniewicze
Rozwiązanie

Podczas przyjazdu do Olszynki Różyca pani domu – Kirłowa nie musiała borykać się z:
a) wyrobem serów
b) pieleniem ogrodu
c) praniem
d) wypiekiem chleba
Rozwiązanie

„Nad Niemnem” składa się z:
a) 2 tomów
b) 4 tomów
c) 5 tomów
d) 3 tomów
Rozwiązanie

Orzeszkowa debiutowała w 1866 roku w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) nowelą „Obrazek z lat głodowych”
b) opowiadaniem „Obrazek z lat głodowych”
c) wierszem „Obrazek z lat głodowych”
d) powieścią „Obrazek z lat głodowych”
Rozwiązanie


Czasy napoleońskie w utworze wspomina:
a) dziadek Domuntówny
b) Różyc
c) Jan
d) Anzelm
Rozwiązanie

Benedykt pretendenta do ręki Justyny - Różyca - nazwał:
a) chorym człowiekiem
b) niedorajdą
c) darmozjadem
d) beztalenciem
Rozwiązanie

W którą rocznicę wybuchu powstania styczniowego ukazało się wydanie typowo książkowe „Nad Niemnem”?
a) 25
b) 15
c) 20
d) 30
Rozwiązanie

Akcja „Nad Niemnem” rozpoczyna się latem:
a) w lipcu
b) w sierpniu
c) we wrześniu
d) w czerwcu
Rozwiązanie

Wśród darów dla ojca Janka – Jerzego Bohatyrowicza od Andrzeja :
a) znajdował się „Psałterz Dawidów”
b) znajdowała się „Biblia Wujka”
c) znajdowała się „Biblia królowej Zofii”
d) znajdowała się „Księga Koheleta”
Rozwiązanie

„Nad Niemnem” ukazało się po raz pierwszy w odcinkach w Tygodniku Ilustrowanym” w:
a) 1882 roku
b) 1887 roku
c) 1889 roku
d) 1892 roku
Rozwiązanie

Jan był synem poległego w powstaniu styczniowym:
a) Andrzeja
b) Stanisława
c) Jerzego
d) Włodzimierza
Rozwiązanie

Wołowszczyzna to posiadłość:
a) Kirły
b) Różyca
c) Domuntówny
d) Orzelskiego
Rozwiązanie

Zygmunt Korczyński był starszy od Justyny o:
a) osiem lat
b) dwa lata
c) dziesięć lat
d) sześć lat
Rozwiązanie

Piotra Orzeszko Eliza poślubiła mając:
a) 19 lat
b) 20 lat
c) 24 lata
d) 17 lat
Rozwiązanie

Witold i Marynia Kirlanka, gdy podsłuchiwała ich Kirłowa rozmawiali o:
a) literaturze
b) sprzedaży Korczyna
c) miłości
d) rolnictwie
Rozwiązanie

Tom II „Nad Niemnem” złożony jest z:
a) 4 rozdziałów
b) 5 rozdziałów
c) 6 rozdziałów
d) 8 rozdziałów
Rozwiązanie

Osobą postrzeganą przez Benedykta jako „persona non grata” był:
a) Zygmunt Korczyński
b) Jan Bohatyrowicz
c) Teofil Różyc
d) Bolesław Kirło
Rozwiązanie

W legionach służył najstarszy brat pana Jakuba – dwudziestoletni:
a) Jerzy
b) Franciszek
c) Andrzej
d) Anastazy
Rozwiązanie

Na imieninach pani Emilii zjawiło się około:
a) 40 osób
b) 20 osób
c) 30 osób
d) 10 osób
Rozwiązanie

Powieść Orzeszkowej korespondowała pod wieloma względami z:
a) „Genesis z ducha”
b) „Nie-Boską komedią”
c) „Dziadami”
d) „Panem Tadeuszem”
Rozwiązanie

Różyc polecił pani Benedyktowej niezawodną na wszelkie dolegliwości „paliatywę”, była to:
a) aspiryna
b) kokaina
c) morfina
d) strychnina
Rozwiązanie

Wstępnie utwór miał nosić tytuł:
a) „Dzieje Justyny i Jana”
b) „Nadniemeńska historia”
c) „Mezalians”
d) „Korczyn”
Rozwiązanie

Benedykt miał pretensję do robotnika, że ten popsuł:
a) kosiarkę
b) obrabiarkę
c) snopowiązałkę
d) żniwiarkę
Rozwiązanie

Kiedy Benedykt przygarnął Orzelskich pod swój dach Justyna miała:
a) 18 lat
b) 14 lat
c) 10 lat
d) 16 lat
Rozwiązanie

Jacica to:
a) płaz
b) ryba
c) gad
d) owad
Rozwiązanie

Mogiła kryła ciała:
a) 18 powstańców
b) 20 powstańców
c) 7 powstańców
d) 40 powstańców
Rozwiązanie

Pies Korczyńskich to:
a) biały chart Hermes
b) popielaty wilczur Reks
c) brązowy chart Zeus
d) czarny wyżeł Mars
Rozwiązanie

Ile dzieci powiła legendarna Cecylia?
a) sześcioro
b) dwoje
c) dwanaścioro
d) czworo
Rozwiązanie

Siostra Jana, pomagająca mu w gospodarstwie to:
a) Anatolka
b) Aldonka
c) Ala
d) Antolka
Rozwiązanie

Pamięć o Mogile „sentymentalnością” i historią ta niemajacą większego znaczenia nazwał:
a) Kirło
b) Różyc
c) Zygmunt
d) Darzecki
Rozwiązanie

W „Nad Niemnem”:
a) postaci kreowane są w trakcie akcji
b) wszechwiedza autorki jest ograniczona
c) nie ma bezpośrednich zwrotów do czytelnika
d) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
Rozwiązanie

Olszynka to majątek należący do:
a) Kirłów
b) Domuntówny
c) Andrzejowej
d) Różyca
Rozwiązanie

Emilia Korczyńska to kobieta delikatna, stale nękana bólami głowy, migreną i:
a) reumatyzmem
b) atlasem
c) globusem
d) podagrą
Rozwiązanie

Ojciec panny Orzelskiej grał na:
a) harmonijce
b) pianinie
c) fortepianie
d) skrzypcach
Rozwiązanie

Opis „milieu” polega na:
a) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
b) zwróceniu uwagi na otaczające bohaterów przedmioty
c) charakteryzowaniu postaci poprzez otoczenie
d) uwydatnieniu cech osobowościowych dzięki odpowiedniej prezentacji pomieszczeń, w których bohater przebywa
Rozwiązanie

Po śmierci ojca Janka jego matka wyszła za:
a) Starzyńskiego
b) Staniewskiego
c) Zaniewskiego
d) Jaśmonta
Rozwiązanie

Założycieli rodu Jana i Cecylię nazwał „bohatyrami” król:
a) Władysław Jagiełło
b) Stefan Batory
c) Zygmunt August
d) Zygmunt Stary
Rozwiązanie

Syn Fabiana i przyjaciel młodego Korczyńskiego, wielki amator połowów miał na imię:
a) Jacek
b) Jarek
c) Julek
d) Janek
Rozwiązanie

Jan na weselu poprosił Justynę o gałązkę:
a) czeremchy
b) głogu
c) mirtu
d) jarzębiny
Rozwiązanie

Grób Jana i Cecylii należy do przestrzeni:
a) martwej
b) wspomnieniowej
c) sakralnej
d) mistycznej
Rozwiązanie

Zygmunt Korczyński w obrębie swojej osowieckiej posiadłości poszukuje pamiątek z czasów wojen:
a) żmudzkich
b) inflanckich
c) szwedzkich
d) napoleońskich
Rozwiązanie

Na grobowcu, do którego zaprowadzili Justynę Anzelm i Janek widniał napis: „JAN i CECYLIA, ROK:
a) 1494”
b) 1524”
c) 1486”
d) 1549”
Rozwiązanie

Wedle obyczaju pierwsza drużka powinna wyhaftować na cieniutkiej chusteczce inicjały drużby, w zamian za co on musi ofiarować jej bukiet z gałązek:
a) lauru
b) mirtu
c) cyprysu
d) drzewka oliwnego
Rozwiązanie

Akcja „Nad Niemnem” toczy się w latach:
a) pięćdziesiątych XIX wieku
b) dziewięćdziesiątych XIX wieku
c) siedemdziesiątych XIX wieku
d) osiemdziesiątych XIX wieku
Rozwiązanie

Narracja w powieści ma charakter :
a) trzecioosobowy
b) ograniczony
c) pierwszoosobowa
d) drugorzędny
Rozwiązanie

Benedykta od sprzedaży posiadłości w Korczynie:
a) odwiodła pamięć o poległym bracie
b) odwiodło spotkanie z synem
c) odwiodła rozmowa z żoną
d) odwiódł list brata
Rozwiązanie

Gdy Marta miała trzydzieści sześć lat i gdy biegła przez pola w zielonej sukni, mężczyźni wzięli ją za:
a) wiedźmę
b) cholerę
c) nimfę
d) czarownicę
Rozwiązanie

Benedykt był synem napoleońskiego legionisty – Stanisława Korczyńskiego wychowanka:
a) Szkoły Głównej
b) Akademii Lwowskiej
c) Uniwersytetu Jagiellońskiego
d) Akademii Wileńskiej
Rozwiązanie

Jan Bohatyrowicz stracił swego ojca, gdy miał:
a) 7 lat
b) 3 lata
c) 5 lat
d) 10 lat
Rozwiązanie

Każdy tom rozpoczyna się opisem:
a) dworu
b) drogi
c) Niemna
d) pracy
Rozwiązanie

Jan i Cecylia przybyli w okolice Niemna:
a) około pięćdziesięciu lat po chrzcie Litwy
b) około sto lat po chrzcie Litwy
c) około dwustu lat po chrzcie Litwy
d) około dwustu lat po chrzcie Litwy
Rozwiązanie

Z drugim mężem – Nahorskim Orzeszkowa szczęściem małżeńskim cieszyła się:
a) 2 lata
b) 10 lat
c) 3 miesiące
d) rok
Rozwiązanie

Zygmunt Korczyński przywiózł młodziutką Klotyldę z:
a) Kerfurtu
b) Frankfurtu
c) Berlina
d) Monachium
Rozwiązanie

Gdy wybuchło powstanie styczniowe Orzeszkowa, ukrywała na terenie swej posiadłości:
a) Traugutta
b) Krukowieckiego
c) Chłopickiego
d) Niemcewicza
Rozwiązanie

Dominik brat Benedykta piastował urząd:
a) administratora
b) radcy
c) adwokata
d) rządcy
Rozwiązanie

Proces Benedykta z Bohatyrowiczami dotyczył kawałka:
a) lasu
b) mokradeł
c) pola
d) łąki
Rozwiązanie

Język postaci w „Nad Niemnem” jest:
a) złożony
b) jednorodny
c) schematyczny
d) zindywidualizowany
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies