Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Pan Tadeusz

Dzieje Jacka Soplicy

Autor: Jakub Rudnicki

Jacek Soplica był reprezentantem szlachty zaściankowej. Znany był ze swego awanturnictwa i pobudliwego charakteru. Był wysokim, przystojnym młodzieńcem, dlatego kochały się w nim wszystkie panny w okolicy. Niezwykle sprawny fizycznie, świetnie strzelał i fechtował (walczył na szable). Dzięki swojemu charakterowi i charyzmie był lubiany i wyróżniał się na tle innych. Magnaci zabiegali o jego przychylność ponieważ mógł zmobilizować trzysta głosów podczas ważnych rozstrzygnięć. Z tego powodu zwany był „wojewodą”.

O poparcie Sopliców zabiegał jeden ze znaczniejszych magnatów w okolicy – Stolnik Horeszko. Zapraszał Jacka do swego zamku. Okazywał mu wiele sympatii. Młodzieniec zakochał się ze wzajemnością w Ewie Horeszkównie. Magnat jednak uważał, że jest zbyt nisko urodzony, by ożenił się z jego córką. Podał mu czarną polewkę na znak odmowy. Soplica uważał, że w ten sposób go poniżył. Szukał zemsty na możnym panu.

Dogodna sposobność wydarzyła się podczas napaści wojsk rosyjskich na zamek Stolnika. Jacek pochwycił wówczas broń i zabił Stolnika. W zamian za pomoc uzyskał od zwolenników targowicy dobra ziemskie Horeszków. Stracił jednak zaufanie szlachty. Uważano go za zdrajcę. Jacek czuł się winny. Pogrążył się w pijaństwie. Ożenił się bez miłości. Urodził mu się syn – Tadeusz. Po śmierci żony oddał go na wychowanie bratu – Sędziemu Soplicy. Sam zaś opuścił ojczyznę.

Udał się do Rzymu, gdzie został księdzem, nałożył bernardyński habit i nazwał się Robakiem. To symbol jego pokory i akt duchowej przemiany. Od tego momentu stał się wojownikiem o sprawy narodowe. Przyłączył się do legionów polskich. Odznaczył się pod Hohenlinden, stał przy boku Kozietulskiego pod Samosierrą. Dwa razy był ranny. Ścigają go trzej zaborcy. Przeżył więzienie pruskie, był też torturowany przez Rosjan.

W 1811 roku przyjechał na Litwę jaklo emisariusz. Z polecenia rządu Księstwa Warszawskiego ma przygotować szlachtę do wywołania powstania. Dzięki zdolnościom i sprytowi zdobył zaufanie szlachty. W działalności konspiracyjnej pomagał mu karczmarz Jankiel. Oprócz tego po powrocie do ojczyzny dąży do zgody między Soplicami a Horeszkami. Pragnie oddać im to, co niegdyś do nich należało.
Wciąż jest sprawnym rycerzem, jednak pragnie to ukryć. Podczas polowania na niedźwiedzia celnym strzałem ocala Hrabiego i Tadeusza, ratuje też Gerwazego. Podczas bitwy z Moskalami zasłania swym ciałem Hrabiego. Zostaje postrzelony.

Przed śmiercią zdradza swoją tożsamość bratu. Rozmawia także z Klucznikiem. Jego wyznania to swoista spowiedź. Tłumaczy wówczas, dlaczego dopuścił się zbrodni. Gerwazy wybacza mu. Jacek umiera pogodzony z Bogiem i ludźmi. Swą ofiarą udowadnia, że jest prawym szlachcicem.

Po śmierci zostaje zrehabilitowany. Jego dawne błędy zostają przebaczone. Napoleon odznacza go krzyżem legii honorowej.

Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Pan Tadeusz” - streszczenie szczegółowe z testem
Dzieje Jacka Soplicy
Dzieje Jacka Soplicy w punktach
Pan Tadeusz – podstawowe informacje
„Pan Tadeusz” - wiadomości wstępne
Soplicowo jako centrum polszczyzny
Inwokacja w „Panu Tadeuszu”
Cechy epopei
Soplicowo - arkadyjski obraz szlacheckiego dworku
Biografia Adama Mickiewicza
Obyczaje i zwyczaje w „Panu Tadeuszu”
Okoliczności powstania „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza
Środki stylistyczne w inwokacji „Pana Tadeusza”
„Pan Tadeusz” jako epopeja narodowa
Czas i miejsce akcji „Pana Tadeusza”
Plan wydarzeń „Pana Tadeusza”
Najważniejsze problemy w „Panu Tadeuszu”
Tematyka „Pana Tadeusza”
Kompozycja i styl „Pana Tadeusza”
Opis zajazdu w „Panu Tadeuszu”
Jacek Soplica – bohater romantyczny
Spór Horeszków z Soplicami o zamek
Spór Asesora z Rejentem
Zwyczaje szlacheckie w domu Sędziego
Gatunki literackie w „Panu Tadeuszu”
Środki stylistyczne w opisie koncertu Jankiela
Plan wydarzeń koncertu Jankiela
Wydarzenia historyczne w koncercie Jankiela („Pan Tadeusz”)
Interpretacja koncertu Jankiela
Opis zaścianka w Dobrzyniu
Porównanie opowieści Gerwazego (Księga II) ze spowiedzią Jacka Soplicy (Księga X)
Opis zamku Horeszków w „Panu Tadeuszu”
Opis Soplicowa
Kogo przedstawiają portrety na ścianach Soplicowa?
Poetyka „Pana Tadeusza”
Szlachta w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza
Opis polowania na niedźwiedzia w „Panu Tadeuszu”
Opisy przyrody w „Panu Tadeuszu”
Opis serwisu obiadowego w „Panu Tadeuszu”
Jak doszło do zajazdu na Soplicowo?
Narrator w „Panu Tadeuszu” – jego rola i miejsce
Opis grzybobrania w „Panu Tadeuszu”
Prawda historyczna a fikcja literacka w „Panu Tadeuszu”
Środki stylistyczne w opisie sadu w „Panu Tadeuszu”
Opis sadu w „Panu Tadeuszu”
Kogo zabił Jacek Soplica?
Epilog „Pana Tadeusza”- interpretacja
Pojęcie „zajazd” w „Panu Tadeuszu”
Dyplomatyka i łowy – pytania i odpowiedzi
Intertekstekstualność w „Panu Tadeuszu”
Romans Telimeny i Tadeusza
Spotkanie Tadeusza i Telimeny w „Świątyni dumania”
O co spierali się Telimena z Sędzią? Argumenty każdej ze stron
Pierwsze spotkanie Tadeusza i Zosi
Co to jest czarna polewka?
Czytanie ze zrozumieniem fragmentu książki Aliny Witkowskiej „Mickiewicz, słowo i czyn” - odpowiedzi
Plan koncertu Wojskiego
Bibliografia
Bohaterowie
Hrabia – charakterystyka
Spowiedź Jacka Soplicy
Kim był Jacek Soplica?
Stolnik Horeszko – charakterystyka
Jacek Soplica/ksiądz Robak – charakterystyka postaci
Zosia - charakterystyka
Telimena - charakterystyka
Sędzia Soplica - charakterystyka
Tadeusz Soplica - charakterystyka
Pozostali bohaterowie „Pana Tadeusza”Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies