Test:

Jedną z przyczyn upadku planowanego na Litwie powstania był:
a) indywidualizm i popędliwy charakter szlachty
b) niechęć do walki szlachty
c) przedkładanie własnych interesów szlachty nad dobro Rzeczpospolitej
d) brak odwagi i społecznej postawy szlachty
Rozwiązanie

Szlachta zaściankowa mieszkająca w Dobrzynie osiedliła się na Litwie około czterysta lat temu, przybywając z:
a) Mazowsza
b) Kaszub
c) Podlasia
d) Małopolski
Rozwiązanie

Do szlachty bez majątku należą:
a) Klucznik, Asesor i Rejent
b) Wojski, Gerwazy i Protazy
c) Hrabia, Tadeusz i Protazy
d) Wojski, Podkomorzy i Asesor
Rozwiązanie

Szlachta w „Panu Tadeuszu”:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) trwa w poczuciu patriotyzmu
c) jest ostoją dawnej tradycji
d) jest wyidealizowana
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies