Test:

Sędzia oddaje zabitego niedźwiedzia:
a) Hrabiemu
b) dla klasztoru
c) Tadeuszowi
d) księdzu Robakowi
Rozwiązanie

W „Inwokacji”, niektórych fragmentach utworu, zakończeniu i „Epilogu„ ujawnia się narrator:
a) utożsamiający się z bohaterami
b) będący podmiotem lirycznym
c) wypowiadający się w trzeciej osobie liczby pojedynczej
d) wszechwiedzący
Rozwiązanie

Tadeusz przyjeżdżając po ukończeniu szkół do Soplicowa ma:
a) dwadzieścia jeden lat
b) dziewiętnaście lat
c) osiemnaście lat
d) dwadzieścia lat
Rozwiązanie

W Weimarze Mickiewicz spotkał się z:
a) Goethem
b) Odyńcem
c) Heglem
d) Krasińskim
Rozwiązanie

Płuta był:
a) kapitanem
b) majorem
c) generałem
d) marszałkiem
Rozwiązanie

Po zakończeniu polowania odbywała się tradycyjna i wystawna uczta przy ognisku, na której podawano:
a) grochówkę
b) kołduny litewskie
c) kapuśniak
d) bigos
Rozwiązanie

Mieszkańcy Soplicowa pojawienie się komety postrzegają jako:
a) zapowiedź wojny
b) zapowiedź dobrobytu
c) oznakę gwałtownych zmian
d) zły znak
Rozwiązanie

Głównym orędownikiem polowania na grubego zwierza w epopei, a jednocześnie mistrzem ceremonii, jest:
a) Sędzia
b) Podkomorzy
c) Wojski
d) Asesor
Rozwiązanie

Hrabia, gdy po raz pierwszy widzi Zosię nazywa ją:
a) gęślarką
b) zjawą
c) boginią
d) nimfą
Rozwiązanie

Kusy to chart:
a) nikogo z wymienionych
b) Asesora
c) Wojskiego
d) Rejenta
Rozwiązanie


Ziemie Horeszków dostały się Soplicom w wyniku:
a) reform carskich
b) I rozbioru Polski
c) Targowicy
d) uchwalenia konstytucji
Rozwiązanie

Drugie imię Adama Mickiewicza to:
a) Mikołaj
b) Bernard
c) Zygmunt
d) Jan
Rozwiązanie

Zosia daje Tadeuszowi obrazek świętego:
a) Apostazego
b) Brunona
c) Genowefa
d) Andrzeja
Rozwiązanie

Ksiądz Robak był:
a) jezuitą
b) bernardynem
c) dominikaninem
d) kamedułą
Rozwiązanie

Mickiewicz w wieku siedemnastu lat zaczął studia nauk humanistycznych na Uniwersytecie:
a) w Wilnie
b) w Kownie
c) we Lwowie
d) w Krakowie
Rozwiązanie

Trzecią parę narzeczonych stanowili:
a) Tadeusz i Zosia
b) Asesor i Tekla
c) Zosia i Podkomorzy
d) Rejent i Telimena
Rozwiązanie

Tytuł magistra filozofii otrzymał Mickiewicz w roku:
a) 1822
b) 1824
c) 1820
d) 1818
Rozwiązanie

Tadeusz pragnie popełnić samobójstwo:
a) topiąc się
b) zażywając truciznę
c) wieszając się
d) strzelając do siebie
Rozwiązanie

Z Celiną Szymanowską Mickiewicz miał:
a) ośmioro dzieci
b) czworo dzieci
c) dwoje dzieci
d) sześcioro dzieci
Rozwiązanie

Utwór opowiada o rzeczach dotyczących przeszłości narodu w sposób:
a) prozaiczny
b) sztampowy
c) niekonwencjonalny
d) patetyczny
Rozwiązanie

Szlachta zaściankowa mieszkająca w Dobrzynie osiedliła się na Litwie około czterysta lat temu, przybywając z:
a) Podlasia
b) Małopolski
c) Mazowsza
d) Kaszub
Rozwiązanie

Ryków ceni Polaków za:
a) męstwo
b) waleczność
c) odwagę
d) nieustępliwość
Rozwiązanie

Sędzia wychowywany był u ojca Podkomorzego:
a) pięć lat
b) dwadzieścia lat
c) dziesięć lat
d) piętnaście lat
Rozwiązanie

W roku 1840 Mickiewicz w College de France objął katedrę:
a) języków słowiańskich
b) lingwistyki
c) literatury łacińskiej
d) polonistyki
Rozwiązanie

Sędzia ogłasza konkurs na najpiękniejszego:
a) koźlarza
b) muchomora
c) rydza
d) borowika
Rozwiązanie

Strój na grzybobraniach był dodatkowo wzbogacony o:
a) pareo
b) kalosze
c) płaszcz przeciwdeszczowy
d) słomkowy kapelusz
Rozwiązanie

Oprócz Legionu Polskiego Mickiewicz utworzył w Konstantynopolu:
a) Legion Litewski
b) Legion Włoski
c) Legion Grecki
d) Legion Żydowski
Rozwiązanie

Tło wydarzeń w „Panu Tadeuszu” stanowią:
a) momenty upadku narodowego
b) chwile przełomowe dla narodu polskiego
c) czasy rewolucyjnych buntów społecznych
d) lata konformizmu i upadku idei narodowych
Rozwiązanie

Hrabiego wyzwał na pojedynek:
a) Sędzia
b) Podkomorzy
c) Wojski
d) Tadeusz
Rozwiązanie

Inspiracją do napisania epopei były:
a) opowieści powstańców
b) wspomnienia Mickiewicza z walk toczonych na Litwie
c) wspomnienia Mickiewicza z powstania listopadowego
d) kontakty z weteranami wojen napoleońskich i pobyt w wielkopolskich dworach
Rozwiązanie

„Pan Tadeusz” stanowi swoiste połączenie:
a) liryki i dramatu
b) liryki i epiki
c) liryki, epiki i dramatu
d) dramatu i epiki
Rozwiązanie

Telimena górkę, gdzie odnajduje strumyk nazywa:
a) „Świątynią Dumania”
b) „Świątynią Melancholii”
c) „Świątynią Rozmyślań”
d) „Świątynią Milczenia”
Rozwiązanie

Podczas trwania powstania listopadowego Mickiewicz przebywał:
a) na Mazowszu
b) w Małopolsce
c) w Wielkopolsce
d) na Litwie
Rozwiązanie

Maćkiem nad Maćkami zwany był
a) Mikołaj
b) Matyjasz
c) Mojżesz
d) Marian
Rozwiązanie

Elementy powieści walterskotowskiej w epopei Mickiewicza związane są z:
a) fragmentami poświęconymi sztuce rolniczej, życiu wiejskiemu
b) swobodną kompozycją i wielowątkowością zdarzeń
c) idyllicznym nastrojem
d) wątkami miłosnymi
Rozwiązanie

Filareci to miłośnicy:
a) miłości
b) wolności
c) wiedzy
d) cnoty
Rozwiązanie

Występowanie w „Panu Tadeuszu” kilku wątków głównych oraz licznych wątków pobocznych świadczy o:
a) błędnej strukturze dzieła
b) gadulstwie narratora
c) chęci subiektywnego ukazania szlacheckiej Litwy
d) wielowątkowości fabuły
Rozwiązanie

Podkomorzy częstuje Wojskiego tabaką z pięknej starej, złotej tabakiery, którą jego ojciec dostał od:
a) Napoleona Bonaparte
b) króla Stanisława
c) Kołłątaja
d) Tadeusza Kościuszki
Rozwiązanie

Kłótnie między Domeyką i Doweyką brały się z:
a) podobieństwa nazwisk
b) sporów o psy myśliwskie
c) sporów granicznych
d) nieudanych polowań
Rozwiązanie

Jedną z przyczyn upadku planowanego na Litwie powstania był:
a) indywidualizm i popędliwy charakter szlachty
b) niechęć do walki szlachty
c) brak odwagi i społecznej postawy szlachty
d) przedkładanie własnych interesów szlachty nad dobro Rzeczpospolitej
Rozwiązanie

Ukochana Jacka Soplicy - Ewa została wywieziona z mężem:
a) do Francji
b) do Petersburga
c) na Sybir
d) na Ukrainę
Rozwiązanie

Okazało się, że zając uciekł psom Rejena i Asesora:
a) w jarzyny
b) do sadu
c) na pole gryki
d) do lasu
Rozwiązanie

Czarna polewka to zupa z:
a) brukwi
b) dziczyzny
c) krwi zwierzęcej
d) buraków
Rozwiązanie

Polowanie na niedźwiedzia odbywa się w:
a) niedzielę
b) piątek
c) sobotę
d) środę
Rozwiązanie

Otwartość bramy dworu świadczy o:
a) braku lęku przed złodziejami
b) oczekiwaniu na gości
c) dniu świątecznym
d) gościnności właściciela
Rozwiązanie

W dalszych Księgach „Pana Tadeusza” pojawia się narrator:
a) obiektywny
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) wszechobecny
d) wtopiony w społeczeństwo
Rozwiązanie

Do szlachty bez majątku należą:
a) Klucznik, Asesor i Rejent
b) Hrabia, Tadeusz i Protazy
c) Wojski, Gerwazy i Protazy
d) Wojski, Podkomorzy i Asesor
Rozwiązanie

Spóźniony Hrabia pojawił się na polowaniu ubrany według mody:
a) francuskiej
b) włoskiej
c) angielskiej
d) polskiej
Rozwiązanie

Pierwotnie dzieło Mickiewicza miało nosić tytuł:
a) „Żmudź”
b) „Zajazd”
c) „Litwa”
d) „Żegota”
Rozwiązanie

Bartek z zaścianka Dobrzyń zwany był:
a) Kurkiem
b) Prusakiem
c) Klucznikiem
d) Mopankiem
Rozwiązanie

Hrabia zachwyca się nad niebem:
a) hiszpańskim
b) angielskim
c) francuskim
d) włoskim
Rozwiązanie

W Księgach od I do X wszystkie wydarzenia rozgrywają się w ciągu:
a) pięciu dni
b) tygodnia
c) trzech dni
d) dziesięciu dni
Rozwiązanie

W czasie Wiosny Ludów Mickiewicz utworzył legion polski:
a) we Włoszech
b) w Turcji
c) we Francji
d) w Grecji
Rozwiązanie

Protazy jest:
a) starostą
b) woźnym
c) sędzią
d) klucznikiem
Rozwiązanie

Szlachta w „Panu Tadeuszu”:
a) jest wyidealizowana
b) trwa w poczuciu patriotyzmu
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) jest ostoją dawnej tradycji
Rozwiązanie

Na serwisie, który podziwiał Dąbrowski, widać było sceny:
a) z polskiego sejmu
b) przedstawiające chwałę polskiego oręża
c) prezentujące królów polskich
d) prezentujące największych polskich dowódców
Rozwiązanie

Matka ofiarowała małego Adama Matce Boskiej Ostrobramskiej, po tym, jak:
a) złamał nogę
b) wypadł z okna
c) zachorował na zapalenie płuc
d) miał silną gorączkę
Rozwiązanie

Ksiądz Robak opowiada, że jego tabaka pochodzi z:
a) Rzymu
b) Wilna
c) Paryża
d) Częstochowy
Rozwiązanie

Emocje postaci czytelnik poznaje dzięki:
a) dystansowi narratora
b) zastosowaniu mowy pozornie zależnej
c) obiektywnemu opisowi
d) występowaniu podmiotu lirycznego
Rozwiązanie

W latach 1824-1829 Mickiewicz przebywał:
a) na Krymie
b) w Moskwie
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) w Petersburgu
Rozwiązanie

Celnym strzałem prosto w rozwarty pysk zabił niedźwiedzia:
a) Rejent
b) Gerwazy
c) Wojski
d) ksiądz Robak
Rozwiązanie

Największe uczty odbywają się:
a) w karczmie Jankiela
b) w Dobrzyniu
c) w Soplicowie
d) na zamku Horeszków
Rozwiązanie

Praca nad „Panem Tadeuszem” trwała od grudnia 1832 roku do czerwca:
a) 1836 roku
b) 1834 roku
c) 1833 roku
d) 1835 roku
Rozwiązanie

Na powitanie Tadeusza w Soplicowie wychodzi:
a) Sędzia
b) ksiądz Robak
c) Wojski
d) Telimena
Rozwiązanie

Rozbudowane porównania homeryckie występują głównie w związku z:
a) opisami polowań i grzybobrania
b) opisami wyglądu bohaterów
c) opisami strojów i zwyczajów
d) opisami zjawisk przyrody
Rozwiązanie

Elementy dramatu w „Panu Tadeuszu” można odnaleźć w scenach opisujących:
a) polowanie na niedźwiedzia
b) poloneza
c) walkę z Moskalami
d) radę w Dobrzyniu
Rozwiązanie

Ojciec Adama Mickiewicza zmarł w:
a) 1812 roku
b) 1809 roku
c) 1814 roku
d) 1811 roku
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies