Test:

Różyc polecił pani Benedyktowej niezawodną na wszelkie dolegliwości „paliatywę”, była to:
a) morfina
b) kokaina
c) strychnina
d) aspiryna
Rozwiązanie

Po śmierci ojca Janka jego matka wyszła za:
a) Zaniewskiego
b) Starzyńskiego
c) Jaśmonta
d) Staniewskiego
Rozwiązanie

Olszynka to majątek należący do:
a) Różyca
b) Kirłów
c) Domuntówny
d) Andrzejowej
Rozwiązanie

Grób Jana i Cecylii należy do przestrzeni:
a) martwej
b) mistycznej
c) sakralnej
d) wspomnieniowej
Rozwiązanie

Opis „milieu” polega na:
a) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
b) zwróceniu uwagi na otaczające bohaterów przedmioty
c) charakteryzowaniu postaci poprzez otoczenie
d) uwydatnieniu cech osobowościowych dzięki odpowiedniej prezentacji pomieszczeń, w których bohater przebywa
Rozwiązanie

Jan i Cecylia przybyli w okolice Niemna:
a) około pięćdziesięciu lat po chrzcie Litwy
b) około sto lat po chrzcie Litwy
c) około dwustu lat po chrzcie Litwy
d) około dwustu lat po chrzcie Litwy
Rozwiązanie

Proces Benedykta z Bohatyrowiczami dotyczył kawałka:
a) mokradeł
b) lasu
c) pola
d) łąki
Rozwiązanie

Orzeszkowa debiutowała w 1866 roku w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) wierszem „Obrazek z lat głodowych”
b) nowelą „Obrazek z lat głodowych”
c) powieścią „Obrazek z lat głodowych”
d) opowiadaniem „Obrazek z lat głodowych”
Rozwiązanie

Osobą postrzeganą przez Benedykta jako „persona non grata” był:
a) Teofil Różyc
b) Bolesław Kirło
c) Zygmunt Korczyński
d) Jan Bohatyrowicz
Rozwiązanie

Ojciec panny Orzelskiej grał na:
a) pianinie
b) fortepianie
c) skrzypcach
d) harmonijce
Rozwiązanie


Eliza Orzeszkowa, z domu Pawłowska, urodziła się w Miłkowszczyźnie:
a) 1849 roku
b) 1832 roku
c) 1841 roku
d) 1856 roku
Rozwiązanie

Jan na weselu poprosił Justynę o gałązkę:
a) czeremchy
b) mirtu
c) jarzębiny
d) głogu
Rozwiązanie

Z drugim mężem – Nahorskim Orzeszkowa szczęściem małżeńskim cieszyła się:
a) 10 lat
b) 3 miesiące
c) rok
d) 2 lata
Rozwiązanie

Jacica to:
a) gad
b) płaz
c) ryba
d) owad
Rozwiązanie

Zygmunt Korczyński był starszy od Justyny o:
a) sześć lat
b) osiem lat
c) dwa lata
d) dziesięć lat
Rozwiązanie

Narracja w powieści ma charakter :
a) drugorzędny
b) pierwszoosobowa
c) trzecioosobowy
d) ograniczony
Rozwiązanie

Pies Korczyńskich to:
a) brązowy chart Zeus
b) biały chart Hermes
c) czarny wyżeł Mars
d) popielaty wilczur Reks
Rozwiązanie

Założycieli rodu Jana i Cecylię nazwał „bohatyrami” król:
a) Władysław Jagiełło
b) Zygmunt August
c) Stefan Batory
d) Zygmunt Stary
Rozwiązanie

„Nad Niemnem” składa się z:
a) 4 tomów
b) 3 tomów
c) 5 tomów
d) 2 tomów
Rozwiązanie

Zygmunt Korczyński w obrębie swojej osowieckiej posiadłości poszukuje pamiątek z czasów wojen:
a) inflanckich
b) szwedzkich
c) napoleońskich
d) żmudzkich
Rozwiązanie

Benedykt był synem napoleońskiego legionisty – Stanisława Korczyńskiego wychowanka:
a) Szkoły Głównej
b) Akademii Wileńskiej
c) Akademii Lwowskiej
d) Uniwersytetu Jagiellońskiego
Rozwiązanie

Gdy wybuchło powstanie styczniowe Orzeszkowa, ukrywała na terenie swej posiadłości:
a) Niemcewicza
b) Chłopickiego
c) Krukowieckiego
d) Traugutta
Rozwiązanie

Gdy Marta miała trzydzieści sześć lat i gdy biegła przez pola w zielonej sukni, mężczyźni wzięli ją za:
a) wiedźmę
b) czarownicę
c) cholerę
d) nimfę
Rozwiązanie

Każdy tom rozpoczyna się opisem:
a) drogi
b) dworu
c) pracy
d) Niemna
Rozwiązanie

W legionach służył najstarszy brat pana Jakuba – dwudziestoletni:
a) Franciszek
b) Andrzej
c) Jerzy
d) Anastazy
Rozwiązanie

Wśród darów dla ojca Janka – Jerzego Bohatyrowicza od Andrzeja :
a) znajdowała się „Biblia Wujka”
b) znajdowała się „Księga Koheleta”
c) znajdowała się „Biblia królowej Zofii”
d) znajdował się „Psałterz Dawidów”
Rozwiązanie

Pamięć o Mogile „sentymentalnością” i historią ta niemajacą większego znaczenia nazwał:
a) Różyc
b) Zygmunt
c) Kirło
d) Darzecki
Rozwiązanie

W którą rocznicę wybuchu powstania styczniowego ukazało się wydanie typowo książkowe „Nad Niemnem”?
a) 15
b) 25
c) 20
d) 30
Rozwiązanie

Kiedy Benedykt przygarnął Orzelskich pod swój dach Justyna miała:
a) 14 lat
b) 16 lat
c) 18 lat
d) 10 lat
Rozwiązanie

Ile dzieci powiła legendarna Cecylia?
a) sześcioro
b) dwanaścioro
c) czworo
d) dwoje
Rozwiązanie

Kirłowa miała:
a) czworo dzieci
b) pięcioro dzieci
c) sześcioro dzieci
d) siedmioro dzieci
Rozwiązanie

„Nad Niemnem” ukazało się po raz pierwszy w odcinkach w Tygodniku Ilustrowanym” w:
a) 1882 roku
b) 1889 roku
c) 1892 roku
d) 1887 roku
Rozwiązanie

Praktycznie całe życie Orzeszkowa była związana z:
a) Mazowszem
b) Kowieńszczyzną
c) Nowogródczyzną
d) Grodzieńszczyzną
Rozwiązanie

Benedykta od sprzedaży posiadłości w Korczynie:
a) odwiodła rozmowa z żoną
b) odwiodło spotkanie z synem
c) odwiódł list brata
d) odwiodła pamięć o poległym bracie
Rozwiązanie

Jan był synem poległego w powstaniu styczniowym:
a) Andrzeja
b) Włodzimierza
c) Stanisława
d) Jerzego
Rozwiązanie

Siostra Jana, pomagająca mu w gospodarstwie to:
a) Ala
b) Aldonka
c) Antolka
d) Anatolka
Rozwiązanie

Piotra Orzeszko Eliza poślubiła mając:
a) 20 lat
b) 24 lata
c) 19 lat
d) 17 lat
Rozwiązanie

Wedle obyczaju pierwsza drużka powinna wyhaftować na cieniutkiej chusteczce inicjały drużby, w zamian za co on musi ofiarować jej bukiet z gałązek:
a) drzewka oliwnego
b) cyprysu
c) lauru
d) mirtu
Rozwiązanie

Wstępnie utwór miał nosić tytuł:
a) „Mezalians”
b) „Dzieje Justyny i Jana”
c) „Nadniemeńska historia”
d) „Korczyn”
Rozwiązanie

Podczas przyjazdu do Olszynki Różyca pani domu – Kirłowa nie musiała borykać się z:
a) pieleniem ogrodu
b) praniem
c) wypiekiem chleba
d) wyrobem serów
Rozwiązanie

Orzeszkowa wykorzystała w powieści język:
a) mityczny
b) biblijny
c) ezopowy
d) homerowy
Rozwiązanie

Czasy napoleońskie w utworze wspomina:
a) Różyc
b) dziadek Domuntówny
c) Anzelm
d) Jan
Rozwiązanie

Syn Fabiana i przyjaciel młodego Korczyńskiego, wielki amator połowów miał na imię:
a) Janek
b) Jacek
c) Jarek
d) Julek
Rozwiązanie

Jan Bohatyrowicz stracił swego ojca, gdy miał:
a) 10 lat
b) 3 lata
c) 7 lat
d) 5 lat
Rozwiązanie

Tom II „Nad Niemnem” złożony jest z:
a) 8 rozdziałów
b) 6 rozdziałów
c) 4 rozdziałów
d) 5 rozdziałów
Rozwiązanie

Język postaci w „Nad Niemnem” jest:
a) schematyczny
b) zindywidualizowany
c) złożony
d) jednorodny
Rozwiązanie

Mogiła kryła ciała:
a) 40 powstańców
b) 7 powstańców
c) 18 powstańców
d) 20 powstańców
Rozwiązanie

Aktorka to określenie Jana Bohatyrowicza na:
a) prostytutkę
b) wodę Niemna
c) pannę młodą
d) dziedziczkę
Rozwiązanie

Akcja „Nad Niemnem” rozpoczyna się latem:
a) w sierpniu
b) w czerwcu
c) w lipcu
d) we wrześniu
Rozwiązanie

Dominik brat Benedykta piastował urząd:
a) rządcy
b) administratora
c) adwokata
d) radcy
Rozwiązanie

Powieść Orzeszkowej korespondowała pod wieloma względami z:
a) „Dziadami”
b) „Nie-Boską komedią”
c) „Genesis z ducha”
d) „Panem Tadeuszem”
Rozwiązanie

Na imieninach pani Emilii zjawiło się około:
a) 40 osób
b) 10 osób
c) 20 osób
d) 30 osób
Rozwiązanie

„Gwiazdy” w powieści oznaczają:
a) miłość
b) wszechmoc Boga
c) patriotyzm
d) nieskończoność
Rozwiązanie

Zygmunt Korczyński przywiózł młodziutką Klotyldę z:
a) Monachium
b) Frankfurtu
c) Kerfurtu
d) Berlina
Rozwiązanie

Akcja „Nad Niemnem” toczy się w latach:
a) dziewięćdziesiątych XIX wieku
b) siedemdziesiątych XIX wieku
c) pięćdziesiątych XIX wieku
d) osiemdziesiątych XIX wieku
Rozwiązanie

Prawdziwy Korczyn to:
a) Porzecze
b) Borszty
c) Miniewicze
d) Węgliszyce
Rozwiązanie

Benedykt miał pretensję do robotnika, że ten popsuł:
a) obrabiarkę
b) snopowiązałkę
c) żniwiarkę
d) kosiarkę
Rozwiązanie

Wołowszczyzna to posiadłość:
a) Orzelskiego
b) Różyca
c) Domuntówny
d) Kirły
Rozwiązanie

Witold i Marynia Kirlanka, gdy podsłuchiwała ich Kirłowa rozmawiali o:
a) sprzedaży Korczyna
b) literaturze
c) rolnictwie
d) miłości
Rozwiązanie

Na grobowcu, do którego zaprowadzili Justynę Anzelm i Janek widniał napis: „JAN i CECYLIA, ROK:
a) 1494”
b) 1549”
c) 1524”
d) 1486”
Rozwiązanie

W „Nad Niemnem”:
a) wszechwiedza autorki jest ograniczona
b) nie ma bezpośrednich zwrotów do czytelnika
c) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
d) postaci kreowane są w trakcie akcji
Rozwiązanie

Benedykt pretendenta do ręki Justyny - Różyca - nazwał:
a) chorym człowiekiem
b) beztalenciem
c) darmozjadem
d) niedorajdą
Rozwiązanie

Emilia Korczyńska to kobieta delikatna, stale nękana bólami głowy, migreną i:
a) podagrą
b) reumatyzmem
c) globusem
d) atlasem
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies