Test:

W „Nad Niemnem”:
a) wszechwiedza autorki jest ograniczona
b) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
c) nie ma bezpośrednich zwrotów do czytelnika
d) postaci kreowane są w trakcie akcji
Rozwiązanie

Z drugim mężem – Nahorskim Orzeszkowa szczęściem małżeńskim cieszyła się:
a) rok
b) 10 lat
c) 3 miesiące
d) 2 lata
Rozwiązanie

„Gwiazdy” w powieści oznaczają:
a) wszechmoc Boga
b) nieskończoność
c) miłość
d) patriotyzm
Rozwiązanie

Zygmunt Korczyński w obrębie swojej osowieckiej posiadłości poszukuje pamiątek z czasów wojen:
a) inflanckich
b) żmudzkich
c) szwedzkich
d) napoleońskich
Rozwiązanie

Gdy Marta miała trzydzieści sześć lat i gdy biegła przez pola w zielonej sukni, mężczyźni wzięli ją za:
a) cholerę
b) czarownicę
c) nimfę
d) wiedźmę
Rozwiązanie

Syn Fabiana i przyjaciel młodego Korczyńskiego, wielki amator połowów miał na imię:
a) Jarek
b) Jacek
c) Janek
d) Julek
Rozwiązanie

Pies Korczyńskich to:
a) czarny wyżeł Mars
b) popielaty wilczur Reks
c) brązowy chart Zeus
d) biały chart Hermes
Rozwiązanie

Akcja „Nad Niemnem” toczy się w latach:
a) siedemdziesiątych XIX wieku
b) pięćdziesiątych XIX wieku
c) osiemdziesiątych XIX wieku
d) dziewięćdziesiątych XIX wieku
Rozwiązanie

Na grobowcu, do którego zaprowadzili Justynę Anzelm i Janek widniał napis: „JAN i CECYLIA, ROK:
a) 1494”
b) 1524”
c) 1486”
d) 1549”
Rozwiązanie

„Nad Niemnem” składa się z:
a) 3 tomów
b) 4 tomów
c) 2 tomów
d) 5 tomów
Rozwiązanie


Wstępnie utwór miał nosić tytuł:
a) „Nadniemeńska historia”
b) „Mezalians”
c) „Korczyn”
d) „Dzieje Justyny i Jana”
Rozwiązanie

Emilia Korczyńska to kobieta delikatna, stale nękana bólami głowy, migreną i:
a) reumatyzmem
b) globusem
c) atlasem
d) podagrą
Rozwiązanie

Olszynka to majątek należący do:
a) Różyca
b) Domuntówny
c) Andrzejowej
d) Kirłów
Rozwiązanie

Ojciec panny Orzelskiej grał na:
a) fortepianie
b) skrzypcach
c) harmonijce
d) pianinie
Rozwiązanie

Jan był synem poległego w powstaniu styczniowym:
a) Andrzeja
b) Stanisława
c) Jerzego
d) Włodzimierza
Rozwiązanie

Różyc polecił pani Benedyktowej niezawodną na wszelkie dolegliwości „paliatywę”, była to:
a) aspiryna
b) kokaina
c) strychnina
d) morfina
Rozwiązanie

W legionach służył najstarszy brat pana Jakuba – dwudziestoletni:
a) Andrzej
b) Anastazy
c) Jerzy
d) Franciszek
Rozwiązanie

Ile dzieci powiła legendarna Cecylia?
a) sześcioro
b) dwoje
c) dwanaścioro
d) czworo
Rozwiązanie

Tom II „Nad Niemnem” złożony jest z:
a) 5 rozdziałów
b) 6 rozdziałów
c) 8 rozdziałów
d) 4 rozdziałów
Rozwiązanie

Wedle obyczaju pierwsza drużka powinna wyhaftować na cieniutkiej chusteczce inicjały drużby, w zamian za co on musi ofiarować jej bukiet z gałązek:
a) mirtu
b) cyprysu
c) drzewka oliwnego
d) lauru
Rozwiązanie

Gdy wybuchło powstanie styczniowe Orzeszkowa, ukrywała na terenie swej posiadłości:
a) Niemcewicza
b) Traugutta
c) Chłopickiego
d) Krukowieckiego
Rozwiązanie

Orzeszkowa wykorzystała w powieści język:
a) mityczny
b) ezopowy
c) biblijny
d) homerowy
Rozwiązanie

„Nad Niemnem” ukazało się po raz pierwszy w odcinkach w Tygodniku Ilustrowanym” w:
a) 1889 roku
b) 1887 roku
c) 1882 roku
d) 1892 roku
Rozwiązanie

Osobą postrzeganą przez Benedykta jako „persona non grata” był:
a) Zygmunt Korczyński
b) Bolesław Kirło
c) Jan Bohatyrowicz
d) Teofil Różyc
Rozwiązanie

Benedykt był synem napoleońskiego legionisty – Stanisława Korczyńskiego wychowanka:
a) Akademii Lwowskiej
b) Akademii Wileńskiej
c) Szkoły Głównej
d) Uniwersytetu Jagiellońskiego
Rozwiązanie

Piotra Orzeszko Eliza poślubiła mając:
a) 20 lat
b) 24 lata
c) 17 lat
d) 19 lat
Rozwiązanie

Zygmunt Korczyński przywiózł młodziutką Klotyldę z:
a) Monachium
b) Kerfurtu
c) Frankfurtu
d) Berlina
Rozwiązanie

Eliza Orzeszkowa, z domu Pawłowska, urodziła się w Miłkowszczyźnie:
a) 1849 roku
b) 1856 roku
c) 1832 roku
d) 1841 roku
Rozwiązanie

Opis „milieu” polega na:
a) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
b) charakteryzowaniu postaci poprzez otoczenie
c) zwróceniu uwagi na otaczające bohaterów przedmioty
d) uwydatnieniu cech osobowościowych dzięki odpowiedniej prezentacji pomieszczeń, w których bohater przebywa
Rozwiązanie

Jan Bohatyrowicz stracił swego ojca, gdy miał:
a) 3 lata
b) 10 lat
c) 7 lat
d) 5 lat
Rozwiązanie

Siostra Jana, pomagająca mu w gospodarstwie to:
a) Anatolka
b) Antolka
c) Aldonka
d) Ala
Rozwiązanie

Założycieli rodu Jana i Cecylię nazwał „bohatyrami” król:
a) Stefan Batory
b) Zygmunt Stary
c) Zygmunt August
d) Władysław Jagiełło
Rozwiązanie

Wśród darów dla ojca Janka – Jerzego Bohatyrowicza od Andrzeja :
a) znajdowała się „Biblia królowej Zofii”
b) znajdował się „Psałterz Dawidów”
c) znajdowała się „Księga Koheleta”
d) znajdowała się „Biblia Wujka”
Rozwiązanie

Akcja „Nad Niemnem” rozpoczyna się latem:
a) we wrześniu
b) w lipcu
c) w sierpniu
d) w czerwcu
Rozwiązanie

Pamięć o Mogile „sentymentalnością” i historią ta niemajacą większego znaczenia nazwał:
a) Kirło
b) Darzecki
c) Zygmunt
d) Różyc
Rozwiązanie

Praktycznie całe życie Orzeszkowa była związana z:
a) Nowogródczyzną
b) Kowieńszczyzną
c) Mazowszem
d) Grodzieńszczyzną
Rozwiązanie

Język postaci w „Nad Niemnem” jest:
a) schematyczny
b) złożony
c) zindywidualizowany
d) jednorodny
Rozwiązanie

Wołowszczyzna to posiadłość:
a) Różyca
b) Kirły
c) Domuntówny
d) Orzelskiego
Rozwiązanie

Proces Benedykta z Bohatyrowiczami dotyczył kawałka:
a) mokradeł
b) pola
c) lasu
d) łąki
Rozwiązanie

Kirłowa miała:
a) siedmioro dzieci
b) sześcioro dzieci
c) pięcioro dzieci
d) czworo dzieci
Rozwiązanie

Zygmunt Korczyński był starszy od Justyny o:
a) dziesięć lat
b) dwa lata
c) osiem lat
d) sześć lat
Rozwiązanie

Orzeszkowa debiutowała w 1866 roku w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) wierszem „Obrazek z lat głodowych”
b) nowelą „Obrazek z lat głodowych”
c) powieścią „Obrazek z lat głodowych”
d) opowiadaniem „Obrazek z lat głodowych”
Rozwiązanie

Aktorka to określenie Jana Bohatyrowicza na:
a) prostytutkę
b) pannę młodą
c) dziedziczkę
d) wodę Niemna
Rozwiązanie

Czasy napoleońskie w utworze wspomina:
a) Jan
b) Różyc
c) dziadek Domuntówny
d) Anzelm
Rozwiązanie

W którą rocznicę wybuchu powstania styczniowego ukazało się wydanie typowo książkowe „Nad Niemnem”?
a) 15
b) 25
c) 20
d) 30
Rozwiązanie

Benedykta od sprzedaży posiadłości w Korczynie:
a) odwiodła rozmowa z żoną
b) odwiodło spotkanie z synem
c) odwiódł list brata
d) odwiodła pamięć o poległym bracie
Rozwiązanie

Po śmierci ojca Janka jego matka wyszła za:
a) Starzyńskiego
b) Zaniewskiego
c) Staniewskiego
d) Jaśmonta
Rozwiązanie

Jan i Cecylia przybyli w okolice Niemna:
a) około pięćdziesięciu lat po chrzcie Litwy
b) około dwustu lat po chrzcie Litwy
c) około sto lat po chrzcie Litwy
d) około dwustu lat po chrzcie Litwy
Rozwiązanie

Benedykt miał pretensję do robotnika, że ten popsuł:
a) żniwiarkę
b) kosiarkę
c) obrabiarkę
d) snopowiązałkę
Rozwiązanie

Grób Jana i Cecylii należy do przestrzeni:
a) mistycznej
b) martwej
c) sakralnej
d) wspomnieniowej
Rozwiązanie

Podczas przyjazdu do Olszynki Różyca pani domu – Kirłowa nie musiała borykać się z:
a) wypiekiem chleba
b) wyrobem serów
c) pieleniem ogrodu
d) praniem
Rozwiązanie

Dominik brat Benedykta piastował urząd:
a) administratora
b) radcy
c) rządcy
d) adwokata
Rozwiązanie

Benedykt pretendenta do ręki Justyny - Różyca - nazwał:
a) chorym człowiekiem
b) niedorajdą
c) darmozjadem
d) beztalenciem
Rozwiązanie

Jan na weselu poprosił Justynę o gałązkę:
a) czeremchy
b) głogu
c) mirtu
d) jarzębiny
Rozwiązanie

Kiedy Benedykt przygarnął Orzelskich pod swój dach Justyna miała:
a) 18 lat
b) 10 lat
c) 16 lat
d) 14 lat
Rozwiązanie

Mogiła kryła ciała:
a) 7 powstańców
b) 40 powstańców
c) 18 powstańców
d) 20 powstańców
Rozwiązanie

Jacica to:
a) gad
b) płaz
c) owad
d) ryba
Rozwiązanie

Każdy tom rozpoczyna się opisem:
a) Niemna
b) drogi
c) pracy
d) dworu
Rozwiązanie

Na imieninach pani Emilii zjawiło się około:
a) 10 osób
b) 30 osób
c) 40 osób
d) 20 osób
Rozwiązanie

Narracja w powieści ma charakter :
a) pierwszoosobowa
b) trzecioosobowy
c) ograniczony
d) drugorzędny
Rozwiązanie

Witold i Marynia Kirlanka, gdy podsłuchiwała ich Kirłowa rozmawiali o:
a) literaturze
b) rolnictwie
c) miłości
d) sprzedaży Korczyna
Rozwiązanie

Prawdziwy Korczyn to:
a) Miniewicze
b) Borszty
c) Porzecze
d) Węgliszyce
Rozwiązanie

Powieść Orzeszkowej korespondowała pod wieloma względami z:
a) „Genesis z ducha”
b) „Panem Tadeuszem”
c) „Nie-Boską komedią”
d) „Dziadami”
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies