Test:

Akcja „Nad Niemnem” toczy się w latach:
a) dziewięćdziesiątych XIX wieku
b) pięćdziesiątych XIX wieku
c) siedemdziesiątych XIX wieku
d) osiemdziesiątych XIX wieku
Rozwiązanie

Zygmunt Korczyński był starszy od Justyny o:
a) dziesięć lat
b) sześć lat
c) dwa lata
d) osiem lat
Rozwiązanie

Akcja „Nad Niemnem” rozpoczyna się latem:
a) we wrześniu
b) w sierpniu
c) w lipcu
d) w czerwcu
Rozwiązanie

W którą rocznicę wybuchu powstania styczniowego ukazało się wydanie typowo książkowe „Nad Niemnem”?
a) 30
b) 25
c) 20
d) 15
Rozwiązanie

Dominik brat Benedykta piastował urząd:
a) rządcy
b) administratora
c) radcy
d) adwokata
Rozwiązanie

Gdy wybuchło powstanie styczniowe Orzeszkowa, ukrywała na terenie swej posiadłości:
a) Chłopickiego
b) Niemcewicza
c) Krukowieckiego
d) Traugutta
Rozwiązanie

Pies Korczyńskich to:
a) popielaty wilczur Reks
b) czarny wyżeł Mars
c) biały chart Hermes
d) brązowy chart Zeus
Rozwiązanie

Mogiła kryła ciała:
a) 20 powstańców
b) 7 powstańców
c) 18 powstańców
d) 40 powstańców
Rozwiązanie

Różyc polecił pani Benedyktowej niezawodną na wszelkie dolegliwości „paliatywę”, była to:
a) aspiryna
b) morfina
c) kokaina
d) strychnina
Rozwiązanie

Grób Jana i Cecylii należy do przestrzeni:
a) sakralnej
b) martwej
c) mistycznej
d) wspomnieniowej
Rozwiązanie


Syn Fabiana i przyjaciel młodego Korczyńskiego, wielki amator połowów miał na imię:
a) Julek
b) Jacek
c) Jarek
d) Janek
Rozwiązanie

Siostra Jana, pomagająca mu w gospodarstwie to:
a) Anatolka
b) Ala
c) Aldonka
d) Antolka
Rozwiązanie

Piotra Orzeszko Eliza poślubiła mając:
a) 20 lat
b) 19 lat
c) 17 lat
d) 24 lata
Rozwiązanie

W „Nad Niemnem”:
a) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
b) nie ma bezpośrednich zwrotów do czytelnika
c) postaci kreowane są w trakcie akcji
d) wszechwiedza autorki jest ograniczona
Rozwiązanie

Kiedy Benedykt przygarnął Orzelskich pod swój dach Justyna miała:
a) 10 lat
b) 16 lat
c) 14 lat
d) 18 lat
Rozwiązanie

Narracja w powieści ma charakter :
a) ograniczony
b) drugorzędny
c) pierwszoosobowa
d) trzecioosobowy
Rozwiązanie

Zygmunt Korczyński przywiózł młodziutką Klotyldę z:
a) Monachium
b) Frankfurtu
c) Berlina
d) Kerfurtu
Rozwiązanie

Praktycznie całe życie Orzeszkowa była związana z:
a) Grodzieńszczyzną
b) Kowieńszczyzną
c) Nowogródczyzną
d) Mazowszem
Rozwiązanie

Założycieli rodu Jana i Cecylię nazwał „bohatyrami” król:
a) Zygmunt Stary
b) Władysław Jagiełło
c) Stefan Batory
d) Zygmunt August
Rozwiązanie

Witold i Marynia Kirlanka, gdy podsłuchiwała ich Kirłowa rozmawiali o:
a) sprzedaży Korczyna
b) literaturze
c) miłości
d) rolnictwie
Rozwiązanie

Aktorka to określenie Jana Bohatyrowicza na:
a) wodę Niemna
b) pannę młodą
c) dziedziczkę
d) prostytutkę
Rozwiązanie

Jan Bohatyrowicz stracił swego ojca, gdy miał:
a) 10 lat
b) 3 lata
c) 5 lat
d) 7 lat
Rozwiązanie

Wśród darów dla ojca Janka – Jerzego Bohatyrowicza od Andrzeja :
a) znajdowała się „Biblia Wujka”
b) znajdowała się „Biblia królowej Zofii”
c) znajdował się „Psałterz Dawidów”
d) znajdowała się „Księga Koheleta”
Rozwiązanie

Orzeszkowa wykorzystała w powieści język:
a) biblijny
b) mityczny
c) homerowy
d) ezopowy
Rozwiązanie

Zygmunt Korczyński w obrębie swojej osowieckiej posiadłości poszukuje pamiątek z czasów wojen:
a) napoleońskich
b) inflanckich
c) szwedzkich
d) żmudzkich
Rozwiązanie

Jan i Cecylia przybyli w okolice Niemna:
a) około dwustu lat po chrzcie Litwy
b) około pięćdziesięciu lat po chrzcie Litwy
c) około sto lat po chrzcie Litwy
d) około dwustu lat po chrzcie Litwy
Rozwiązanie

Jan był synem poległego w powstaniu styczniowym:
a) Stanisława
b) Włodzimierza
c) Andrzeja
d) Jerzego
Rozwiązanie

Benedykta od sprzedaży posiadłości w Korczynie:
a) odwiodło spotkanie z synem
b) odwiodła rozmowa z żoną
c) odwiódł list brata
d) odwiodła pamięć o poległym bracie
Rozwiązanie

Ojciec panny Orzelskiej grał na:
a) fortepianie
b) skrzypcach
c) harmonijce
d) pianinie
Rozwiązanie

Eliza Orzeszkowa, z domu Pawłowska, urodziła się w Miłkowszczyźnie:
a) 1832 roku
b) 1841 roku
c) 1856 roku
d) 1849 roku
Rozwiązanie

Benedykt pretendenta do ręki Justyny - Różyca - nazwał:
a) chorym człowiekiem
b) niedorajdą
c) beztalenciem
d) darmozjadem
Rozwiązanie

Jacica to:
a) owad
b) gad
c) ryba
d) płaz
Rozwiązanie

Jan na weselu poprosił Justynę o gałązkę:
a) czeremchy
b) jarzębiny
c) głogu
d) mirtu
Rozwiązanie

Powieść Orzeszkowej korespondowała pod wieloma względami z:
a) „Genesis z ducha”
b) „Panem Tadeuszem”
c) „Dziadami”
d) „Nie-Boską komedią”
Rozwiązanie

„Nad Niemnem” składa się z:
a) 5 tomów
b) 4 tomów
c) 3 tomów
d) 2 tomów
Rozwiązanie

Wstępnie utwór miał nosić tytuł:
a) „Mezalians”
b) „Dzieje Justyny i Jana”
c) „Nadniemeńska historia”
d) „Korczyn”
Rozwiązanie

Emilia Korczyńska to kobieta delikatna, stale nękana bólami głowy, migreną i:
a) atlasem
b) globusem
c) reumatyzmem
d) podagrą
Rozwiązanie

„Gwiazdy” w powieści oznaczają:
a) patriotyzm
b) wszechmoc Boga
c) miłość
d) nieskończoność
Rozwiązanie

Po śmierci ojca Janka jego matka wyszła za:
a) Zaniewskiego
b) Staniewskiego
c) Jaśmonta
d) Starzyńskiego
Rozwiązanie

Proces Benedykta z Bohatyrowiczami dotyczył kawałka:
a) mokradeł
b) łąki
c) pola
d) lasu
Rozwiązanie

Na grobowcu, do którego zaprowadzili Justynę Anzelm i Janek widniał napis: „JAN i CECYLIA, ROK:
a) 1494”
b) 1549”
c) 1486”
d) 1524”
Rozwiązanie

W legionach służył najstarszy brat pana Jakuba – dwudziestoletni:
a) Anastazy
b) Andrzej
c) Jerzy
d) Franciszek
Rozwiązanie

Ile dzieci powiła legendarna Cecylia?
a) dwanaścioro
b) czworo
c) sześcioro
d) dwoje
Rozwiązanie

Osobą postrzeganą przez Benedykta jako „persona non grata” był:
a) Jan Bohatyrowicz
b) Zygmunt Korczyński
c) Teofil Różyc
d) Bolesław Kirło
Rozwiązanie

Wołowszczyzna to posiadłość:
a) Kirły
b) Domuntówny
c) Orzelskiego
d) Różyca
Rozwiązanie

Na imieninach pani Emilii zjawiło się około:
a) 30 osób
b) 20 osób
c) 10 osób
d) 40 osób
Rozwiązanie

Gdy Marta miała trzydzieści sześć lat i gdy biegła przez pola w zielonej sukni, mężczyźni wzięli ją za:
a) wiedźmę
b) nimfę
c) czarownicę
d) cholerę
Rozwiązanie

Orzeszkowa debiutowała w 1866 roku w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) wierszem „Obrazek z lat głodowych”
b) opowiadaniem „Obrazek z lat głodowych”
c) nowelą „Obrazek z lat głodowych”
d) powieścią „Obrazek z lat głodowych”
Rozwiązanie

Benedykt był synem napoleońskiego legionisty – Stanisława Korczyńskiego wychowanka:
a) Szkoły Głównej
b) Akademii Lwowskiej
c) Uniwersytetu Jagiellońskiego
d) Akademii Wileńskiej
Rozwiązanie

Z drugim mężem – Nahorskim Orzeszkowa szczęściem małżeńskim cieszyła się:
a) 2 lata
b) rok
c) 10 lat
d) 3 miesiące
Rozwiązanie

Podczas przyjazdu do Olszynki Różyca pani domu – Kirłowa nie musiała borykać się z:
a) pieleniem ogrodu
b) wypiekiem chleba
c) wyrobem serów
d) praniem
Rozwiązanie

Olszynka to majątek należący do:
a) Kirłów
b) Różyca
c) Andrzejowej
d) Domuntówny
Rozwiązanie

Wedle obyczaju pierwsza drużka powinna wyhaftować na cieniutkiej chusteczce inicjały drużby, w zamian za co on musi ofiarować jej bukiet z gałązek:
a) lauru
b) drzewka oliwnego
c) mirtu
d) cyprysu
Rozwiązanie

Kirłowa miała:
a) sześcioro dzieci
b) czworo dzieci
c) siedmioro dzieci
d) pięcioro dzieci
Rozwiązanie

Opis „milieu” polega na:
a) charakteryzowaniu postaci poprzez otoczenie
b) uwydatnieniu cech osobowościowych dzięki odpowiedniej prezentacji pomieszczeń, w których bohater przebywa
c) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
d) zwróceniu uwagi na otaczające bohaterów przedmioty
Rozwiązanie

Tom II „Nad Niemnem” złożony jest z:
a) 5 rozdziałów
b) 4 rozdziałów
c) 8 rozdziałów
d) 6 rozdziałów
Rozwiązanie

Język postaci w „Nad Niemnem” jest:
a) złożony
b) zindywidualizowany
c) jednorodny
d) schematyczny
Rozwiązanie

Pamięć o Mogile „sentymentalnością” i historią ta niemajacą większego znaczenia nazwał:
a) Darzecki
b) Kirło
c) Zygmunt
d) Różyc
Rozwiązanie

„Nad Niemnem” ukazało się po raz pierwszy w odcinkach w Tygodniku Ilustrowanym” w:
a) 1882 roku
b) 1892 roku
c) 1889 roku
d) 1887 roku
Rozwiązanie

Benedykt miał pretensję do robotnika, że ten popsuł:
a) żniwiarkę
b) obrabiarkę
c) kosiarkę
d) snopowiązałkę
Rozwiązanie

Każdy tom rozpoczyna się opisem:
a) drogi
b) pracy
c) Niemna
d) dworu
Rozwiązanie

Prawdziwy Korczyn to:
a) Porzecze
b) Węgliszyce
c) Miniewicze
d) Borszty
Rozwiązanie

Czasy napoleońskie w utworze wspomina:
a) Anzelm
b) Różyc
c) Jan
d) dziadek Domuntówny
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies