Test:

Ojciec panny Orzelskiej grał na:
a) harmonijce
b) fortepianie
c) skrzypcach
d) pianinie
Rozwiązanie

Jan był synem poległego w powstaniu styczniowym:
a) Andrzeja
b) Jerzego
c) Włodzimierza
d) Stanisława
Rozwiązanie

Czasy napoleońskie w utworze wspomina:
a) Anzelm
b) Różyc
c) dziadek Domuntówny
d) Jan
Rozwiązanie

Orzeszkowa wykorzystała w powieści język:
a) mityczny
b) homerowy
c) biblijny
d) ezopowy
Rozwiązanie

Zygmunt Korczyński był starszy od Justyny o:
a) sześć lat
b) dziesięć lat
c) osiem lat
d) dwa lata
Rozwiązanie

„Gwiazdy” w powieści oznaczają:
a) patriotyzm
b) wszechmoc Boga
c) miłość
d) nieskończoność
Rozwiązanie

„Nad Niemnem” składa się z:
a) 5 tomów
b) 2 tomów
c) 4 tomów
d) 3 tomów
Rozwiązanie

Różyc polecił pani Benedyktowej niezawodną na wszelkie dolegliwości „paliatywę”, była to:
a) strychnina
b) kokaina
c) aspiryna
d) morfina
Rozwiązanie

Eliza Orzeszkowa, z domu Pawłowska, urodziła się w Miłkowszczyźnie:
a) 1832 roku
b) 1856 roku
c) 1841 roku
d) 1849 roku
Rozwiązanie

Narracja w powieści ma charakter :
a) drugorzędny
b) trzecioosobowy
c) pierwszoosobowa
d) ograniczony
Rozwiązanie


Emilia Korczyńska to kobieta delikatna, stale nękana bólami głowy, migreną i:
a) reumatyzmem
b) podagrą
c) atlasem
d) globusem
Rozwiązanie

Gdy Marta miała trzydzieści sześć lat i gdy biegła przez pola w zielonej sukni, mężczyźni wzięli ją za:
a) cholerę
b) wiedźmę
c) czarownicę
d) nimfę
Rozwiązanie

Grób Jana i Cecylii należy do przestrzeni:
a) mistycznej
b) wspomnieniowej
c) martwej
d) sakralnej
Rozwiązanie

Praktycznie całe życie Orzeszkowa była związana z:
a) Kowieńszczyzną
b) Nowogródczyzną
c) Mazowszem
d) Grodzieńszczyzną
Rozwiązanie

Aktorka to określenie Jana Bohatyrowicza na:
a) prostytutkę
b) wodę Niemna
c) pannę młodą
d) dziedziczkę
Rozwiązanie

Pies Korczyńskich to:
a) popielaty wilczur Reks
b) czarny wyżeł Mars
c) brązowy chart Zeus
d) biały chart Hermes
Rozwiązanie

W którą rocznicę wybuchu powstania styczniowego ukazało się wydanie typowo książkowe „Nad Niemnem”?
a) 20
b) 30
c) 25
d) 15
Rozwiązanie

Na imieninach pani Emilii zjawiło się około:
a) 30 osób
b) 40 osób
c) 20 osób
d) 10 osób
Rozwiązanie

Witold i Marynia Kirlanka, gdy podsłuchiwała ich Kirłowa rozmawiali o:
a) sprzedaży Korczyna
b) rolnictwie
c) miłości
d) literaturze
Rozwiązanie

Wstępnie utwór miał nosić tytuł:
a) „Nadniemeńska historia”
b) „Dzieje Justyny i Jana”
c) „Mezalians”
d) „Korczyn”
Rozwiązanie

Tom II „Nad Niemnem” złożony jest z:
a) 6 rozdziałów
b) 8 rozdziałów
c) 5 rozdziałów
d) 4 rozdziałów
Rozwiązanie

Jan na weselu poprosił Justynę o gałązkę:
a) głogu
b) czeremchy
c) jarzębiny
d) mirtu
Rozwiązanie

Jan i Cecylia przybyli w okolice Niemna:
a) około dwustu lat po chrzcie Litwy
b) około pięćdziesięciu lat po chrzcie Litwy
c) około dwustu lat po chrzcie Litwy
d) około sto lat po chrzcie Litwy
Rozwiązanie

Gdy wybuchło powstanie styczniowe Orzeszkowa, ukrywała na terenie swej posiadłości:
a) Chłopickiego
b) Niemcewicza
c) Traugutta
d) Krukowieckiego
Rozwiązanie

Orzeszkowa debiutowała w 1866 roku w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) opowiadaniem „Obrazek z lat głodowych”
b) wierszem „Obrazek z lat głodowych”
c) powieścią „Obrazek z lat głodowych”
d) nowelą „Obrazek z lat głodowych”
Rozwiązanie

Ile dzieci powiła legendarna Cecylia?
a) dwanaścioro
b) czworo
c) sześcioro
d) dwoje
Rozwiązanie

Benedykt pretendenta do ręki Justyny - Różyca - nazwał:
a) chorym człowiekiem
b) niedorajdą
c) beztalenciem
d) darmozjadem
Rozwiązanie

Akcja „Nad Niemnem” rozpoczyna się latem:
a) we wrześniu
b) w czerwcu
c) w lipcu
d) w sierpniu
Rozwiązanie

Prawdziwy Korczyn to:
a) Miniewicze
b) Borszty
c) Porzecze
d) Węgliszyce
Rozwiązanie

Olszynka to majątek należący do:
a) Różyca
b) Domuntówny
c) Andrzejowej
d) Kirłów
Rozwiązanie

Proces Benedykta z Bohatyrowiczami dotyczył kawałka:
a) lasu
b) mokradeł
c) pola
d) łąki
Rozwiązanie

Po śmierci ojca Janka jego matka wyszła za:
a) Zaniewskiego
b) Starzyńskiego
c) Jaśmonta
d) Staniewskiego
Rozwiązanie

Zygmunt Korczyński przywiózł młodziutką Klotyldę z:
a) Monachium
b) Kerfurtu
c) Berlina
d) Frankfurtu
Rozwiązanie

Podczas przyjazdu do Olszynki Różyca pani domu – Kirłowa nie musiała borykać się z:
a) wyrobem serów
b) praniem
c) pieleniem ogrodu
d) wypiekiem chleba
Rozwiązanie

Akcja „Nad Niemnem” toczy się w latach:
a) pięćdziesiątych XIX wieku
b) siedemdziesiątych XIX wieku
c) osiemdziesiątych XIX wieku
d) dziewięćdziesiątych XIX wieku
Rozwiązanie

Zygmunt Korczyński w obrębie swojej osowieckiej posiadłości poszukuje pamiątek z czasów wojen:
a) szwedzkich
b) napoleońskich
c) inflanckich
d) żmudzkich
Rozwiązanie

Pamięć o Mogile „sentymentalnością” i historią ta niemajacą większego znaczenia nazwał:
a) Zygmunt
b) Różyc
c) Darzecki
d) Kirło
Rozwiązanie

Dominik brat Benedykta piastował urząd:
a) rządcy
b) radcy
c) administratora
d) adwokata
Rozwiązanie

Siostra Jana, pomagająca mu w gospodarstwie to:
a) Ala
b) Antolka
c) Aldonka
d) Anatolka
Rozwiązanie

Benedykt był synem napoleońskiego legionisty – Stanisława Korczyńskiego wychowanka:
a) Akademii Wileńskiej
b) Akademii Lwowskiej
c) Uniwersytetu Jagiellońskiego
d) Szkoły Głównej
Rozwiązanie

Kirłowa miała:
a) sześcioro dzieci
b) czworo dzieci
c) siedmioro dzieci
d) pięcioro dzieci
Rozwiązanie

Wołowszczyzna to posiadłość:
a) Orzelskiego
b) Kirły
c) Domuntówny
d) Różyca
Rozwiązanie

„Nad Niemnem” ukazało się po raz pierwszy w odcinkach w Tygodniku Ilustrowanym” w:
a) 1887 roku
b) 1892 roku
c) 1882 roku
d) 1889 roku
Rozwiązanie

Każdy tom rozpoczyna się opisem:
a) dworu
b) drogi
c) Niemna
d) pracy
Rozwiązanie

W „Nad Niemnem”:
a) wszechwiedza autorki jest ograniczona
b) nie ma bezpośrednich zwrotów do czytelnika
c) postaci kreowane są w trakcie akcji
d) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
Rozwiązanie

Osobą postrzeganą przez Benedykta jako „persona non grata” był:
a) Zygmunt Korczyński
b) Bolesław Kirło
c) Teofil Różyc
d) Jan Bohatyrowicz
Rozwiązanie

Z drugim mężem – Nahorskim Orzeszkowa szczęściem małżeńskim cieszyła się:
a) rok
b) 2 lata
c) 3 miesiące
d) 10 lat
Rozwiązanie

Syn Fabiana i przyjaciel młodego Korczyńskiego, wielki amator połowów miał na imię:
a) Julek
b) Janek
c) Jarek
d) Jacek
Rozwiązanie

Benedykta od sprzedaży posiadłości w Korczynie:
a) odwiodła rozmowa z żoną
b) odwiodła pamięć o poległym bracie
c) odwiodło spotkanie z synem
d) odwiódł list brata
Rozwiązanie

Powieść Orzeszkowej korespondowała pod wieloma względami z:
a) „Panem Tadeuszem”
b) „Nie-Boską komedią”
c) „Dziadami”
d) „Genesis z ducha”
Rozwiązanie

Język postaci w „Nad Niemnem” jest:
a) jednorodny
b) schematyczny
c) zindywidualizowany
d) złożony
Rozwiązanie

Wśród darów dla ojca Janka – Jerzego Bohatyrowicza od Andrzeja :
a) znajdowała się „Biblia królowej Zofii”
b) znajdowała się „Księga Koheleta”
c) znajdował się „Psałterz Dawidów”
d) znajdowała się „Biblia Wujka”
Rozwiązanie

Piotra Orzeszko Eliza poślubiła mając:
a) 24 lata
b) 19 lat
c) 20 lat
d) 17 lat
Rozwiązanie

Wedle obyczaju pierwsza drużka powinna wyhaftować na cieniutkiej chusteczce inicjały drużby, w zamian za co on musi ofiarować jej bukiet z gałązek:
a) drzewka oliwnego
b) mirtu
c) lauru
d) cyprysu
Rozwiązanie

Jacica to:
a) gad
b) płaz
c) ryba
d) owad
Rozwiązanie

Założycieli rodu Jana i Cecylię nazwał „bohatyrami” król:
a) Stefan Batory
b) Władysław Jagiełło
c) Zygmunt Stary
d) Zygmunt August
Rozwiązanie

Benedykt miał pretensję do robotnika, że ten popsuł:
a) snopowiązałkę
b) żniwiarkę
c) kosiarkę
d) obrabiarkę
Rozwiązanie

Kiedy Benedykt przygarnął Orzelskich pod swój dach Justyna miała:
a) 16 lat
b) 14 lat
c) 18 lat
d) 10 lat
Rozwiązanie

W legionach służył najstarszy brat pana Jakuba – dwudziestoletni:
a) Anastazy
b) Franciszek
c) Jerzy
d) Andrzej
Rozwiązanie

Mogiła kryła ciała:
a) 40 powstańców
b) 7 powstańców
c) 20 powstańców
d) 18 powstańców
Rozwiązanie

Na grobowcu, do którego zaprowadzili Justynę Anzelm i Janek widniał napis: „JAN i CECYLIA, ROK:
a) 1494”
b) 1549”
c) 1486”
d) 1524”
Rozwiązanie

Opis „milieu” polega na:
a) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
b) uwydatnieniu cech osobowościowych dzięki odpowiedniej prezentacji pomieszczeń, w których bohater przebywa
c) charakteryzowaniu postaci poprzez otoczenie
d) zwróceniu uwagi na otaczające bohaterów przedmioty
Rozwiązanie

Jan Bohatyrowicz stracił swego ojca, gdy miał:
a) 7 lat
b) 10 lat
c) 5 lat
d) 3 lata
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies