Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Pan Tadeusz

Kim był Jacek Soplica?

Autor: Jakub Rudnicki

Jacek Soplica był zaściankowym szlachcicem. Z powodu wielkich wąsów zwany był Wąsalem. Był to typ awanturnika i kłótnika.

Jacek był wysokim, przystojnym młodzieńcem. Był sprawny fizycznie – świetnie strzelał oraz władał szablą. Cieszył się powodzeniem u kobiet. Uważany był za ważną osobę w powiecie. Miał wpływy polityczne w cały m województwie, dlatego zwano go „wojewodą”.

Soplica miał porywczy charakter. W swych wyborach nie kierował się rozwagą. Działał pod wpływem impulsu. Panowie zabiegali o jego poparcie, ponieważ rozporządzał głosami ponad trzystu szlachciców. Jednym z nich był Stolnik Horeszko, który często zapraszał go do swego dworu. Jacek zakochał się w jego córce – Ewie, jednak otrzymał czarną polewkę – znak niezgody na małżeństwo. Kierowany zemstą popełnił zbrodnię i zabił Stolnika podczas oblężenia jego zamku przez Rosjan w 1792 roku.

Po dokonaniu zabójstwa Soplica opamiętał się. Pragnął odpokutować za swoje winy. Ożenił się, jednak nie potrafił znaleźć szczęścia. Po śmierci żony, swojego syna Tadeusza oddał na wychowanie bratu – Sędziemu Soplicy. Zajął się także wychowaniem Zosi – córki ukochanej Ewy, która zmarła na Syberii.

Jako zdrajca był pogardzany, dlatego wyjechał z kraju. W Rzymie został księdzem, a na wyraz swej pokory nazwał się Robakiem. Wstąpił do legionów polskich, by bić się za ojczyznę. Odznaczył się pod Hohenlinden, stał przy boku Kozietulskiego pod Samosierrą. Dwas razy był ranny. Przeżył więzienie pruskie, był też torturowany przez Rosjan.

W 1811 roku przyjechał na Litwę jaklo emisariusz. Z rozkazu Napoleona miał przygotować szlachtę na wybuch powstania. Dzięki zdolnościom i sprytowi zdobył zaufanie szlachty. W działalności konspiracyjnej pomagał mu karczmarz Jankiel. Wciąż jest sprawnym rycerzem, jednak pragnie to ukryć. Podczas polowania na niedźwiedzia celnym strzałem ocala Hrabiego i Tadeusza, ratuje też Gerwazego. Podczas bitwy z Moskalami zasłania swym ciałem Hrabiego. Zostaje postrzelony.

Na łożu śmierci wyznaje Klucznikowi swą prawdziwą tożsamość. Doprowadza do ślubu Tadeusza i Zosi, a także zwraca otrzymany niegdyś od Rosjan majątek Horeszków ich prawowitym właścicielom. Umiera pogodzony z ludźmi i Bogiem. Po śmierci Jacek Soplica zostaje oczyszczony z win. Napoleon za jego zasługi odznacza go krzyżem legii honorowej.


Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Pan Tadeusz” - streszczenie szczegółowe z testem
Dzieje Jacka Soplicy
Dzieje Jacka Soplicy w punktach
Pan Tadeusz – podstawowe informacje
„Pan Tadeusz” - wiadomości wstępne
Soplicowo jako centrum polszczyzny
Inwokacja w „Panu Tadeuszu”
Cechy epopei
Soplicowo - arkadyjski obraz szlacheckiego dworku
Biografia Adama Mickiewicza
Obyczaje i zwyczaje w „Panu Tadeuszu”
Okoliczności powstania „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza
Środki stylistyczne w inwokacji „Pana Tadeusza”
„Pan Tadeusz” jako epopeja narodowa
Czas i miejsce akcji „Pana Tadeusza”
Plan wydarzeń „Pana Tadeusza”
Najważniejsze problemy w „Panu Tadeuszu”
Tematyka „Pana Tadeusza”
Kompozycja i styl „Pana Tadeusza”
Opis zajazdu w „Panu Tadeuszu”
Jacek Soplica – bohater romantyczny
Spór Horeszków z Soplicami o zamek
Spór Asesora z Rejentem
Zwyczaje szlacheckie w domu Sędziego
Gatunki literackie w „Panu Tadeuszu”
Środki stylistyczne w opisie koncertu Jankiela
Plan wydarzeń koncertu Jankiela
Wydarzenia historyczne w koncercie Jankiela („Pan Tadeusz”)
Interpretacja koncertu Jankiela
Opis zaścianka w Dobrzyniu
Porównanie opowieści Gerwazego (Księga II) ze spowiedzią Jacka Soplicy (Księga X)
Opis zamku Horeszków w „Panu Tadeuszu”
Opis Soplicowa
Kogo przedstawiają portrety na ścianach Soplicowa?
Poetyka „Pana Tadeusza”
Szlachta w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza
Opis polowania na niedźwiedzia w „Panu Tadeuszu”
Opisy przyrody w „Panu Tadeuszu”
Opis serwisu obiadowego w „Panu Tadeuszu”
Jak doszło do zajazdu na Soplicowo?
Narrator w „Panu Tadeuszu” – jego rola i miejsce
Opis grzybobrania w „Panu Tadeuszu”
Prawda historyczna a fikcja literacka w „Panu Tadeuszu”
Środki stylistyczne w opisie sadu w „Panu Tadeuszu”
Opis sadu w „Panu Tadeuszu”
Kogo zabił Jacek Soplica?
Epilog „Pana Tadeusza”- interpretacja
Pojęcie „zajazd” w „Panu Tadeuszu”
Dyplomatyka i łowy – pytania i odpowiedzi
Intertekstekstualność w „Panu Tadeuszu”
Romans Telimeny i Tadeusza
Spotkanie Tadeusza i Telimeny w „Świątyni dumania”
O co spierali się Telimena z Sędzią? Argumenty każdej ze stron
Pierwsze spotkanie Tadeusza i Zosi
Co to jest czarna polewka?
Czytanie ze zrozumieniem fragmentu książki Aliny Witkowskiej „Mickiewicz, słowo i czyn” - odpowiedzi
Plan koncertu Wojskiego
Bibliografia
Bohaterowie
Hrabia – charakterystyka
Spowiedź Jacka Soplicy
Kim był Jacek Soplica?
Stolnik Horeszko – charakterystyka
Jacek Soplica/ksiądz Robak – charakterystyka postaci
Zosia - charakterystyka
Telimena - charakterystyka
Sędzia Soplica - charakterystyka
Tadeusz Soplica - charakterystyka
Pozostali bohaterowie „Pana Tadeusza”Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies