„Pan Tadeusz” - streszczenie szczegółowe z testem

Księga pierwsza: Gospodarstwo
Utwór rozpoczyna inwokacja, skierowana do Litwy. Autor w pierwszych słowach nawiązuje do fraszki Jana Kochanowskiego „Na zdrowie”. Kochanowski pisze w niej, że człowiek docenia zdrowie dopiero wówczas, gdy je traci.

W podobnych słowach narrator mówi o ojczyźnie. Dopiero teraz, kiedy stracił ukochany kraj, docenia jego piękno i wartość. Zwraca się do Matki Boskiej Częstochowskiej i Ostrobramskiej, by przeniosła jego stęsknioną duszę „na ojczyzny łono”, by mógł oczami wyobraźni ujrzeć „kraj lat dziecinnych”. Pragnie powróc... więcej

* * *

Epilog „Pana Tadeusza”- interpretacja

Część dzieła, tak naprawdę nigdy nie ukończona przez Mickiewicza, napisana w nieco odmiennym tonie niż całość Pana Tadeusza. Ma charakter refleksyjno – elegijny i stanowi swoisty komentarz do wydarzeń przedstawionych w poemacie. Mickiewicz w duchowej ucieczce do „kraju lat dziecinnych” widzi sposób na oddalenie się od tego, co „obce i nienawistne”, od „hałasów Europy” i sporów, które coraz bardziej dzielą polską emigrację. Wizja dawnej świetności ojczyzny, odciągająca, choć na jakiś czas, od świadomości przelanej krwi, od myśli o byciu nieproszonym goście... więcej

* * *

Dzieje Jacka Soplicy

Jacek Soplica był reprezentantem szlachty zaściankowej. Znany był ze swego awanturnictwa i pobudliwego charakteru. Był wysokim, przystojnym młodzieńcem, dlatego kochały się w nim wszystkie panny w okolicy. Niezwykle sprawny fizycznie, świetnie strzelał i fechtował (walczył na szable). Dzięki swojemu charakterowi i charyzmie był lubiany i wyróżniał się na tle innych. Magnaci zabiegali o jego przychylność ponieważ mógł zmobilizować trzysta głosów podczas ważnych rozstrzygnięć. Z tego powodu zwany był „wojewodą”.

O poparcie Sopliców zabiegał jeden ze znaczniejszych magnatów w okolicy... więcej

* * *

Dzieje Jacka Soplicy w punktach

1. Awanturnicza młodość Jacka.
2. Gościna na zamku Stolnika Horeszki.
3. Miłość do Ewy Horeszkówny.
4. Czarna polewka.
5. Zabójstwo Stolnika.
6. Pogarda okolicznej szlachty.
7. Nieszczęśliwe małżeństwo.
8. Oddanie syna Tadeusza pod opiekę bratu – Sędziemu.
9. Wyjazd do Rzymu.

10. Soplica - księdzem Robakiem
11. Wstąpienie do legionów polskich.
12. Bohaterskie walki za ojczyznę.
13. Przybycie w roli emisariusza na Litwę.
14. Przygotowania do powstania.
15. Uratowanie Hrabiego i Tadeusza na polowaniu.
16. Uratowanie Hrabiego podczas walki z Moskalami.
17. Śmiertelna rana.
18. Spowiedź przed Klucznikiem.
19. Spokojn... więcej

* * *Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies