Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Pan Tadeusz

Spotkanie Tadeusza i Telimeny w „Świątyni dumania”


Świątynia dumania było to miejsce, gdzie w samotności lubiła spędzać czas Telimena. Położone było na wzniesieniu, które gęsto porastał las. Znajdował się tam kamień, spod którego wypływał strumień. Podczas grzybobrania Telimena oddaliła się od zbieraczy i trafiła do „Świątyni dumania”. Zobaczywszy to Tadeusz, zaczął się do niej skradać. Do spotkania nie doszło, bo nadszedł Sędzia, a następnie Hrabia.

Tadeusz słysząc zachwyty Hrabiego i Telimeny nad pięknem włoskich krajobrazów nie wytrzymał i przerwał im zwracając uwagę na niepowtarzalność litewskiej przyrody. Pokazując chmurę, ujął Telimenę za rękę. Rozmowę przerwał dzwon wzywający grzybiarzy do dworu na obiad. Tadeusz ucałował dłoń Telimeny, a ta dyskretnie podała mu kluczyk wraz z liścikiem na białej karteczce.

Ponownie Tadeusz i Telimena spotykają się w „Świątyni dumania”, gdy młodzieniec poznaje swoją pomyłkę. Uświadamia sobie, że wziął Telimenę za Zosię. Wzburzony opuścił obiad w Soplicowie i udał się na spacer. W „Świątyni dumania” czekała na niego Telimena. Kobieta płakała. Młodzieniec patrzył na nią z ukrycia. Nagle zobaczył, że Telimena wykonuje gwałtowne ruchy. Okazało się, że siadła na mrowisku. Tadeusz pomógł jej pozbyć się „intruzów”. Para ponownie się zbliżyła do siebie. Na dźwięk dzwonu powrócili oddzielnie do dworu.

Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Pan Tadeusz” - streszczenie szczegółowe z testem
Dzieje Jacka Soplicy
Dzieje Jacka Soplicy w punktach
Pan Tadeusz – podstawowe informacje
„Pan Tadeusz” - wiadomości wstępne
Soplicowo jako centrum polszczyzny
Inwokacja w „Panu Tadeuszu”
Cechy epopei
Soplicowo - arkadyjski obraz szlacheckiego dworku
Biografia Adama Mickiewicza
Obyczaje i zwyczaje w „Panu Tadeuszu”
Okoliczności powstania „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza
Środki stylistyczne w inwokacji „Pana Tadeusza”
„Pan Tadeusz” jako epopeja narodowa
Czas i miejsce akcji „Pana Tadeusza”
Plan wydarzeń „Pana Tadeusza”
Najważniejsze problemy w „Panu Tadeuszu”
Tematyka „Pana Tadeusza”
Kompozycja i styl „Pana Tadeusza”
Opis zajazdu w „Panu Tadeuszu”
Jacek Soplica – bohater romantyczny
Spór Horeszków z Soplicami o zamek
Spór Asesora z Rejentem
Zwyczaje szlacheckie w domu Sędziego
Gatunki literackie w „Panu Tadeuszu”
Środki stylistyczne w opisie koncertu Jankiela
Plan wydarzeń koncertu Jankiela
Wydarzenia historyczne w koncercie Jankiela („Pan Tadeusz”)
Interpretacja koncertu Jankiela
Opis zaścianka w Dobrzyniu
Porównanie opowieści Gerwazego (Księga II) ze spowiedzią Jacka Soplicy (Księga X)
Opis zamku Horeszków w „Panu Tadeuszu”
Opis Soplicowa
Kogo przedstawiają portrety na ścianach Soplicowa?
Poetyka „Pana Tadeusza”
Szlachta w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza
Opis polowania na niedźwiedzia w „Panu Tadeuszu”
Opisy przyrody w „Panu Tadeuszu”
Opis serwisu obiadowego w „Panu Tadeuszu”
Jak doszło do zajazdu na Soplicowo?
Narrator w „Panu Tadeuszu” – jego rola i miejsce
Opis grzybobrania w „Panu Tadeuszu”
Prawda historyczna a fikcja literacka w „Panu Tadeuszu”
Środki stylistyczne w opisie sadu w „Panu Tadeuszu”
Opis sadu w „Panu Tadeuszu”
Epilog „Pana Tadeusza”- interpretacja
Pojęcie „zajazd” w „Panu Tadeuszu”
Dyplomatyka i łowy – pytania i odpowiedzi
Intertekstekstualność w „Panu Tadeuszu”
Romans Telimeny i Tadeusza
Spotkanie Tadeusza i Telimeny w „Świątyni dumania”
O co spierali się Telimena z Sędzią? Argumenty każdej ze stron
Pierwsze spotkanie Tadeusza i Zosi
Kogo zabił Jacek Soplica?
Plan koncertu Wojskiego
Bibliografia
Czytanie ze zrozumieniem fragmentu książki Aliny Witkowskiej „Mickiewicz, słowo i czyn” - odpowiedzi
Co to jest czarna polewka?
Bohaterowie
Hrabia – charakterystyka
Spowiedź Jacka Soplicy
Kim był Jacek Soplica?
Stolnik Horeszko – charakterystyka
Jacek Soplica/ksiądz Robak – charakterystyka postaci
Zosia - charakterystyka
Telimena - charakterystyka
Sędzia Soplica - charakterystyka
Tadeusz Soplica - charakterystyka
Pozostali bohaterowie „Pana Tadeusza”Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies