Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Pan Tadeusz

O co spierali się Telimena z Sędzią? Argumenty każdej ze stron

Autor: Jakub Rudnicki

Sędzia z Telimeną spierali się o przyszłość Tadeusza. Sędzia, zgodnie z sugestią Jacka Soplicy, chciał ożenić Tadeusza. Telimena uważała, że jest na to za wcześnie, a młodzieniec powinien poznać świat.

Soplica zdradza Telimenie plany Jacka dotyczące przyszłości Tadeusza. Najpierw Soplica chciał posłać syna do legionów, potem zmienił zdanie i zdecydował, że synowiec powinien zostać gospodarzem i zarządzać w przyszłości Soplicowem. Sędzia upatrzył mu już córkę Podkomorzego – Annę.

Telimena jest tymi planami oburzona. Uważa, że jeśli Sędzia uczyni Tadeusza rolnikiem – unieszczęśliwi go. Proponuje, by uzdolniony młodzieniec najpierw otarł się o „wielki świat”. Powinien wyjechać do Warszawy lub Petersburga. W Rosji opiekunka Zosi ma swoje znajomości i może zapewnić mu zdobycie stanowiska w urzędzie. Jeśli potem Tadeusz będzie chciał powrócić do domu – zdecyduje sam.

Sędzia zgadza się, że młodzieniec powinien poznać inne miasta. Nie pragnie jednak dla niego „moskiewskich orderów” i urzędów. W szlacheckim świecie nie znaczą one wiele. Wspomina, że Jacek upatrzył dla Tadeusza Zosię. Telimena oburzona oznajmia, że nie będzie się wtrącać do przyszłości Tadeusza, jednak Zosi mu nie odda. Gdy jednak Sędzia wspomina, że w takim razie będzie rozmawiał o zamążpójściu Tadeusza z Podkomorzym, kobieta sugeruje, że z ożenkiem z Zosią trzeba poczekać i nie przymuszać do niego młodych:
„Bo serce nie jest sługa, nie zna co to pany
I nie da się przemocą okuwać w kajdany”.

Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Pan Tadeusz” - streszczenie szczegółowe z testem
Dzieje Jacka Soplicy
Dzieje Jacka Soplicy w punktach
„Pan Tadeusz” - wiadomości wstępne
Pan Tadeusz – podstawowe informacje
Soplicowo jako centrum polszczyzny
Soplicowo - arkadyjski obraz szlacheckiego dworku
Biografia Adama Mickiewicza
Obyczaje i zwyczaje w „Panu Tadeuszu”
Okoliczności powstania „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza
Inwokacja w „Panu Tadeuszu”
Cechy epopei
Czas i miejsce akcji „Pana Tadeusza”
Plan wydarzeń „Pana Tadeusza”
Środki stylistyczne w inwokacji „Pana Tadeusza”
„Pan Tadeusz” jako epopeja narodowa
Kompozycja i styl „Pana Tadeusza”
Opis zajazdu w „Panu Tadeuszu”
Jacek Soplica – bohater romantyczny
Spór Horeszków z Soplicami o zamek
Spór Asesora z Rejentem
Zwyczaje szlacheckie w domu Sędziego
Najważniejsze problemy w „Panu Tadeuszu”
Tematyka „Pana Tadeusza”
Interpretacja koncertu Jankiela
Opis zaścianka w Dobrzyniu
Porównanie opowieści Gerwazego (Księga II) ze spowiedzią Jacka Soplicy (Księga X)
Opis zamku Horeszków w „Panu Tadeuszu”
Opis Soplicowa
Gatunki literackie w „Panu Tadeuszu”
Środki stylistyczne w opisie koncertu Jankiela
Plan wydarzeń koncertu Jankiela
Wydarzenia historyczne w koncercie Jankiela („Pan Tadeusz”)
Kogo przedstawiają portrety na ścianach Soplicowa?
Poetyka „Pana Tadeusza”
Szlachta w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza
Opis polowania na niedźwiedzia w „Panu Tadeuszu”
Opisy przyrody w „Panu Tadeuszu”
Opis serwisu obiadowego w „Panu Tadeuszu”
Jak doszło do zajazdu na Soplicowo?
Narrator w „Panu Tadeuszu” – jego rola i miejsce
Opis grzybobrania w „Panu Tadeuszu”
Prawda historyczna a fikcja literacka w „Panu Tadeuszu”
Środki stylistyczne w opisie sadu w „Panu Tadeuszu”
Opis sadu w „Panu Tadeuszu”
Pojęcie „zajazd” w „Panu Tadeuszu”
Dyplomatyka i łowy – pytania i odpowiedzi
Intertekstekstualność w „Panu Tadeuszu”
Romans Telimeny i Tadeusza
Spotkanie Tadeusza i Telimeny w „Świątyni dumania”
O co spierali się Telimena z Sędzią? Argumenty każdej ze stron
Pierwsze spotkanie Tadeusza i Zosi
Kogo zabił Jacek Soplica?
Epilog „Pana Tadeusza”- interpretacja
Plan koncertu Wojskiego
Bibliografia
Co to jest czarna polewka?
Czytanie ze zrozumieniem fragmentu książki Aliny Witkowskiej „Mickiewicz, słowo i czyn” - odpowiedzi
Bohaterowie
Hrabia – charakterystyka
Spowiedź Jacka Soplicy
Kim był Jacek Soplica?
Stolnik Horeszko – charakterystyka
Jacek Soplica/ksiądz Robak – charakterystyka postaci
Zosia - charakterystyka
Telimena - charakterystyka
Sędzia Soplica - charakterystyka
Tadeusz Soplica - charakterystyka
Pozostali bohaterowie „Pana Tadeusza”Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies