Test:

Akcja „Nad Niemnem” toczy się w latach:
a) dziewięćdziesiątych XIX wieku
b) siedemdziesiątych XIX wieku
c) osiemdziesiątych XIX wieku
d) pięćdziesiątych XIX wieku
Rozwiązanie

Akcja „Nad Niemnem” rozpoczyna się latem:
a) we wrześniu
b) w sierpniu
c) w lipcu
d) w czerwcu
Rozwiązanie

Czasy napoleońskie w utworze wspomina:
a) Różyc
b) Jan
c) Anzelm
d) dziadek Domuntówny
Rozwiązanie

Zygmunt Korczyński w obrębie swojej osowieckiej posiadłości poszukuje pamiątek z czasów wojen:
a) szwedzkich
b) inflanckich
c) napoleońskich
d) żmudzkich
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies