Test:

Gdy wybuchło powstanie styczniowe Orzeszkowa, ukrywała na terenie swej posiadłości:
a) Traugutta
b) Chłopickiego
c) Niemcewicza
d) Krukowieckiego
Rozwiązanie

Emilia Korczyńska to kobieta delikatna, stale nękana bólami głowy, migreną i:
a) atlasem
b) globusem
c) reumatyzmem
d) podagrą
Rozwiązanie

W którą rocznicę wybuchu powstania styczniowego ukazało się wydanie typowo książkowe „Nad Niemnem”?
a) 30
b) 25
c) 15
d) 20
Rozwiązanie

Podczas przyjazdu do Olszynki Różyca pani domu – Kirłowa nie musiała borykać się z:
a) praniem
b) wypiekiem chleba
c) pieleniem ogrodu
d) wyrobem serów
Rozwiązanie

Akcja „Nad Niemnem” rozpoczyna się latem:
a) w sierpniu
b) w lipcu
c) we wrześniu
d) w czerwcu
Rozwiązanie

Mogiła kryła ciała:
a) 20 powstańców
b) 18 powstańców
c) 40 powstańców
d) 7 powstańców
Rozwiązanie

Syn Fabiana i przyjaciel młodego Korczyńskiego, wielki amator połowów miał na imię:
a) Jarek
b) Janek
c) Julek
d) Jacek
Rozwiązanie

Kiedy Benedykt przygarnął Orzelskich pod swój dach Justyna miała:
a) 16 lat
b) 10 lat
c) 14 lat
d) 18 lat
Rozwiązanie

Grób Jana i Cecylii należy do przestrzeni:
a) mistycznej
b) martwej
c) sakralnej
d) wspomnieniowej
Rozwiązanie

Zygmunt Korczyński przywiózł młodziutką Klotyldę z:
a) Berlina
b) Frankfurtu
c) Monachium
d) Kerfurtu
Rozwiązanie


Kirłowa miała:
a) czworo dzieci
b) sześcioro dzieci
c) siedmioro dzieci
d) pięcioro dzieci
Rozwiązanie

Ojciec panny Orzelskiej grał na:
a) harmonijce
b) pianinie
c) fortepianie
d) skrzypcach
Rozwiązanie

Siostra Jana, pomagająca mu w gospodarstwie to:
a) Antolka
b) Ala
c) Aldonka
d) Anatolka
Rozwiązanie

Powieść Orzeszkowej korespondowała pod wieloma względami z:
a) „Nie-Boską komedią”
b) „Genesis z ducha”
c) „Dziadami”
d) „Panem Tadeuszem”
Rozwiązanie

Po śmierci ojca Janka jego matka wyszła za:
a) Starzyńskiego
b) Staniewskiego
c) Jaśmonta
d) Zaniewskiego
Rozwiązanie

Eliza Orzeszkowa, z domu Pawłowska, urodziła się w Miłkowszczyźnie:
a) 1849 roku
b) 1832 roku
c) 1856 roku
d) 1841 roku
Rozwiązanie

Orzeszkowa debiutowała w 1866 roku w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) powieścią „Obrazek z lat głodowych”
b) opowiadaniem „Obrazek z lat głodowych”
c) nowelą „Obrazek z lat głodowych”
d) wierszem „Obrazek z lat głodowych”
Rozwiązanie

Z drugim mężem – Nahorskim Orzeszkowa szczęściem małżeńskim cieszyła się:
a) 10 lat
b) 2 lata
c) rok
d) 3 miesiące
Rozwiązanie

Benedykt pretendenta do ręki Justyny - Różyca - nazwał:
a) darmozjadem
b) niedorajdą
c) chorym człowiekiem
d) beztalenciem
Rozwiązanie

Prawdziwy Korczyn to:
a) Węgliszyce
b) Porzecze
c) Miniewicze
d) Borszty
Rozwiązanie

Osobą postrzeganą przez Benedykta jako „persona non grata” był:
a) Jan Bohatyrowicz
b) Zygmunt Korczyński
c) Bolesław Kirło
d) Teofil Różyc
Rozwiązanie

„Gwiazdy” w powieści oznaczają:
a) nieskończoność
b) wszechmoc Boga
c) miłość
d) patriotyzm
Rozwiązanie

Benedykta od sprzedaży posiadłości w Korczynie:
a) odwiódł list brata
b) odwiodła pamięć o poległym bracie
c) odwiodło spotkanie z synem
d) odwiodła rozmowa z żoną
Rozwiązanie

Każdy tom rozpoczyna się opisem:
a) drogi
b) dworu
c) Niemna
d) pracy
Rozwiązanie

Różyc polecił pani Benedyktowej niezawodną na wszelkie dolegliwości „paliatywę”, była to:
a) morfina
b) kokaina
c) strychnina
d) aspiryna
Rozwiązanie

Aktorka to określenie Jana Bohatyrowicza na:
a) dziedziczkę
b) prostytutkę
c) wodę Niemna
d) pannę młodą
Rozwiązanie

Wstępnie utwór miał nosić tytuł:
a) „Korczyn”
b) „Nadniemeńska historia”
c) „Dzieje Justyny i Jana”
d) „Mezalians”
Rozwiązanie

Zygmunt Korczyński w obrębie swojej osowieckiej posiadłości poszukuje pamiątek z czasów wojen:
a) inflanckich
b) żmudzkich
c) napoleońskich
d) szwedzkich
Rozwiązanie

„Nad Niemnem” składa się z:
a) 5 tomów
b) 4 tomów
c) 3 tomów
d) 2 tomów
Rozwiązanie

Olszynka to majątek należący do:
a) Andrzejowej
b) Domuntówny
c) Kirłów
d) Różyca
Rozwiązanie

Gdy Marta miała trzydzieści sześć lat i gdy biegła przez pola w zielonej sukni, mężczyźni wzięli ją za:
a) cholerę
b) czarownicę
c) wiedźmę
d) nimfę
Rozwiązanie

Benedykt miał pretensję do robotnika, że ten popsuł:
a) snopowiązałkę
b) obrabiarkę
c) żniwiarkę
d) kosiarkę
Rozwiązanie

Język postaci w „Nad Niemnem” jest:
a) złożony
b) zindywidualizowany
c) schematyczny
d) jednorodny
Rozwiązanie

„Nad Niemnem” ukazało się po raz pierwszy w odcinkach w Tygodniku Ilustrowanym” w:
a) 1889 roku
b) 1882 roku
c) 1887 roku
d) 1892 roku
Rozwiązanie

Jan był synem poległego w powstaniu styczniowym:
a) Włodzimierza
b) Jerzego
c) Stanisława
d) Andrzeja
Rozwiązanie

Piotra Orzeszko Eliza poślubiła mając:
a) 20 lat
b) 19 lat
c) 17 lat
d) 24 lata
Rozwiązanie

Wedle obyczaju pierwsza drużka powinna wyhaftować na cieniutkiej chusteczce inicjały drużby, w zamian za co on musi ofiarować jej bukiet z gałązek:
a) mirtu
b) cyprysu
c) drzewka oliwnego
d) lauru
Rozwiązanie

Orzeszkowa wykorzystała w powieści język:
a) biblijny
b) mityczny
c) ezopowy
d) homerowy
Rozwiązanie

Narracja w powieści ma charakter :
a) ograniczony
b) pierwszoosobowa
c) trzecioosobowy
d) drugorzędny
Rozwiązanie

Zygmunt Korczyński był starszy od Justyny o:
a) sześć lat
b) dziesięć lat
c) dwa lata
d) osiem lat
Rozwiązanie

Benedykt był synem napoleońskiego legionisty – Stanisława Korczyńskiego wychowanka:
a) Akademii Lwowskiej
b) Akademii Wileńskiej
c) Uniwersytetu Jagiellońskiego
d) Szkoły Głównej
Rozwiązanie

Proces Benedykta z Bohatyrowiczami dotyczył kawałka:
a) łąki
b) lasu
c) pola
d) mokradeł
Rozwiązanie

Praktycznie całe życie Orzeszkowa była związana z:
a) Mazowszem
b) Kowieńszczyzną
c) Nowogródczyzną
d) Grodzieńszczyzną
Rozwiązanie

Tom II „Nad Niemnem” złożony jest z:
a) 8 rozdziałów
b) 4 rozdziałów
c) 5 rozdziałów
d) 6 rozdziałów
Rozwiązanie

Ile dzieci powiła legendarna Cecylia?
a) sześcioro
b) dwoje
c) czworo
d) dwanaścioro
Rozwiązanie

Wśród darów dla ojca Janka – Jerzego Bohatyrowicza od Andrzeja :
a) znajdowała się „Biblia Wujka”
b) znajdowała się „Księga Koheleta”
c) znajdowała się „Biblia królowej Zofii”
d) znajdował się „Psałterz Dawidów”
Rozwiązanie

Wołowszczyzna to posiadłość:
a) Kirły
b) Orzelskiego
c) Różyca
d) Domuntówny
Rozwiązanie

Jan na weselu poprosił Justynę o gałązkę:
a) mirtu
b) czeremchy
c) głogu
d) jarzębiny
Rozwiązanie

Czasy napoleońskie w utworze wspomina:
a) Różyc
b) Jan
c) Anzelm
d) dziadek Domuntówny
Rozwiązanie

Opis „milieu” polega na:
a) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
b) uwydatnieniu cech osobowościowych dzięki odpowiedniej prezentacji pomieszczeń, w których bohater przebywa
c) charakteryzowaniu postaci poprzez otoczenie
d) zwróceniu uwagi na otaczające bohaterów przedmioty
Rozwiązanie

Witold i Marynia Kirlanka, gdy podsłuchiwała ich Kirłowa rozmawiali o:
a) sprzedaży Korczyna
b) literaturze
c) rolnictwie
d) miłości
Rozwiązanie

Pamięć o Mogile „sentymentalnością” i historią ta niemajacą większego znaczenia nazwał:
a) Różyc
b) Kirło
c) Darzecki
d) Zygmunt
Rozwiązanie

Założycieli rodu Jana i Cecylię nazwał „bohatyrami” król:
a) Zygmunt Stary
b) Władysław Jagiełło
c) Stefan Batory
d) Zygmunt August
Rozwiązanie

Jacica to:
a) płaz
b) ryba
c) gad
d) owad
Rozwiązanie

Jan i Cecylia przybyli w okolice Niemna:
a) około dwustu lat po chrzcie Litwy
b) około sto lat po chrzcie Litwy
c) około dwustu lat po chrzcie Litwy
d) około pięćdziesięciu lat po chrzcie Litwy
Rozwiązanie

Jan Bohatyrowicz stracił swego ojca, gdy miał:
a) 7 lat
b) 10 lat
c) 3 lata
d) 5 lat
Rozwiązanie

W „Nad Niemnem”:
a) nie ma bezpośrednich zwrotów do czytelnika
b) postaci kreowane są w trakcie akcji
c) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
d) wszechwiedza autorki jest ograniczona
Rozwiązanie

Pies Korczyńskich to:
a) czarny wyżeł Mars
b) popielaty wilczur Reks
c) biały chart Hermes
d) brązowy chart Zeus
Rozwiązanie

Na imieninach pani Emilii zjawiło się około:
a) 10 osób
b) 30 osób
c) 20 osób
d) 40 osób
Rozwiązanie

W legionach służył najstarszy brat pana Jakuba – dwudziestoletni:
a) Andrzej
b) Jerzy
c) Franciszek
d) Anastazy
Rozwiązanie

Dominik brat Benedykta piastował urząd:
a) rządcy
b) radcy
c) administratora
d) adwokata
Rozwiązanie

Na grobowcu, do którego zaprowadzili Justynę Anzelm i Janek widniał napis: „JAN i CECYLIA, ROK:
a) 1494”
b) 1486”
c) 1524”
d) 1549”
Rozwiązanie

Akcja „Nad Niemnem” toczy się w latach:
a) siedemdziesiątych XIX wieku
b) osiemdziesiątych XIX wieku
c) pięćdziesiątych XIX wieku
d) dziewięćdziesiątych XIX wieku
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies