Test:

Język postaci w „Nad Niemnem” jest:
a) jednorodny
b) schematyczny
c) zindywidualizowany
d) złożony
Rozwiązanie

Grób Jana i Cecylii należy do przestrzeni:
a) wspomnieniowej
b) mistycznej
c) sakralnej
d) martwej
Rozwiązanie

Benedykta od sprzedaży posiadłości w Korczynie:
a) odwiodła rozmowa z żoną
b) odwiodło spotkanie z synem
c) odwiodła pamięć o poległym bracie
d) odwiódł list brata
Rozwiązanie

Po śmierci ojca Janka jego matka wyszła za:
a) Jaśmonta
b) Starzyńskiego
c) Zaniewskiego
d) Staniewskiego
Rozwiązanie

W „Nad Niemnem”:
a) nie ma bezpośrednich zwrotów do czytelnika
b) postaci kreowane są w trakcie akcji
c) wszechwiedza autorki jest ograniczona
d) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
Rozwiązanie

Zygmunt Korczyński był starszy od Justyny o:
a) osiem lat
b) dziesięć lat
c) dwa lata
d) sześć lat
Rozwiązanie

Osobą postrzeganą przez Benedykta jako „persona non grata” był:
a) Teofil Różyc
b) Zygmunt Korczyński
c) Bolesław Kirło
d) Jan Bohatyrowicz
Rozwiązanie

W legionach służył najstarszy brat pana Jakuba – dwudziestoletni:
a) Jerzy
b) Andrzej
c) Anastazy
d) Franciszek
Rozwiązanie

Dominik brat Benedykta piastował urząd:
a) rządcy
b) adwokata
c) administratora
d) radcy
Rozwiązanie

Wstępnie utwór miał nosić tytuł:
a) „Mezalians”
b) „Korczyn”
c) „Nadniemeńska historia”
d) „Dzieje Justyny i Jana”
Rozwiązanie


Prawdziwy Korczyn to:
a) Węgliszyce
b) Miniewicze
c) Porzecze
d) Borszty
Rozwiązanie

„Nad Niemnem” ukazało się po raz pierwszy w odcinkach w Tygodniku Ilustrowanym” w:
a) 1887 roku
b) 1889 roku
c) 1882 roku
d) 1892 roku
Rozwiązanie

Benedykt miał pretensję do robotnika, że ten popsuł:
a) żniwiarkę
b) kosiarkę
c) snopowiązałkę
d) obrabiarkę
Rozwiązanie

Z drugim mężem – Nahorskim Orzeszkowa szczęściem małżeńskim cieszyła się:
a) rok
b) 3 miesiące
c) 10 lat
d) 2 lata
Rozwiązanie

Wśród darów dla ojca Janka – Jerzego Bohatyrowicza od Andrzeja :
a) znajdowała się „Biblia królowej Zofii”
b) znajdowała się „Biblia Wujka”
c) znajdowała się „Księga Koheleta”
d) znajdował się „Psałterz Dawidów”
Rozwiązanie

„Nad Niemnem” składa się z:
a) 4 tomów
b) 2 tomów
c) 3 tomów
d) 5 tomów
Rozwiązanie

Pies Korczyńskich to:
a) czarny wyżeł Mars
b) brązowy chart Zeus
c) biały chart Hermes
d) popielaty wilczur Reks
Rozwiązanie

Na grobowcu, do którego zaprowadzili Justynę Anzelm i Janek widniał napis: „JAN i CECYLIA, ROK:
a) 1486”
b) 1524”
c) 1494”
d) 1549”
Rozwiązanie

Opis „milieu” polega na:
a) uwydatnieniu cech osobowościowych dzięki odpowiedniej prezentacji pomieszczeń, w których bohater przebywa
b) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
c) charakteryzowaniu postaci poprzez otoczenie
d) zwróceniu uwagi na otaczające bohaterów przedmioty
Rozwiązanie

Podczas przyjazdu do Olszynki Różyca pani domu – Kirłowa nie musiała borykać się z:
a) wyrobem serów
b) praniem
c) pieleniem ogrodu
d) wypiekiem chleba
Rozwiązanie

Orzeszkowa debiutowała w 1866 roku w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) nowelą „Obrazek z lat głodowych”
b) wierszem „Obrazek z lat głodowych”
c) powieścią „Obrazek z lat głodowych”
d) opowiadaniem „Obrazek z lat głodowych”
Rozwiązanie

Akcja „Nad Niemnem” toczy się w latach:
a) pięćdziesiątych XIX wieku
b) siedemdziesiątych XIX wieku
c) osiemdziesiątych XIX wieku
d) dziewięćdziesiątych XIX wieku
Rozwiązanie

Pamięć o Mogile „sentymentalnością” i historią ta niemajacą większego znaczenia nazwał:
a) Zygmunt
b) Darzecki
c) Różyc
d) Kirło
Rozwiązanie

W którą rocznicę wybuchu powstania styczniowego ukazało się wydanie typowo książkowe „Nad Niemnem”?
a) 25
b) 15
c) 20
d) 30
Rozwiązanie

Gdy Marta miała trzydzieści sześć lat i gdy biegła przez pola w zielonej sukni, mężczyźni wzięli ją za:
a) nimfę
b) czarownicę
c) cholerę
d) wiedźmę
Rozwiązanie

Gdy wybuchło powstanie styczniowe Orzeszkowa, ukrywała na terenie swej posiadłości:
a) Traugutta
b) Niemcewicza
c) Chłopickiego
d) Krukowieckiego
Rozwiązanie

Jan był synem poległego w powstaniu styczniowym:
a) Jerzego
b) Andrzeja
c) Stanisława
d) Włodzimierza
Rozwiązanie

Olszynka to majątek należący do:
a) Kirłów
b) Domuntówny
c) Różyca
d) Andrzejowej
Rozwiązanie

Ojciec panny Orzelskiej grał na:
a) skrzypcach
b) fortepianie
c) harmonijce
d) pianinie
Rozwiązanie

Syn Fabiana i przyjaciel młodego Korczyńskiego, wielki amator połowów miał na imię:
a) Julek
b) Janek
c) Jarek
d) Jacek
Rozwiązanie

Benedykt był synem napoleońskiego legionisty – Stanisława Korczyńskiego wychowanka:
a) Akademii Wileńskiej
b) Szkoły Głównej
c) Uniwersytetu Jagiellońskiego
d) Akademii Lwowskiej
Rozwiązanie

Ile dzieci powiła legendarna Cecylia?
a) dwanaścioro
b) dwoje
c) sześcioro
d) czworo
Rozwiązanie

Na imieninach pani Emilii zjawiło się około:
a) 30 osób
b) 40 osób
c) 20 osób
d) 10 osób
Rozwiązanie

„Gwiazdy” w powieści oznaczają:
a) wszechmoc Boga
b) patriotyzm
c) nieskończoność
d) miłość
Rozwiązanie

Aktorka to określenie Jana Bohatyrowicza na:
a) dziedziczkę
b) pannę młodą
c) wodę Niemna
d) prostytutkę
Rozwiązanie

Siostra Jana, pomagająca mu w gospodarstwie to:
a) Aldonka
b) Ala
c) Antolka
d) Anatolka
Rozwiązanie

Akcja „Nad Niemnem” rozpoczyna się latem:
a) we wrześniu
b) w lipcu
c) w sierpniu
d) w czerwcu
Rozwiązanie

Czasy napoleońskie w utworze wspomina:
a) dziadek Domuntówny
b) Jan
c) Różyc
d) Anzelm
Rozwiązanie

Witold i Marynia Kirlanka, gdy podsłuchiwała ich Kirłowa rozmawiali o:
a) literaturze
b) rolnictwie
c) sprzedaży Korczyna
d) miłości
Rozwiązanie

Jan na weselu poprosił Justynę o gałązkę:
a) jarzębiny
b) czeremchy
c) mirtu
d) głogu
Rozwiązanie

Benedykt pretendenta do ręki Justyny - Różyca - nazwał:
a) darmozjadem
b) chorym człowiekiem
c) niedorajdą
d) beztalenciem
Rozwiązanie

Emilia Korczyńska to kobieta delikatna, stale nękana bólami głowy, migreną i:
a) atlasem
b) globusem
c) reumatyzmem
d) podagrą
Rozwiązanie

Założycieli rodu Jana i Cecylię nazwał „bohatyrami” król:
a) Stefan Batory
b) Zygmunt August
c) Władysław Jagiełło
d) Zygmunt Stary
Rozwiązanie

Każdy tom rozpoczyna się opisem:
a) Niemna
b) dworu
c) pracy
d) drogi
Rozwiązanie

Różyc polecił pani Benedyktowej niezawodną na wszelkie dolegliwości „paliatywę”, była to:
a) morfina
b) strychnina
c) kokaina
d) aspiryna
Rozwiązanie

Mogiła kryła ciała:
a) 20 powstańców
b) 40 powstańców
c) 7 powstańców
d) 18 powstańców
Rozwiązanie

Wołowszczyzna to posiadłość:
a) Różyca
b) Domuntówny
c) Kirły
d) Orzelskiego
Rozwiązanie

Orzeszkowa wykorzystała w powieści język:
a) biblijny
b) ezopowy
c) homerowy
d) mityczny
Rozwiązanie

Powieść Orzeszkowej korespondowała pod wieloma względami z:
a) „Nie-Boską komedią”
b) „Dziadami”
c) „Panem Tadeuszem”
d) „Genesis z ducha”
Rozwiązanie

Praktycznie całe życie Orzeszkowa była związana z:
a) Kowieńszczyzną
b) Grodzieńszczyzną
c) Nowogródczyzną
d) Mazowszem
Rozwiązanie

Kiedy Benedykt przygarnął Orzelskich pod swój dach Justyna miała:
a) 16 lat
b) 14 lat
c) 18 lat
d) 10 lat
Rozwiązanie

Narracja w powieści ma charakter :
a) trzecioosobowy
b) ograniczony
c) drugorzędny
d) pierwszoosobowa
Rozwiązanie

Tom II „Nad Niemnem” złożony jest z:
a) 6 rozdziałów
b) 8 rozdziałów
c) 4 rozdziałów
d) 5 rozdziałów
Rozwiązanie

Zygmunt Korczyński w obrębie swojej osowieckiej posiadłości poszukuje pamiątek z czasów wojen:
a) inflanckich
b) żmudzkich
c) napoleońskich
d) szwedzkich
Rozwiązanie

Wedle obyczaju pierwsza drużka powinna wyhaftować na cieniutkiej chusteczce inicjały drużby, w zamian za co on musi ofiarować jej bukiet z gałązek:
a) drzewka oliwnego
b) mirtu
c) cyprysu
d) lauru
Rozwiązanie

Zygmunt Korczyński przywiózł młodziutką Klotyldę z:
a) Berlina
b) Monachium
c) Kerfurtu
d) Frankfurtu
Rozwiązanie

Jan Bohatyrowicz stracił swego ojca, gdy miał:
a) 10 lat
b) 3 lata
c) 5 lat
d) 7 lat
Rozwiązanie

Piotra Orzeszko Eliza poślubiła mając:
a) 20 lat
b) 17 lat
c) 19 lat
d) 24 lata
Rozwiązanie

Jan i Cecylia przybyli w okolice Niemna:
a) około sto lat po chrzcie Litwy
b) około pięćdziesięciu lat po chrzcie Litwy
c) około dwustu lat po chrzcie Litwy
d) około dwustu lat po chrzcie Litwy
Rozwiązanie

Proces Benedykta z Bohatyrowiczami dotyczył kawałka:
a) łąki
b) mokradeł
c) lasu
d) pola
Rozwiązanie

Jacica to:
a) ryba
b) gad
c) owad
d) płaz
Rozwiązanie

Eliza Orzeszkowa, z domu Pawłowska, urodziła się w Miłkowszczyźnie:
a) 1841 roku
b) 1856 roku
c) 1849 roku
d) 1832 roku
Rozwiązanie

Kirłowa miała:
a) sześcioro dzieci
b) czworo dzieci
c) siedmioro dzieci
d) pięcioro dzieci
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies