Test:

Czasy napoleońskie w utworze wspomina:
a) Różyc
b) dziadek Domuntówny
c) Jan
d) Anzelm
Rozwiązanie

Akcja „Nad Niemnem” rozpoczyna się latem:
a) w sierpniu
b) we wrześniu
c) w czerwcu
d) w lipcu
Rozwiązanie

Akcja „Nad Niemnem” toczy się w latach:
a) dziewięćdziesiątych XIX wieku
b) siedemdziesiątych XIX wieku
c) pięćdziesiątych XIX wieku
d) osiemdziesiątych XIX wieku
Rozwiązanie

Zygmunt Korczyński w obrębie swojej osowieckiej posiadłości poszukuje pamiątek z czasów wojen:
a) inflanckich
b) szwedzkich
c) napoleońskich
d) żmudzkich
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies