Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Pan Tadeusz

Stolnik Horeszko – charakterystyka

Autor: Jakub Rudnicki

Stolnik Horeszko był jednym ze znaczniejszych magnatów na Litwie, „pierwszym panem w powiecie”. Swoją siedzibę miał w gotyckim zamku. Jego ród sięgał starożytnych czasów. Posługiwał się herbem Półkozic. Miał jedno dziecko – piękną córkę Ewę.

Zabiegał o uznanie szlachcica zaściankowego – Jacka Soplicy. Liczył na jego głosy w ważnych sprawach. Chętnie zapraszał go do siebie na uczty. Szczególnie wystawne były zjazdy sejmików powiatowych i imieniny gospodarza. Wiwatowano wówczas na cześć króla, prymasa, szlachty i Rzeczpospolitej.

Stolnik, według słów Gerwazego, był potężnym, prawym i pobożnym panem. Dla poddanych był niczym ojciec. Z okoliczną szlachtą żył w przyjacielskich stosunkach.

Nie chciał jednak oddać Soplicy za żonę swej córki – Ewy. Podał szlachcicowi czarną polewkę na znak niezgody. Jako zwolennik reform i Konstytucji 3 Maja przygotowywał wojsko, które miało pomóc konfederatom. W nocy jego zamek został napadnięty i oblężony przez wojska rosyjskie. Gospodarz, mimo niewielu środków jakimi dysponował, podjął się obrony swej posiadłości. Był świetnym strzelcem. Mimo przewagi liczebnej wroga odniósł zwycięstwo. Gdy triumfował dopadła go zdradziecka kula Jacka Soplicy. Zmarł rażony w pierś. Jego majątek skonfiskował rząd.

Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Pan Tadeusz” - streszczenie szczegółowe z testem
Dzieje Jacka Soplicy
Dzieje Jacka Soplicy w punktach
„Pan Tadeusz” - wiadomości wstępne
Pan Tadeusz – podstawowe informacje
Soplicowo jako centrum polszczyzny
Soplicowo - arkadyjski obraz szlacheckiego dworku
Biografia Adama Mickiewicza
Obyczaje i zwyczaje w „Panu Tadeuszu”
Okoliczności powstania „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza
Inwokacja w „Panu Tadeuszu”
Cechy epopei
Czas i miejsce akcji „Pana Tadeusza”
Plan wydarzeń „Pana Tadeusza”
Środki stylistyczne w inwokacji „Pana Tadeusza”
„Pan Tadeusz” jako epopeja narodowa
Kompozycja i styl „Pana Tadeusza”
Opis zajazdu w „Panu Tadeuszu”
Jacek Soplica – bohater romantyczny
Spór Horeszków z Soplicami o zamek
Spór Asesora z Rejentem
Zwyczaje szlacheckie w domu Sędziego
Najważniejsze problemy w „Panu Tadeuszu”
Tematyka „Pana Tadeusza”
Interpretacja koncertu Jankiela
Opis zaścianka w Dobrzyniu
Porównanie opowieści Gerwazego (Księga II) ze spowiedzią Jacka Soplicy (Księga X)
Opis zamku Horeszków w „Panu Tadeuszu”
Opis Soplicowa
Gatunki literackie w „Panu Tadeuszu”
Środki stylistyczne w opisie koncertu Jankiela
Plan wydarzeń koncertu Jankiela
Wydarzenia historyczne w koncercie Jankiela („Pan Tadeusz”)
Kogo przedstawiają portrety na ścianach Soplicowa?
Poetyka „Pana Tadeusza”
Szlachta w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza
Opis polowania na niedźwiedzia w „Panu Tadeuszu”
Opisy przyrody w „Panu Tadeuszu”
Opis serwisu obiadowego w „Panu Tadeuszu”
Jak doszło do zajazdu na Soplicowo?
Narrator w „Panu Tadeuszu” – jego rola i miejsce
Opis grzybobrania w „Panu Tadeuszu”
Prawda historyczna a fikcja literacka w „Panu Tadeuszu”
Środki stylistyczne w opisie sadu w „Panu Tadeuszu”
Opis sadu w „Panu Tadeuszu”
Pojęcie „zajazd” w „Panu Tadeuszu”
Dyplomatyka i łowy – pytania i odpowiedzi
Intertekstekstualność w „Panu Tadeuszu”
Romans Telimeny i Tadeusza
Spotkanie Tadeusza i Telimeny w „Świątyni dumania”
O co spierali się Telimena z Sędzią? Argumenty każdej ze stron
Pierwsze spotkanie Tadeusza i Zosi
Kogo zabił Jacek Soplica?
Epilog „Pana Tadeusza”- interpretacja
Plan koncertu Wojskiego
Bibliografia
Co to jest czarna polewka?
Czytanie ze zrozumieniem fragmentu książki Aliny Witkowskiej „Mickiewicz, słowo i czyn” - odpowiedzi
Bohaterowie
Hrabia – charakterystyka
Spowiedź Jacka Soplicy
Kim był Jacek Soplica?
Stolnik Horeszko – charakterystyka
Jacek Soplica/ksiądz Robak – charakterystyka postaci
Zosia - charakterystyka
Telimena - charakterystyka
Sędzia Soplica - charakterystyka
Tadeusz Soplica - charakterystyka
Pozostali bohaterowie „Pana Tadeusza”Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies