Test:

W „Nad Niemnem”:
a) postaci kreowane są w trakcie akcji
b) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
c) wszechwiedza autorki jest ograniczona
d) nie ma bezpośrednich zwrotów do czytelnika
Rozwiązanie

Na grobowcu, do którego zaprowadzili Justynę Anzelm i Janek widniał napis: „JAN i CECYLIA, ROK:
a) 1549”
b) 1486”
c) 1494”
d) 1524”
Rozwiązanie

Olszynka to majątek należący do:
a) Andrzejowej
b) Kirłów
c) Domuntówny
d) Różyca
Rozwiązanie

Czasy napoleońskie w utworze wspomina:
a) Jan
b) Anzelm
c) Różyc
d) dziadek Domuntówny
Rozwiązanie

Powieść Orzeszkowej korespondowała pod wieloma względami z:
a) „Panem Tadeuszem”
b) „Genesis z ducha”
c) „Nie-Boską komedią”
d) „Dziadami”
Rozwiązanie

Wedle obyczaju pierwsza drużka powinna wyhaftować na cieniutkiej chusteczce inicjały drużby, w zamian za co on musi ofiarować jej bukiet z gałązek:
a) lauru
b) drzewka oliwnego
c) mirtu
d) cyprysu
Rozwiązanie

Grób Jana i Cecylii należy do przestrzeni:
a) martwej
b) mistycznej
c) wspomnieniowej
d) sakralnej
Rozwiązanie

Akcja „Nad Niemnem” toczy się w latach:
a) pięćdziesiątych XIX wieku
b) dziewięćdziesiątych XIX wieku
c) siedemdziesiątych XIX wieku
d) osiemdziesiątych XIX wieku
Rozwiązanie

Kirłowa miała:
a) sześcioro dzieci
b) czworo dzieci
c) pięcioro dzieci
d) siedmioro dzieci
Rozwiązanie

Jacica to:
a) płaz
b) ryba
c) gad
d) owad
Rozwiązanie


Prawdziwy Korczyn to:
a) Borszty
b) Porzecze
c) Miniewicze
d) Węgliszyce
Rozwiązanie

Jan i Cecylia przybyli w okolice Niemna:
a) około dwustu lat po chrzcie Litwy
b) około sto lat po chrzcie Litwy
c) około pięćdziesięciu lat po chrzcie Litwy
d) około dwustu lat po chrzcie Litwy
Rozwiązanie

Praktycznie całe życie Orzeszkowa była związana z:
a) Mazowszem
b) Nowogródczyzną
c) Kowieńszczyzną
d) Grodzieńszczyzną
Rozwiązanie

Wstępnie utwór miał nosić tytuł:
a) „Nadniemeńska historia”
b) „Dzieje Justyny i Jana”
c) „Korczyn”
d) „Mezalians”
Rozwiązanie

Jan Bohatyrowicz stracił swego ojca, gdy miał:
a) 10 lat
b) 3 lata
c) 7 lat
d) 5 lat
Rozwiązanie

Jan był synem poległego w powstaniu styczniowym:
a) Stanisława
b) Andrzeja
c) Włodzimierza
d) Jerzego
Rozwiązanie

W legionach służył najstarszy brat pana Jakuba – dwudziestoletni:
a) Anastazy
b) Franciszek
c) Jerzy
d) Andrzej
Rozwiązanie

Język postaci w „Nad Niemnem” jest:
a) jednorodny
b) zindywidualizowany
c) schematyczny
d) złożony
Rozwiązanie

Założycieli rodu Jana i Cecylię nazwał „bohatyrami” król:
a) Zygmunt August
b) Władysław Jagiełło
c) Stefan Batory
d) Zygmunt Stary
Rozwiązanie

Benedykt miał pretensję do robotnika, że ten popsuł:
a) snopowiązałkę
b) obrabiarkę
c) żniwiarkę
d) kosiarkę
Rozwiązanie

Aktorka to określenie Jana Bohatyrowicza na:
a) wodę Niemna
b) prostytutkę
c) dziedziczkę
d) pannę młodą
Rozwiązanie

Kiedy Benedykt przygarnął Orzelskich pod swój dach Justyna miała:
a) 14 lat
b) 10 lat
c) 18 lat
d) 16 lat
Rozwiązanie

Ile dzieci powiła legendarna Cecylia?
a) czworo
b) dwanaścioro
c) dwoje
d) sześcioro
Rozwiązanie

Wołowszczyzna to posiadłość:
a) Orzelskiego
b) Różyca
c) Domuntówny
d) Kirły
Rozwiązanie

Proces Benedykta z Bohatyrowiczami dotyczył kawałka:
a) łąki
b) pola
c) mokradeł
d) lasu
Rozwiązanie

Benedykt był synem napoleońskiego legionisty – Stanisława Korczyńskiego wychowanka:
a) Uniwersytetu Jagiellońskiego
b) Szkoły Głównej
c) Akademii Lwowskiej
d) Akademii Wileńskiej
Rozwiązanie

Jan na weselu poprosił Justynę o gałązkę:
a) jarzębiny
b) mirtu
c) czeremchy
d) głogu
Rozwiązanie

Eliza Orzeszkowa, z domu Pawłowska, urodziła się w Miłkowszczyźnie:
a) 1841 roku
b) 1856 roku
c) 1849 roku
d) 1832 roku
Rozwiązanie

Każdy tom rozpoczyna się opisem:
a) dworu
b) Niemna
c) pracy
d) drogi
Rozwiązanie

Osobą postrzeganą przez Benedykta jako „persona non grata” był:
a) Jan Bohatyrowicz
b) Zygmunt Korczyński
c) Bolesław Kirło
d) Teofil Różyc
Rozwiązanie

Narracja w powieści ma charakter :
a) ograniczony
b) trzecioosobowy
c) pierwszoosobowa
d) drugorzędny
Rozwiązanie

Benedykt pretendenta do ręki Justyny - Różyca - nazwał:
a) niedorajdą
b) beztalenciem
c) chorym człowiekiem
d) darmozjadem
Rozwiązanie

Zygmunt Korczyński przywiózł młodziutką Klotyldę z:
a) Berlina
b) Kerfurtu
c) Frankfurtu
d) Monachium
Rozwiązanie

Witold i Marynia Kirlanka, gdy podsłuchiwała ich Kirłowa rozmawiali o:
a) literaturze
b) rolnictwie
c) miłości
d) sprzedaży Korczyna
Rozwiązanie

Syn Fabiana i przyjaciel młodego Korczyńskiego, wielki amator połowów miał na imię:
a) Jarek
b) Janek
c) Julek
d) Jacek
Rozwiązanie

„Nad Niemnem” składa się z:
a) 4 tomów
b) 2 tomów
c) 3 tomów
d) 5 tomów
Rozwiązanie

Orzeszkowa debiutowała w 1866 roku w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) opowiadaniem „Obrazek z lat głodowych”
b) powieścią „Obrazek z lat głodowych”
c) wierszem „Obrazek z lat głodowych”
d) nowelą „Obrazek z lat głodowych”
Rozwiązanie

Akcja „Nad Niemnem” rozpoczyna się latem:
a) we wrześniu
b) w lipcu
c) w czerwcu
d) w sierpniu
Rozwiązanie

W którą rocznicę wybuchu powstania styczniowego ukazało się wydanie typowo książkowe „Nad Niemnem”?
a) 15
b) 30
c) 25
d) 20
Rozwiązanie

Siostra Jana, pomagająca mu w gospodarstwie to:
a) Anatolka
b) Antolka
c) Ala
d) Aldonka
Rozwiązanie

Piotra Orzeszko Eliza poślubiła mając:
a) 20 lat
b) 17 lat
c) 19 lat
d) 24 lata
Rozwiązanie

„Gwiazdy” w powieści oznaczają:
a) wszechmoc Boga
b) nieskończoność
c) patriotyzm
d) miłość
Rozwiązanie

Zygmunt Korczyński był starszy od Justyny o:
a) osiem lat
b) dwa lata
c) dziesięć lat
d) sześć lat
Rozwiązanie

Podczas przyjazdu do Olszynki Różyca pani domu – Kirłowa nie musiała borykać się z:
a) praniem
b) wyrobem serów
c) pieleniem ogrodu
d) wypiekiem chleba
Rozwiązanie

Dominik brat Benedykta piastował urząd:
a) administratora
b) rządcy
c) adwokata
d) radcy
Rozwiązanie

Orzeszkowa wykorzystała w powieści język:
a) homerowy
b) biblijny
c) mityczny
d) ezopowy
Rozwiązanie

Pamięć o Mogile „sentymentalnością” i historią ta niemajacą większego znaczenia nazwał:
a) Różyc
b) Kirło
c) Zygmunt
d) Darzecki
Rozwiązanie

Ojciec panny Orzelskiej grał na:
a) fortepianie
b) skrzypcach
c) pianinie
d) harmonijce
Rozwiązanie

Mogiła kryła ciała:
a) 20 powstańców
b) 40 powstańców
c) 7 powstańców
d) 18 powstańców
Rozwiązanie

Gdy wybuchło powstanie styczniowe Orzeszkowa, ukrywała na terenie swej posiadłości:
a) Traugutta
b) Krukowieckiego
c) Chłopickiego
d) Niemcewicza
Rozwiązanie

Z drugim mężem – Nahorskim Orzeszkowa szczęściem małżeńskim cieszyła się:
a) 3 miesiące
b) 10 lat
c) 2 lata
d) rok
Rozwiązanie

Gdy Marta miała trzydzieści sześć lat i gdy biegła przez pola w zielonej sukni, mężczyźni wzięli ją za:
a) czarownicę
b) wiedźmę
c) cholerę
d) nimfę
Rozwiązanie

Tom II „Nad Niemnem” złożony jest z:
a) 6 rozdziałów
b) 5 rozdziałów
c) 8 rozdziałów
d) 4 rozdziałów
Rozwiązanie

Emilia Korczyńska to kobieta delikatna, stale nękana bólami głowy, migreną i:
a) atlasem
b) globusem
c) podagrą
d) reumatyzmem
Rozwiązanie

Pies Korczyńskich to:
a) popielaty wilczur Reks
b) brązowy chart Zeus
c) czarny wyżeł Mars
d) biały chart Hermes
Rozwiązanie

Wśród darów dla ojca Janka – Jerzego Bohatyrowicza od Andrzeja :
a) znajdował się „Psałterz Dawidów”
b) znajdowała się „Księga Koheleta”
c) znajdowała się „Biblia królowej Zofii”
d) znajdowała się „Biblia Wujka”
Rozwiązanie

Benedykta od sprzedaży posiadłości w Korczynie:
a) odwiodło spotkanie z synem
b) odwiodła pamięć o poległym bracie
c) odwiódł list brata
d) odwiodła rozmowa z żoną
Rozwiązanie

Opis „milieu” polega na:
a) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
b) zwróceniu uwagi na otaczające bohaterów przedmioty
c) charakteryzowaniu postaci poprzez otoczenie
d) uwydatnieniu cech osobowościowych dzięki odpowiedniej prezentacji pomieszczeń, w których bohater przebywa
Rozwiązanie

Zygmunt Korczyński w obrębie swojej osowieckiej posiadłości poszukuje pamiątek z czasów wojen:
a) żmudzkich
b) napoleońskich
c) inflanckich
d) szwedzkich
Rozwiązanie

„Nad Niemnem” ukazało się po raz pierwszy w odcinkach w Tygodniku Ilustrowanym” w:
a) 1892 roku
b) 1882 roku
c) 1889 roku
d) 1887 roku
Rozwiązanie

Różyc polecił pani Benedyktowej niezawodną na wszelkie dolegliwości „paliatywę”, była to:
a) kokaina
b) morfina
c) aspiryna
d) strychnina
Rozwiązanie

Na imieninach pani Emilii zjawiło się około:
a) 20 osób
b) 30 osób
c) 40 osób
d) 10 osób
Rozwiązanie

Po śmierci ojca Janka jego matka wyszła za:
a) Staniewskiego
b) Jaśmonta
c) Starzyńskiego
d) Zaniewskiego
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies