Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Pan Tadeusz

Opis zaścianka w Dobrzyniu

Autor: Jakub Rudnicki

W Dobrzyniu mieszkała zubożała szlachta słynąca niegdyś męstwem swych mieszkańców i urodą kobiet. Niegdyś brali udział w wojnach, między innymi za króla Jana III Sobieskiego, zaś obecnie pracowali na roli jak chłopi.

Dobrzyńscy nosili białe kapoty w czarne pręgi, zaś w niedziele nakładali szlacheckie kontusze. Wyróżniali się wzrostem i posturą. Pochodzili z Ziemi Dobrzyńskiej, lecz od ponad czterystu lat zamieszkiwali Litwę. Zachowali swą mazurską mowę i dawne obyczaje – polskie tradycje. Popularne wśród nich imiona to Maciej i Bartłomiej, Katarzyna i Maryna. Swoje przydomki brali od zalet lub wad („imioniska”). Między innymi byli to: Maciej Prusak (bo nienawidził Prusaków), Maciej Kropiciel (ze względu na maczugę, którą się posługiwał i nazywał Kropidełkiem), Bartek Brzytewka, Maciej Konewka. Jako przedstawiciele szlachty byli popędliwi i kłótliwi.

Na ich czele stał stary Matyjasz Dobrzyński zwany Kurkiem na kościele ze względu na to, że podczas konfliktów zmieniał często stronnictwa). Przez innych nazywany był Zabokiem (od sposobu trzymania broni), Królikiem lub Maćkiem nad Maćkami. Mieszkał w zniszczonym domu z bramą bez wrót i ogrodem bez płotu. Wszystko wokół było zniszczone i stare. Domostwo nosiło ślady wielowiekowych wojen, w których brali udział jego mieszkańcy (np. stara armatnia kula szwedzka). Można tam było znaleźć zniszczoną broń z różnych okresów wojen Rzeczpospolitej. Maciej i pozostali Dobrzyńscy byli patriotami i na pierwszym miejscu stawiali dobro ojczyzny. Nienawidzili Rosjan.

Podczas narady za namową Gerwazego zdecydowali się za wzięcie udziału w zajeździe na Soplicowo. Po przyłączeniu się do walk Rosjan wzięli udział w odparciu nieprzyjaznych wojsk. Wielu z nich musiało opuścić Litwę i udać się do Księstwa Warszawskiego. Wstąpili tam do polskiego wojska i wraz z nim wkroczyli na Litwę wiosną 1812 roku.

Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Pan Tadeusz” - streszczenie szczegółowe z testem
Dzieje Jacka Soplicy
Dzieje Jacka Soplicy w punktach
Pan Tadeusz – podstawowe informacje
„Pan Tadeusz” - wiadomości wstępne
Soplicowo jako centrum polszczyzny
Okoliczności powstania „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza
Inwokacja w „Panu Tadeuszu”
Cechy epopei
Soplicowo - arkadyjski obraz szlacheckiego dworku
Biografia Adama Mickiewicza
Obyczaje i zwyczaje w „Panu Tadeuszu”
Plan wydarzeń „Pana Tadeusza”
Środki stylistyczne w inwokacji „Pana Tadeusza”
„Pan Tadeusz” jako epopeja narodowa
Czas i miejsce akcji „Pana Tadeusza”
Spór Asesora z Rejentem
Zwyczaje szlacheckie w domu Sędziego
Najważniejsze problemy w „Panu Tadeuszu”
Tematyka „Pana Tadeusza”
Kompozycja i styl „Pana Tadeusza”
Opis zajazdu w „Panu Tadeuszu”
Jacek Soplica – bohater romantyczny
Spór Horeszków z Soplicami o zamek
Porównanie opowieści Gerwazego (Księga II) ze spowiedzią Jacka Soplicy (Księga X)
Opis zamku Horeszków w „Panu Tadeuszu”
Opis Soplicowa
Gatunki literackie w „Panu Tadeuszu”
Środki stylistyczne w opisie koncertu Jankiela
Plan wydarzeń koncertu Jankiela
Wydarzenia historyczne w koncercie Jankiela („Pan Tadeusz”)
Interpretacja koncertu Jankiela
Opis zaścianka w Dobrzyniu
Opisy przyrody w „Panu Tadeuszu”
Kogo przedstawiają portrety na ścianach Soplicowa?
Poetyka „Pana Tadeusza”
Szlachta w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza
Opis polowania na niedźwiedzia w „Panu Tadeuszu”
Prawda historyczna a fikcja literacka w „Panu Tadeuszu”
Środki stylistyczne w opisie sadu w „Panu Tadeuszu”
Opis sadu w „Panu Tadeuszu”
Opis serwisu obiadowego w „Panu Tadeuszu”
Jak doszło do zajazdu na Soplicowo?
Narrator w „Panu Tadeuszu” – jego rola i miejsce
Opis grzybobrania w „Panu Tadeuszu”
Romans Telimeny i Tadeusza
Spotkanie Tadeusza i Telimeny w „Świątyni dumania”
O co spierali się Telimena z Sędzią? Argumenty każdej ze stron
Pierwsze spotkanie Tadeusza i Zosi
Kogo zabił Jacek Soplica?
Epilog „Pana Tadeusza”- interpretacja
Pojęcie „zajazd” w „Panu Tadeuszu”
Dyplomatyka i łowy – pytania i odpowiedzi
Intertekstekstualność w „Panu Tadeuszu”
Bibliografia
Co to jest czarna polewka?
Czytanie ze zrozumieniem fragmentu książki Aliny Witkowskiej „Mickiewicz, słowo i czyn” - odpowiedzi
Plan koncertu Wojskiego
Bohaterowie
Hrabia – charakterystyka
Spowiedź Jacka Soplicy
Kim był Jacek Soplica?
Stolnik Horeszko – charakterystyka
Jacek Soplica/ksiądz Robak – charakterystyka postaci
Zosia - charakterystyka
Telimena - charakterystyka
Sędzia Soplica - charakterystyka
Tadeusz Soplica - charakterystyka
Pozostali bohaterowie „Pana Tadeusza”Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies