Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Pan Tadeusz

Interpretacja koncertu Jankiela

Autor: Jakub Rudnicki

Jankiel był arendarzem karczmy Sopliców. Słynął z muzycznego talentu i umiłowania polskości. W swoim koncercie na cymbałach stary Żyd przypomniał najważniejsze wydarzenia z najnowszej historii Polski. Ukazują zarówno wydarzenia triumfalne, jak i tragiczne. Jankiel rozpoczyna koncert tryumfalnym taktem, jednak okazuje się że to tylko próba i prawdziwy koncert dopiero się rozpoczął.

Pierwsze dźwięki przypominały brzęczenie much. Jankiel wzniósł oczy do nieba, jakby oczekiwał natchnienia. Słuchacze zdziwili się, gdy z instrumentu rozległ się dźwięk, jakby grała go cała orkiestra. Usłyszeli dźwięk dzwonków, czyneli i bębenków. Skoczne dźwięki to Polonez Trzeciego Maja”. Młodzi słuchacze już wyrywali się do tańca, zaś starsi wspominają uchwalenie Konstytucji i wiwaty na cześć króla, narodu i wszystkich stanów.

Nagle pojawił się fałszywy akord, który przejął wszystkich dreszczem. Niektórzy pomyśleli, że muzyk się pomylił. Jednak nierówne takty były zagrane specjalne. Miały zniszczyć radosny nastrój przypominając zdradę – Targowicę. Takt się miesza urywa, dźwięki narastają. Słychać jeden wielki hałas, w którym można odnaleźć dźwięki wojny: wystrzałów i jęki matek oraz dzieci. W ten sposób Jankiel ukazał „Rzeź Pragi”, czyli ostatnią bitwę powstania kościuszkowskiego i zdobycie Warszawy przez wojska rosyjskie. Na koniec cymbalista wydał potężny dźwięk i uciszył instrument.

Muzyka ponownie się zmieniła. Słychać było lekkie i ciche brzęczenia, kilka jęków, które łączą się w „akordów legiony”. Jest to nawiązanie do powstania Legionów Polskich pod dowództwem Dąbrowskiego. Żałosna nuta przypomina piosenkę znaną tułaczom – legionistom „Idzie żołnierz borem, lasem...”. Piosenkę tę doskonale znali żołnierze i wspominają czasy, gdy ich ojczyzna znajdowała się pod zaborami, a oni walczyli na wielu innych frontach w różnych stronach świata.

Na koniec takt się zmienił – przyspieszył. Rozległo się potężne uderzenie przypominające dźwięk trąb. Był to tryumfalny marsz - „Mazurek Dąbrowskiego”. Zebrani pochwycili jego słowa. Jankielowi wypadły drążki z dłoni, twarz zakrył rękoma i zapłakał nad losem ukochanej ojczyzny – Polski. Zwrócił się do generała Dąbrowskiego, że Polacy tak długo czekali na jego przyjście, jak długo Żydzi czekali na przyjście Mesjasza.


Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Pan Tadeusz” - streszczenie szczegółowe z testem
Dzieje Jacka Soplicy
Dzieje Jacka Soplicy w punktach
Pan Tadeusz – podstawowe informacje
„Pan Tadeusz” - wiadomości wstępne
Soplicowo jako centrum polszczyzny
Okoliczności powstania „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza
Inwokacja w „Panu Tadeuszu”
Cechy epopei
Soplicowo - arkadyjski obraz szlacheckiego dworku
Biografia Adama Mickiewicza
Obyczaje i zwyczaje w „Panu Tadeuszu”
Plan wydarzeń „Pana Tadeusza”
Środki stylistyczne w inwokacji „Pana Tadeusza”
„Pan Tadeusz” jako epopeja narodowa
Czas i miejsce akcji „Pana Tadeusza”
Spór Asesora z Rejentem
Zwyczaje szlacheckie w domu Sędziego
Najważniejsze problemy w „Panu Tadeuszu”
Tematyka „Pana Tadeusza”
Kompozycja i styl „Pana Tadeusza”
Opis zajazdu w „Panu Tadeuszu”
Jacek Soplica – bohater romantyczny
Spór Horeszków z Soplicami o zamek
Porównanie opowieści Gerwazego (Księga II) ze spowiedzią Jacka Soplicy (Księga X)
Opis zamku Horeszków w „Panu Tadeuszu”
Opis Soplicowa
Gatunki literackie w „Panu Tadeuszu”
Środki stylistyczne w opisie koncertu Jankiela
Plan wydarzeń koncertu Jankiela
Wydarzenia historyczne w koncercie Jankiela („Pan Tadeusz”)
Interpretacja koncertu Jankiela
Opis zaścianka w Dobrzyniu
Opisy przyrody w „Panu Tadeuszu”
Kogo przedstawiają portrety na ścianach Soplicowa?
Poetyka „Pana Tadeusza”
Szlachta w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza
Opis polowania na niedźwiedzia w „Panu Tadeuszu”
Prawda historyczna a fikcja literacka w „Panu Tadeuszu”
Środki stylistyczne w opisie sadu w „Panu Tadeuszu”
Opis sadu w „Panu Tadeuszu”
Opis serwisu obiadowego w „Panu Tadeuszu”
Jak doszło do zajazdu na Soplicowo?
Narrator w „Panu Tadeuszu” – jego rola i miejsce
Opis grzybobrania w „Panu Tadeuszu”
Romans Telimeny i Tadeusza
Spotkanie Tadeusza i Telimeny w „Świątyni dumania”
O co spierali się Telimena z Sędzią? Argumenty każdej ze stron
Pierwsze spotkanie Tadeusza i Zosi
Kogo zabił Jacek Soplica?
Epilog „Pana Tadeusza”- interpretacja
Pojęcie „zajazd” w „Panu Tadeuszu”
Dyplomatyka i łowy – pytania i odpowiedzi
Intertekstekstualność w „Panu Tadeuszu”
Bibliografia
Co to jest czarna polewka?
Czytanie ze zrozumieniem fragmentu książki Aliny Witkowskiej „Mickiewicz, słowo i czyn” - odpowiedzi
Plan koncertu Wojskiego
Bohaterowie
Hrabia – charakterystyka
Spowiedź Jacka Soplicy
Kim był Jacek Soplica?
Stolnik Horeszko – charakterystyka
Jacek Soplica/ksiądz Robak – charakterystyka postaci
Zosia - charakterystyka
Telimena - charakterystyka
Sędzia Soplica - charakterystyka
Tadeusz Soplica - charakterystyka
Pozostali bohaterowie „Pana Tadeusza”Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies