Test:

Pierwotnie dzieło Mickiewicza miało nosić tytuł:
a) „Zajazd”
b) „Żmudź”
c) „Litwa”
d) „Żegota”
Rozwiązanie

Spóźniony Hrabia pojawił się na polowaniu ubrany według mody:
a) polskiej
b) angielskiej
c) włoskiej
d) francuskiej
Rozwiązanie

Podczas trwania powstania listopadowego Mickiewicz przebywał:
a) w Wielkopolsce
b) na Mazowszu
c) w Małopolsce
d) na Litwie
Rozwiązanie

W Księgach od I do X wszystkie wydarzenia rozgrywają się w ciągu:
a) trzech dni
b) pięciu dni
c) tygodnia
d) dziesięciu dni
Rozwiązanie

Elementy dramatu w „Panu Tadeuszu” można odnaleźć w scenach opisujących:
a) poloneza
b) radę w Dobrzyniu
c) walkę z Moskalami
d) polowanie na niedźwiedzia
Rozwiązanie

„Pan Tadeusz” stanowi swoiste połączenie:
a) dramatu i epiki
b) liryki i epiki
c) liryki i dramatu
d) liryki, epiki i dramatu
Rozwiązanie

Sędzia ogłasza konkurs na najpiękniejszego:
a) muchomora
b) borowika
c) koźlarza
d) rydza
Rozwiązanie

Celnym strzałem prosto w rozwarty pysk zabił niedźwiedzia:
a) Rejent
b) Gerwazy
c) ksiądz Robak
d) Wojski
Rozwiązanie

Drugie imię Adama Mickiewicza to:
a) Bernard
b) Jan
c) Mikołaj
d) Zygmunt
Rozwiązanie

Hrabia zachwyca się nad niebem:
a) francuskim
b) angielskim
c) hiszpańskim
d) włoskim
Rozwiązanie


W „Inwokacji”, niektórych fragmentach utworu, zakończeniu i „Epilogu„ ujawnia się narrator:
a) będący podmiotem lirycznym
b) utożsamiający się z bohaterami
c) wszechwiedzący
d) wypowiadający się w trzeciej osobie liczby pojedynczej
Rozwiązanie

W latach 1824-1829 Mickiewicz przebywał:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) na Krymie
c) w Moskwie
d) w Petersburgu
Rozwiązanie

Maćkiem nad Maćkami zwany był
a) Marian
b) Mojżesz
c) Matyjasz
d) Mikołaj
Rozwiązanie

Hrabiego wyzwał na pojedynek:
a) Sędzia
b) Podkomorzy
c) Wojski
d) Tadeusz
Rozwiązanie

Tło wydarzeń w „Panu Tadeuszu” stanowią:
a) momenty upadku narodowego
b) chwile przełomowe dla narodu polskiego
c) lata konformizmu i upadku idei narodowych
d) czasy rewolucyjnych buntów społecznych
Rozwiązanie

Z Celiną Szymanowską Mickiewicz miał:
a) czworo dzieci
b) dwoje dzieci
c) sześcioro dzieci
d) ośmioro dzieci
Rozwiązanie

Podkomorzy częstuje Wojskiego tabaką z pięknej starej, złotej tabakiery, którą jego ojciec dostał od:
a) Tadeusza Kościuszki
b) Napoleona Bonaparte
c) króla Stanisława
d) Kołłątaja
Rozwiązanie

Tytuł magistra filozofii otrzymał Mickiewicz w roku:
a) 1824
b) 1822
c) 1820
d) 1818
Rozwiązanie

Sędzia wychowywany był u ojca Podkomorzego:
a) dziesięć lat
b) pięć lat
c) dwadzieścia lat
d) piętnaście lat
Rozwiązanie

Inspiracją do napisania epopei były:
a) wspomnienia Mickiewicza z walk toczonych na Litwie
b) kontakty z weteranami wojen napoleońskich i pobyt w wielkopolskich dworach
c) opowieści powstańców
d) wspomnienia Mickiewicza z powstania listopadowego
Rozwiązanie

Ryków ceni Polaków za:
a) waleczność
b) odwagę
c) męstwo
d) nieustępliwość
Rozwiązanie

Rozbudowane porównania homeryckie występują głównie w związku z:
a) opisami wyglądu bohaterów
b) opisami zjawisk przyrody
c) opisami polowań i grzybobrania
d) opisami strojów i zwyczajów
Rozwiązanie

Matka ofiarowała małego Adama Matce Boskiej Ostrobramskiej, po tym, jak:
a) złamał nogę
b) zachorował na zapalenie płuc
c) miał silną gorączkę
d) wypadł z okna
Rozwiązanie

Emocje postaci czytelnik poznaje dzięki:
a) obiektywnemu opisowi
b) zastosowaniu mowy pozornie zależnej
c) występowaniu podmiotu lirycznego
d) dystansowi narratora
Rozwiązanie

Kusy to chart:
a) Wojskiego
b) Asesora
c) nikogo z wymienionych
d) Rejenta
Rozwiązanie

Szlachta zaściankowa mieszkająca w Dobrzynie osiedliła się na Litwie około czterysta lat temu, przybywając z:
a) Podlasia
b) Kaszub
c) Mazowsza
d) Małopolski
Rozwiązanie

Ksiądz Robak był:
a) kamedułą
b) jezuitą
c) bernardynem
d) dominikaninem
Rozwiązanie

Kłótnie między Domeyką i Doweyką brały się z:
a) podobieństwa nazwisk
b) nieudanych polowań
c) sporów o psy myśliwskie
d) sporów granicznych
Rozwiązanie

Sędzia oddaje zabitego niedźwiedzia:
a) Tadeuszowi
b) księdzu Robakowi
c) Hrabiemu
d) dla klasztoru
Rozwiązanie

Czarna polewka to zupa z:
a) brukwi
b) buraków
c) krwi zwierzęcej
d) dziczyzny
Rozwiązanie

Na powitanie Tadeusza w Soplicowie wychodzi:
a) Telimena
b) Sędzia
c) Wojski
d) ksiądz Robak
Rozwiązanie

Jedną z przyczyn upadku planowanego na Litwie powstania był:
a) niechęć do walki szlachty
b) brak odwagi i społecznej postawy szlachty
c) przedkładanie własnych interesów szlachty nad dobro Rzeczpospolitej
d) indywidualizm i popędliwy charakter szlachty
Rozwiązanie

Głównym orędownikiem polowania na grubego zwierza w epopei, a jednocześnie mistrzem ceremonii, jest:
a) Wojski
b) Asesor
c) Podkomorzy
d) Sędzia
Rozwiązanie

Na serwisie, który podziwiał Dąbrowski, widać było sceny:
a) z polskiego sejmu
b) przedstawiające chwałę polskiego oręża
c) prezentujące królów polskich
d) prezentujące największych polskich dowódców
Rozwiązanie

Filareci to miłośnicy:
a) wolności
b) wiedzy
c) miłości
d) cnoty
Rozwiązanie

Ksiądz Robak opowiada, że jego tabaka pochodzi z:
a) Wilna
b) Częstochowy
c) Paryża
d) Rzymu
Rozwiązanie

Praca nad „Panem Tadeuszem” trwała od grudnia 1832 roku do czerwca:
a) 1834 roku
b) 1833 roku
c) 1835 roku
d) 1836 roku
Rozwiązanie

Strój na grzybobraniach był dodatkowo wzbogacony o:
a) pareo
b) płaszcz przeciwdeszczowy
c) słomkowy kapelusz
d) kalosze
Rozwiązanie

Otwartość bramy dworu świadczy o:
a) braku lęku przed złodziejami
b) dniu świątecznym
c) gościnności właściciela
d) oczekiwaniu na gości
Rozwiązanie

Do szlachty bez majątku należą:
a) Klucznik, Asesor i Rejent
b) Wojski, Gerwazy i Protazy
c) Hrabia, Tadeusz i Protazy
d) Wojski, Podkomorzy i Asesor
Rozwiązanie

Trzecią parę narzeczonych stanowili:
a) Zosia i Podkomorzy
b) Tadeusz i Zosia
c) Asesor i Tekla
d) Rejent i Telimena
Rozwiązanie

Zosia daje Tadeuszowi obrazek świętego:
a) Genowefa
b) Brunona
c) Andrzeja
d) Apostazego
Rozwiązanie

Występowanie w „Panu Tadeuszu” kilku wątków głównych oraz licznych wątków pobocznych świadczy o:
a) gadulstwie narratora
b) wielowątkowości fabuły
c) chęci subiektywnego ukazania szlacheckiej Litwy
d) błędnej strukturze dzieła
Rozwiązanie

Mickiewicz w wieku siedemnastu lat zaczął studia nauk humanistycznych na Uniwersytecie:
a) w Kownie
b) w Wilnie
c) we Lwowie
d) w Krakowie
Rozwiązanie

Największe uczty odbywają się:
a) w Soplicowie
b) w karczmie Jankiela
c) w Dobrzyniu
d) na zamku Horeszków
Rozwiązanie

W czasie Wiosny Ludów Mickiewicz utworzył legion polski:
a) we Francji
b) we Włoszech
c) w Grecji
d) w Turcji
Rozwiązanie

Telimena górkę, gdzie odnajduje strumyk nazywa:
a) „Świątynią Rozmyślań”
b) „Świątynią Milczenia”
c) „Świątynią Dumania”
d) „Świątynią Melancholii”
Rozwiązanie

Hrabia, gdy po raz pierwszy widzi Zosię nazywa ją:
a) boginią
b) nimfą
c) gęślarką
d) zjawą
Rozwiązanie

Ukochana Jacka Soplicy - Ewa została wywieziona z mężem:
a) na Sybir
b) do Francji
c) na Ukrainę
d) do Petersburga
Rozwiązanie

W dalszych Księgach „Pana Tadeusza” pojawia się narrator:
a) obiektywny
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) wszechobecny
d) wtopiony w społeczeństwo
Rozwiązanie

Ojciec Adama Mickiewicza zmarł w:
a) 1812 roku
b) 1814 roku
c) 1809 roku
d) 1811 roku
Rozwiązanie

Płuta był:
a) majorem
b) generałem
c) marszałkiem
d) kapitanem
Rozwiązanie

Po zakończeniu polowania odbywała się tradycyjna i wystawna uczta przy ognisku, na której podawano:
a) grochówkę
b) kapuśniak
c) bigos
d) kołduny litewskie
Rozwiązanie

Oprócz Legionu Polskiego Mickiewicz utworzył w Konstantynopolu:
a) Legion Litewski
b) Legion Włoski
c) Legion Żydowski
d) Legion Grecki
Rozwiązanie

Okazało się, że zając uciekł psom Rejena i Asesora:
a) do lasu
b) w jarzyny
c) do sadu
d) na pole gryki
Rozwiązanie

W roku 1840 Mickiewicz w College de France objął katedrę:
a) języków słowiańskich
b) polonistyki
c) lingwistyki
d) literatury łacińskiej
Rozwiązanie

Protazy jest:
a) klucznikiem
b) woźnym
c) sędzią
d) starostą
Rozwiązanie

Tadeusz pragnie popełnić samobójstwo:
a) zażywając truciznę
b) wieszając się
c) topiąc się
d) strzelając do siebie
Rozwiązanie

Szlachta w „Panu Tadeuszu”:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) jest ostoją dawnej tradycji
c) trwa w poczuciu patriotyzmu
d) jest wyidealizowana
Rozwiązanie

Tadeusz przyjeżdżając po ukończeniu szkół do Soplicowa ma:
a) dziewiętnaście lat
b) dwadzieścia jeden lat
c) dwadzieścia lat
d) osiemnaście lat
Rozwiązanie

W Weimarze Mickiewicz spotkał się z:
a) Goethem
b) Krasińskim
c) Odyńcem
d) Heglem
Rozwiązanie

Mieszkańcy Soplicowa pojawienie się komety postrzegają jako:
a) zapowiedź wojny
b) zapowiedź dobrobytu
c) oznakę gwałtownych zmian
d) zły znak
Rozwiązanie

Utwór opowiada o rzeczach dotyczących przeszłości narodu w sposób:
a) niekonwencjonalny
b) patetyczny
c) sztampowy
d) prozaiczny
Rozwiązanie

Polowanie na niedźwiedzia odbywa się w:
a) piątek
b) sobotę
c) środę
d) niedzielę
Rozwiązanie

Ziemie Horeszków dostały się Soplicom w wyniku:
a) I rozbioru Polski
b) Targowicy
c) reform carskich
d) uchwalenia konstytucji
Rozwiązanie

Elementy powieści walterskotowskiej w epopei Mickiewicza związane są z:
a) fragmentami poświęconymi sztuce rolniczej, życiu wiejskiemu
b) swobodną kompozycją i wielowątkowością zdarzeń
c) idyllicznym nastrojem
d) wątkami miłosnymi
Rozwiązanie

Bartek z zaścianka Dobrzyń zwany był:
a) Klucznikiem
b) Mopankiem
c) Prusakiem
d) Kurkiem
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies