Test:

Język postaci w „Nad Niemnem” jest:
a) zindywidualizowany
b) schematyczny
c) złożony
d) jednorodny
Rozwiązanie

Orzeszkowa wykorzystała w powieści język:
a) homerowy
b) ezopowy
c) biblijny
d) mityczny
Rozwiązanie

Aktorka to określenie Jana Bohatyrowicza na:
a) pannę młodą
b) wodę Niemna
c) dziedziczkę
d) prostytutkę
Rozwiązanie

„Gwiazdy” w powieści oznaczają:
a) nieskończoność
b) patriotyzm
c) wszechmoc Boga
d) miłość
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies