Test:

Matka ofiarowała małego Adama Matce Boskiej Ostrobramskiej, po tym, jak:
a) wypadł z okna
b) złamał nogę
c) miał silną gorączkę
d) zachorował na zapalenie płuc
Rozwiązanie

Spóźniony Hrabia pojawił się na polowaniu ubrany według mody:
a) polskiej
b) francuskiej
c) angielskiej
d) włoskiej
Rozwiązanie

Kłótnie między Domeyką i Doweyką brały się z:
a) nieudanych polowań
b) sporów o psy myśliwskie
c) podobieństwa nazwisk
d) sporów granicznych
Rozwiązanie

Podczas trwania powstania listopadowego Mickiewicz przebywał:
a) na Mazowszu
b) w Wielkopolsce
c) w Małopolsce
d) na Litwie
Rozwiązanie

Elementy powieści walterskotowskiej w epopei Mickiewicza związane są z:
a) fragmentami poświęconymi sztuce rolniczej, życiu wiejskiemu
b) idyllicznym nastrojem
c) wątkami miłosnymi
d) swobodną kompozycją i wielowątkowością zdarzeń
Rozwiązanie

Sędzia ogłasza konkurs na najpiękniejszego:
a) rydza
b) koźlarza
c) muchomora
d) borowika
Rozwiązanie

Inspiracją do napisania epopei były:
a) wspomnienia Mickiewicza z powstania listopadowego
b) wspomnienia Mickiewicza z walk toczonych na Litwie
c) opowieści powstańców
d) kontakty z weteranami wojen napoleońskich i pobyt w wielkopolskich dworach
Rozwiązanie

Kusy to chart:
a) nikogo z wymienionych
b) Rejenta
c) Asesora
d) Wojskiego
Rozwiązanie

Podkomorzy częstuje Wojskiego tabaką z pięknej starej, złotej tabakiery, którą jego ojciec dostał od:
a) Napoleona Bonaparte
b) Kołłątaja
c) króla Stanisława
d) Tadeusza Kościuszki
Rozwiązanie

Do szlachty bez majątku należą:
a) Hrabia, Tadeusz i Protazy
b) Wojski, Podkomorzy i Asesor
c) Wojski, Gerwazy i Protazy
d) Klucznik, Asesor i Rejent
Rozwiązanie


Emocje postaci czytelnik poznaje dzięki:
a) dystansowi narratora
b) obiektywnemu opisowi
c) występowaniu podmiotu lirycznego
d) zastosowaniu mowy pozornie zależnej
Rozwiązanie

Drugie imię Adama Mickiewicza to:
a) Jan
b) Zygmunt
c) Bernard
d) Mikołaj
Rozwiązanie

Bartek z zaścianka Dobrzyń zwany był:
a) Prusakiem
b) Mopankiem
c) Klucznikiem
d) Kurkiem
Rozwiązanie

W czasie Wiosny Ludów Mickiewicz utworzył legion polski:
a) w Turcji
b) we Włoszech
c) w Grecji
d) we Francji
Rozwiązanie

Hrabiego wyzwał na pojedynek:
a) Tadeusz
b) Sędzia
c) Podkomorzy
d) Wojski
Rozwiązanie

W latach 1824-1829 Mickiewicz przebywał:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) w Petersburgu
c) w Moskwie
d) na Krymie
Rozwiązanie

Głównym orędownikiem polowania na grubego zwierza w epopei, a jednocześnie mistrzem ceremonii, jest:
a) Sędzia
b) Wojski
c) Asesor
d) Podkomorzy
Rozwiązanie

Mickiewicz w wieku siedemnastu lat zaczął studia nauk humanistycznych na Uniwersytecie:
a) w Wilnie
b) w Kownie
c) w Krakowie
d) we Lwowie
Rozwiązanie

Rozbudowane porównania homeryckie występują głównie w związku z:
a) opisami wyglądu bohaterów
b) opisami strojów i zwyczajów
c) opisami zjawisk przyrody
d) opisami polowań i grzybobrania
Rozwiązanie

Sędzia wychowywany był u ojca Podkomorzego:
a) pięć lat
b) dwadzieścia lat
c) dziesięć lat
d) piętnaście lat
Rozwiązanie

Szlachta zaściankowa mieszkająca w Dobrzynie osiedliła się na Litwie około czterysta lat temu, przybywając z:
a) Kaszub
b) Podlasia
c) Małopolski
d) Mazowsza
Rozwiązanie

Ksiądz Robak opowiada, że jego tabaka pochodzi z:
a) Wilna
b) Paryża
c) Częstochowy
d) Rzymu
Rozwiązanie

W dalszych Księgach „Pana Tadeusza” pojawia się narrator:
a) obiektywny
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) wtopiony w społeczeństwo
d) wszechobecny
Rozwiązanie

Telimena górkę, gdzie odnajduje strumyk nazywa:
a) „Świątynią Melancholii”
b) „Świątynią Milczenia”
c) „Świątynią Rozmyślań”
d) „Świątynią Dumania”
Rozwiązanie

Tadeusz pragnie popełnić samobójstwo:
a) wieszając się
b) zażywając truciznę
c) topiąc się
d) strzelając do siebie
Rozwiązanie

Strój na grzybobraniach był dodatkowo wzbogacony o:
a) pareo
b) kalosze
c) słomkowy kapelusz
d) płaszcz przeciwdeszczowy
Rozwiązanie

Polowanie na niedźwiedzia odbywa się w:
a) niedzielę
b) sobotę
c) piątek
d) środę
Rozwiązanie

Protazy jest:
a) starostą
b) klucznikiem
c) sędzią
d) woźnym
Rozwiązanie

Elementy dramatu w „Panu Tadeuszu” można odnaleźć w scenach opisujących:
a) polowanie na niedźwiedzia
b) walkę z Moskalami
c) radę w Dobrzyniu
d) poloneza
Rozwiązanie

Maćkiem nad Maćkami zwany był
a) Mojżesz
b) Matyjasz
c) Marian
d) Mikołaj
Rozwiązanie

Otwartość bramy dworu świadczy o:
a) oczekiwaniu na gości
b) braku lęku przed złodziejami
c) gościnności właściciela
d) dniu świątecznym
Rozwiązanie

Pierwotnie dzieło Mickiewicza miało nosić tytuł:
a) „Żegota”
b) „Zajazd”
c) „Żmudź”
d) „Litwa”
Rozwiązanie

Filareci to miłośnicy:
a) cnoty
b) wolności
c) wiedzy
d) miłości
Rozwiązanie

Tło wydarzeń w „Panu Tadeuszu” stanowią:
a) lata konformizmu i upadku idei narodowych
b) czasy rewolucyjnych buntów społecznych
c) chwile przełomowe dla narodu polskiego
d) momenty upadku narodowego
Rozwiązanie

Zosia daje Tadeuszowi obrazek świętego:
a) Genowefa
b) Apostazego
c) Brunona
d) Andrzeja
Rozwiązanie

Celnym strzałem prosto w rozwarty pysk zabił niedźwiedzia:
a) ksiądz Robak
b) Wojski
c) Gerwazy
d) Rejent
Rozwiązanie

Ziemie Horeszków dostały się Soplicom w wyniku:
a) reform carskich
b) I rozbioru Polski
c) uchwalenia konstytucji
d) Targowicy
Rozwiązanie

Praca nad „Panem Tadeuszem” trwała od grudnia 1832 roku do czerwca:
a) 1833 roku
b) 1836 roku
c) 1835 roku
d) 1834 roku
Rozwiązanie

Okazało się, że zając uciekł psom Rejena i Asesora:
a) do sadu
b) do lasu
c) w jarzyny
d) na pole gryki
Rozwiązanie

W Weimarze Mickiewicz spotkał się z:
a) Heglem
b) Krasińskim
c) Odyńcem
d) Goethem
Rozwiązanie

Na powitanie Tadeusza w Soplicowie wychodzi:
a) Telimena
b) ksiądz Robak
c) Sędzia
d) Wojski
Rozwiązanie

Ukochana Jacka Soplicy - Ewa została wywieziona z mężem:
a) do Petersburga
b) do Francji
c) na Ukrainę
d) na Sybir
Rozwiązanie

Sędzia oddaje zabitego niedźwiedzia:
a) księdzu Robakowi
b) Tadeuszowi
c) Hrabiemu
d) dla klasztoru
Rozwiązanie

Ryków ceni Polaków za:
a) waleczność
b) męstwo
c) nieustępliwość
d) odwagę
Rozwiązanie

Oprócz Legionu Polskiego Mickiewicz utworzył w Konstantynopolu:
a) Legion Grecki
b) Legion Litewski
c) Legion Żydowski
d) Legion Włoski
Rozwiązanie

Ojciec Adama Mickiewicza zmarł w:
a) 1814 roku
b) 1812 roku
c) 1811 roku
d) 1809 roku
Rozwiązanie

Jedną z przyczyn upadku planowanego na Litwie powstania był:
a) brak odwagi i społecznej postawy szlachty
b) przedkładanie własnych interesów szlachty nad dobro Rzeczpospolitej
c) indywidualizm i popędliwy charakter szlachty
d) niechęć do walki szlachty
Rozwiązanie

Z Celiną Szymanowską Mickiewicz miał:
a) dwoje dzieci
b) sześcioro dzieci
c) ośmioro dzieci
d) czworo dzieci
Rozwiązanie

Tadeusz przyjeżdżając po ukończeniu szkół do Soplicowa ma:
a) osiemnaście lat
b) dwadzieścia lat
c) dwadzieścia jeden lat
d) dziewiętnaście lat
Rozwiązanie

Szlachta w „Panu Tadeuszu”:
a) jest wyidealizowana
b) jest ostoją dawnej tradycji
c) trwa w poczuciu patriotyzmu
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Hrabia zachwyca się nad niebem:
a) francuskim
b) angielskim
c) włoskim
d) hiszpańskim
Rozwiązanie

Występowanie w „Panu Tadeuszu” kilku wątków głównych oraz licznych wątków pobocznych świadczy o:
a) gadulstwie narratora
b) błędnej strukturze dzieła
c) wielowątkowości fabuły
d) chęci subiektywnego ukazania szlacheckiej Litwy
Rozwiązanie

Na serwisie, który podziwiał Dąbrowski, widać było sceny:
a) prezentujące królów polskich
b) przedstawiające chwałę polskiego oręża
c) prezentujące największych polskich dowódców
d) z polskiego sejmu
Rozwiązanie

Trzecią parę narzeczonych stanowili:
a) Zosia i Podkomorzy
b) Asesor i Tekla
c) Tadeusz i Zosia
d) Rejent i Telimena
Rozwiązanie

Mieszkańcy Soplicowa pojawienie się komety postrzegają jako:
a) oznakę gwałtownych zmian
b) zły znak
c) zapowiedź wojny
d) zapowiedź dobrobytu
Rozwiązanie

Utwór opowiada o rzeczach dotyczących przeszłości narodu w sposób:
a) prozaiczny
b) patetyczny
c) niekonwencjonalny
d) sztampowy
Rozwiązanie

W roku 1840 Mickiewicz w College de France objął katedrę:
a) literatury łacińskiej
b) polonistyki
c) języków słowiańskich
d) lingwistyki
Rozwiązanie

Płuta był:
a) generałem
b) marszałkiem
c) kapitanem
d) majorem
Rozwiązanie

Po zakończeniu polowania odbywała się tradycyjna i wystawna uczta przy ognisku, na której podawano:
a) kołduny litewskie
b) kapuśniak
c) bigos
d) grochówkę
Rozwiązanie

Hrabia, gdy po raz pierwszy widzi Zosię nazywa ją:
a) boginią
b) zjawą
c) nimfą
d) gęślarką
Rozwiązanie

Największe uczty odbywają się:
a) na zamku Horeszków
b) w karczmie Jankiela
c) w Dobrzyniu
d) w Soplicowie
Rozwiązanie

Czarna polewka to zupa z:
a) krwi zwierzęcej
b) brukwi
c) dziczyzny
d) buraków
Rozwiązanie

„Pan Tadeusz” stanowi swoiste połączenie:
a) dramatu i epiki
b) liryki, epiki i dramatu
c) liryki i dramatu
d) liryki i epiki
Rozwiązanie

Ksiądz Robak był:
a) bernardynem
b) dominikaninem
c) kamedułą
d) jezuitą
Rozwiązanie

W Księgach od I do X wszystkie wydarzenia rozgrywają się w ciągu:
a) tygodnia
b) trzech dni
c) dziesięciu dni
d) pięciu dni
Rozwiązanie

W „Inwokacji”, niektórych fragmentach utworu, zakończeniu i „Epilogu„ ujawnia się narrator:
a) będący podmiotem lirycznym
b) utożsamiający się z bohaterami
c) wszechwiedzący
d) wypowiadający się w trzeciej osobie liczby pojedynczej
Rozwiązanie

Tytuł magistra filozofii otrzymał Mickiewicz w roku:
a) 1824
b) 1818
c) 1820
d) 1822
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies