Test:

Jan Bohatyrowicz stracił swego ojca, gdy miał:
a) 10 lat
b) 7 lat
c) 5 lat
d) 3 lata
Rozwiązanie

Aktorka to określenie Jana Bohatyrowicza na:
a) prostytutkę
b) wodę Niemna
c) pannę młodą
d) dziedziczkę
Rozwiązanie

Piotra Orzeszko Eliza poślubiła mając:
a) 24 lata
b) 19 lat
c) 20 lat
d) 17 lat
Rozwiązanie

Emilia Korczyńska to kobieta delikatna, stale nękana bólami głowy, migreną i:
a) podagrą
b) atlasem
c) globusem
d) reumatyzmem
Rozwiązanie

Akcja „Nad Niemnem” toczy się w latach:
a) osiemdziesiątych XIX wieku
b) siedemdziesiątych XIX wieku
c) dziewięćdziesiątych XIX wieku
d) pięćdziesiątych XIX wieku
Rozwiązanie

Osobą postrzeganą przez Benedykta jako „persona non grata” był:
a) Bolesław Kirło
b) Zygmunt Korczyński
c) Jan Bohatyrowicz
d) Teofil Różyc
Rozwiązanie

Jan był synem poległego w powstaniu styczniowym:
a) Stanisława
b) Andrzeja
c) Włodzimierza
d) Jerzego
Rozwiązanie

Opis „milieu” polega na:
a) uwydatnieniu cech osobowościowych dzięki odpowiedniej prezentacji pomieszczeń, w których bohater przebywa
b) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
c) charakteryzowaniu postaci poprzez otoczenie
d) zwróceniu uwagi na otaczające bohaterów przedmioty
Rozwiązanie

Gdy wybuchło powstanie styczniowe Orzeszkowa, ukrywała na terenie swej posiadłości:
a) Chłopickiego
b) Niemcewicza
c) Traugutta
d) Krukowieckiego
Rozwiązanie

Narracja w powieści ma charakter :
a) ograniczony
b) trzecioosobowy
c) drugorzędny
d) pierwszoosobowa
Rozwiązanie


Benedykt był synem napoleońskiego legionisty – Stanisława Korczyńskiego wychowanka:
a) Akademii Wileńskiej
b) Szkoły Głównej
c) Uniwersytetu Jagiellońskiego
d) Akademii Lwowskiej
Rozwiązanie

Grób Jana i Cecylii należy do przestrzeni:
a) mistycznej
b) martwej
c) sakralnej
d) wspomnieniowej
Rozwiązanie

„Gwiazdy” w powieści oznaczają:
a) wszechmoc Boga
b) miłość
c) nieskończoność
d) patriotyzm
Rozwiązanie

Pamięć o Mogile „sentymentalnością” i historią ta niemajacą większego znaczenia nazwał:
a) Różyc
b) Darzecki
c) Kirło
d) Zygmunt
Rozwiązanie

Gdy Marta miała trzydzieści sześć lat i gdy biegła przez pola w zielonej sukni, mężczyźni wzięli ją za:
a) nimfę
b) cholerę
c) wiedźmę
d) czarownicę
Rozwiązanie

Mogiła kryła ciała:
a) 7 powstańców
b) 40 powstańców
c) 20 powstańców
d) 18 powstańców
Rozwiązanie

Eliza Orzeszkowa, z domu Pawłowska, urodziła się w Miłkowszczyźnie:
a) 1856 roku
b) 1841 roku
c) 1849 roku
d) 1832 roku
Rozwiązanie

Kirłowa miała:
a) sześcioro dzieci
b) czworo dzieci
c) pięcioro dzieci
d) siedmioro dzieci
Rozwiązanie

Wstępnie utwór miał nosić tytuł:
a) „Mezalians”
b) „Dzieje Justyny i Jana”
c) „Korczyn”
d) „Nadniemeńska historia”
Rozwiązanie

Na grobowcu, do którego zaprowadzili Justynę Anzelm i Janek widniał napis: „JAN i CECYLIA, ROK:
a) 1524”
b) 1486”
c) 1549”
d) 1494”
Rozwiązanie

Na imieninach pani Emilii zjawiło się około:
a) 10 osób
b) 40 osób
c) 20 osób
d) 30 osób
Rozwiązanie

Witold i Marynia Kirlanka, gdy podsłuchiwała ich Kirłowa rozmawiali o:
a) sprzedaży Korczyna
b) literaturze
c) rolnictwie
d) miłości
Rozwiązanie

Prawdziwy Korczyn to:
a) Borszty
b) Węgliszyce
c) Porzecze
d) Miniewicze
Rozwiązanie

Jacica to:
a) ryba
b) owad
c) płaz
d) gad
Rozwiązanie

„Nad Niemnem” ukazało się po raz pierwszy w odcinkach w Tygodniku Ilustrowanym” w:
a) 1892 roku
b) 1882 roku
c) 1887 roku
d) 1889 roku
Rozwiązanie

Benedykta od sprzedaży posiadłości w Korczynie:
a) odwiodła rozmowa z żoną
b) odwiódł list brata
c) odwiodła pamięć o poległym bracie
d) odwiodło spotkanie z synem
Rozwiązanie

Proces Benedykta z Bohatyrowiczami dotyczył kawałka:
a) lasu
b) łąki
c) pola
d) mokradeł
Rozwiązanie

Dominik brat Benedykta piastował urząd:
a) radcy
b) adwokata
c) rządcy
d) administratora
Rozwiązanie

Po śmierci ojca Janka jego matka wyszła za:
a) Starzyńskiego
b) Zaniewskiego
c) Staniewskiego
d) Jaśmonta
Rozwiązanie

Wśród darów dla ojca Janka – Jerzego Bohatyrowicza od Andrzeja :
a) znajdował się „Psałterz Dawidów”
b) znajdowała się „Biblia królowej Zofii”
c) znajdowała się „Księga Koheleta”
d) znajdowała się „Biblia Wujka”
Rozwiązanie

Zygmunt Korczyński w obrębie swojej osowieckiej posiadłości poszukuje pamiątek z czasów wojen:
a) szwedzkich
b) napoleońskich
c) żmudzkich
d) inflanckich
Rozwiązanie

Tom II „Nad Niemnem” złożony jest z:
a) 6 rozdziałów
b) 4 rozdziałów
c) 8 rozdziałów
d) 5 rozdziałów
Rozwiązanie

Orzeszkowa debiutowała w 1866 roku w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) wierszem „Obrazek z lat głodowych”
b) nowelą „Obrazek z lat głodowych”
c) powieścią „Obrazek z lat głodowych”
d) opowiadaniem „Obrazek z lat głodowych”
Rozwiązanie

Zygmunt Korczyński był starszy od Justyny o:
a) dziesięć lat
b) sześć lat
c) osiem lat
d) dwa lata
Rozwiązanie

Różyc polecił pani Benedyktowej niezawodną na wszelkie dolegliwości „paliatywę”, była to:
a) aspiryna
b) morfina
c) strychnina
d) kokaina
Rozwiązanie

Benedykt pretendenta do ręki Justyny - Różyca - nazwał:
a) chorym człowiekiem
b) niedorajdą
c) darmozjadem
d) beztalenciem
Rozwiązanie

Jan i Cecylia przybyli w okolice Niemna:
a) około dwustu lat po chrzcie Litwy
b) około sto lat po chrzcie Litwy
c) około pięćdziesięciu lat po chrzcie Litwy
d) około dwustu lat po chrzcie Litwy
Rozwiązanie

W którą rocznicę wybuchu powstania styczniowego ukazało się wydanie typowo książkowe „Nad Niemnem”?
a) 15
b) 20
c) 30
d) 25
Rozwiązanie

Język postaci w „Nad Niemnem” jest:
a) złożony
b) jednorodny
c) schematyczny
d) zindywidualizowany
Rozwiązanie

Wedle obyczaju pierwsza drużka powinna wyhaftować na cieniutkiej chusteczce inicjały drużby, w zamian za co on musi ofiarować jej bukiet z gałązek:
a) mirtu
b) cyprysu
c) drzewka oliwnego
d) lauru
Rozwiązanie

Ojciec panny Orzelskiej grał na:
a) harmonijce
b) skrzypcach
c) fortepianie
d) pianinie
Rozwiązanie

Zygmunt Korczyński przywiózł młodziutką Klotyldę z:
a) Frankfurtu
b) Kerfurtu
c) Berlina
d) Monachium
Rozwiązanie

Wołowszczyzna to posiadłość:
a) Różyca
b) Orzelskiego
c) Kirły
d) Domuntówny
Rozwiązanie

Syn Fabiana i przyjaciel młodego Korczyńskiego, wielki amator połowów miał na imię:
a) Julek
b) Jacek
c) Janek
d) Jarek
Rozwiązanie

Akcja „Nad Niemnem” rozpoczyna się latem:
a) w lipcu
b) we wrześniu
c) w czerwcu
d) w sierpniu
Rozwiązanie

Kiedy Benedykt przygarnął Orzelskich pod swój dach Justyna miała:
a) 14 lat
b) 10 lat
c) 18 lat
d) 16 lat
Rozwiązanie

Orzeszkowa wykorzystała w powieści język:
a) homerowy
b) biblijny
c) ezopowy
d) mityczny
Rozwiązanie

Z drugim mężem – Nahorskim Orzeszkowa szczęściem małżeńskim cieszyła się:
a) 10 lat
b) 2 lata
c) rok
d) 3 miesiące
Rozwiązanie

Praktycznie całe życie Orzeszkowa była związana z:
a) Grodzieńszczyzną
b) Nowogródczyzną
c) Kowieńszczyzną
d) Mazowszem
Rozwiązanie

Założycieli rodu Jana i Cecylię nazwał „bohatyrami” król:
a) Władysław Jagiełło
b) Stefan Batory
c) Zygmunt Stary
d) Zygmunt August
Rozwiązanie

Pies Korczyńskich to:
a) czarny wyżeł Mars
b) popielaty wilczur Reks
c) brązowy chart Zeus
d) biały chart Hermes
Rozwiązanie

Jan na weselu poprosił Justynę o gałązkę:
a) jarzębiny
b) mirtu
c) czeremchy
d) głogu
Rozwiązanie

Powieść Orzeszkowej korespondowała pod wieloma względami z:
a) „Dziadami”
b) „Panem Tadeuszem”
c) „Genesis z ducha”
d) „Nie-Boską komedią”
Rozwiązanie

Czasy napoleońskie w utworze wspomina:
a) Jan
b) dziadek Domuntówny
c) Różyc
d) Anzelm
Rozwiązanie

Ile dzieci powiła legendarna Cecylia?
a) dwoje
b) czworo
c) dwanaścioro
d) sześcioro
Rozwiązanie

Benedykt miał pretensję do robotnika, że ten popsuł:
a) snopowiązałkę
b) kosiarkę
c) obrabiarkę
d) żniwiarkę
Rozwiązanie

W „Nad Niemnem”:
a) nie ma bezpośrednich zwrotów do czytelnika
b) wszechwiedza autorki jest ograniczona
c) postaci kreowane są w trakcie akcji
d) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
Rozwiązanie

W legionach służył najstarszy brat pana Jakuba – dwudziestoletni:
a) Anastazy
b) Franciszek
c) Andrzej
d) Jerzy
Rozwiązanie

„Nad Niemnem” składa się z:
a) 3 tomów
b) 5 tomów
c) 4 tomów
d) 2 tomów
Rozwiązanie

Olszynka to majątek należący do:
a) Andrzejowej
b) Kirłów
c) Różyca
d) Domuntówny
Rozwiązanie

Każdy tom rozpoczyna się opisem:
a) dworu
b) drogi
c) pracy
d) Niemna
Rozwiązanie

Podczas przyjazdu do Olszynki Różyca pani domu – Kirłowa nie musiała borykać się z:
a) wypiekiem chleba
b) praniem
c) pieleniem ogrodu
d) wyrobem serów
Rozwiązanie

Siostra Jana, pomagająca mu w gospodarstwie to:
a) Ala
b) Aldonka
c) Antolka
d) Anatolka
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies